Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 2. dubna 2016

Pol.

Dánsko - Frederik IX. 1947 - 1972

Stav

V.cena

D.cena

2501. 5 kroner 1960 stříbrná svatba Y:65 0/0 360,- 360,-
2502. Dánsko. 25 Øre 1966, 1967, 1968, 1972, 1977, 1978, 1979, 7 ks 28,- --.-
2503. Dánsko. 10 Øre 1950, 1961, 1965, 1967, 1968, 1972, 1977, 1978, 8 ks 26,- --.-

Pol.

Estonsko

Stav

V.cena

D.cena

2504. 5 kr 1994, 1 Kr. 2003, 50 sen. 2004, 20 sen 1999, 10 sen 2000, 5 ks 0/0 90,- --.-

Pol.

Finsko pod Ruskem - Mikuláš II. 1894 - 1917

Stav

V.cena

D.cena

2505. Markaa 1915 S Y 3 a, hr. 1/1 500,- 650,-
2506. 50 pennia 1916 S KM 2.2 0/0 120,- 120,-
2507. 50 pennia 1917 S KM 2.2 0/0 120,- 140,-
2508. 25 pennia 1916 S KM 6.2 0/0 100,- 100,-

Pol.

Finsko

Stav

V.cena

D.cena

2509. 10 markaa 1970 Výročí prezidenta Paasikiviho KM 51 0/0 240,- 240,-
2510. 10 markaa 1971 X. ME v atletice KM 52 1/1 240,- 240,-
2511. 10 markaa 1975 75. výročí narození prezidenta Kekkonena KM 54 1/1 240,- 240,-

Pol.

Francie - III. republika 1871 - 1940

Stav

V.cena

D.cena

2512. 2 centim 1914 KM 841 1/1 50,- 60,-
2513. Francie. 1 Fr. 1923 50 cent. 1931, 1938 10 cent. 1941 ( Vichy ) 5 cent 1916, 5 ks 1-2 10,- --.-

Pol.

Gdaňsk

Stav

V.cena

D.cena

2514. 10 pfennig 1932 KM 152 1/1 130,- --.-
2515. 10 pfennig 1932 ( 1/1- ), 2 pfennig 1926 (0/0 ) KM 152, 141, 2 ks 20,- 65,-
2516. 5 pfennig 1932 KM 151 1/1 120,- --.-

Pol.

Itálie pod Napoleonem I. 1804 - 1814

Stav

V.cena

D.cena

2517. Centesimo 1811 V C. 1.3 -1/1- 34,- 65,-

Pol.

Itálie - Vittorio Emanuel II. 1861 - 1878

Stav

V.cena

D.cena

2518. 1 lira 1861 -1/1 130,- 140,-

Pol.

Itálie - Vittorio Emanuel III. 1900 - 1946

Stav

V.cena

D.cena

2519. 1 lira 1913 R KM 45 1/1 100,- 110,-

Pol.

Itálie

Stav

V.cena

D.cena

2520. 2 € 2005 1. výročí podepsání evropské smlouvy + 2006 XX. ZOH Turín, 2 ks 0/0 180,- --.-

Pol.

Jugoslávie

Stav

V.cena

D.cena

2521. 10 dinárů 1983 most Neretva + most Sutjeska KM 96, 97.1, 2 ks 0/0 90,- 130,-

Pol.

Lichtenštejnsko - John II. 1856 - 1929

Stav

V.cena

D.cena

2522. 1 krone 1910 Y 2, A:skvr. 1/0 190,- 240,-

Pol.

Lotyšsko

Stav

V.cena

D.cena

2523. 1 lats 2007 ryba + sněhulák + "robot", 3 ks 0/0 220,- --.-

Pol.

Maďarsko

Stav

V.cena

D.cena

2524. 5 pengö 1943 Al 75. výročí narození admirála Horthyho KM 523 1/0 95,- --.-

Pol.

Nizozemí - Wilhelmína I. 1890 - 1948

Stav

V.cena

D.cena

2525. 5 cent 1907, 1908 KM 134, 2 ks 1/1 200,- 200,-

Pol.

Nizozemí - Vilém Alexandr I. 2013 -

Stav

V.cena

D.cena

2526. 2 € 2013 200 let království + certifikát, kapsle 0/0 140,- --.-

Pol.

Nizozemí - konvoluty

Stav

V.cena

D.cena

2527. 5 gulden 1988 2 ½ gulden 1982, 1989, 3 ks 22,- 44,-
2528. 2 ½ gulden 1969, 1970, 1972, 1978, 4 ks 30,- 38,-
2529. 1 gulden 1956, 1968, 1969, 1972, 1973, 1980, 1985, 1987, 8 ks 30,- 30,-
2530. 25 cent 1950, 1951, 1955, 1964, 1966, 1970, 1971, 1972, 1973,
1980, 1982, 1990, 12 ks
30,- --.-
2531. 25 cent 1951, 1954, 1964, 1968, 1971, 1973 ( 2 x ), 1977, 1979,
1980, 1986, 1995, 12 ks
30,- --.-
2532. 25 cent 1951 1 cent 1948 ( 3 x ), 1950 ( 2 x ), 1951, 1953, 8 ks 0-1 14,- --.-
2533. 10 cent 1950, 1951, 1957, 1958, 1963, 1971, 1975, 1977, 1978, 1979, 1980, 11 ks 1-2 30,- --.-
2534. 10 cent 1951, 1955, 1956, 1958, 1962, 1966, 1975, 1978, 1979, 1980, 10 ks 1-2 30,- --.-
2535. 5 cent 1955, 1958, 1965, 1978, 1980, 5 ks 1-2 15,- --.-
2536. 1 cent 1948, 1950, 1951, 1952, 1958, 1961, 1965, 1966, 1967,
1968, 1969, 1975, 12 ks
1-2 28,- --.-

Pol.

Norsko - Haakon VII. 1905 - 1957

Stav

V.cena

D.cena

2537. 50 Ø 1919 KM 374, A:vl.škr. 1/1 50,- 90,-

Pol.

Portugalsko - Carlos I. 1889 - 1908

Stav

V.cena

D.cena

2538. Ag 500 reis 1891 Y: 23 -1/1 220,- 240,-
2539. Ag 500 reis 1891 Y: 23 -1/1 220,- --.-
2540. Ag 500 reis 1892 Y: 23 -1/1 220,- 260,-
2541. Ag 500 reis 1896 Y: 23, nep.škr. -1/1 200,- 240,-
2542. Ag 500 reis 1899 Y: 23 -1/1 220,- 220,-
2543. Ag 500 reis 1899 Y: 23 1/1 240,- 280,-
2544. Ag 500 reis 1907 Y: 23 -1/1 240,- 280,-
2545. Ag 500 reis 1908 Y: 23 -1/1 220,- 280,-

Pol.

Portugalsko

Stav

V.cena

D.cena

2546. 200 escudos 1991 Kolumbus v Portugalsku KM 658 0/0 60,- --.-
2547. 200 escudos 1991 putování na východ 1451 - 1486 - koráb KM 659 0/0 60,- --.-
2548. 200 escudos 1992 450. výročí objevení Kalifornie 1542 KM 661 0/0 60,- --.-
2549. 200 escudos 1992 500. výročí objevení Ameriky KM 660 0/0 60,- --.-
2550. 200 escudos 1993 návštěva Kiushu 1582 - 1590 KM 667 0/0 60,- --.-
2551. 200 escudos 1995 Timor 1515 - koráb KM 683 0/0 60,- --.-
2552. 200 escudos 1995 Alfonso d. Albuouvegue - koráb, nep.hr. 0/0 40,- --.-
2553. 200 escudos 1997 Jose de Anchieta, apoštol Brazilie 0/0 60,- 60,-
2554. 200 escudos 1999 Morte no mar - potápějící se koráb 0/0 60,- 65,-
2555. 100 escudos 1985 50. výročí úmrtí básníka Fernanda Pesoa 0/0 40,- 40,-
2556. 100 escudos 1987 Amadeo de Carposo - portrét KM 644 0/0 40,- 40,-
2557. 100 escudos 1989 Madeira 1419 - 1420 - koráb KM 647 0/0 40,- 40,-
2558. 100 escudos 1990 astronomická navigace Atlantik 0/0 40,- 40,-
2559. 100 escudos 1991 100. výročí úmrtí Antera de Quentala KM 664 0/0 40,- 40,-

Pol.

Rakousko republika

Stav

V.cena

D.cena

2560. 100 schilling 1974 ZOH Insbruck minc. Vídeň - lyžař KM 2928 1/1 280,- --.-
2561. 100 schilling 1979 Mezinárodní centrum Vídeň KM 2944 0/0 280,- --.-
2562. 25 schilling 1956 200. výročí narození W. Mozarta KM 2881 0/0 160,- --.-
2563. 5 schilling 1935 Madona z Mariazell KM 2853 1/1 280,- 280,-
2564. 5 schilling 1952 KM 2879 1/1 20,- --.-
2565. 2 schilling 1929 100. výročí narození Dr. T. Billrotha KM 2844 1/1 170,- --.-

Pol.

Rusko - Mikuláš I. 1825 - 1855

Stav

V.cena

D.cena

2566. Kopějka 1853 EM Uzd. 3456 -1/1- 50,- 55,-

Pol.

Rusko - Alexandr III. 1881 - 1894

Stav

V.cena

D.cena

2567. 3 kopějka 1891 CΠБ ( 2/2 ), 1 kopějka 1886 CΠБ ( -1/1 ), 2 ks 30,- 36,-

Pol.

Rusko - Mikuláš II. 1894 - 1917

Stav

V.cena

D.cena

2568. 20 kopějka 1914 CΠБ BC ( 1/1 ), 15 kopějka 1911 CΠБ ЭБ ( 1/1 hrany )
1915 BC ( 1/1 ), 10 kopějka 1912 CΠБ ЭБ ( -1/1 ) Y 22a.1, Y 21 a.2
Y 21 a.3, Y 20 a.2, 4 ks
46,- 110,-
2569. 20 kopějka 1914 CΠБ BC, 15 kopějka 1908 CΠБ ЭБ, 10 kopějka CΠБ ЭБ
5 kopějka 1905 CΠБ AP Y 22a.1, Y 22a.2, Y 20a.2, Y 19a.1, 4 ks
1-1- 40,- 120,-
2570. 2 kopějka 1895, 1904, 1914, vše CΠБ, 1916 b.zn. 1 kopějka 1911 CΠБ
1916 b.zn. Y 10.2, Y 10.3, Y 9.2, Y 9.3, 6 ks
0-2 65,- 100,-
2571. 2 kopějka 1916 b.zn., 1 kopějka 1911 CΠБ, 1915, 1916 obě b.zn.
1/2 kopějka 1911, 1912 obě CΠБ Y 10.3, Y 9.2, Y 9.3, Y 48.1, 6 ks
0-1 55,- 110,-

Pol.

SSSR

Stav

V.cena

D.cena

2572. 10 kopějek 1925 Y 86 1/1 40,- 60,-
2573. 5 kopějek 1924 hladká hrana A: otř. střed R:skvr. 2/2 80,- --.-
2574. 25 rubl 2013 ZOH Soči - dětské figurky, původní balení 0/0 90,- 95,-
2575. 25 rubl 2013 ZOH Soči - hory, původní balení 0/0 90,- 110,-
2576. 25 rubl 2014 ZOH Soči - olympijská pochodeň, původní balení 0/0 90,- 90,-
2577. 10 rubl 2007 Republika Baškorostan - bimetal, 10 rubl 2014 Republika
Krym + Sevastopol, 10 rubl 2015 Groznyj, 1 rubl 2014, 5 ks
0/0 140,- 150,-

Pol.

Řád maltézských rytířů

Stav

V.cena

D.cena

2578. 100 liras 2004 Znak pod korunou / AUSTRIA IN THE EU, chrám 38 mm, kapsle PROOF 120,- --.-
2579. 100 liras 2004 Znak pod korunou / DENMARK IN THE EU, Kodaň 38 mm, kapsle PROOF 120,- --.-
2580. 100 liras 2004 Znak pod korunou / LITHUANIA IN THE EU 38 mm, kapsle PROOF 120,- --.-
2581. 100 liras 2004 Znak pod korunou / ESTONIA IN THE, znak EU 38 mm, kapsle PROOF 120,- --.-

Pol.

Slovinská republika

Stav

V.cena

D.cena

2582. 2 € 2007 France Prešeren + 2012 10. výročí evropské měny, 2 ks 0/0 180,- 180,-

Pol.

San Marino

Stav

V.cena

D.cena

2583. 5 lira 1936 R Ag Y:9 1/1 240,- 260,-
2584. 5 lira 1938 R Ag Y:9 1/1 240,- 360,-

Pol.

Slovenská republika 1993 -

Stav

V.cena

D.cena

2585. 200 Sk 1998 150. výročí příjezdu prvního parního vlaku 0/0 300,- 380,-
2586. 200 Sk 1998 150. výročí vzniku Slovenské národní rady 0/0 280,- 280,-
2587. 200 Sk 1998 Unesco Spišský hrad 0/0 260,- 260,-
2588. 200 Sk 1998 100. výročí narození Jána Smreka 0/0 260,- 260,-
2589. 200 Sk 1999 150. výročí narození P. O. Hviezdoslava 0/0 260,- --.-
2590. 200 Sk 1999 50. výročí založení Slovenské filharmonie 0/0 300,- 300,-
2591. 200 Sk 2000 250. výročí narození Juraje Fándlyho 0/0 300,- --.-
2592. 200 Sk 2001 80. výročí narození Alexandra Dubčeka 0/0 300,- 340,-
2593. 200 Sk 2002 100. výročí narození Ludovíta Fully 0/0 260,- 260,-
2594. 200 Sk 2002 Unesco Vikolínec 0/0 280,- 280,-
2595. 200 Sk 2003 100. výročí úmrtí Imricha Karvaše 0/0 260,- 320,-
2596. 200 Sk 2003 150. výročí narození Josefa Škultétyho 0/0 260,- 260,-
2597. 200 Sk 2004 200. výročí úmrtí Wolfganga Kempelenyho 0/0 280,- 320,-
2598. 200 Sk 2004 Vstup Slovenské republiky do Evropské unie 0/0 260,- 300,-
2599. 200 Sk 2004 Unesco Bardějov 0/0 280,- 320,-
2600. 100 Sk 1993 Vznik Slovenské republiky 0/0 180,- 180,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2016 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor