Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 2. dubna 2016

Pol.

Honorius 393 - 423

Stav

V.cena

D.cena

601. AE 3/4 R: GLORIA ROMANORVM dva vojáci, každý se standartou, vedle
sebe Sear 0, pěkná pat.
1/1 100,- 160,-

Pol.

Theodosius II. 402 - 450

Stav

V.cena

D.cena

602. AE 4 R: kříž ve věnci Sear 4197, pěkná pat., R -1/1 120,- 140,-

Pol.

Marcianus 450 - 457

Stav

V.cena

D.cena

603. AE 4 R: monogram Marciana ve věnci Sear 4227, pěkná pat., R -1/1- 180,- 220,-

Pol.

Zeno 474 - 491

Stav

V.cena

D.cena

604. AE 4 R: monogram Zena, bez mincovny Sear 4293, pěkná pat., R -1/1 300,- 500,-

Pol.

Augustus 27 př. n.l. - 14 n.l.

Stav

V.cena

D.cena

605. Makedonie - Ampipholis AE 23 mm A: poprsí vpravo R: Artemis na býku
vpravo Vrbanov 2528, pěkná pat., R
-1/1- 260,- --.-
606. Makedonie - Philipi AE 20 mm A: VICT AVG Victorie vlevo R: tři standarty
Sear 32, pěkná pat.
1/1 200,- --.-
607. Makedonie - Thessalonika AE 23 mm R: ΘEΣΣAΛO / NIKEΩN ve věnci
Vrbanov 2957, pěkná pat., R
2/2 340,- --.-
608. Ionia - Klazomene AE 26 mm R: nápis AVGVSTVS ve věnci Vrb. 49, nep.ned., R -1/1- 460,- --.-

Pol.

Augustus a Julius Caesar

Stav

V.cena

D.cena

609. Makedonie - Thessalonika A: hlava Julia Caesara ΘEOΣ R: hlava Augusta
ΘE CEBACTOY Vrbanov 2969 nep.exc., pěkná pat.
-1/2 300,- 360,-

Pol.

Tiberius 14 - 37

Stav

V.cena

D.cena

610. Caesarea Ag denár A: portrét Tiberia vpravo R: portrét Drusa vlevo -2/2 300,- 800,-

Pol.

Claudius 41 - 54

Stav

V.cena

D.cena

611. Čtvrtá makedonská oblast AE 25 mm R: makedonský štít ΣEBAΣTOΣ
MAKEΔONΩN Vrbanov 2461, pěkná pat., R
-1/1- 500,- 700,-

Pol.

Claudius 41 - 54

Stav

V.cena

D.cena

612. Čtvrtá makedonská oblast AE 25 mm R: makedonský štít ΣEBAΣTOΣ
MAKEΔONΩN Vrbanov 2461, R
-1/1 500,- --.-

Pol.

Nero 54 - 68

Stav

V.cena

D.cena

613. Lydie - Dioshieron AE 18 mm R: stojící Zeus vlevo, v poli ΓΠ Sear 585, pěkná pat., R -1/1- 500,- --.-

Pol.

Vespasianus 69 - 79

Stav

V.cena

D.cena

614. Cappadocia - Caesarea Ag didrachma R: NIKH CEBACTH Victorie kráčí
vpravo Sear 734
2/2 750,- --.-

Pol.

Domitianus a Domitia

Stav

V.cena

D.cena

615. Thessalie AE 21 mm A: hlava Domitiana vpravo R: hlava Domitia vpravo
Sear 891, R
-1/1- 600,- --.-
616. Thessalie AE 21 mm A: hlava Domitiana vpravo R: hlava Domitia vpravo
Sear 891, R
2/2- 380,- --.-

Pol.

Trajanus 98 - 117

Stav

V.cena

D.cena

617. AE 25 mm R: "visící klícka" s labutí (?) -2/2- 130,- 130,-
618. AE 17 mm A: portrét vpravo R: stojící postava vlevo s napřaženou paží
EΓNOYAP (?)
-2/2 140,- 140,-

Pol.

Hadrianus 117 - 138

Stav

V.cena

D.cena

619. Makedonie - Kasandrea AE 22 mm A: hlava Hadriana vpravo R: COL IVL
CASSAN DRVS hlava Jupitera vlevo Vrbanov 2786, pěkná pat., R
-2/2- 260,- --.-

Pol.

Sabina - manželka Hadriana

Stav

V.cena

D.cena

620. Thrakie - Perint AE 19 mm R: Demeter vpravo, drží žitné klasy a dlouhou
pochodeň Vrbanov 3764, R
2/2 340,- 360,-

Pol.

Antonius Pius 138 - 161

Stav

V.cena

D.cena

621. Thrakie - Philipopolis AE 20 mm R: Ares vlevo, drží pateru a opírá se o štít
Vrbanov 765, pěkná pat., R
1/1- 260,- --.-
622. Thrakie - Phillipopolis ( Plovdiv ) R: Tyché vlevo Vrbanov 800, pěkná pat. -1/1- 240,- --.-

Pol.

Marcus Aurelius 161 - 180

Stav

V.cena

D.cena

623. Makedonie - Kasandrea AE 20 mm A: hlava Jupitera vlevo Vrb. 2789, R 2/2 240,- --.-

Pol.

Septimus Severus 193 - 211

Stav

V.cena

D.cena

624. Dolní Moesie - Nikopolis ad Istrum AE 17 mm R: trojnožka s hadem Vr.2016 -1/1- 160,- --.-
625. Thrakie - Pautalia AE 29 mm říční bůh sedí vlevo a opírá se o skálu, ze
které vyvěrá voda Vrbanov 3115, R
2/2 300,- --.-
626. Thrakie - Philipopolis AE 19 mm R: Hera vlevo, drží pateru a kopí Vr.1226 2/1- 150,- --.-
627. Makedonie - Ampipleko AE 24 mm mořská bohyně s korunou sedí na trůnu
vlevo Vrbanov 2623, nedor.
-1/1- 260,- 260,-
628. Lydie - Akrasion AE 18 mm A: stojící Aesculap vlevo AKPACIΩN Sear 0, RR 2/2 240,- 260,-

Pol.

Septimus Severus a Julia Domna

Stav

V.cena

D.cena

629. Dolní Moesie - Marcianopolis AE 28 mm R: Tyche vlevo, drží kormidlo
a roh hojnosti Vrbanov 654, pěkná pat., R
-1/1- 600,- 700,-

Pol.

Julia Domna

Stav

V.cena

D.cena

630. Makedonie - Thessalonika AE 26 mm R: ΘECCΔΛONIKEΩN Niké vpravo
Vrbanov 3041 vada střižku v okraji, R
2/1- 320,- --.-

Pol.

Caracalla 198 - 217

Stav

V.cena

D.cena

631. Dolní Moesie - Odesos ( Varna ) AE 17 mm R: Caracalla na koni vpravo,
s kopím Vrbanov 3456
2/1- 180,- 200,-
632. Dolní Moesie - Nikopolis ad Istrum AE 27 mm R:Tyché vlevo, drží kor-
midlo a roh hojnosti Vrbanov 2486, pěkná pat.
-1/1- 380,- --.-
633. Thrakie - Pautalia AE 28 mm nahý Dionysos slevo, drží kantharos a ozdo-
bené tyrs Vrbanov 3322, pěkná pat.
2/1- 320,- 340,-

Pol.

Caracalla a Julia Domna

Stav

V.cena

D.cena

634. Dolní Moesie - Marcianopolis AE 26 mm R: had s tělem o čtyřech smyč-
kách, Є ( 5 assaria ) Vrbanov 783, R
2/1- 400,- --.-
635. Dolní Moesie - Marcianopolis AE 26 mm R: Hygie vpravo s hadem a paterou,
v poli Є ( 5 assaria ) Vrbanov 829 pěkná tmavozelená patina, R
2/1- 400,- --.-

Pol.

Diadumenian 218

Stav

V.cena

D.cena

636. Dolní Moesie - Nikopolis ad Istrum AE 27 mm R:Athena s helmicí drží
pateru nad oltářem, vlevo drží kopí Vrbanov 2949 pěkný portrét, nedor.
-1/1- 400,- --.-

Pol.

Elagabalus 218 - 222

Stav

V.cena

D.cena

637. Dolní Moesie - Marcianopolis AE 26 mm R: nahý Hermes vlevo drží kesia
a caduceus Vrbanov 1112, pěkná pat.
2/1- 320,- --.-
638. Dolní Moesie - Marcianopolis AE 26 mm R: Asklépios s hadem okolo hole,
vlevo Vrbanov 1115
-1/1- 300,- --.-
639. Dolní Moesie - Marcianopolis AE 26 mm R: Zeus vlevo, drží pateru a kopí
Vrbanov 1120 nepatně nedor., pěkná pat.
2/1- 320,- --.-
640. Dolní Moesie - Marcianopolis AE 26 mm R: Harmomie vlevo, drží pateru
a roh hojnosti Vrbanov 1138, pěkná pat.
-1/1- 360,- --.-
641. Dolní Moesie - Marcianopolis AE 26 mm R: orel s roztaženými křídly, hlavu
vlevo, v zobáku věnec Vrbanov 1158, pěkná pat.
2/1- 340,- --.-
642. Dolní Moesie - Marcianopolis AE 27 mm R: Nemesis vlevo se zdviženou rukou,
kolo u nohou Vrbanov 1216, pěkná pat.
-1/1- 360,- --.-
643. Dolní Moesie - Nikopolis ad Istrum AE 27 mm R: orel se složenými křídly
stojí na podstavci, drží věnec, okolo dvě standarty Vrbanov 3179 nedor., pěkná pat.
2/1- 340,- --.-
644. Dolní Moesie - Nikopolis ad Istrum AE 27 mm R: orel mezi dvěmi standar-
tami Vrbanov 3184
-2/1- 300,- --.-
645. Dolní Moesie - Nikopolis ad Istrum AE 27 mm říční bůh vpravo, odpočívá
na skále, ruka na kormidle, vzadu koráb, v poli CT PON Vrbanov 3187, R
2/1- 400,- --.-
646. Thrakie - Phillipopolis ( Plovdiv ) AE 18 mm R: trojnožka s hadem Vrb.1529 -1/1 260,- --.-
647. Troas - Alexandia Troas AE 24 mm R: letící orel s roztaženými křídly, nese
hlavu býka, opis Sear 0, R
2/2 240,- --.-
648. Troas - Alexandia Troas AE 23 mm R: vlčice vpravo kojí Romula a Réma,
nápis Sear 0, R
2/2 200,- --.-

Pol.

Elagabalus a Julia Maesa

Stav

V.cena

D.cena

649. Dolní Moesie - Marcianopolis R: stojící Homononie vlevo, drží pateru a roh hoj-
nosti, v poli E ( 5 assaria ) Vrbanov 1284, pěkná pat., R
2/2 340,- 340,-
650. Dolní Moesie - Marcianopolis AE 27 mm R: stojící Homononie vlevo, drží
pateru a roh hojnosti, vlevo v poli E ( 5 assaria ) Vrbanov 1309, pěkná pat.
2/2 500,- --.-

Pol.

Alexander Severus 222 - 235

Stav

V.cena

D.cena

651. Dolní Moesie - Odesos ( Varna ) AE 26 mm R: Darzalos stojí vlevo, obětuje
nad oltářem a drží roh hojnosti a pateru Vrbanov 3489
2/2 280,- --.-
652. Dolní Moesie - Marcianopolis AE 26 mm R: Homononie vlevo, drží pateru
a roh hojnosti Vrbanov 1345
-1/1- 320,- --.-
653. Thrakie Deultum AE 23 mm R: Nemesis vlevo, jedna ruka vzhůru, druhou
drží roh hojnosti, u nohou kolo Vrbanov 1944, pěkná pat.
1/1- 320,- --.-
654. Bythinie - Nicaea AE 21 mm R: tři standarty, nápis Vrbanov 3282, pěkná pat. 1/1 180,- --.-

Pol.

Gordianus III. 238 - 244

Stav

V.cena

D.cena

655. Horní Moesie - Viminacius AE 29 mm R: Moesie mezi lvem a býkem,
r. II Vrbanov 93
2/1- 320,- 320,-
656. Dolní Moesie - Marcianopolis AE 27 mm R: Demeter vlevo, kolo u nohou
Vrbanov 0, pěkná pat.
1/1- 340,- --.-
657. Thrakie - Anchialo AE 24 mm R: sedící Demeter vlevo, drží obilné klasy a
kopí Vrbanov 1032, pěkná pat.
1/1 360,- --.-
658. Thrakie - Deultum AE 23 mm R: stojící Serapis vlevo Vrbanov 2226, pěkná pat. -1/1 320,- --.-
659. Thrakie - Hadrianopolis AE 25 mm R: Asklepius s hadem vpravo Vrb.2075, R 1/1 340,- --.-
660. Thrakie - Hadrianopolis AE 27 mm R: sedící Zeus na trůnu vlevo, drží pa-
teru a žezlo Vrbanov 2127 větší vada střižku v okraji
1/1 320,- --.-
661. Thrakie - Hadrianopolis AE 28 mm R: sedící Zeus na trůnu vlevo Vrb.2130 -1/1- 300,- --.-
662. Thrakie - Hadrianopolis AE 27 mm R: stojící Nemesis vlevo, kolo u nohou
Vrbanov 2146 pěkná tmavozelená patina
1/1 320,- 320,-

Pol.

Gordianus III. 238 - 244

Stav

V.cena

D.cena

663. Thrakie - Hadrianopolis AE 30 mm Hygie a Asklepius se svými atributy
proti sobě, mezi nimi malý Telesphor. Vrbanov 0 Dosud nepublikovaná
mince !! nastřižený střižek, RRR
-1/1- 1000,- --.-

Pol.

Gordianus III. 238 - 244

Stav

V.cena

D.cena

664. Makedonie - Thessalonika AE 26 mm R: kráčející Niké vlevo, drží kabir a
palmu Vrbanov 3133 nep.nedor., pěkná pat., R
-1/1- 340,- --.-

Pol.

Gordianus a Serapis

Stav

V.cena

D.cena

665. Dolní Moesie - Dionysopolis ( Balčik ) AE 26 mm R: stojící Demeter vlevo
E ( 5 assaria ) Vrbanov 280, R
2/2 300,- 340,-

Pol.

Gordianus a Tranquilina

Stav

V.cena

D.cena

666. Thrakie - Anchialo AE 28 mm R: orel s rozpjatými křídly Vrbanov 1158, pěkná pat., R -1/1- 460,- --.-

Pol.

Philip I. 244 - 249

Stav

V.cena

D.cena

667. Horní Moesie - Viminacium AE 29 mm R: stojící Moesie mezi býkem a lvem,
v exc. ANV Vrbanov 121, pěkná pat.
1/1 480,- --.-

Pol.

Philip I. 244 - 249

Stav

V.cena

D.cena

668. Sýrie - Antiocha ad Orontem Ag (bilon) tetradrachma R: ΔHΠAPX ЄΣOVCIAC
V ΠATO Γ orel vlevo, v exc. Antiokia SC Sear 3958
-1/1- 1600,- 1600,-

Pol.

Philipus II. a Serapis 247 - 249

Stav

V.cena

D.cena

669. Thrakie - Mesembria ( Nesebar ) AE 25 mm R: městská bohyně vlevo,
drží větvičku a dlouhou pochodeň Vrbanov 2683, nep.ned., R
-1/1- 460,- --.-

Pol.

Valerianus I. 253 - 260

Stav

V.cena

D.cena

670. Cilicia - Tarsus AE 30 mm R: TAPC MHTBOΠOΛ A M K , v poli Γ / B,
stojící Athena vlevo, v averzu kruhová kontramarka "antilopa" Sear 0, R
-2/2- 300,- 400,-

Pol.

Gallienus 253 - 268

Stav

V.cena

D.cena

671. Troas - Alexandria Troas AE 20 mm R: stojící postava s paterou vpravo
Sear 0, R
2/2 240,- --.-

Pol.

Aurelianus 270 - 275

Stav

V.cena

D.cena

672. AE 21 mm, Egypt A: portrét Aureliana vpravo R: rozkročený orel s hlavou
doprava
-1/1 400,- 400,-

Pol.

Anastasius I. 491 - 518

Stav

V.cena

D.cena

673. Follis R: M, po stranách hvězdy, tečka, of. A minc.: Constantinopolis
Sear 20 Aus 1.16 nedoražený, pěkná pat., R
1/1- 380,- --.-
674. 1/2 follis ( velký typ ) K vlevo kříž, vpravo of. Г minc. Constantinopolis
Sear 25 Aus 1.22
-1/1 260,- --.-

Pol.

Justin I. 518 - 527

Stav

V.cena

D.cena

675. Follis 34 mm M nad křížem, po stranách hvězdy, of Г minc. Constantinopolis
Sear 62 Aus 25, nedor.
-1/1 280,- --.-
676. 1/2 follis kříž, K of. Є m.Constantinopolis Sear 68 Aus 212, nep.ned. -1/1 260,- 260,-
677. AE pentanumium R: Є v Π of. B neznámá mincovna Sear 113 Aus 2.17, nep.nedor., RR -1/1- 320,- --.-

Pol.

Justinian I. 527 - 565

Stav

V.cena

D.cena

678. Follis 40 mm rok XII of. A m. Constantinopolis Sear 163 Aus 4.20.1, pěkná pat. 1/1- 800,- 900,-

Pol.

Justinian I. 527 - 565

Stav

V.cena

D.cena

679. Follis 34 mm rok XXX of. Γ minc. Constantinopolis Sear 163 Aus 4.20.8, nep.ned. -1/1- 280,- --.-
680. AE oktonummion ( 8 nummi ! ) R: AHP minc.: Thessalonika Sear 189 Aus 4.53, R -2/1 180,- --.-
681. 1/2 follis R: kříž, v úsečích T/H/Є/Γ of.Γ minc.: Antioch Sear 259 Aus4.95, nedor. 1/1 260,- --.-

Pol.

Justin II. 565 - 578

Stav

V.cena

D.cena

682. Follis rok Ч of. B minc. Constantinopolis Sear: 360 Aus 5.9 2/1 200,- --.-
683. 1/2 follis minc.: Thessalonika Sear 366 Aus 6.19, pěkná pat. 1/1- 180,- 180,-
684. Follis rok Ч of B minc. Nicomedia A: kříž mezi hlavami Sear 369 Aus 5.26 -1/1 240,- --.-
685. 1/2 follis A: kříž mezi Justinem a Sofií R: K, vlevo ANNO, vpravo r. XII
minc. Kyzikos Sear 373 Aus 5.34, nep.ned.
1/1 200,- 200,-

Pol.

Tiberius II. Constantinus 578 - 582

Stav

V.cena

D.cena

686. 1/2 follis XX , kříž v exc. NIKO of. B Sear 443 Aus 6.19 -1/1 340,- 340,-

Pol.

Maurice Tiberius 582 - 602

Stav

V.cena

D.cena

687. 1/2 follis rok ЧI of. Δ minc. Constantinopolis Sear: 497 Aus 7.28, pěkná pat. -1/1- 180,- --.-
688. 1/2 follis rok III minc. Thessalonika Sear 509 Aus 7.39, pěkná pat. 1/1 240,- --.-
689. Follis rok ЧIII of. A m.Kyzicos Sear 518 Aus. 7.49.2, pěkná pat. -1/1 340,- --.-
690. AE follis r. XI of. Γ minc. Theoupolis ( Antioch ) Sear 533 Aus 763, pěkná pat. -1/1 340,- --.-
691. Decanummium R: X v úsečích SE / CI / Ч / A minc. Syrakusy Sear 583
Aus 7.100, pěkná pat., R
2/1- 360,- --.-

Pol.

Phocas 602 - 610

Stav

V.cena

D.cena

692. Follis XXXX rok Ч of. Є m. Constantinopolis Sear 640 Aus 9.25 2/1 240,- --.-
693. 1/2 follis XX, kříž of. A minc. Constantinopolis Sear 643 Aus 9.28, nep.ned. 1/1 340,- --.-
694. 1/2 follis XX rok ЧI, kříž, v exc. NICO of. B Sear 663 Aus 9.42, nep.ned. 1/1 340,- --.-

Pol.

Heraclius 610 - 641

Stav

V.cena

D.cena

695. Follis 25 mm A: postavy Heraclia a Heraclia Const., opis R: M ANNO vlevo,
vpravo Ч of. Є minc. Constantinopolis Sear 805 Aus 11.53, pěkná pat.
-1/1- 260,- --.-
696. Follis Maurice Tiberia v A kontramarka A: poprsí Heraclia a monogram
R: monogram SCLS sicilská mincovna, dobově vystřižen okraj mince
Sear 882 Aus 11.113, pěkná pat., R
-1/1 320,- --.-
697. Follis Justina I., v A kontramarka A: poprsí Heraclia a monogram R: mono-
gram SCLS sicilská mincovna Sear 882 Aus 11.113, R
2/1- 400,- --.-
698. Follis Heraclea s kontramarkou A: poprsí Heraclia a Heraclius Constantin
R: SCs a další znak sicilská mincovna Sear 884 Aus 11.115, R
2/1 400,- --.-

Pol.

Constans II. 641 - 668

Stav

V.cena

D.cena

699. Follis m. Constantinopolis Sear 1000 Aus. 12.45, nedor. -1/1- 200,- 200,-
700. Follis R: M pod ním SCs, vlevo ANA, vpravo NЄOC minc.: Syrakusy
Sear 1103 Aus 12.86
2/1- 200,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2016 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor