Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk

Nabídkový katalog na aukci dne 8.-10. května 2021

StranaPoložkyObdobí
11Thrakia, Lysimachos, 323 - 281 př. Kr.
2Matyáš II., 1612 - 1619
3Karel VI., 1711 - 1740
4František I. Lotrinský, 1745 - 1765
5Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790
18František II., 1792 - 1835
19Ferdinand V., 1835 - 1848
21František Josef I., 1848 - 1916
73Československo, období 1918 - 1939
75Česká republika, 1992 -
79Německo - Hesensko, Ernst Ludwig, 1892 - 1918
80Itálie, Vittorio Emanuele II., 1861 - 1878
81Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917
83Švýcarsko, město Basilej
84Vatikán, Jan Pavel II., 1978 - 2005
85Fiji
86Izrael, republika
87Česká Republika, 1993 -
91Čechy, Bojové, 2.stol.př.Kr.
92Východní Keltové, 3.-1.století př.Kr.
93Illyria, Corcyra, 450 - 400 př.Kr.
94Makedonie, Alexandr III., 336 - 323 př.Kr.
95Antoninus Pius, 138 - 161
98Antoninus Pius, posmrtná ražba za Marca Aurelia
100Marcus Aurelius, 161 - 180
StranaPoložkyObdobí
2101Faustina mladší - posmrtná r., manželka Marka Aurelia
102Lucius Verus, 161 - 169
103Septimius Severus, 193 - 211
109Julia Domna, manželka Septimia Severa
114Caracalla, jako césar, 196 - 198
115Caracalla, 198 - 217
124Geta, jako césar, 198 - 209
129Geta, jako augustus, 209 - 212
130Elagabalus, 218 - 222
139Julia Soaemias, matka Elagabala
140Julia Maesa, babička Elagabala
141Alexander Severus, 222 - 235
148Gordianus III., 238 - 244
166Volusianus, 251 - 253
167Valerianus I., 253 - 260
168Gallienus, 253 - 268
169Valerianus II., 253 - 255
170Claudius Gothicus, 268 - 270
172Aurelianus, 270 - 275
176Probus, 276 - 282
179Diocletianus, 284 - 305
182Maximianus Herculius, 286 - 305/310
184Licinius I., 308 - 324
186Licinius II., 317 - 324
187Constantinus I., 307 - 337
190Constans, 337 - 350
192Constantius II. jako césar, 324 - 337
193Constantius Gallus, 351 - 354
194Valentinianus I., 364 - 375
195Theodosius I., 379 - 395
197Caracalla, Syria, Gabala
198Elagabalus, Sýrie - Antiochia ad Orontem
200Philippus I., Syria Seleucis, Antiochia ad Orontem
StranaPoložkyObdobí
3201Philippus I., Egypt, Alexandria
202Claudius II., Egypt, Alexandria
203Persie, Parthové, Vologases III., 105 - 147
204Persie, Sásánovci, Šápúr I., 224 - 271
205Vladislav I., úděl. knížetem na Olomoucku, 1110-1113
207Vladislav (syn Soběslava) 1137-1140 nebo Vladislav II.
208Morava - nepřiděleno
209Václav II., králem v Čechách 1283 - 1305
210Vladislav III., markrabě moravský, 1246 - 1247
211Přemysl Otakar II., králem v Čechách 1253 - 1278
212Václav II., králem v Čechách 1283 - 1305
213Václav II., 1283 - 1305
216Jan Lucemburský, 1310 - 1346
218Karel IV., 1346 - 1378
219Jan Bavorský (manžel Alžběty Zhořelecké), 1421 - 1425
220Václav Lucemburský - bratr Karla IV., 1353 - 1383
221Václav IV., 1378 - 1419
225Mezivládí, 1439 - 1452
226Ladislav Pohrobek, 1453 - 1457
227Jiří z Poděbrad, 1458 - 1471
229Matyáš Korvín, 1458 - 1490
230Vladislav II., 1471 - 1516
234Ludvík I., 1516 - 1526
235Brno - městská ražba
236Znojmo - městská ražba
237Cheb - městská ražba
238Ferdinand I., 1526 - 1564
243Maxmilian II., 1564 - 1576
253Rudolf II., 1576 - 1612
270Matyáš II., 1612 - 1619
271České stavy, 1619 - 1620
275Moravské stavy, 1619 - 1620
277Fridrich Falcký, 1619 - 1620
285Ferdinand II., 1619 - 1637 ( Mince kiprová )
290Ferdinand II., 1619 - 1637 ( Mince dobrého zrna )
StranaPoložkyObdobí
4301Ferdinand II., 1619 - 1637 ( Mince dobrého zrna )
308Slezské evangelické stavy, 1633 - 1635
309Ferdinand III. v Kladsku, 1627 - 1657
311Ferdinand III., 1637 - 1657
321Ferdinand IV., 1653 - 1654
322Leopold I., 1657 - 1705
348Josef I., 1705 - 1711
352Karel VI., 1711 - 1740
367Marie Terezie, 1740 - 1780
373František I. Lotrinský, 1745 - 1765
378Josef II., 1765 - 1780 - 1790
380František II., 1792 - 1835
390Ferdinand V., 1835 - 1848
396Ferdinand I., 1526 - 1564
397Ferdinand II., 1637 - 1657
399Ferdinand IV. - následník trůnu, zemřel 9.7.1654
400Leopold I., 1657 - 1705
StranaPoložkyObdobí
5401Josef I., 1705 - 1711
403Karel VI., 1711 - 1740
404Karel VI. a Alžběta Kristýna
405Karel Lotrinský - mladší bratr císaře Františka I., 1712 - 1780
407Marie Terezie, 1740 - 1780
412Marie Terezie a František Lotrinský
413Marie Terezie a Josef II.
414Arcivévodkyně Marie Anna - abatyše pražského ústavu šlechtičen
415Josef II., 1780 - 1790
424Arcivévoda Ferdinand a Marie Beatrix
426Leopold II., 1790 - 1792
429Marie Ludovica, manželka Leopolda II.
430Belgické povstání, 1789 - 1790
433František II., 1792 - 1835
445Ferdinand V., 1835 - 1848
446Ferdinand V. a manželka Marie Anna
447Arcivévoda Albrecht - polní maršál, 1817 - 1895
448František Josef I., 1848 - 1916
458František Josef I. a Alžběta Bavorská
459Arcivévoda Karel Ludvík, 1833 - 1896
460Arcivévoda Friedrich - polní maršál, 1856 - 1936
461Arcivévoda Rudolf, 1858 - 1889
462Arcivévoda Rudolf a Stephanie Belgická
463Eggenbergové, Jan Kryštof a Jan Seyfried, 1649 - 1664
464Mansfeld Jindřich Pavel, 1712 - 1780
465Metternich, Clemens Wenzel Lothar, 1773 - 1859
466Mittrovský z Mittrovic a Nemyšle, Antonín Fridrich
467Radecký z Radče, Jan Josef Václav, 1766 - 1858
469Schwarzenberg Ferdinand a Marie Anna, 1683 - 1703
471Schwarzenberg Karel - polní maršál (1771 - 1820)
472Schwarzenberg Karel, 1937 -
473Šlik Jindřich, 1612 - 1650
474Starhemberg, Ernst Rudiger hrabě, 1638 - 1701
475Trautson Pavel Sixtus, 1550 - 1621
476Valdštejn Albrecht, 1624 - 1634
479Windischgratz, Josef Nikolas, 1746 - 1802
480Anglie - York arcibisk., Wigmund, 837 - 854
481Borová
482Československo
486Hervorden - abatyšství, Anna zu Limburg, 1520 - 1565
487Hamburg
488Hradec Králové - biskupství
489Kolín n.Rýnem-biskup., Maximill. Friedrich, 1761 - 1784
490Kolín n.Rýnem-biskup.
492Kříže, figurální plastiky, růžence
497Litomyšl - biskupství
498Lourdy
499Lurdy
StranaPoložkyObdobí
6501Lurdy
506Maria Zell
507Münster - biskup., Maximilian Friedrich, 1762 - 1784
508Nepomuk
509Olomouc-biskup., Leopold Vilém, 1637 - 1662
513Olomouc-biskup., Karel II. Lichtenstein, 1664 - 1695
519Olomouc-biskup., W.Hanibal Schrattenbach, 1711 - 1738
520Olomouc-biskup., Ferdinand Troyer, 1745-1758
521Olomouc-arcibiskup., Arcivév. Rudolf Jan, 1819 - 1831
522Olomouc-arcibiskup., Maxmilian J. Sommerau, 1837-1853
523Olomouc-arcibiskup., Bedřich Fürstenberg, 1853 - 1892
524Olomouc-arcibiskup., Leopold Prečan, 1923 - 1947
525Padova
526Plzeň
527Polsko
528Poreč (Parenzo)
529Praha-arcibisk., Ferdinand v. Khüenburg, 1712 - 1731
530Praha-arcibisk., Václav Leop. Chlumčanský, 1814 -1830
534Praha-arcibisk., Alois Josef Kolovrat-Krakovský, 1831 - 1843
535Praha-arcibisk., Lev kardinál Skrbenský, 1899 - 1917
537Praha - kaple a klášter Dominikánů v Husově ulici
539Praha - metropolitní chrám Svatého Víta
540Praha - Vinohrady
541Rakousko
542Rychnov nad Kněžnou
543Řím
544Salzburg-arcib., Leonard v.Keutschach, 1495 - 1519
547Salzburg-arcib., Michael v.Khünburg, 1554 - 1560
548Salzburg-arcib., Jan Jakub Khuen-Belasi, 1560 - 1586
549Salzburg-arcib., Wolf Dietrich Raitenau, 1587 - 1612
561Salzburg-arcib., Guidobald Thun Hohenstein, 1654 -1668
562Salzburg-arcib., Max Gandolph, 1668 - 1687
564Salzburg-arcib., Jan Arnošt Thun, 1687 - 1709
568Salzburg-arcib., František Ant. Harrach, 1709 - 1727
571Salzburg-arcib., Zikmund III.Schrattenbach, 1753-1771
576Salzburg-arcib., Hieronymus Colloredo, 1772 - 1803
583Salzburg-arcib., Arcivévoda Ferdinand, 1803 - 1806
584Sloupnice
585Stará Boleslav
586Strassbourg-biskup., Johann v.Manderscheid, 1569-1592
587Strassbourg-biskup., Karel Lotrinský, 1592 - 1607
588Teplá u Mar.Lázní - klášter premonstrátů
589Velehrad na Moravě
591Vídeň-arcibiskupství, Christoph hr. Migazzi, 1757 - 1803
592Vídeň-arcibiskupství, Leopold Maximilian von Firmian, 1822 - 1831
593Vídeň
595Vilach (Korutany)
596Vratislav-biskup., Arcivévoda Karel, 1608 - 1624
597Vratislav-biskup., Franz Ludwig v.Pfalz, 1683 - 1732
599Worms-biskupství, Georg v.Schőnenberg, 1580 - 1595
600Náboženské medaile
StranaPoložkyObdobí
7601Náboženské med.: Nikl Milicz a jeho dílna v Jáchymově
602Znojmo
603Medaile mariánských družin
604Církevní medaile - lité svátostky kruhové
608Církevní medaile - lité svátostky oválné
611Církevní medaile - ražené svátostky osmiúhelníkové
614Církevní medaile - ražené svátostky kruhové
625Církevní medaile - ražené svátostky nepravidelného tvaru
626Církevní medaile - ražené svátostky oválné
641Církevní medaile - ražené svátostky ve tvaru kříže
642Svátostky evropské s místem původu
644Slezsko, cca 13. století
645Krnov, Georg Friedrich, 1543 - 1603
646Krnov, Jan Jiří, 1607 - 1624
648Krosno, Friedrich Wilhelm, 1640 - 1688
649Lehnice-Břeh, Jan Christian, 1621 - 1653
652Lehnice, Ludwig, 1653 - 1663
653Lehnice-Břeh, Jan Christian a Jiří Rudolf
656Lehnice-Břeh-Volava, Georg, Ludwig a Christian
657Lehnice-Břeh-Volava, Georg, 1639 - 1664
659Lehnice, Ludwig, 1653 - 1663
662Lehnice-Břeh, Christian, 1654 - 1672
678Lehnice-Břeh, Luisa z Anhaltu, 1670 - 1680
679Lehnice-Břeh-Volava, Georg Wilhelm, 1672 - 1675
680Lewenberg (Lvůvek) - město
681Münsterberg (Ziebice) - město
682Opava, Karel Eusebius Lichtenstein, 1627 - 1684
683Osvětim - město
687Těšín, Alžběta Lukrécie, 1625 - 1653
688Würtemberg-Olešnice, Sylvius Friedrich, 1664 - 1697
689Střelecké medaile a odznaky
692Údobí let 1918 - 1938
StranaPoložkyObdobí
8701Údobí let 1918 - 1938
732Údobí let 1939 - 1945 / Slovensko
741Údobí let 1945 - 1953
755Údobí let 1953 - 1960
776Údobí let 1961 - 1969
784Údobí let 1970 - 1980
789Údobí let 1980 - 1985
790Údobí let 1986 - 1990
791Údobí let 1980 - 1985
792Údobí let 1986 - 1990
796Údobí let 1990 - 1993
798Mince PROOF v etui, Údobí let 1961 - 1969
StranaPoložkyObdobí
9801Mince PROOF v etui, Údobí let 1970 - 1980
811Mince PROOF v etui, Údobí let 1980 - 1985
812Sady oběhových mincí
815Sady oběhových mincí - proof
823Mince PROOF v etui, Údobí let 1993 - 2000
836Mince PROOF v etui, Údobí let 2001 - 2005
841Sady oběhových mincí
856Česká republika, 1993 -
881Rakousko, Fr.Josef I., 1848 - 1916
884Československo, 1918 - 1939
890Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945
891Československo, 1945 - 1953
892Česká Republika, 1992 -
900Rakousko
StranaPoložkyObdobí
10901Nouzovky rakouských měst
902Poukázky na odběr výstroje
903Ústavní poukázky SNV
907Knihy :
922Patenty a cirkuláře :
924Staré tisky:
928Ferdinand I., 1526 - 1564
937Maxmilián II., 1564 - 1576
938Arcivévoda Ferdinand Tyrolský, 1564 - 1595
945Arcivévoda Karel Štýrský, 1564 - 1590
946Rudolf II., 1576 - 1612
950Ferdinand II. jako arcivévoda Štýrský, 1592 - 1637
951Ferdinand II. a Eleonora Mantovská
952Ferdinand II., 1619 - 1637
957Arcivévoda Leopold Tyrolský, 1607 - 1632
965Leopold I., 1657 - 1705
979Josef I., 1705 - 1711
986Karel VI., 1711 - 1740
994Marie Terezie, 1740 - 1780
StranaPoložkyObdobí
111001Marie Terezie, 1740 - 1780
1009František I. Lotrinský, 1745 - 1765
1010Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790
1022Leopold II., 1790 - 1792
1023František II., 1792 - 1835
1039Andreas Hoffer - povstání v Tyrolsku
1040Ferdinand V., 1835 - 1848
1047Bela III., 1173 - 1196
1049Ladislav III., 1204 - 1205
1056Štěpán V., 1270 - 1272
1057Ferdinand I., 1526 - 1564
1059Maxmilian II., 1564 - 1576
1060Rudolf II., 1576 - 1612
1064Ferdinand II., 1619 - 1637
1065Sedmihradsko, Gabriel Bethlen, 1621 - 1629
1067Ferdinand III., 1637 - 1657
1072Leopold I., 1657 - 1705
1093Malkontenti, 1704 - 1708
1094Josef I., 1705 - 1711
1097Karel III.(VI.), 1711 - 1740
StranaPoložkyObdobí
121101Marie Terezie, 1740 - 1780
1107František I. Lotrinský, 1745 - 1765
1111Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790
1121Leopold II., 1790 - 1792
1122František II., 1792 - 1835
1136Ferdinand V., 1835 - 1848
1142Marie Terezie, 1740 - 1780
1143Josef II., 1780 - 1790
1144Leopold II., 1790 - 1792
1145František II., 1792 - 1835
1153Ferdinand V., 1835 - 1848
1154Marie Terezie, 1740 - 1780
1159Josef II., 1780 - 1790
1161František II., 1792 - 1835
1162Konvenční měna, údobí let 1848 - 1857
1183Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
StranaPoložkyObdobí
131201Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
StranaPoložkyObdobí
141301Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
1319Korunová měna, údobí let 1892 - 1918
1368Augsburg - město
1369Baden - Baden, Philipp II., 1569 - 1588
1370Bavorsko, Wilhelm IV. a Ludwig X., 1508 - 1545
1371Bavorsko, Albrecht V., 1550 - 1579
1372Bavorsko, Maximilian I., 1598 - 1651
1375Bavorsko, Maximilian II. Emanuel, 1679 - 1705
1376Bavorsko, Maximilian III. Josef, 1745 - 1777
1377Bavorsko, Maximilian I. Josef, 1806 - 1825
1378Branibory - Ansbach, Friedrich, 1495 - 1515
1379Branibory - Ansbach, Alexander, 1757 - 1791
1380Branibory - Prusko, Albrecht, 1525 - 1568
1381Branibory - Prusko, Friedrich III., 1688 - 1701
1383Colmar - město
1386Frankfurt - město
1387Friedberg-hrad, Johann Eberhard, 1577 - 1617
1388Hall am Kocher - město
1390Hameln - město
1391Hannau - Lich, Phillip IV., 1538 - 1590
1392Hannau - Lich, Johann Reinhard, 1599 - 1625
1393Hessen-Kassel, Ludwig II., 1413 - 1458
1395Hessen-Kassel, Ludwig III., 1458 - 1471
1396Hessen-Darmstadt, Ludwig VIII., 1739 - 1768
1397Hessen-Darmstadt, Ludwig I., 1806 - 1830
1398Jülich-Cleve-Berg, Wilhelm, 1532 - 1592
1399Kostnice - město
1400Löwenstein-Wertheim-Rochefort, Carol Thomas, 1735 - 1789
StranaPoložkyObdobí
151401Lüneburg - město
1402Magdeburg - město
1403Mansfeld-Eisleben, Johann Georg II., 1619 - 1647
1404Norimberk - město
1406Pfalz - Sulzbach, Karl Theodor, 1742 - 1799
1407Pfalz - Neuburg, Jan Hornofalcký, 1410 - 1448
1409Pfalz - Simmern, Richard, 1569 - 1598
1411Pfalz - Veldenz, Georg Johann, 1544 - 1592
1417Pfalz - Zweibrücken, Johann I., 1569 - 1604
1421Pfalz - Zweibrücken, Johann II., 1604 - 1635
1422Prusko - král., Friedrich II., 1740 - 1786
1424Prusko - král., Friedrich Wilhelm IV., 1840 - 1861
1425Prusko - král., Wilhelm I., 1861 - 1888
1426Prusko Východní, Jan Zikmund (administrátor), 1608 - 1618
1427Prusko Východní, Friedrich Wilhelm I., 1701 - 1713
1428Řád německých rytířů, 13.stol.
1429Řád německých rytířů, Winrich von Kniprode 1351 - 1382
1430Řád německých rytířů, Paul v.Russdorf, 1423 - 1441
1431Sasko - Míšeň, Friedrich I. Bojovný, 1382 - 1428
1432Sasko - Míšeň, Friedrich, Wilhelm II., Friedrich Th., 1412 - 1425
1433Sasko, Johann Georg I., 1611 - 1656
1434Sasko, Johann Georg IV., 1691 - 1694
1435Sasko, Friedrich August I., 1694 - 1733
1437Sasko, Friedrich August II., 1733 - 1763
1438Sasko, Friedrich August III., 1763 - 1806
1439Sasko - království, Friedrich August I., 1806 - 1827
1440Sasko - království, Anton, 1827 - 1836
1441Sasko, Christian II., Johann Georg a August, 1591-1611
1442Sasko-Coburg-Gotha, Ernest I., 1826 - 1844
1444Sasko-Hilburghausen, Friedrich, 1780 - 1826
1445Schaumburg, Adolf XIII., 1576 - 1601
1446Solms - Lich, Ernst, 1590 - 1619
1447Stolberg-Ortenberg, Ludwig Georg, 1572 - 1618
1449Strassburg - město
1450Waldeck, Franz, Wilhelm Ernst, Christian a Vollrath
1451Württemberg, Friedrich, 1593 - 1608
1452Württemberg, Johann Friedrich I., 1608 - 1628
1453Württemberg, Ludwig Friedrich v.Moempelgard, 1628 - 1631
1454Anhalt, Friedrich II., 1904 - 1918
1455Badensko, Friedrich II., 1907 - 1918
1456Prusko, Wilhelm I., 1861 - 1888
1457Sasko, Georg, 1902 - 1904
1458Sasko, Friedrich August III., 1904 - 1918
1460Württemberg, Karl I., 1864 - 1891
1461Německo - drobné ražby císařství
1462Německo - Výmarská republika, 1918 - 1933
1473Německo - 3.říše, 1933 - 1945
1486Německo - Sársko - pod okupační správou Francie
1487Albánie, Ahmed Zogu I., 1928 - 1939
1488Anglie, Ethelred II., 978 - 1016
1489Bulharsko, Ivan Asjen II., 1218 - 1241
1490Bulharsko, republika
1491Černá Hora, Nikola I. jako kníže, 1860 - 1910
1492Černá Hora, Nikola I. jako král, 1910 - 1918
1493Dánsko, Christian IX., 1863 - 1906
1494Evropská unie
1497Finsko pod Ruskem, Alexandr II., 1855 - 1881
1498Flandry, Ludwig III. v. Male, 1346 - 1384
1499Francie, Ludvík XIV., 1643 - 1715
StranaPoložkyObdobí
161501Francie, Ludvík XIV., 1643 - 1715
1504Gdaňsk - město
1505Ionské ostrovy pod Velkou Británií
1506Itálie - Ancona, republika
1507Itálie - Neapol, Robert z Anjou, 1309 - 1343
1508Itálie - Neapol a Sicilie, Ferdinand IV., 1759 - 1805
1509Itálie - Parma, Ferdinand I. Burbonský, 1765 - 1802
1510Itálie - Siena - rep., 1180 - 1390
1511Křižáci, Hugh IV., 1324 - 1359
1512Lichtenstein, Johann II., 1858 - 1929
1517Lichtenstein, Hans Adam II., 1990 -
1518Litva, I.republika, 1918 - 1940
1519Lotyšsko, I.republika, 1918 - 1940
1520Maďarsko - regentství
1524Malta - republika
1527Nizozemí - město Zwole
1528Nizozemí - město Campen
1529Nizozemí - provincie Geldern
1530Nizozemí, Juliana, 1948 - 1980
1531Polsko, Jan Albert, 1492 - 1501
1532Polsko, Alexander, 1501 - 1506
1533Polsko, Zikmund I. Starý, 1506 - 1548
1534Polsko, Zikmund III. Vasa, 1587 - 1632
1539Polsko, Vladislav IV., 1632 - 1648
1540Polsko, Jan III. Sobieski, 1674 - 1696
1541Polsko, republika, 1918 -
1546Portugalsko, Joan I., 1750 - 1777
1547Rakousko, I. republika, 1918 - 1938
1548Rumunsko, Karel I., 1866 - 1914
1562Rumunsko, Karel II., 1930 - 1940
1565Rumunsko, Michal, 1940 - 1947
1572Rusko, Mikuláš I., 1825 - 1855
1573Rusko, Alexandr II., 1855 - 1881
1574Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917
1582Řecko, Georg I., 1863 - 1913
1587Řecko - republika, 1925 - 1935
1589Řecko, Pavel I., 1947 - 1964
1590Řecko, Konstantin II., 1964 - 1973
1593Řecko - republika, 1973 -
StranaPoložkyObdobí
171601Řecko - republika, 1973 -
1604Španělsko, Carlos IV., 1788 - 1808
1605Španělsko, mezivládí, 1868 - 1870
1607Španělsko, Alfonso XII., 1874 - 1885
1611Španělsko, Alfonso XIII., 1886 - 1931
1615Španělsko, Juan Carlos I., 1975 -
1617Švédsko, Adolf Frederik, 1751 - 1771
1618Švýcarsko - kanton Chur
1622Švýcarsko - kanton Zug
1624Švýcarsko, republika
1626Velká Británie, George II., 1727 - 1760
1627Velká Británie, George III., 1760 - 1820
1630Velká Británie, Victoria, 1837 - 1901
1632Jižní Afrika, George VI., 1936 - 1952
1633Bolivie, Karel IV. Španělský, 1788 -1808
1634Kanada, George VI., 1936 - 1952
1636Kanada, Elizabeth II., 1952 -
1638Mexiko, Karel IV., 1788 - 1808
1639USA
1650Čína - d.Čching, Kuang Hsu, 1875 - 1908
1651Francouzská Indočína
1652Čína - republika, 1911 -
1653Indie, Victoria, 1837 - 1901
1654Japonsko - epocha Meiji, 1867 - 1912
1655Tibet
1656Austrálie, George VI., 1936 - 1952
1657Medaile vydané Českou Numismatickou Společností
1659Brno - pobočka ČNS
StranaPoložkyObdobí
181701Brno - pobočka ČNS
1717Hradec Králové - pobočka ČNS
1725Kroměříž - pobočka ČNS
1729Liberec-Jablonec - pobočka ČNS
1731Nitra - pobočka NSČs
1732Olomouc - pobočka ČNS
1737Pardubice - pobočka ČNS
1738Pardubice - kroužek numismatiků
1739Plzeň - pobočka ČNS
1740Příbram - pobočka ČNS
1741Příbor - pobočka ČNS
1742Teplice - pobočka ČNS
1743Ústí nad Orlicí - pobočka ČNS
1744Beutler Miloslav, 1897 - 1964
1745Bílek František, 1912 -
1746Brůha Jaroslav, 1889 - 1976
1747Dostál Jiří, 1945 -
1748Dušek Otakar, 1979 -
1750Fischer Jan Tomáš, 1912 - 1957
1751Guillemard Antonín, 1747 - 1812
1752Harcuba Jiří, 1928 -
1753Horejc Jaroslav, 1886 - 1983
1754Kolářský Zdeněk, 1931 -
1755Kříž Václav, 1830 - 1887
1758Kužel Miroslav, 1907 - 1985
1761Oppl Vladimír, 1953 -
1763Otáhal Karel, 1901 - 1972
1764Pátek Karel, 1856 - 1910
1765Pelikán Julius, 1887 - 1969
1766Seidan Václav, 1817 - 1870
1769Šejnost Josef, 1878 - 1941
1773Šmakal Václav Karel, 1863 - 1941
1776Španiel Otakar, 1881 - 1955
1778Weiss Jan, 1794 - 1861
1779Bílá Hora u Brna
1780Brandýs nad Orlicí
1781Hořice
1782Chrudim
1783Jaroměř
1784Jevíčko
1785Klatovy
1786Klobouky u Brna
1787Kremnica
1790Náchod
1791Nové Strašecí
1792Olomouc
1793Opava
1794Orlice (součást Letohradu)
1795Pardubice
1797Plzeň
1798Poděbrady
1799Praha
StranaPoložkyObdobí
191801Praha
1804Praha - medaile zemské jubilejní výstavy 1891
1805Praha - medaile českoslovanské národopisné výstavy
1806Praha - Žižkov
1807Příbor
1808Sadská
1809Slavíkovice
1810Šedivec (u Letohradu)
1812Tanvald ( Untertanwald )
1813Uherské Hradiště
1814Vamberk
1815Vysoké Mýto
1816Čechy
1818Československo - medaile s portrétem T.G.Masaryka
1825Československo - medaile s portrétem V.Havla
1827Česká Republika
1834Francie
1843Německo - Badensko
1844Německo - Frankfurt
1845Německo - Prusko
1846Německo - Regensburg
1847Německo - císařství, 1870 - 1918
1850Německo - Výmarská republika, 1918 - 1933
1851Německo - DDR
1852Nizozemí
1853Rakousko
1861Rusko
1865Švédsko
1866Uhry
1867USA
1869Vatikán - Papežský stát, Inocenc XII., 1691 - 1700
1876Vatikán - Papežský stát, Benedikt XIV., 1740 - 1758
1877Vatikán - Papežský stát, Pius VI., 1775 - 1779
1878Vatikán - Papežský stát, Pius VII., 1799 - 1823
1881Vatikán - Papežský stát, Pius VIII., 1829 - 1830
1882Vatikán - Papežský stát, Řehoř XVI., 1831 - 1846
1884Vatikán - Papežský stát, Pius IX., 1846 - 1878
1895Vatikán - Papežský stát, Leo XIII., 1878 - 1903
StranaPoložkyObdobí
201901Vatikán - Papežský stát, Leo XIII., 1878 - 1903
1930Vatikán - Papežský stát, Pius X., 1903 - 1914
1944Vatikán, Pius XI., 1922 - 1939
1970Vatikán, Pius XII., 1939 - 1958
1976Vatikán, Pavel VI., 1963 - 1978
1981Vatikán, Jan Pavel I., 1978
1982Vatikán, Jan Pavel II., 1978 - 2005
1983Vatikán, Jan Pavel II., 1978 - 2025
1984Vatikán, Jan Pavel II., 1978 - 2005
1985Velká Británie
1987Cyklistické medaile a odznaky
1988Medaile a odznaky hasičských spolků
2000Hudební medaile a žetony
StranaPoložkyObdobí
212001Hudební medaile a žetony
2007Chlebové známky
2008Chmelové známky
2009Jezdecké medaile a odznaky
2011Medaile vojenských manévrů
2016Mincovní závaží
2017Medaile a odznaky německých tělocvičných spolků
2018Nouzovky
2020Nouzovky německých měst a obcí
2022Nouzovky
2024Numismatické medaile a ražby numismatiků
2038Odznaky - Čechy
2041Odznaky - ČSR
2051Odznaky - Čechy a Morava
2052Odznaky - Německo
2053Odznaky - Rakousko
2057Odznaky - Rakousko - Uhersko
2059Odznaky - Sudety
2060Odznaky - Uhry
2061Pivní známky
2070Psí známky a medaile
2091Reklamní známky
2092Robotní a pracovní známky
2093Sokolské medaile a odznaky
StranaPoložkyObdobí
222101Sokolské medaile a odznaky
2105Sportovní medaile, plakety a odznaky
2108Účelové a konzumní známky
2152Různé
2153Medaile a odznaky spolků vysloužilců (veteránů)
2155Různé
2156Novoražby a repliky
2159Různé
2168Novoražby a repliky
2170Rakousko, František II., 1792 - 1835
2171Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916
2193Rakousko - Uhersko, Karel I., 1916 - 1918
StranaPoložkyObdobí
232201Rakousko - Uhersko, Karel I., 1916 - 1918
2202Československo
2222Československo - vojenské střelecké odznaky
2228Československo - hasičské dekorace
2230Česká republika
2231Československo - různé
2242Belgie
2244Francie, III.republika, 1871 - 1941
2245Jižní Afrika
2246Maďarsko, regentství
2247Německo - Württemberg
2248Německo - císařství
2249Německo - III.říše
2254Rakouská republika
2255Srbsko
2256Velká Británie - Anglie
2258Velká Británie - Jižní Afrika
2266Velká Británie - Kanada
2280Velká Británie - Skotsko
StranaPoložkyObdobí
242301Velká Británie - Skotsko
2351Ionia, Ephesos, 625 - 600 př.Kr.
2352Ionia, Ephesos, 480 - 450 př.Kr.
2353Ionia, Ephesos, 280 - 258 př.Kr.
2354Řím republika
2355Vespasianus, 69 - 79
2357Traianus, 98 - 117
2364Hadrianus, 117 - 138
2369Antoninus Pius, 138 - 161
2400Antoninus Pius, posmrtná ražba za Marca Aurelia
StranaPoložkyObdobí
252401Faustina starší, posmrtná r., manželka Antonina Pia
2408Marcus Aurelius, jako césar, 139 - 161
2418Marcus Aurelius, 161 - 180
2434Marcus Aurelius - posmrtný
2436Faustina mladší, manželka Marka Aurelia
2447Faustina mladší - posmrtná r., manželka Marka Aurelia
2449Lucius Verus, 161 - 169
2452Commodus - jako césar , 175 - 177
2454Commodus, 177 - 192
2473Gordianus III., 238 - 244
2474Theodosius I., 379 - 395
2475Zlatá horda, Kulna Khan, AH.760 - 761
2476Václav IV., 1378 - 1419
2477Ladislav Pohrobek, 1453 - 1457
2478Jiří z Poděbrad, 1458 - 1471
2479Vladislav II., 1471 - 1516
2482Ferdinand I., 1526 - 1564
2484Maxmilian II., 1564 - 1576
2486Ferdinand II., 1619 - 1637 ( Mince kiprová )
2487Ferdinand II., 1619 - 1637 ( Mince dobrého zrna )
2489Leopold I., 1657 - 1705
2493Karel VI., 1711 - 1740
2494Josef II., 1765 - 1780 - 1790
2495Ferdinand V., 1835 - 1848
2497Marie Terezie, 1740 - 1780
2498Josef II., 1780 - 1790
2499František II., 1792 - 1835
2500Ferdinand V., 1835 - 1848
StranaPoložkyObdobí
262501František Josef I., 1848 - 1916
2504František Josef I. a Alžběta Bavorská
2505Arcivévoda Rudolf, 1858 - 1889
2506Arcivévoda Rudolf a Stephanie Belgická
2507Steinperger ze Steinpergu Johann, purkmistr K.Hory
2508Filipov ( Philippsdorf) u Šluknova
2509Hradec Králové
2510Králíky (Grulich)
2512Olomouc-arcibiskup., Antonín C. Stojan, 1921 - 1923
2513Praha-arcibisk., František kard. Tomášek, 1977 - 1992
2514Salzburg-arcib., Matyáš Lang v.Wellenburg, 1519-1540
2516Salzburg-arcib., Arnošt Bavorský, 1540 - 1554
2517Salzburg-arcib., Jan Jakub Khuen-Belasi, 1560 - 1586
2518Salzburg-arcib., Arcivévoda Ferdinand, 1803 - 1806
2519Svatá Hora u Příbrami
2521Církevní medaile - české svátostky zemských patronů
2522Církevní medaile - ražené svátostky oválné
2523Slezsko pod Pruskem, Friedrich II. (1740-1786)
2524Lehnice-Břeh, Christian, 1654 - 1672
2525Osvětim - město
2526Würtemberg-Olešnice, Christian Ulrich, 1664 - 1704
2528Střelecké medaile a odznaky
2529Údobí let 1918 - 1938
StranaPoložkyObdobí
272601Údobí let 1918 - 1938
2624Údobí let 1939 - 1945 / Protektorát Čechy a Morava
2625Údobí let 1939 - 1945 / Slovensko
2644Údobí let 1945 - 1953
2672Údobí let 1953 - 1960
StranaPoložkyObdobí
282701Údobí let 1953 - 1960
2709Údobí let 1961 - 1969
2743Údobí let 1970 - 1980
StranaPoložkyObdobí
292801Údobí let 1970 - 1980
2822Údobí let 1980 - 1985
2894Údobí let 1986 - 1990
StranaPoložkyObdobí
302901Údobí let 1986 - 1990
2919Údobí let 1990 - 1993
2961Sady oběhových mincí
2965Česká republika, 1993 -
2987Mince PROOF v etui, Údobí let 2006 - 2010
2990Mince PROOF v etui, Údobí let 2016 - 2020
2997Sady oběhových mincí
2999Česká republika, 1993 -
StranaPoložkyObdobí
313001Česká republika, 1993 -
3029Česká republika, 1993 var.mincí z let 1993-2002 (NL 4/98, 4/99, 6/03)
3031Česká republika, 1993 -
3032Česká republika, 1993 var.mincí z let 1993-2002 (NL 4/98, 4/99, 6/03)
3070Česká republika, 1993 -
3071Česká republika, 1993 var.mincí z let 1993-2002 (NL 4/98, 4/99, 6/03)
3078Česká republika, 1993 -
3079Česká republika, 1993 var.mincí z let 1993-2002 (NL 4/98, 4/99, 6/03)
3082Slovenská republika, 1993 -
3083Rakousko, Fr.Josef I., 1848 - 1916
3084Československo, 1918 - 1939
3086Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945
3096Slovenská republika, 1939 - 1945
3097ČSR - Poukázky pro osvobozené území, 1944
StranaPoložkyObdobí
323101ČSR - Poukázky pro osvobozené území, 1944
3102Československo, 1945 - 1953
3103Československo, 1953 - 1992
3111Česká Republika, 1992 -
3118Egypt
3119Jugoslávie
3120Kuba
3121Maďarsko
3124Německo
3141Německo - pomocné poukázky Wermachtu
3142Polsko
3147Polsko - německá okupace, 1939 - 1945
3148Rakousko
3156Rusko - carství
3157Rusko - bělogvardějské armády v jižním Rusku
3158Uhry
3159USA
3161Ústavní poukázky SNV
3162Konvoluty bankovek
3168Knihy :
StranaPoložkyObdobí
333201Knihy :
3210Časopisy
3212Staré aukční katalogy :
3213Aukční katalogy :
3214Výstavní katalogy :
3215Různé :
3227Friedrich der Schöne - jako král, 1314 - 1330
3228Albrecht III., 1361 - 1395 ( nebo Albrecht IV. )
3229Arnošt Železný - Štýrsko, 1406 - 1424
3230Albrecht V., 1411 - 1439
3231Friedrich V. Štýrský, 1424 - 1493
3232Ladislav Pohrobek, 1452 - 1457
3233Ferdinand I., 1526 - 1564
3236Arcivévoda Leopold Tyrolský, 1607 - 1632
3237Leopold I., 1657 - 1705
3239Marie Terezie, 1740 - 1780
3241František I. Lotrinský, 1745 - 1765
3243Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790
3250Leopold II., 1790 - 1792
3252František II., 1792 - 1835
3256Ferdinand V., 1835 - 1848
3259Maxmilian II., 1564 - 1576
3260Rudolf II., 1576 - 1612
3262Matyáš II., 1608 - 1619
3263Leopold I., 1657 - 1705
3266Josef I., 1705 - 1711
3267Karel III.(VI.), 1711 - 1740
3268Marie Terezie, 1740 - 1780
3272Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790
3278František II., 1792 - 1835
3284Ferdinand V., 1835 - 1848
3285František II., 1792 - 1835
3286Ferdinand V., 1835 - 1848
3287Konvenční měna, údobí let 1848 - 1857
3295Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
StranaPoložkyObdobí
343301Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
3317Korunová měna, údobí let 1892 - 1918
3366Bavorsko
3367Bavorsko-Landshut, Jindřich IV., 1393 - 1450
3371Bavorsko, Arnošt I. a Vilém III., 1397 - 1435
3372Bavorsko, Štěpán III. a Ludvík VII., 1402 - 1413
3373Bavorsko, Albrecht III., 1438 - 1460
3374Bavorsko, Albrecht V., 1550 - 1579
3375Bavorsko, Maximilian I., 1598 - 1651
3376Hals - Leuchtenberg, Jan III., Ludvík I., Friedr.III.,1407-43,1485-87)
3378Mecklenburg-Schwerin, Friedrich Franz II., 1842-1883
3380Pfalz Horní, Jan Hornofalcký s Otou I., 1410 - 1461
3382Prusko - král., Friedrich Wilhelm III.,1797 - 1840
3383Prusko - král., Friedrich Wilhelm IV., 1840 - 1861
3384Prusko - král., Wilhelm I., 1861 - 1888
3385Sasko, Friedrich Christian, 1763
3386Německo - drobné ražby císařství
StranaPoložkyObdobí
353401Německo - drobné ražby císařství
3402Německo - Výmarská republika, 1918 - 1933
3411Německo - 3.říše, 1933 - 1945
3453Německo - do r.1949
3458Německo - Sársko - pod okupační správou Francie
3460Německo - B R D, 1949 -
3488Belgie, Leopold I., 1831 - 1865
3489Bulharsko, Alexander I., 1879 - 1886
3490Černá Hora, Nikola I. jako král, 1910 - 1918
3491Dánsko, Christian X., 1912 - 1947
3492Dánsko, Frederik IX., 1947 - 1972
3494Dánsko, Margareta II., 1972 -
3495Dánsko, Frederik VII., 1848 - 1863
3496Evropská unie
3499Francie, V.republika, 1959 -
StranaPoložkyObdobí
363501Francie, V.republika, 1959 -
3502Guernsey, Elizabeth II., 1952 -
3503Itálie, Viktor Emanuel II., 1861 - 1878
3504Itálie, Umberto, 1878 - 1900
3505Kypr, Elizabeth II., 1952 -
3507Kypr, republika
3508Malta - republika
3511Nizozemí - pod Španěly, Filip II., 1556 - 1598
3512Nizozemí - pod Španěly, Karel II., 1665 - 1700
3513Nizozemí, William II., 1840 - 1849
3514Nizozemí, William III., 1849 - 1890
3515Nizozemí, Wilhelmina, 1890 - 1948
3517Nizozemí, Juliana, 1948 - 1980
3518Nizozemí, Beatrix, 1980 -
3519Polsko, Zikmund III. Vasa, 1587 - 1632
3524Polsko, Stanislav August, 1763 - 1795
3525Polsko - království, 1917 - 1918
3526Polsko, republika, 1918 -
3531Portugalsko, republika, 1910 -
3532Rakousko, I. republika, 1918 - 1938
3538Rakousko - II. republika, 1945 -
3545Riga pod Švédskem, Gustav Adolf, 1623 - 1632
3546Rumunsko, Karel I., 1866 - 1914
3558Rumunsko, Ferdinand I., 1914 - 1927
3559Rumunsko, Karel II., 1930 - 1940
3563Rumunsko, Michal, 1940 - 1947
3565Rumunsko, republika
3566Rusko, Mikuláš I., 1825 - 1855
3568Rusko, Alexandr II., 1855 - 1881
3569Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917
3580Rusko, SSSR, 1923 - 1991
3583Řecko, Otto I., 1832 - 1862
3584Řecko, Georg I., 1863 - 1913
3589Řecko, Georg II. 1922 - 1923
3590Řecko, Georg I., 1863 - 1913
3595Řecko - republika, 1925 - 1935
3597Řecko, Pavel I., 1947 - 1964
StranaPoložkyObdobí
373601Řecko, Konstantin II., 1964 - 1973
3602Řecko - republika, 1973 -
3609San Marino, republika
3611Srbsko, Petar I., 1903 - 1918
3612Španělsko, Carlos IV., 1788 - 1808
3613Španělsko, mezivládí, 1868 - 1870
3616Španělsko, Alfonso XII., 1874 - 1885
3620Španělsko, Juan Carlos I., 1975 -
3623Švédsko, Oscar I., 1844 - 1859
3624Švýcarsko, republika
3626Španělsko, II.republika, 1931 - 1939
3627Španělsko, Claudio Franco, 1936 - 1975
3631Španělsko, Juan Carlos I., 1975 -
3633Švýcarsko, republika
3645Švýcarsko - kanton Schaffhausen
3646Švýcarsko, republika
3647Turecko, Sulejman II., AH.1099 - 1102 (687 - 1691)
3648Turecko, Abdul Hamid II., AH.1293-1327 (1876 - 1909)
3649Turecko, Mahmud II., AH.1223 - 1255 (1808 - 1838)
3650Turecko, Abdul Medžid, AH.1255 - 1277 ( 1838 - 1861 )
3651Turecko - republika
3652Velká Británie, George V., 1910 - 1935
3653Velká Británie, George VI., 1936 - 1952
3654Velká Británie, Elizabeth II., 1952 -
3663Belgické Kongo, Leopold III., 1934 - 1950
3664Egypt, republika, 1952 -
3665Jižní Afrika, republika, 1836 - 1910
3667Mauricius, Elizabeth II., 1952 -
3668Nigerie - republika
3669Tanzanie - republika
3670Východní Afrika, George VI., 1936 - 1952
3671Argentina - republika
3672Brazilie, Pedro I., 1822 - 1831
3674Falklandy, Elizabeth II., 1952 -
3675Guyana - republika
3676Chile - republika
3677Kanada, George V., 1910 - 1936
3679Kanada, George VI., 1936 - 1952
3681Kanada, Elizabeth II., 1952 -
3693Kuba
3694Mexiko, republika
3695Nikaragua - republika
3696Panama - republika
3697Salvador
3698USA
StranaPoložkyObdobí
383701USA
3728Venezuela - republika
3729Bahrain
3730Ceylon, George V., 1910 - 1936
3731Filipiny - republika
3732Čína - d.Čching, epocha Tao-Kuang, 1821 - 1851
3733Čína - d.Čching, Kuang Hsu, 1875 - 1908
3734Čína - republika, 1911 -
3736Indie - Gwalior, JIvaji Rao, 1925 - 1948
3737Indie - Chhota Udaipur, Motisinhji, AH.1881 - 1905
3738Indie - Jaora, Muhammad Ismail, AH.1865 - 1895)
3739Indie - Kutch, Vijayarajji, 1942 - 1947
3740Indie, republika
3743Indie - Sikh, Thatab Namgyd, AH.1874 - 1911
3744Japonsko - epocha Showa, 1926 - 1989
3747Jordánsko
3748Korejská lidově demokratická republika
3749Nepál, Virendra Vir Vikrama, 1972 -
3753Nizozemská Indie, Vilhelmina, 1890 - 1948
3754Palestina
3755Saudská Arábie, Abd Al Aziz ibn Saud, 1926 - 1953
3756Straits Setlements, George V., 1910 - 1936
3757Syrie - republika
3758Tibet
3761Austrálie, Elizabeth II., 1952 -
3763Palauské ostrovy
3764Západní Samoa
3765Medaile vydané Českou Numismatickou Společností
3766Brno - pobočka ČNS
3769Hradec Králové - pobočka ČNS
3771Olomouc - pobočka ČNS
3772Příbram - pobočka ČNS
3773Ústí nad Orlicí - pobočka ČNS
3774Hám Anton, 1899 - 1965
3775Horejc Jaroslav, 1886 - 1983
3776Knobloch Milan, 1921 -
3777Kvasnička Jan, 1844 - 1912
3778Mlynář Miroslav, 1938 -
3780Pilz Ignác, 1835 - 1899
3781Popp Antonín, 1850-1915 a Pichl I.B., 1850-1923
3782Seidan Václav, 1817 - 1870
3783Uchytilová-Kučová Marie, 1924 - 1989
3784Vitanovský Michal, 1946 -
3785Banská Štiavnica
3786Banská Bystrica
3787Brno
3788Dobruška
3789Hradec Králové
3790Chotěboř
3791Jáchymov
3792Jeseník
3793Lednice
3794Lysá nad Labem
3795Nový Jičín
3796Opava
3797Orlice (součást Letohradu)
3798Pardubice
3799Pohodlí a Nová Ves
3800Police nad Metují
StranaPoložkyObdobí
393801Praha
3804Praha - medaile zemské jubilejní výstavy 1891
3805Praha - medaile českoslovanské národopisné výstavy
3806Příbram
3807Soběslav
3808Staré Město pod Sněžníkem
3809Strakonice
3810Šumperk
3813Teplice
3814Třebechovice
3815Tvrdonice
3816Zábřeh na Moravě
3817Čechy
3819Československo
3824Česká Republika
3825Československo - medaile s portrétem T.G.Masaryka
3829Československo - medaile s portrétem K.Gottwalda
3830Československo - medaile s portrétem A.Zápotockého
3831Československo - medaile s portrétem V.Havla
3832Česká Republika
3835Francie
3839Německo - Prusko
3840Německo - BRD
3841Nizozemí
3842USA
3843Vatikán - Papežský stát, Pius X., 1903 - 1914
3845Vatikán, Jan Pavel II., 1978 - 2005
3846Medaile a odznaky hasičských spolků
3848Hrací a početní známky
3852Hudební medaile a žetony
3859Chlebové známky
3869Chmelové známky
3872Konvoluty mincí
3887Lovecké a myslivecké medaile a plakety
3888Numismatické medaile a ražby numismatiků
3889Medaile vojenských manévrů
3890Medaile a odznaky německých tělocvičných spolků
3892Nouzovky německých měst a obcí
3893Numismatické medaile a ražby numismatiků
3897Odznaky - Čechy
3899Odznaky - ČSR
StranaPoložkyObdobí
403901Odznaky - ČSR
3924Odznaky - ČSSR
3925Odznaky - Německo
3927Odznaky - neurčené
3931Odznaky - Polsko
3932Odznaky - Rakousko
3934Pivní známky
3936Porcelánové nouzovky
3941Psí známky a medaile
3954Numismatické medaile a ražby numismatiků
3955Schlaraffia
3957Skautské medaile a odznaky
3959Sokolské medaile a odznaky
3969Sportovní medaile, plakety a odznaky
3972Medaile a odznaky sudetských tělocvičných spolků
3973Svátostky
3976Účelové a konzumní známky
3991Numismatické medaile a ražby numismatiků
3992Medaile a odznaky spolků vysloužilců (veteránů)
3993Různé
3997Novoražby a repliky
3998Různé
3999Novoražby a repliky
StranaPoložkyObdobí
414001Novoražby a repliky
4003Různé
4012Novoražby a repliky
4016Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916
4018Rakousko - Uhersko, Karel I., 1916 - 1918
4020Československo - různé
4021Československo
4025Československo - vojenské střelecké odznaky
4026Československo - hasičské dekorace
4027Československo - různé
4036Kuvajt
4037Maďarská lidová republika
4042Německo - D D R
4043Polsko
4044Rusko, 1991 -
4047Rusko - SSSR, 1923 - 1991
4049USA
4050Vatikán

Copyright 2021 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk