Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk

Nabídkový katalog na aukci dne 28. - 30. listopadu 2020

Pol.

Kozák Ladislav, 1934 -

Stav

V.cena

D.cena

1601. Michael Thonet 1796 - 1871, b.l. (2003), poprsí čelně, opis /
židle č.14, vyrábí se od r.1859, Sign., Bronz 50 mm
0/0 200,- 360,-

Pol.

Kříž Václav, 1830 - 1887

Stav

V.cena

D.cena

1602. Josef Jungmann - na památku narození jeho před sto lety b.l. (1873)
Portrét čelně mírně zleva, opis / 5řádk.nápis ve věnci
Sign., Sn 41 mm Chaurův podložní lístek tém.
0/0 200,- 260,-
1603. Dostavba chrámu Sv.Víta v Praze, 1873
Sv.Václav na koni s ostatky Sv.Víta, opis / gotická
podoba chrámu, opis, Sign., Sn 41 mm, MZČ.164/3
0/0 360,- 800,-

Pol.

Láska Miloš, 1917 - 1984

Stav

V.cena

D.cena

1604. Numismatik Jan Šebesta - 70.narozeniny, 1948
Poprsí zleva, opis / vavřínové ratolesti, velká "70",
nápisy, Sign., Bronz 55 mm
0/0 130,- --.-

Pol.

Lichtág Jan, 1898 - 1985

Stav

V.cena

D.cena

1605. Jindřich Petr - 1. předseda plodinové bursy v Brně 1922 - 1935
Poprsí zleva, opis / snop obilí, opis, vročení, Sign., Bronz 70 mm
0/0 150,- 300,-

Pol.

Odehnal Antonín, 1878 - 1957

Stav

V.cena

D.cena

1606. Československá obec sokolská - za vítězství, b.l.
Cvičící žena se sokolem na ruce, v poz.lípa a socha
Atény / lipová snítka, písmo, Sign., Bronz 45 mm
0/0 120,- 300,-
1607. Bedřich Smetana 1824 - 1924, Národní divadlo Moravsko-slezské
za Smetanův cyklus, portrét zprava, opis ú lipová ratolest, opis
Sign.A.Odehnal, Anýž, Bronz 56 mm
1/1 300,- 400,-

Pol.

Otáhal Karel, 1901 - 1972

Stav

V.cena

D.cena

1608. Ch.Garigue Masaryková - Hvězda čs. paní a dívek, 1938
Portrét zleva, opis / hvězda, sedmiřádkový nápis a
lipové snítky, Sign., Punc., Ag 987, 35 mm, 14.7 g
0/0 600,- 2800,-

Pol.

Pátek Karel, 1856 - 1910

Stav

V.cena

D.cena

1609. Ignát Hermann - český spisovatel, portrét zleva, opis /
na lipové ratolesti názvy knih autora b.l. (1900)
Sign., Sn 38 mm, Luk.498
0/0 300,- 300,-

Pol.

Pichl I.B., 1850 - 1923 ( ražebna v Praze )

Stav

V.cena

D.cena

1610. Ústřední hospodářská spol. pro Králov.české - Za zásluhy, b.l.
Korunovaný český znak ve věnci, česko-něm.opis / alegorie,
opis, Sign., Punc., Ag 53 mm, 53.56 g, Dob.28, Luk.610
0/0 2000,- 2400,-

Pol.

Pichl I.B., 1850 - 1923 ( ražebna v Praze )

Stav

V.cena

D.cena

1611. J.A.Komenský - 1592 - 1892 Portrét zprava, opis / 3řádk.nápis
ve věnci, opis, Sign., Bronz 36 mm dr.hr.
1/1 300,- 800,-

Pol.

Popp Antonín, 1850-1915 a Pichl I.B., 1850-1923

Stav

V.cena

D.cena

1612. František Palacký, 1798 - 1876, b.l. (1898)
Poprsí zleva, opis / 12 řádk.nápis ve vavřínovém věnci
Sign., Bronz 58 mm, MZČ.203/2, PZ.267, Ver.6b dr.hr.
1/1 120,- 120,-

Pol.

Radnicky Karel, 1818 - 1901

Stav

V.cena

D.cena

1613. Zahájení provozu na trati Vídeň - Brno, 7.VII.1839
Lokomotiva zleva, němec.opis / 9-řádkový němec.nápis,
Sign., Pozlacený bronz 28 mm R!
1/1 300,- 900,-

Pol.

Renner Kálmán, 1927 - 1994

Stav

V.cena

D.cena

1614. Bohuslav Martinů 1890 - 1959, portrét zleva, opis /
korunovaný znak, na pozadí názvy děl 1978, Sign., Bronz 40 mm
0/0 100,- 160,-

Pol.

Seidan Václav, 1817 - 1870

Stav

V.cena

D.cena

1615. Karlo Ferdinandova universita - 500.výročí založení, 1348 - 1848
Pražský pomník císaře Karla IV., latinský opis / 5řádk.nápis ve věnci,
Sign., Bronz 52 mm, MZČ.150/7, Ma.7, Do.4877
1/1 1200,- 1200,-
1616. Karlo Ferdinandova universita - 500.výročí založení, 1348 - 1848
Pražský pomník císaře Karla IV., latinský opis / 5řádk.nápis ve věnci,
Sign., Bronz 52 mm, MZČ.150/7, Ma.7, Do.4877
0/0 900,- 1500,-
1617. Karlo Ferdinandova universita - 500.výročí založení, 1348 - 1848
Pražský pomník císaře Karla IV., latinský opis / 5řádk.nápis ve věnci,
Sign., Bronz 52 mm, MZČ.150/7, Ma.7, Do.4877 2x dr.v.stř. v rev. tém.
1/1 500,- --.-

Pol.

Seidan Václav, 1817 - 1870

Stav

V.cena

D.cena

1618. K otevření železnice Praha - Drážďany, 6.4.1851
Bohemia a Saxonia si podávají ruce, lokomotiva, opis / staroměstská
mostecká věž, opis, Cu 50 mm, MZČ.150/11, Mar.12 tém.
0/0 600,- 1700,-

Pol.

Seidan Václav, 1817 - 1870

Stav

V.cena

D.cena

1619. Václav Hanka - úmrtní medailka, 12.I.1861
Hlava zprava ve věnci / nápis, Sign.W.S., Bronz 26 mm,
MZČ.150/34, Mar.48
1/1 360,- 900,-
1620. Choceň - slavnost svěcení školy a praporu spolku zpěváckého
15.září 1867, budova školy, 3řádk.nápis / 6řádkový nápis
Sn 27 mm, Mar.99 dr.skvr. v rev.
1/1 220,- 1800,-
1621. Božena Němcová - odhalení pomníku, 6.VI.1869
Hlava zleva, opis / pomník, písmo, Sign., Sn 44 mm
MZČ.150/59, Mar.119 R!
0/0 440,- 800,-
1622. Jindřich Fügner - na odhalení pomníku I.starosty Sokola pražského
na Olšanech 18.července 1869, 6řádk.nápis / pomník J.Fügnera s jeho
reliefem, nápis, opis, Sn 34 mm, 10,23 g, Ma.122, MZČ.150, Do.4922 R!
0/0 300,- 550,-

Pol.

Schwartz Stefan, 1851 - 1923

Stav

V.cena

D.cena

1623. Rakousko na světové výstavě v Paříži v r.1900
Personifikace Austrie Viribus Unitis / 6řádk.nápis
Sign., Bronz.plaketa 53x76 mm dírka
1/1 1000,- 1000,-

Pol.

Smolík V.R. a Goldschmid J.

Stav

V.cena

D.cena

1624. Zemědělská rada pro království České - Uznání zásluh
Přemysl Oráč sedící na pluhu, lípa, opis / český znak
nápis a opis, Sign., Bronz 56 mm dr.hr.
1/1 400,- 400,-
1625. Zemědělská rada pro království České - Uznání zásluh
Přemysl Oráč sedící na pluhu, lípa, opis / český znak
nápis a opis, Sign., Bronz 56 mm čet.hry
1/1 220,- 550,-

Pol.

Sopr Alois, 1913 - 1993

Stav

V.cena

D.cena

1626. Praha - budovateli Stalinova pomníku, 1.V.1955
Pohled na pomník zprava / hvězdička vavřínová snítka,
nápis, Sign.A.S., Bronz 60 mm R!
1/1 320,- 2400,-

Pol.

Sucharda Stanislav, 1866 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1627. Jednostranná plaketa - Vltava a Praha, b.l. (1902)
Alegorické postavy, v pozadí náznak panoráma Prahy,
4řádkový nápis, Sign., Bronz 58x72 mm
1/- 400,- 750,-

Pol.

Šejnost Josef, 1878 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

1628. Československá obec sokolská - VII.všesokolský slet 1920
útočící legionář zleva před ostnatými překážkami, opis /
stojící sportovec čelně s lipovou ratolestí, 4řádk.nápis,
Sign., Bronz 50 mm, Bo.0117, nákl.608 ks R!
1/1 500,- 2000,-
1629. Na paměť 150.výročí tolerančního patentu, 1781 - 1931
Kaple, nápis a opis / kalich stojící na bibli, nápis
Sign., Bronz 40 mm
1/1 220,- 5500,-

Pol.

Šejnost Josef, 1878 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

1630. Antonín Švehla - Vyšel rozsévač, 1933
Poprsí zleva, opis / rozsévač, český znak, opis,
Sign., Punc., Ag 987/1000, 30 mm, 10.1 g, PŠ.140
0/0 1500,- 12000,-

Pol.

Šmakal Václav Karel, 1863 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

1631. Zeměděl. rada pro Království České - Za zásluhy o zemědělství, b.l.
Korunovaný český lev, dvojitý opis / česko-německý
nápis ve věnci, Sign., Punc., Ag 42 mm, 23.96 g
0/0 600,- 1600,-

Pol.

Španiel Otakar, 1881 - 1955

Stav

V.cena

D.cena

1632. Jsem ražen z českého kovu - 10. výročí republiky 1928
Sv.Prokop orá s čertem, havíř, opis / státní znak,
Sv.Václav s rytíři, Sign., Punc.987, Ag 34 mm, 20.1 g
0/0 1200,- 2200,-

Pol.

Španiel Otakar, 1881 - 1955

Stav

V.cena

D.cena

1633. Jsem ražen z českého kovu - 10. výročí republiky 1928
Sv.Prokop orá s čertem, havíř, opis / státní znak,
Sv.Václav s rytíři, Sign., Punc.987, Ag 34 mm, 20.1 g tém.
0/0 800,- 2200,-

Pol.

Španiel Otakar, 1881 - 1955

Stav

V.cena

D.cena

1634. Medaile na 1000 let zavraždění Sv.Václava, 1929
Scéna zavraždění, opis / Sv.Václav v čele blan.rytířů
a opis, Sign., Punc., Ag 987, 30 mm, 10.1 g
0/0 1500,- 14000,-

Pol.

Španiel Otakar, 1881 - 1955

Stav

V.cena

D.cena

1635. Menší medaile na milénium Sv.Václava, 1929
Sv.Václav na koni, andělé, letopočet / Sv.Václav
s praporcem, znak, opis, Punc., Ag 987, 28 mm, 15.1 g
0/0 2400,- 4200,-

Pol.

Španiel Otakar, 1881 - 1955

Stav

V.cena

D.cena

1636. Větší medaile na milénium Sv.Václava, 1929
Sv.Václav na koni, andělé, letopočet / Sv.Václav s praporcem,
znak, opis, Punc.987, Ag 40 mm, 30.1 g
0/0 3000,- 8500,-
1637. Karlova universita - 600.výročí založení, 1348 - 1948
Trůnící Karel IV. zpředu, latinský opis / gotic.arkýř
Karolina, dva znaky, opis, Sign., Bronz 80 mm R!
1/1 500,- 2400,-

Pol.

Tříska Jan, 1904 - 1976

Stav

V.cena

D.cena

1638. Na památku díla Matěje Rejska 1450 - 1506, 1949
Pohled na chrám sv.Barbory, věž a papír s návrhem, opis /
9řádk.nápis, Sign., Bronz 60 mm
1/1 220,- 220,-

Pol.

Vitanovský Michal, 1946 -

Stav

V.cena

D.cena

1639. Jan Antonín Baťa - medaile k návratu letounu do ČR, 2015
Poprsí čelně mírně zprava, opis / letoun Lockheed, 8řádk.nápis,
opis, Sign., Bronz 60 mm, náklad 50 ks orig.etue R!
0/0 800,- --.-

Pol.

Walter Otakar, 1890 - 1963

Stav

V.cena

D.cena

1640. Hynek Palla - náčelník Sokola, sborm. Hlaholu, 1937
Poprsí zpředu, vročení, opis / lyra, ratolesti,
panoráma města, opis, Sign., Bronz 40 mm
1/1 220,- 320,-

Pol.

Weiss Jan, 1794 - 1861

Stav

V.cena

D.cena

1641. Hospodářská společnost pro Moravu a Slezsko, b.l.
Stojící Ceres se symboly úrody, nápis / symboly moci a bohatství,
písmo, Sign., Bronz 62 mm, MZČ.119/2, Ho.6095 tém.
0/0 2000,- --.-

Pol.

Brandýs nad Labem

Stav

V.cena

D.cena

1642. Společenstvo hostinských a výčepníků - na paměť 25leté odborové
činnosti 1935, pohled na zámek, 3řádk.nápis, opis / 13řádk.nápis
s atributy pohostinství po obvodu, Nesign., Bronz 50 mm
1/1 800,- 1000,-

Pol.

Brandýs nad Orlicí

Stav

V.cena

D.cena

1643. Odhalení pomníku J.A.Komenskému, 5.9.1865
Pomník, nápis v úseči,opis / 4řádkový nápis ve věnci
Nesign., Sn 27 mm odstr.ouško tém.
0/0 180,- 440,-
1644. Odhalení pamětní desky Karla staršího ze Žerotína, 22.8.1897
Třířádkový nápis a opis / pětiřádkový nápis a opis,
Sign.Christlbauer, Sn 34 mm orig.raž.ouško
0/0 300,- 550,-

Pol.

Brno

Stav

V.cena

D.cena

1645. Moravský živnostenský spolek, 1861 (udělena r.1898)
Dva znaky, německý nápis na stuze / udělení ve věnci
(Eduard Kafka), Nesign., Punc., Ag 33 mm, 15,81 g
1/1 300,- 650,-
1646. Moravský živnostenský spolek, 1861 (udělena r.1910)
Dva znaky, německý nápis na stuze / udělení ve věnci
(Valentin Braveny), Nesign., Punc., Ag 29 mm, 10.97 g tém.
0/0 260,- 400,-

Pol.

České Budějovice

Stav

V.cena

D.cena

1647. Christlbauer - krajinská výstava, 1884
Městský znak s klenotem a štítonoši, věnec / alegorie
průmyslu a zeměď., opis, Sign., Postříbřený bronz 44 mm tém.
0/0 1200,- 2200,-

Pol.

Čečelice

Stav

V.cena

D.cena

1648. Upomínka na odhalení pomníku K.H.Borovského 28.8.1910
Poprsí zprava, opis / 5řádk.nápis, opis, Sign.Karnet Žižkov
Al 33 mm odstr.ouško tém.
00 160,- 400,-

Pol.

Čelákovice

Stav

V.cena

D.cena

1649. Nesign. - spolek okrašlovací a zahrádkářů - pro krásu domova, b.l.
Sedící žena s holubicí na ruce, opis / strom se 2 znaky, opis
Bronz 39 mm
0/0 260,- 600,-

Pol.

Havlíčkův Brod

Stav

V.cena

D.cena

1650. Nesign. - Jasoň - 28.VI.1946 - na oslavu památky Havlíčkovy
v Něm.Brodě 1871 / K.H.Borovský zprava, opis
Al 25 mm orig.raž.ouško tém.
0/0 260,- 440,-

Pol.

Chlum u Hradce Králové

Stav

V.cena

D.cena

1651. Nesign. - medaile na pomník rekovným bojovníkům rakouským
a saským 3.7.1866 - 1867, pomní k(věnovaný J.V.Liebigem), trojitý opis
/ 3řádk.nápis, opis ve věnci, Sn 31 mm orig.raž.ouško
1/1 300,- 460,-

Pol.

Chlumec nad Cidlinou

Stav

V.cena

D.cena

1652. Nesign. - V.K.Klicpera slavnost 100 letých narozenin 7.8.1892
Portrét čelně mírně zprava, vročení ve věnci / 3řádk.nápis
v kosočtverci, opis, Nesign., Sn 34 mm orig.raž.ouško
0/0 300,- 380,-

Pol.

Choceň

Stav

V.cena

D.cena

1653. K.H.Borovský - upomínka na odhalení pomníku 28.7.1907
Portrét zprava, opis / 5řádk.nápis, opis, Sign.Karnet Žižkov
Sn 34 mm orig.raž.ouško s bikolorou
1/1 180,- 440,-

Pol.

Jihlava

Stav

V.cena

D.cena

1654. 1100.výročí založení města 799 - 1899, alegorická postava
s věncem a znakem, v pozadí pohled na město, opis /
městská brána, opis, Sign.Schwerdtner, Sn 40 mm orig.raž.ouško
1/1 360,- 380,-

Pol.

Kremnica

Stav

V.cena

D.cena

1655. 650 rokov mesta 1328 - 1978 - pregéř, 4 mince / dva řády, opis
Sign.AP, Ag 40 mm orig.kapsle s plombou
proof 300,- 440,-

Pol.

Kutná Hora

Stav

V.cena

D.cena

1656. Odhalení pomníku Karla Havlíčka Borovského, 26.8.1883
Hlava zleva, opis / 6řádk.nápis ve věnci, Nesign., Ag 30 mm, 9,92 g
Haus.2365, MZČ.164/21, Lukas.475 čet.hry orig.raž.ouško
1/1 300,- 400,-
1657. Odhalení pomníku Karla Havlíčka Borovského, 26.8.1883
Hlava zleva, opis / nápis ve věnci, Nesign., Bronz 30 mm
0/0 150,- 300,-

Pol.

Kyšperk (Letohrad)

Stav

V.cena

D.cena

1658. Šmakal - první živnostenská výstava v r.1912
Stojící ženská postava s listinou v pravé ruce, ve znaku atributy
zemědělství a průmyslu, opis / 6řádk.nápis v ozdobném věnci
Sign.V.K.Šmakal Praha, Punc.na hr., Pozlac.Ag 53 mm 34,67 g
0/0 5000,- 7500,-

Pol.

Kyšperk (Letohrad)

Stav

V.cena

D.cena

1659. Šmakal - první živnostenská výstava v r.1912
Stojící ženská postava s listinou v pravé ruce, ve znaku atributy
zemědělství a průmyslu, opis / 6řádk.nápis v ozdobném věnci
Sign.V.K.Šmakal Praha, Pozlac.bronz 53 mm, 45,85 g orig.etue
0/0 3000,- 6000,-

Pol.

Lanškroun (Landskron)

Stav

V.cena

D.cena

1660. A.Q.Eger - živnostenská výstava - cena města Za zásluhy, b.l.
Znak města v ozdobné kartuši, opis / 2řádk.nápis ve věnci
Sign.Alex.Quintus Eger, Ag 38 mm, 24,86 g R!
0/0 3000,- 4800,-

Pol.

Litomyšl

Stav

V.cena

D.cena

1661. Pátek - národopisná a prům. výstava - Za zásluhy, 1894
V kartuši městský znak, opis / pohled na město ve věnci,
nápis, Sign., Punc.na hr., Ag 40 mm, 24,28 g
0/0 1500,- 7500,-

Pol.

Litomyšl

Stav

V.cena

D.cena

1662. Pátek - národopisná a průmyslová výstava - raženo na oslavu
250 letého trvání gymnasia, 1894, v kartuši městský znak, opis /
pohled na město s budovou gymnasia, 3řádk.nápis v úseči,
Sign., Punc., Ag 32 mm, 14.20 g tém.
0/0 800,- 1800,-
1663. Pátek - výstava na 250 let gymnasia, 1894
V kartuši městský znak, opis / lipová ratolest, nápis
Sign., Sn 32 mm orig.raž.ouško
1/1 160,- 400,-

Pol.

Nová Paka

Stav

V.cena

D.cena

1664. Upomínka na tábor lidu na vrchu Levíně, 1868 - 1934
Na obou stranách nápis a opis, Nesign., Al 29 mm orig.raž.ouško tém.
0/0 120,- 240,-

Pol.

Nové Hrady (Gratzen)

Stav

V.cena

D.cena

1665. Kříž - okresní zěmedělský a lesnický hospodářský spolek b.l. (1882) -
Za zásluhy, alegorická ženská postava, opis / 4řádk.nápis ve věnci
Sign., Bronz 38 mm, Ho.6232, Do.4253 čet.hry R!
1/1 500,- 900,-

Pol.

Nový Jičín

Stav

V.cena

D.cena

1666. Nesign. - návrat pamětní desky císaře Josefa II. 6.X.2007
Poprsí císaře zleva, 3řádk.nápis / 5řádk.nápis ve věnci, Cu 30 mm
1/1 130,- 140,-

Pol.

Pardubice

Stav

V.cena

D.cena

1667. Vynálezcům ruchadla bratrancům Veverkovým, 8.IX.1883
Ruchadlo, opis / 6řádkový nápis v lipovém věnci,
Sn 28 mm orig.raž.ouško tém.
0/0 150,- 240,-

Pol.

Pardubice

Stav

V.cena

D.cena

1668. Abraham - na paměť dostavení nové radnice 1894
Pohled na novou radnici, 2řádk.nápis v úseči / dva andílci drží
znak města, 4řádk.nápis, Punc.na hr., Ag 48 mm, 37,36 g
0/0 2000,- 7000,-

Pol.

Pardubice

Stav

V.cena

D.cena

1669. Abraham - na paměť dostavení nové radnice 1894
Pohled na novou radnici, 2řádk.nápis v úseči / dva andílci drží
znak města, 4řádk.nápis, Sn 48 mm, 43,29 g
0/0 600,- 950,-

Pol.

Poděbrady

Stav

V.cena

D.cena

1670. Šantrůček - odhalení pomníku králi Jiřímu, 15.8.1896
Jezdecká socha zleva, lipové ratolesti, opis / znak
v kartuši, opis, Sign., Bronz 52 mm tém.
0/0 500,- 500,-

Pol.

Polička

Stav

V.cena

D.cena

1671. Kříž - hospodářská a průmyslová výstava, 1885
Korunovaný znak v ozdobné kartuši, opis / letopočet
ve vavřínovém věnci, Sign., Punc na hr., Ag 45 mm, 27,6 g
0/0 1000,- 3600,-
1672. Kříž - hospodářská a průmyslová výstava, 1885
Korunovaný znak v ozdobné kartuši, opis / letopočet ve vavřínovém
věnci, Sign., Pozl.bronz 45 mm, 36 g dr.škrce v rev. tém.
0/0 300,- 1500,-

Pol.

Poříčany

Stav

V.cena

D.cena

1673. Upomínka na tábor českého lidu u Poříčan 1900
Svatý Václav na koni, opis / 6 řádk.nápis
Sign.Šmakal, Sn 34 mm orig.raž.ouško tém.
0/0 260,- 340,-

Pol.

Praha

Stav

V.cena

D.cena

1674. Nesign. - německý školní spolek - pražský německý spolek
jarní slavnost 1885, 2řádk.nápis ve věnci / 2řádk.nápis, opis
Mosaz 32 mm orig.raž.ouško
1/1 180,- 400,-
1675. Josef a Marie Eichlerovi - zlatá svatba, 14.8.1872
Merkurova hůl s okřídlenou čapkou, dub. věnec, německý opis /
německý nápis a opis, Nesign., Ag 29 mm, 10.85 g, Ho.7260, Do.3329
dr.hr. R!
1/1 500,- 750,-

Pol.

Praha - medaile zemské jubilejní výstavy 1891

Stav

V.cena

D.cena

1676. Nesign. - medaile na hasičský sjezd, hasičské atributy, opis /
pohled na průmyslový palác, Nesign., Sn 22c, Dob.119, Sn 38.6 mm
orig.raž.ouško
1/1 320,- 700,-

Pol.

Praha - medaile českoslovanské národopisné výstavy

Stav

V.cena

D.cena

1677. Šantrůček a Pichl - záslužná medaile výstavy, 1895
Dívka v kroji klečící u truhly, opis / mladík v kroji
lámající větev lípy, Sign., Bronz 65 mm
0/0 440,- 1600,-

Pol.

Šumperk

Stav

V.cena

D.cena

1678. J.Baják - 10 let osvobození Rudou armádou, 8.5.1955
Muž se sekerou nad pokáceným dubem, malá lípa, nápis/
znak, lipové ratolesti, nápis, Sign., Cu 45 mm
1/1 120,- --.-

Pol.

Škvrňany (část Plzně)

Stav

V.cena

D.cena

1679. Šmakal - spolek pro chov drůbeže a ochranu ptactva, b.l. -
Zásluze, stojící dítě u plotu, opis / 7řádk.nápis ve věnci
Sign., Bronz 44 mm tém.
0/0 800,- 1300,-

Pol.

Teplice

Stav

V.cena

D.cena

1680. Loos - na XI.sekulární slavnost k 1100.výr. objevení léčebných
pramenů 762 - 1862 znak města, opis / motiv objevení pramenů, opis
Sign.G.Loos, K.Fischer, Sn 50 mm
0/0 1200,- 1200,-

Pol.

Teplice

Stav

V.cena

D.cena

1681. Leisek - živnostenská a průmyslová výstava, 1879
Znak města ve věnci / tři alegorické postavy, německý
nápis, Sign., razil Christlbauer, Mosaz 58 mm čištěný v ploše
1/1 440,- 800,-

Pol.

Trutnov (Trautenau)

Stav

V.cena

D.cena

1682. Nesign. - zemědělská a živnostenskoprůmyslová regionální výstava 1890,
Znak města, něm.opis / zemědělské atributy, něm.opis,
Nesign., Pozlac.bronz 34 mm orig.raž.ouško tém.
0/0 360,- 650,-

Pol.

Valtice (Feldsberg)

Stav

V.cena

D.cena

1683. J.Christlbauer - zemědělský okresní spolek - Za zásluhy b.l.
2řádk.nápis ve věnci, opis / dva rolníci s koňmi na poli, opis
Sign., Ag 49 mm, 34,41 g dr.hry R!
1/1 3000,- 8000,-

Pol.

Valtice (Feldsberg)

Stav

V.cena

D.cena

1684. J.Christlbauer - zemědělský okresní spolek - Za zásluhy b.l.
2řádk.nápis ve věnci, opis / dva rolníci s koňmi na poli, opis
Sign., Bronz 49 mm R!
0/0 2000,- 3000,-

Pol.

Velvary

Stav

V.cena

D.cena

1685. Šmakal - okresní výstava ovoce a hospod.plodin, 1904
Městský znak, lipové snítky, opis / obilí, ovoce a
zelenina, nápis, Bronz 45 mm tém.
0/0 800,- 1500,-

Pol.

Vysoké Mýto

Stav

V.cena

D.cena

1686. Na šestistyletou památku založení města 1867
Poprsí Přemysla Otakara II. čelně, opis / pohled na městskou
bránu, dvojitý opis, Sign.W-S (V.Seidan), Pozl.bronz 40 mm,
(na hr. označeno POZLACENO), MZČ.150/50, Mar.105
0/0 600,- 1400,-

Pol.

Vysoké Mýto

Stav

V.cena

D.cena

1687. Nesign. - hospodářsko průmyslová výstava - uznání zásluh, b.l.
Hospodářské a průmyslové atributy, opis / sv.Jiří zabíjí draka, opis
Punc.na hr., Ag 48 mm, 39,78 g
0/0 5000,- 9000,-

Pol.

Vysoké Mýto

Stav

V.cena

D.cena

1688. Nesign. - hospodářsko průmyslová výstava - uznání zásluh, b.l.
Hospodářské a průmyslové atributy, opis / sv.Jiří zabíjí draka, opis
Pozlac.bronz 48 mm, 39,05 g
0/0 3000,- 3200,-

Pol.

Vysoké Mýto

Stav

V.cena

D.cena

1689. Šmakal - okresní hospodářská výstava 8.-10.9.1906
Hospodářská zvířata a stroje, opis / korunovaný český lev, opis
Sign.Šmakal Praha, Punc.na hr., Ag 46 mm, 24,67 g
0/0 5000,- 8000,-

Pol.

Vysoké Mýto

Stav

V.cena

D.cena

1690. Šmakal - okresní hospodářská výstava 7.-10.9.1912
Hospodářská zvířata a stroje, opis / korunovaný český lev, opis
Sign.Šmakal Praha, Punc.na hr., Ag 46 mm, 25,38 g
0/0 5000,- 8000,-

Pol.

Vysoké Mýto

Stav

V.cena

D.cena

1691. Šmakal - okresní hospodářská výstava 7.-10.9.1912
Hospodářská zvířata a stroje, opis / korunovaný český lev, opis
Sign.Šmakal Praha, Punc.na hr., Pozlac.Ag 46 mm, 25,31 g
0/0 5000,- 9000,-

Pol.

Vysoké nad Jizerou

Stav

V.cena

D.cena

1692. Nesign. - upomínka na tábor na Petruškových vrších u Vysokého
v Krkonoších dne 16.srpna 1868 - spolčujme se a nedejme se
Věnec, opis / 8řádk.nápis, Nesign., Sn 31 mm orig.raž.ouško
1/1 130,- 180,-
1693. Nesign. - upomínka na meeting českého lidu v Krkonoších na
Petrušk.vrchách u Vysokého n.J. 4.6.1911, korunovaný české lev zleva /
7řádk.nápis, Nesign., Al klipa 25x25 mm orig.raž.ouško s bikolorou
0/0 130,- 180,-
1694. Nesign. - meeting horského lidu na Petruškových vrších 14.8.1938
Nedejme se - 20 let ČSR 1868 - 1918 - 1938 / 7řádk.nápis
Al 31 mm orig.raž.ouško tém.
0/0 130,- 150,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

1695. Nesign. - Dráha Handlová - Horná Štubňa, otevření tunelu, 1930
Pohled na tunel, dvojitý opis / 7řádk.nápis (věnov.TGM k 80.nar.)
Punc 987, Ag 40 mm, 25,48 g R!
0/0 10000,- 36000,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

1696. Nesign. - Dráha Handlová - Horná Štubňa, otevření tunelu, 1930
Pohled na tunel, dvojitý opis / 7řádk.nápis (věnov.TGM k 80.nar.)
Bronz 40 mm R!
1/1 2000,- 16000,-

Pol.

Československo - medaile s portrétem T.G.Masaryka

Stav

V.cena

D.cena

1697. O.Španiel - úmrtní medaile, 1937
Poprsí zleva, vavřín.ratolest, opis / truchl.postava,
palmy, nápis, Sign., Bronz 80 mm, Fl.54b, Nov.01.134b orig.etue
0/0 440,- 1800,-
1698. O.Španiel - úmrtní medaile, 1937 (Ag matové 30 mm)
Poprsí zleva, vavřín.ratolest, opis / truchl.postava,
palmy, nápis, Sign., Ag 987, 14.6g, Fl.54e, Nov.01.138a
0/0 440,- 850,-
1699. J.Vít - medaile na 85 let od jmenování TGM mimořádným
profesorem Karlovy university 2004, portrét zleva, opis / uprostřed
v perlovci zalisovaná pamětní 100 Kčs 1948 Karlova universita
Sign., Al 46 mm + Ag 100 Kčs, Nov.01.285a
0/0 300,- 550,-

Pol.

Československo - medaile s portrétem V.Havla

Stav

V.cena

D.cena

1700. J.Vít - medaile na odchod sovětských vojsk z Československa 1991
Portrét Václava Havla mírně zleva, opis / sovětský tank drtí mapu
republiky s nápisem ČSSR, opis, Al 46 mm, Nov.09.020a
0/0 200,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2020 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk