Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 2. dubna 2016

Pol.

FRANTIŠEK JOSEF I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1101. 5 krejcar 1858 A 0/0 160,- 360,-
1102. 5 krejcar 1859 A 0/0 260,- 340,-
1103. 5 krejcar 1859 M, R:skvr. 1/1 280,- 320,-
1104. 5 krejcar 1859 V, otř.portr. 2/1 460,- --.-
1105. 3 krejcar 1851 B nepatrně setřelý prsní štítek -1/1 360,- --.-
1106. 3 centesimi 1852 M ražba pro Lombardsko - Benátsko 19 mm 1/1- 90,- --.-
1107. 2 koruna 1913 b.zn. -1/1 70,- 160,-
1108. Koruna 1892 b.zn, otř.portr. -2/2 2200,- 2600,-
1109. Koruna 1893 b.zn 0/0 320,- 320,-
1110. Koruna 1894 b.zn. 0/0 400,- 550,-
1111. Koruna 1897 b.zn -1/1- 200,- 240,-
1112. Koruna 1897 b.zn, otř.vous -1/1- 300,- 340,-
1113. Koruna 1899 b.zn. 0/0 440,- 480,-
1114. Koruna 1901 b.zn. 0/0 600,- 700,-
1115. Koruna 1904 b.zn. 1/0 500,- 550,-
1116. Koruna 1904 b.zn., hr. 2/1- 220,- 220,-
1117. Koruna 1912 KB 0/0 180,- --.-
1118. Koruna 1912 KB 0/0 190,- 190,-
1119. Koruna 1914 KB 0/0 110,- 110,-
1120. Koruna 1914 KB 0/0 190,- --.-
1121. Koruna 1915 KB 0/0 140,- 200,-
1122. Koruna 1915 KB 0/0 150,- 150,-
1123. Koruna 1916 KB 0/0 200,- 300,-
1124. Koruna 1916 KB 0/0 220,- 320,-
1125. 2 fillér 1904 KB -1/1 260,- 260,-

Pol.

Bádensko - Friedrich I. jako velkovévoda

Stav

V.cena

D.cena

1126. Tolar 1860 ( Vereinsthaler ) KM 240 dobové ouško 2/2 360,- 360,-

Pol.

Bavory před rozdělením - Štěpán II. 1347 - 1375

Stav

V.cena

D.cena

1127. Fenik se čtyřrázem A: poprsí mnicha s holí vlevo R: štít Rad. VIII / 1 -1/2 80,- 120,-

Pol.

Hall

Stav

V.cena

D.cena

1128. Obchodní haléř 13. století Ruka / Kříž Sa 1362 / 607, pěkná pat. 1/1 200,- 200,-

Pol.

Holstein - Gottorp - Johan Adolf 1590 - 1616

Stav

V.cena

D.cena

1129. 2 schilling ( 1/16 tolaru ) 1596 Sa:3531, nep.ned. -1/1- 600,- --.-

Pol.

Holstein - Gottorp - Johan Adolf 1590 - 1616

Stav

V.cena

D.cena

1130. 2 schilling ( 1/16 tolaru ) 1604 Sa:3539 krásná stará patina, napr.stř. 1/1 900,- 1000,-

Pol.

Horní Falc ( Falc - Neuburg ) - Jan Hornofalcký 1404 - 1448

Stav

V.cena

D.cena

1131. Fenik se čtyřrázem A: falcký a bavorský znak R: AM Rad. XIV / 3, pěkná pat. 1/1 120,- 150,-
1132. Fenik se čtyřrázem A: falcký a bavorský znak R: AM Rad. XIV / 4 1/1 120,- 140,-

Pol.

Mansfeld - Eisleben - Johann Geogr III. 1663 - 1710

Stav

V.cena

D.cena

1133. 1/3 tolaru 1668 ABK KM 67, m.o. 2/1- 460,- --.-

Pol.

Norimberk

Stav

V.cena

D.cena

1134. Konvolut 35 převážně různých početních penízů 15. - 17. století ( nejen
Norimberk ) velmi zajímavé, 35 ks
2-3 2000,- --.-

Pol.

Pasov 1254 - 1451

Stav

V.cena

D.cena

1135. "Věčný" fenik, mladší ražba ( 15. století ) 1/ 160,- 180,-

Pol.

Prusko - Friedrich Wilhelm III. 1797 - 1840

Stav

V.cena

D.cena

1136. Tolar 1831 A … MANSFELDER KM 420, R:vl.škr. 1/1- 2000,- --.-

Pol.

Prusko - Wilhelm II. 1888 - 1918

Stav

V.cena

D.cena

1137. 5 marka 1903 A KM 523, nep.otř.vlas -1/1 480,- --.-
1138. 3 marka 1911 A, A:vl.škr. 1/1 340,- --.-
1139. 3 marka 1914 A 25. výročí vlády KM 538 1/1 340,- --.-

Pol.

Řezno ( Regensburg ) - Heinrich X. 1126 - 1138 jako vévoda bavorský

Stav

V.cena

D.cena

1140. Široký fenik 23 mm A: hlava pod hradem se třemi věžemi R: vévoda proti
arcibiskupovi s berlou napr.okr., nedor., R
1/1 900,- 1000,-

Pol.

Řezno - Jindřich I. 1253 - 1290

Stav

V.cena

D.cena

1141. Fenik A: Lev nad hradbami R: Anděl Fried. 3281 A: exc., pěkná pat. 1/1 280,- 460,-

Pol.

Sasko - Ernestinská linie - Johann Friedrich a Moritz 1541 - 1547

Stav

V.cena

D.cena

1142. 1/4 tolaru 1546, menší skvr 2/2 400,- 800,-

Pol.

Schwarzenberg - Johann 1782 - 1789

Stav

V.cena

D.cena

1143. Tolar 1783 Dav. 2777 Cr. 7 Cu 41 mm KOPIE vyraženo 1993 0/0 100,- 120,-

Pol.

Německo - I. světová válka

Stav

V.cena

D.cena

1144. 1 kopějka 1916 J - ražba pro východní území KM 21, čišť. 1/1 180,- 180,-

Pol.

Německo - III. říše 1933 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

1145. 5 marka 1933 A Luther KM 80 1/1 1800,- 1800,-
1146. 2 marka 1937 A, 1938 A obě Hindenburg, 2 ks 1/1 110,- 140,-

Pol.

Spolková republika Německo

Stav

V.cena

D.cena

1147. 10 marek 2000 1200. výročí založení kostela v Aachenu, orig.bal. PROOF 260,- 260,-

Pol.

Belgie - Baudoin I. 1951 - 1993

Stav

V.cena

D.cena

1148. 500 frank 1980 150. výročí nezávislosti KM 161 1/1 240,- 260,-
1149. 5 ecu 1987 Portrét Karla V. KM 166 1/1 260,- --.-

Pol.

Bulharsko - Ivan Alexander se synem Michailem 1331 - 1355

Stav

V.cena

D.cena

1150. Ag groš A: dvě postavy čelně R: žehnající Kristus, monogramy Mušm. 91, nep.okr. 1/1 300,- 380,-

Pol.

Bulharsko - Ivan Alexander se synem Michailem 1331 - 1355

Stav

V.cena

D.cena

1151. Ag groš A: dvě postavy čelně R: žehnající Kristus, monogramy Mušm. 93, nep.okr. 1/1 300,- --.-

Pol.

Bulharsko - Ivan Alexander se synem Michailem 1331 - 1355

Stav

V.cena

D.cena

1152. AE 20 mm A: stojící postavy, mezi nimi kříž R: monogramy Mušmov 122, nedor., R -1/1 280,- 320,-
1153. AE 17 mm A: stojící postavy R: monogramy po celé ploše Mušmov 123, R -1/1- 260,- 280,-
1154. AE 17 mm A: stojící postavy, mezi nimi kříž R: monogramy Mušmov 126, R -1/1- 260,- 280,-

Pol.

Bulharsko - Ivan Sracimir 1360 - 1396

Stav

V.cena

D.cena

1155. Ag 1/2 groš - aspra, minc. zn. hvězda Mušmov 176 -1/1- 200,- --.-
1156. Ag 1/2 groš - aspra, minc. zn. hvězda Mušmov 176, nep.okr. -1/1- 200,- --.-
1157. Ag 1/2 groš - aspra, minc. zn. sekyra Mušmov 177 -1/1- 220,- --.-
1158. Ag 1/2 groš - aspra, minc. zn. sekyra Mušmov 177, nep.okr. -1/1- 220,- 300,-

Pol.

Bulharsko - Ivan Šišman 1371 - 1393

Stav

V.cena

D.cena

1159. Ag aspra A:stojící postava čelně R: stojící Bohorodička Mušmov 188, nep.ned. 1/1 300,- 400,-

Pol.

Bulharsko - Ivan Šišman 1371 - 1393

Stav

V.cena

D.cena

1160. AE 17 mm A: monogram R: lev vlevo Mušmov 196, RR -1/1- 400,- 460,-
1161. AE 15 mm A: monogram R: kříž, v úsečích tečky Mušmov 205, R -1/1- 280,- 300,-

Pol.

Dánsko - Christian X. 1912 - 1947

Stav

V.cena

D.cena

1162. Ag 2 kroner 1915 VBP KM 820 0/0 600,- 1200,-
1163. Ag 2 kroner 1916 VBP KM 820 0/0 500,- 1200,-
1164. Ag 2 kroner 1930 60. výročí narození krále KM 829 0/0 380,- --.-
1165. Ag 2 kroner 1930 60. výročí narození krále KM 829 1/1 360,- --.-

Pol.

Dánsko - Frederik IX. 1947 - 1972

Stav

V.cena

D.cena

1166. 5 kroner 1960 stříbrná svatba Y:65 0/0 360,- 360,-
1167. 5 kroner 1964 svatba princezny Anny Marie Y:72 0/0 360,- 380,-

Pol.

Finsko pod Ruskem - Alexander II. 1855 - 1881

Stav

V.cena

D.cena

1168. 2 markaa 1870 S Y:4, R:nep.škr. 1/1 1000,- 1000,-

Pol.

Finsko pod Ruskem - Alexander II. 1855 - 1881

Stav

V.cena

D.cena

1169. 2 markaa 1872 S Y:4 a -1/1- 1000,- 1200,-

Pol.

Finsko pod Ruskem - Alexander II. 1855 - 1881

Stav

V.cena

D.cena

1170. 2 markaa 1872 S Y:4 a -1/1- 1000,- --.-
1171. 2 markaa 1874 S Y:4 a -1/1- 900,- --.-
1172. Markaa 1866 S Y:3 2/1- 360,- --.-
1173. Markaa 1874 S Y:3 a -1/2 360,- 380,-
1174. 25 pennia 1871 S KM 6.1, R 2/1- 280,- 300,-
1175. 10 pennia 1865, 1866/5, 1866, 1867 KM 5.1, 4 ks 2/2 200,- 220,-
1176. 5 pennia 1865, 1866, 1867 KM 4.1, 1 x hr, 3 ks -1/1- 120,- 150,-
1177. 5 pennia 1872 KM 4.2, vryp, R -1/1- 120,- --.-

Pol.

Finsko pod Ruskem - Alexander III. 1881 - 1894

Stav

V.cena

D.cena

1178. Markaa 1890 L Y 3 a, nep.hr. 1/1 1000,- 1100,-

Pol.

Finsko pod Ruskem - Alexander III. 1881 - 1894

Stav

V.cena

D.cena

1179. 5 pennia 1889 Y: 11, nep.hr. -1/1- 100,- 110,-

Pol.

Finsko pod Ruskem - Mikuláš II. 1894 - 1917

Stav

V.cena

D.cena

1180. 2 markaa 1906 L Y 4 a 1/1 1200,- 1500,-

Pol.

Finsko pod Ruskem - Mikuláš II. 1894 - 1917

Stav

V.cena

D.cena

1181. 2 markaa 1906 L Y 4 a 1/1 1200,- 1200,-

Pol.

Finsko pod Ruskem - Mikuláš II. 1894 - 1917

Stav

V.cena

D.cena

1182. 2 markaa 1908 L Y 4 a, zc.nep.hr., R 0/0 2000,- 2800,-

Pol.

Finsko pod Ruskem - Mikuláš II. 1894 - 1917

Stav

V.cena

D.cena

1183. Markaa 1907 L Y 3 a 1/1 900,- 1200,-

Pol.

Finsko pod Ruskem - Mikuláš II. 1894 - 1917

Stav

V.cena

D.cena

1184. Markaa 1907 L Y 3 a 1/1 900,- 950,-

Pol.

Finsko pod Ruskem - Mikuláš II. 1894 - 1917

Stav

V.cena

D.cena

1185. Markaa 1908 L Y 3 a, R 0/0 2000,- 2200,-

Pol.

Finsko pod Ruskem - Mikuláš II. 1894 - 1917

Stav

V.cena

D.cena

1186. Markaa 1915 S Y 3 a 0/0 800,- 900,-
1187. Markaa 1915 S Y 3 a, pěkná pat. 0/0 800,- --.-
1188. Markaa 1915 S Y 3 a, pěkná pat. 0/0 800,- 850,-
1189. 50 pennia 1916 S 25 pennia 1916 S KM 6.2 2.2, 2 ks 0/0 180,- 220,-
1190. 10 pennia 1895, 1896, 1897 KM 14 1 x nep.prohn., nep.kor., 3 ks -1/1- 200,- 220,-
1191. 10 pennia 1905, 1907, 1908, 1912 KM 14 2 x hrany, 4 ks 1-1- 240,- 240,-
1192. 10 pennia 1917 " bělogvardějci " KM 18 1/1 160,- 180,-
1193. 5 pennia 1897, 1898, 1899 KM 15 1 x škráb., 3 ks 1/1 200,- 220,-
1194. 5 pennia 1898, 1908, 1913, 1915 KM 15, 1x nep.hr., 4 ks 1-1- 200,- 200,-
1195. 5 pennia 1873, 1898, bělogvardějci 1917 2 x 1 pennia 1888, 1912, 6 ks 1-2 120,- 180,-

Pol.

Finsko

Stav

V.cena

D.cena

1196. 5 € 2014 pták na hnízdě + kachna na hladině, 2 ks 0/0 360,- 380,-

Pol.

Francie - Ludvík XIV 1643 - 1715

Stav

V.cena

D.cena

1197. Ecu 1669 na R dva menší úhozy 2/2 1900,- 1900,-

Pol.

Francie - Ludvík XIV 1643 - 1715

Stav

V.cena

D.cena

1198. Ag 1/12 ecu = 10 sols 1660 A, minc. Paříž KM 199.1, nep.just. -1/1 280,- --.-

Pol.

Francie - Ludvík XIV 1643 - 1715

Stav

V.cena

D.cena

1199. Ecu 1679, minc. Aix dobové ražené falzum z bronzu ke škodě oběhu
KM 226.12 v hraně zkouška pravosti, RR
-2/2 400,- 460,-

Pol.

Francie - Ludvík XIV 1643 - 1715

Stav

V.cena

D.cena

1200. 6 deriers 1710, minc. Aix KM 400.3 nepatrně napr.střižek, RR -1/1- 400,- 480,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2016 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor