Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 24. září 2016

Pol.

Constantinus I. 307 - 337

Stav

V.cena

D.cena

401. AE centenionalis R: DN CONSTANTINI MAX AVG okolo věnce, uvnitř VOT
XX v exc. ST minc. Ticinum, 2. dílna rok 320 - 1 Sear 16212, pěkná pat.
1/1 90,- 100,-
402. AE centenionalis R: DN CONSTANTINI MAX AVG okolo věnce, uvnitř VOT
XX v exc. E SIS minc. Siscia, 5. dílna rok 320 - 1 Sear 16219, pěkná pat.
1/1 90,- 90,-
403. AE centenionalis R: DN CONSTANTINI MAX AVG okolo věnce, uvnitř VOT
XX v exc. T SIS minc. Siscia, 3. dílna rok 321 - 4 Sear 16220, pěkná pat.
1/1 90,- --.-
404. AE centenionalis R: DN CONSTANTINI MAX AVG okolo věnce, uvnitř VOT
X*X v exc. SMHS minc. Heraclea, 4. dílna rok 324 Sear 16224, pěkná pat.
1/1 90,- 90,-
405. AE centenionalis R: PROVIDENTIAE AVG táborová brána v exc. SMTS A
minc. Thessalonika 1. dílna rok 326 - 328 Sear 16254, pěkná pat.
1/1 100,- 100,-
406. AE centenionalis R: PROVIDENTIAE AVG táborová brána v exc. SMNA
minc. Nicomedia 1. dílna rok 324 - 325 Sear 16257, pěkná pat.
1/1 90,- --.-
407. AE centenionalis R: VICTORIAE LAETAE PRINC PERP oltář, dvě Victorie se
štítem, v exc. TR P minc. Trier 318 - 9 Sear 16297, pěkná pat., R
1/1 150,- --.-
408. AE centenionalis R: VICTORIAE LAETAE PRINC PERP oltář, dvě Victorie se
štítem, v exc. T AQ minc. Arles 319 Sear 16298, R
1/1- 120,- --.-
409. AE centenionalis R: VICTORIAE LAETAE PRINC PERP oltář, dvě Victorie se
štítem, v exc. P.ARL minc Arles 319 - 20 Sear 16299, R
1/1 150,- --.-
410. AE centenionalis R: VIRTVS EXCERCIT trofej, okolo ní dva zajatci, v poli
SF, v exc. B SIS Siscia rok 320 Sear 16325 zbytky pův.postř., pěkná pat.
1/1 120,- --.-
411. AE 3 R: VOT / XX / MVLT / XXX / TSA vše ve věnci, minc. Thessalonika
rok 318 - 19 Sear 16332, pěkná pat., R
1/1 150,- --.-
412. AE redukovaný centenionalis R: GLORIA EXERCITVS, dva vojáci, dvě stan-
darty v exc. SMH B minc. Heraclea, 2. dílna 330 - 333 Sear 16353, pěkná pat.
1/1 70,- 70,-

Pol.

Constantinus I. 307 - 337 posmrtné ražby za Constantina II

Stav

V.cena

D.cena

413. AE redukovaný centenionalis A: zahalená hlava vpravo R: Constantinus
v quadrize, v exc. CONS, minc. Constantinopolis 337 - 40 Sear 17484, pěkná pat.
1/1 60,- 85,-
414. AE redukovaný centenionalis, pěkná pat., 4 ks 1-1- 180,- 220,-

Pol.

Fausta + 326

Stav

V.cena

D.cena

415. AE centenionalis R: REIPVBLICAE SPES stojící Fausta, drží Constantia II.
a Constanse, v exc. .A SIS. minc. Siscia Sear 16570, pěkná pat.
1/1 280,- 700,-

Pol.

Helena + 328 - matka Constantina I.

Stav

V.cena

D.cena

416. AE centenionalis R: SECVRITAS REIPVBLICAE, stojící Helena vlevo, v exc.
Є SIS m. Siscia Sear 16608, pěkná pat.
1/1 200,- 500,-
417. Posmrtná ražba. redukovaný centenionalis R: PAX PVBLICA, stojící Pax
vlevo, minc. Constantinopolis 337 - 340, pěkná pat.
1/1 100,- 170,-

Pol.

Pamětní ražby z let 330 - 346 Constantinopolis

Stav

V.cena

D.cena

418. Redukovaný centenionalis CONSTANTINOPOLIS A: portrét v přilbici
R: Victorie se štítem na lodi, v exc. SMHT* Heraclea Sear 16472, pěkná pat.
1/1 70,- --.-
419. Redukovaný centenionalis VRBS ROMA A: hlava Romy v přilbici R: vlčice
kojí Romula a Rema v exc. SMTS Thessalonika 330 - 333 Sear 16516, pěkná pat.
-1/1 100,- --.-
420. Redukovaný centenionalis VRBS ROMA A: hlava Romy v přilbici R: vlčice
kojí Romula a Rema v exc. SMKΔ Cyzicus 330 - 333 Sear 16522, pěkná pat.
1/1 150,- 150,-
421. Konvolut 4 x VRBS ROMA 2 x CONSTANTINOPOLIS, 6 ks 1-2 400,- --.-

Pol.

Crispus 316 - 326

Stav

V.cena

D.cena

422. AE centenionalis R: BEATA TRANQVLITAS, globus u oltáře s nápisem
VOT / IS / XX, v exc. TRP minc. Trier 1. dílna rok 321 Sear 16728, pěkná pat., R
-1/1 160,- 180,-
423. AE centenionalis R: CAESARVM NOSTRORVM okolo věnce, uvnitř VOT X
v exc. Є SIS minc. Siscia rok 321 - 4 Sear 16773
1/1 100,- 100,-
424. AE centenionalis R: CAESARVM NOSTRORVM okolo věnce, uvnitř VOT X
v exc. AT minc. Arles rok 321 - 2 Sear 16764
1/1 100,- --.-
425. AE centenionalis R: CAESARVM NOSTRORVM okolo věnce, uvnitř VOT X
v exc. Є SIS hvězda minc. Siscia rok 320 - 1 Sear 16772
1/1 100,- 100,-
426. AE centenionalis R: PROVIDENTIA CAESS táborová brána v exc. SMHГ
minc. Heraclea 3. dílna rok 325 - 6 Sear 16805, pěkná pat.
1/1 120,- 140,-

Pol.

Delmatius 335 - 337

Stav

V.cena

D.cena

427. AE redukovaný centenionalis R: GLORIA EXERCITVS, dva vojáci, jedna
standarta, v exc. SMTS m. Thessalonika 336 - 40 Sear 16896, pěkná pat., R
1/1 240,- 300,-
428. AE redukovaný centenionalis R: GLORIA EXERCITVS, dva vojáci, jedna
standarta, v exc. CONS m. Constantinopolis 336 - 7 Sear 16898, R
-1/1- 160,- 160,-

Pol.

Constantinus II. jako caesar 317 - 337

Stav

V.cena

D.cena

429. Redukovaný follis R: IOVI CONSERVATORI Jupiter vlevo s Victorií, vlevo
u nohou orel, zajatec, nad ním XIIГ, minc. Nicomedia 316-20 Sear 17125
-1/2 60,- 60,-
430. AE centenionalis A: poprsí s Victorií na globu R: BEATA TRANQVILLITAS
globus na oltáři s nápisem , v exc. S TR minc. Trier 321 Sear 17152, pěkná pat., R
1/1 260,- 260,-

Pol.

Constantius II. jako caesar 324 - 337

Stav

V.cena

D.cena

431. AE centenionalis R: PROVIDENTIAE CAESS, táborová brána, v exc. SMK A
minc. Cyzicus, 1. dílna rok 324 - 5 Sear 17651, pěkná pat.
-1/1 70,- --.-

Pol.

Constantius II. jako augustus 337 - 361

Stav

V.cena

D.cena

432. AE redukovaný centenionalis R: GLORIA EXERCITVS, dva vojáci jedna
standarta Є SLS minc. Siscia 5. dílna ( Sear neuvádí ) Sear 17988, pěkná pat.
1/1- 50,- --.-
433. AE redukovaný centenionalis R: VICTORIAE DD AVGG Q NN dvě Victorie
proti sobě SMTS minc. Thessalonika r. 342 - 6 Sear 18065, pěkná pat.
-1/1- 40,- 40,-
434. AE redukovaný centenionalis R: VOT / XX / MVLT / XXX ve věnci, v exc.
CONS minc. Constantinopolis 342 - 8 Sear 18072, pěkná pat.
1/1 60,- --.-
435. AE 1/4 maiorinu R: FEL TEMP REPARATIO fenix stojí na globu ( 1. sym-
bol křesťanství v exc. CONS m. Constantinopolis 248 -51 Sear 18253, pěkná pat., R
-1/1- 80,- --.-
436. AE redukovaný maiorin R: SPES REI PVBLICE stojící Constantius vlevo,
drží globus a kopí minc. Siscia 358 - 61 SEAR 18314 KRÁSNÝ
1/1 100,- 100,-

Pol.

Constans 337 - 350

Stav

V.cena

D.cena

437. AE 1/4 maiorinu R: FEL TEMP REPARATIO stojící orel na pyramidě, v exc.
A SIS m. Siscia 348 - 9 1. dílna Sear 18717, pěkná pat.
1/1 140,- 180,-
438. AE 1/4 maiorinu R: FEL TEMP REPARATIO stojící Constans na galéře,
drží fenixe, labarum, za ním sedí Victorie m. Siscia Sear 18731, nep.ned., R
1/1 120,- 200,-
439. Konvolut 5 kusů malých bronzů, 5 ks 1-2 200,- 200,-

Pol.

Magnentius 350 - 353

Stav

V.cena

D.cena

440. Těžká maiorin R: GLORIA ROMANORVM Magnentius ve vojenském na koni
vpravo, poráží nepřítele, v exc. RT m. Řím 350 - 351 Sear 18801, pěkná pat., R
-1/2 300,- 420,-

Pol.

Vetranio 350

Stav

V.cena

D.cena

441. Maiorina 25 mm R: CONCORDIA MILITVM stojící Vetranio, drží dvě stan-
darty, v exc. TS.A, v poli A - B m. Thessalonika Sear 18904, RR
2/1 750,- --.-

Pol.

Julianus II. " Apostatus " 360 - 363

Stav

V.cena

D.cena

442. Dvojitá maiorina R: SECVRITAS REIPVB býk vpravo, dvě hvězdy, v exc.
B SIRM m. Sirmium 2. dílna 362 - 3 Sear 19152, R
-1/1- 500,- 650,-

Pol.

Julianus II. " Apostatus " 360 - 363

Stav

V.cena

D.cena

443. AE dvojitá maiorina 28 mm R: SECVRITAS REIPVB stojící býk vpravo, dvě
hvězdy, v exc. TES Г m. Thessalonika 3. dílna 362 - 3 Sear 19153, R
-1/1- 500,- 500,-

Pol.

Jovianus 363 - 364

Stav

V.cena

D.cena

444. AE centenionalis R: VOT / V ve věnci, v exc. HERACB minc. Heraclea
Sear 19218 nep. okr., pěkná pat., R
1/1 180,- --.-
445. AE centenionalis R: VOT / V ve věnci, v exc. HERACB minc. Heraclea
Sear 19218 nep. okr., R
1/1 180,- 180,-
446. AE centenionalis R: VOT / MVLT / X ve věnci v exc. CONSPΔ minc. Constan-
tinopolis, 4. dílna Sear 19232, R
1/1 200,- 200,-

Pol.

Valentinianus I. 364 - 375

Stav

V.cena

D.cena

447. AE centenionalis R: GLORIA ROMANORVM císař vleče zajatce vpravo, v exc.
CONSB minc. Constantinopilos 2. dílna 364 - 5 Sear 19461
-1/2 40,- --.-
448. AE centenionalis R: SECVRITAS REIPVBLICAE, stojící Victorie vlevo, v exc.
SMHA minc. Heraclea 364 - 7 Sear 19519, nep.okr.
1/1- 40,- 40,-

Pol.

Valens 364 - 378

Stav

V.cena

D.cena

449. AE centenionalis R: GLORIA ROMANORVM Valens vleče zajatce vpravo,
v exc. SMAQP minc. Aquleia 1. dílna Sear 19730 nep. okr., pěkná pat.
1/1 60,- 80,-
450. AE centenionalis R: SECVRITAS REIPVBLICAE Victorie kráčí vlevo
Sear 4018 nep. nedor., pěkná pat.
1/1- 50,- 50,-

Pol.

Procopius 365 - 366

Stav

V.cena

D.cena

451. AE centenionalis ( menší modul ) R: REPARATIO FEL TEMP Procopius
stojí vlevo, drží labarum opírá se o štít m. Constantinop. Sear 19877, RR
-1/1- 500,- --.-

Pol.

Procopius 365 - 366

Stav

V.cena

D.cena

452. AE centenionalis ( menší modul ) R: REPARATIO FEL TEMP Procopius
stojí vlevo, drží kopí opírá se o štít m. Constantinop. Sear 19878, pěkná pat., RR
1/1- 700,- --.-

Pol.

Procopius 365 - 366

Stav

V.cena

D.cena

453. AE centenionalis ( menší modul ) R: REPARATIO FEL TEMP Procopius
stojí vlevo, drží labarum opírá se o štít m. Cyzicus Sear 19879, nepr.stř., RR
1/1 500,- 600,-
454. AE centenionalis R: PRAPARATIO FEL TEMP Procopisu stojí vlevo, drží
standartu, vlevo blíže neurčený objekt m. Constantinopolis Sear 19883, RR
2/2 400,- --.-

Pol.

Gratianus 367 - 383

Stav

V.cena

D.cena

455. AE maiorina R: REPARATIO REI PVB Gratian zvedá ženskou postavu
v exc. BSISC minc. Siscia 2. dílna 379 - 83 Sear 20008
-1/1- 120,- --.-
456. AE maiorina R: REPARATIO REI PVB Gratian zvedá ženskou postavu
vpravo v poli A minc. Thessalonika Sear 20009 nep. nedor., pěkná pat.
1/1 120,- 200,-

Pol.

Valentinianus II. 375 - 392

Stav

V.cena

D.cena

457. AE centenionalis R: VIRTVS AVGGG Valentinianus stojí na galéře vlevo,
vpředu zajatec, vzadu Victorie, v exc. TES, v poli A Thessal. Sear 20338, pěkná pat., R
1/1 240,- 260,-
458. AE 1/2 centenionalis R: GLORIA REI PVBLICE táborová brána, v exc. TES
minc. Thessalonika 384 - 8 Sear 20340, pěkná pat., R
1/1 140,- 140,-

Pol.

Theodosius I. 379 - 395

Stav

V.cena

D.cena

459. AE maiorina R: GLORIA ROMANORVM stojící Theodosius se standartou
v exc. CONSA minc.: Constantinopolis 1. dílna 393 - 5 Sear 20489, pěkná pat.
-1/1- 140,- 200,-
460. AE maiorina R: REPARATIO REI PVB Theodosius zvedá ženskou postavu
v exc. SMTES min. Thessalonika 379 - 83 Sear 20500 nep.vyl.okr., pěkná pat.
1/1- 140,- 140,-
461. AE maiorina R: VIRTVS EXERCITI Theodosius ve vojenském, stojí vpravo,
drží standartu, v exc. SMNA minc. Nicomedia 1. dílna 387 - 92 Sear 20505
-1/1 240,- 240,-

Pol.

Magnus Maximus 383 - 388

Stav

V.cena

D.cena

462. 1/2 centenionalis R: SPES ROMANORVM táborová brána Sear 4106, R 1/1- 400,- 460,-

Pol.

Aelia Flacilla - manželka Theodosia I. + 386

Stav

V.cena

D.cena

463. AE 1/2 centenionalis R: SALVS REIPVBLICAE Victorie sedí vpravo, vyšívá
Christogram v exc. CONS minc. Constantinopolis Sear 20626, R
-1/1- 180,- 200,-
464. AE 1/2 centenionalis R: SALVS REIPVBLICAE Victorie sedí vpravo, vyšívá
Christogram v exc. CONS minc. Constantinopolis Sear 20626, R
2/2 110,- --.-

Pol.

Arcadius 383 - 408

Stav

V.cena

D.cena

465. AE 2 centenionalis 23 mm R: GLORIA ROMANORVM Arcadius stojí vlevo se
standartou, vlevo zajatec, v exc. SISC minc. Siscia 383 - 6 Sear 20779, nep.okr., R
-1/1- 200,- 260,-
466. AE Centenionalis R: GLORIA REP PVBLICE táborová brána, v exc. TES
minc. Tessalonika 388 Sear 20810, R
1/1- 140,- 140,-
467. AE centenionalis R: VIRTVS EXERCITI stojící Arcadius korunován Victorií,
v exc. SMH minc. Heraclea Sear 20828, pěkná pat.
1/1 150,- --.-
468. AE centenionalis R: VIRTVS EXERCITI stojící Arcadius korunován Victorií,
v exc. CONS minc. Constantinopolis Sear 20829
-1/1- 100,- 100,-
469. 1/2 centenionalis R: SALVS REI PVBLICAE Victorie vlevo, vleče zajatce,
v poli Christogram Sear 4234, pěkná pat.
1/1 60,- 60,-

Pol.

Honorius 393 - 423

Stav

V.cena

D.cena

470. Dvojitý centenionalis R: GLORIA ROMANORVM stojící Honorius drží stan-
dartu a globus, v poli kříže minc. Constantinopolis 4. dílna Sear 20985, pěkná pat., R
1/1 400,- 700,-

Pol.

Honorius 393 - 423

Stav

V.cena

D.cena

471. AE centenionalis R: GLORIA ROMANORVM Honorius na koni vpravo, minc.
Constantinopolis Sear 20996, pěkná pat.
1/1 260,- --.-
472. AE centenionalis R: VIRTVS EXERCITI Honorius stojí vlevo, je korunován
Victorií, minc. SMk Sear 21030 nep. nedor., pěkná pat.
1/1 100,- 100,-
473. AE centenionalis R: GLORIA ROMANORVM dva vojáci se standartou vedle
sebe zcela nep. okr., pěkná pat.
-1/1- 80,- 80,-

Pol.

Valentinianus III. 425 - 455

Stav

V.cena

D.cena

474. AE 1/2 centenionalis R: CONCORDIA AVG stojící Victorie čelně, v obou
rukou věnce, minc. Cyzicus Sear 21305, pěkná pat., RR
-1/1- 300,- 380,-

Pol.

Marcianus 450 - 457

Stav

V.cena

D.cena

475. AE 4 R: monogram Marciana ve věnci minc. Constantin. Sear 21395, pěkná pat., R 3/1- 100,- --.-

Pol.

Řím - císařství

Stav

V.cena

D.cena

476. Konvolut As Vespasiana, dupondius Hadriana, centenionalis Valenciana
+ 9 AE Constantinovců, 12 ks
-/- 240,- 240,-

Pol.

Augustus 27 př. n.l. - 14 n.l.

Stav

V.cena

D.cena

477. Makedonie - Philipi AE 24 mm R: AVG DIVI F DIVO Caesar korunován
Geniem, na podstavci Vrb. 3224, pěkná pat., RR
2/1- 600,- --.-
478. Makedonie - Philipi AE 20 mm A: VICT AVG Victorie vlevo R: tři standarty
Sear 32, pěkná pat.
1/1 180,- 180,-
479. Makedonie - Thessalonika AE 23 mm R: ΘEΣΣAΛO / NIKEΩN ve věnci
Vrbanov 2957, pěkná pat., R
2/2 400,- 400,-
480. Makedonie - Thessalonika AE 23 mm R: ΘEΣΣAΛO / NIKEΩN ve věnci
Vrbanov 2957, pěkná pat., R
2/2 280,- --.-
481. Sýrie - Antochia ad Orontem AE 23 mm R: APXIE / PATIKON / ANTIO /
XEIΣ / ZK ve věnci ZK = 27 = 5/4 př.n.l. bitvy u Achia Sear 109
-2/1- 300,- 400,-

Pol.

Tiberius a Livie

Stav

V.cena

D.cena

482. Makedonie - Thessalonika AE 22 mm A: hlava Tiberia vpravo R: hlava
Livie vpravo TEΣΣAΛONIKEΩN Vrb. 2984, pěkná pat., RR
2/2 600,- 600,-

Pol.

Drusus

Stav

V.cena

D.cena

483. Mysia - Parium AE 17 mm A: DRV CAES R: orající kolonisté Sear 341, nep.exc., R -1/1- 500,- 500,-

Pol.

Claudius a Augustus

Stav

V.cena

D.cena

484. Makedonie - Thessalonika AE 21 mm A: hlava Claudia vlevo R: hlava Augu-
sta vpravo Vrb. 2994, RR
2/2 500,- --.-

Pol.

Domitianus a Domitia

Stav

V.cena

D.cena

485. Thessalie AE 21 mm A: hlava Domitiana vpravo R: hlava Domitia vpravo
Sear 891, R
-1/1- 500,- --.-
486. Thessalie AE 21 mm A: hlava Domitiana vpravo R: hlava Domitia vpravo
Sear 891, R
2/2- 320,- --.-

Pol.

Sabina - manželka Hadriana

Stav

V.cena

D.cena

487. Cilicia - Tarsus AE 31 mm R: BOYAH TAPCEΩN ΠHTROY trůnící postava
vlevo hází kamínky do vázy Sear 1315, pěkná pat., RR
-2/2- 900,- --.-

Pol.

Antonius Pius 138 - 161

Stav

V.cena

D.cena

488. Dolní Moesie - Nikopolis ad Istrum AE 18 mm R: velký hrozen Vrb. 1683, pěkná pat. 2/2 180,- 200,-
489. Lydie - Maeonia AE 29 mm R. stojící Athena vlevo, drží Victorii a opírá
se o štít, opis Sear 1440, pěkná pat.
-1/2 400,- --.-

Pol.

Commodus 177 - 192

Stav

V.cena

D.cena

490. Dolní Moesie - Nikopolis ad Istrum AE 18 mm R: Kastor ( jeden z Dioscurů )
stojí vedle koně vpravo, drží uzdu a kopí Vrb. 1734, R
-2/2 180,- 200,-
491. Dolní Moesie - Nikopolis ad Istrum AE 16 mm R: Kastor ( jeden z Dioscurů )
stojí vedle koně vpravo, drží uzdu a kopí Vrb. 1735, R
2/1 300,- --.-
492. Dolní Moesie - Nikopolis ad Istrum AE 17 mm trojnožka s hadem Vrb. 1739, pěkná pat. -1/1- 260,- 260,-
493. Koloniální bronz 28 mm, ( pravděpodobně Thrakie nebo Moesie ), v averzu
oválná kontramarka " okřídlená Niké vpravo " Sear 0 kontram. -1, R
2/4 200,- 340,-

Pol.

Faustina mladší

Stav

V.cena

D.cena

494. Thrakie - Pautalia AE 21 mm R: sedící Athena s Victorií a kopím vlevo
Vrb. 2828
2/1- 240,- 240,-

Pol.

Septimus Severus 193 - 211

Stav

V.cena

D.cena

495. Dolní Moesie - Markianopolis AE 21 mm R: Tyche vlevo, drží kormidlo
a roh hojnosti Vrb. 546
-1/2 200,- --.-
496. Dolní Moesie - Nikopolis ad Istrum AE 17 mm R: stojící Dionysos vlevo, drží
hrozen a tyrs Vrb. 1750
1/1 260,- 260,-
497. Dolní Moesie - Nikopolis ad Istrum AE 18 mm R: nahý Hermes vlevo, drží
cesia a caduceus Vrb. 1774, pěkná pat.
-1/1- 200,- --.-

Pol.

Septimus Severus 193 - 211

Stav

V.cena

D.cena

498. Dolní Moesie - Nikopolis ad Istrum AE 17 mm R: orel s rozpjatými křídly stojí
vlevo, hlavu vpravo,v zobáku věnec Vrb. 1806, pěkná pat.
-1/1 240,- --.-

Pol.

Septimus Severus 193 - 211

Stav

V.cena

D.cena

499. Dolní Moesie - Nikopolis ad Istrum AE 17 mm R: velká hvězda s osmi paprsky
Vrb. 1871
1/1 280,- 280,-

Pol.

Septimus Severus 193 - 211

Stav

V.cena

D.cena

500. Dolní Moesie - Nikopolis ad Istrum AE 17 mm R: Zeus na trůnu vlevo, drží
pateru a kopí Vrb. 1944 v., pěkná pat.
-1/1- 200,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2016 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor