Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 2. dubna 2016

Pol.

Ferdinand I. 1526 - 1564

Stav

V.cena

D.cena

901. Tolar 1548, Jáchymov, Puellacher MKČ 113 -1/1 8000,- 16000,-

Pol.

Rudolf II. 1576 - 1612

Stav

V.cena

D.cena

902. Malý groš 1586 Jáchymov, Hoffmann HN XV / 8 a značka v půlkruhu -1/1- 650,- --.-

Pol.

Rudolf II. 1576 - 1612

Stav

V.cena

D.cena

903. Malý groš 1587 K. Hora, Šatný HN IX / 1 b tečky vedle ltp. velmi nep.vyl. 1/1 600,- 700,-

Pol.

Rudolf II. 1576 - 1612

Stav

V.cena

D.cena

904. Malý groš 1589 Jáchymov, Hoffmann HN XV / 8 a značka v půlkruhu, nep.ned. 1/1 600,- --.-
905. Malý groš 1594 K. Hora HN XI / 10 (?) minc. značka není jednoznačná dr.v.kovu 1/1 650,- --.-

Pol.

Rudolf II. 1576 - 1612

Stav

V.cena

D.cena

906. Malý groš 1598 K. Hora, Herold HN XI / 8 1/1 650,- 650,-

Pol.

Matyáš II. 1612 - 1619

Stav

V.cena

D.cena

907. Malý groš 1615 (?) Praha, Hübmer HN XXV / 1 a, ouško 1/1 200,- --.-

Pol.

České stavy 1619 - 1620

Stav

V.cena

D.cena

908. 24 krejcar 1619 Praha, Hübmer MKČ 570 -1/1- 5000,- 6500,-

Pol.

České stavy 1619 - 1620

Stav

V.cena

D.cena

909. 24 krejcar 1620 K. Hora, Hölzl MKČ 575 -1/1- 2200,- 3400,-

Pol.

Ferdinand II. 1619 - 1637

Stav

V.cena

D.cena

910. 3 krejcar 1637 Praha, Wolker MKČ 763 2/2 130,- 190,-

Pol.

Marie Terezie 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

911. 3 krejcar 1765 Praha, Erdmann MKČ 1972 širší a méně ostrý dolní díl
prsního štítku
2/1- 420,- 420,-

Pol.

František II. 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

912. Tolar křížový 1796 C Praha, Kendler MKČ 2022, otř.portr. 2/1- 1600,- --.-
913. 6 krejcar 1800 C 1/1 80,- 110,-

Pol.

Ferdinand V. 1835 - 1848

Stav

V.cena

D.cena

914. 20 krejcar 1845 C Praha -1/1 160,- 220,-

Pol.

Konrád I. - údělným knížetem na Brněnsku 1061 - 1092

Stav

V.cena

D.cena

915. Denár Cach 367 Šm. 434 b x c ( 14,65 mm ), nep.ned. 1/1 4400,- --.-

Pol.

Leopold I. 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

916. 1 krejcar 1698 Opolí, Wackerl MKČ 1674, nep.ned. -1/1- 140,- 140,-

Pol.

VLÁDNÍ RAŽBY MEDAILOVÉHO CHARAKTERU

Stav

V.cena

D.cena

917. Karel VII. 1742 - 1745 Volba za římského císaře 24.1.1742 ve Frankfurtu
n/M. Truhla s knihou Novák XII - 29 b dobové ouško, prohnutá
-1/1 220,- --.-
918. Marie Terezie 1740 - 1780 Menší pamětní peníz na uzdravení Marie Terezie 1767 Ag 21 mm
Terezie 1767 Ag 21 mm ČS 1368, dírka
1/1 130,- 130,-

Pol.

VLÁDNÍ RAŽBY MEDAILOVÉHO CHARAKTERU

Stav

V.cena

D.cena

919. Leopold II. 1790 - 1792. Příjezd a holdování v Miláně 1791. Portrét Leopolda II.
vpravo / Alegorická ženská postava, ruka nad oltářem, ve druhé drží roh
hojnosti GUILLEMARD Novák XVI-O/1 Bz 50 mm drobné skvr., hr.
1/1 1300,- 1600,-

Pol.

VLÁDNÍ RAŽBY MEDAILOVÉHO CHARAKTERU

Stav

V.cena

D.cena

920. Marie Anna ( manželka Ferdinanda V. ). Korunovace na českou královnu
12.9.1836 v Praze. Portrét Marie Anny zprava / Uprostřed na podušce
koruna, dole znak s českým lvem Novák XVIII - H Cu 48 mm
0/0 1200,- 2000,-

Pol.

VLÁDNÍ RAŽBY MEDAILOVÉHO CHARAKTERU

Stav

V.cena

D.cena

921. Arcibiskup Alois Josef Schrenk. Intronizační medaile 4. XI. 1838. Znak,
dvojitý český opis / Boží oko, nápis Br 35 mm Grosz I/15
1/1 800,- --.-

Pol.

RODOVÉ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

922. Nové město pražské, mýtní známka SIGNVM COMCES SAELIBER TATIS
1585 / Znak Nového města pražského, RR
-1/1- 5000,- --.-

Pol.

RODOVÉ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

923. Radoslav Hlavsa z Liboslavě / Jan Hanuš ze Šaratic. Početní peníz b.l., dír. -1/1- 3000,- --.-

Pol.

RODOVÉ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

924. Radoslav Hlavsa z Liboslavě / Jan Hanuš ze Šaratic. Početní peníz b.l. 2/2 2000,- --.-

Pol.

RODOVÉ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

925. Radoslav Hlavsa z Liboslavě / VPRZIMNOST W BOHV PRAWA A CZLNO-
STI ve středu DISCE VIVERI / Znak. Početní peníz b.l., RR
-1/1- 4000,- --.-

Pol.

RODOVÉ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

926. Samuel Lekeš z Květné / Hanuš Špis z Milčic a Kravař. Početní peníz
b.l. Znak / Znak R: starý sek v minci, R
2/2 1500,- --.-

Pol.

RODOVÉ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

927. Hans von Wolfers DORF 1592 / OTTO VON DICKA. Početní peníz Znak /
Znak
-1/1- 1500,- 2000,-

Pol.

RODOVÉ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

928. Nepolycký ze Záchrašťan, Bořek rytíř / BVOH LASKA GEST KDO….
Početní peníz b.l. Znak / Opis Rytec Jiřík st. z Řásné, R
-2/3 500,- --.-

Pol.

RODOVÉ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

929. Tobiáš Schafer ze Schaffendorfu / Anna Maria Schafferová. Početní peníz
b.l. Znak / Znak
-1/1- 3000,- 4000,-

Pol.

RODOVÉ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

930. EININ …znak / GVET VERZERT znak. Početní peníz, dírka 3/3 200,- --.-

Pol.

RODOVÉ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

931. Georg Kadner v. Ernfried / LVCIA GEBORNE HARTLEBIN V. E. ( man-
želka Jiřího Kádnera. ) Početní peníz b.l. Znak / Znak
2/2 3000,- --.-

Pol.

RODOVÉ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

932. GEORGE ALBINARI (?) / BARBARA SAURE, Početní peníz b.l. Znak /
Znak pokus o proražení
2/2 1000,- 2800,-

Pol.

RODOVÉ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

933. Mikuláš Vodňanský z Čazarova / Wolf Tomáš Heroldové z Oupy. Početní
peníz b.l. Znak / Znak
-1/2 3000,- --.-

Pol.

RODOVÉ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

934. Zikmund Kozel z Reizentolu / NAPIEGE ZDVŽ GE CHVDEHO. Početní
peníz b.l. Znak / Nápis
-1/1- 4000,- 4400,-

Pol.

RODOVÉ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

935. Adam Čechtický z Kraichfeldu. Početní peníz 1573, Kutná Hora. Znak / Text
v oválu Don. 3285, dírka
-1/1- 4000,- --.-

Pol.

RODOVÉ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

936. EPISC…IEGER PORFISCHE RAITPFENNING 1573/ Orlice s hlavou doleva
se čtvrceným prsním štítkem
2/2 1000,- 7500,-

Pol.

RODOVÉ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

937. Ferdinand I. WAP…BOECHSELL.N(?) znak vodorovně půlený, dole šikmé
pruhy, nad nimi běžící tur(?) / VON SCHLETS IATT 15 A 55
2/2 1000,- 1000,-

Pol.

RODOVÉ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

938. RAITEN MACHT GVET znak / HERR VER GIBVNNS VNNSER (?) / BENE
FACIT HABET 1545 tabulka s textem, dr.okr.
2/2 500,- --.-

Pol.

RODOVÉ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

939. Maxmilian I. DER HAT SELTEN GVETEN MVET, tabulka s čísly 89, 99, 99 /
DER VERLORNSCHVLD RAIT TVET orlice s hlavou doleva Neum.1329
-1/1- 1000,- --.-

Pol.

RODOVÉ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

940. Početní peníz Rakouské komory. OSTRREICHISCHN CAMER RAIT PH.
Rakousko - český znak / R.K.M. ERTZHERZOGN ZV. OST. NIEDER orlice.
Císař Maxmilian I. pro Enns v Dolním Rakousku, R
1/1 2500,- 2800,-

Pol.

RODOVÉ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

941. LVCRECIA LVX ROMANA H.L. 1611. Stojící Lucrecie se probodává dýkou /
GALLIA FORTIT v exc. HL. Dvě mužské postavy, mezi nimi velká květina, dr.hr.
-1/1- 300,- --.-

Pol.

RODOVÉ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

942. Nizozemí španělské. Generál Thomas de Potter VT VINCAS CVM IVDI-
CARIS 1652, Antverpy / Znak, tři věže, dvě ruce ve věnci SPQA 30 mm
1/1 260,- 480,-

Pol.

RODOVÉ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

943. Nizozemí jižní. Obléhání Ostende, generál Spinola přejímá velení. RELIGI-
ONE ET IVSTITIA 1603 / Scéna obléhání 30 mm
1/1 240,- 380,-

Pol.

RODOVÉ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

944. Nizozemí. Dordrech. Jeton na zvěrstva Mendosy. Trojice nahých mužů bo-
dá do Božího oblaku / Tři muži leží na zemi, mrak zahalil jméno Jehova
1598 29 mm
-1/1 240,- 400,-

Pol.

RODOVÉ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

945. Bez určení země původu. A DELP INCOLVMITAS mořská příšera / EX PACE
LIBERTAS, v exc. WOLF LAVE stojící Libertas vlevo 30 mm
1/1 240,- 280,-

Pol.

RODOVÉ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

946. Francie. Dijon, token 1727. Znak pod korunou VILLE DE DIJON / Znak
držený dvěma jednorožci Mathien de Badier 30 mm
-1/1 220,- 300,-

Pol.

RODOVÉ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

947. Belgie. Brusel FAVETE 1677 znak / CVIQVE SVVM váhy 32 mm 1/1 240,- 400,-

Pol.

RODOVÉ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

948. Francie. Antoine Barberini arcibiskup v Reměši. Poprsí vpravo / GRATIOR
VMBRA 1656 květina 30 mm
1/1 300,- 320,-

Pol.

RODOVÉ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

949. Nizozemí. Jeton k podepsání mírových smluv z Nijmengenu mezi srpnem
1678 a prosincem 1679. Letící holubice se snítkou v zobáku nad kraji-
nou / RESPONDENTINTI MAQVANTO váhy Neum. 31810 28 mm
1/1 260,- 260,-

Pol.

RODOVÉ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

950. Bez určení země původu. VENTI DISCEDITE NAVIGAT….AMOR 1680
manželský pár na "svatební" lodi / Znak 32 mm
1/1 280,- 280,-

Pol.

RODOVÉ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

951. Bez určení země původu. Královská koruna, opis / ornament, mimo jiné
čtyři lilie
2/0 200,- --.-

Pol.

RODOVÉ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

952. Nizozemí. Provincie Holland. Hebrejsky "Jehova" FIDE ET CONSTANTIA
muž s křížkem a žena / CAESA FIRMABANT 1596 z oblaku vyčnívá ruka,
zprava přichází vepř 29 mm
1/1 240,- 340,-

Pol.

RODOVÉ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

953. Nizozemí. Had plachtící mezi liliemi a růžemi DETECTVS QVI / Jméno Hospo-
dinovo v hebrejštině a trnovém věnci. Raženo k záchraně Jamese I. ( 1603 -
1625, který se měl stát obětí "Spiknutí střelného prachu 1605 ). 1605 v
chronogramu na R 29 mm
1/1- 240,- 340,-
954. Francie. 17. století. Pařížské kostely. Francois Drasse z Hargerie - dobrodi-
nec. BEATQVI INTELLIGIT… postava světce, v poli L-D / MES.FRANCOIS
D. RAISSE.S.D.HARGERIE znak 27 mm
-1/1 220,- --.-
955. Francie. SANCTVS CAROLVS MANVS - MDCXCIX sedící císař s jablkem a
mečem / HAEC NVNCIA VERI…. tři lilie v oválu. Pařížská univerzita 29 mm
-1/1 220,- --.-

Pol.

RODOVÉ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

956. Francie. Portrét Ludvíka XV. zprava / NON DE SUNT DONA MINERVÉ
1728 soubor malířských atributů bz 31 mm
-1/1 200,- --.-

Pol.

RODOVÉ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

957. Francie. ..ECRE RES DV ROY DE LANTIEN.COL věnčený portrét vpravo /
TE REG…SEQVIMVRQVE DVCEM 1662 roj včel Bz 28 mm nep.prohn.
-1/1 200,- --.-

Pol.

Olomouc - Karel II. Lotrinský 1695 - 1711

Stav

V.cena

D.cena

958. Tolar 1702 Sn odražek, lakov. 0/0 360,- 360,-

Pol.

Salzburg - Wolf Dietrich Raitenau 1587 - 1612

Stav

V.cena

D.cena

959. 2 fenik 1588, nep.ned. 1/ 95,- 100,-

Pol.

Salzburg - Johann Ernst 1687 - 1709

Stav

V.cena

D.cena

960. 2 krejcar 1701 KM 280 1/1 130,- 240,-

Pol.

Salzburg - Hieronimus 1772 - 1803

Stav

V.cena

D.cena

961. Krejcar 1802 KM 482 1/1 40,- 95,-

Pol.

Slovenská republika 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

962. 5 halér 1942 1/1 700,- 750,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

963. Pamětní mince do měnové reformy, kompletní sada, 8 ks 1/1 500,- 1200,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

964. 500 Kčs 1981 125. výročí úmrtí Ludovíta Štúra 0/0 500,- 700,-
965. 500 Kčs 1983 100. výročí otevření Národního divadla 0/0 500,- 650,-
966. 500 Kčs 1987 100. výročí narození Josefa Lady 0/0 500,- 850,-
967. 500 Kčs 1988 125. výročí založení Matice Slovenské 0/0 500,- 600,-
968. 500 Kčs 1988 20. výročí československé federace 0/0 500,- 600,-
969. 500 Kčs 1992 500. výročí narození Jana Amose Komenského 0/0 500,- 700,-
970. 500 Kčs 1993 100. výročí založení prvého tenisového klubu 0/0 500,- 900,-
971. 100 Kčs 1955 10. výročí osvobození var. a) ostré "J" a stejná bříška "B" 1/1 800,- 1300,-
972. 100 Kčs 1955 10. výročí osvobození var. b) kulaté "J" a větší tečka 1/1 950,- 950,-
973. 100 Kčs 1971 100. výročí úmrtí Josefa Mánesa 1/1 130,- 300,-
974. 100 Kčs 1978 75. výročí narození Julia Fučíka 0/0 120,- 240,-
975. 100 Kčs 1978 600. výročí úmrtí Karla IV. 0/0 120,- 280,-
976. 100 Kčs 1980 650. výročí narození Petra Parléře 0/0 130,- 280,-
977. 100 Kčs 1993 100. výročí založení Břevnovského kláštera nepův.etue, kapsle PROOF 550,- 600,-
978. 50 Kčs 1955 10. výročí osvobození, var. b) větší bříško "P" a jeho kratší nožička 1/1 200,- 380,-
979. 50 Kčs 1968 50. výročí vzniku Československa 0/0 400,- 750,-
980. 50 Kčs 1968 50. výročí vzniku Československa, A:vl.škr. 1/1 460,- 460,-
981. 50 Kčs 1970 100. výročí narození V. I. Lenina 0/0 130,- 700,-
982. 25 Kčs 1968 150. výročí založení Národního muzea v Praze 0/0 240,- 380,-
983. 25 Kčs 1969 100. výročí úmrtí Jana Evangelisty Purkyně 0/1 240,- 340,-
984. 25 Kčs 1969 25. výročí SNP 0/0 1500,- 1900,-
985. 25 Kčs 1969 25. výročí SNP 1/1 1500,- 1700,-
986. 25 Kčs 1969 25. výročí SNP 1/1 1700,- 1800,-
987. 25 Kčs 1970 50. výročí založení Slovenského národního divadla 1/1 180,- 300,-
988. 10 Kčs 1957 250. výročí založení inženýrských škol v Praze 1/1 150,- 240,-
989. 10 Kčs 1965 550. výročí upálení Jana Husa 1/1 180,- 300,-
990. 10 Kčs 1967 500. výročí založení Academie Istropolitany 1/1 220,- 340,-
991. 10 Kčs 1968 100. výročí základního kamene Národního divadla, dr.hr. 1/1 200,- 300,-

Pol.

ČESKÁ REPUBLIKA 1993 -

Stav

V.cena

D.cena

992. 500 Kč 2011 200. výročí narození K. J. Erbena + karta, kapsle 0/0 800,- 900,-
993. 500 Kč 2012 100. výročí narození Jiřího Trnky + karta, kapsle 0/0 800,- --.-
994. 500 Kč 2013 100. výročí narození Beno Blachuta + karta, kapsle 0/0 750,- --.-
995. 500 Kč 2014 100. výročí narození Jiřího Koláře + karta, kapsle 0/0 800,- 800,-
996. 200 Kč 1993 1. výročí schválení Ústavy ČR, kapsle PROOF 2200,- 2200,-
997. 200 Kč 1993 1. výročí schválení Ústavy ČR + karta, kapsle 0/0 240,- 320,-
998. 200 Kč 1994 650. výročí založení pražského arcibiskupství + karta 0/0 420,- 460,-
999. 200 Kč 1994 50. výročí vylodění spojenců + certifikát + karta velká, kapsle 0/0 400,- 440,-
1000. 200 Kč 1995 50. výročí vítězství nad fašismem + karta 0/0 300,- 380,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2016 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor