Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk

Nabídkový katalog na aukci dne 28. - 30. listopadu 2020

Pol.

Sri Lanka

Stav

V.cena

D.cena

2201. 20 Rupie 2006, P.109e, 100 Rupie 2005, P.111d
50 Rupie 2010, P.124a, Egypt - 25 Piastr 1985, P.57
Sýrie - 1 Pound 1978, P.93d natrž.12 mm, 1 Pound 1977 ink.pozn.
celk.6 ks
-2až3 30,- 40,-

Pol.

Nouzová platidla Československa

Stav

V.cena

D.cena

2202. Liberec (Reichenberg), Gutschein Strassenbehn 30 Heller b.l. (1920)
DH.173/5/2a
N 50,- 50,-

Pol.

Ústavní poukázky SNV

Stav

V.cena

D.cena

2203. Ostrava Heřmanice - NVÚ 10 haléřů b.l. - červené razítko "2" 3 80,- --.-

Pol.

Konvoluty bankovek

Stav

V.cena

D.cena

2204. Československa - 2x, Bulharska - 1x, Maďarska - 1x
Polska - 1x, Egypta - 1x celk.6 ks
2až4 20,- 32,-
2205. Evropy - různé 21 ks 0až3- 40,- 95,-

Pol.

Úřední zálepky

Stav

V.cena

D.cena

2206. Rako - reklamní zálepky z cca 20.let 20 ks (neroztržené) 0 60,- 80,-

Pol.

Knihy :

Stav

V.cena

D.cena

2207. Cach František : Nejstarší české mince, I. díl - denáry
ČNS Praha, 1970 vázané
Z 130,- 380,-
2208. Čermák, K., Skrbek, B.: Mince Království českého od r.1526
III.díl - obrazová příloha reprint volné listy karton.přebalu
N 200,- 200,-
2209. Halačka Ivo : Vládní mincovnictví na našem území, 1526 - 1620
1. díl, ČNS Brno 1982, 254 str. brožov.
Z 30,- 30,-
2210. Halačka Ivo : Mince zemí Koruny České, 1526 - 1856,
I., díl, ČNS Kroměříž 1987, II., III. díl, ČNS Kroměříž, 1988,
Dodatek I., ČNS Praha 2002, Dodatek II., Brno Dukát 2009
vázané celk.5 ks
Z 220,- 1300,-
2211. Hanibal Vladimír: Mimořádné ražby církevních mincí
Papežského státu a Vatikánu, ČNS Jihlava 1997, 40 str. + 4 příl. brož.
Grossmannová D., Štefan J.T., Videman J.: Mincovnictví církevních
institucí ve střední Evropě, Kroměříž ČNS 2010, 136 str. brožov.
Z
Z
100,- 190,-
2212. Hanibal V.: Ženy na mincích císařského Říma - soupis dle publikací
RIC, Praha 2003, s věnováním autora brožov.
Z 50,- 380,-
2213. Hlinka B.: Atentáty na peníze, Praha, Svoboda 1987
326 stran + vyobrazení velký formát vázané
Z 40,- 40,-
2214. Hlinka B., Radoměrský P.: Peníze, poklady, padělky,
Praha, Academia 1996, 262 stran vázané
Z 40,- 42,-
2215. Markl Moriz: Münzen, Medaillen und Prägungen mit Namen und Titel
Ferdinand I., Prag 1896 reprint vázaný
N 300,- --.-
2216. Hlinka, J.: Bratislavská mincovna
Bratislava, Obzor 1982, 150 str. vázané
Z 120,- --.-
2217. Katz Viktor : O chronologii denárů Boleslava I. a II.
Praha 1935, 123 stran, 8 tabulek brožov.
Kudrna Otakar: Denáry vévody Jaromíra připisované Oldřichovi
Jindřichův Hradec 1948, 8 str. brožov.
Z 40,- 110,-
2218. Kolektiv autorů: Československé bankovky, státovky a mince 1919 - 1992
ČNB Praha 1993, 128 str. vázané
Kolektiv autorů: Bankovky a mince České národní banky 1993 - 1994
ČNB Praha, Nuga 1994, 112 stran vázané
N
Z
70,- 70,-
2219. Kolektiv autorů: Moravský historický sborník - ročenka 1995
Brno 1995, 404 str. vázané
Numizmatika 16/1998 - časopis SNS, 126 str,. brožov.
N
Z
40,- 60,-
2220. Kolektiv autorů: Studie muzea Kroměřížska 80
(Sejbal, Šmerda, Kučerovská, Krejčík), 110 str. brožov.
Kolektiv autorů: Numismatika a regionální historie, Karl.Vary 1977
Robinson D.B.: Monogramy a iniciály v sovětském medailérském
umění, ČNS Hradec Králové 1988, 62 str. brožov.
Z
Z
Z
40,- --.-
2221. Kolektiv autorů: Popisy a atributy světců
Praha MV ČSR 1970, 84 str. brožov.
Z 80,- 220,-
2222. Kounovský Josef : Dekorace Organizace spojených národů a
jejich členských zemí, Praha 2011, 62 str. brožov.
N 120,- 200,-
2223. Kurz Karel : Úvod do antické numismatiky - Řecké mince
ČNS Praha, NM 1982, 137 str., XVI tabulek vázané
Z 80,- 200,-
2224. Leminger Em.: Královská mincovna v Kutné Hoře,
Česká akademie císaře Františka Josefa, Praha 1912, 182 str.
brožov. reprint v kroužkové vazbě
Z 100,- 190,-
2225. Löbbecke, A.: Deutsche Brakteaten, dotisk 1974, 70 str. + 43 tab.
brožov. reprint v kroužkové vazbě
Z 150,- 220,-
2226. Macháček J.: Atlas k dějinám rakouským - pro vyšší třídy škol
středních, Sluka&Jiránek Turnov 1901, 12 map
ex libris Zdeněk Nechanický vázané
Z 120,- 300,-
2227. Marco Jindřich : Mincovní a mincmistrovské značky na ražbách
Habsburské monarchie, 1519 - 1918, ČNS Praha 1983, 87 str. brožov.
Hanson T.: Coin Collecting, Collins London 1965, 128 str. vázané
Z
Z
50,- 220,-
2228. Mayer E.E.: Des fürstlichen Hostiftes Olmütz - Münzen
und Medaillen nach der zu Kremsier befindlichen Sammlung
Wien 1873, 180 str. brožované
Z 500,- 650,-
2229. Militký J.: Sylloge nummorum Graecorum Czech republic -
Part.3 Macedonia and Paeonia, Prag NM 2016, 158 str. + vyobraz.v textu
vázané
N 240,- --.-
2230. Nohejlová Emanuela : Základy numismatiky, ČSAV,
2.dopln.vydání, Praha 1986, 336 stran, 64 tabulek vázané
Z 50,- 85,-
2231. Petráň Z.: První české mince, I.vyd., Praha 1998
239 str., 178 obrázků - podpis autora vázané
Z 50,- 170,-
2232. Petráň Z., Radoměrský P.: Ilustrovaná ecyklopedie české, moravské a
slezské numismatiky, Praha, Libri 2001, 310 str., věnov.autora vázané
N 340,- 340,-
2233. Polanský L.: Pavel Radoměrský - sborník numismatických studií
k 75.výročí narození, Praha 2002, 240 str. brožované
Z 30,- 80,-
2234. Polívka Eduard : Mince Josefa II. a Leopolda II.,
ČNS Praha 1985, 150 stran, vyobr.v textu brožov.
Z 50,- 100,-
2235. Pospíšil R., Burian V.: Katalog střeleckých medailí, mincí, plaket a
odznaků ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci
Olomouc 1979, 184 str. + 8 obraz.příloh brožované
Z 100,- 480,-
2236. Pošvář Jaroslav : Měna v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,
Praha 1977, 128 stran brožov.
Z 50,- 50,-
2237. Sejbal Jiří : Dějiny peněz na Moravě, Brno 1979,
210 stran + 68 tabulek vázané
Z 50,- 200,-
2238. Smolík Josef : Pražské groše a jejich díly,
ČNS Praha 1971 (reprint), 134 stran, 7 tabulek vázané
Z 260,- 850,-
2239. Štemberg R., Fuciman J., Petr J. : Numismatické památky
zemské jubilejní výstavy 1891, Praha 1991, 88 str. brožov.
Z 50,- --.-
2240. Štemberg R., Fuciman J., Petr J. : Numismatické památky
zemské jubilejní výstavy 1891, Praha 1991, 88 str. brožov.
Z 40,- 40,-
2241. Taul Antonín : Olomoucké medaile, plakety, žetony
a známky, Olomouc 1969, 107 stran, 43 tabulek brožov.
Z 120,- 950,-
2242. Verner J.: Katalog medailí, plaket a odznaků Františka Palackého
Krupá 2010, 78 str. s četnými vyobrazeními v textu brožov.
Verner J.: Medaile, plakety, pohlednice, známky František Palacký
sbírka J.Vernera, Kladno ČNS 2005, 64 str. s četnými vyobraz. brožov.
N
N
70,- 160,-
2243. Vorel Petr: Od pražského groše ke Koruně české - průvodce dějinami
peněz v českých zemích, 2.dpoln.vydání, Havran 2004, 580 str., 32 tab.
vázané
N 200,- 650,-
2244. Vostal L., Ryant J.: Nouzové peněžní poukázky v českých zemích
v letech 1848 - 1850, Merkur revue 2005, 408 str. s 6 barevnými
přílohami brožov.
Z 360,- --.-
2245. Weiller R.: Les Monnaies Luxembourgeoises 963 - 1598
Louvain-La-Neuve 1977, 122 str., 19 tab. plátěná vazba reprint
Z 150,- 320,-
2246. Cejnek Josef : Ősterreich., Ungarische, Bohemische
und Schlesische Münzprägungen 1519 - 1705, 144 str. +
1705 - 1935, 93 str. + doplňky 1519 - 1954, 44 str. vázané Reprint
Z 100,- 220,-
2247. Filip V.: Papírové peníze od Marie Teresie po Karla I. - 1759 - 1918
Brno J.Filip 2005, 320 str. s četnými vyobrazeními v textu
s věnováním autora vázané
N 800,- 900,-
2248. Frühwald W.: Die Münzen des Kaisertums Österreich
1806 - 1918, Salzburg 2015, 336 str. vázané
Z 200,- --.-
2249. Havel R.: Raritní československé oběžné mince
vlastním nákladem 2013, 148 str. s vyobrazeními v textu vázané
N 260,- 380,-
2250. Kankelfitz R.: Katalog Römischer Münzen von Pompejus bis
Romulus, München, Battenberg 1981, 566 str., četná vyobraz., ceny,
vázané
Z 160,- 420,-
2251. Kleisner T.: Medaile císaře Ferdinanda Dobrotivého, 1793 - 1875
Praha NM 2013, 192 str. s barevnými vyobrazeníni v textu brožov.
N 200,- 320,-
2252. Lutovský M., Petráň Z.: Slavníkovci - mýtus českého dějepisectví
Praha, Libri 2005, 177 str. vázané
Z 40,- 110,-
2253. Reinfeld Fred : Münzkatalog der bekantesten Münzen
von der Antike bis zur Gegenwart, 342 stran, ilustr. v textu
München Battenberg 1965 vázané
Z 80,- --.-
2254. Schön G. : Euro Münzkatalog - 1999 - 2017
16.vyd.2017, 1502 str. + vyobraz. brožované
Z 180,- --.-
2255. Suchanek, Kurpiewski: Katalog popularny monet polskich 1915-2004
vyobrazení, ceny, Gdaňsk 2004 brožov.
Z 40,- --.-
2256. Svobodová D.: Numismatika v českých zemích
Praha ČNS 1989, 52 str., vyobrazení v textu brožov.
Hána J.: Výrobní defekty na mincích a jejich příčiny
Domažlice ČNS 2004, 14 str. - xerox.kopie brožov.
Z
Z
50,- 55,-
2257. Uzdenikov V.V.: Moněty Rossiji 1700 - 1917
Moskva 1985, 504 str. s obrázky v textu vázané
Z 200,- 700,-
2258. Weissenesteiner F.: Dcery Marie Terezie, Ikar 2005
240 str. vázané
Z 60,- 110,-
2259. Zvarič V.V.: Numismatičeskij slovar, Lvov 1978, 224 str., 562 tab.
vázané
Z 60,- --.-

Pol.

Časopisy

Stav

V.cena

D.cena

2260. Národního muzea, roč.CL (1981) - čís.1 - 4 ve dvou svazcích
roč.XLIV (1985) - čís.3-4 celk.3 svazky brožov.
Z 60,- 100,-
2261. Sborník Nár.muzea 1973 - obsahuje článek J.Háskové Pražské groše
Časopis vlastivědné společnosti Olomouc 1970 - obsahuje článek
A.Taula První ražby olomouckého biskupa Karla II.Liechtensteina
celk.9 článků vázané
Z 80,- 150,-
2262. Zprávy pob.Hradec Králové - příl. k 60: Šůla J.: Tři studie z české
numismatiky 1989, 70 str., k 142: Pam.ražby a tisky, 48 str. brož.
ČSPDP - roč.XXXVII - 2-3 duben 2000 brož., Zink K.: Zinkova aukce
sběratelská pozůstalost - listopad 1947 - aukce literatury celk.4 ks
Z 30,- --.-

Pol.

Staré aukční katalogy :

Stav

V.cena

D.cena

2263. Hirsch G., Praha - 5.VI.1935 - antické mince, 302 položek,
8 tabulek brožov.
Z 40,- 40,-

Pol.

Aukční katalogy :

Stav

V.cena

D.cena

2264. Hirsch, Mnichov - č.200 (září 1998), 200 položek
(obsahuje 200 vybraných položek)
N 100,- --.-
2265. Meister &Sonntag, 1.aukce 20.9.2004 - sbírka Dietiker Böhmen
763 pol. + výsledková listina
Z 130,- 240,-

Pol.

Výstavní katalogy :

Stav

V.cena

D.cena

2266. Konvolut katalogů z let 1975 - 2000 celk.9 ks brožov. Z 80,- --.-

Pol.

Staré listiny:

Stav

V.cena

D.cena

2267. Novoročenky - různé osobnosti z 1.pol.20.století 70 ks Z 150,- 400,-
2268. Čechy - členský průkaz místního odboru Nár.jednoty,
dopis Zemského výboru Markr.moravského, Volksbank
Freiwaldau + celní prohláška + různé celk.21 ks
Z 100,- 200,-

Pol.

Různé :

Stav

V.cena

D.cena

2269. Informace ČNS, Num.listy, aukční katalogy, Zpravodaj SNS,
Sběratelské zprávy HK celk.40 ks brožov.
Z 40,- 46,-

Pol.

Albrecht II., 1330 - 1358

Stav

V.cena

D.cena

2270. Fenik b.l., Vídeň, Koch.233, Lu.145 3/- 100,- --.-

Pol.

Friedrich III. (V.), 1457 - 1493

Stav

V.cena

D.cena

2271. Vídeňský 1/2 fenik se čtyřrázem - z let 1457 - 1460,
podobný jako Rad.25 dr.okr.
2- 100,- --.-
2272. Vídeňský fenik se čtyřrázem - po roce 1460, znač.WHT,
nájemce mince Teschler, Rad.VI/25, Lu.2L41
2/- 100,- --.-

Pol.

Ferdinand I., 1526 - 1564

Stav

V.cena

D.cena

2273. Fenik 1534, Horní Rakousy Linec-Puellacher, M-A.17 (tab.2/23) -1/- 80,- 80,-
2274. Fenik 1530, Štýrský Hradec, M-A.13 (tab.2/31), Markl.1831 dr.ned. -1/- 60,- 80,-
2275. Fenik 1531, Štýrský Hradec, M-A.14 (tab.2/31), Markl.1831 dr.ned. 1/- 80,- 90,-
2276. Fenik 1551, Štýrský Hradec, M-A.34 (tab.2/31) z 1/3 ned. 1/- 60,- 80,-
2277. Fenik 1530, Korutany - Klagenfurt, M-A.13 (tab.3/24), Ma.1493-4 -1/- 80,- 110,-

Pol.

Ferdinand II., 1619 - 1637

Stav

V.cena

D.cena

2278. 3 Krejcar 1624, Vídeň-Fellner, M-A.118(tab.16/11), Her.1023
dr.por.v av.
2/1- 80,- 100,-

Pol.

Arcivévoda Leopold Tyrolský, 1607 - 1632

Stav

V.cena

D.cena

2279. Krejcar b.l., Hall - poprsí s pokrývkou hlavy, M-A.106 (tab.23/21) 2/2 70,- 110,-

Pol.

Arcivévoda Ferdinand Karel, 1632 - 1662

Stav

V.cena

D.cena

2280. 3 Krejcar 1656, Hall, M-A.154 (tab.26/26), KM.829 dírka -1/1- 70,- 120,-

Pol.

Karel VI., 1711 - 1740

Stav

V.cena

D.cena

2281. 3 Krejcar 1727, 1729, 1738 - vše Vídeň, 1728 - Št.Hradec 4 ks 2až3 120,- 420,-
2282. 3 Krejcar 1713, 1714, Štýrský Hradec 2 ks 2až2- 50,- 220,-
2283. 3 Krejcar 1715, 1718, 171?, Štýrský Hradec 3 ks 2až2- 70,- 260,-
2284. 3 Krejcar 1724, 1731 - 2x, 1739 - vše Hall 4 ks 2až3 120,- 360,-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

2285. Cu Krejcar 1760 W, Vídeň, N.41, Her.1582
Josef II. - Cu Krejcar 1782 A
2/2
2/1-
60,- 170,-

Pol.

Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790

Stav

V.cena

D.cena

2286. 20 Krejcar 1783 A, P.31, Her.217 -2/1- 120,- 220,-
2287. 20 Krejcar 1784 A, P.31, Her.218 -2/2 120,- 240,-
2288. 20 Krejcar 1785 A, P.31, Her.219 napr.okraj, č.just. v rev. -2/2 100,- 220,-
2289. 20 Krejcar 1772 H/S-C, Günzburg, P.9 -2/2 130,- 260,-
2290. 10 Krejcar 1788 A, P.32, Her.289, Her.314 3/3 70,- 80,-
2291. 5 Krejcar 1790 A, P.33, Her.318 -2/1- 120,- 220,-

Pol.

František II., 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

2292. 20 Krejcar 1810 A, Her.697 dr.por.stř.v av. 2/1- 140,- 240,-
2293. 20 Krejcar 1810 A, Her.697 -2/2- 50,- 160,-
2294. 20 Krejcar 1814 A dr.st. po o. -2/2- 40,- 90,-
2295. 20 Krejcar 1820 A 2/1- 120,- 260,-
2296. 20 Krejcar 1823 A, Her.746 2/1- 130,- 260,-
2297. 20 Krejcar 1823 A, Her.746 -2/2 60,- 130,-
2298. 20 Krejcar 1825 A 2/1- 130,- 240,-
2299. 20 Krejcar 1827 A 2/1- 130,- 260,-
2300. 20 Krejcar 1828 A -2/2 60,- 120,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2020 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk