Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 2. dubna 2016

Pol.

Constans II. 641 - 668

Stav

V.cena

D.cena

701. Follis A: poprsí císaře čelně R: velké M, nahoře monogram Constance,
dole SCL minc.Syrakusy Sear 1107 Aus 12.89 přeražba, nedor., R
1/1 500,- --.-
702. Follis A: stojící Constans a Constantin IV. R: velké M, nad ním monogram,
vlevo stojí Heraclius, vpravo Tiberius, v exc. SCS m.Syrakusy Sear 1110
Aus. 12.92, R
-1/1- 400,- --.-

Pol.

Constantinus IV. 668 - 685

Stav

V.cena

D.cena

703. Follis 30 mm ( přeražba ) A: stojící postava císaře s kopím R: M monogram,
vlevo stojící Heracleus, vpravo Tiberius minc. Syracusy Sear 1209
Aus 13.30 nepravidelný střižek, R
-1/1- 460,- 600,-

Pol.

Constantinus V. 741 - 775

Stav

V.cena

D.cena

704. Follis A: dvě postavy, Constantina V. a Lva IV. R: A / Є / O/ N / Δ / Є / C / П
půl postavy Lea III. m.Syrakusy Sear 1569 Aus 23.11.1
-1/1 320,- 320,-

Pol.

Nicephoros 802 - 811

Stav

V.cena

D.cena

705. Follis A: poprsí čelně R: velké M, XXX vlevo, NNN vpravo, nahoře +, dole
A minc. Constantinopolis Sear 1606 Aus 27.2, RR
2/2 600,- --.-
706. Follis A: poprsí Nicephora a Staravcia čelně R: M, vlevo XXX, vpravo NNN,
dole A minc. Constantinopolis Sear 1607 Aus 27.3, nep.ned., R
2/1- 360,- 380,-

Pol.

Leo V. 813 - 820

Stav

V.cena

D.cena

707. Follis A: LEON - SC - ONST portrét Lea a Constantina R: M kříž A, vlevo
XXX, vpravo NNN minc.: Constantinopolis Sear 1630 Aus 29.5, nep.ned., R
-1/1- 300,- 300,-
708. Follis A: poprsí Lea V. a Constantina R: ΛK, nad nimi kříž, mezi nimi tečky
Sear 1635 Aus. 29.7.2, pěkná pat., R
2/1- 300,- --.-
709. Follis A: LEON poprsí Lea V. R: CONST poprsí Constantina m.Syrakusy
Sear 1637 Aus 29.9, nep.ned., R
1/1 400,- --.-

Pol.

Michael II. Amorianus 820 - 829

Stav

V.cena

D.cena

710. Follis A: MIXA-HL-SΘЄOF poprsí Michaela a Theophila R: velké M, nahoře
kříž, dole Θ minc. Syrakusy Sear 1652 Aus 30.8, pěkná pat., R
1/1 500,- 550,-

Pol.

Michael II. Amorianus 820 - 829

Stav

V.cena

D.cena

711. Follis A: MIXA-HL-SΘЄOF poprsí Michaela a Theophila R: velké M, nahoře
kříž, dole Θ minc. Syrakusy Sear 1652 Aus 30.8, R
2/1 280,- 300,-

Pol.

Theophilus 829 - 842

Stav

V.cena

D.cena

712. Follis R: velké M, XXX / NNN / Θ, poslední follis s M Sear 1666 Aus 31.4, R -1/1- 600,- --.-
713. Follis R. 4 řádkový nápis minc.: Constantinopolis Sear 1667 Aus 31.5 -1/1- 300,- --.-
714. 1/2 follis ! R: 4 řádkový nápis minc.: Constantinopolis Sear 1668 Aus 31.6, R -1/1 800,- --.-
715. Follis A: portrét Theophila, opis R: poprsí Michaela II. a Constantina
m.Syrakusy Sear 1680 Aus 31.13, nep.ned., R
1/1- 400,- --.-
716. Follis A: portrét Theophila, opis R: poprsí Michaela II. a Constantina
m.Syrakusy Sear 1680 Aus 31.14, R
2/1- 300,- --.-

Pol.

Basil I. 867 - 886

Stav

V.cena

D.cena

717. Follis A: císař čelně na trůnu R: čtyřřádkový nápis, minc. Constantinopo-
lis Sear 1709 Aus 33.5, pěkná pat., R
-1/1- 400,- --.-
718. Follis A: poprsí Basila, vlevo Leo, vpravo Constantinus R: 5ti řádkový nápis,
nahoře hvězda m.: Constantinopolis Sear 1713 Aus 33.8.1 přeražba, R
-1/1 300,- --.-

Pol.

Basil I. 867 - 886

Stav

V.cena

D.cena

719. Follis A: poprsí Basila a Constantina R: pětiřádkový nápis, neznámá mincovna,
přeražba Sear 1721 Aus 33.15, pěkná pat., R
1/1 500,- 800,-

Pol.

Basil I. 867 - 886

Stav

V.cena

D.cena

720. Follis A: poprsí Basila a Constantina R: pětiřádkový nápis, neznámá mincovna,
přeražba Sear 1721 Aus 33.15, nep.ned., R
1/1- 300,- --.-

Pol.

Leo VI. 886 - 912

Stav

V.cena

D.cena

721. Follis A: poprsí čelně ( malá hlava ) R: čtyřřádkový nápis minc: Constanti-
nopolis Sear 1729 Aus 34.5
1/1 280,- 360,-
722. Follis A: Leo a Alexander R: +LЄOΠ / S ALЄXΠ minc.: Constantinopolis
Sear 1730
-1/1- 260,- --.-

Pol.

Constantin VII. 913 - 959 a Romanus I. 920 - 944

Stav

V.cena

D.cena

723. Follis A: poprsí Constantina a Romana vedle sebe, mezi nimi dlouhý patriar-
chální kříž R: pětiřádkový nápis Sear 1758 Aus. 36.14.
-1/1- 220,- 260,-
724. Follis 25 mm A: celé poprsí čelně R: uprostřed čtyřřádkový nápis minc.
Constantinopolis Sear 1760 Aus 36.16 .
-1/1 300,- --.-
725. Follis A: poprsí Constantina a Romana mezi nimi dlouhý patriarchální kříž
a x R: čtyřřádkový nápis minc. Constantinopolis Sear 1762 Aus 36.18, R
1/1- 380,- --.-

Pol.

Nicephorus II. Phocas 963 - 969

Stav

V.cena

D.cena

726. Follis A: poprsí s křížem aglobusem R: čtyřřádkový nápis minc. Constan-
tinopolis Sear 1782 Aus 38.6, nep.ned., R
1/2 280,- --.-
727. Follis A: poprsí s křížem a globusem R: čtyřřádkový nápis m.: Constantinopolis
Sear 1783 Aus 38.7, nep.ned., R
1/1 300,- 300,-

Pol.

John I. Tzimisces 969 - 976

Stav

V.cena

D.cena

728. AE 26 follis typ A 1 A: poprsí Krista čelně R: čtyřřádkový nápis přeražba na
follisu Nicephora II. Sear 1783 Aus 40.1, R
-1/1- 200,- 200,-

Pol.

Basil II. a Constantin VIII. 976 - 1025

Stav

V.cena

D.cena

729. Anonymní follis 33 mm, typ A 2 IhSЧS XRISTЧS / БASILЄЧ / БASILE Sear 1812 1/1 240,- --.-
730. Anonymní follis 28 mm typ A2 A: poprsí Krista R: čtyřřádkový nápis, nad a
pod nápisem křížek Sear: 1813 Aus 40.2 nep.nedor., pěkná pat.
1/1 240,- --.-
731. Anonymní follis 30 mm typ A3 A: poprsí Krista R: čtyřřádkový nápis, nad a
pod nápisem ornamenty, velký obvodek Sear: 1818 Aus 40.3, nep.ned.
1/1 240,- --.-

Pol.

Romanus III. 1028 - 1034

Stav

V.cena

D.cena

732. Anonymní follis typ B A: poprsí Krista čelně R: kříž na stupních, v úsečích
BAS - ILЄ, BAS - ILЄ Ø 31 mm 12 gr Sear: 1823 Aus 40.4.1, pěkná pat.
-1/1 240,- --.-

Pol.

Romanus III. 1028 - 1034

Stav

V.cena

D.cena

733. Anonymní follis typ B A: poprsí Krista čelně R: kříž na stupních, v úsečích
BAS - ILЄ, BAS - ILЄ Ø 31 mm 7 gr přeražba Sear: 1823 Aus 40.4.4, pěkná pat.
1/1 400,- 500,-

Pol.

Michael IV. 1034 - 1041

Stav

V.cena

D.cena

734. Anonymní follis 27 mm, typ C A: 3/4 postava Krista čelně R: kříž, v úsečích
IC-XC / NI-KA Sear: 1825
3/2 130,- --.-

Pol.

Constantin IX. 1042- 1055

Stav

V.cena

D.cena

735. Anonymní follis 26 mm typ D A: sedící Kristus čelně, v rukách knihu R: tří-
řádkový nápis Sear 1836 Aus 40.6, pěkná pat.
1/1 260,- 300,-

Pol.

Constantin X. 1059 - 1067

Stav

V.cena

D.cena

736. Follis A: ЄMMANOVHΛ stojící Kristus R: KΩNT ΔK ЄVΔK AVΓO císař a Eudo-
cia čelně m.Constantinopolis Sear 1853 Aus 52.6, pěkná pat.
2/2 150,- --.-
737. Follis A: poprsí Krista čelně R: +KΩNRA - CIΛЄVC OΔOVK poprsí císaře
čelně Sear 1854 Aus 52.7, pěkná pat.
-1/1 240,- --.-
738. Anonymní follis typ E A: poprsí Krista čelně R: třířádkový nápis Sear 1855 Aus 40.7, R -1/1- 200,- --.-
739. Anonymní follis typ F A: sedící Kristus se zvednutou rukou R: třířádkový
nápis Sear: 1856 Aus 40.8, pěkná pat., R
1/1 260,- --.-

Pol.

Romanus IV. 1068 - 1071

Stav

V.cena

D.cena

740. Follis A: poprsí Krista čelně R: kříž, v úsečích C / R / P /Δ Sear 1866 Aus 54.4 1/1 260,- 260,-
741. Follis A: poprsí Krista čelně R: kříž, v úsečích C / R / P /Δ Sear 1866 Aus 54.4 -1/1- 200,- --.-
742. Anonymní follis 29 mm typ G A: poprsí Krista čelně R: poprsí Panny Marie
čelně Sear 1867 Aus 40.9, dvojráz
-1/1 240,- --.-

Pol.

Michael VII. 1071 - 1078

Stav

V.cena

D.cena

743. Follis A: poprsí Krista čelně, po stranách hvězda R: poprsí panovníka čelně
Sear 1878 Aus. 55.8 přeražba
2/2 100,- --.-

Pol.

Nicephoros III. 1078 - 1081

Stav

V.cena

D.cena

744. Follis A: 3/4 postava Krista čelně R: kříž, osmipaprsková hvězda v kruhu v
úsečích C - Ф / N - Δ Sear: 1888 Aus 56.5, pěkná pat.
-1/1- 200,- --.-
745. Follis A: 3/4 postava Krista čelně R: kříž, osmipaprsková hvězda v kruhu v
úsečích C - Ф / N - Δ Sear: 1888 Aus 56.5, nep.ned.
2/1- 140,- --.-
746. Anonymní follis, typ I A: poprsí Krista čelně R: ozdobný kříž s květinovými
motivy a tečkami kolem 25 mm Sear: 1889 Aus 40.11
2/1 180,- --.-

Pol.

Alexius I. 1081 - 1118

Stav

V.cena

D.cena

747. Anonymní follis typ J A: poprsí Krista čelně R: kříž, pod ním měsíc, sedm vel-
kých teček m: Constantinopolis Sear 1900 Aus 56.5, pěkná pat.
-1/1 180,- 180,-
748. Anonymní follis typ J A: poprsí Krista čelně R: kříž, pod ním měsíc, sedm vel-
kých teček m: Constantinopolis Sear 1900 Aus 56.5, pěkná pat.
-1/1- 180,- --.-
749. Anonymní follis typ K A: poprsí Krista čelně v perlovci R: 3/4 postavy žehnající
Panny Marie v perlovci Sear: 1901 Aus 40.13
-1/1- 200,- --.-
750. AE tetarteron ( poreformní mince 1091 - 1118 ) A: poprsí Krista čelně R: poprsí
Alexia čelně minc: Thessalonika Sear: 1929 Aus 59.24, R
2/1- 120,- --.-
751. AE tetarteron 21 mm ( poreformní mince 1091 - 1118 ) A: ozdobný kříž, na
koncích globus, uprostřed X, v úsečích C-Φ / AΛΔ R: poprsí Alexia čelně,
Sear 1931 Aus. 59.26
1/2 150,- --.-
752. AE tetarteron 21 mm ( poreformní mince 1091 - 1118 ) A: ozdobný kříž, na
koncích globus, uprostřed X, v úsečích C-Φ / AΛΔ R: poprsí Alexia čelně,
benátská imitace ze 13. století, min. Korint (?) Sear 1931v Aus. 59.26.3, R
1/1- 400,- --.-
753. AE tetarteron A: patriarchální kříž na dvou stupních A - Δ / K - Φ
R: AΛЄΣI poprsí císaře čelně minc. Thessalonika Sear 1932 Aus 59.27, pěkná pat.
1/1- 160,- --.-

Pol.

John II. 1118 - 1143

Stav

V.cena

D.cena

754. Billon aspron trachy ( stříbřitý vzhled ) A: poprsí Krista čelně R: panovník
s křížem a jablkem Sear 1944 Aus 60.7
2/1 280,- 420,-
755. 1/2 tetarteron A: stojící postava Krista čelně IC - XC R: poprsí Johna čelně,
drží labarum a globus minc. Thessalonika Sear: 1954 Aus 60.15, nep.exc.
-1/1 120,- 160,-

Pol.

Manuel I. 1143 - 1180

Stav

V.cena

D.cena

756. Billon aspron trachy A: sedící Kristus R: stojící Manuel drží labarum a žezlo
minc.: Constantinopolis Sear 1964 Aus 61.9, nep.ned.
1/1 260,- 260,-
757. Billon aspron trachy A: sedící Kristus R: stojící Manuel drží labarum a žezlo
minc.: Constantinopolis Sear 1964 Aus 61.11, pěkná pat.
-1/1 200,- 320,-
758. Billon aspron trachy A: sedící Kristus R: stojící Manuel drží labarum a žezlo
minc.: Constantinopolis Sear 1964 Aus 61.11, nep.ned.
-1/1- 160,- 160,-
759. Billon aspron trachy A: sedící Kristus R: Manuel žehnán Marií minc. Constan-
tinopolis Sear 1966 Aus. 61.11, pěkná pat.
1/1 260,- 260,-
760. Billon aspron trachy A: sedící Kristus R: Manuel žehnán Marií minc. Constan-
tinopolis Sear 1966 Aus. 61.11
-1/1- 180,- 180,-
761. AE tetarteron A: poprsí sv. Jiřího čelně R: postava Manuela čelně minc.: Thessa-
lonika Sear 1975 Aus 61.19, pěkná pat.
-1/1- 180,- --.-
762. AE tetarteron A: poprsí sv. Jiřího čelně R: postava Manuela čelně minc.: Thessa-
lonika Sear 1975 Aus 61.19, pěkná pat.
2/1- 140,- --.-
763. AE tetarteron A: kříž na podstavci o třech stupních, X IC - XC R: MANY
ΔЄCΠ půl postavy císaře čelně m.Thessalonika Sear 1976 Aus 61.20
-1/1- 150,- --.-
764. 1/2 tetarteron, lehký standart A: monogram Manuela I. R: poprsí Manuela čelně
neznámá řecká mincovna Sear: 1979 Aus 61.23, nep.ned.
-1/1- 120,- --.-
765. 1/2 tetarteron A: poprsí sv. Jiřího čelně R: poprsí Manuela čelně, neznámá
řecká mincovna Sear 1980 Aus 61.25, pěkná pat.
-1/1- 120,- --.-
766. 1/2 tetarteron A: kříž o třech stupních IC - XC R: postava Manuela čelně
neznámá řecká mincovna Sear 1982 Aus 61.27, nedor.
-1/1- 140,- --.-
767. 1/2 tetarteron A: kříž o třech stupních IC - XC R: postava Manuela čelně
neznámá řecká mincovna Sear 1982 Aus 61.27, pěkná pat.
1/1- 150,- --.-

Pol.

Andronicus I. Comnenus 1183 - 1185

Stav

V.cena

D.cena

768. Billon aspron trachy A: stojící Panna Maria ΠP - ΘU R: Andronicus a
Kristus minc. Constantinopolis Sear 1985 Aus 62.3, R
-2/1- 260,- 260,-
769. AE tetarteron A: poprsí Marie čelně R: půl postavy Andronika čelně
ANΔPONIKOC minc. Thessalonika Sear 1987 Aus 62.5, R
2/2 200,- --.-

Pol.

Theodorus Mancaphas usuprátor v Philadelphii 1188 - 1190 a 1204 - 1205

Stav

V.cena

D.cena

770. Billon aspron trachy A: stojící Kristus čelně na podstavci R: stojící císař
s patriarchálním křížem, vlevo Θ / Ω, vpravo B Sear 0 Aus 64.1, pěkná pat., RRR
4/2- 800,- --.-

Pol.

Isaac II. 1185 - 1195

Stav

V.cena

D.cena

771. Billon aspron trachy A: sedící Panna Maria čelně, vlevo a vpravo hvězdy
R: stojící panovník čelně minc. Constantinopolis Sear: 2003 Aus 65.5
1/1 160,- 300,-

Pol.

Latinští vládci v Constantinopoli 1204 - 1261

Stav

V.cena

D.cena

772. Billon aspron trachy A: poprsí Krista čelně R: archanděl Michael čelně
XΛ - XM Sear 2036 Aus 68.15.2
1/1 140,- 320,-
773. Billon aspron trachy ( velký typ 25 mm ) A: sedící Kristus R: žehnající Panna
Maria čelně minc. Constantinopolis Sear 2038 Aus 68.16, nedor.
2/1- 240,- --.-

Pol.

Byzanc - Bulharská říše, imitace po roce 1195

Stav

V.cena

D.cena

774. AE trachy napodobenina mince Manuela I. Aus 68.34 nep.nedor., pěkná pat. -1/1 150,- 150,-
775. AE trachy napodobenina mince Issaca II. Aus 68.35 1/1 160,- 160,-
776. AE trachy napodobenina mince Alexia III. Aus 68.36, pěkná pat. -1/1- 120,- 120,-

Pol.

Byzanc - císařství Nicaea - Theodorus Ducas - Lascaris 1254 - 1258

Stav

V.cena

D.cena

777. Billon aspron trachy A: stojící svatý Tryphon, po stranách lilie R: stojící
císař čelně Sear 2142 Aus 71.3 nepravidelný okraj, R
3/1- 500,- --.-

Pol.

Byzanc - Michael VIII Paleologus 1261 - 1282

Stav

V.cena

D.cena

778. AE trachy 23 mm A: poprsí mladého Krista, po stranách K R: poprsí Krista
a císaře, nad nimi archanděl Michael Sear 2259 Aus 73.3, nedor., R
-2/2- 280,- --.-

Pol.

Persie - Phraataces 2 př. n. l. - 4 n. l.

Stav

V.cena

D.cena

779. Ag drachma A: vlevo měsíc, hvězda, vpravo Niké s věncem Sear 7477 var., nepr.stř. 1/1 500,- 550,-

Pol.

Persie - Phraataces 2 př. n. l. - 4 n. l.

Stav

V.cena

D.cena

780. Ag drachma A: vlevo měsíc, hvězda, vpravo Niké s věncem Sear 7477 var.
R nepatrně nedoražen
1/1- 600,- --.-
781. Ag drachma A: vlevo měsíc, hvězda, vpravo Niké s věncem Sear 7477 var. -1/1- 400,- 400,-

Pol.

Persie - Parthové - Vardanes I. 40 - 45

Stav

V.cena

D.cena

782. Drachma ( nekvalitní kov, snížený obsah Ag ) Mitch.640 -1/1 360,- 380,-

Pol.

Kušánové - Soter Megas 100 n.l.

Stav

V.cena

D.cena

783. AE 20 mm A: portrét vpravo R: panovník na koni vpravo -2/2 130,- 130,-

Pol.

Persie - Parthové - Vologases III. 105 - 147

Stav

V.cena

D.cena

784. Ag drachma m.: Ecbatana Mitch. 672 KRÁSNÁ 1/0 1400,- 2200,-

Pol.

Persie - Parthové - Osroes II. cca 190

Stav

V.cena

D.cena

785. Ag drachma m: Ecbatana Mitch. 689 KRÁSNÁ 1/0 1400,- 2400,-

Pol.

Persie - Partové - Vologases IV. + 191

Stav

V.cena

D.cena

786. AE 14 mm A: portrét vlevo R: stojící kůň vpravo 2/2 180,- 180,-

Pol.

Království Elymais - Kamnaskires VI . konec 1. stol. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

787. Billon drachma A: poprsí vlevo, trojzubec, měsíc, hvězdy R: degenerovaný
obraz čárek a křížků Sear 5890, pěkná pat., R
-1/1 280,- 280,-

Pol.

Království Elymais - Orodes I. 1. polovina 2. stol. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

788. AE tetradrachma A: poprsí vlevo, za ním kotva R: svislé čárky, uprostřed
kotva Sear 5891 var. ( uvádí jako unikát ), st.kor., RRR
-2/1- 500,- 500,-

Pol.

Království Elymais - Phraates ( syn Oroda I. ) polovina 2. stol. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

789. AE drachma A: portrét vlevo, před ním ΠPA, za hlavou trojzubec R: Artemis
s lukem vpravo Sear 5899, pěkná pat.
-1/1- 200,- --.-

Pol.

Království Elymais - Orodes II. 2. polovina 2. století

Stav

V.cena

D.cena

790. AE drachma A: vousatá hlava čelně, vpravo trojzubec a měsíc s tečkou
R: svislé čárky Sear 5905, pěkná pat.
1/1 200,- 200,-
791. AE drachma A: vousatá hlava čelně, vpravo trojzubec a měsíc s tečkou
R: věnec se stuhou, dva měsíčky s tečkami Sear 0 Mitch 0, R
2/1- 300,- --.-

Pol.

Království Elymais - Kamnaskires - Orodes III. pozdní 2. st. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

792. AE drachma A: vousaté poprsí s ozdobnými vlasy čelně, trojzubec, měsíc
R: nápis, čárky Sear 5910, pěkná pat.
-1/1 200,- 200,-

Pol.

Persie - Partové - Artaban IV. 213 - 224

Stav

V.cena

D.cena

793. AE 8 mm A: portrét vlevo 3/2 70,- --.-

Pol.

Sasánovci - Ardeshir I. 226 - 240

Stav

V.cena

D.cena

794. AE 6 chalk, ražba se synem A: poprsí proti sobě R: ohňový oltář
Mitch. 807 Göb. 20, RR
2/2 1500,- 1500,-

Pol.

Sasánovci - Shapur II 309 - 399

Stav

V.cena

D.cena

795. AE trichalkon A: poprsí vpravo R: ohňový oltář Mitch. 900 Göb. 92, R 2/2 900,- --.-

Pol.

Sasánovci - Ardeshir III. 628 - 630

Stav

V.cena

D.cena

796. Ag drachma rok vlády 2 minc. WH, R 1/1 1800,- 2000,-

Pol.

Království ( Turansasánovští vazalové ) - Arramitra 230 - 241 n.l.

Stav

V.cena

D.cena

797. AE tetradrachma A: portrét vlevo R: stylizovaný ohňový oltář Mitch. 1260, R -1/2 700,- --.-

Pol.

Indie - Údolí Indu 6. století - 303 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

798. Ag satamana ( = 100 rattis ) 11,2 gr 35 x 11 mm na každém konci kroužky
s ozdobami minc. Taxila Mitch.4072, RR
-1/ 2600,- --.-

Pol.

Indie - Mauriové - Samprati 216 - 207 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

799. Ag karskapana 15 x 14 mm Mitch:4196 -1/1- 200,- 200,-

Pol.

Indie - Sungas 187 - 75 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

800. 1/4 karskapana A: slon vpravo R: motiv kopce Mitch.4366-70, nep.ned. 1/1 180,- 240,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2016 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor