Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk

Nabídkový katalog na aukci dne 28. - 30. listopadu 2020

Pol.

Morava

Stav

V.cena

D.cena

1701. Spolek pro zvelebení chovu koní - Pochvalné uznání, b.l.
Kůň a hříbě, českoněm.opis / Věnec se stuhou, 5řádk.český nápis
českoněm.opis, Nesig., Nepunc., Ag 33 mm, 12,30 g orig.raž.ouško tém.
0/0 600,- 700,-

Pol.

Slovensko

Stav

V.cena

D.cena

1702. Nesign. - na pamiatku vzkrísenia Matice slovenskej T.Sv.Martin
Jun 1939, stojící ženská postava / 6řádk.nápis pod dvojramenným
křížem, Sign.K., Bronz 37 mm R!
1/1 400,- 2000,-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

1703. Ludvík XVI. - DIGNISSIMO, b.l.
Portrét zleva, opis / sedící panovník pod baldachýnem, Mosaz 28 mm
1/1- 180,- --.-
1704. Ludvík XVI. - úmrtní medaile 21.1.1793
Poprsí zleva, opis / muž propichuje lva, u nohou hlava krále
a znak Pruska, Sn 47 mm dr.rysky R!
-1/1- 300,- 300,-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

1705. Napoleon I. - na zasedání senátu r. XIII (1804)
Potrrét zprava, opis / dva muži zvedají stojícího císaře, nápis
v úseči, opis, Sign.J.Droz, Jeuffroy, Ag 40 mm, 33,77 g
Julius.1261, Bramsen.326, Trés.3.1 R! tém.
0/0 18000,- --.-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

1706. Napoleon I. a Josephine - na korunovaci AN XIII (1804),
Dvojportrét zprava, opis / sedící korunovaný orel, 4řádk.nápis
v úseči, opis, Sign.Brenet, Ag 35 mm, 23,52 g, Julius.1297,
Bramsen 359, Trés.4.9 R!
0/0 10000,- 10000,-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

1707. Napoleon I. a Marie Luisa - na narození syna XX.3.1811
Dvojportrét zprava / dětské poprsí zleva, opis, Sign.Andrieu
Ag 32 mm, 18,67 g, Julius.2432, Bramsen 1100, Trés.42.6 R! tém.
1/1 1200,- 1400,-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

1708. Napoleon I. - lékařská akademie v Paříži b.l. (1805)
Portért zprava, opis / stojící Aeskulap, opis
Sign.Andrieu, Jouannin, Ag 41 mm, 37, 87 g, Julius.1490, Bramsen.467
Trés.11.5 R! tém.
0/0 20000,- --.-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

1709. Napoleon I. - císařské lyceum v Paříži - cena za kresbu, b.l.
Portrét císaře zprava, opis / rytý 3řádk.nápis na jméno J.H.Degan,
opis, Sign.Andrieu, Ag 32 mm, 15,73 g R! tém.
0/0 10000,- --.-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

1710. Napoleon I. - na sňatek s rakouskou arcivévodkyní Marií Luisou 1810
Dvojportrét zprava, opis / stojící snoubenci u oltáře, nápis v úseči,
opis, Sign., Andrieu, Brenet, Ag 32 mm, 17,14 g, Julius.2264,
Bramsen.954, Trés.39.4 R!
0/0 10000,- --.-
1711. Karel Ferdinand z Artois, vévoda z Berry (mladší syn krále Karla X.)
Úmrtní medaile 14.2.1820, portrét zprava, opis / anděl nad katafalkem,
dvouřádkový nápis v úseči, opis, Sign.Gayrard, Bronz 52 mm dr.hry
1/1 500,- 750,-

Pol.

Německo - Bavorsko

Stav

V.cena

D.cena

1712. Karel Theodor a arc.Maria Leopoldine - svatební medaile
DVojportrét zprava, opis / stojící lev s oválným bavorským znakem
3řádk.nápis v úseči, opis, Sign.C.D. (C.Destouches), Ag 33 mm, 14,56 g
Erb.7848 vyl.hrana (odstr.ouško?) R! tém.
0/0 500,- 850,-

Pol.

Německé státy před rokem 1871

Stav

V.cena

D.cena

1713. Lipsko - III.německé tělocvičné slavnosti 2.-5.8.1863
Pohled na výstavní palác, opis / sedící Germanie, nápis v úseči,
opis, Sign.G.Voght, Sn 46 mm
0/0 240,- 260,-

Pol.

Německo - Norimberg

Stav

V.cena

D.cena

1714. Početní žeton b.l., Leopold II. zleva, opis / pohled na město,
opis, v úseči E.L.S.L., b.l., Mosaz 25 mm
1/1 260,- 260,-

Pol.

Německo - Prusko Východní

Stav

V.cena

D.cena

1715. Generál von Hindenburg - na osvobození Vých.Pruska ze sevření Ruskem
Portrét generála čelně, opis / rytíř s mečem, opis 1914
Sign., Ag 34 mm, 17.55 g
0/0 1600,- 1900,-

Pol.

Německé státy před rokem 1871

Stav

V.cena

D.cena

1716. Wittenberg - Dr.Martin Luther medaile k 300.výročí uveřejnění tezí
31.10.1517 - 1817, Pplopostava s knihou v rukou čelně mírně zleva,
opis / Luther promlouvá k lidem u brány kostela, opis,
Lité Fe 108 mm, Schell.264 objímka s dobovým ouškem R!
1/1 800,- 1000,-

Pol.

Německo - císařství, 1870 - 1918

Stav

V.cena

D.cena

1717. Vilém II. a Augusta Victoria - výročí sňatku, 1912
Dojportrét zprava, opis / 7-řádkový nápis, opis,
E.WEIGAND S.C., Nepunc., Ag 45 mm, 50.73 g orig.etue
0/0 3000,- 3200,-

Pol.

Německo - císařství, 1870 - 1918

Stav

V.cena

D.cena

1718. Vilém II. - Medaile na 25 let vlády a 25 let spolku chovatelů
poštovních holubů 1888 - 1913, poprsí císaře zleva, opis / 9řádk.
nápis ve věnci, Nesign., Punc.950, Ag 40 mm, 30,92 g dr.rysky v ploše
1/1 1100,- 1200,-

Pol.

Německo - Výmarská republika, 1918 - 1933

Stav

V.cena

D.cena

1719. L.Chr.Lauer - P.v.Beneckendorff und Hindenburg - na volbu
říšským prezidentem 26.4.1925, poprsí čelně mírně zleva, opis /
4řádk.nápis v horní části, 6řádk.ve spodní části,
Sign., Punc.990, Ag 33 mm, 14,96 g
0/0 1400,- 2000,-

Pol.

Německo - Výmarská republika, 1918 - 1933

Stav

V.cena

D.cena

1720. K.Götz - k 80.narozeninám presiden. Hindenburga, 1927
Hlava zprava, opis, zn.mincovny "D" / říšský a rodový
znak, rytířské přilbice, opis, Ag 900, 36 mm, 24.8 g
1/1 600,- 1100,-

Pol.

Německo - Výmarská republika, 1918 - 1933

Stav

V.cena

D.cena

1721. Zeppelin LZ 127 - letící vzducholoď (1898 - 1928), opis /
Dvojportrét Zeppelina a Eckenera zleva, opis
Sig."IB", Punc. 900/1000, Ag 36 mm, 24.81 g tém.
0/0 500,- 2200,-

Pol.

Německo - Výmarská republika, 1918 - 1933

Stav

V.cena

D.cena

1722. Nesign. - Friedrich Ludwig Jahn - k 150.výr. jeho narození 1778 - 1928
Poprsí čelně mírně zprava, opis / turnerský znak, kolem citát
P.v.Hindenburga ve věnci, Punc.900 na hr., Ag 36 mm, 24,42 g tém.
00 600,- 1400,-

Pol.

Německo - Výmarská republika, 1918 - 1933

Stav

V.cena

D.cena

1723. C.Oertel - Graf Zeppelin - I.let kolem světa, 1929
Trojportrét Zeppelin, Eckener a Dürr, opis / mapa severní
polokoule, opis, Sign., Ag 900/1000, 36 mm, 24.86 g tém.
0/0 500,- 1300,-

Pol.

Německo - BRD

Stav

V.cena

D.cena

1724. Martin Luther, b.l. poprsí čelně mírně zprava, opis /
bible pod dvěma znaky, Punc.1000, Ag 40 mm, g, vyd. v r.1983
proof 400,- 480,-
1725. Nesign. - Graf Ferd, v.Zeppelin - Gut Luft - Glück Ab! 1900 - 1975
Poprsí čelně mírně yprava, opis / vyducholoď nad mořem, opis
Postř.med.41 mm
1/1 130,- 260,-

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

1726. C.Radnitzky - Zemědělské společenstvo ve Vídni - 50 let trvání,
1807 - 1857, mladík s pluhem, kosou a domácími zvířaty, po obvodu
atributy / 4řádk.nápis v ozdobném věnci a opis, Sign., Bronz 67 mm
tém.
0/0 600,- 1000,-

Pol.

Rusko

Stav

V.cena

D.cena

1727. Mikuláš II. - jeton na korunovaci v Moskvě, 1896
Korunovaný carský monogram, opis / koruna, třířádkový
nápis, Nesign., Nepunc., Ag 25 mm, 7,34 g R!
0/0 3400,- --.-

Pol.

Uhry

Stav

V.cena

D.cena

1728. Jan Horský - otevření Lonjskodolinské železnice, 1897
Lokomotiva zprava, maďarský nápis a opis / most, chorvatský
nápis a opis, Nesign., Postř.bronz 40 mm, Ho.7349, Haus.2507
dr.škrce v ploše R!
1/1 500,- 1500,-

Pol.

Uhry

Stav

V.cena

D.cena

1729. Jan Horský - otevření Lonjskodolinské železnice, 1897
5řádk.nápis ve věnci / 2řádk.nápis 1897 AUGUSZTUS, opis
Sign.J.Christlbauer & Sohn Wien, Postř.med. 29 mm, 8,56 g
Ho.7346, Haus.2506 R!
1/1 300,- 800,-

Pol.

Hudební medaile a žetony

Stav

V.cena

D.cena

1730. Brno (Brünn) - v upomínku na 25.výr.založení mužského pěveckého
spolku 1885, pohled na město, 3řádk.opis / 9řádk.nápis ve věnci, lyra
Pozlac.bronz 34 mm orig.raž.ouško
1/1 260,- 280,-
1731. ČSR - Jednota zpěváckých spolků českoslov., b.l.
Lyra v kartuši, opis / "Čest zásluhám 1897 - 1927" ve věnci
Nesign., Postř.med. 43 mm
1/1 160,- --.-
1732. Jilemnice - slavnost svěcení praporu pěveckého spolku
Branislav 21.8.1864, Strom života, opis / 5řádk.nápis, opis
Nesign., Sn 27 mm R!
1/1 260,- 500,-
1733. Krásná Lípa (Schönlinde) - X. pěvecký den 15.8.1886
Znak města, opis / stylizov.hudební nástroje
Nesign., Slabě pozlac.bronz 26mm orig.raž.ouško
1/1 260,- 420,-
1734. Praha (Prag) - v upomínku na slavnost 25.výročí německého
mužského pěveckého spolku v Praze 30.května 1886
LYra ve věnci / 9řádk.nápis, Bronz 33 mm orig.ouško se stuhou
1/1/1 280,- 400,-
1735. Rýmařov (Römerstadt) - v upomínku na slavnost k 25.výr.založení
mužského pěveckého spolku 1865 - 27.7.1890, lyra ve věnci /
7řádk.nápis, Mosaz 33 mm orig.raž.ouško R!
1/1 260,- 600,-

Pol.

Medaile na odhalení pomníku císaře Josefa II.

Stav

V.cena

D.cena

1736. Hostinné (Arnau) - na odhalení pomníku 24.6.1903
Stojící císař čelně / 8řádk.nápis, Sign.F.Leisek
Mosaz 30 mm, 12,38 g tmavá skvrna orig.raž.ouško
1/1 220,- 900,-
1737. Liberec (Reichenberg) - na odhalení pomníku 3.9.1882
Busta císaře na podstavci, opis / 9řádk.nápis
Sign. I ner, Sn 30 mm, 7,04 g orig.raž.ouško
1/1 220,- 550,-
1738. Štětí (Wegstädtl) - na odhalení pomníku 8.9.1883
Stojící císař čelně, opis / znak města, dvojitý opis, Nesign.,
Sn 30 mm, 11,45 g orig.raž.ouško
1/1 220,- 600,-

Pol.

Medaile a odznaky německých tělocvičných spolků

Stav

V.cena

D.cena

1739. Dresden (Drážďany) - VI. německé tělocvičné slavnosti 18.-23.7.1895
Poprsí F.L.Jahna zprava ve věnci, pod ním turnerský znak / pohled na
město, 2řádk.nápis, Nesgin., Mosaz.klipa 27x27 mm, 9,81 g
orig. dírka se závěsem
1/1 130,- 130,-
1740. Frankfurt a.M. - v upomínku na XI.německé tělocvičné slavnosti
18.-23.7.1908, poprsí F.L.Jahna ve věnci zprava, opis / 4řádk.nápis ve
věnci, opis, Nesign., Al 33 mm, 4,22 g orig.raž.ouško
1/1 130,- 140,-
1741. Hamburg - IX. německé tělocvičné slavnosti v sprnu 23.-27.7.1898
Poprsí F.L.Jahna čelně, pod ním znak města a turnerů, opis / pohled
na dominanty města, 3řádk.nápis v úseči, opis, Sign.Oscar Bergmann
Sn 70 mm, 19,34 g
1/1 150,- 160,-
1742. Hamburg - IX. německé tělocvičné slavnosti v r.1898
Poprsí F.L.Jahna zprava ve věnci, opis / pohled na přístavní promenádu
2řádk.nápis, vročení, Nesign., Al 39 mm, 6,45 g orig.raž.ouško
1/1 130,- 140,-
1743. Leipzig (Lipsko) - III. německé tělocvičné slavnosti 1863
Říšský orel s křížem na prsou / 6řádk.nápis ve věnci
Nesgin., Bílý kov 36,5 mm, 25,18 g
1/1 150,- 160,-
1744. Schandau (v Sasku) - 25.výr. jubileum míšeňského hornozemské
župy a X. župní tělocvičná slavnost v r.1889, plachetnice na vlnách,
opis / 5řádk.nápis, Nesign., Bronz 28 mm, 11, 35 g orig.raž.ouško
1/1 130,- 140,-
1745. Trachau (část Drážďan) - svěcení praporu tělocvičného spolku
"Frisch Auf" 14.-15.8.1898, poprsí F.L.Jahna zprava, opis /
turnerský znak ve věnci, dvojitý opis, Nesign., Pozlac.bronz 28 mm
1/1 130,- 150,-

Pol.

Odznaky - Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

1746. Vídeň - Jednota českých turistů ve Vídni, b.l.
Květinový motiv, po obvodu český opis, Sign.I.Fuchs Wien
Smaltov.odznak 25x33 mm dr.vyp.smalt připínací R!
1/- 400,- 400,-

Pol.

Medaile a odznaky spolků ostrostřelců

Stav

V.cena

D.cena

1747. Plzeň - ku slavnosti svěcení Práporu C.K. měsť.sboru ostrostř.
v Plzni 7.Mai 1866, 10řádk.českoněmecký nápis ve věnci /
2 stojící ostrostřelci s puškami a prapory opřeni o štít s vročením
Sn 33 mm dírka tém.
0/0 400,- --.-

Pol.

Pečetidla a pečetě

Stav

V.cena

D.cena

1748. Čína - držátko ve tvaru klečícího tygra,
Cu, výška.45 mm, základna:60 mm
Z 1500,- 1500,-

Pol.

Razidla

Stav

V.cena

D.cena

1749. Oppl, A.Mucha - Zdeněk Netrval - k 90.narozeninám 1924 - 2014
Poprsí čelně mírně zprava, opis / secesní motiv
Raznice aversu a reversu (pozitivní + negativní), prům.40 mm
výška raznice: 31 mm, šířka raznice: 46 mm celk.4 ks
0/- 800,- 1100,-

Pol.

Medaile a odznaky sudetských tělocvičných spolků

Stav

V.cena

D.cena

1750. Brno (Brünn) - tělocvičná slavnost 1871
Poprsí F.L.Jahna zleva, opis / turnerský znak ve věnci, opis
Sign.Kříž, Sn 26 mm, 7,48 g orig.raž.ouško
0/0 260,- 380,-
1751. Brno (Brünn) - tělocvičná slavnost 1871
Poprsí F.L.Jahna zleva, opis / turnerský znak ve věnci, opis
Sign.Kříž, Sn 26 mm, 6,73 g dr.st.koroze
-1/1- 120,- 120,-
1752. Česká Lípa (B.Leipa) - v upomínka na XVI.župní turnerskou a
hasičskou slavnost 28.8.1888, portrét F.L.Jahna zleva, opis / hasičský
a turnerský znak, dvojitý opis, Sn 27,5 mm
st.kor.v av. orig.raž.ouško
1/1 150,- 460,-
1753. České Budějovice (Budweis) - 25.výr.jubilea budějovického německého
tělocvičného spolku 19. 20. 21.Mai 1888, portrét F.L.Jahna zleva, opis
turnerský znak, opis, Klipa z bílého kovu s Cu středem
27x27 mm, 12,91 g dríka při okraji
/
0/0
120,- 550,-
1754. Chodov (Chodau) - v upomínku na svěcení praporu německého
tělocvičného spolku 19.6.1898, poprsí F.L.Jahna zleva, dole tři
znaky v dubové ratolesti / 8řádk.nápis ve věnci, Pozl.bronz 34 mm
15,81 g orig.raž.ouško tém.
0/0 220,- 460,-
1755. Ještěd (Jeschken) - IX.župní tělocvičná slavnost - červenec 1886
Poprsí F.L.Jahna zleva, opis / turnerský znak, dvojitý opis
Sign.A.Schwerdt Stuttg., Bronz 28 mm hry v av., odstr.ouško
1/1 150,- 220,-
1756. Lipová (Hainspach) - k 25.výr.trvání německého tělocvičného spolku
8.7.1906, poprsí F.L.Jahna zprava, opis / 6řádk.nápis, Al 28 mm
2,42 g orig.raž.ouško
1/1 120,- 340,-
1757. Lipová (Hainspach) - k 25.výr.trvání německého tělocvičného spolku
8.7.1906, poprsí F.L.Jahna zprava, opis / 6řádk.nápis, Mosaz 28 mm
7,63 g orig.raž.ouško
1/1 150,- 500,-
1758. Litoměřice (Leitmeritz) - V. župní tělocvičná slavnost severozápadních
Čech 24.8.1879, znak města, opis / ternerský znak, opis, Nesign.
Pozlac.bronz 21 mm, 8,46 g tém.
0/0 300,- 500,-
1759. Litovel (Littau) - k položení základního kamene nové haly
tělocvičného spolku b.l., poprsí F.L.Jahna zleva, opis / turnerský
znak, opis Klipa z bílého kovu s Cu středem 26x26 mm, 10,03 g
dírka při okraji
1/1 150,- 260,-
1760. Olomouc (Olmütz) - olomoucký tělocvičný spolek - založen 1862
- známka na 1/2 L piva, "1/2", opis / turnerský znak, opis
Cu 21 mm, 2,92 g
1/1 200,- 380,-
1761. Plzeň (Pilsen) - na svěcení praporu při otevření tělocvičny 21.9.1890
Poprsí F.L.Jahna zleva, opis / pohled na novou tělocvičnu, opis
Signm.Schwerdt Stuttg., Cu klipa 27x27 mm, 11,32 g orig.dírka
1/1 150,- 380,-
1762. Praha (Prag) - spojený německý tělocvičný spolek 'STOFF', b.l.
1řádk.nápis, opis / turnerský znak v dubovém věnci, Mosaz 20 mm,
2,68 g
1/1 150,- 320,-
1763. Praha (Prag) - na svěcení praporu v r.1864
Stojící vlajkonoš, v pozadí město / turnerský znak převýšený
dvouhlavým orlem, dvě stuhy s nápisy v dubovém věnci
Sn 32 mm, 9,27 g orig.raž.ouško
1/1 150,- 180,-
1764. Rumburk (Rumburg) - v upomínku na odhalení praporu
tělocvičného spolku Jahn 11.8.1901, poprsí F.L.Jahna zprava, opis /
8řádk.nápis, bronz 28 mm, 8,22 g orig.raž.ouško se závěsem
1/1 150,- 420,-
1765. Sokolov (Falkenau) - 1.okresní tělocvičná a sportovní slavnost
mládeže 17.-18.června 1922, poprsí F.L.Jahna čelně / 6řádk.nápis
Bronz.plaketa 14x21 mm, 2,98 g orig.arž.oukšo se závěsem
1/1 120,- 190,-
1766. Teplice (Teplitz-Schönau) - na svěcení praporu tělocvičného spolku
"EICHE" 8.9.1883, poprsí F.L.Jahna zprava, opis / dvouhlavý orel
s turnerským znakem na hrudi, dvojitý opis, Sn 30 mm, 11,44 g
orig.raž.ouško
1/1 200,- 420,-
1767. Ústí nad Labem (Aussig) - třetí župní tělocvičná slavnost
severozápadních Čech 20.8.1876, 8řádk.nápis ve věnci /
turnerský znak v dubovém věnci, opis, Sn 38 mm, 24,75 g dírka
-1/1- 120,- 120,-
1768. Vrchlabí (Hohenelbe) - upomínka na svěcení praporu 20.7.1890
Poprsí F.L.Jahna zprava, opis / znak města, opis německý tělocvičný
spolek, Bronz 30 mm orig.raž.ouško
0/0 400,- 700,-
1769. Warnsdorf (Varnsdorf) - 15.severočeská župní slavnost a
slavnost 25 let turnerského spolku 1861 - 25.7.1886
2 znaky, něm.opis / štít uprostřed, něm.opis, Sign.Pátek Praha
Postř.bronz 36 mm odstr.ouško, dr.hry R!
1/1 260,- 340,-

Pol.

Medaile a odznaky spolků vysloužilců (veteránů)

Stav

V.cena

D.cena

1770. Česká Lípa (B.Leipa) - svěcení praporu vojen.vysloužilců 16.7.1893
Vojenské atributy ve věnci / 9řádk.německý nápis
Mosaz 29 mm odstr.ouško
1/1 300,- 440,-
1771. Liberec - odhalení pomníku Josefa Müllera, 1821-1901
Pomník, vročení, něm.opis / německý pětiřádkový nápis, opis
Mosaz 34 mm orig.raž.ouško
1/1 400,- 480,-
1772. Praha - 25 let spolku císaře Maxmiliana, 1871 - 25.6.1896
"M" ve štítu s vojenskými atributy ve věnci / 2řádk.vročení, opis
Nesign., Sn 40 mm orig.raž.ouško R!
1/1 260,- 600,-
1773. Tábor - slavnost svěcení praporu vojenských vysloužilců 30.6.1872
Korunovaný český znak / 5řádk.nápis, opis, Nesign., Sn 27 mm
orig.raž.ouško tém.
0/0 220,- 850,-
1774. Trutnov (Trautenau) - v upomínku na slavnost k 25.výročí
spolku vojenských veteránů 1892, znak města, opis / 6řádk.nápis,
opis, Postř.med.31 mm orig.raž.ouško tém.
0/0 360,- 900,-
1775. Tuřany - spolek vojens.vysloužilen fárnosti tuřanské 1897
S Bohem pro císaře a vlast - voj.atributy / 6řádk.nápis, opis
Pozlac.med. 32 mm orig.raž.ouško R!
0/0 150,- 340,-

Pol.

Zednářské medaile a jetony

Stav

V.cena

D.cena

1776. Velká Británie - zednářský řád, ve dvou kruzích a stuhách
DAvidova hvězda s latinským opisem červená stuha s jehlou
1/1/1 200,- 480,-

Pol.

Novoražby a repliky

Stav

V.cena

D.cena

1777. Moravské stavy - Tolar 1620 CC, Sign.Soušek, Punc.900, Ag lesklý 0/0 400,- 440,-
1778. Německo - Augsburg, Tolar MDCCXLIV (1744) s tit.Karla VII., KM.152
Punc.835, Ag 42 mm, 28 g novoražba z r.1977
proof 500,- 550,-
1779. Německo - Frankfurt - Tolar 1772, nápis na hraně, Ag 41 mm, 28 g 0/0 500,- 600,-
1780. Německo - Freiburg 1/2 Tolar 1739
Ag 30 mm,11,35 g novoražba z r.1980
proof 300,- --.-
1781. Německo - Friedberg, Tolar 1766 s tit. Josefa II., KM.72
Punc.835, Ag 42 mm, 28,4 g novoražba z r.1978
proof 500,- 650,-
1782. Německo - Goslar - 1/2 Tolar 1705, s tit.Josefa I.
Punc.1000, Ag 38 mm, 14,85 g novoražba z r.1979
proof 500,- --.-
1783. Německo - Hamburg - 48 Schilling 1761, s tit. Fr.Lotrinského
Punc.1000, Ag 43 mm, 30 g novoražba z r.1976
0/0 500,- 550,-
1784. Německo - Hamburg - 16 Schilling 1789, s tit. Josefa II.
Punc.999,9, Ag 30,5 mm, 6,78 g novoražba z r.1981
proof 300,- 300,-
1785. Německo - Josef I.- oválná medaile 1706
Portrét zprava, lat.opis / pohled na město, lat.opis, nápisa na hraně
Ag 29x34 mm, g novoražba z r.1987
proof 300,- --.-
1786. Německo - Norimberk Tolar 1765, s tit.Josefa II.
Punc.835, Ag 42 mm, 27,92 g novoražba z r.1974
proof 500,- 600,-
1787. Prusko Friedrich II. Tolar 1741, Punc 925, Ag 40 mm, 28 g novoražba proof 500,- 500,-
1788. Rakousko Ferd.I. Pfunder 1527, Vídeň, raž.v r.1966
Znač. A 900, Ag 12.35 g
0/0 240,- --.-

Pol.

Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1789. Velká stříbrná medaile za statečnost, Postř.bronz, 40 mm, 25,14 g
VM.1/5-X-E, Marko.230c orig.ouško bez stuhy
1/1 500,- 1100,-

Pol.

Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1790. Čestné vyznamenání za zásluhy o Červený kříž, VM-14-B-4, Mar.161a
stříbrný, II.třída s válečnou dekorací orig.etue
1/1/1 3000,- 4600,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

1791. Odznak českoslov.partyzána, VM.III/22 šroubovací orig.etue 1- 240,- 650,-
1792. Medaile za zásluhy o obranu vlasti ČSSR, VM.IV.43-II
orig.stuha
1/1/1 180,- 420,-

Pol.

Francie, III.republika, 1871 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

1793. Čestná medaile za práci, sign.G.Marey
udělena: Pinart Edmond 1913, Ag nepůvodní stuha
1/1/1 280,- --.-

Pol.

Liechtenstein Johann, 1858 - 1929

Stav

V.cena

D.cena

1794. Jub.medaile na 50 let vlády 1858 - 1908
Portrét knížete zprava, opis / 4řádk.nápis pod větví stromu
Sign.Hujer, Bronz 37 mm orig.stuha
0/0/0 800,- 1100,-

Pol.

Německo - III.říše

Stav

V.cena

D.cena

1795. Kříž mateřství - I.třída, Nimmergut.3513,
II.typ (zlacený) orig.stuha
1/1/1 1600,- --.-
1796. Kříž mateřství - II.třída, Nimmergut.3514, II.typ (stříbrný) 1/1 900,- 900,-
1797. Kříž mateřství - III.třída, Nimmergut.3515, II.typ (bronzový) 1/1 900,- --.-
1798. Železný kříž 1813 - 1939 - I.třída, Nim.3822/2
na sponě značeno "51" pozdější ražba
1/- 200,- 700,-

Pol.

Rusko

Stav

V.cena

D.cena

1799. Mikuláš II. - Ag pamětní medaile na korunovaci
cara v Moskvě 14.V.1896, Ag 28 mm, 11,47 g, Čep.916 orig.raž.ouško
1/1 2200,- 2200,-

Pol.

Srbsko

Stav

V.cena

D.cena

1800. Stříbrná medaile Za chrabrost Miloše Obiliče 1913, obecný kov
postříbřený, 36 mm, 20,59 g, Mar.43 orig.ouško bez stuhy
1/1 160,- 500,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2020 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk