Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 2. dubna 2016

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

2201. 100 Kčs 1990 250. výročí úmrtí Jána Kupeckého 0/0 120,- 120,-
2202. 100 Kčs 1990 250. výročí úmrtí Jána Kupeckého 0/0 110,- 120,-
2203. 100 Kčs 1990 100. výročí Velké Pardubické 1/1 120,- 130,-
2204. 100 Kčs 1990 100. výročí narození Bohuslava Martinů 0/0 120,- 120,-
2205. 100 Kčs 1991 150. výročí narození Antonína Dvořáka, A:nep.skvr. 0/0 120,- 120,-
2206. 100 Kčs 1991 200. výročí úmrtí W. A. Mozarta 0/0 120,- 140,-
2207. 100 Kčs 1992 50. výročí vyhlazení Lidic a Ležáků 0/0 130,- 130,-
2208. 100 Kčs 1992 175. výročí založení Moravského muzea 0/0 120,- 130,-
2209. 100 Kčs 1993 100. výročí založení Břevnovského kláštera 0/0 130,- 150,-
2210. 100 Kčs 1993 100. výročí založení Muzeální slovenské společnosti 0/0 120,- 140,-
2211. 50 Kčs 1971 50. výročí založení KSČ 0/0 80,- 160,-
2212. 50 Kčs 1971 50. výročí úmrtí P. O. Hviezdoslava 0/0 70,- 160,-
2213. 50 Kčs 1972 50. výročí úmrtí Josefa Václava Myslbeka 0/0 90,- 160,-
2214. 50 Kčs 1972 50. výročí úmrtí Josefa Václava Myslbeka 1/1 170,- 170,-
2215. 50 Kčs 1973 25. výročí Února 1/1 80,- 130,-
2216. 50 Kčs 1973 25. výročí Února 1/1 120,- 130,-
2217. 50 Kčs 1973 200. výročí narození Josefa Jungmanna 0/0 75,- 130,-
2218. 50 Kčs 1974 100. výročí narození Jána Jesenského 1/1 70,- 130,-
2219. 50 Kčs 1975 100. výročí narození S. K. Neumanna 0/0 70,- 130,-
2220. 50 Kčs 1977 120. výročí úmrtí Jána Kollára 1/1 70,- 130,-
2221. 50 Kčs 1978 100. výročí narození Zdeňka Nejedlého 0/0 80,- 150,-
2222. 50 Kčs 1978 650. výročí mincovny v Kremnici 0/0 120,- 170,-
2223. 50 Kčs 1979 30. výročí IX. sjezdu KSČ 0/0 90,- 170,-
2224. 50 Kčs 1986 Památková rezervace Praha 0/0 75,- 95,-
2225. 50 Kčs 1986 Památková rezervace Levoča 0/0 75,- 95,-
2226. 50 Kčs 1986 Památková rezervace Bratislava 0/0 75,- 85,-
2227. 50 Kčs 1986 Památková rezervace Telč 0/0 75,- 85,-
2228. 50 Kčs 1986 Památková rezervace Český Krumlov 0/1 75,- 85,-
2229. 50 Kčs 1987 Zachování chovu koně Převalského, R:vl.škr. 0/0 75,- 120,-
2230. 50 Kčs 1988 300. výročí narození Juraja Jánošíka 0/0 70,- 110,-
2231. 50 Kčs 1989 150. výročí zahájení dopravy na trati Břeclav - Brno 0/0 75,- 95,-
2232. 50 Kčs 1990 Výročí svatořečení Anežky České var. se sign. autora 0/0 75,- 100,-
2233. 50 Kčs 1991 150. výročí zahájení plavby parníku Bohemia 0/0 75,- 110,-
2234. 50 Kčs 1991 Mariánské Lázně 0/0 75,- 110,-
2235. 50 Kčs 1991 Piešťany 0/0 75,- 95,-
2236. 50 Kčs 1991 Karlovy Vary 0/0 75,- 110,-
2237. 25 Kčs 1954 10. výročí SNP 1/1 150,- 160,-
2238. 25 Kčs 1954 10. výročí SNP 1/1 220,- --.-
2239. 25 Kčs 1955 10. výročí osvobození 1/1 220,- 220,-
2240. 25 Kčs 1955 10. výročí osvobození, A:vl.škr. 1/1 220,- --.-
2241. 25 Kčs 1955 10. výročí osvobození 1/1 220,- --.-
2242. 25 Kčs 1955 10. výročí osvobození 1/1 220,- --.-
2243. 25 Kčs 1965 20. výročí osvobození 1/1 130,- 130,-
2244. 25 Kčs 1968 150. výročí založení Národního muzea 1/1 240,- 240,-
2245. 25 Kčs 1968 150. výročí založení Národního muzea 1/1 240,- --.-
2246. 25 Kčs 1969 100. výročí úmrtí J. E. Purkyně 1/1 240,- 240,-
2247. 25 Kčs 1969 100. výročí úmrtí J. E. Purkyně 1/1 240,- --.-
2248. 25 Kčs 1970 50. výročí Slovenského národního divadla 0/0 220,- 240,-
2249. 25 Kčs 1970 25. výročí osvobození Československa 1/1 100,- --.-
2250. 25 Kčs 1970 25. výročí osvobození Československa 0/0 130,- 130,-
2251. 20 Kčs 1972 100. výročí úmrtí Andreja Sládkoviča 1/1 80,- 110,-
2252. 10 Kčs 1954 10. výročí SNP 1/1 50,- 110,-
2253. 10 Kčs 1954 10. výročí SNP 1/1 110,- --.-
2254. 10 Kčs 1955 10. výročí osvobození 1/1 60,- 110,-
2255. 10 Kčs 1957 Jan Amos Komenský 1/1 90,- 90,-
2256. 10 Kčs 1964 20. výročí SNP 1/1 60,- 90,-
2257. 10 Kčs 1966 1000. výročí Velké Moravy 1/1 70,- 75,-
2258. 10 Kčs 1967 500. výročí založení Academie Istropolitány 1/1 240,- 240,-
2259. 10 Kčs 1967 500. výročí založení Academie Istropolitány 1/1 240,- --.-
2260. 10 Kčs 1968 100. výročí základního kamene Národního divadla 0/0 220,- 220,-
2261. 10 Kčs 1990 - typ d) M.R, 1993 obě Masaryk , 1992 Rašín, 1993 Štěfánik, 4 ks 0-1 44,- 70,-
2262. 1 Kčs 1957, 1976, 1985, 1990, 1991, 1992
50 haléř 1978, 1990, 1991, 1992, 10 ks
1-1- 46,- --.-
2263. 25 haléř 1953 téměř 0/0 190,- --.-
2264. 25 haléř 1962 -1/1- 50,- --.-
2265. 25 haléř 1963 -1/1 65,- --.-
2266. 25 haléř 1964 2/2 140,- --.-
2267. 25 haléř obě mincovny, 10, 5, 3, 1 haléř vše 1953, 6 ks 1-2 70,- --.-
2268. 25 haléř 1963 10 haléř 1971 5 haléř 1976 3 haléř 1963 1 haléř 1962,1986, 6 ks 1-1- 50,- --.-
2269. 20 haléř 1976, 1990, 1991, 1992 10 haléř 1976, 1990, 1991, 1992
5 haléř 1977, 1990, 1991, 11 ks
1-1- 26,- --.-
2270. Ročníková sada 1985 0/0 190,- 190,-
2271. Ročníková sada 1989 0/0 340,- --.-
2272. Ročníková sada 1990 0/0 340,- --.-
2273. Ročníková sada 1991 + 10 Kčs Štefánik, plexi, etue, 9 ks 0/0 220,- 220,-
2274. Ročníková sada 1992 + 10 Kčs Rašín, plexi, etue, 9 ks 0/0 300,- 360,-
2275. Ročníková sada 1993. 50, 20, 10 Kč Hamburg 5, 2, 1 Kč Winnipeg
50, 20, 10 haléřů Jablonec, plexi, etue, 9 ks
0/0 240,- 240,-

Pol.

ČESKÁ REPUBLIKA 1993 -

Stav

V.cena

D.cena

2276. 200 Kč 1994 125. výročí zahájení koněspřežky v Brně + karta 0/0 300,- 300,-
2277. 200 Kč 1994 Ochrana životního prostředí + karta 0/0 300,- 320,-
2278. 200 Kč 1995 200. výročí narození Josefa Pavla Šafaříka + karta 0/0 280,- 360,-
2279. 200 Kč 1995 50. výročí založení OSN + karta 0/0 280,- 320,-
2280. 200 Kč 1996 100. výročí činnosti České filharmonie + karta 0/0 280,- 340,-
2281. 200 Kč 1996 100. výročí narození Karla Svolinského + karta 0/0 280,- 340,-
2282. 200 Kč 1996 200. výročí narození Jeana Deburauea + karta 0/0 280,- 340,-
2283. 200 Kč 1996 200. výročí Vánoční mše Jana Jakuba Ryby + karta 0/0 280,- 340,-
2284. 200 Kč 1997 100. výročí zahájení výroby automobilu "President" + karta 0/0 280,- 320,-
2285. 200 Kč 1997 100. výročí založení České atletické unie + karta 0/0 280,- 320,-
2286. 200 Kč 1997 650. výročí založení kláštera Na Slovanech + karta 0/0 280,- 320,-
2287. 200 Kč 1998 650. výročí založení University Karlovy + karta 0/0 320,- 600,-
2288. 200 Kč 1998 200. výročí narození Františka Palackého + karta 0/0 280,- 300,-
2289. 200 Kč 1998 150. výročí narození Františka Kmocha + karta 0/0 280,- 300,-
2290. 200 Kč 1999 200. výročí Akademie výtvarných umění v Praze + karta 0/0 280,- 320,-
2291. 200 Kč 1999 100. výročí založení Vysokého učení technického v Brně + karta 0/0 280,- 320,-
2292. 200 Kč 1999 100. výročí narození Ondřeje Sekory + karta 0/0 280,- 320,-
2293. 200 Kč 2000 100. výročí narození Vítězslava Nezvala + karta 0/0 280,- 320,-
2294. 200 Kč 2000 700. výročí měnové reformy Václava II. + karta 0/0 320,- 380,-
2295. 200 Kč 2000 150. výročí narození Zdeňka Fibicha + karta 0/0 280,- 320,-
2296. 200 Kč 2001 Počátek nového tisíciletí + karta 0/0 320,- 440,-
2297. 200 Kč 2001 200. výročí narození Františka Škroupa + karta 0/0 280,- 320,-
2298. 200 Kč 2001 100. výročí založení Českého fotbalového svazu + karta 0/0 300,- 300,-
2299. 200 Kč 2001 200. výročí narození Jaroslava Seiferta + karta 0/0 280,- 320,-
2300. 200 Kč 2001 250. výročí úmrtí Ignáce Dientzenhofera + karta 0/0 280,- 320,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2016 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor