Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 2. dubna 2016

Pol.

Medaile osobností

Stav

V.cena

D.cena

1601. Karel IV. Korunované poprsí zprava, v pozadí chrám sv. Víta / NEJVĚTŠÍ
OSOBNOSTI ČESKÉHO NÁRODA 40 mm, zlacená, papírové pouzdro
PROOF 460,- --.-
1602. Karel IV. Korunované poprsí vpravo / Lev, edice Největší osobnosti Ag 999,
35 mm, kapsle
PROOF 300,- --.-
1603. Neruda Jan. Poprsí mírně vlevo / Lev, edice Největší osobnosti Ag 999,
punc, 35 mm, kapsle
PROOF 340,- --.-
1604. Němcová Božena, portrét mírně vpravo / Edice Největší osobnosti, lev
OPPL Ag 40 mm, punc, kapsle
PROOF 500,- --.-

Pol.

Medaile osobností

Stav

V.cena

D.cena

1605. Palacký František poprsí vpravo / Odhalení pomníku 1.VII.1912 v Praze,
pohled na pomník SUCHARDA Bz 58 x 60 mm plaketa
1/1 650,- 650,-

Pol.

Medaile osobností

Stav

V.cena

D.cena

1606. Palacký František poprsí vpravo / Edice Největší osobnosti, lev, zlatistá
úprava 40 mm, kapsle
PROOF 180,- --.-
1607. Přemysl Otakar I., korunovaný portrét čelně / Edice Největší osobnosti,
zlatistá úprava 40 mm
PROOF 180,- --.-
1608. Radecký Jan Josef. Pomník Radeckého v Praze. Portrét zleva / Radeckého
památník 1859 česko-německý text SEIDAN Bz 80 mm, hr.
1/1 650,- 700,-
1609. Rudolf II. zlatě provedené poprsí vpravo medaile, vlevo koruna s usazeným
kamínkem / Edice Čeští panovníci. Dva lvi a orlice drží korunu, zušlech-
těno Au + Ag 40 mm, kapsle
PROOF 180,- --.-
1610. Rudolf II. Rudolfínská Praha, Rudolf II. portrét v klobouku / TYCHO BRAHE,
poprsí, vedle astronomické přístroje Ag 35 mm, punc, kapsle
PROOF 380,- --.-
1611. Rudolf II. Rudolfínská Praha, Rudolf II. portrét v klobouku / TADEÁŠ HÁJEK,
poprsí, slunce, hvězdy Ag 35 mm, punc, kapsle
PROOF 380,- --.-
1612. Rudolf II. Rudolfínská Praha, Rudolf II. portrét v klobouku / JOHANNES KEP-
LER, poprsí Ag 35 mm, punc, kapsle
PROOF 380,- --.-
1613. Rudolf II. Rudolfínská Praha, Rudolf II. portrét v klobouku / RABI L'OW,
židovský náhrobek Ag 35 mm, punc, kapsle
PROOF 380,- --.-
1614. Seifert Jaroslav portrét čelně / Edice největší osobnosti, lev, zušl. Au, 40 mm, kapsle PROOF 190,- --.-
1615. Tusar Vlastimil poprsí vlevo, 1924 plaketa 105 x 142 mm, jednostranná -1 260,- 280,-
1616. Sv. Václav, relikvie. Lebka a částečný profil panovníka / Poprsí sv. Václava
ve zbroji s praporcem BEJVL Ag 37 mm, exemplář č. 9 ( 99 kusů )
certifikát, originální kazeta
PROOF 1200,- --.-
1617. Sv. Václav. Svatováclavská pocta Benediktu XVI. Poprsí knížete čelně, po
stranách znaky / Panna Maria s Jezulátkem KNOBLOCH Ag 999
40 mm 28 g medaile číslo 290 ( 300 exemplářů ), certifikát, pův.etue
0/0 600,- --.-
1618. Sv. Václav. Portrét mírně vlevo / Lev, edice Největší osobnosti Ag 999,
punc, 35 mm, kapsle
PROOF 340,- --.-
1619. Sv. Vojtěch žehnající poprsí vlevo / 2000 let od narození Krista, Panna Maria
s Ježíškem Ag 925, 40 mm, punc
PROOF 480,- --.-
1620. Zita císařovna rakouská. Korunované poprsí / Znak pod korunou držený
dvěma gryfy Ag 999,9 35 mm
PROOF 260,- 320,-

Pol.

Poslední Rožmberkové

Stav

V.cena

D.cena

1621. Kateřina z Ludanic, poprsí poločelně / Rožmberk v brnění na koni s taseným
mečem Ag 999 35 mm
PROOF 380,- --.-
1622. Petr Vok z Rožmberka,poprsí čelně / Rožmberk v brnění na koni s taseným
mečem Ag 999 35 mm
PROOF 380,- --.-
1623. Polyxena z Pernštejna, poprsí čelně / Rožmberk v brnění na koni s taseným
mečem Ag 999 35 mm
PROOF 380,- 400,-
1624. Vilém z Rožmberka, poprsí poločelně s řádem Zlatého rouna / Rožmberk
v brnění na koni s taseným mečem Ag 999 35 mm
PROOF 380,- --.-

Pol.

Medaile vojenské

Stav

V.cena

D.cena

1625. Tuřany. 25. výročí trvání spolku vysloužilců farnosti Tuřanské 26.9.1897 /
S BOHEM PRO CÍSAŘE A VLAST Mos. 31 mm, pův.ouš.
-1/1- 200,- --.-
1626. ČS. LETCI PŘI VYLODĚNÍ SPOJENCŮ V NORMANDII, letadlo spitfire /
Královská koruna, čísla čs. letek Ag 31 mm
PROOF 240,- 260,-

Pol.

Medaile sokolské

Stav

V.cena

D.cena

1627. XI. slet 1948. Pamětní medaile pro vítěze sletových soutěží a závodů. Stojící
sokol s pozdviženými křídly / Tři nazí atleti BRŮHA Nov. XI.48 Bz 40 mm
0/0 180,- --.-

Pol.

Medaile sportovní

Stav

V.cena

D.cena

1628. Výročí olympijských her. Pohled na Akropolis, 1896 / Čtyři řečtí atleti se
štíty OLYMPIA Ag 999,9 35 mm
PROOF 260,- --.-
1629. Výročí olympijských her. Pohled na Akropolis, 1896 / Dva zápasící atleti
OLYMPIA Ag 999,9 35 mm
PROOF 260,- --.-
1630. EURO 96 England / Českomoravský fotbalový svaz, znak ČR, míč Ag 999
44 mm, pův.etue
0/0 300,- --.-
1631. Český olympijský výbor. Lev, vlajka, olympijské kruhy / Salt Lake 2000, sně-
hová vločka, olympijské kruhy KOZÁK Ag 35 mm, punc, kapsle
PROOF 340,- 340,-
1632. Euro 2004 Portugalsko, fotbalista / ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ
Ag 999,9 35 mm, punc, kapsle
PROOF 320,- --.-
1633. 120. výročí AC Sparty Praha, vlaječka / 1893 2013, pohled na stadion
ŠŤASTNÝ Ag 999 37 mm, certifikát, originální etue, kapsle
0/0 750,- --.-

Pol.

Medaile náboženské a svátostky - bez rozlišení země původu

Stav

V.cena

D.cena

1634. Poprsí Josefa II a Pia VI, pontifikační medaile / Pohled na oltář, HMVNCTA
CLARIOR MDCCLXXXII Sn 43 mm, litá
-1/1 320,- --.-

Pol.

Medaile ostatní

Stav

V.cena

D.cena

1635. Karel V. s jablkem a žezlem na trůnu / IHESVS CHRISTVS.AIN…. Ježíš s jablkem
a žezlem na trůnu. Litá 45 mm, pozdější práce, pův.ouš.
-1/1- 360,- 600,-

Pol.

Medaile ostatní

Stav

V.cena

D.cena

1636. Zemědělská rada pro Království české / Za zásluhy o zemědělství, čes.-
německý text ŠMAKAL Ag 42 mm A: dva drobné vrypy, R:vl.škr.
1/1 600,- --.-

Pol.

Medaile ostatní

Stav

V.cena

D.cena

1637. Praha a Vltava. Stojící bohyně v dlouhém rouchu, k ní vzhlíží dívka, v pozadí
Praha SUCHARDA Bz 58 x 73 mm plaketa jednostranná
1 400,- 600,-

Pol.

Medaile ostatní

Stav

V.cena

D.cena

1638. "Blondýna", secesní portrét dívky, ČESKÁ REPUBLIKA. Medaile ve tvaru
zoubkované poštovní známky. OPPL. Uloženo v plexi obalu, je možno
vyjmout nebo postavit do přiloženého stojánku Ag 99,9 15,56 g
56,5 x 41,4 mm, certifikát, originální kazeta
PROOF 650,- --.-
1639. KDE DOMOV MŮJ, budovy měst ČR / ČESKÉ REPUBLICE 1.1.1993, lev
Ag 999 35 mm
PROOF 260,- 260,-
1640. KDE DOMOV MŮJ, Svatovítská katedrála / ČESKÉ REPUPLICE 1.1.1994,
lev Ag 999 35 mm
PROOF 260,- 320,-
1641. KDE DOMOV MŮJ, staroměstský orloj / ČESKÉ REPUPLICE 1.1.2000,
lev Ag 999,9 35 mm
PROOF 260,- 320,-
1642. Staré pověsti české. Kmet vypráví pověsti / Stojící Libuše věští, před ní Praha
Ag 925 40 mm, punc
PROOF 480,- --.-
1643. Staré pověsti české. Kmet vypráví pověsti / Lumír a píseň Ag 925 40 mm, punc PROOF 480,- --.-
1644. Karel Starý ze Žerotína, poprsí mírně zleva / Scéna pražské defenestrace
1618 Ag 999 35 mm
PROOF 260,- --.-
1645. Matyáš hrabě Thurn na koni vlevo, znak / Výjev z pražské defenestrace 1618
Ag 999 35 mm
PROOF 260,- 260,-
1646. Svatý Vojtěch, 1000 let kláštera v Břevnově. postava světce, v pozadí klášter /
Kříž, v rozích okřídlené symboly Ag 999,9 35 mm
PROOF 260,- --.-
1647. První vlak v Praze 20.8.1845, trasa dráhy z Vídně, historická lokomotiva /
Znaky Prahy a Vídně Sg 999 35 mm
PROOF 260,- 260,-
1648. Portréty E. Beneše, T. G. Masaryka a R. Štefánika, mapa ČSR / Edice Histo-
rické momenty Ag 35 mm, punc, kapsle
PROOF 240,- --.-
1649. 15. výročí založení ING INVESTMENT MANAGEMENT, číslice / Dtto, 1997 -
2012, ležící lev Ag 999, 35 mm, pův.etue
PROOF 340,- --.-
1650. Svaz pro holubářství v Protektorátu Čechy a Morava / Holub, v pozadí Hrad-
čany ZA ZÁSLUHY O PRAŽSKÉHO REJDIČE Tmavý kov 51 mm
1/1 120,- 120,-
1651. Sada Ag miniatur Ø 10 mm - američtí prezidenti. Specielní kazeta + přilože-
ná lupa Ag + průvodní list, 36 ks
0/0 800,- 800,-
1652. Sada Ag miniatur Ø 10 mm - přírodní rezervace USA. Specielní kazeta, 50 ks 0/0 800,- 800,-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1653. ZUR JAHRHUNDERT FETER….1813 stojící žena s mečem a štítem / V medai-
lonech portréty Andrease Hofera, knížete Schwarzenberga a arcivévody
Karla Bz 65 mm A: drobné seky
-1/1- 200,- --.-
1654. Poprsí prince Rudolfa a Štěpánky vlevo / Svatební medaile 10.5.1881, text
ve věnci Sn 28 mm nepatrně otř.portr., pův.ouš.
-1/1 240,- --.-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1655. Mezinárodní elektrická výstava ve Vídni 1883. Korunní princ Rudolf, poprsí
vpravo / Výstavní palác, text Ag 54 mm, R:skvrnka
1/1 1200,- 1400,-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1656. Vídeň, IV. hudební festival ve Vídni 1890. Letící Múza s olivovou ratolestí
a harfou, andělíček / Bohatý znak Bz 60 mm, pův.ouš.
1/1 1000,- 1000,-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1657. Manévry u Detenic 1892. FJI. portrét vpravo / Německý text ve věnci Bz
postř. 33 mm, podložní lístek skvrnky, nečistěná, pův.ouš.
-1/1 420,- 600,-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1658. Manévry u Güns v Uhrách 1893. Menší poprsí FJI. vpravo / Německý
text, podložní lístek Bz 29 mm skvrnky, pův.ouš.
1/1- 650,- 650,-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1659. Josef Ritter von Storck poprsí vpravo / Výročí 22.4.1900. Ředitel Institutu
umění a řemesel ve Vídni A. SCHARFF Bz 62 mm
0/0 1200,- 1200,-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1660. Veteránský spolek. Pod korunou znak na zkřížených praporech /LEOPOLD
SALVATOR ST. ANDRÄ WÖRDERN U UMG 1904 Cu postř. 31 mm, pův.ouš.
1/1- 200,- --.-
1661. Pomník císařovny Alžběty ve Vídni - 1907 / Poprsí císařovny zleva NEUBER-
GER Bz 18 x 24 mm, pův.ouš.
1/1 260,- --.-
1662. Karel I. poprsí ve vavřínovém věnci zleva / Karlův dětský portrét pod korunou
ve věnci Bk 30 mm A i R četné "bublinky", pův.ouš.
-1/1- 150,- --.-
1663. 28. FEBRUAR 1911 ve věnci / Dva znaky pod korunou a baldachýnem. Levý je
z prsního štítku rakouského orla, druhý je motivově obdobný Ag 17 mm, odstr.ouš.
1/1 150,- --.-

Pol.

Medaile ostatních států

Stav

V.cena

D.cena

1664. Francie. VILLE DE PARIS bohatý znak / Pařížská akademie vynálezů, prů-
myslu a výstavnictví, MAREY 50 mm zlacená, pův.etue
0/0 400,- 440,-
1665. Francie. LA VILLE DE PARIS, pohled na Paříž / Socha panovníka na koni
Mos. 28 mm
1/1- 200,- --.-
1666. Německo. Hamburg, pohled na historickou zástavbu / Av: mince 48 shillingu,
lvi drží znak města Ag 1000 44 mm
0/0 500,- --.-
1667. Německo - Bavorsko. Ludvík II. Bavorský, poprsí vpravo / Královská koruna
Ag 999,9 34 mm
PROOF 240,- --.-
1668. Německo - Bavorsko. Ludvík III. Bavorský, poprsí vlevo / Královská koruna
Ag 999,9 34 mm
PROOF 240,- 240,-
1669. Německo - Bavorsko. Otto I.. Bavorský, poprsí mírně vpravo / Královská koruna
Ag 999,9 34 mm
PROOF 240,- --.-
1670. Německo. Mnichovský pivovar, pohled na jeho historickou budovu / 100. výročí
1997 text ve věnci Ag 999,9, kapsle
PROOF 240,- --.-
1671. Německo. Medaile na drahotu 1923. Stojící muž s dítětem, před nimi kle-
čící plačící žena / Ceny potravin Bz 32 mm
1/1 100,- 100,-
1672. Slovenská republika. NAD TATROU SA BLÝSKÁ, významné historické
budovy / SLOVENSKEJ REPUBLIKE 1.1.1993, dvojramenný kříž Ag 999
35 mm, punc
PROOF 300,- 400,-

Pol.

ČSR, ČSSR, ČR

Stav

V.cena

D.cena

1673. Za zásluhy o obranu vlasti, I. vydání ČSR, Ag punc VM 43 Nov. 142, nošená 1/1/1- 300,- --.-
1674. Řád rudé hvězdy práce VM 46 Nov. 152 + stužka, orig.etue 1/1/1 1000,- 1000,-
1675. Za pracovní obětavost I. vydání VM 48 Nov. 156 1/1/1 240,- --.-
1676. Štítek na stuhu - bez bližšího určení. Na vavřínových listech na stuze "1918"
Bz 40 x 6,5 mm, pro uchycení na stuze
1/ 100,- --.-
1677. Za věrnou službu. Sbor nápravné výchovy České socialistické republiky
I. + II. + III. stupeň, vždy medaile, stužka, etue, orig.etue, 3 ks
1/1/1 180,- 300,-
1678. Kříž CVA ( Czech War veteran association ) + stužka 1/1/1 400,- 500,-
1679. 60. výročí ukončení 2. světové války 1945 - 2005 / MINISTERSTVO OBRANY
ČESKÉ REPUBLIKY
1/1/1 280,- --.-
1680. Policie ČR, Krajské ředitelství hlavního města Prahy. Pohotovostní motorizo-
vaná jednotka + stužka, orig.etue
1/1/1 700,- 850,-
1681. Jezdecký klub HUBERTUS 1946. Podkova 50 x 55 mm + trikolora uzpůsobená
k nošení podkovy
1/ 260,- --.-
1682. Scharafile. Na stříbrné osmicípé paprsčité hvězdě zlacených osm dubových
lístků, terč kov 50 x 50 mm, pův.ouš.
1/ 200,- --.-

Pol.

Faleristika ostatních států světa

Stav

V.cena

D.cena

1683. Belgie. Zlaté palmy 1/1/1 300,- 300,-
1684. Čína. Válečné námořnictvo 1950. Na ozubeném kole kotva, hvězda, čínské
nápisy
1/1/1 380,- 500,-
1685. Francie. Pamětní kříž bojovníků 1914 - 1918. Na tlapatém kříži zkřížené meče,
věnec a přilba nošená
1/1/1- 400,- --.-
1686. Francie. Ministerstvo obchodu, vyryto M.L.SANIAL 1927 / Poprsí Mariany
vlevo
1/1/1 340,- --.-
1687. Francie. Pamětní medaile na expediční sbor Francie v Itálii 1943 - 44, krá-
čející galský kohout / Ve vavřínovém věnci CEP ( Aukce Praha 11.4.15
pol. 2035 )
1/1/1 550,- 600,-
1688. Francie. Pamětní medaile na válku 1939 - 1945. Kokrhající kohout na dvoj-
ramenném kříži ( Aukce Praha 11.4.15, pol. 2029 )
1/1/1 340,- 360,-
1689. Francie. Pamětní medaile námořní obchod, poprsí rybáře vlevo / Čestná
medaile, vyryto G. MALVISI 1962
1/1/1 340,- --.-
1690. Maďarsko. Hasičská medaile 1958 / Znak, sekyrka, proudnice, vše ve věnci 1/1/1 190,- --.-
1691. OSN. Dekorace na misi v Gruzii ( IN THE SERVICE OF PEACE ) sedm
úzkých proužků Kounovský 30
1/1/1 300,- 320,-
1692. OSN. Dekorace na misi na západní části Nové Guinee.( IN THE SERVICE
OF PEACE ) stužka modrá, ve středu tři užší proužky Kounovský 39
1/1/1 320,- 340,-
1693. OSN. Dekorace na misi v Palestině ( IN THE SERVICE OF PEACE ) stužka
modrá, dva bílé proužky Kounovský 44
1/1/1 320,- 340,-
1694. NATO. Za služby pro mír a přátelství, anglický text / Kompasová růžice ve
věnci + stužka, orig.etue
0/0/1 440,- --.-
1695. Polsko. Kříž Jana Kraslického - I. stupeň, jednostranný, zlacený a smalt
- bronz 30 x 30 mm Grosz 322
1/1/1 120,- --.-
1696. USA. Americká legie 1938. Medaile ve tvaru srdce, orel, budovy, zlatistá
úprava, matriční číslo 1986
1/1/1 300,- --.-
1697. USA. Osmiboká medaile se závěsem a stuhou FOR MILITARY ACHIEVEMENT 1/1/1 200,- --.-
1698. USA. Šestiboká medaile se závěsem a stuhou FOR MILITARY MERIT
- udělovaná americkým vojákům za misi v Afganistanu
1/1/1 120,- --.-
1699. Velká Británie. Pamětní kříž královny Viktorie. Uprostřed v kruhu portrét,
v ramenech data: 1819 narození, 1838 korunovace, 1840 sňatek, 1887
jubileum. Plech, jednostranná, stužka krátká, zelená, ušpiněná
-1/ 220,- --.-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1700. 20 K 1913 I. vydání sér. 2331 BHK RU6, NEPER N 1300,- 1800,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2016 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor