Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 2. dubna 2016

Pol.

Aurelianus 270 - 275

Stav

V.cena

D.cena

1901. AE 22 mm R: císař přebírá globus okroj.střiž. 2/2 80,- 80,-

Pol.

Probus 276 - 282

Stav

V.cena

D.cena

1902. AE antoninian 22 mm R: MARTI PACIF Mart se štítem kráčí vlevo, koroze -1/1- 70,- 70,-
1903. AE antoninian 23 mm R: ROMAE AETER chrám s Romou -1/2 180,- 180,-
1904. AE antoninian 20 mm R: bohyně stojí vlevo, v poli L - koloniální ražba 2/2 170,- 170,-
1905. AE antoninian 22 mm R: CLEMENTIA TEMP Probus s Jupiterem, na globu
Victorie, více Cu
2/2 110,- 110,-

Pol.

Carus 282 - 283

Stav

V.cena

D.cena

1906. AE antoninian 20 mm R: VIRTVS AVGG Carus a Jupiter, v exc. XX 2/2 130,- 130,-

Pol.

Diocletianus 284 - 305

Stav

V.cena

D.cena

1907. AE antoninian R: CONCORDIA MILITVM Diocletian a Concordia si podá-
vají Victorii, v exc. .XXI., v poli HΔ minc. Heraclea Sear 12636
-1/1- 140,- --.-
1908. AE antoninian 22 mm R: CONCORDIA MILITVM Diocletián dostává Victo-
rii od Jupitera
-1/1- 120,- --.-
1909. AE 21 mm, poreformní radiatus R: CONCORDIA MILITVM, v poli HΓ
minc. Heraclea rok 295 - 298 Sear 12833
-1/1 140,- --.-

Pol.

Maximianus 286 - 305, 306 - 308, 310

Stav

V.cena

D.cena

1910. 2 x antoninian 1 x poreformní radiatus R: CONCORDIA MILITVM, 3 ks -1-2 150,- --.-
1911. AE antoninian 21 mm R: CONCORDIA MILITVM Maximianus dostává Victorii
od Concordie, vylom.
-2/2 100,- --.-

Pol.

Licinius I. 308 - 324

Stav

V.cena

D.cena

1912. Follis 23 mm R: IOVI CONSERVSTORI AVGG Jupiter vlevo, minc. Heraclea
Sear 15233, pě
1/1 140,- 160,-
1913. Follis 19 mm A: poprsí ve vojenském vlevo R: IOVI CONSERVATORI AVGG
Jupiter s Victorií, u nohou zajatec minc.Antioch 317-8 Sear 15239
1/1 120,- --.-
1914. AE 21 mm R: IOVI CONSERVATORI Jupiter stojící vlevo, drží Victorii a
oštěp, v poli Γ, minc. Siscia
-1/1 90,- --.-
1915. AE 22 mm R: IOVI CONSERVATORI Jupiter stojící vlevo, drží Victorii, u no-
hou orel, lakov.
-1/1 80,- --.-
1916. AE 23 mm R: IOVI CONSERVATORI Jupiter stojící vlevo, drží Victorii a
oštěp
-1/1 90,- --.-
1917. Poreformní radiatus R: IOVI CONSERVATORI Jupiter s Victorií vlevo,
u nohou vlevo orel, vpravo zajatec, nad ním XIII, v exc. SMHB ( 2.dílna )
minc.: Heraclea rok 318-24 Sear 15222, pěkná pat.
1/1 140,- 140,-
1918. Poreformní radiatus R: IOVI CONSERVATORI Jupiter s Victorií vlevo,
u nohou vlevo orel, vpravo zajatec, nad ním XIII, v exc. SMHB ( 2.dílna )
minc.: Heraclea rok 318-24 Sear 15222, pěkná pat.
1/1 140,- 140,-
1919. Follis 24 mm R: IOVI CONSERVATORI AVG Jupiter s Victorií vlevo, orel
s věncem u nohou vlevo v exc. SMHT, vpravo v poli A minc. Heraclea
rok 313 Sear 15240, nep.nedor.
1/1 140,- --.-
1920. Konvolut follisů 21 mm, typ IOVI CONSERVSTORI, stojící Jupiter, 2 ks -1-2 100,- --.-
1921. AE 21 mm R: SOLI INVICTO COMITI Sol stojící vlevo, v poli Π X Γ -1/1 100,- --.-
1922. AE 20 mm R: SOLI INVICTO COMITI Sol stojící vlevo, v poli R - P 1/1- 80,- --.-
1923. AE 19 mm R: VICT LAETAE PRINC PERC dvě Victorie proti sobě, nad oltářem 2/2 70,- --.-
1924. AE follis 18 mm R: PROVIDENTIAE AVGG, táborová brána, 3 věže minc.:SMHA -1/1- 100,- --.-

Pol.

Constantinus I. 307 - 337

Stav

V.cena

D.cena

1925. AE 18 mm R: GLORIA EXERCITVS dva vojáci,dvě standarty 2/2 70,- --.-
1926. AE 16 mm R: GLORIA EXERCITVS dva vojáci, jedna standarta, nep.okr. -1/1- 80,- --.-
1927. AE 17 mm R: BEATA TRANQVILLITAS VOTIS XX oltář s globem, nál.pat. 2/2 80,- --.-
1928. AE 16 mm R: GLORIA EXERCITVS dva vojáci, jedna standarta 1/1 80,- --.-
1929. AE 15 mm R: GLORIA EXERCITVS dva vojáci, jedna standarta -1/1- 70,- --.-
1930. AE 17 mm R: GLORIA EXERCITVS dva vojáci, dvě standarty SCO.ST, nep.ned. 1/1- 90,- --.-
1931. Follis 22 mm R: IOVI CONSERVATORI Jupiter s Victorií vlevo, orel u nohou
minc. SMN Sear 3762 var.
-1/1- 100,- --.-
1932. AE 23 mm R: SOLI INVICTO COMITI stojící Sol vlevo se vztaženou rukou,
drží globus, v poli FT, lakov.
2/1- 120,- --.-
1933. AE 19 mm R: SOLI INVICTO COMITI stojící Sol vlevo se vztaženou rukou,
drží globus, v poli A X F, nep.ned.
1/1 120,- --.-
1934. AE 18 mm R: SOLI INVICTO COM stojící Sol vlevo, v poli C-S 1/1 90,- --.-
1935. AE 16 mm A: portrét Constantina vpravo R: císař s věncem v quadrize
posmrtná ražba, nep.vyl.
2/1 70,- --.-
1936. AE 15 mm A: portrét Constantina vpravo R: císař s věncem v quadrize
SNANS posmrtná ražba
-1/1- 80,- --.-
1937. AE 3 R: VOT / XX / MVLT / XXX / TSA vše ve věnci minc. Thessalonika
Sear 16332, pěkná pat., R
1/1 150,- --.-
1938. Posmrtná ražba AE 4 R: VN MR zahalený Constantinus vpravo Sear 3778 1/1- 60,- --.-

Pol.

Pamětní ražby z let 330 - 346

Stav

V.cena

D.cena

1939. AE 3 A: hlava Romy v přilbici vlevo R: VRBS ROMA vlčice kojí Romula a
Rema minc. SMH Heraclea 330 - 333 Sear 16517, pěkná pat.
1/1 140,- 140,-
1940. AE 17 mm A: CONSTANTINOPOLIS, poprsí v přilbici vlevo R: Victorie na próře
minc.: SMTSE
1/1 70,- --.-
1941. URBS ROMA AE 13 mm A: Roma v přilbici vlevo R: GLORIA EXCERCITVS
dva vojáci, jedna standarta, minc.: Constantinopolis
2/1 70,- --.-

Pol.

Helena + 328 - matka Constantina I.

Stav

V.cena

D.cena

1942. Posmrtná ražba AE 15 mm R: PAX PVBLICA stojící Pax vlevo Sear 3810 2/2 70,- --.-

Pol.

Crispus 316 - 326

Stav

V.cena

D.cena

1943. AE 18 mm R: PROVIDENTIA CAES táborová brána 2/1- 90,- --.-
1944. AE 3 R: CAESARVM NOSTRORVM VOT XV ve věnci minc. PT Trier 323-4
Sear 16760, pěkná pat.
-1/1 100,- --.-
1945. AE 18 mm R: CAESARVM NOSTRVM VOT / X ve věnci -1/1 90,- --.-
1946. AE 3 R: VIRTVS EXERCIT trofeje se dvěmi zajatci VOT XX v exc. T minc.
Ticinum 319 - 20 Sear 16850
-1/1- 120,- --.-

Pol.

Constantinus II. jako caesar 317 - 337

Stav

V.cena

D.cena

1947. AE 18 mm R: GLORIA EXCERCITVS dva vojáci, dvě standarty 2/2- 80,- --.-
1948. AE 3/4 R: GLORIA EXERCITVS dva vojáci, dvě standarty minc. Constantino-
polis Sear 3851
-1/1 50,- 50,-
1949. AE 3/4 R: GLORIA EXERCITVS dva vojáci, dvě standarty minc. Constantino-
polis Sear 3851
-1/1- 50,- --.-
1950. AE 3/4 R: GLORIA EXERCITVS dva vojáci, dvě standarty minc. SMH S:3851 1/1 70,- --.-
1951. AE 3/4 R: GLORIA EXERCITVS dva vojáci, dvě standarty minc. Siscia
Sear 3851, pěkná pat.
1/1 70,- --.-
1952. AE 3/4 R: GLORIA EXERCITVS dva vojáci, dvě standarty minc. Siscia
Sear 3851, pěkná pat.
1/1 70,- --.-
1953. AE 3/4 R: GLORIA EXERCITVS dva vojáci, jedna standaray minc. Siscia
v exc. SIS Sear 3851, pr.ražb.
2/2 70,- --.-
1954. AE 3/4 R: GLORIA EXERCITVS dva vojáci, dvě standarty minc. Siscia
Sear 3851
1/1 60,- --.-
1955. AE 3 R: IOVI CONSERVATORI CAESS Jupiter s Victorií vlevo, vlevo v poli
věnec minc.: SHN Sear 0, pěkná pat., R
-1/1- 100,- --.-
1956. AE 3 A: portrét vpravo R: PROVIDENTIAE CAESS táborová brána se dvěmi
věžemi minc SMN Sear 3848, pěkná pat.
1/1 80,- --.-
1957. AE 3 R: PROVIDENTIAE CAESS táborová brána se dvěmi věžemi, minc.
SMHΓ Sear 3848, pěkná pat.
1/1 80,- --.-
1958. AE 3 R: PROVIDENTIAE CAESS táborová brána se dvěmi věžemi, minc.
SMHΓ Sear 3848
-1/1 70,- --.-
1959. AE 20 mm A: Portrét zleva R: PROVIDENTIA CAES táborová brána minc. SNK 2/2 70,- --.-
1960. AE 18 mm A: portrét vlevo R: PROVIDENTIAE AVGG, táborová brána -1/1 70,- --.-

Pol.

Constans 333 - 350

Stav

V.cena

D.cena

1961. AE 18 mm R: FEL TEMP REPARATIO fenix na pyramidě 2/2 70,- --.-
1962. AE 18 mm R: FEL TEMP REPARATIO císař drží fenixe, vpravo Victoria, st.měď. -1/1- 100,- --.-
1963. AE 16 mm R: GLORIA EXERCITVS dva vojáci, jedna standarta, nep.vyl. 2/2 70,- --.-
1964. AE 15 mm R: VICTORIAE DD AVG Q NN dvě Victorie proti sobě -1/2 70,- --.-
1965. AE 15 mm R: dvě Victorie s věnci -3/3 20,- --.-

Pol.

Constantius II. 337 - 361

Stav

V.cena

D.cena

1966. AE 18 mm R: dva vojáci, dvě standarty -1/2- 70,- --.-
1967. AE 16 mm R: dva vojáci, jedna standarta, nál.pat. -1/1- 70,- --.-
1968. AE 21 mm R: FEL TEMP REPARATIO voják vleče zajatce z pod palmy,
minc.: SMK
1/1 100,- --.-
1969. AE 17 mm R: FEL TEMP REPARATIO v exc. SETS voják poráží nepřítele -1/2 100,- --.-
1970. AE 18 mm R: FEL TEMP REPARATIO voják poráží nepřítele,v ex.ΠT, st.měď. 1/1 70,- --.-
1971. AE 15 mm R: SPES REIPVBLICE stojící císař drží globus a kopí -1/2- 80,- --.-
1972. AE 22 mm maiorina R: FEL TEMP REPARATIO jezdec poráží nepřítele -2/2- 130,- --.-
1973. AE 19 mm centenionalis R: FEL TEMP REPARATIO voják poráží jezdce
minc. SIS
1/1 70,- --.-
1974. AE 19 mm centenionalis R: FEL TEMP REPARATIO voják poráží jezdce
minc HSIS
-1/1- 80,- 80,-
1975. AE 17 mm centenionalis R: FEL TEMP REPARATIO voják poráží nepřítele -1/1- 60,- --.-
1976. AE 4 R: SPES PEIPVBLICE stojící Constantius vlevo, drží globus a kopí
minc. SMKA Sear 3911, pěkná pat.
1/1- 60,- --.-
1977. AE 15 mm follis R: VICTORIAE DD AVGG Q NN dvě Victorie s věnci, mezi
nimi tečka minc. SIS, nep.vyl.
-1/1- 60,- --.-

Pol.

Julianus II. " Apostatus " 360 - 363

Stav

V.cena

D.cena

1978. AE 18 mm R: FEL TEMP REPARATIO voják poráží nepřítele, v poli "N" -1/1- 100,- 100,-
1979. AE 15 mm R: voják poráží nepřítele 2/2- 70,- --.-

Pol.

Valentinianus I. 364 - 375

Stav

V.cena

D.cena

1980. AE 18 mm R: GLORIA ROMANORVM císař vleče zajatce vpravo, vylom. -1/1- 70,- --.-
1981. AE 17 mm R: GLORIA ROMANORVM císař vleče zajatce vpravo, nep.vyl. 1/1 60,- --.-
1982. AE 17 mm R: GLORIA ROMANORVM císař kráčí vpravo, vleče zajatce, v poli "A" 2/2 55,- --.-

Pol.

Jovianus 363 - 364

Stav

V.cena

D.cena

1983. AE 19 mm R: VOT / V / MVLT / X ve věnci -1/1- 90,- 110,-
1984. AE 18 mm R: VOT / V ve věnci, minc. HERACL, olám.okr. -1/1- 80,- 80,-

Pol.

Valens 364 - 378

Stav

V.cena

D.cena

1985. AE 3 R: GLORIA ROMANORVM Valens s labarem kráčí vpravo, vleče zajatce
minc. SMAQP Sear 4017, nepr.okr.
1/1 60,- --.-

Pol.

Valantinianus II. 375 - 392

Stav

V.cena

D.cena

1986. AE 4 R: SALVS REIPVBLICAE Victorie kráčí vlevo a vleče zajatce, vlevo
christogram minc. SMK Sear 4067, pěkná pat.
1/1 60,- --.-

Pol.

Theodosius I. 379 - 395

Stav

V.cena

D.cena

1987. AE 3/4 R: GLORIA ROMANORVM dva vojáci s kopími si podávají globus
minc. SMN Sear 0, pěkná pat.
1/1- 100,- --.-
1988. AE 21 mm R: GLORIA ROMANORVM, voják poráží nepřítele, minc.: CMNT 2/2 80,- --.-
1989. AE 23 mm R: REPARATIO REIPVB císař vlevo, Victorie na globu 2/2- 80,- --.-
1990. AE 21 mm R: GLORIA ROMANORVM stojící Theodosius se standartou a globem 2/2 110,- --.-
1991. AE 14 mm R: VOT / X / MVLT / XX 2/2 60,- --.-
1992. AE 3/4 R: GLORIA ROMANORVM Theodosius a Arcadius vedle sebe minc.
SMKA Sear 0, pěkná pat., R
1/1- 120,- --.-

Pol.

Arcadius 383 - 408

Stav

V.cena

D.cena

1993. AE 15 mm A: portrét mírně vpravo R: sedící postava na trůnu 2/2 60,- --.-
1994. AE 4 R: SALVS REIPVBLICAE Victorie kráčí vlevo a vleče zajatce, minc.
SMN Sear 4134, pěkná pat.
-1/1- 50,- 50,-

Pol.

Marcianus 450 - 457

Stav

V.cena

D.cena

1995. AE 4 R: monogram Marciana ve věnci minc. Constantinopolis Sear 4227, pěkná pat., R 3/1- 120,- --.-

Pol.

Řím císařství

Stav

V.cena

D.cena

1996. Konvolut AE 4 - blíže neurčeno, 3 ks -2/2- 140,- --.-
1997. Konvolut AE 4 - blíže neurčeno, 4 ks -2-3 150,- --.-
1998. AE 16 mm A: IOVI CONS SENATORI sedící postava na trůnu vlevo
R: VICTORIA AVG Victoria s věncem vlevo, nál.pat.
2/2 80,- 80,-

Pol.

Geta 209 - 212

Stav

V.cena

D.cena

1999. Bytinie - Nicaea ( ? ) AE 15 mm R: velká nádoba 2/2 120,- --.-

Pol.

Alexander Severus 222 - 235

Stav

V.cena

D.cena

2000. AE 19 mm R: v chrámu (?) NI.I.AΓ.E v exc. ΩN -2/3 100,- 100,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2016 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor