Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 2. dubna 2016

Pol.

Medaile náboženské a svátostky - bez rozlišení země původu

Stav

V.cena

D.cena

2801. Lev svobodný pán Skuherský, arcibiskup pražský, portrét vlevo / Na památku
svatého biřmování - scéna biřmování Grosz 29 Cu 25 mm, pův.ouš.
1/1 170,- 170,-
2802. Na památku biřmování, něm. text ve věnci / Výjev z biřmování, osm postav
tmavý kov 38 mm, odstr.ouš.
2/2 85,- --.-
2803. Sv. Jiří zabíjí draka / Poutníci na lodi Al 41 mm, pův.ouš. 1/1 120,- --.-
2804. Vatikán. Církevní scéna ANNO IVBILAEU MCMXXV / Dva andělíčci nesou
nápis…výstava MCMXXV, pohled na město Al 26 mm, pův.ouš.
0/0 75,- --.-
2805. Poprsí modlícího se Pia VI. v tiaře zleva / Dva světci po stranách Svaté brány
ROMA 1975 35 mm skvrnky, postříbření částečně setřelé
-1/1- 65,- --.-
2806. Jan Pavel II. poprsí v mitře vlevo, znak, 16.X.1978 - 2.IV.2005 / STATVS
VATICANVS, znak, zlatistá úprava 40 mm, kapsle
PROOF 120,- 120,-
2807. Návštěva Pavla II. v ČSR. Poprsí Pavla II. zleva, opis / Praha, Bratislava, Velehrad,
opis, 21.-.22.4,1990 RŮŽEK, ZOBEK Bk patinovaný, 37 mm, kapsle
0/0 80,- --.-
2808. Návštěva Pavla II. v ČSR. Poprsí Pavla II. zleva, opis / Praha, Bratislava, Velehrad,
opis, 21.-.22.4,1990 RŮŽEK, ZOBEK Bk patinovaný, 37 mm, kapsle
0/0 80,- --.-
2809. Pražské Jezulátko ve slavnostním rouchu BAMBINO DI PRAGA Fe (?)
75 mm, tmavá patina, jednostranná, st.kor.
1/ 70,- 70,-

Pol.

Medaile ostatní

Stav

V.cena

D.cena

2810. KÁLALOVA MEDAILE CELOST. JEDNOTY CHOVATELŮ KRÁLÍKŮ, poprsí
poločelně / ZA ÚSPĚŠNOU ČINNOST V KRÁLÍKÁŘSTVÍ Bz , 44 mm
0/0 280,- --.-
2811. KÁLALOVA MEDAILE CELOST. JEDNOTY CHOVATELŮ KRÁLÍKŮ, poprsí
poločelně / ZA ÚSPĚŠNOU ČINNOST V KRÁLÍKÁŘSTVÍ Bz postř., 44 mm, část.setř.
-1/1- 170,- --.-
2812. S. V. U MÁNES….hlava Herakla ve lví kůži / NA PAMĚŤ 5. KVĚTNA 1945
scéna na barikádě sig. SOOP Bz 60 mm
0/0 130,- --.-
2813. České Slovo. Tři kováři u kovadliny KUŽEL Bk 60 mm orig. etue 1 100,- --.-
2814. 25 let Národních výborů. Dívčí portrét vlevo, lipové lístky / 1945 - 1970
Bz 60 mm originální plastové pouzdro
0/0 50,- --.-
2815. 50. výročí ČSR 1918 - 1968, slunce z lipových lístků / Dívčí profil MLYNÁŘ
Bz 50 mm, etue
0/0 20,- --.-
2816. Česká mincovna, ČM, okolo znamení zvěrokruhu / Košatý strom, ČM, lev,
mailová adresa, telefonní číslo zlatistá úprava 30 mm
0/0 50,- --.-
2817. České korunovační klenoty. V bohaté ozdobě český lev, vsazeny tři kamínky /
Královské žezlo zušlechtěno Au 40 mm, kapsle
PROOF 180,- --.-
2818. Česká historie. Přemysl Oráč, poselstvo u Přemysla / Pravda vítězí, lev, rotunda,
koruna, zušlechtěno Au + Ag, 40 mm, kapsle
PROOF 180,- --.-
2819. Kněžna Libuše vítá Přemysla Oráče, za ní lechové / Edice Česká historie.
lev, rotunda, koruna zušlechtěno Au + Ag 40 mm, kapsle
PROOF 170,- --.-
2820. H.M.TOWER OF LONDON stojící královský hodnostář / Sedící pták na hrad-
bách Mos. 38 mm
0/0 85,- --.-
2821. Ventura Jan 1866 - 1932, portrét čelně ZAKLADATEL A PRVNÍ MISTR 28.
ŘÍJNA Bz 60 mm, vysoký relief, jednostranná medaile
1 180,- --.-
2822. Dobývání vesmíru. Nejstarší návrh kosmické lodi z roku 1881 / Výzkum Rudé
planety, pohled z Marsu Ag 999,9 35 mm
PROOF 260,- --.-
2823. Kosmos, Apollo 11, měsíční modul / Text, první člověk na Měsíci 20.7.1969
Lehký kov, zlat.úprava 39 mm
1/1 65,- 65,-
2824. Startující raketa Apollo II / Kosmický modul, dva kosmonauti na Měsíci
Zlatistá úprava 38 mm
1/1 75,- --.-
2825. Monroe Marilin, poprsí / Známá scéna se zdviženými sukněmi Ag 999 35 mm PROOF 260,- --.-
2826. 50. výročí Playboye. Barevný obrázek dívky měsíce srpna 2004 / Logo Play-
boye 39 mm, zataveno v informační kartě
0/0 90,- 90,-
2827. 50. výročí Playboye. Barevný obrázek dívky měsíce července 2004 / Logo
Playboye 39 mm, zataveno v informační kartě
0/0 90,- 90,-

Pol.

Medaile - ocenění

Stav

V.cena

D.cena

2828. Za zásluhy o rozvoj okresu, text, hvězdička / Okres Praha západ, pět medai-
lonků, 59 mm dekret na jméno Oldřich Frantík, pův.etue
1/1 24,- --.-
2829. Za zásluhy Svazarm.Text, logo / Hoch s puškou na rameni, dívka, v pozadí
postavy při branných sportech Lehký hnědý kov 60mm
1/1 20,- --.-
2830. Krajský sbor pro občanské záležitosti Ústí n./L. V lipovém věnci pavéza,
ČSLA Bz 50 mm, jednostranná
1 20,- --.-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

2831. SIGMVNDS HERBERC 1917 sedící půl postavy na ozdobné židli / Portrét
vlevo, okovy Tmavý kov 25 mm st.kor., pův.ouš.
1/1 130,- --.-

Pol.

Medaile ostatních států

Stav

V.cena

D.cena

2832. Belgie. Brugy. 50 BOURGONDIER, pohled na přístav / MARIA VAN BOUR-
GONDIE 1482 - 1982, žena na koni Mos. 35 mm
0/0 80,- --.-
2833. Černá Hora. Stařec ošetřuje nemocného, 1875 "milosrdný samaritán"
v azbuce / Černá Hora, Srbsko a další text na stuhách Mos. 27 mm, dírka
2/2 20,- --.-
2834. Francie. Ženský portrét z profilu vpravo / EUGENIE IMPERATRICE DES
FRANCAIS ve věnci Bz 23 mm, pův.ouš.
1/1 85,- --.-
2835. Maďarsko. Medaile vojenského letectva MAGYAR HONVÉDSÉG orel na meči,
maďarský znak / Maďarský znak na prsou orla, opis zlat.úprava, 50 mm
0/0 140,- 140,-
2836. Německo. GEORGIA AUGUSTA 1737 postava pod baldachýnem / GOTTINGER
JUBILAUM 1887, tři znaky pod korunou Mos. 33 mm, pův.ouš.
-1/1- 130,- --.-
2837. Německo. Ferdinand graf Zeppelin, portrét čelně / Značka míšeňské porce-
lánky Bílý porcelán 41 mm
1/1 120,- 120,-
2838. Německo. Prusko, Vilém I. portrét ve věnci pod korunou vpravo / 90. výročí
narození, dva znaky pod korunami Ag(?) 28 mm, pův.ouš.
0/0 170,- --.-
2839. Německo. Adolf Hitler 1889 - 1945, portrét vpravo / EIN VOLK EIN REICH..
orlice Bk 35 mm nep. otřelý portrét
-1/1 140,- --.-
2840. Německo. Novoroční plaketa 1964. Helios v bize, ozdobný věnec / SONNEN-
WAGEN HIRZENHAINER…. Tmavý kov 120 x 120 mm, k zavěšení, dopro-
vodný text, podle originálu z konce 18. stol.,původní obal ( poškozený )
1/1 140,- --.-
2841. Německo. Sportovní medaile Borussia Dortmund / Stadion, nad ním pohár,
24.6.1989 Ag 999 35 mm
PROOF 280,- --.-
2842. NDR. 60. výročí Ŕíjnové revoluce, text ve věnci / Portrét Lenina zleva, za ním
zářící hvězda, 1917 - 1977 Bk 36 mm
1/1 40,- --.-
2843. NDR. XI. festival mládeže. XI. WELTFESTSPIELE CUBA 78, logo / Styli-
zovaná holubice vlevo Bk 35 mm
1/1 30,- --.-
2844. NDR. Poštovní a telegrafní úřad Bernburg 1971 - 1981, trubka, blesky / Podě-
kování a ocenění za dobré služby, pův.etue
1/1 40,- --.-
2845. Rakousko republika. Bazilika Maria Zell 1157 - 1957, pohled na kostel / MAGNA
MATER AVSTRIAE 1955 Panna Maria s Ježíškem Ag 33 mm, nep.skvr.
-1/1 200,- --.-
2846. Rumunsko. Policejní medaile JANDARMERIA ROMANA znak, dubové vět-
vičky / Policista se samopalem na hrudi bz 60 mm
0/0 120,- --.-
2847. Slovenská republika. Vrátná dolina, Chleb, lanovka, pohled na horu / SLOVAK
HERITAGE znak, mapa SR Mos. 30 mm
0/0 20,- 20,-
2848. Velká Británie. Druhá průmyslová výstava Londýn 1862 / D. UHLHORN
COINING PRESS MAKER - GREVEN BROICH RHEINISH PRUSSIA Bz 21 mm
1/1 100,- --.-
2849. Velká Británie. Token. Portrét Victorie vlevo / HONI SOIT OUI MALY PENSE
koruna s pery ( princ Waleský ) Bz 22 mm
1/1 75,- --.-
2850. Velká Británie. F.A.CUP ( Anglický pohár, fotbal ) 1937 Preston North, znak
Sunderlandu 1939 Wolverhempton W, znak Porthmouthu, obě medaile
letopočet 1872 - 1972 Bk 27 mm
1/1 44,- --.-
2851. USA. Medaile pro veterány, operace v Iráku, vlajka / Mapa Iráku "vyseká-
vaný", 45 mm
1/1 130,- --.-

Pol.

Bez určení země původu

Stav

V.cena

D.cena

2852. Prezidenti USA. T. Jefferson, 3. prezident, 33 mm, zlatistá úprava, kapsle PROOF 85,- --.-
2853. Prezidenti USA. A. Lincoln, 16. prezident, 33 mm, zlatistá úprava, kapsle PROOF 85,- --.-
2854. Prezidenti USA. T. Roosevelt, 26. prezident, 33 mm, zlatistá úprava, kapsle PROOF 85,- --.-
2855. Prezidenti USA. T. Wilson, 28. prezident, 33 mm, zlatistá úprava, kapsle PROOF 85,- --.-
2856. Prezidenti USA. H. Truman, 33. prezident, 33 mm, zlatistá úprava, kapsle PROOF 85,- --.-
2857. Prezidenti USA. J. F. Kennedy, 35. prezident, 33 mm, zlatistá úprava, kapsle PROOF 85,- --.-
2858. Prezidenti USA. R. Reagan, 40. prezident, 33 mm, zlatistá úprava, kapsle PROOF 85,- --.-

Pol.

ČSR, ČSSR, ČR

Stav

V.cena

D.cena

2859. Revoluční medaile 1918 MINIATURA 19 mm VM 6 Vov. 6, pův.ouš. 1/1 240,- 240,-
2860. Za chrabrost před nepřítelem VM 12 Nov. 18 STUŽKA 1 20,- 20,-
2861. Za zásluhy VM 13 Nov. 19 postříbřená MINIATURA, jehla 1 75,- --.-
2862. Čs. armáda v zahraničí VM 14 Nov. 20 MINIATURA S MALOU stužkou, jehla 1 80,- --.-
2863. Za svobodu VM 18 Nov. 30 MINIATURA na stužce 1 60,- --.-
2864. Za vynikající práci II. vydání VM 34 Nov. 133 + stužka, pův.etue 1/1/1 65,- --.-
2865. PM k 20. výročí osvobození Československa + stužka VM 53 Nov. 171, pův.etue 1/1/1 70,- --.-
2866. PM k 50. výročí založení KSČ VM 56 Nov. 172, etue 1/1/1 32,- --.-
2867. PM k 25. výročí Vítězného února + stužka + dekret na jméno Vojtěch Minařík,
podpis G. Husáka VM 57 Nov. 173, pův.etue
1/1/1 40,- --.-
2868. PM ke 30. výročí národně osvobozeneckého boje a osvobození + stužka +
dekret na jméno Vojtěch Minařík, podpis G. Husáka VM 59, Nov. 174, pův.etue
1/1/1 40,- --.-
2869. PM k 50. výročí založení KSČ VM 56 Nov. 172
PM k 25. výročí Února VM 57 Nov. 173, 2 ks
1/1/1 14,- 14,-
2870. Diplomový odznak Karla IV. MINIATURA s mečíky VM 159, jehla 1 100,- --.-
2871. Diplomový odznak Karla IV. MINIATURA s mečíky VM 159, jehla 1 130,- --.-
2872. Diplomový odznak Karla IV. MINIATURA s krátkými mečíky VM 159, jehla 1 140,- --.-
2873. Diplomový odznak Karla IV. MINIATURA kulatá VM 159, jehla 1 85,- --.-
2874. Za obětavou práci při rozvoji Jižních Čech. Jihočeský KNV. Na závěsu
1918 - 1948 - 1968
1/1 40,- --.-
2875. 25 let socialistického zemědělství / Klasy, srp, kladivo, etue 1/1/1 38,- --.-
2876. Stužky k junáckým vyznamenáním. Žlutá, ve středu širší červené, po stra-
nách užší červené proužky Fialově modrá, na koncích žluté proužky, 2 ks
1 50,- --.-
2877. Hradčany, přeškrtnutá hvězda, anglicky: Děkujeme ze vaši návštěvu svobod-
né ČSFR 1990. Trikolora, lehký kov 34 mm, špendlík
1 95,- --.-

Pol.

Faleristika ostatních států světa

Stav

V.cena

D.cena

2878. R - U. Čtyři pevně převázané různé úzké stužky, na nich mečíky 1 80,- --.-
2879. R - U. Náprsní stužka 41 x 17 mm k dekoraci Za zásluhy o Červený kříž 1 30,- --.-
2880. Bulharsko. Válečná medaile 1915 - 1918, žlutý kov, chybí stuha 1/1 80,- --.-
2881. Francie. Ministerstvo pro vnitřní záležitosti 1899 - 1902, sedící žena s kni-
hou / Hlava Mariany - zlatistá úprava
1/1/1 240,- --.-
2882. Francie. PM ministerstva zemědělatví. Portrét Mariany vpravo / Atributy země-
dělství, ploška pro věnování
1/1/1 260,- --.-
2883. Francie. PM ministerstva pro vnitřní záležitosti. Sedící ženská postava,
požár, splašený kůň / Text, ploška pro věnování
1/1/1 260,- --.-
2884. Francie. Smírčí soud živnostenský. Portrét Mariany vlevo / Dva muží si podá-
vají pravici, za nimi Spravedlnost
1/1/1 320,- --.-
2885. Maďarsko. Záslužná hvězda. Na paprsčité hvězdě kruhový zlatý střed s ba-
revným maďarským znakem HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 70 x 70 mm
1/ 130,- --.-
2886. Německo - III. říše. Tři stužky, šířka á cca 15 mm na společné hrazdičce.
Winterschlacht im osten, Kriegsverdienstkreuz II. tř., Ehrenblattspange
des Heeres + mečík
1/ 85,- 85,-
2887. Polsko. Záslužný kříž RP ( 1944 ) II. třída Grosz 174 stuha nep.pošk. 1/1/1 100,- --.-
2888. Polsko. Na věnci W SLUZBIE NARODU, orlice XX 37 x 44 mm, šroub 1/ 140,- --.-
2889. Polsko. Kříž ZSMP. R: NAUKA, PRACA, OJCZYZNA SOCJALIZM 1/1/1 80,- --.-
2890. Polsko. Polonia restituta 1944 V. třída bez rozety + miniatura Grosz 149, etue 1/1/1 380,- --.-
2891. Rumunsko. Meritul militar + stužka, orig.etue 1/1/1 280,- --.-
2892. SSSR. Medaile za osvobození Prahy. Jednoduchá kolodka 1/1/1 300,- 300,-
2893. Rusko - federace. Za zásluhy ve speciálních jednotkách / Pěst držící samo-
pal - ЧCETЬ
1/1/1 240,- --.-
2894. Rusko - federace. Za zásluhy ve speciálních jednotkách / V kříži pěst držící
samopal. Jiné provedení a stuha než položka 2893.
1/1/1 240,- --.-
2895. Sýrie. Medaile za vítězství 1963. Ruka s hořící pochodní 1/1/1 300,- 300,-
2896. USA. ILLINOIS. Na bílém maltézském kříži se zlatým okrajem orel PLURI-
BUS. Na závěsu ST. BERNARD No35
1/1/1 240,- --.-
2897. USA. Šestihranná medaile FOR MILITAR MERIT, udělovaná americkým
vojákům za misi v Afganistanu
1/1/1 120,- --.-
2898. Bez určení. Za službu v Iráku, mapa, holubice / Mnohonárodnostní síly jih.
Mapa světa, ponorka, stříbřitá úprava
1/1/1 300,- --.-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

2899. 2 K 1917 sér. 1247 BHK RU 3, NEPER. 1 120,- --.-
2900. 2 K 1917 sér. 1446 BHK RU 3 přeložená, NEPER. 1 50,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2016 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor