Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk

Nabídkový katalog na aukci dne 13.-15. května 2023

Pol.

Nizozemí, Beatrix, 1980 -

Stav

V.cena

D.cena

2101. 2 1/2 Ecu 1994 - F.D.Roosevelt, KM.X81 0/0 130,- --.-

Pol.

Nizozemí - provincie Holland

Stav

V.cena

D.cena

2102. 6 Stuiver 1711, KM.45 -1/1- 260,- 1100,-

Pol.

Norsko pod Dánskem, Frederik VI., 1808 - 1839

Stav

V.cena

D.cena

2103. 2 Skiling Courant 1810, KM.280.1 -1/1- 140,- 260,-

Pol.

Norsko, Oskar II., 1872 - 1905

Stav

V.cena

D.cena

2104. 1 Krone 1877, KM.357, Y.26 2/1- 180,- 500,-

Pol.

Polsko, Štěpán Bathory, 1575 - 1586

Stav

V.cena

D.cena

2105. Denár 1580, Gdaňsk, Kop.7417, Sa. R! 1/1 1500,- --.-

Pol.

Polsko, Štěpán Bathory, 1575 - 1586

Stav

V.cena

D.cena

2106. Denár 1581, Gdaňsk, Kop.7419v, Sa. R! 1/1 1500,- --.-

Pol.

Polsko, Štěpán Bathory, 1575 - 1586

Stav

V.cena

D.cena

2107. Denár 1585, Gdaňsk, Kop.7423, Sa. R! 1/1 1500,- --.-

Pol.

Polsko, Zikmund III. Vasa, 1587 - 1632

Stav

V.cena

D.cena

2108. Tolar 1627, Bydhošť, Kop.1365 R! 1/1 150000,- --.-

Pol.

Polsko, Zikmund III. Vasa, 1587 - 1632

Stav

V.cena

D.cena

2109. VI Groš 1596 Malborg, větší hlava, Kop.1240 1/1 950,- 1000,-

Pol.

Polsko, Zikmund III. Vasa, 1587 - 1632

Stav

V.cena

D.cena

2110. Šilink korunní 1623, Krakov, Kop.719 dr.ned. -1/1- 180,- --.-

Pol.

Polsko, Zikmund III. Vasa, 1587 - 1632

Stav

V.cena

D.cena

2111. Poltorák 1614 Bythošť, Kop.832 1/1 180,- --.-

Pol.

Polsko, Zikmund III. Vasa, 1587 - 1632

Stav

V.cena

D.cena

2112. Denár 1594, minc.Gdaňsk, Kop.7460 -1/1- 180,- 180,-

Pol.

Polsko, Vladislav IV., 1632 - 1648

Stav

V.cena

D.cena

2113. Tolar 1639 G-R, minc.Gdaňsk, Kop.7565 R! 1/1 150000,- --.-

Pol.

Polsko pod Saskem, August III., 1733 - 1763

Stav

V.cena

D.cena

2114. 8 Groš (2 Zloty) 1753, Kop.2119 1/1- 440,- 500,-

Pol.

Polsko, Stanislav August, 1763 - 1795

Stav

V.cena

D.cena

2115. 4 Groš (Zloty) 1767 F.S., KM.185, Cr.50.1, Kop.2353 2/2 200,- 480,-

Pol.

Polsko, republika, 1918 -

Stav

V.cena

D.cena

2116. 10 Zlotých 1932, Londýn, Par.120b 1/1 200,- 280,-

Pol.

Polsko, republika, 1918 -

Stav

V.cena

D.cena

2117. 5 Zlotých 1933, Par.116c 1/1 140,- 140,-

Pol.

Polsko, republika, 1918 -

Stav

V.cena

D.cena

2118. 5 Zlotých 1934 - Pilsudski, Pa.118a 1/1 150,- 200,-

Pol.

Polsko, republika, 1918 -

Stav

V.cena

D.cena

2119. 100 000 Zlotých 1994 - Varšavské povstání, Ag 16,50 g, KM.268
orig.kapsle
proof 260,- 600,-
2120. 200 Zlotých 1974 - 30 let PLR, Pa.304 0/0 130,- 140,-
2121. 200 Zlotých 1975 - 30 let vítězství, Pa.305 0/0 120,- 160,-

Pol.

Polsko, republika, 1918 -

Stav

V.cena

D.cena

2122. 200 Zlotých 1985, Par.P447 - proba proof 260,- 320,-

Pol.

Polsko, republika, 1918 -

Stav

V.cena

D.cena

2123. 10 Zlotých 1995 - W.Witos, Ag 16,50 g, KM.305 orig.kapsle proof 260,- 400,-

Pol.

Polsko, republika, 1918 -

Stav

V.cena

D.cena

2124. 10 Zlotých 1995 - 100.výr.novodobých OH, Ag 16,4 g, KM.301 orig.kapsle proof 260,- 420,-

Pol.

Portugalsko, Carlos I., 1889 - 1908

Stav

V.cena

D.cena

2125. 200 Reis 1898 - 400.výr.objevení Indie, Ag, KM.537 1/1 200,- 280,-

Pol.

Portugalsko, republika, 1910 -

Stav

V.cena

D.cena

2126. 1000 Escudo 1997 - tanečnice Pauliterios, KM.704 0/0 340,- 360,-

Pol.

Portugalsko, republika, 1910 -

Stav

V.cena

D.cena

2127. 1000 Escudo 1998 - don Manuel I., KM.713 0/0 340,- 360,-

Pol.

Rakousko, I. republika, 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2128. 5 Šilink 1934, KM.663 0/0 300,- 480,-

Pol.

Rakousko, I. republika, 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2129. 5 Šilink 1935, KM.663 tém.0/0 360,- 400,-

Pol.

Rakousko, I. republika, 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2130. 50 Groš 1934 - tzv.Nachtschilling, KM.2850 tém.0/0 300,- 750,-

Pol.

Rakousko - II. republika, 1945 -

Stav

V.cena

D.cena

2131. 500 Šilink 1981- 200 let tolerančního patentu, KM.2954 0/0 1000,- 1000,-
2132. 500 Šilink 1982 - 500 let tisku, KM.2957 0/0 1000,- 1100,-
2133. 500 Šilink 1986 - 300 let komplexu Sv.Floriána, KM.2975 0/0 1000,- 1100,-

Pol.

Rusko, Pavel, 1796 - 1801

Stav

V.cena

D.cena

2134. 2 Kopějka 1800 EM, Jekatěrinburg, Cr.95.3, Uzd.2920 skup.XI-A/a 1/1 200,- 220,-

Pol.

Rusko, Alexandr I., 1801 - 1825

Stav

V.cena

D.cena

2135. Rubl 1813, SPB-PS, Sankt Petěrburg, Cr.130, Uzd.1374 skup.XVII-B/b -1/2 800,- 1800,-

Pol.

Rusko, Mikuláš I., 1825 - 1855

Stav

V.cena

D.cena

2136. 25 Kopějka 1852 SPB-PA, Sankt Petěrburg, Cr.166.1 1/1 800,- 1100,-

Pol.

Rusko, Mikuláš I., 1825 - 1855

Stav

V.cena

D.cena

2137. Kopějka 1840 CPM, Sankt Petěrburg, Cr.144.3 1/1 200,- 200,-

Pol.

Rusko, Alexandr III., 1881 - 1894

Stav

V.cena

D.cena

2138. 25 Kopějek 1894 SPB-AG, Sankt Petěrburg, Y.44, Uzd.2022 skup.XX-A/a tém.0/0 1500,- 3400,-

Pol.

Rusko, Alexandr III., 1881 - 1894

Stav

V.cena

D.cena

2139. 5 Kopějek 1887 SPB/AG, Y.19a.1, Uzd.1980 skup.XIX-E/d 1/1 180,- 180,-

Pol.

Rusko, Alexandr III., 1881 - 1894

Stav

V.cena

D.cena

2140. 5 Kopějek 1893 SPB, Y.19a.1, Uzd.2012 skup.XIX-E/d 1/1 180,- 180,-

Pol.

Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917

Stav

V.cena

D.cena

2141. Rubl 1901 FZ, KM.59.3, Uzd.2078 skup.XXI-A/a 2/2 260,- 750,-

Pol.

Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917

Stav

V.cena

D.cena

2142. 50 Kopějek 1895 AG, Y.58.2, Uzd.2025 skup.XXI-A/a tém.0/0 400,- 4000,-

Pol.

Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917

Stav

V.cena

D.cena

2143. 50 Kopějek 1895 AG, Y.58.2, Uzd.2025 skup.XXI-A/a 1/1 300,- 2400,-

Pol.

Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917

Stav

V.cena

D.cena

2144. 50 Kopějek 1913 BC, Y.58.2, Uzd.2160 skup.XXI-A/a tém. 0/0 500,- 550,-

Pol.

Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917

Stav

V.cena

D.cena

2145. 50 Kopějek 1913 BC, Y.58.2, Uzd.2160 skup.XXI-A/a 1/1 400,- 400,-

Pol.

Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917

Stav

V.cena

D.cena

2146. 25 Kopějek 1896, Y.57, Uzd.2034 skup.XXI-A/a tém.0/0 800,- 1000,-

Pol.

Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917

Stav

V.cena

D.cena

2147. 25 Kopějek 1896, Y.57, Uzd.2034 skup.XXI-A/a ouško 1/1 220,- 300,-

Pol.

Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917

Stav

V.cena

D.cena

2148. 10 Kopějek 1917 B-C R! 1/1 800,- 1700,-

Pol.

Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917

Stav

V.cena

D.cena

2149. 1/4 Kopějka 1900 SPB, Y.47.1, Uzd.3828 skup.XIX-V/a 1/1 200,- 300,-

Pol.

Rusko, SSSR, 1923 - 1991

Stav

V.cena

D.cena

2150. Rubl 1924 PL, Y.90.1 1/1 1400,- --.-
2151. 3 Kopějka 1924, Y.78 - hladká hrana 1/1 120,- --.-

Pol.

Řecko, Georg I., 1863 - 1913

Stav

V.cena

D.cena

2152. 1 Drachma 1883 A, KM.38 dr.st. po o. -1/1- 200,- --.-

Pol.

Řecko, Georg I., 1863 - 1913

Stav

V.cena

D.cena

2153. 1 Drachma 1910, KM.60 1/1 260,- --.-

Pol.

Řecko, Georg I., 1863 - 1913

Stav

V.cena

D.cena

2154. 50 Lepta 1874 A, KM.37 R! 1/1 360,- --.-
2155. 10 Lepta 1869 BB, Y.4, KM.43, 5 Lepta 1869 BB, KM.42 2 ks -1/1- 150,- --.-
2156. 2 Lepta 1869 BB, KM.41 -1/1- 300,- --.-
2157. 1 Lepton 1869 BB, Y.1, KM.40 1/1 300,- 400,-

Pol.

Řecko - republika, 1925 - 1935

Stav

V.cena

D.cena

2158. 20 Drachma 1930, KM.73 1/1 260,- 260,-
2159. 10 Drachma 1930, KM.72 1/1 150,- --.-

Pol.

Řecko, Pavel I., 1947 - 1964

Stav

V.cena

D.cena

2160. 30 Drachma 1963, Ag 18 g, KM.86 1/1 260,- --.-

Pol.

Řecko, Konstantin II., 1964 - 1973

Stav

V.cena

D.cena

2161. 30 Drachma 1964 - svatební, Ag, KM.87 tém.0/0 260,- --.-

Pol.

Řecko, Konstantin II., 1964 - 1973

Stav

V.cena

D.cena

2162. 30 Drachma 1964 - svatební, Ag, KM.87 0/0 180,- 300,-

Pol.

Srbsko, Petar I., 1903 - 1918

Stav

V.cena

D.cena

2163. 5 Dinar 1904 - jubilejní, KM.27 dr.hr. -1/1- 900,- 950,-

Pol.

Španělsko, Alfonso XIII., 1886 - 1931

Stav

V.cena

D.cena

2164. 2 Peseta 1905/1905 SM-V, KM.725 1/1 1200,- --.-

Pol.

Španělsko, Claudio Franco, 1936 - 1975

Stav

V.cena

D.cena

2165. 100 Peseta 1966/66, Y.122, KM.797 0/0 240,- 240,-

Pol.

Švýcarsko - kanton Bern

Stav

V.cena

D.cena

2166. Batzen 1826, var.BATZ, HMZ.227, KM.194.1 -1/1- 140,- --.-

Pol.

Švýcarsko - kanton Zug

Stav

V.cena

D.cena

2167. Dicken 1610, Sa.1727/797, KM.20, HMZ.1069 -1/1 3600,- 3600,-

Pol.

Švýcarsko, republika

Stav

V.cena

D.cena

2168. 1/2 Frank 1921 B, KM.23 1/1 120,- 120,-
2169. 1 Rap 1898 B, KM.3 1/1 130,- --.-
2170. 1 Rap 1900 B, KM.3 1/1 130,- --.-

Pol.

Švýcarsko, republika

Stav

V.cena

D.cena

2171. 1 Rap 1903 B, KM.3 1/1 120,- 120,-
2172. 1 Rap 1910 B, KM.3 1/1 110,- 120,-

Pol.

Turecko - republika

Stav

V.cena

D.cena

2173. 10 Lira 1960, hlava K.Atatürka zleva, KM.894 hr.ražbou 1/1 200,- --.-

Pol.

Vatikán - Papežský stát, Pius VI., 1775 - 1799

Stav

V.cena

D.cena

2174. 2 Baiocchi rok XX (1794), KM.1226.1 2/2 160,- 260,-

Pol.

Velká Británie, Jakub I., 1603 - 1625

Stav

V.cena

D.cena

2175. 1 Shilling b.l. (z let 1604-05), Seaby.2654, May.22/1604 2/2 3000,- 4200,-

Pol.

Velká Británie, Karel I., 1625 - 1648

Stav

V.cena

D.cena

2176. XII Pence (Shilling) b.l. ( z let 1636-38), Seaby.2787 2/2 3000,- 3200,-

Pol.

Velká Británie, George II., 1727 - 1760

Stav

V.cena

D.cena

2177. 6 Pence 1758, KM.582.2, Se.3711 1/1 1400,- --.-

Pol.

Velká Británie, Victoria, 1837 - 1901

Stav

V.cena

D.cena

2178. 1 Farthing 1899, KM.788.2 1/1 120,- --.-

Pol.

Velká Británie, George V., 1910 - 1935

Stav

V.cena

D.cena

2179. 1 Florin 1936, KM.834, Seaby.4038 tém.0/0 180,- 180,-

Pol.

Velká Británie, George VI., 1936 - 1952

Stav

V.cena

D.cena

2180. 1 Crown 1937, KM.857 1/1 750,- 900,-

Pol.

Velká Británie, George VI., 1936 - 1952

Stav

V.cena

D.cena

2181. 1 Shilling 1949 - anglický typ, KM.876 1/1 100,- 110,-

Pol.

Ethiopie, Menelik I., 1889 - 1913

Stav

V.cena

D.cena

2182. 1 Gerš, EE.1895 A (= 1903), Paříž, KM.12 -1/1 120,- 260,-

Pol.

Jižní Afrika, George VI., 1936 - 1952

Stav

V.cena

D.cena

2183. 5 Shilling 1952 - Kapské Město, KM.41 tém.0/0 440,- 440,-

Pol.

Liberie - republika

Stav

V.cena

D.cena

2184. 10 Dolar 2001 - Vilém Tell 0/0 130,- 130,-
2185. 5 Dolar 2009 - Čingischán 0/0 100,- --.-

Pol.

Německá Východní Afrika

Stav

V.cena

D.cena

2186. 1 Pesa 1892, KM.1 dr.hry v rev. 1/1 100,- 200,-

Pol.

Brazilie, republika

Stav

V.cena

D.cena

2187. 1000 Reis 1855, KM.465 dr.hr. -1/1- 420,- --.-
2188. 1000 Reis 1857, KM.465 dr.hr. -1/1- 420,- --.-

Pol.

Brazilie, republika

Stav

V.cena

D.cena

2189. 1000 Reis 1858, KM.465 1/1 420,- 420,-

Pol.

Brazilie, republika

Stav

V.cena

D.cena

2190. 1000 Reis 1859, KM.465 1/1 420,- --.-

Pol.

Brazilie, republika

Stav

V.cena

D.cena

2191. 1000 Reis 1860, KM.465 tém.0/0 420,- --.-
2192. 1000 Reis 1861, KM.465 dr.st. na hr. 1/1 420,- --.-

Pol.

Brazilie, republika

Stav

V.cena

D.cena

2193. 1000 Reis 1866, KM.465 1/1 420,- --.-
2194. 500 Reis 1857, KM.464 dr.rysky v av. a rev. 1/1 220,- --.-

Pol.

Brazilie, republika

Stav

V.cena

D.cena

2195. 500 Reis 1858, KM.464 1/1 220,- --.-

Pol.

Brazilie, republika

Stav

V.cena

D.cena

2196. 500 Reis 1860, KM.464 n.rysky tém.0/0 220,- --.-

Pol.

Brazilie, republika

Stav

V.cena

D.cena

2197. 500 Reis 1861, KM.464 1/1 220,- --.-

Pol.

Brazilie, republika

Stav

V.cena

D.cena

2198. 500 Reis 1862, KM.464 1/1 220,- --.-
2199. 500 Reis 1868, KM.472 -1/1 220,- 220,-
2200. 500 Reis 1888, KM.480 -1/1 220,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2023 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk