Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk

Nabídkový katalog na aukci dne 13.-15. května 2023

Pol.

Časopisy

Stav

V.cena

D.cena

1901. Sběratel - roč.IX (1938), čís.1 - 10, roč.X (1939), čís.1 - 10
roč.XI (1940), čís.1 - 10, red.Fr.Kunc, Česká Lípa - Brno vázané
Z 100,- 100,-
1902. Sběratel - roč.I (1929-1930), č.1 - 10, roč.II (1930-1931), čís.1 - 10
red.Fr.Kunc, Česká Lípa vázané
Z 100,- 100,-

Pol.

Aukční katalogy :

Stav

V.cena

D.cena

1903. ČNS Praha - aukční katalog č.57 z 15.9.2012 - sbírka bankovek
Pavla Velíška, 295 str., docílené ceny brožov.
Rauch, Vídeň - aukční katalog čepicových odznaků z doby
Rakouska - Uherska 15.6.2007, pol.2001 - 2654 brožov.
Aurea Praha - 86.aukce z 19.5.2018 - sbírka medailí R.Repky brožov.
Z
Z
Z
80,- 140,-

Pol.

Patenty a cirkuláře :

Stav

V.cena

D.cena

1904. František II. - cirkulář c.k. České dvorní komise ze 17.12.1810
o důležitosti mimořádných vojenských daní, splatných do července 1811,
2 strany, německo-český text 195x320 mm
Z 360,- --.-

Pol.

Patenty a cirkuláře :

Stav

V.cena

D.cena

1905. František II. - cirkulář c.k. Moravského a Slezského gubernia
z 6.3.1812, týkající se nařízení o očkování proti neštovicím
s popsanými postupy při výskytu onemocnění, 5 stran,
německo-český text, 185x310 mm
Z 360,- --.-

Pol.

Patenty a cirkuláře :

Stav

V.cena

D.cena

1906. František II. - cirkulář c.k. Českého zemského gubernia o důležitosti
rozšířené svobody obchodu s penězi, dne 31.10.1817, podepsán
guberniální prezident František hr.Kolowrat, 2 strany, něm.-český text
200x330 mm
Z 360,- --.-

Pol.

Patenty a cirkuláře :

Stav

V.cena

D.cena

1907. Ferdinand V. - cirkulář c.k. Českého zemského gubernia z 19.7.1845,
kterým se považuje za těžký policejní přestupek zhotovování ražených i
litých platných mincí, podepsán zemský šéf - arc.Štěpán a guberniální
prezident Robert, hr.Salm, německo-český text 215x360 mm
Z 360,- 360,-
1908. Ferdinand V. - cirkulář z 15. prosince 1846 o povinnostech oprávněného
vyrovnání, německo-český text, 225x360 mm
Z 360,- --.-

Pol.

Různé :

Stav

V.cena

D.cena

1909. Recept (Aufgabs - Rezepisse) z r.1846, na rev. rakouské razítko 2 30,- --.-
1910. Německo III.říše - 2.světová válka v obrazech pro sběratele
5x sada po 30 kusech celk.150 ks v 5 obalech
Z 600,- 1100,-

Pol.

Baden - Baden, Philipp II., 1569 - 1588

Stav

V.cena

D.cena

1911. 1/2 Batzen 1586, s tit.Rudolfa II., Sa.1589/722 R! 1/1 440,- --.-

Pol.

Bavorsko, Albrecht V., 1550 - 1579

Stav

V.cena

D.cena

1912. 1/2 Batzen (2 Krejcar) 1563 s tit.Ferdinanda I., jako Sa.995/435, ale
tento letopočet nezná! č.ned. R!
-1/1- 240,- --.-

Pol.

Bavorsko, Albrecht V., 1550 - 1579

Stav

V.cena

D.cena

1913. 1/2 Batzen (2 Krejcar) 1567 s tit.Ferdinanda I., Sa.997/435 č.ned. 2/2 120,- 120,-

Pol.

Bavorsko, Maximilian I., 1598 - 1651

Stav

V.cena

D.cena

1914. 2 Krejcar (1/2 Batzen) 1625, KM.31 1/1- 130,- 130,-

Pol.

Bavorsko, Maximilian II. Emanuel, 1679 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

1915. Pfennig 1695, KM.112, Hahn.182 R! -1/- 130,- 140,-

Pol.

Bavorsko, Carl Albert, 1726 - 1745

Stav

V.cena

D.cena

1916. 30 Krejcar 1729 - Landmümze, Sch.38, KM.168 1/1 4000,- --.-

Pol.

Bavorsko, Maximilian III. Josef, 1745 - 1777

Stav

V.cena

D.cena

1917. Tolar 1754 - znak se dvěma lvy, Cr.37, KM.224, Dav.1948 2/2 1000,- 1500,-

Pol.

Bavorsko, Maximilian III. Josef, 1745 - 1777

Stav

V.cena

D.cena

1918. Tolar 1756 - Madona, Cr.35, Sch.97, KM.223.2 -1/1- 600,- 900,-

Pol.

Bavorsko, Maximilian III. Josef, 1745 - 1777

Stav

V.cena

D.cena

1919. Tolar 1763 - Madona, Cr.35a, Sch.99 -1/1- 600,- 850,-

Pol.

Bavorsko, Maximilian III. Josef, 1745 - 1777

Stav

V.cena

D.cena

1920. Tolar 1765 A - Madona, Sch.99b, KM.234.2 -1/1- 1500,- --.-

Pol.

Bavorsko, Maximilian III. Josef, 1745 - 1777

Stav

V.cena

D.cena

1921. Tolar 1766 - Madona, Sch.99a, KM.234.1 2/2 700,- 900,-

Pol.

Bavorsko, Maximilian III. Josef, 1745 - 1777

Stav

V.cena

D.cena

1922. Tolar 1775 A - Madona, mincovna Amberg, Sch.99 2/2 600,- 1000,-

Pol.

Bavorsko, Maximilian III. Josef, 1745 - 1777

Stav

V.cena

D.cena

1923. 10 Krejcar 1774, Sch.110a, KM.239 1/1 750,- --.-

Pol.

Bavorsko, Maximilian I. Josef, 1806 - 1825

Stav

V.cena

D.cena

1924. 20 Krejcar 1809, KMG.347, Cr.140 2/1- 280,- 400,-

Pol.

Bavorsko, Ludwig I., 1825 - 1848

Stav

V.cena

D.cena

1925. 1/2 Gulden 1838, Cr.192, AKS.79 2x škr. v rev. -1/1- 260,- 300,-

Pol.

Bavorsko, Jindřich IV., 995 - 1024

Stav

V.cena

D.cena

1926. Denár, kříž / kaplice, mincm. ECC, Řezno, Bonh.1047, Hahn.27c 1/1 4400,- --.-

Pol.

Bavorsko, Jindřich IV., 995 - 1024

Stav

V.cena

D.cena

1927. Denár, kříž / kaplice, mincm. ICC, Řezno, Bonh.1049, Hahn.27h
č.ned.
1/1 5000,- --.-

Pol.

Branibory - Ansbach, Johann Friedrich, 1667 - 1687

Stav

V.cena

D.cena

1928. 1/6 Tolaru 1677, May.1025, KMG.82 1/1 900,- 900,-

Pol.

Branibory - Ansbach, Wilhelm Friedrich, 1703 - 1723

Stav

V.cena

D.cena

1929. Krejcar 1717, KMG.136 2/1- 200,- --.-

Pol.

Branibory - Küstrin, Johann, 1535 - 1571

Stav

V.cena

D.cena

1930. Groš 1544, Sa.4811/2534 R! 1/1 1300,- 1500,-

Pol.

Branibory - Prusko, Albrecht, 1525 - 1568

Stav

V.cena

D.cena

1931. Groš 1537 S, Sa.5071/2677 -1/1- 420,- --.-

Pol.

Branibory - Prusko, Albrecht, 1525 - 1568

Stav

V.cena

D.cena

1932. III Groš 1541, portrét / 6řádk.nápis, Sa.5057/2675 R! 1/1- 1300,- 1600,-

Pol.

Branibory - Prusko, Albrecht, 1525 - 1568

Stav

V.cena

D.cena

1933. Groš 1550 S, Sa.5083/2678 č.ned. při okraji -1/1- 360,- 400,-

Pol.

Branibory - Prusko, Friedrich III., 1688 - 1701

Stav

V.cena

D.cena

1934. 1/12 Tolaru 1693 IC-S, Magdeburg, Sch.7, KM.582 -1/1- 900,- --.-

Pol.

Braunschweig L. Calenberg, Georg III., 1760 - 1814

Stav

V.cena

D.cena

1935. Mincovní závaží na "Louis d´or" 1774,
Korunov.znak / 5řádk.nápis, Mosaz 25 mm, 6,49 g R!
1/1 1400,- --.-

Pol.

Braunschweig L. Cele, Christian, 1611 - 1633

Stav

V.cena

D.cena

1936. Tolar 1628 H-S, KM.29.14, Dav.6471 dr.v.stř. v av. R! 1/1 6000,- 6000,-

Pol.

Braunschweig W., Friedrich Ulrich, 1613 - 1634

Stav

V.cena

D.cena

1937. Groš (1/24 Tol.) 1619 Bi Gott ins Rath u.Th., s tit.Matyáše II.,
Sa.3749/2061 dr.okr.
-1/1- 180,- 240,-

Pol.

Colmar - město

Stav

V.cena

D.cena

1938. 1/2 Batzen (2 Krejcar) 1574 s tit.Maximiliána II., jako Sa.1931/953,
ale s letopočtem nezná! R!
2/2 360,- 360,-

Pol.

Frankfurt - město

Stav

V.cena

D.cena

1939. 10 Krejcar 1788, KM.269 -2/2 380,- --.-

Pol.

Frankfurt - město

Stav

V.cena

D.cena

1940. Krejcar b.l. (1839) - pohled na město, KM.317, AKS.26 tém.0/0 200,- 280,-

Pol.

Friedberg-hrad, Johann Eberhard, 1577 - 1617

Stav

V.cena

D.cena

1941. 1/2 Batzen 1591, Sa.2366/1158 č.ned. -1/1- 160,- 160,-

Pol.

Friedberg-hrad, Johann Eberhard, 1577 - 1617

Stav

V.cena

D.cena

1942. 1/2 Batzen 1593, Sa.2368/1158 č.ned. -1/1- 160,- 160,-

Pol.

Hannau - Lich, Phillip IV., 1538 - 1590

Stav

V.cena

D.cena

1943. 1/2 Batzen 1589 s tit.Rudolfa II., Sa.2193/1083 dr.ned. -1/1- 160,- 160,-

Pol.

Hannau - Lich, Phillip V., 1590 - 1599

Stav

V.cena

D.cena

1944. 1/2 Batzen 1592 s titulem Rudolfa II., Sa.2202/3121 dr.ned. 1/1- 150,- 160,-

Pol.

Hohenlohe-Neuestein-Ohringen, Ludvík Fridrich Karel , 1765 - 1805

Stav

V.cena

D.cena

1945. Tolar 1770 N S-R, Dav.2352, KM:52, Sch.11 R! 1/1 12000,- --.-

Pol.

Kempten - město

Stav

V.cena

D.cena

1946. 3 Batzen 1511, Sa.1491/667 R! -1/1- 360,- 550,-

Pol.

Mansfeld-Bornstädt, Bruno II., Wilhelm, Johann, Georg

Stav

V.cena

D.cena

1947. Tolar 1606 G-M, KM.7, Dav.6916 2/2 3600,- 4400,-

Pol.

Nassau - Weilburg, Albrecht, 1559 - 1593

Stav

V.cena

D.cena

1948. 1/2 Batzen 1588, Sa.2399/1172 dr.ned. -1/1- 150,- --.-

Pol.

Nassau - Weilburg, Albrecht, 1559 - 1593

Stav

V.cena

D.cena

1949. 1/2 Batzen 1590, Sa.2401/1173 dr.ned. 1/1 300,- --.-

Pol.

Norimberk - město

Stav

V.cena

D.cena

1950. Tolar 1759 M.F. - s tit. Frant.Lotrinského, korunovaný orel drží
dva znaky / císař zprava, opis, Sch.44, Cr.73, Dav,2485, KM.73
1/1- 4000,- --.-

Pol.

Pfalz Kur, Ruprecht II., 1390 - 1398

Stav

V.cena

D.cena

1951. Fenik se čtyrrázem, panovník čelně, po stranách hvězdičky a
písmena "R - M" / 2 poprsí nad gotickými okny, Wi.13701 R!
-1/2 360,- 360,-
1952. Fenik se čtyrrázem, panovník čelně, po stranách hvězdičky a
písmena "R - M" / 2 poprsí nad gotickými okny, Wi.13701 č.ned. R!
2/2- 260,- 260,-

Pol.

Pfalz - Kur, Karl Theodor, 1742 - 1799

Stav

V.cena

D.cena

1953. 10 Krejcar konvenční 1764 A.S., Sch.151 -1/1- 440,- 440,-

Pol.

Pfalz - Kur, Karl Theodor, 1742 - 1799

Stav

V.cena

D.cena

1954. 10 Krejcar konvenční 1767 A.S., Sch.151 -1/1- 550,- 550,-

Pol.

Pfalz - Simmern, Richard, 1569 - 1598

Stav

V.cena

D.cena

1955. 1/2 Batzen 1570, jako Sa.2067/1017, ale tento ročník nezná R! -1/1- 160,- 180,-
1956. 1/2 Batzen 1576 S, Sa.2070/1017 -1/1- 130,- 130,-

Pol.

Pfalz - Simmern, Richard, 1569 - 1598

Stav

V.cena

D.cena

1957. 1/2 Batzen 1579 S, jako Sa.2071/1017, ale tento letopočet nezná
č.ned. R!
-1/1- 150,- 220,-

Pol.

Pfalz - Simmern, Richard, 1569 - 1598

Stav

V.cena

D.cena

1958. 1/2 Batzen 1582 S, Sa.2073/1017 č.ned. -1/1- 140,- 140,-

Pol.

Pfalz - Simmern, Richard, 1569 - 1598

Stav

V.cena

D.cena

1959. 1/2 Batzen 1584 - s tit. Rudolfa II., Sa.2076/1017 -1/1- 150,- 180,-

Pol.

Pfalz - Simmern, Richard, 1569 - 1598

Stav

V.cena

D.cena

1960. 1/2 Batzen 1585 - s titulem Rudolfa II., jako Sa.2076/1017, ale
tento ročník nezná č.ned. R!
-1/1- 140,- 160,-

Pol.

Pfalz - Veldenz, Georg Johann, 1544 - 1592

Stav

V.cena

D.cena

1961. 1/2 Batzen 1575 s tit.Maxmiliana II., Sa.2032/1000 -1/1- 140,- 180,-

Pol.

Pfalz - Veldenz, Georg Johann, 1544 - 1592

Stav

V.cena

D.cena

1962. 1/2 Batzen 1578 s tit. Maxmiliana II., Sa.2033/1001 dr.ned. -1/1- 150,- 180,-

Pol.

Pfalz - Veldenz, Georg Johann, 1544 - 1592

Stav

V.cena

D.cena

1963. 1/2 Batzen 1579 s tit. Rudolfa II., jako Sa.2033/1001,
ale tento let.nezná dr.dvojráz R!
-1/1- 180,- 200,-

Pol.

Pfalz - Veldenz, Georg Johann, 1544 - 1592

Stav

V.cena

D.cena

1964. 1/2 Batzen 1579 s tit. Rudolfa II., Sa.2035/1002 1/1 180,- 200,-
1965. 1/2 Batzen 1579 s tit. Rudolfa II., Sa.2035/1002 -1/1 140,- 180,-

Pol.

Pfalz - Veldenz, Georg Johann, 1544 - 1592

Stav

V.cena

D.cena

1966. 1/2 Batzen 1580 s tit. Rudolfa II., Sa.2036/1002 dr.ned. 1/1 180,- 180,-

Pol.

Pfalz - Veldenz, Georg Johann, 1544 - 1592

Stav

V.cena

D.cena

1967. 1/2 Batzen 1580 s tit. Rudolfa II., Sa.2036/1002 dr.ned. -1/1- 150,- 180,-

Pol.

Pfalz - Veldenz, Georg Johann, 1544 - 1592

Stav

V.cena

D.cena

1968. 1/2 Batzen 1580 s tit. Rudolfa II., Sa.2036/1002 -1/1- 140,- 140,-

Pol.

Pfalz - Veldenz, Georg Johann, 1544 - 1592

Stav

V.cena

D.cena

1969. 1/2 Batzen 1581 s tit. Rudolfa II., Sa.2037/1002 dr.napr.stř. 1/1- 160,- 180,-

Pol.

Pfalz - Veldenz, Georg Johann, 1544 - 1592

Stav

V.cena

D.cena

1970. 1/2 Batzen 1582 s tit. Rudolfa II., Sa.2038/1002 dr.ned. -1/1- 150,- 180,-
1971. 1/2 Batzen 1588 s tit.Rudolfa II., jako Sa.2042/1002, ale tento
let.nezná č.ned. R!
2/2 140,- 160,-

Pol.

Pfalz - Veldenz, Georg Johann, 1544 - 1592

Stav

V.cena

D.cena

1972. 1/2 Batzen 1589 s tit.Rudolfa II., jako Sa.2042/1002, ale tento
let.nezná R!
-1/1- 140,- 180,-

Pol.

Pfalz - Zweibrücken, Johann I., 1569 - 1604

Stav

V.cena

D.cena

1973. 3 Krejcar 1592 s titulem Rudolfa II., Sa.2005/992 1/1 220,- --.-

Pol.

Prusko - král., Friedrich II., 1740 - 1786

Stav

V.cena

D.cena

1974. Mincovní závaží "1 Louis d´or Passier Gewicht 1768"
Mosaz 22 mm, 6,48 g dr.just. v av.
1/1- 1800,- --.-

Pol.

Prusko - král., Friedrich Wilhelm III.,1797 - 1840

Stav

V.cena

D.cena

1975. 1/6 Tolaru 1840 A, Cr.129, AKS.126, KM.411.1 1/1 180,- 380,-

Pol.

Prusko - král., Wilhelm I., 1861 - 1888

Stav

V.cena

D.cena

1976. Tolar spolkový 1871 A - vítězný, Cr.173, KM.500 1/1 700,- 800,-

Pol.

Řád německých rytířů, arciv.Maxmilián, 1590 - 1618

Stav

V.cena

D.cena

1977. 2 Tolar 1614, Dav.5854, KM.A5854 1/1- 30000,- 30000,-

Pol.

Sasko - Míšeň, Jindřich Jasný, 1221 - 1288

Stav

V.cena

D.cena

1978. Velký brakteát - postava sedící na trůně čelně s mečem v obou
rukách, Bonh.1935, Schw532a dr.naprasklý
-1/- 3800,- --.-

Pol.

Sasko - Míšeň, Friedrich II., Friedrich IV. a Zikmund, 1428 - 1436

Stav

V.cena

D.cena

1979. Groš knížecí b.l. (1428 - 1436), Sa.4372, Kr.980/3, Rad.XXIII/4 č.ned. -1/1- 700,- --.-

Pol.

Sasko - Míšeň, Ernst a Albrecht, 1464 - 1484

Stav

V.cena

D.cena

1980. Pfennig b.l., minc.Freiberg, Sa.4401/2356, Kr.2200 č.ned. R! -1/- 320,- 320,-

Pol.

Sasko, Johann Georg I., 1611 - 1656

Stav

V.cena

D.cena

1981. Tolar 1627 H-I, Drážďany-Hans Jakob, Haupt.22/197, KMG.7601 1/1 10000,- --.-

Pol.

Sasko, Johann Georg I., 1611 - 1656

Stav

V.cena

D.cena

1982. Tolar 1630 H-I, Drážďany-Hans Jakob, Haupt.22/197. KMG.7601 1/1 10000,- --.-

Pol.

Sasko-Altenburg, Ernst I., 1853 - 1908

Stav

V.cena

D.cena

1983. Tolar spolkový 1869 B, Cr.16 R! 1/1 3000,- 4000,-

Pol.

Solms - Lich, bez titulu správce

Stav

V.cena

D.cena

1984. 1/2 Batzen 1593, s titulem Rudolfa II., Sa.2334/1151 dr.ned. -1/1- 160,- 160,-

Pol.

Solms - Lich, bez titulu správce

Stav

V.cena

D.cena

1985. 1/2 Batzen 1593 HB, s titulem Rudolfa II., Sa.2335/1151 dr.ned. -1/1- 160,- 160,-

Pol.

Solms - Lich, Ernst, 1590 - 1619

Stav

V.cena

D.cena

1986. 3 Krejcar 1611, s tit.Rudolfa II., jako Sa.2343/1154,
ale tento let.neuvádí R!
1/1- 220,- 260,-

Pol.

Stolberg - Königstein, Ludwig, 1535 - 1574

Stav

V.cena

D.cena

1987. 1/2 Batzen 1574, s tit.Maxim.II., Sa.2392/1168 2/2 220,- 240,-

Pol.

Strassburg - město

Stav

V.cena

D.cena

1988. 1/2 Krejcar b.l. (16.stol.), Sa.1978/975 1/1 220,- 260,-

Pol.

Waldeck, Franz, Wilhelm Ernst, Christian a Vollrath

Stav

V.cena

D.cena

1989. 1/2 Batzen 1591 s titulem Rudolfa II., Sa.2288/1131 2/2 150,- 200,-
1990. 1/2 Batzen 1592 s titulem Rudolfa II., Sa.2289/1131 2/2 150,- 220,-

Pol.

Bavorsko, Luitpold - princ regent

Stav

V.cena

D.cena

1991. 3 Marka 1911 D - 90.narozeniny, KM.517, J.49 0/0 600,- 750,-

Pol.

Prusko, Wilhelm I., 1861 - 1888

Stav

V.cena

D.cena

1992. 5 Marka 1875 B, KM.503.2, J.97 2/1- 440,- 750,-

Pol.

Prusko, Wilhelm I., 1861 - 1888

Stav

V.cena

D.cena

1993. 5 Marka 1876 B, KM.503.2, J.97 2/1- 440,- 700,-

Pol.

Prusko, Wilhelm II., 1888 - 1918

Stav

V.cena

D.cena

1994. 5 Marka 1904 A, KM.523, J.104 n.rysky, n.hr. 1/1 500,- 600,-

Pol.

Prusko, Wilhelm II., 1888 - 1918

Stav

V.cena

D.cena

1995. 2 Marka 1901 - 200 let království, KM.525, J.105 1/1 360,- 400,-

Pol.

Sasko - Výmar - Eisenach, Wilhelm Ernst, 1901 - 1918

Stav

V.cena

D.cena

1996. 2 Marka 1903 - svatební, Y.172, J.158 0/0 1600,- 2800,-

Pol.

Německo - drobné ražby císařství

Stav

V.cena

D.cena

1997. 20 Fenik 1892 A, KM.13, J.14 tém.0/0 800,- --.-

Pol.

Německo - drobné ražby císařství

Stav

V.cena

D.cena

1998. 2 Fenik b.l., "2 P F" / císařský znak, po obvodu hvězdičky, Cu 20 mm
zkouška na novou říšskou drobnou minci RR!
0/0 200,- 1600,-

Pol.

Německo - Výmarská republika, 1918 - 1933

Stav

V.cena

D.cena

1999. 3 Marka 1929 A - Přísaha, KM.63, J.340 1/1 1000,- --.-

Pol.

Německo - Výmarská republika, 1918 - 1933

Stav

V.cena

D.cena

2000. 3 Marka 1929 D - Přísaha, KM.63, J.340 1/1 1000,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2023 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk