Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 2. dubna 2016

Pol.

Řecko - Makedonie - Alexander III. 336 - 323 př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

301. AE 16 mm ražba z let 325 - 310 A: makedonský štít s bleskem uprostřed R: přilbice
BA Sear: 0 Draganov 477, pěkná pat.
2/1 200,- 260,-
302. AE 18 mm A: makedonský štít se slunci a měsíci po obvodu, uvnitř blesk
R: přilbice BA pod ní monogram "M se stříškou" Sear 0 Drag. 478, pěkná pat.
-1/1- 240,- 320,-
303. Pb plomba 19 mm lev vpravo, nad ním AΛΓ = ΣaΩ pod ΔPOY, RRR 2/ 400,- 400,-

Pol.

Řecko - Makedonie - Kassander 319 - 297 př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

304. AE 18 mm ražba před rokem 305 ( bez královského titulu ) A: hlava mladého
Herakla vpravo R: sedící lev KAΣANΔPOY Sear 6753
1/1- 240,- 280,-
305. AE 18 mm A: hlava Herakla vpravo R: mladík na koni vpravo, nápis, pod koněm
monogram hrozen vína Sear 6754, pěkná pat.
-1/1 240,- 300,-
306. AE 18 mm A: hlava Herakla vpravo R: mladík na koni vpravo, nápis, pod koněm
různé monogramy Sear 6754, 4 ks
2/2 600,- --.-

Pol.

Řecko - Makedonie - Antigonos Gonatas 277 - 239 př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

307. AE 18 mm A: hlava Atheny v přilbici vpravo R: Pan vztyčuje trofej Sear 6786 1/1 240,- 300,-
308. AE 1 x 20 mm, 2 x 16 mm A: hlava Atheny v přilbici vpravo R: Pan vztyčuje
trofej Sear 6786, 3 ks
1-1- 500,- --.-
309. AE 18 mm A: hlava Atheny v přilbici vpravo R: Pan vztyčuje trofej, v averzu
kruhová kontramarka přilbice čelně Sear 6786, pěkná pat., R
-1/1- 280,- 420,-
310. AE 17 mm A: makedonský štít s monogramem Antigona R: přilbice, pod ní
BA - ΣI Draganov 700 Sear 6788, pěkná pat.
-1/1- 240,- 340,-
311. AE 19 mm A: hlava mladého Herakla ve lví kůži vpravo R: jezdec na koni
vpravo B - A, monogram Antigona Draganov 706, pěkná pat., R
1/1 340,- 400,-
312. AE 19 mm A: hlava mladého Herakla ve lví kůži vpravo R: jezdec na koni
vpravo B - A, monogram Antigona v averzu kruhová kontramarka, vou-
satá hlava vpravo Draganov 706, RR
2/2 300,- 400,-

Pol.

Řecko - Makedonie - Demetrios II. 239 - 229 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

313. AE 17 mm A: makedonský štít, uprostřed monogram Demetria R: půlměsíc,
přilba BA - ΣI Sear 6774 Draganov 708, pěkná pat., R
2/1 260,- 260,-
314. AE 17 mm A: makedonský štít, uprostřed monogram Demetria R: půlměsíc,
přilba BA - ΣI Sear 6774 Draganov 708, pěkná pat., R
2/1 260,- --.-

Pol.

Řecko - Makedonie - Philip V. 221 - 179 př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

315. AE 15 mm A: makedonský štít, uprostřed hlava Persea R: BAΣIΛEΩΣ /
ΦIΛIΠΠOY, přilbice Draganov 727, pěkná pat., R
-1/1 320,- 420,-
316. AE 17 mm A: hlava Dia vpravo R: Athena Alkis se štítem a kopím vpravo
B.A ΦI Draganov 729, pěkná pat., R
1/1 340,- 400,-
317. AE 15 mm hlava vousatého Poseidona vpravo R: próra, nad ní BA, pod ní
Φ Sear Draganov 731, pěkná pat., R
1/1- 300,- 360,-
318. AE 22 mm A: hlava vousatého Herakla vpravo R: BAΣIΛEΩΣ / ΦIΛIΠΠOY,
nad a pod mečem, vše ve věnci Sear 0 Draganov 747, pěkná pat.
2/2 240,- 320,-

Pol.

Řecko - Makedonie - Perseus 179 - 168 př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

319. AE 18 mm A: hlava Persea vpr. R: orel s rozepjatými křídly BA EP S:6809 1/1 280,- 440,-

Pol.

Řecko - Thrácké království - Lysimachos 323 - 281 př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

320. AE 20 mm A: hlava mladíka v korintské přilbici vpravo R: běžící lev vpravo, pod
ním hrot oštěpu, nad lvem BAΣIΛEΩN Sear 6819, pěkná pat.
1/1 340,- 650,-

Pol.

Řecko - Thrácké království - Lysimachos 323 - 281 př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

321. AE 15 mm A: hlava mladíka v korintské přilbici vpravo R: polovina lva vpravo,
hrot kopí BAΣIΛEΩE / ΛYΣMAXOY Sear 6820, pěkná pat.
1/1- 240,- 320,-
322. AE 15 mm A: hlava mladíka v korintské přilbici vpravo R: BAΣIΛEΩE
ΛYΣMAXOY okolo lví hlavy čelně Sear 6821, pěkná pat., R
1/1- 240,- 400,-
323. AE 12 mm A: hlava mladého Herakla vpr., R: BAΣI / ΛYΣI v obilném věnci S: 6822 -1/1- 160,- 220,-
324. AE 13 - 15 mm A: hlava mladého Herakla vpr., R: BAΣI / ΛYΣI S: 6822, 3 ks -1/1- 400,- --.-
325. AE 13 mm A: hlava mladého Herakla vpr., R: BAΣI / ΛYΣI v obilném věnci
kontramarka " větrný mlýn " Byzantion typ Sear 6822 kontramarka -1
-1/2 200,- 400,-

Pol.

Řecko - Seleukovci - Antichos II. 261 - 246 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

326. AE 24 mm A: hlava Apolla vpravo, za hlavou A R: trojnožka, opis, mono-
gram Sear 6891, pěkná pat.
2/2 240,- 240,-

Pol.

Řecko - Seleukovci - Seleukos II. 246 - 226 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

327. AE 17 mm A: hlava mladého Herakla ve lví kůži vpravo R: sedící Apollo vlevo
BAΣIΛEΩΣ / ΣEΛEYKOY Sear 6914, pěkná pat.
1/1 340,- 400,-

Pol.

Řecko - Seleukovci - Antichos III. 223 - 187 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

328. Ag drachma 18 mm R: sedící postava vlevo BAΣIΛEΩΣ 1/1 900,- 3000,-

Pol.

Řecko - Seleukovci - Antichos III. 223 - 187 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

329. AE 18 mm A: hlava Apolla vpravo R: trojnožka, opis, S: 6953 var. -1/1- 180,- 200,-
330. AE 18 mm A: hlava Apolla vpravo R: trojnožka, opis, S: 6953 var., 3 ks -1/1- 480,- --.-
331. AE 19 mm A: hlava Apolla vlevo R: kotva, po stranách nápis Sear 0 -1/1- 300,- 300,-
332. AE 19 mm A: ověnčená hlava Apolla vpravo R: stojící Apollo vlevo, opírá
se o trojnožku, nápis Sear 0
2/1- 240,- 240,-
333. AE 16 mm A: ověnčená hlava Apolla vpravo R: stojící Apollo vlevo, opírá
se o trojnožku, nápis Sear 0
2/2 200,- --.-
334. AE 13 mm A: portrét R: sedící Apollon vlevo 3/2 100,- --.-
335. AE 10 mm A: hlava Artemidy vpravo R: slon vlevo, nápis Sear 0, pěkná pat. -1/1- 200,- 220,-
336. AE 11 mm A: hlava Artemidy vpravo R: slon vlevo, nápis Sear 0 -1/1- 200,- 300,-

Pol.

Řecko - království Pergamon 282 - 133 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

337. AE 16 mm A: hlava Atheny vpravo R: kozel, ΔI ΦIΛEΠIY Sear 7228, pěkná pat., R 2/2 240,- --.-
338. AE 12 mm A: hlava Atheny vpravo R: vpravo ΦIΛE / TAIPOY po stranách
srdčitého listu Sear 7231
-1/1 200,- 200,-

Pol.

Řecko - království Bithynie Prusias II. 185 - 149 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

339. AE 22 mm A: hlava mladého Dionysa vpravo R: kentaur Cheiron vpravo,
hraje na lyru BAΣIΛEΩΣ / ΠPOYΣIOY Sear 7266
-1/1- 500,- 600,-

Pol.

Řecko - Indoskythové - Azes II. 35 - 5 n.l.

Stav

V.cena

D.cena

340. Ag tetradrachma ( 30 - 20 př.n.l. ) A: král na koni vpravo R: Poseidon
s trojzubcem vpravo minc.: Taxila Sirsukh Mitch. 2326, RR
1/1 2400,- 2400,-

Pol.

Řecko - Indoskythové - Azes II. 35 - 5 n.l.

Stav

V.cena

D.cena

341. Ag tetradrachma ( 20 - 1 př.n.l. ) A: král na koni vpravo R: Pallas vpravo
s trojzubcem vpravo minc.: Taxila Sirsukh Mitch. 2328
1/1 1200,- 1500,-

Pol.

Řecko - Indoskythové - Azes II. 35 - 5 n.l.

Stav

V.cena

D.cena

342. Ag tetradrachma A: král na koni vpravo R: Zeus Nikophoros stojí vlevo,
drží Niké a žezlo minc.: North Chach Mitch. 2409 A: nep.nedor., R
1/1 1500,- 1700,-

Pol.

Řecko - Indoskythové - král Sakastan Aspavarma - voj.velitel Taxilu 5 - 35

Stav

V.cena

D.cena

343. Billon tetradrachma A: král na koni vpravo R: Pallas stojí vpravo minc.: Taxila
Sirsukh Mitch. 2487
-1/1- 700,- --.-

Pol.

Indoparthové - Abdagases 55 - 65

Stav

V.cena

D.cena

344. Billon tetradrachma A: král na koni vlevo R: Zeus s žezlem vpravo minc.:
Taxila Mitch. 2632
-1/1- 700,- --.-

Pol.

Egypt - Ptolemy I. 323 - 285 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

345. Ag tetradrachma A: hlava Ptolemaya vpravo R: stojící orel vlevo na blesku
ΠTOΛEMAIOY BAΣIΛEΩΣ, vlevo v poli PX Sear 7762
2/1- 2600,- --.-

Pol.

Ptolemaios II. Philadelphos 285 - 246 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

346. AE 30 mm A: Zeus portrét vpravo R: Orel s rozpjatými křídly vlevo, za ním
BAΣIΛEΩΣ, v poli A, nedor.
-1/1- 400,- 700,-

Pol.

Ptolemaios IV. Philopator 221 - 204 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

347. AE 39 mm A: Hlava Apolla vpravo R: orel na blesku s hlavou vpravo -1/2 1000,- 1200,-

Pol.

Ptolemaios IV. Philopator 221 - 204 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

348. AE 37 mm A: Hlava Apolla vpravo R: orel na blesku s hlavou vpravo 1/1- 1000,- 1000,-

Pol.

Fam. Calpurnia - L. Calpurnius Piso Frugi

Stav

V.cena

D.cena

349. Denár r. 90 př.n.l. A: hlava Apolla vpravo R: jezdec vpravo L.PISO FRVG
C XVIII Seaby 11
-1/1- 1000,- 1000,-

Pol.

Fam. Julia - L. Julius Bursio

Stav

V.cena

D.cena

350. Denár r. 85 př.n.l. A: hlava Apolla Vejorise vpravo R: Victorie v bize vpravo
A: IVLI BVRSIO, nahoře BO Seaby 5 b
-1/1- 1200,- 1500,-

Pol.

Fam. Antonia - Q. Antonius Balbus

Stav

V.cena

D.cena

351. Seratus 83 - 82 př.n.l. A: hlava Jupitera vpravo SC R: Victorie v quadrize
vpravo Q. ANTO. BALB. PR Seaby 1
-1/1- 1300,- 1300,-

Pol.

Fam. Petilia - Petillius Capitolinus

Stav

V.cena

D.cena

352. Denár 43 př.n.l. A: CAPITOLINVS za hlavou Jupitera vpravo R: chrám
o šesti sloupech, pod ním PETILLIVS Seaby 1, nep.škr., R
2/1- 1800,- --.-

Pol.

Fam. Petilia - Petillius Capitolinus

Stav

V.cena

D.cena

353. Denár 43 př.n.l. A: PETILLIVS nad a CAPITOLIVS pod orlem na blesku
R: chrám o šesti sloupech Seaby 2 v averzu nep.důlek, R
-1/1- 2000,- 2200,-

Pol.

Fam. Vibia - C. Vibius Varus

Stav

V.cena

D.cena

354. Denár suberátní, rok 42 A: hlava Hercula vpravo R: VIBIVS VARVS, sto-
jící Minerva vpravo, drží Victorii a štít. Zbytek nálezové patiny, v reverzu
chybí kousek stříbrného pláště Seaby 23, RR
1/1- 1000,- 1400,-

Pol.

Marcus Antonius a Octavianus

Stav

V.cena

D.cena

355. AE 28 mm A: hlava Eleutherie ( Octavie ? ) vpravo R: Niké vlevo, nápis,
minc. Thessalonika Rome Provinciae coins 1551, pěkná pat., RR
3/2 750,- --.-

Pol.

Augustus 27 př. n. l. - 14 n. l.

Stav

V.cena

D.cena

356. Suberátní denár A: AVGVSTVS DIVI R: incusní obraz averzu velmi
zajímavé a vzácné A: st.kor., RRR
-1/1 1000,- --.-

Pol.

Augustus 27 př. n. l. - 14 n. l.

Stav

V.cena

D.cena

357. As 28 mm za Tiberia. R: PROVIDENTIA oltář se dvěmi dveřmi pór.střiž. -2/2 200,- 200,-

Pol.

Agrippa + 12 n.l.

Stav

V.cena

D.cena

358. As 26 mm R: stojící Neptun s trojzubcem S - C Řím 37 - 41 Sear 1812, pěkná pat. 1/1 600,- 1200,-

Pol.

Agrippa + 12 n.l.

Stav

V.cena

D.cena

359. As 26 mm R: stojící Neptun s trojzubcem S - C Řím 37 - 41 Sear 1812, pěkná pat. -1/2 700,- 700,-

Pol.

Tiberius 14 - 37 n.l.

Stav

V.cena

D.cena

360. Ag denár ( tzv. biblický dle Matouše 22, 17-21 ) R: PONTIF MAXIM sedící
Livie vpravo minc. Lugdunum po roce 16 Sear 1763, R
2/1- 2400,- 3400,-

Pol.

Tiberius 14 - 37 n.l.

Stav

V.cena

D.cena

361. As A: TI CAES DIVI AVG F AVGVST IMP VIII portrét vpravo R: PONTE
MAXIM TRIBVN POTEST XXIIII okolo S.C Řím 22-23 Sear 1770 var., R
-2/2 500,- 500,-
362. As A: DIVIVS AVGVSTVS R: sedící Livie, vpravo SC Řím 14-16 Sear 1788, R 3/4 100,- --.-
363. Portrétní as Augusta, v líci 3 kontramarky. TI.CAE, AV (obě písmena obrá-
cená ) G, znak, v R delfín kontramarky 1-2, R
3/3 240,- 260,-

Pol.

Germanicus + 19 n.l.

Stav

V.cena

D.cena

364. As ražba za Caliguly R: CCAESAR AVG GERMANICVS PON MTR POT
okolo SC Řím 37 - 38 Sear 1821, pěkná pat.
1/1 2800,- 3400,-

Pol.

Nero 54 - 68

Stav

V.cena

D.cena

365. Ag denár R: IVPPITER CVSTOS sedící Jupiter vlevo, Řím 67-8 Sear 1943, R 2/2 1800,- 1800,-

Pol.

Nero 54 - 68

Stav

V.cena

D.cena

366. AE 23 mm raženo pod Augustem A: Nero portrét vlevo R: Augustus port-
rét vpravo
2/2 600,- 1000,-

Pol.

Vespasianus 69 - 79

Stav

V.cena

D.cena

367. Ag denár R: PON MAX TR P COS IIII sedící Pax vlevo Řím 74 Sear 2301 var. -1/1- 800,- 800,-

Pol.

Vespasianus 69 - 79

Stav

V.cena

D.cena

368. Ag denár R: PONTIF MAXIM sedící Vespasianus vpr. Řím r.78 Sear 2305, nep.hr. -1/1- 600,- 900,-

Pol.

Vespasianus 69 - 79

Stav

V.cena

D.cena

369. Ag denár R: VESTA stojící Vesta vlevo, drží kopí Řím r. 72 Sear 2316 -1/1- 900,- 900,-

Pol.

Vespasianus 69 - 79

Stav

V.cena

D.cena

370. As R: AEQVITAS AVGVSTI SC stojící Aequitas vlevo, drží váhy a kopí
Řím rok 71 Sear 2356, pěkná pat.
-1/1- 1000,- 1000,-

Pol.

Vespasianus 69 - 79

Stav

V.cena

D.cena

371. AE 27 mm R: FELICITAS PVBLICA / S - C. Felicitas s rohem hojnosti,
stojí vlevo
2/2 360,- 380,-
372. AE 27 mm R: sedící Roma vlevo SC - ROMA 2/2 500,- --.-

Pol.

Titus 79 - 81

Stav

V.cena

D.cena

373. Ag denár R: TR P IX IMP XV COS VIII PP delfín, okolo kotvy Řím rok 80
Sear 2517, R
-1/1- 900,- --.-

Pol.

Titus 79 - 81

Stav

V.cena

D.cena

374. Ag denár, posmrtná ražba na počest Vespasiana R: dva kozorohové od
sebe, mezi nimi globus Řím rok 80 Sear 2569, R
-1/1 1200,- 2200,-

Pol.

Domitianus jako caesar 69 - 79

Stav

V.cena

D.cena

375. Ag denár R: COS IIII pegas vpravo, Řím rok 76 Sear 2637, R -1/1- 1000,- 1500,-

Pol.

Domitianus jako caesar 69 - 79

Stav

V.cena

D.cena

376. Ag denár R: COS V jezdec s helmou vpravo Řím rok 77-78 Sear 2638, R -1/1- 900,- 1200,-

Pol.

Domitianus jako augustus 81 - 96

Stav

V.cena

D.cena

377. Ag denár R: IMP XIX COS XIIII CENS PP stojící Minerva vpravo, před
ní sova Řím rok 89 Sear 2730 var nep.napr.střižek
1/1 1000,- 1000,-

Pol.

Domitianus jako augustus 81 - 96

Stav

V.cena

D.cena

378. Ag denár R: IMP XXI COS XV CENS PPP Minerva vpravo Řím 90 Sear 2734 1/1- 900,- 900,-

Pol.

Domitianus jako augustus 81 - 96

Stav

V.cena

D.cena

379. Sestercius R: IOVI VICTORI SC sedící Jupiter Řím 95-96 Sear 2766, pěkná pat. 2/2- 2000,- --.-

Pol.

Nerva 96 - 98

Stav

V.cena

D.cena

380. As AE 28 mm R: AEQVITAS AVGVST stojící Aequitas vlevo, SC, nep.ned. -1/1- 600,- 1800,-

Pol.

Trajanus 98 - 117

Stav

V.cena

D.cena

381. Ag denár R: FORT RED v exc. P M TR P COS VI PP SPQR sedící Fortuna
vlevo Řím rok 116 Sear 3139
1/1 600,- 850,-

Pol.

Trajanus 98 - 117

Stav

V.cena

D.cena

382. Ag denár R: PROVID PARTHICO P D TR P COS VI PP SPQR stojící Pro-
videntia vlevo, u nohou globus Řím rok 117 Sear 3154
-1/1- 550,- 600,-

Pol.

Trajanus 98 - 117

Stav

V.cena

D.cena

383. Ag denár R: COS V PP SPQR OPTIMO PRINC, standarta -1/2 300,- 440,-

Pol.

Trajanus 98 - 117

Stav

V.cena

D.cena

384. Sestercius R: SPQR OPTIMO PRINCIP SC most před Dunaj Řím rok 105
Sear 3207, pěkná pat.
-2/2- 4000,- 4000,-

Pol.

Trajanus 98 - 117

Stav

V.cena

D.cena

385. AE sestercius 31 mm R: stojící bohyně vlevo, s rohem hojnosti SC -2/2- 300,- 500,-

Pol.

Trajanus 98 - 117

Stav

V.cena

D.cena

386. Dupondius R: SENATVS POPVLVSQVE ROMANVS SC Trajanus ve vojen-
ském mezi dvěmi standartami Řím rok 116 Sear 3219, pěkná pat., R
2/1- 1200,- 1500,-

Pol.

Trajanus 98 - 117

Stav

V.cena

D.cena

387. As AE 27 mm R: TR POT COS III PP - SC Victoria kráčí vlevo, drží SPQR
Sear 3242
1/1 700,- 1900,-

Pol.

Trajanus 98 - 117

Stav

V.cena

D.cena

388. As AE 27 mm R: TR POT COS III PP - SC Victoria kráčí vlevo, drží SPQR
Sear 3242, pěkná pat.
-1/1- 700,- --.-
389. AE 26 mm R: kráčející bohyně vpravo, SC -2/2 180,- --.-
390. AE 22 mm R: orel na globu 2/2 220,- 260,-

Pol.

Hadrianus 117 - 138

Stav

V.cena

D.cena

391. Ag denár R: SALVS AVG stojící Salus vpravo Řím rok 137 Sear 3540 -1/1 700,- 1400,-

Pol.

Hadrianus 117 - 138

Stav

V.cena

D.cena

392. Ag denár R: PMT stojící okřídlená bohyně vpravo 2/2 500,- --.-

Pol.

Hadrianus 117 - 138

Stav

V.cena

D.cena

393. Sestercius R: DAC PARTHICO PM TR P COS PP SC v exc. CONCORDIA
sedící Concordia vlevo, nohu opřenou o sochu Spese Řím rok 117
Sear 3581, R
-1/2 2600,- --.-

Pol.

Hadrianus 117 - 138

Stav

V.cena

D.cena

394. Sestercius R: SC Victorie Nemesis kráčí vpravo Řím rok 136 Sear 3646, škráb., R -2/3 280,- 280,-
395. Sestercius R: SC stojící Hadrianus vpravo, levou nohu na krokodýlovi,
drží kopí Řím rok 136 Sear 3647, R
2/2 2000,- --.-
396. Sestercius R: PONT MAX TP POT COS III SC sedící Jupiter vlevo, drží
Victorii a kopí Řím rok 119 Sear 3621, pěkná pat.
-2/2- 1200,- --.-
397. Sestercius R: PONT MAX TP POT COS III SC sedící Jupiter vlevo, drží
Victorii a kopí Řím rok 119 Sear 3621
2/2- 1000,- --.-
398. As R: COS III SC kráčející Minerva vpravo, drží štít Řím rok 126 Sear 3679, nep.ned. 2/2 280,- --.-
399. As R: COS III PP SC stojící Roma vpravo, nohu na přilbici, drží kopí a roh
hojnosti Řím rok 129 Sear 3683, pěkná pat.
2/2 600,- --.-
400. As R: FORT RED v exergu PONT MAXTR POT COS II SC sedící Fortuna
vlevo, drží kormidlo a roh hojnosti Řím rok 118 Sear 0 (dupondius 3663), pěkná pat.
2/2- 340,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2016 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor