Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 2. dubna 2016

StranaPoložkyObdobí
11Pratapaditya II. 5. století n.l.
2Bújovci v Iráku Bahá ad - daulagh Abú Nasr 379 - 404 H 980 - 1012
3František Josef I. 1848 - 1916
4Česká republika
21Keltové- Galie - Massalia 121 - 82 př. n. l.
23Keltové - Británie - Atrebates Tincomarus 20 př. n. l. - 10 n. l.
24Keltové - Eraviskové
37Keltové východní 2. - 1. stol. př.n.l.
39Keltové - barbaři
40Keltové barbaři východní 2. - 1. stol. př. n. l.
45Řecko - Italy - Apulia - Arpi 3. stol. př. n. l.
46Řecko - Sicilie - Himera 420 - 408 př. n. l.
47Řecko - Sicilie - Syracusy 440 - 425 př. n. l.
48Řecko - Sicilie - Syracusy - 357 - 344 př. n. l.
49Řecko - Sicilie - Syracusy - Timoleon 344 - 336 př. n. l.
50Řecko - Sicilie - Syracusy - Agathokles 317 - 289 př. n. l.
52Řecko - Sicilie - Syracusy - Hiketas 288 - 279 př. n. l.
53Řecko - Sicilie - Syracusy 3. stol. př. n. l.
55Řecko - Sicilie - Syracusy republika 214 - 212 př. n. l.
57Řecko - Makedonská města - Ampipholis před rokem 357 př. n. l.
59Řecko - Makedonská města - Ampipholis 187 - 168 př. n. l.
60Řecko - Makedonská města - Ampipholis 168 - 149 př. n. l.
63Řecko - Makedonská města - Ampipholis 2. stol. př. n. l.
64Řecko - Makedonská města - Ampipholis 2.- 1. stol. př. n. l.
65Řecko - Makedonská města - Mende 465 - 424 př. n. l.
66Řecko - Makedonská města - Paroreia 185 - 168 př. n. l.
67Řecko - Makedonská města - Pella 168 - 158 př. n. l.
68Řecko - Makedonská města - Pella 196 - 168 př. n. l.
70Řecko - Makedonská města - Pella 187 - 131 př. n. l.
71Řecko - Makedonská města - Philippi 357 - 330 př. n. l.
72Řecko - Makedonská města - Thessalonika - Aesillas 90 - 75 př. n. l.
73Řecko - Makedonská města - Thessalonika 158 - 149 př. n.l.
78Řecko - Makedonská města - Thessalonika po roce 88 př. n. l.
79Řecko - Makedonská města - Thessalonika 158 - 149 př. n.l.
81Řecko - Makedonská města - Thessalonika ražby za císařství 1. st. n. l.
82Řecko - Makedonská města - Tragilos 5. stol. př. n. l.
83Řecko - Makedonská města - Tragilos 400 - 357 př. n. l.
85Řecko - Makedonská města - Uranopolis cca 300 př. n. l.
87Řecko - Makedonie pod Římem 168 - 148 př. n. l.
88Řecko - Makedonie pod Římem - Ampiphollis 168 - 148 př. n. l.
89Řecko - Makedonie - autonomní ražby 2. - 3. stol. n. l.
92Řecko - Thrakie - Abdéra 360 - 347 př. n. l.
94Řecko - Thrakie - Ainos 435 - 405 př. n. l.
96Řecko - Thrakie - Ainos 400 - 342 př. n. l.
99Řecko - Thrakie - Byzantion 357 - 340 př. n. l.
100Řecko - Thrakie - Kardia cca 350 př. n. l.
StranaPoložkyObdobí
2101Řecko - Thrakie - Kardia cca 350 př. n. l.
102Řecko - Thrakie - Cherronesos 4. stol. př.n.l.
103Řecko - Thrakie - Cherronesos 400 - 350 př.n.l.
104Řecko - Thrakie - Lysimacheia 309 - 281 př.n.l.
114Řecko - Thrakie - Maroneia 400 - 350 př.n.l.
120Řecko - Thrakie - Maroneia po roce 148 př. n. l.
122Řecko - Thrakie - Maroneia 2. stol. př. n. l.
123Řecko - Thrakie - Apolonia Pontica 470 - 450 př. n. l.
126Řecko - Thrakie - Apolonia Pontica 450 - 424 př. n. l.
127Řecko - Thrakie - Cabyle 2. stol. př. n. l.
128Řecko - Thrakie - Kallatis 3 stol. př. n. l.
130Řecko - Thrakie - Mesembria 450 - 350 př. n.l.
136Řecko - Thrakie - Mesembria 4. stol. př. n.l.
137Řecko - Thrakie - Mesembria 3 - 2 stol. př. n.l.
140Řecko - Thrakie - Odessos ( Varna ) po roce 200 př. n. l.
142Řecko - Thrakie - Odessos ( Varna ) cca 200 př. n. l.
143Řecko - Thrakie - Perint 3. - 2. př.n.l.
144Řecko - Thrakie - Perinthos 3. stol. n. l. ( po vládě Elabagala )
145Řecko - Thrakie - Odryské království - Adaios 260/50 - 240 př. n. l.
150Řecko - Thrakie - Thráčtí králové - Seuthes III. cca 324 př. n. l.
151Řecko - Thrakie - Thráčtí králové - Kavaros 219 - 200 př. n. l.
152Řecko - Thrakie - Thráčtí králové - Mostis 2. stol. př. n. l.
154Řecko - Thrakie - Thráčtí králové - Rhometalces I. 11 př.n. l. - 12 n. l.
158Řecko - Thrakie - Skythové v Dobrudži ( sev. Bulharsko ) - Sariakes 3. stol. př.n.l.
159Řecko - Illyria - Dyrrhachium 3. - 2. stol. př. n. l.
162Řecko - Thessalie - Krannon 3. stol. př. n. l.
165Řecko - Thessalie - Homolion cca 300 př. n. l.
166Řecko - Thessalie - Larissa 360 - 325 př.n.l. ( pod Makedonskou nadvládou )
172Řecko - Thessalie - Magnetes - minc. Demetrias
173Řecko - Thessalie - Pelinna 400 - 344 př. n. l.
174Řecko - Thessalie - Phalanna 400 - 344 př. n. l.
176Řecko - Thessalie - Pharsalos 400 - 344 př. n. l.
177Řecko - Thessalská liga - minc.Larissa 196 - 146 př.n.l.
184Řecko - Akarnania - Oiniadai 219 - 211 př. n. l.
185Řecko - Aitolia 279 - 168 př. n. l.
186Řecko - Boetia - minc. Thebes 379 - 371 př. n. l.
188Řecko - Boetia - minc. Thespiai 146 - 27 př. n. l.
189Řecko - Euboia - minc. Histiaia 3. stol. př. n. l.
192Řecko - Euboia - minc. Chalkis 3. stol. př. n. l.
193Řecko - Aitolia 279 - 168 př. n. l.
194Řecko - Attica - Atheny 393 - 300 př. n. l.
195Řecko - Attica - Atheny 166 - 57 př. n. l.
198Řecko - Attica - Eleusis 3. stol. př. n. l.
199Řecko - Attica - Salamis 350 - 318 př. n. l.
200Řecko - Aigina 404 - 360 př. n. l.
StranaPoložkyObdobí
3201Řecko - Phliasia - Phlius 4. - 3. stol. př. n. l.
202Řecko - Ionia - Samos 499 - 495 př. n. l.
203Řecko - Ionia - Miletos polovina 6. století př. n. l.
209Řecko - Lydia - Miletos přelom 6. a 5. století př. n. l.
212Řecko - Lydia - Miletos 510 - 494 př. n. l.
213Řecko - Paphlagonia - Pimolisa 2. - 1. století př. n. l.
214Řecko - Mysia - Kyzikos 480 - 450 př. n. l.
216Řecko - Mysia - Kyzikos 4. - 3. stol. př. n. l.
218Řecko - Mysia - Kyzikos 2. - 1. stol. př. n. l.
220Řecko - Mysia - Gambrion 4. - 3. stol. př. n. l.
221Řecko - Mysia - Miletopolis 3. - 2. stol. př. n. l.
222Řecko - Mysia - Parion cca 480 př. n. l.
224Řecko - Mysia - Pergamon 330 - 284 př. n. l.
225Řecko - Mysia - Pergamon cca 300 př. n. l.
227Řecko - Mysia - Pergamon 2. - 1. stol. př. n. l.
229Řecko - Troas - Abydos 3. - 2. st. př. n. l.
230Řecko - Troas - Alexandria Troas - autonomní ražby 3. stol. n. l.
231Řecko - Troas - Assos 4. - 3. stol. př. n. l.
232Řecko - Troas - Birytis cca 300 př. n. l.
235Řecko - Troas - Dardanos cca 350 př. n. l.
236Řecko - Troas - Gargara cca 350 př. n. l.
237Řecko - Troas - Gargara 2. stol. př. n. l.
238Řecko - Troas - Neandrea 350- 310 př. n. l.
240Řecko - Troas - Skepsis 350 - 310 př. n. l.
241Řecko - Aiolis - Boione cca 300 př. n. l.
242Řecko - Aiolis - Kyme 4. stol. př. n. l.
243Řecko - Aiolis - Kyme 3. stol. př. n. l.
245Řecko - Aiolis - Elaia 4. - 3. stol. př. n. l.
247Řecko - Aiolis - Myrina 2. stol. př. n. l.
249Řecko - Lesbos - Neontechos 2. stol. př. n. l.
250Řecko - Ionia - Klazomenai 380 - 300 př. n. l.
251Řecko - Ionia - Colophon 450 - 410 př. n. l.
252Řecko - Ionia - Colophon 6. - 5. stol. př. n. l.
254Řecko - Ionia - Kolophon 390 - 350 př. n. l.
255Řecko - Ionia - Ephesos 390 - 330 př. n. l.
256Řecko - Ionia - Ephesos 280 - 258 př. n. l.
257Řecko - Ionia - Ephesos 48 - 27 př. n. l.
258Řecko - Ionia - Miletos 6. - 5. století př. n. l.
259Řecko - Ionia - Miletos 4. století př. n. l.
260Řecko - Ionia - Phokaia 521 - 478 př. n. l.
261Řecko - Ionia - Phokaia 350 - 300 př. n. l.
262Řecko - Ionia - Chios 4. stol. př. n. l.
263Řecko - Ionia - Teos 521 - 478 př. n. l.
265Řecko - Caphallenia - minc. Pale 3. stol. př. n. l.
266Řecko - Lydia - 450 - 330 př.n.l. Artaxerxes I. - Dariva III.
267Řecko - Lydia - Apollonis 2. - 1. stol. př. n. l.
268Řecko - Lydia - Sardy 2. - 1. stol. př. n. l.
269Řecko - Lydia - Hierocaesarea 1. - 2. stol. n. l.
270Řecko - Lydia - Philadelphia 2. - 1. stol. př. n. l.
271Řecko - Caria - 6. stol. př. n. l.
272Řecko - Caria - Halikarnassos 4. stol. př. n. l.
273Řecko - Caria - Rhodos před rokem 304 př. n. l.
274Řecko - Phrygia - Apameia 133 - 48 př. n. l.
275Řecko - Cilicia - Seleukia ad Calycadnum 1. stol. př. n. l.
276Řecko - Cilicia - Hieropolis - Castabala - 1. stol. př. n. l.
277Řecko - Syrie - Seleucis a Pieria - Seleukia po roce 109/8 př. n. l.
278Řecko - Phoenicia - Tyre 2. stol. př. n. l.
279Řecko - Phoenicia - Sidon po roce 111 př. n. l.
280Řecko - Palestina 4. - 3. stol. př. n. l.
281Řecko - Judea - Alexander Jannaeus 103 - 76 př. n. l.
282Řecko - Judea - prokurátor Antonius Felix 52 - 60
283Řecko - Arabia Felix - Himyarité - Amdan Bayyin Yanaf pol. 1. - 2. stol. n. l.
285Řecko - Makedonie - Peridikkas III. 365 - 359 př. n. l.
286Řecko - Makedonie - Philip II. 359 - 336 př.n.l.
293Řecko - Makedonie - Alexander III. 336 - 323 př.n.l.
StranaPoložkyObdobí
4301Řecko - Makedonie - Alexander III. 336 - 323 př.n.l.
304Řecko - Makedonie - Kassander 319 - 297 př.n.l.
307Řecko - Makedonie - Antigonos Gonatas 277 - 239 př.n.l.
313Řecko - Makedonie - Demetrios II. 239 - 229 př. n. l.
315Řecko - Makedonie - Philip V. 221 - 179 př.n.l.
319Řecko - Makedonie - Perseus 179 - 168 př.n.l.
320Řecko - Thrácké království - Lysimachos 323 - 281 př.n.l.
326Řecko - Seleukovci - Antichos II. 261 - 246 př. n. l.
327Řecko - Seleukovci - Seleukos II. 246 - 226 př. n. l.
328Řecko - Seleukovci - Antichos III. 223 - 187 př. n. l.
337Řecko - království Pergamon 282 - 133 př. n. l.
339Řecko - království Bithynie Prusias II. 185 - 149 př. n. l.
340Řecko - Indoskythové - Azes II. 35 - 5 n.l.
343Řecko - Indoskythové - král Sakastan Aspavarma - voj.velitel Taxilu 5 - 35
344Indoparthové - Abdagases 55 - 65
345Egypt - Ptolemy I. 323 - 285 př. n. l.
346Ptolemaios II. Philadelphos 285 - 246 př. n. l.
347Ptolemaios IV. Philopator 221 - 204 př. n. l.
349Fam. Calpurnia - L. Calpurnius Piso Frugi
350Fam. Julia - L. Julius Bursio
351Fam. Antonia - Q. Antonius Balbus
352Fam. Petilia - Petillius Capitolinus
354Fam. Vibia - C. Vibius Varus
355Marcus Antonius a Octavianus
356Augustus 27 př. n. l. - 14 n. l.
358Agrippa + 12 n.l.
360Tiberius 14 - 37 n.l.
364Germanicus + 19 n.l.
365Nero 54 - 68
367Vespasianus 69 - 79
373Titus 79 - 81
375Domitianus jako caesar 69 - 79
377Domitianus jako augustus 81 - 96
380Nerva 96 - 98
381Trajanus 98 - 117
391Hadrianus 117 - 138
StranaPoložkyObdobí
5401Hadrianus 117 - 138
402Sabina ( manželka Hadriana ) + 136
404Aelius jako caesar 136 - 138
405Antoninus Pius 138 - 161
408Marcus Aurelius 161 - 180
409Antoninus Pius 138 - 161
414Faustina starší + 141
415Marcus Aurelius jako caesar pod Antoniem Piem 139 - 161
416Marcus Aurelius jako augustus 161 - 180
424Faustina mladší + 175
426Lucius Verus 161 - 169
427Lucilla - manželka Lucia Vera + 182
428Commodus 177 - 192
434Crispina - manželka Commoda + 183
436Clodius Albinus jako caesar pod Septimem Severem 193 - 195
437Septimus Severus 193 - 211
449Julia Domna + 217
451Caracalla jako augustus 198 - 217
457Geta jako caesar 198 - 209
459Plautilla 202 - 205
461Elabagalus 218 - 222
463Julia Maesa - babička Elagabala + 223
465Alexander Severus 222 - 235
476Julia Mamaea + 235 - matka Alexandra Severa
477Maximinus I. Thrak 235 - 238
478Maximus jako caesar 235 - 238
479Gordianus III. 238 - 244
496Philipus I. 244 - 249
StranaPoložkyObdobí
6501Philipus I. 244 - 249
502Otacilia Severa + 234 manželka Philipa I.
503Philipus II. 247 - 249
505Trajanus Decius 249 - 251
506Trebonianus Gallus 251 - 253
507Aemilianus - srpen - říjen 253
508Gallienus 253 - 268
514Salonina - manželka Galliena + 268
516Valerianus II. 253 - 255
517Postumus 260 - 269
521Claudius II. Gothicus 268 - 270
524Quintillus - srpen - říjen 270
526Aurelianus 270 - 275
537Tacitus prosinec 275 - červen 276
538Florianus červen - září 276
539Probus 276 - 282
543Carinus jako caesar 10/282 - 3/283
544Diocletianus 284 - 305
549Maximianus 286 - 305, 306 - 308, 310
552Constantius I. jako caesar 293 - 305
556Galerius jako augustus 305 - 311
558Galeria Valeria - dcera Diocleciana + 315
559Maximinus II. jako caesar 305 - 310
561Maximinus II. jako augustus 310 - 313
563Licinius I. 308 - 324
564Licinius II. 317 - 324
565Constantinus I. 307 - 337
568Helena + 328 - matka Constantina I.
569Fausta + 326
570Hanniballianus 335 - 337
571Constantinus II. jako caesar 317 - 337
576Constantinus II. jako augustus 337 - 340
578Constantinus II. jako caesar 317 - 337
579Constans 337 - 350
580Constantius II. jako augustus 337 - 361
583Vetranio 350
585Julianus II. ' Apostatus ' 360 - 363
587Jovianus 363 - 364
588Procopius 365 - 366
592Gratianus 367 - 383
594Theodosius I. 379 - 395
596Aelia Flacilla - manželka Theodosia I. + 386
598Magnus Maximus 383 - 388
599Arcadius 383 - 408
600Honorius 393 - 423
StranaPoložkyObdobí
7601Honorius 393 - 423
602Theodosius II. 402 - 450
603Marcianus 450 - 457
604Zeno 474 - 491
605Augustus 27 př. n.l. - 14 n.l.
609Augustus a Julius Caesar
610Tiberius 14 - 37
611Claudius 41 - 54
613Nero 54 - 68
614Vespasianus 69 - 79
615Domitianus a Domitia
617Trajanus 98 - 117
619Hadrianus 117 - 138
620Sabina - manželka Hadriana
621Antonius Pius 138 - 161
623Marcus Aurelius 161 - 180
624Septimus Severus 193 - 211
629Septimus Severus a Julia Domna
630Julia Domna
631Caracalla 198 - 217
634Caracalla a Julia Domna
636Diadumenian 218
637Elagabalus 218 - 222
649Elagabalus a Julia Maesa
651Alexander Severus 222 - 235
655Gordianus III. 238 - 244
665Gordianus a Serapis
666Gordianus a Tranquilina
667Philip I. 244 - 249
669Philipus II. a Serapis 247 - 249
670Valerianus I. 253 - 260
671Gallienus 253 - 268
672Aurelianus 270 - 275
673Anastasius I. 491 - 518
675Justin I. 518 - 527
678Justinian I. 527 - 565
682Justin II. 565 - 578
686Tiberius II. Constantinus 578 - 582
687Maurice Tiberius 582 - 602
692Phocas 602 - 610
695Heraclius 610 - 641
699Constans II. 641 - 668
StranaPoložkyObdobí
8701Constans II. 641 - 668
703Constantinus IV. 668 - 685
704Constantinus V. 741 - 775
705Nicephoros 802 - 811
707Leo V. 813 - 820
710Michael II. Amorianus 820 - 829
712Theophilus 829 - 842
717Basil I. 867 - 886
721Leo VI. 886 - 912
723Constantin VII. 913 - 959 a Romanus I. 920 - 944
726Nicephorus II. Phocas 963 - 969
728John I. Tzimisces 969 - 976
729Basil II. a Constantin VIII. 976 - 1025
732Romanus III. 1028 - 1034
734Michael IV. 1034 - 1041
735Constantin IX. 1042- 1055
736Constantin X. 1059 - 1067
740Romanus IV. 1068 - 1071
743Michael VII. 1071 - 1078
744Nicephoros III. 1078 - 1081
747Alexius I. 1081 - 1118
754John II. 1118 - 1143
756Manuel I. 1143 - 1180
768Andronicus I. Comnenus 1183 - 1185
770Theodorus Mancaphas usuprátor v Philadelphii 1188 - 1190 a 1204 - 1205
771Isaac II. 1185 - 1195
772Latinští vládci v Constantinopoli 1204 - 1261
774Byzanc - Bulharská říše, imitace po roce 1195
777Byzanc - císařství Nicaea - Theodorus Ducas - Lascaris 1254 - 1258
778Byzanc - Michael VIII Paleologus 1261 - 1282
779Persie - Phraataces 2 př. n. l. - 4 n. l.
782Persie - Parthové - Vardanes I. 40 - 45
783Kušánové - Soter Megas 100 n.l.
784Persie - Parthové - Vologases III. 105 - 147
785Persie - Parthové - Osroes II. cca 190
786Persie - Partové - Vologases IV. + 191
787Království Elymais - Kamnaskires VI . konec 1. stol. n. l.
788Království Elymais - Orodes I. 1. polovina 2. stol. n. l.
789Království Elymais - Phraates ( syn Oroda I. ) polovina 2. stol. n. l.
790Království Elymais - Orodes II. 2. polovina 2. století
792Království Elymais - Kamnaskires - Orodes III. pozdní 2. st. n. l.
793Persie - Partové - Artaban IV. 213 - 224
794Sasánovci - Ardeshir I. 226 - 240
795Sasánovci - Shapur II 309 - 399
796Sasánovci - Ardeshir III. 628 - 630
797Království ( Turansasánovští vazalové ) - Arramitra 230 - 241 n.l.
798Indie - Údolí Indu 6. století - 303 př. n. l.
799Indie - Mauriové - Samprati 216 - 207 př. n. l.
800Indie - Sungas 187 - 75 př. n. l.
StranaPoložkyObdobí
9801Indie - Puntas - Ahichnatra 150 - 80 př. n. l.
802Indie - Nadas of Navar - Ganapati Naga cca 340 n. l.
803Indosasánovci - Saurasthra a Gunarai 800 - 950
804Jižní Indie - Rajaraja Chola 985 - 1014
805Kašmír - 1. dynastie Lohara - Sagrama Deva 1003 - 1028
806Kašmír - 2. dynastie Lohara - Paramanuka 1155 -1165
807Indie - Hindu 17. - 18. století
810Indie dynastie Bahmanis z Kulbarga - Ahmad II. 838 - 862 H 1435 - 1458
811Bahmanidé z Kulbarga - Ala al din Humayun Shan ibn Ahmad 862 - 865 H 1458 - 1461
812Dynastie Suris ( Afganistan ) - Muhammad Šáh 960 - 964 H 1552 - 1556
813Mughalové - Muhamad Bábur 932 - 937 H 1526 - 1530
814Indie - Mogulové Akbar Veliký 963 - 1014 H 1556 - 1605
819Indie - 19. století
820Indie - Indore - Shivaji Rad 1296 - 1313 FE 1886 - 1903
822Arabo - Byzantinské mincovnictví 14 - 50 H 635 - 670
823Samánovci - Nuh II. ibn Mansúr 366 - 387 H 976 - 992
829Ghaznovci - Mahúd 388 - 421 H 998 - 1030
830Ghaznovci - Mas´úd I. 421 - 432 H 1031 - 1041
831Tabaristan - arabští guvernéři - anonym 129 - 143 PYE 780 - 791
833Chwarizm šáhové - Muhammad Šah 596 - 617 H 1200 - 1220
834Ajjúbovci - Saláh Ud din ( Saladin ) 564 - 589 H 1169 - 1196
838Ajjúbovci - Az - Záhir - Ghazi 582 - 613 H 1186 - 1216
839Ayyubidé - Al Ashraf al din ibn Al´adil 607 - 631 H 1210 - 1230
840Urtuqovci - Násir ad din Ortug 597 - 637 H 1201 - 1239
841Rasulidé v Jemenu Al Muzaffar Yusuf 647 - 694 H 1250 - 1295
847Centrální Asie - anonymní městské ražby 15. - 16. stol.
848Seldžukové z Rúmu - Kajqobád I. 616 - 634 H 1219 - 1237
851Seldžukové z Rúmu - Kajchusro II. 634 - 644 H 1237 - 1246
853Seldžukové z Rúmu - Kak Káwas II. 643 - 646 H 1245 - 1248
854Seldžukovci - Kaj Churso III. 664 - 682 H 1265 - 1284
855Mamlúci - Egypt a Sýrie - A´bn Said Kušqadam 865 - 872 H 1461 - 1467
856Zlatá Horda - Uzbeg 712 - 742 H 1312 - 1341
859Zlatá Horda - Džanibeg 742 - 758 H 1341 - 1356
860Zlatá Horda - Khizr Khan 760 - 762 H 1358 - 1360
861Zlatá Horda - Šadi Beg 803 - 810 H 1401 - 1407
862Zlatá Horda - anonymní ražby Krymu ( cca 1280 )
863Krymský chanát - Islam Girej III 1054 - 1064 H 1644 - 1654
864Šajbanovci - Iskandar 968 - 991 H 1561 - 1583
866Šajbanovci - Abdulláh II. 991 - 1006 H 1583 - 1593
867Šajbanovci - Muhammad Šajbani 905 - 916 H 1500 - 1510
868Timúrovci - Šah Ruch 807 - 850 H 1405 - 1447
869Timúrovci - Hosayn Baigara 878 - 912 H 1473 - 1506
871Persie - Safíjovci - Šah Abbás I. 996 - 1038 H 1587 - 1629
872Normané na Sicilii - William II. 1166 - 1189
873Lesbos - křižáci kolem 13. - 14. století
874Křižáci v Athenách
875Anglie, ranné Anglo - saské období 600 - 775 n.l.
876Francie - Provence - Charles I. jako král Sicilie 1266 - 1277
877Vratislav II. 1061 - 1095
881Jan Lucemburský 1310 - 1346
882Karel IV. 1346 - 1378
893Václav IV. 1378 - 1419
896Vladislav II. Jagelonský 1471 - 1516
900Ludvík I. Jagelonský 1516 - 1526
StranaPoložkyObdobí
10901Ferdinand I. 1526 - 1564
902Rudolf II. 1576 - 1612
907Matyáš II. 1612 - 1619
908České stavy 1619 - 1620
910Ferdinand II. 1619 - 1637
911Marie Terezie 1740 - 1780
912František II. 1792 - 1835
914Ferdinand V. 1835 - 1848
915Konrád I. - údělným knížetem na Brněnsku 1061 - 1092
916Leopold I. 1657 - 1705
917VLÁDNÍ RAŽBY MEDAILOVÉHO CHARAKTERU
922RODOVÉ RAŽBY
958Olomouc - Karel II. Lotrinský 1695 - 1711
959Salzburg - Wolf Dietrich Raitenau 1587 - 1612
960Salzburg - Johann Ernst 1687 - 1709
961Salzburg - Hieronimus 1772 - 1803
962Slovenská republika 1939 - 1945
963ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1953
964ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1953 - 1992
992ČESKÁ REPUBLIKA 1993 -
StranaPoložkyObdobí
111001ČESKÁ REPUBLIKA 1993 -
1015Matyáš II. 1608 - 1619
1029Marie Terezie 1740 - 1780
1031František Lotrinský 1745 - 1780
1032Josef II. 1765 - 1790
1033František II. 1792 - 1835
1034Ferdinand V. 1835 - 1848
1035Hrabství Leuchtenberg - ražby kolem roku 1430
1036Sigismund 1477 - 1490
1037Arcivévoda Ferdinand 1564 - 1595
1038Karel VI. 1711 - 1740
1040Marie Terezie 1740 - 1780
1045František Lotrinský 1745 - 1780
1048Josef II. 1780 - 1790
1051František II. 1792 - 1835
1055Ferdinand V. 1835 - 1848
1057FRANTIŠEK JOSEF I. 1848 - 1916
StranaPoložkyObdobí
121101FRANTIŠEK JOSEF I. 1848 - 1916
1126Bádensko - Friedrich I. jako velkovévoda
1127Bavory před rozdělením - Štěpán II. 1347 - 1375
1128Hall
1129Holstein - Gottorp - Johan Adolf 1590 - 1616
1131Horní Falc ( Falc - Neuburg ) - Jan Hornofalcký 1404 - 1448
1133Mansfeld - Eisleben - Johann Geogr III. 1663 - 1710
1134Norimberk
1135Pasov 1254 - 1451
1136Prusko - Friedrich Wilhelm III. 1797 - 1840
1137Prusko - Wilhelm II. 1888 - 1918
1140Řezno ( Regensburg ) - Heinrich X. 1126 - 1138 jako vévoda bavorský
1141Řezno - Jindřich I. 1253 - 1290
1142Sasko - Ernestinská linie - Johann Friedrich a Moritz 1541 - 1547
1143Schwarzenberg - Johann 1782 - 1789
1144Německo - I. světová válka
1145Německo - III. říše 1933 - 1945
1147Spolková republika Německo
1148Belgie - Baudoin I. 1951 - 1993
1150Bulharsko - Ivan Alexander se synem Michailem 1331 - 1355
1155Bulharsko - Ivan Sracimir 1360 - 1396
1159Bulharsko - Ivan Šišman 1371 - 1393
1162Dánsko - Christian X. 1912 - 1947
1166Dánsko - Frederik IX. 1947 - 1972
1168Finsko pod Ruskem - Alexander II. 1855 - 1881
1178Finsko pod Ruskem - Alexander III. 1881 - 1894
1180Finsko pod Ruskem - Mikuláš II. 1894 - 1917
1196Finsko
1197Francie - Ludvík XIV 1643 - 1715
StranaPoložkyObdobí
131201Francie - Ludvík XVIII. 1815 - 1824
1202Francie - Chateau Renaud, princ Conti
1203Gdaňsk
1204Italské státy - Benátky - dóže Antonio Venier 1382 - 1400
1206Italské státy - Benátky
1207Italské státy - Papežský stát - Pius IX
1208Lichtenštejnsko - John II. 1856 - 1929
1209Litva
1210Nizozemí - provincie Gelderland
1211Nizozemí - provincie Holland
1213Nizozemí - provincie Zwole
1214Nizozemí - William I. 1815 - 1840
1217Nizozemí - William III. 1849 - 1890
1219Nizozemí - Wilhelmína I. 1890 - 1948
1222Portugalsko - Luiz I. 1861 - 1889
1223Portugalsko - Carlos I. 1889 - 1908
1225Portugalsko
1249Přidněsterská moldavská republika
1251Rakousko republika
1257Rusko - Petr II. Alexejevič 1717 - 1730
1258Rusko - Alexandr II. 1855 - 1881
1259Rusko - Mikuláš II. 1894 - 1917
1263SSSR
1264Ruská federace 1991 -
1267Řecko
1269San Marino
1273Slovenská republika 1993 -
StranaPoložkyObdobí
141301Slovenská republika 1993 -
1313Španělsko - Phillip III. 1598 - 1621
1314Španělsko - Phillip IV. 1621 - 1665
1316Španělsko - Alfons XII. 1874 - 1885
1317Španělsko - Amadeo I. 1871 - 1873
1318Španělsko - Alfonso XIII. 1886 - 1931
1319Švédsko - Johan III. 1568 - 1592
1320Švédsko - Gustav II. Adolf 1611 - 1632
1322Švédsko - Karel XI. 1660 - 1697
1325Švédsko - Karel XII. 1697 - 1718
1326Švédsko - Frederick I. 1720 - 1751
1328Švédsko - Adolf Frederick 1751 - 1771
1329Švédsko - Gustav III. 1791 - 1792
1330Švédsko - Gustav IV. Adolph 1792 - 1809
1331Švédsko - Oskar I. 1844 - 1859
1334Švédsko - Oskar II. 1872 - 1907
1336Švédsko - Gustav V. 1907 - 1950
1339Švýcarsko - kanton Bern
1340Turecko - Murad I. bin Orhan 763 - 791 H 1362 - 1389
1344Turecko - Bayezid I. bin Murad 791 - 805 H 1389 - 1402
1346Turecko - Emír Suleyman, mezivládí 805 - 813 H 1403 - 1413
1348Turecko - Musa Celebi - mezivládí 806 - 816 H 1403 - 1413
1349Turecko - Mustafa Celebi 819, 822, 824-5 H 1416, 1419, 1421-2
1350Turecko - Mehmed I. bin Bayezid 816 - 824 H 1413 - 1421
1351Turecko - Murad II. bin Mehmed, první vláda 824 - 848 H 1421 - 1444
1358Turecko - Mehmed II. bin Murad, první vláda 848 - 850 H 1444 - 1446
1359Turecko - Murad II. bin Mehmed, druhá vláda 850 - 855 H 1446 - 1451
1360Turecko - Mehmed II. bin Murad, druhá vláda 855 - 886 H 1451 - 1481
1369Turecko - Bayezid II. bin Mehmed 886 - 918 H 1481 - 1512
1377Turecko - Selim I. bin Bayezid 918 - 926 H. 1512 - 1520
1385Turecko - Suleyman I. bin Selim 926 - 974 H 1520 - 1566
1393Turecko - Murad III 982 - 1003 H 1574 - 1595
1399Turecko - Mehmed III. bin Murad 1003 - 1012 H 1595 - 1603
1400Turecko - Ahmad I. bin Mehmed 1012 - 1026 H 1603 - 1617
StranaPoložkyObdobí
151401Turecko - Ahmad I. bin Mehmed 1012 - 1026 H 1603 - 1617
1405Turecko - Osman II. bin Ahmed 1027 - 1031 H 1618 - 1622
1414Turecko - Mustafa I. bin Ahmed druhá vláda 1031 - 1032 H 1622 - 1623
1415Turecko - Murad IV. bin Ahmed 1032 - 1049 H 1623 - 1640
1419Turecko - Mehmed IV. 1058 - 1099 H 1648 - 1687
1420Turecko - Suleyman II. 1099 - 1102 H 1687 - 1691
1422Turecko - Ahmed III. 1115 - 1143 H 1703 - 1730
1424Turecko - Mahmud I. 1143 - 1168 H 1730 - 1754
1426Turecko
1427Ukrajina
1435Vatikán - Benedikt XIV. 1740 - 1758
1436Velká Británie Jindřich III. 1216 - 1272
1438Velká Británie - Edward I. 1272 - 1307
1443Velká Británie - Jiří II. 1727 - 1760
1444Velká Británie - Jiří III. 1760 - 1820
1448Velká Británie - Victorie 1837 - 1901
1449Velká Británie - Edward VII. 1901 - 1910
1450Velká Británie - Jiří V. 1911 - 1936
1451Velká Británie - Jiří VI. 1936 - 1952
1453Velká Británie
1454Konvolut
1455Afganistan - dynastie Barakzaj - lokální ražby
1459Afrika
1461Angola - Joao jako princ regent 1799 - 1816
1462Austrálie - Victorie 1837 - 1901
1463Austrálie - Jiří V. 1911 - 1936
1464Austrálie - Alžběta II. 1952 -
1466Barma - Tok - chieng - Mai 1615 - 1768
1467Barma - Východní Tok - region Nan 1615 - 1768
1468Čína - dynastie Chou 1122 - 256 př.n.l.
1469Čína - Dynastie Čching 1616 - 1912 císař Hsien Feng 1851 - 1861
1470Čína - Dynastie Čching 1616 - 1912
1471Egypt - britský protektorát
1472Ethiopie - střední část ( Adis Abeba )
1474Ethiopie
1475Francouzské kolonie - Karel X. 1824 - 1830
1476Francouzské kolonie - Ludvík Filip I. 1830 - 1848
1477Francouzská Guiana - kolonie De Cayenne
1478Ghana - Ašantské království
StranaPoložkyObdobí
161501Ghana - Ašantské království
1507Ghana - Ašantské království - Akan
1510Gilbertovy ostrovy
1511Guadeloupe
1513Guatemala
1514Holandská východní Indie
1515Horní Volta - kmen Senufo
1517Indie - Bengal presidence
1518Indie - království Travancore - Rama Vahran V. 1860 - 1880
1520Indonésie - Sumatra - provincie Atchen
1521Iran - Kadžarovci - Nasir al Din Shah 1264 - 1313 H 1848 - 1896
1523Japonsko 1837 - 1854
1524Japonsko - éra Kaei 1853 - 1865
1525Japonsko - era Meiji 1867 - 1912
1526Kanada - Bank of Cupper Canada
1528Kanada - Alžběta II. 1952 -
1531Kazachstán
1535Korea severní
1537Malajsie - Palembang 1649 - 1822
1538Malajsie - Trengganu
1539Nepal - Bhatgaon - Ranavit Malla 1722 - 1769
1540New Brunswick - Victorie 1837 - 1901
1541Nigerie
1542Portugalská Indie - Malacca - Johan III. 1521 - 1559
1543Portugalská Indie - Diu
1545Somálsko
1547Tibet
1550USA
1560Uzbekistan
1561Vietnam - povstalecký komunistický stát
1562Vietnam - demokratická republika
1564Pobočka v České Lípě
1568Pobočka v Hradci Králové
1571Pobočka v Kroměříži
1572Pobočka v Příbrami
1573Pobočka v Táboře
1575Medaile s numismatickým námětem
1581Medaile s filatelistickým námětem
1588Medaile Čech, ČSR, ČSSR, ČR - regionální ražby, řazeno podle míst
1591Medaile osobností
StranaPoložkyObdobí
171601Medaile osobností
1621Poslední Rožmberkové
1625Medaile vojenské
1627Medaile sokolské
1628Medaile sportovní
1634Medaile náboženské a svátostky - bez rozlišení země původu
1635Medaile ostatní
1653Medaile Rakousko - Uhersko
1664Medaile ostatních států
1673ČSR, ČSSR, ČR
1683Faleristika ostatních států světa
1700Rakousko - Uhersko
StranaPoložkyObdobí
181701Československá republika 1918 - 1939
1705Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945
1711Slovenská republika 1939 - 1945
1713Československá republika 1953 - 1992
1715Česká republika 1993 -
1717Bankovky ostatních zemí
1732Potravinové lístky, tuzexové poukázky a ústavní poukázky
1735Odznaky regionální
1737Odznaky legionářské
1740Odznaky vojenské a branné
1747Odznaky sokolské
1749Odznaky sportovní
1751Odznaky ostatní
1752Odznaky Rakousko - Uherska
1756Účelové známky
1767JETONY A NOUZOVKY
1779Různé
1781KORESPONDENČNÍ AUKCE
1783Řecko - Makedonská města - Ampipholis 168 - 149 př. n. l.
1784Řecko - Makedonská města - Pella 168 - 158 př. n. l.
1786Řecko - Makedonská města - Philippi 357 - 330 př. n. l.
1787Řecko - Makedonská města - Thessalonika 158 - 149 př. n.l.
1788Řecko - Makedonská města - Tragilos 400 - 357 př. n. l.
1789Řecko - Makedonie - autonomní ražby 2. - 3. stol. n. l.
1790Řecko - Thrakie - Abdéra 360 - 347 př. n. l.
1792Řecko - Thrakie - Ainos 400 - 342 př. n. l.
1793Řecko - Thrakie - Cherronesos 4. stol. př.n.l.
1796Řecko - Thrakie - Lysimacheia 309 - 281 př.n.l.
StranaPoložkyObdobí
191801Řecko - Thrakie - Lysimacheia 309 - 281 př.n.l.
1805Řecko - Thrakie - Maroneia 400 - 350 př.n.l.
1808Řecko - Thrakie - Mesembria 450 - 350 př. n.l.
1816Řecko - Thrakie - Mesembria 3 - 2 stol. př. n.l.
1817Řecko - Thrakie - Odessos ( Varna ) cca 200 př. n. l.
1819Řecko - Thrakie - Thráčtí králové - Rhometalces I. 11 př.n. l. - 12 n. l.
1820Řecko - Illyria - Dyrrhachium 3. - 2. stol. př. n. l.
1821Řecko - Thessalie - Larissa 360 - 325 př.n.l. ( pod Makedonskou nadvládou )
1824Řecko - Thessalská liga - minc.Larissa 196 - 146 př.n.l.
1830Řecko - Aitolia 279 - 168 př. n. l.
1831Řecko - Euboia - minc. Histiaia 3. stol. př. n. l.
1833Řecko - Ionia - Miletos polovina 6. století př. n. l.
1834Řecko - Mysia - Kyzikos 4. - 3. stol. př. n. l.
1835Řecko - Mysia - Gambrion 4. - 3. stol. př. n. l.
1836Řecko - Mysia - Parion cca 480 př. n. l.
1837Řecko - Troas - Abydos 3. - 2. st. př. n. l.
1838Řecko - Troas - Birytis cca 300 př. n. l.
1840Řecko - Troas - Ilion 3. stol. př. n. l.
1841Řecko - Aiolis - Kyme 4. stol. př. n. l.
1843Řecko - Aiolis - Elaia 4. - 3. stol. př. n. l.
1844Řecko - Aiolis - Myrina 2. stol. př. n. l.
1847Řecko - Lesbos - Neontechos 2. stol. př. n. l.
1849Řecko - Ionia - Teos 521 - 478 př. n. l.
1850Řecko - Lydia - Sardy 2. - 1. stol. př. n. l.
1851Řecko - Makedonie - Philip II. 359 - 336 př.n.l.
1856Řecko - Makedonie - Alexander III. 336 - 323 př.n.l.
1865Řecko - Makedonie - Kassander 319 - 297 př.n.l.
1868Řecko - Makedonie - Antigonos Gonatas 277 - 239 př.n.l.
1873Řecko - Makedonie - Perseus 179 - 168 př.n.l.
1874Řecko - Seleukovci - Antichos II. 261 - 246 př. n. l.
1875Řecko - království Bithynie Prusias II. 185 - 149 př. n. l.
1876Augustus 27 př. n. l. - 14 n. l.
1877Vespasianus 69 - 79
1878Trajanus 98 - 117
1879Hadrianus 117 - 138
1881Antoninus Pius 138 - 161
1883Marcus Aurelius 161 - 180
1888Alexander Severus 222 - 235
1890Gordianus III. 238 - 244
1891Gallienus 253 - 268
1893Tetricus II. 273 - 274
1894Claudius II. Gothicus 268 - 270
1898Aurelianus 270 - 275
StranaPoložkyObdobí
201901Aurelianus 270 - 275
1902Probus 276 - 282
1906Carus 282 - 283
1907Diocletianus 284 - 305
1910Maximianus 286 - 305, 306 - 308, 310
1912Licinius I. 308 - 324
1925Constantinus I. 307 - 337
1939Pamětní ražby z let 330 - 346
1942Helena + 328 - matka Constantina I.
1943Crispus 316 - 326
1947Constantinus II. jako caesar 317 - 337
1961Constans 333 - 350
1966Constantius II. 337 - 361
1978Julianus II. ' Apostatus ' 360 - 363
1980Valentinianus I. 364 - 375
1983Jovianus 363 - 364
1985Valens 364 - 378
1986Valantinianus II. 375 - 392
1987Theodosius I. 379 - 395
1993Arcadius 383 - 408
1995Marcianus 450 - 457
1996Řím císařství
1999Geta 209 - 212
2000Alexander Severus 222 - 235
StranaPoložkyObdobí
212001Anastasius I. 491 - 518
2002Justin I. 518 - 527
2004Justinian I. 527 - 565
2012Justin II. 565 - 578
2017Maurice Tiberius 582 - 602
2022Phocas 602 - 610
2024Heraclius 610 - 641
2027Constans II. 641 - 668
2029Constantinus V. 741 - 775
2030Basil I. 867 - 886
2033Constantin VII. 913 - 959 a Romanus I. 920 - 944
2034Nicephorus II. Phocas 963 - 969
2035Basil II. a Constantin VIII. 976 - 1025
2036Romanus III. 1028 - 1034
2041Constantin X. 1059 - 1067
2049Romanus IV. 1068 - 1071
2050Nicephoros III. 1078 - 1081
2051Alexius I. 1081 - 1118
2055Manuel I. 1143 - 1180
2061Isaac II. 1185 - 1195
2062Alexius III. 1195 - 1203
2064Byzanc - Bulharská říše, imitace po roce 1195
2065Persie - Phraataces 2 př. n. l. - 4 n. l.
2068Sýrie
2069Indie - Mogulové - Akbar Veliký 963 - 1014 H 1556 - 1605
2071Rasulidé v Jemenu Al Muzaffar Yusuf 647 - 694 H 1250 - 1295
2074Seldžukové z Rúmu - Kaj Káus II. 643 - 647 H 1245 - 1249
2075Timúrovci - Hosayn Baigara 878 - 912 H 1473 - 1506
2076Karel IV. 1346 - 1378
2085Marie Terezie 1740 - 1780
2087František II. 1792 - 1835
2088Würtemberk - Olešnice - Christian Ulrich 1679 - 1704
2089ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1939
StranaPoložkyObdobí
222101ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1939
2144SLOVENSKÁ REPUBLIKA 1939 - 1945
2154ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1953
2165ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1953 - 1992
StranaPoložkyObdobí
232201ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1953 - 1992
2276ČESKÁ REPUBLIKA 1993 -
StranaPoložkyObdobí
242301ČESKÁ REPUBLIKA 1993 -
2379Matyáš II. 1608 - 1619
2400Marie Terezie 1740 - 1780
StranaPoložkyObdobí
252401Josef II. 1765 - 1790
2402Dolní Rakousy - Albrecht V. 1411 - 1439
2403Marie Terezie 1740 - 1780
2406František Lotrinský 1745 - 1780
2408František II. 1792 - 1835
2409Ferdinand V. 1835 - 1848
2410FRANTIŠEK JOSEF I. 1848 - 1916
2468Bavory - Mnichov - Arnošt I. se synovcem Adolfem 1435 -1438
2469Bavorsko - Maxmilian II. 1848 - 1864
2470Nassau
2471Norimberk
2472Prusko - Friedrich II. 1740 - 1786
2473Prusko - Friedrich Wilhelm IV. 1840 - 1861
2475Prusko - Wilhelm I. 1861 - 1888
2477Německo - císařství - Wilhelm I. 1871 - 1888
2486Německo - III. říše 1933 - 1945
2492Spolková republika Německo
2495Belgie
2496Bulharsko - Ivan Alexander se synem Michailem 1331 - 1355
2497Bulharsko - Ivan Sracimir 1360 - 1396
2498Bulharsko - republika
2500Dánsko - Frederik VII. 1848 - 1863
StranaPoložkyObdobí
262501Dánsko - Frederik IX. 1947 - 1972
2504Estonsko
2505Finsko pod Ruskem - Mikuláš II. 1894 - 1917
2509Finsko
2512Francie - III. republika 1871 - 1940
2514Gdaňsk
2517Itálie pod Napoleonem I. 1804 - 1814
2518Itálie - Vittorio Emanuel II. 1861 - 1878
2519Itálie - Vittorio Emanuel III. 1900 - 1946
2520Itálie
2521Jugoslávie
2522Lichtenštejnsko - John II. 1856 - 1929
2523Lotyšsko
2524Maďarsko
2525Nizozemí - Wilhelmína I. 1890 - 1948
2526Nizozemí - Vilém Alexandr I. 2013 -
2527Nizozemí - konvoluty
2537Norsko - Haakon VII. 1905 - 1957
2538Portugalsko - Carlos I. 1889 - 1908
2546Portugalsko
2560Rakousko republika
2566Rusko - Mikuláš I. 1825 - 1855
2567Rusko - Alexandr III. 1881 - 1894
2568Rusko - Mikuláš II. 1894 - 1917
2572SSSR
2578Řád maltézských rytířů
2582Slovinská republika
2583San Marino
2585Slovenská republika 1993 -
StranaPoložkyObdobí
272601Slovenská republika 1993 -
2605Španělsko - konvoluty
2609Švédsko - konvolut
2610Švýcarsko - konvolut
2611Turecko - Mehmed I. bin Bayezid 816 - 824 H 1413 - 1421
2612Turecko - Murad II. bin Mehmed, první vláda 824 - 848 H 1421 - 1444
2618Turecko - Mehmed II. bin Murad, druhá vláda 855 - 886 H 1451 - 1481
2623Turecko - Bayezid II. bin Mehmed 886 - 918 H 1481 - 1512
2628Turecko - Selim I. bin Bayezid 918 - 926 H. 1512 - 1520
2631Turecko - Suleyman I. bin Selim 926 - 974 H 1520 - 1566
2636Turecko - Murad III 982 - 1003 H 1574 - 1595
2640Turecko - Ahmad I. bin Mehmed 1012 - 1026 H 1603 - 1617
2644Turecko - Osman II. bin Ahmed 1027 - 1031 H 1618 - 1622
2646Turecko - Mehmed IV. 1058 - 1099 H 1648 - 1687
2647Turecko - Mahmud I. 1143 - 1168 H 1730 - 1754
2648Turecko - Abdul Mejid 1215 - 1277 H 1839 - 1861
2650Ukrajina
2653Vatikán
2654Velká Británie - Victorie 1837 - 1901
2656Velká Británie - Alžběta II. 1952 -
2657Velká Británie - konvoluty
2667Evropa - konvolut
2668Evropa - mince v hodnotě ECU
2671Angola
2672Austrálie - Alžběta II. 1952 -
2673Botswana
2674Brazilie
2675Cookovy ostrovy - Alžběta II. 1952 -
2676Čína
2677Egypt
2678Gruzie
2679Guatemala
2680Honduras
2681Indie - Jiří VI. 1936 - 1948
2682Japonsko
2683Kanada - konvoluty
2687Kazachstán
2695Kirgistán
2696Korea jižní
2697Laos
2698Maroko - Muhamád XVII. 1854 - 1873
2699Náhorní Karabach
StranaPoložkyObdobí
282701Nový Zéland - Alžběta II. 1952 -
2703Pakistán
2704Peru
2706Saudská Arábie - Abd al Aziz Ibn Saud 1344 - 1337 H 1926 - 1953
2707Šalamounovy ostrovy - Alžběta II. 1952 -
2708Tunis
2709Uganda
2710USA
2734Pobočka v České Lípě
2736Pobočka v Praze
2737Medaile s numismatickým námětem
2751Medaile s filatelistickým námětem
2752Medaile Čech, ČSR, ČSSR, ČR - regionální ražby, řazeno podle míst
2760Medaile osobností
2777Medaile vojenské
2794Medaile sokolské
2795Medaile sportovní
StranaPoložkyObdobí
292801Medaile náboženské a svátostky - bez rozlišení země původu
2810Medaile ostatní
2828Medaile - ocenění
2831Medaile Rakousko - Uhersko
2832Medaile ostatních států
2852Bez určení země původu
2859ČSR, ČSSR, ČR
2878Faleristika ostatních států světa
2899Rakousko - Uhersko
StranaPoložkyObdobí
302901Československá republika 1918 - 1939
2903Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945
2913Slovenská republika 1939 - 1945
2920Korunové poukázky 1944
2923Československá republika 1945 - 1953
2926Československá republika 1953 - 1992
2935Česká republika 1993 -
2938Cizí platidla na našem území
2939Bankovky ostatních zemí
2970Odznaky legionářské
2975Odznaky vojenské a branné
2987Odznaky sokolské
2988Odznaky sportovní
2989Odznaky ocenění
2990Odznaky ostatní
2993Odzanky ostatních zemí
2998Jetony
3012Různé
3018Literatura

Copyright 2016 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor