Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 2. dubna 2016

Pol.

Hadrianus 117 - 138

Stav

V.cena

D.cena

401. As 27 mm R: SALVS AVG S-C stojící Salus obětuje nad oltářem 2/2- 300,- --.-

Pol.

Sabina ( manželka Hadriana ) + 136

Stav

V.cena

D.cena

402. Ag denár R: CONCORDIA AVG Concordia sedící vlevo Řím rok 129
Sear 3919, pěkná pat.
-1/1- 1200,- 1800,-

Pol.

Sabina ( manželka Hadriana ) + 136

Stav

V.cena

D.cena

403. Sestercius R: CONCORDIA AVG SC stojící Concordia vlevo s paterou
a rohem hojnosti Řím rok 136 Sear 3933, pěkná pat., R
-2/2- 2000,- --.-

Pol.

Aelius jako caesar 136 - 138

Stav

V.cena

D.cena

404. As R: TR POT COS II SC kráčející Spes vlevo, drží květinu a přidržuje
si oděv Řím rok 137 Sear 3993 pěkný portrét a patina, R
2/2 1500,- --.-

Pol.

Antoninus Pius 138 - 161

Stav

V.cena

D.cena

405. Ag denár R: ANNONA AVG modius s klasy Řím rok 144 Sear 4050 1/1 800,- 1100,-

Pol.

Antoninus Pius 138 - 161

Stav

V.cena

D.cena

406. Ag denár R: LIB VIII v poli TR POT XXI COS IIII Liberalitas stojí vlevo
Řím rok 158 Sear 4090
-1/1- 600,- 950,-

Pol.

Antoninus Pius 138 - 161

Stav

V.cena

D.cena

407. Ag denár - posmrtná ražba R: CONSECRATIO orel stojí na oltáři, hlavu
vlevo Řím rok 161 Sear 5192, R
1/1 1000,- --.-

Pol.

Marcus Aurelius 161 - 180

Stav

V.cena

D.cena

408. Ag denár R: TRP XVIII COS III sedící bohyně vpravo 1/1- 340,- 500,-

Pol.

Antoninus Pius 138 - 161

Stav

V.cena

D.cena

409. Ag denár R: COS III Roma stojí vlevo, obětuje nad oltářem -1/1 340,- 460,-

Pol.

Antoninus Pius 138 - 161

Stav

V.cena

D.cena

410. Sestercius R: SALVS AVG SC stojící Salus vlevo obětuje na oltářem, drží
kopí Řím rok 144 Sear 4214 nep.stopa koroze
1/1 2400,- --.-

Pol.

Antoninus Pius 138 - 161

Stav

V.cena

D.cena

411. AE sestercius 32 mm R: LIBERTAS COS IIII SC stojící Libertas vlevo 2/2 700,- 700,-

Pol.

Antoninus Pius 138 - 161

Stav

V.cena

D.cena

412. Dupondius R: CONCORDIA EXCERCITVM SC Concordia stojí vlevo, drží
Victorii a standartu Řím rok 142 Sear 4267, pěkná pat.
2/2 700,- --.-
413. AE sestercius 31 mm R: LIBERTAS AVG SC Libertas stojí vlevo 2/2- 500,- --.-

Pol.

Faustina starší + 141

Stav

V.cena

D.cena

414. AE 23 mm R: AVGVSTA SC stojící Vesta vlevo, drží paladium a kopí 2/2 1300,- --.-

Pol.

Marcus Aurelius jako caesar pod Antoniem Piem 139 - 161

Stav

V.cena

D.cena

415. Ag denár R: VIRTVS COS II stojící Virtus vpravo Řím 159-160 Sear 4800 -1/1- 600,- 700,-

Pol.

Marcus Aurelius jako augustus 161 - 180

Stav

V.cena

D.cena

416. Ag denár R: CONCORD AVG TR P XVI COS III sedící Concordia vlevo
Řím rok 162 Sear 4882 nep.napr.střižek
1/1 600,- 700,-

Pol.

Marcus Aurelius jako augustus 161 - 180

Stav

V.cena

D.cena

417. Ag denár R: PAX v excergu TR P XX IMP IIII COS III Pax vlevo Řím rok 166
Sear 4915
1/1 700,- 900,-

Pol.

Marcus Aurelius jako augustus 161 - 180

Stav

V.cena

D.cena

418. Ag denár R: PROV DEOR TR P XVI COS III Providentia vlevo s globem
a rohem hojnosti Řím rok 162 Sera 4925, st.kor.
-1/1- 300,- 320,-

Pol.

Marcus Aurelius jako augustus 161 - 180

Stav

V.cena

D.cena

419. Ag denár R: TR POT VII COS II Genius vlevo, obětuje nad oltářem -1/1 400,- 550,-

Pol.

Marcus Aurelius jako augustus 161 - 180

Stav

V.cena

D.cena

420. Ag denár R: stojící bohyně vlevo, vylom. -1/2 300,- --.-
421. AE sestercius 32 mm R: CONCORD AVGVITOR TRP XV COS III Marcus
Aurelius a Lucius Verus si podávají ruce nepravidelný a mírně olám.stř.
2/2 500,- 500,-
422. AE sestercius 28 mm R: VIRTVS AVG IMP X COS III PP / S-C sedící
Virtus vlevo
-1/2 600,- --.-

Pol.

Marcus Aurelius jako augustus 161 - 180

Stav

V.cena

D.cena

423. AE sestercius 28 mm , pod Antoniem Piem R: sedící bohyně na trůnu vlevo -1/1- 400,- 400,-

Pol.

Faustina mladší + 175

Stav

V.cena

D.cena

424. Sestercius R: HILARITAS SC stojící Hilaritas vlevo s dlouhou palmovou
ratolestí a rohem hojnosti vlevo Řím rok 161 - 75 Sear 5275, pěkná pat.
-2/2 700,- --.-

Pol.

Faustina mladší + 175

Stav

V.cena

D.cena

425. AE sestercius 29 mm AVGVSTA SC bohyně vlevo s oštěpem, opis nevyr. 2/2- 600,- --.-

Pol.

Lucius Verus 161 - 169

Stav

V.cena

D.cena

426. Ag denár R: PROV DEOR TR P III COS II stojící Providentia vlevo s globem
Řím rok 163 Sear 5354
1/1- 900,- 1300,-

Pol.

Lucilla - manželka Lucia Vera + 182

Stav

V.cena

D.cena

427. Ag denár R: DIANA LVCIFERA stojící Diana vlevo, drží dlouhou pochodeň
v obou rukou Řím rok 164-6 Sear 5482
-1/1- 700,- 800,-

Pol.

Commodus 177 - 192

Stav

V.cena

D.cena

428. As R: PIETAS AVG SC obětní náčiní Řím rok 175-6 Sear 2561, R -1/1- 1200,- --.-

Pol.

Commodus 177 - 192

Stav

V.cena

D.cena

429. Ag denár R: LIB AVG P M TR P XV COS VI stojící Libertas vlevo Řím
rok 190 Sear 5654, vyl.okr.
-1/1- 300,- 320,-

Pol.

Commodus 177 - 192

Stav

V.cena

D.cena

430. Ag denár R: ROM v excergu P P TR P VIIII IMP VIII COS IIII PP sedící
Róma vlevo Řím rok 184 Sear 5689
1/1- 700,- --.-

Pol.

Commodus 177 - 192

Stav

V.cena

D.cena

431. Ag denár R: PM TRP VIII IMP VI COS III PP Aequitas vlevo, drží váhy a
roh hojnosti
-1/1- 420,- 460,-
432. AE 28 mm R: SC, stojící bohyně vlevo 2/2- 220,- --.-
433. AE 24 mm R: TR P XIIII IMP VIII COS V P Fortuna sedí vlevo 2/2 260,- --.-

Pol.

Crispina - manželka Commoda + 183

Stav

V.cena

D.cena

434. As R: IVNO SC stojící Juno vlevo, drží pateru a kopí, páv u nohou
Řím rok 180 - 182 Sear 6017 pěkný portrét, pěkná pat.
2/2 800,- --.-

Pol.

Crispina - manželka Commoda + 183

Stav

V.cena

D.cena

435. AE 24 mm R: sedící bohyně 2/2- 340,- 360,-

Pol.

Clodius Albinus jako caesar pod Septimem Severem 193 - 195

Stav

V.cena

D.cena

436. Ag denár R: MINER PACIF COS II stojící Minerva vlevo Řím 194 pěkný
portrét Sear 6144, R
1/1- 2800,- 2800,-

Pol.

Septimus Severus 193 - 211

Stav

V.cena

D.cena

437. AE denár! R: COS II PP Victorie kráčí vlevo minc.Laodicea 198-200 Sear 6270, R 1/1 300,- --.-

Pol.

Septimus Severus 193 - 211

Stav

V.cena

D.cena

438. Ag denár R: P M TR P III COS II PP stojící Minerva vlevo s kopím s štítem
Řím rok 195 Sear 6326 var.
-1/1 600,- 900,-

Pol.

Septimus Severus 193 - 211

Stav

V.cena

D.cena

439. Ag denár R: P M TR P VI COS II P P Sol vlevo se vztaženou rukou, v druhé
drží whip Řím rok 197 Sear 6331
-1/1- 360,- 440,-

Pol.

Septimus Severus 193 - 211

Stav

V.cena

D.cena

440. Ag denár R: P M TR P XVIII COS III PP stojící Neptun vlevo s trojzubcem,
nohu na kameni Řím rok 200 Sear 6346 var. Seaby 542
1/1 600,- 600,-

Pol.

Septimus Severus 193 - 211

Stav

V.cena

D.cena

441. Ag denár R: R TR P III IMP V COS II sedící arabský zajatec vpravo, pa-
mětní ražba, minc. Emesa rok 195 Sear 6366, R
2/2 500,- --.-
442. Ag denár R: VICTORIAE AVGG FEL Victorie se štítem vlevo Řím rok 199
Sear 6381
1/1 600,- 600,-

Pol.

Septimus Severus 193 - 211

Stav

V.cena

D.cena

443. Ag denár R: VIRT AVGG Virtus vlevo, drží Victorii a kopí a opírá se o
štít Řím rok 200 Sear 6387
1/1 600,- 800,-

Pol.

Septimus Severus 193 - 211

Stav

V.cena

D.cena

444. Ag denár R: …DEIENS stojící postava vpravo s lukem -1/1 360,- --.-
445. Ag denár R: PM TRP XVIII COS III PP Jupiter stojící vlevo s kopím 2/2 360,- --.-
446. Ag denár R: AETERNITAS AVG Aeternitas stojí vlevo s rohem hojnosti -1/2 360,- 360,-

Pol.

Septimus Severus 193 - 211

Stav

V.cena

D.cena

447. Ag denár R: …NAH AVGG bohyně s rohem hojnosti a nakročenou nohou 1/1 360,- 400,-

Pol.

Septimus Severus 193 - 211

Stav

V.cena

D.cena

448. Sestercius R: VICT AVG TR P COS SC kráčející Victorie vlevo, drží věnec
a palmovou ratolest Řím rok 193 Sear 6441, R
3/3 240,- 280,-

Pol.

Julia Domna + 217

Stav

V.cena

D.cena

449. Ag denár R: SAECVLI FELICITAS bohyně Isis drží malého Hora Řím
rok 201 Sear 6606
1/1 700,- 1000,-

Pol.

Julia Domna + 217

Stav

V.cena

D.cena

450. AE 23 mm R: sedící bohyně na trůnu vpravo 2/2 200,- 220,-

Pol.

Caracalla jako augustus 198 - 217

Stav

V.cena

D.cena

451. Ag denár R: INDVLGENTIA AVGG IN CAPTH Dea Celestis na koni
Řím rok 204 Sear 6806, R
1/1 750,- --.-

Pol.

Caracalla jako augustus 198 - 217

Stav

V.cena

D.cena

452. AE denár ! R: INDVLGIENTIA AVGG IN CARTH Dea Celestis jede na
lvu vpravo Řím rok 204 Sear 6806, R
-1/2 280,- 300,-
453. AE denár ! R: P M TR P XVI COS IIII P P stojící Serapis vlevo Řím rok 213
Sear 6829 var., R
1/1- 300,- --.-

Pol.

Caracalla jako augustus 198 - 217

Stav

V.cena

D.cena

454. Ag denár R: P M TR P XVII COS IIII P P Duch Senátu vlevo Řím rok 214
Sear 6833
1/1 600,- 600,-

Pol.

Caracalla jako augustus 198 - 217

Stav

V.cena

D.cena

455. Ag denár R: PM TR P COS PP stojící bůh vlevo s holí. Ražba při tažení
na Kartágo
1/1- 400,- 400,-

Pol.

Caracalla jako augustus 198 - 217

Stav

V.cena

D.cena

456. Ag denár R: PONTIF TRP VIIII COS II stojící Mars vlevo se štítem 1/1- 500,- --.-

Pol.

Geta jako caesar 198 - 209

Stav

V.cena

D.cena

457. Ag denár R: PROVID DEORVM stojící Providentia vlevo Řím 206 Sear 7197 -1/1- 500,- 550,-
458. Ag denár R: FELICITAS PVBLICA stojící Felicitas vlevo, drží Merkurovu
hůl a roh hojnosti
1/1 400,- 600,-

Pol.

Plautilla 202 - 205

Stav

V.cena

D.cena

459. Ag denár R: PIETAS AVGG stojící Pietas s dítětem a ostěpem vpravo
Řím rok 203 Sear 7072
1/1 1000,- 1000,-

Pol.

Plautilla 202 - 205

Stav

V.cena

D.cena

460. Ag denár R: VENVS VICTRIX stojící Venus s Cupidem vlevo Řím rok 204
Sear 7074
1/1 1000,- 1200,-

Pol.

Elabagalus 218 - 222

Stav

V.cena

D.cena

461. Ag denár R: LIBERALITAS AVG II Liberalitas kráčí vlevo Řím rok 211
Sear 8522, čištěn
-1/1 360,- --.-

Pol.

Elabagalus 218 - 222

Stav

V.cena

D.cena

462. Ag denár R: SACRED DEI SOLIS ELAGAB obětující Elabagalus vpravo
Řím rok 221 - 222 Sear 7542, R
1/1 700,- 700,-

Pol.

Julia Maesa - babička Elagabala + 223

Stav

V.cena

D.cena

463. Ag denár R: SAECVLI FELICITAS Felicitas obětuje nad oltářem vlevo
Sear 7757 nep.vylom.okraj
-1/1 400,- --.-
464. AE denár ! R: SAECVLI FELICITAS Felicitas obětuje nad oltářem vlevo
Sear 7757, R
2/1- 300,- 340,-

Pol.

Alexander Severus 222 - 235

Stav

V.cena

D.cena

465. Ag denár R: ANNONA AVG Annona stojí vpravo, nohu na přídi lodě, drží
kotvu a globus Řím rok 229 Sear 7860
1/1 550,- --.-
466. Ag denár R: FIDES MILITVM stojící Fides vlevo se dvěmi standartami
Řím rok 235 Sear 7865
2/2 300,- --.-
467. Ag denár R: P M TR P VI COS II PP Alexander v tóze obětuje nad oltá-
řem vlevo Ŕím rok 227 Sear 7899 var.
1/1 500,- 550,-

Pol.

Alexander Severus 222 - 235

Stav

V.cena

D.cena

468. Ag denár R: P M TR P XI COS III PP stojící Sol vlevo, s globem Řím
rok 232 Sear 7914
1/1 500,- --.-

Pol.

Alexander Severus 222 - 235

Stav

V.cena

D.cena

469. Ag denár R: PROVIDENTIA AVGG Annona vlevo a modius Sear 7923 1/1 500,- 750,-

Pol.

Alexander Severus 222 - 235

Stav

V.cena

D.cena

470. Ag denár R: PAX AETERNA AVG stojící bohyně vlevo 2/2 340,- --.-
471. Ag denár R: PAX AVG Pax běží vlevo, drží olivovou ratolest, nep.exc. -1/1- 400,- 400,-
472. Ag denár R: P M TR P COS PP stojící Fortuna vlevo -1/1 360,- --.-
473. AE sestercius 30 mm R: sedící bohyně na trůnu vlevo 2/2 300,- 400,-
474. AE sestercius 30 mm R: IOVI PROPVGNATORI / S-C Jupiter stojí vlevo,
drží blesk
-2/2 380,- 380,-
475. AE sestercius R: PM TR R COS PP SC Libertas stojí vlevo, nepr.stř. 2/2 320,- 360,-

Pol.

Julia Mamaea + 235 - matka Alexandra Severa

Stav

V.cena

D.cena

476. Sestercius R: FECVNDITAS AVGVSTAE SC Fecunditas stojí vlevo, pravou
ruku vztaženou na dítě, v levé ruce roh hojnosti Ŕím 232 Sear 8226, neprav.stř.
2/2 400,- --.-

Pol.

Maximinus I. Thrak 235 - 238

Stav

V.cena

D.cena

477. Ag denár R: VICTORIA AVG Victoria kráčí vpravo Řím rok 235-6 Sear 8317 1/1 750,- --.-

Pol.

Maximus jako caesar 235 - 238

Stav

V.cena

D.cena

478. Sestercius R: PRINCIPI IVVENTVTIS S C stojící Maximinus se standartou
vlevo Sear 8411, pěkná pat., R
1/1 5500,- 6000,-

Pol.

Gordianus III. 238 - 244

Stav

V.cena

D.cena

479. Ag antoninian R: FORTVNA REDVX sedící Roma vlevo minc. Antioch
rok 243 - 244 Sear 8613, R
1/1 500,- 550,-

Pol.

Gordianus III. 238 - 244

Stav

V.cena

D.cena

480. Ag antoninian R: IOVI STATORI Jupiter s hlavou vpravo Řím 241-2 Sear 8615 1/1 500,- 550,-

Pol.

Gordianus III. 238 - 244

Stav

V.cena

D.cena

481. Ag antoninian R: P M TR P II COS PP Gordian obětuje nad oltářem
Řím rok 239 Sear 8632
1/1 460,- --.-

Pol.

Gordianus III. 238 - 244

Stav

V.cena

D.cena

482. Ag antoninian R: P M TR P V COS II PP Gordian vpravo s kopím a globem
Řím rok 242 - 243 Sear 8648
1/1 460,- 500,-

Pol.

Gordianus III. 238 - 244

Stav

V.cena

D.cena

483. Ag antoninian R: ROMAE AETERNAE sedící Roma vlevo Řím rok 240
Sear 8658
1/1 460,- --.-
484. Ag antoninian R: SECVRITAS PERPETVA Securitas vlevo, opírá se
o sloup Řím rok 243 - 244 Sear 8661
-1/1- 320,- --.-

Pol.

Gordianus III. 238 - 244

Stav

V.cena

D.cena

485. Ag antoninian R: VICTOR AETER Victorie stojí vlevo Řím 243-4 Sear 8662 1/1 460,- --.-

Pol.

Gordianus III. 238 - 244

Stav

V.cena

D.cena

486. Ag antoninian R: VIRTVS AVG Mars vlevo Řím rok 240 Sear 8669 1/1 500,- 500,-

Pol.

Gordianus III. 238 - 244

Stav

V.cena

D.cena

487. Ag antoninian R: VIRTVTI AVGVSTI Hercules vpravo Ŕím rok 241-3
Sear 8670
1/1 500,- --.-

Pol.

Gordianus III. 238 - 244

Stav

V.cena

D.cena

488. Ag antoninian A: portrét vpravo R: AEQVITAS AVG Aequitas stojí vlevo, drží
váhy a roh hojnosti, skvr.
2/2 340,- --.-
489. Ag antoninian R: ORIENS AVG Sol stojí vlevo, drží globus -1/1- 320,- 320,-

Pol.

Gordianus III. 238 - 244

Stav

V.cena

D.cena

490. Ag antoninian R: PM TR P III COS PP Gordianus na koni vlevo 1/1 500,- 550,-

Pol.

Gordianus III. 238 - 244

Stav

V.cena

D.cena

491. Ag antoninian R: SECVRIT PERP Securitas s holí stojí vlevo. Chaurova
značka nep.prasklý ražbou
1/1 340,- 400,-
492. Ag antoninian R: Victoria sedí na židli vlevo, drží palmovou ratolest 2/2- 280,- 280,-

Pol.

Gordianus III. 238 - 244

Stav

V.cena

D.cena

493. AE sestrcius 32 mm R: CONCORDIA AVG - SC Concordia sedí vlevo, drží
dva rohy hojnosti
1/1- 500,- 500,-

Pol.

Gordianus III. 238 - 244

Stav

V.cena

D.cena

494. AE 27 mm R: SECVRITAS AVG SC sedící Securitas vlevo 2/2 400,- --.-
495. As R: LAETITIA AVG N SC stojící Laetitia vlevo Řím rok 241-3 Sear 8782, pěkná pat., R -1/2 500,- --.-

Pol.

Philipus I. 244 - 249

Stav

V.cena

D.cena

496. Ag antoninian R: ADVENTVS AVGG Philip na koni vlevo Řím rok 245
Sear 8916 nep.stopa koroze
1/1- 360,- 380,-

Pol.

Philipus I. 244 - 249

Stav

V.cena

D.cena

497. Ag antoninian R: AEQVITAS AVGG Aequitas vlevo, drží váhy a roh hojno-
sti Řím 245 - 247 Sear 8918
1/0 600,- 1500,-

Pol.

Philipus I. 244 - 249

Stav

V.cena

D.cena

498. Ag antoninian R: PAX AETERN stojící Pax s olivovou ratolestí -1/1- 400,- --.-
499. Ag antoninian R: PMTR P II COS PP sedící Minerva vlevo 1/1 360,- --.-
500. AE 26 mm R: LIBERTAS AVG Libertas s rohem hojnosti vlevo, nep.vyl. 2/2- 280,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2016 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor