Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk

Nabídkový katalog na aukci dne 28. - 30. listopadu 2020

Pol.

Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892

Stav

V.cena

D.cena

2401. 1 Krejcar 1887 KB 1/1- 90,- 90,-

Pol.

Korunová měna, údobí let 1892 - 1918

Stav

V.cena

D.cena

2402. 5 Koruna 1900 b.zn. 2/2 400,- 700,-
2403. 5 Koruna 1900 KB 2/1- 440,- 700,-
2404. 5 Koruna 1900 KB 2/1- 440,- 700,-
2405. 5 Koruna 1900 KB -1/1 440,- 950,-
2406. 5 Koruna 1907 b.zn. 2/1- 440,- 700,-
2407. 5 Koruna 1907 KB -1/1- 440,- 1000,-
2408. 5 Koruna 1908 b.zn. - jubilejní dr.rysky, slabě leštěná 1/1 440,- 700,-
2409. 5 Koruna 1908 b.zn. - jubilejní 2/1- 440,- 700,-
2410. 5 Koruna 1908 b.zn. - jubilejní -1/1 440,- 750,-
2411. 5 Koruna 1908 KB -1/1- 500,- 850,-
2412. 5 Koruna 1908 KB -1/1- 440,- 850,-
2413. 5 Koruna 1909 b.zn. Marschall -1/1- 500,- 850,-
2414. 5 Koruna 1909 b.zn. Schwartz -1/1 500,- 850,-
2415. 5 Koruna 1909 b.zn. Schwartz -1/1- 440,- 750,-
2416. 2 Koruna 1912 b.zn. 1/1 110,- 300,-
2417. 2 Koruna 1912 KB, 13 KB 2 ks 1/1 200,- 500,-
2418. 2 Koruna 1913 b.zn. tém. 0/0 120,- 340,-
2419. 2 Koruna 1913 KB tém. 0/0 130,- 360,-
2420. 1 Koruna 1892 KB -2/2 200,- 460,-
2421. 1 Koruna 1893, 94, 95 b.zn. 3 ks 2až2- 120,- 220,-
2422. 1 Koruna 1893 b.zn. -2/2, 1915 b.zn. - 2x 3 ks tém.0až0 150,- 280,-
2423. 1 Koruna 1893 b.zn. -1/1-, 1895 KB 2 ks 2/1- 80,- 190,-
2424. 1 Koruna 1893 KB -1/1-, 95 KB 2/1-, 96 KB 3 ks 2/1- 120,- 300,-
2425. 1 Koruna 1893 KB, 94 KB, 95 KB 3 ks 2až2- 150,- 280,-
2426. 1 Koruna 1895, 96, 98 b.zn. 3 ks 2/1- 120,- 380,-
2427. 1 Koruna 1895 b.zn. -2/2, 1913 b.zn. 2 ks 1/1 80,- 170,-
2428. 1 Koruna 1895 KB -1/1-, 1915 b.zn.2 ks 0/0 100,- 190,-
2429. 1 Koruna 1896 KB -1/1-, 1914 KB - 2x 3 ks 1/1 180,- 360,-
2430. 1 Koruna 1897 b.zn. 2/1- 130,- 400,-
2431. 1 Koruna 1898, 99, 00 b.yn. 3 ks 2až2- 120,- 240,-
2432. 1 Koruna 1899 b.zn. -1/1, 1900 b.zn. 2/1-, 1901 b.zn. 3 ks -2/2 120,- 260,-
2433. 1 Koruna 1899 b.zn. -1/1- 100,- 150,-
2434. 1 Koruna 1901, 02, 03 b.yn. 3 ks 2/1- 150,- 420,-
2435. 1 Koruna 1902 b.zn. 2/1-, 1903 b.zn. 2 ks -1/1 220,- 500,-
2436. 1 Koruna 1904 b.zn. 2/1- 180,- 420,-
2437. 1 Koruna 1904 b.zn. 2/1-, 12, 13 b.zn. 3 ks 1/1 200,- 500,-
2438. 1 Koruna 1914 b.zn. -2x, 15 b.zn. - 2x 4 ks 0/0 200,- 460,-
2439. 1 Koruna 1914 b.zn., 1915 b.zn., 1915 KB 3 ks 0/0 150,- 440,-
2440. 1 Koruna 1914 b.zn. - 2x, 1915 b.zn. 3 ks 0/0 150,- 320,-
2441. 1 Koruna 1914, 15, 16 b.zn. 3 ks 0až1 150,- 300,-
2442. 1 Koruna 1914, 15 -2x 16 b.zn. 4 ks tém.0až0 200,- 420,-
2443. 1 Koruna 1915 b.zn. 1/1 50,- 90,-
2444. 1 Koruna 1915 b.zn. - pozlacená, z edice Muzejní galerie orig.etue 0/0 260,- 420,-
2445. 20 Haléř 1893 - 2x, 94 - 5x, 95, 16 - 5x, 20 Fill.1893 KB, 1894 KB
celk.15 ks
1až1- 50,- 320,-
2446. 10 Haléř 1893 - 5x, 94 - 5x, 95 - 5x, 09 - 5x, 10 - 2x, 15 - 5x,
16 - starý a nový znak, 10 Fill.1893 KB, 94 KB - 5x, 08 KB- 2x
09 KB celk.39 ks
1až1- 60,- 480,-
2447. 2 Haléř 1894, 96, 97 - 2x, 99 - 2x, 06, 07, 10, 11 - 2x, 12 - 5x,
13 - 2x, 14 - 5x, 17 - 4x, 18, 2 Fill.1896 KB, 01 KB celk.31 ks
1až1- 80,- 420,-
2448. 2 Fillér 1915 KB 1/1 80,- 100,-

Pol.

Bádensko, Friedrich I., 1852 - 1907

Stav

V.cena

D.cena

2449. 1 Krejcar 1867, KM.242 1/1 50,- --.-

Pol.

Bavorsko

Stav

V.cena

D.cena

2450. Ag Fenik b.l. - blíže neurčen silně nedoražen -2/2- 80,- --.-

Pol.

Bavorsko-Landshut, Jindřich IV., 1393 - 1450

Stav

V.cena

D.cena

2451. Fenik se čtyřrázem, Rad.44 -1/1- 90,- --.-

Pol.

Bavorsko, Arnošt I. a Vilém III., 1397 - 1435

Stav

V.cena

D.cena

2452. Fenik se čtyřrázem, Rad.10 -1/1- 90,- 90,-

Pol.

Bavorsko, Štěpán III. a Ludvík VII., 1402 - 1413

Stav

V.cena

D.cena

2453. Fenik se čtyřrázem, Ingolstadt, Rad.76 dr.okr. -1/1- 90,- 90,-

Pol.

Bavorsko, Maximilian III. Josef, 1745 - 1777

Stav

V.cena

D.cena

2454. 10 Krejcar 1775, Sch.110, KM.239
Německo - 10 fen.1917 A, 5 Fen.1944 A celk.3 ks
3/2
1/1
50,- 160,-

Pol.

Hessen-Darmstadt, Ludwig III., 1848 - 1877

Stav

V.cena

D.cena

2455. Spolkový tolar 1858, KM.338, AKS.120 dr.st. po o. -2/2- 300,- 360,-

Pol.

Mainz - Kur, Albrecht IV., 1514 - 1545

Stav

V.cena

D.cena

2456. Pfennig, b.l. zn.MF, Sa.2524/1277pod. napr.okraj 2/- 200,- 200,-

Pol.

Monfort, Ernst Maximilian Josef, 1730 - 1758

Stav

V.cena

D.cena

2457. 1 Krejcar 1748 H, Sch.59, KM.170 2/1- 120,- 140,-

Pol.

Norimberk - město

Stav

V.cena

D.cena

2458. V Krejcar 1766 E.F.M. s titulem Josefa II., Sch.70, KM.353 č.ned. 2/2 160,- 220,-

Pol.

Pfalz - Zweibrücken, Johann I., 1569 - 1604

Stav

V.cena

D.cena

2459. Pfennig b.l., "I" nad štíty, Sa.2018/994 2/- 140,- 140,-

Pol.

Prusko - král., Friedrich II., 1740 - 1786

Stav

V.cena

D.cena

2460. 1/24 Tolaru 1783 A-2/2-, 1/2 Kr.1797 -2/2-, Fenik 1934 A
10 Fen.1913 A, FJI Haléř 1897 b.zn. celk.5 ks
1až2 40,- 70,-

Pol.

Prusko - král., Wilhelm I., 1861 - 1888

Stav

V.cena

D.cena

2461. Tolar spolkový 1866 A, KM.494.1, AKS.99, Cr.170a dr.st. po o.
Tolar spolkový 1867 A, KM.494.1, AKS.99, Cr.170a dr.st. po o.
-2/2-
-2/2-
600,- 600,-
2462. Tolar spolkový 1866 A, KM.494.1, AKS.99, Cr.170a škr.v av. 2/2 320,- 500,-
2463. Tolar spolkový 1867 A, Cr.170a, AKS.99 2/2 320,- 550,-

Pol.

Německo - drobné ražby císařství

Stav

V.cena

D.cena

2464. 2 Fenik 1876 A, 1877 A 1až1-, 1906 D, 12 A, Fen.1915 D 5 ks 1/1 40,- --.-
2465. 2 Fenik 1876 C, KM.2
5 Fenik 1916 J, KM.11, J.12
-1/2
1/1
30,- 30,-

Pol.

Německo - Výmarská republika, 1918 - 1933

Stav

V.cena

D.cena

2466. 500 Marka 1923 A, KM.35, 200 Marka 1923 A, KM.35 - 2x
1 Reichspfennig 1936 J, KM.37 celk.4 ks
1/1 40,- 60,-

Pol.

Německo - 3.říše, 1933 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2467. 5 Marka 1934 D - kostel, KM.83, J.357 1/1 180,- 220,-
2468. 5 Marka 1934 E - kostel, KM.83, J.357 1/1 180,- 260,-
2469. 5 Marka 1935 A - Hindenburg, KM.86, J.360
2 Marka 1937 E - Hindenburg, KM.93, J.366
1/1
1/1
220,- 300,-
2470. 5 Marka 1936 A - bez svastiky, KM.86, J.360 1/1 180,- 220,-
2471. 5 Marka 1936 A - svastika, KM.94, J.367 1/1 180,- 240,-
2472. 5 Marka 1936 F - svastika, KM.94, J.367 1/1 180,- 300,-
2473. 2 Marka 1936 D - Hindenburg, KM.93, J.366 1/1 80,- 180,-
2474. 2 Marka 1938 D - Hindenburg, KM.93, J.366 1/1 75,- 90,-
2475. 50 Fenik 1942 E, 43 B (Al), KM.96, J.372 2 ks 1/1 80,- 85,-
2476. 10 Fenik 1941 E, 1943 B, E 3 ks 1/1 40,- 75,-
2477. 10 Fenik 1941 E, 5 Fen.1941 B, 42 E, 43 E, Fen.1942 A, E, 43 A, B
celk.8 ks
1až1- 60,- 140,-
2478. 10 Fenik 1941 G, KM.101 1/1 80,- 85,-
2479. 10 Fenik 1942 B, 43 B, KM.101, J.371 2 ks 1/1 80,- 90,-
2480. 10 Fenik 1943 E, KM.101, J.371 1/1 50,- 110,-
2481. 10 Fenik 1944 A, B, E, KM.101, J.371 3 ks 1/1 40,- 44,-
2482. 5 Fenik 1941 A, B, D, E, 1942 A, B, E, 1943 A, E 9 ks 1až1- 70,- 110,-

Pol.

Německo - do r.1949

Stav

V.cena

D.cena

2483. 5 Fen. 1949 D, F, J.377 2 ks 1/1 40,- 60,-

Pol.

Německo - B R D, 1949 -

Stav

V.cena

D.cena

2484. 10 Marka 1972 G, OH sportovci, KM.132 0/0 120,- 170,-
2485. 10 Marka 1972 D, OH plameny, KM.135 0/0 120,- 160,-
2486. 10 Marka 1992 G - Kollwitz, KM.178 0/0 120,- 160,-
2487. 10 Marka 1993 J - Koch, KM.181 0/0 120,- 180,-
2488. 10 Marka 1993 J - Koch, KM.181 0/0 120,- 180,-
2489. 10 Marka 1994 A, německý odpor, KM.182 0/0 120,- 150,-
2490. 10 Marka 1994 A, německý odpor, KM.182 0/0 120,- 160,-
2491. 10 Marka 1994 A, německý odpor, KM.182 0/0 120,- 160,-
2492. 10 Marka 1994 G, Herder, KM.184, J.451 0/0 140,- 220,-
2493. 5 Marka 1982 F, konference OSN, KM.157 0/0 80,- 80,-
2494. 5 Marka 1982 F, konference OSN, KM.157
10 Fenik 1988 D, F, G, J celk.5 ks ks
0/0
0až1
90,- 90,-
2495. 2 Marka 1971 J - Planck, 1990 G - Strauss, Marka 1983 F 3 ks 1/1 40,- 85,-
2496. Marka 1950 F, 50 Fen.1950 J, 70 F, 5 Fen.1950 F, 76 D, 2 Fen.1979 F,
80 F, 90 G, 1 Fen.1970 F, 79 D celk.10 ks
Rakousko rep. - 2 Šilink 1947, Šilink 1963 - 2x, 10 Gr.1959, 80, 81-2x
7 ks celkem 17 ks
0až1
0až1
60,- 100,-

Pol.

Německo - D D R, 1949 - 1990

Stav

V.cena

D.cena

2497. 20 Marka 1983 A - Marx, KM.95, J.1592 orig.etue 0/0 90,- 150,-
2498. 10 Marka 1973 A - Festival mládeže, KM.41, J.1545
10 Marka 1978 A - kosmický let, KM.70, J.1568
5 Marka 1969 - 20 let DDR, KM.22, J.1524 - 2x celk.4 ks
0až1 40,- 40,-
2499. 2 Marka 1957 A 0/0 60,- --.-
2500. 10 Fenik 1952 E, J.1507 R!, 1 Fenik 1950 E, J.1501 R! 2 ks 0/0 80,- 170,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2020 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk