Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk

Nabídkový katalog na aukci dne 13.-15. května 2023

Pol.

Bela IV., 1235 - 1270

Stav

V.cena

D.cena

801. AR Obol, Leng.18/56, Hus.391, Un.311, Ré.I.337 - řadí pod Štěpána V.
celk.2 ks
2/2 380,- 380,-

Pol.

Bela IV., 1235 - 1270

Stav

V.cena

D.cena

802. AR Denár, b.l., Leng.18/14, Hu.69, Un.108, Re.263 - řadí pod Bélu III. 1/1 300,- 300,-

Pol.

Václav (poslední Přemyslovec), 1301 - 1305

Stav

V.cena

D.cena

803. Denár b.l., Hus.434, Re.383, Un.352 č.ned. -1/1- 1000,- 1500,-

Pol.

Marie, 1385 - 1395

Stav

V.cena

D.cena

804. Denár b.l., zn.2 lilie, Hus.566, U.452 vyl.okraj 1/1 200,- 400,-

Pol.

Zikmund Lucemburský, 1386 - 1437

Stav

V.cena

D.cena

805. Denár b.l., Husz.576a, Un.458 1/1 200,- 320,-

Pol.

Zikmund Lucemburský, 1386 - 1437

Stav

V.cena

D.cena

806. Denár b.l., nad štítem křížek, Husz.576a, Un.458 1/1 220,- 350,-
807. Obol (Parvus) b.l., Husz.581, Un.454 -1/1- 160,- 200,-

Pol.

Albrecht (poručník), 1437 - 1439

Stav

V.cena

D.cena

808. AR Denár b.l., zn.K-R, Re.135b, Hus.591 dr.st.kor. -1/1- 160,- 220,-

Pol.

Vladislav II., 1490 - 1516

Stav

V.cena

D.cena

809. Denár b.l., Hus.803, Un.641 č.ned. -1/1- 120,- 220,-
810. Denár 1511 KG, Hus.811, Un.648 dr.ned. -1/1- 120,- 140,-

Pol.

Ferdinand I., 1526 - 1564

Stav

V.cena

D.cena

811. Denár 1554 N-C, Hus.953, Un.61 R! -1/1- 1200,- 1250,-

Pol.

Ferdinand I., 1526 - 1564

Stav

V.cena

D.cena

812. Denár 1555 N-C, Hus.953, Un.61 dr.okr.raž. R! -1/1- 1100,- --.-

Pol.

Ferdinand I., 1526 - 1564

Stav

V.cena

D.cena

813. Obol b.l. KB, Hus.963, Un.76, C.III.67 RR! 1/1 1500,- --.-

Pol.

Maxmilian II., 1564 - 1576

Stav

V.cena

D.cena

814. 1/4 Tolar 1576 KB, Hu.986, Un.91 R! -1/1- 30000,- --.-
815. Denár 1566 KB, Hal.207, Husz.992, Un.98 -1/1- 140,- 260,-

Pol.

Maxmilian II., 1564 - 1576

Stav

V.cena

D.cena

816. Denár 1574 KB, Hal.207, Husz.992, Un.98 dr.ned. 1/1- 140,- 600,-
817. Denár 1578 KB, Hus.993, Un.99 - posmrtný dr.dvojráz v av. -1/1- 140,- 260,-

Pol.

Rudolf II., 1576 - 1612

Stav

V.cena

D.cena

818. Tolar 1593 KB, Husz.1030, Un.131, Re.III.131 tém.0/0 20000,- 20000,-

Pol.

Rudolf II., 1576 - 1612

Stav

V.cena

D.cena

819. 1/2 Tolar 1591 KB, Hus.1043, Un.142 -1/1 10000,- 10500,-

Pol.

Rudolf II., 1576 - 1612

Stav

V.cena

D.cena

820. 1/4 Tolar 1585 KB, Hus.1046, Un.144, Re.147 2/2- 6000,- 7500,-

Pol.

Rudolf II., 1576 - 1612

Stav

V.cena

D.cena

821. Denár 1581 KB, Husz.1059, Un.160 dr.ned. -1/1- 140,- 200,-

Pol.

Rudolf II., 1576 - 1612

Stav

V.cena

D.cena

822. Denár 1582 KB, Hal.326, Husz.1059 1/1- 140,- 200,-

Pol.

Rudolf II., 1576 - 1612

Stav

V.cena

D.cena

823. Denár 1590 KB, Husz.1059, Hal.326 dr.ned. -1/1- 140,- 200,-

Pol.

Rudolf II., 1576 - 1612

Stav

V.cena

D.cena

824. Denár 1596 KB, Hal.326, Husz.1059 dr.ned. -1/1- 140,- 200,-

Pol.

Matyáš II., 1608 - 1619

Stav

V.cena

D.cena

825. 1/2 Tolar 1611 KB, Hus.1113, Un.205, M-A.97 (tab.14/26) R! 1/1 30000,- 30000,-

Pol.

Matyáš II., 1608 - 1619

Stav

V.cena

D.cena

826. Denár 1610 KB, Husz.1139, Un.228 č.ned. -1/1- 140,- 260,-

Pol.

Ferdinand II., 1619 - 1637

Stav

V.cena

D.cena

827. Tolar 1630 KB, Hal.151, Hus.1179 č.ned. 1/1 24000,- --.-

Pol.

Ferdinand II., 1619 - 1637

Stav

V.cena

D.cena

828. Tolar 1631 KB, Hus.1179, Un.266, Her.573b nález.koroze 1/1- 18000,- --.-

Pol.

Sedmihradsko, Gabriel Bethlen, 1621 - 1629

Stav

V.cena

D.cena

829. 3 Krejcar 1622 BZ (v kruhu), Opolí - B.Zwirner,
Hus.S416, NMR.193A RR!
1/1 3000,- 20000,-

Pol.

Sedmihradsko, Gabriel Bethlen, 1621 - 1629

Stav

V.cena

D.cena

830. 3 Krejcar 1622 BZ (volně), Opolí - B.Zwirner,
Hus.S416v, NMR.- RR!
1/1 3000,- 20000,-

Pol.

Sedmihradsko, Gabriel Bethlen, 1621 - 1629

Stav

V.cena

D.cena

831. 3 Krejcar 1623 BZ (v kruhu), Opolí - B.Zwirner,
Hus.S416, NMR.250-1 RR!
1/1 3000,- 20000,-

Pol.

Sedmihradsko, Gabriel Bethlen, 1621 - 1629

Stav

V.cena

D.cena

832. Denár 1625 NB, Hus.S461 1/1 440,- 1000,-

Pol.

Ferdinand III., 1637 - 1657

Stav

V.cena

D.cena

833. Tolar 1653 KB, Hus.1242, Her.480, Dav.3198 tém.0/0 19000,- 19000,-

Pol.

Ferdinand III., 1637 - 1657

Stav

V.cena

D.cena

834. Tolar 1655 KB, Hal.240, Hus.1242 1/1 7000,- 12500,-

Pol.

Ferdinand III., 1637 - 1657

Stav

V.cena

D.cena

835. Denár 1646 KB, Hus.1263, Un.335 dr.okraj, dr.ned. 1/1- 150,- 300,-
836. Denár 1647 KB, Hus.1263, Un.335 -1/1- 140,- 300,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

837. Tolar 1691 KB, úzká vyšší koruna, Nech.1081, Hus.1372, Her.734
hlazená hrana
-1/1- 4000,- 7000,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

838. Tolar 1692 KB, Nech.1083, Hus.1373, Un.430, Her.735 -1/1- 5000,- 8500,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

839. Tolar 1696 KB, Nech.1088, Hus.1374, Un.430 1/1 20000,- --.-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

840. 1/2 Tolar 1699 KB, Nech.1115, Husz.1402, Her.849 -1/1 7000,- --.-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

841. XV Krejcar 1661 KB, Nech.1147, Höll.61.2.2, Husz.1421 R! -1/2 1600,- 1600,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

842. XV Krejcar 1677 KB, Nech.1158, Höll.77.1.2, Husz.1423 č.ned. 1/1 800,- 1000,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

843. XV Krejcar 1677 KB, Nech.1158, Höll.77.1.1, Husz.1423 1/1 1000,- 1000,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

844. XV Krejcar 1678 KB, Nech.1161, Höll.78.1.1, Husz.1425 1/1 1300,- 1300,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

845. XV Krejcar 1678 KB, Nech.1161, Höll.78.1.1, Husz.1425 1/1 1000,- 1100,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

846. XV Krejcar 1679 KB, Nech.1162, Höl.79.1.1, Husz.1425 1/1 1000,- 1300,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

847. XV Krejcar 1680 KB, Nech.1163, Husz.1425, Höll.80.1.1, Her.1047 1/1 1300,- 3000,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

848. XV Krejcar 1681 KB, Nech.1164, Husz.1425, Höll.81.1.1e č.ned. 1/1 800,- 1100,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

849. XV Krejcar 1681 KB, Nech.1164, Husz.1425, Höll.81.2.1 1/1 1000,- 1200,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

850. XV Krejcar 1684 KB, Nech.1167, Höll.84.1.1, Husz.1425, Her.1051 1/1 1000,- 1100,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

851. XV Krejcar 1686 KB, Nech.1172, Höl.86.2.1 Husz.1427, Her.1054 1/1 1000,- 1000,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

852. XV Krejcar 1686 KB, Nech.1172, Höl.86.2.1 Husz.1427, Her.1054
dr.v.stř. v av.
1/1 700,- 700,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

853. XV Krejcar 1689 KB, Nech.1175, Höll.89.1.2, Husz.1427 dr.ned. 1/1- 900,- 1000,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

854. XV Krejcar 1689 KB, Nech.1175, Höll.89.1.2, Husz.1427 č.ned. -1/1- 700,- 1000,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

855. XV Krejcar 1692 KB, Nech.1179, Höll.92.1.2, Husz.1428 1/1 1300,- 1300,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

856. XV Krejcar 1686 NB-PO, Velká Baňa-Österreicher,
Nech.1538, Höl.86.1.2, Husz.1435, Her.1082v 2x dr.kraj.stř.
1/1 3400,- --.-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

857. XV Krejcar 1696 NB-PO, Velká Baňa-Österreicher,
Nech.1549, Hu.1438, Höll.96.2.2 RR!
1/1- 4000,- --.-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

858. XV Krejcar 1696 NB, Velká Baňa-Österreicher,
Nech.1548, Hu.1437, Höll.96.1.1, Her.1091 RR!
-1/1- 2000,- 3000,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

859. XV Krejcar 1696 C-M, Košice, Hu.1446, Höll.96.1.2, Her.1098 1/1 4400,- 6500,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

860. VI Krejcar 1673 KB, Nech.1194, Hus.1450, Her.1247 0/0 600,- 1700,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

861. VI Krejcar 1676, Bratislava-Cetto, Nech.1652, Hus.1459, Her.1269 2/2 300,- 550,-
862. 3 Krejcar 1662 KB, Nech.1207, pod. jako Hus.1464, Her.1578 -1/2 300,- 340,-
863. 3 Krejcar 1695 NB, Velká Baňa, Nech.1580, Hus.1469, Her.1613 -1/2 360,- 500,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

864. Denár 1673 KB, Nech.1273, Hus.1507 -1/1- 200,- 240,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

865. Denár 1689 KB, Nech.1295, Hus.1509, Un.547 dr.ned. -1/1- 200,- 340,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

866. Obol 1682 KB, Nech.1314, Hus.1516, Her.2005 R! 1/1 4000,- 9000,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

867. Cu Poltura 1702, Banská Štiavnica, Nech.1731, Her.2146 R! -1/2 1900,- --.-

Pol.

Malkontenti, 1704 - 1708

Stav

V.cena

D.cena

868. Zlatník 1705 KB, Hal.411, Hus.1524, Her.12 1/1- 7500,- 8200,-

Pol.

Malkontenti, 1704 - 1708

Stav

V.cena

D.cena

869. Zlatník 1705 KB, Hal.411, Hus.1524, Her.12 1/1 12000,- --.-

Pol.

Malkontenti, 1704 - 1708

Stav

V.cena

D.cena

870. XX Poltura 1705 CM-PH, minc.Košice, Husz.1532, Un.574 R! -1/1- 11000,- 11000,-

Pol.

Malkontenti, 1704 - 1708

Stav

V.cena

D.cena

871. XX Poltura 1705 P.-H., bez značky mincovny, Husz.1529, Her.17
dr.kraj.stř.
tém.0/0 8000,- --.-

Pol.

Malkontenti, 1704 - 1708

Stav

V.cena

D.cena

872. X Poltura 1706 C-M, minc.Košice, Hus.1540, Un.580, Her.21
dr.st.kor. R!
-1/1- 8000,- --.-

Pol.

Malkontenti, 1704 - 1708

Stav

V.cena

D.cena

873. Poltura 1704 KB, Hal.417, Hus.1549, Her.30 1/1 360,- 460,-

Pol.

Malkontenti, 1704 - 1708

Stav

V.cena

D.cena

874. Poltura 1705 KB, Hal.417, Hus.1549, Her.31v 1/1 300,- 440,-

Pol.

Malkontenti, 1704 - 1708

Stav

V.cena

D.cena

875. Poltura 1707 KB, Hal.417, Hus.1549, Her.33 1/1 360,- 480,-

Pol.

Josef I., 1705 - 1711

Stav

V.cena

D.cena

876. 1/2 Tolar 1709 KB, Hal.449, Husz.1575, Un.616 tém.0/0 14000,- 20000,-

Pol.

Karel III.(VI.), 1711 - 1740

Stav

V.cena

D.cena

877. Tolar 1737 KB, Hus.1606, Her.452 1/0 11000,- --.-

Pol.

Karel III.(VI.), 1711 - 1740

Stav

V.cena

D.cena

878. 1/2 Tolar 1720 KB, Hal.557, Hus.1610, Her.537 1/1 4000,- 7000,-

Pol.

Karel III.(VI.), 1711 - 1740

Stav

V.cena

D.cena

879. 1/2 Tolar 1726, Sedmihradsko - Karlovský Bělehrad, Her.566
M-A.226 (podobný jako tab.35/19) dr.škrce v av., hlazen v ploše av. R!
1/1 5000,- 5000,-

Pol.

Karel III.(VI.), 1711 - 1740

Stav

V.cena

D.cena

880. 30 Krejcar 1739 KB, Hal.558, Hus.1625 dr.ned. 1/1 3600,- --.-

Pol.

Karel III.(VI.), 1711 - 1740

Stav

V.cena

D.cena

881. Poltura 1716 NB, Velká Baňa, Her.1044, Hus.1632, Un.666 R! -1/1- 1400,- 1500,-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

882. Tolar 1742 KB, N.65, Hus.1666, Her.563 tém.0/0 9500,- 10000,-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

883. Tolar 1780 B/SK-PD, N.91, Eyp.304 -1/1- 1800,- 2600,-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

884. 1/2 Tolar 1753, Karlsburg, Her.701, Husz.988 R! 2/1 12000,- --.-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

885. 30 Krejcar 1751 NB, Nový.77, Nov.110, Eyp.273 dr.hlazen v ploše R! -1/1- 2200,- 6800,-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

886. 20 Krejcar 1763 KB, Nový.78, Nov.108 1/1- 400,- 600,-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

887. 20 Krejcar 1765 KB, Nový.78, Nov.108 -1/1- 260,- 550,-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

888. 20 Krejcar 1777 B / SKPD, Nový.94, Nov.115, Her.984 -1/1- 1300,- --.-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

889. XV Krejcar 1743 KB, N.68, Her.1109 -1/1- 400,- 1100,-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

890. XV Krejcar 1745 KB, Nový.68, Nov.95, Her.1111, Eyp.247
opis: D:G: - REG: dírka při okr.
-1/1- 300,- 400,-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

891. XV Krejcar 1745 KB, Nový.68, Nov.95, Her.1111, Eyp.247a/1
opis: D: - G:
-1/1- 400,- 1400,-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

892. XV Krejcar 1748 KB, N.80, Hu.1714 -1/1- 400,- 1300,-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

893. 10 Krejcar 1765 KB, N.81, Her.1212 -1/1- 360,- 600,-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

894. VII Krejcar 1765 KB, Nový.82, Nov.105, Her.1212 R! 1/1 1200,- 1800,-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

895. 3 Krejcar 1779, B-V, Nagybanya, N.96, Her.1430 R! -1/1- 360,- 1100,-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

896. Ag Denár 1752 KB, N.87b, Her.1572 - Cu dobové falzum R!
Frant.Lotrinský - Cu Krejcar 1762 W
-1/1-
2/2
120,- 600,-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

897. Cu Poltura 1763 S, PH-KM, N.88 dr.skvrny -1/1- 360,- 900,-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

898. Cu Denár 1760, bez zn.mincovny, N.89, Her.1693 R! 1/1- 360,- 400,-

Pol.

František I. Lotrinský, 1745 - 1765

Stav

V.cena

D.cena

899. Tolar 1751 KB, Nový.23, Her.167v, Hus.1787, Un.787 tém.0/0 12000,- 18000,-

Pol.

František I. Lotrinský, 1745 - 1765

Stav

V.cena

D.cena

900. Tolar 1760 KB, Nový.23 1/1 6000,- 9000,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2023 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk