Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 24. září 2016

Pol.

Septimus Severus 193 - 211

Stav

V.cena

D.cena

501. Dolní Moesie - Nikopolis ad Istrum AE 17 mm R: trojnožka ovinutá hadem
Vrb. 2016, pěkná pat.
-1/1 220,- --.-
502. Dolní Moesie - Nikopolis ad Istrum AE 17 mm R: půlměsíc a jedna hvězda
Vrb. 2023
-1/1 240,- --.-

Pol.

Septimus Severus 193 - 211

Stav

V.cena

D.cena

503. Bythynie - Nicomedia AE 26 mm R: průčelí chrámu o osmi sloupech
Sear 0, RR
2/2 600,- --.-

Pol.

Julia Domna

Stav

V.cena

D.cena

504. Thrakie - Anchialo AE 24 mm R: sedící Demeter vlevo, drží kopí a obilné
klasy Vrb. 753, pěkná pat.
-1/2 340,- 340,-

Pol.

Caracalla 198 - 217

Stav

V.cena

D.cena

505. Dolní Moesie - Marcianopolis AE 18 mm R: stojící Asklepios vlevo, drží
hůl s hadem Vrb. 677
1/1 260,- --.-
506. Dolní Moesie - Marcianopolis AE 26 mm R: sedící Kybele vlevo, lev pod
trůnem Vrb. 709, pěkná pat.
-1/1- 380,- --.-
507. Dolní Moesie - Nikopolis ad Istrum AE 18 mm R: trojnožka s hadem
Vrb. 2368
-1/1- 220,- --.-
508. Dolní Moesie - Nikopolis ad Istrum AE 27 mm R: Tyché vlevo, drží kormi-
dlo a roh hojnosti Vrb. 2486, pěkná pat.
-1/1- 340,- --.-
509. Dolní Moesie - Nikopolis ad Istrum AE 27 mm R: Tyché vlevo, drží kormi-
dlo a roh hojnosti Vrb. 2486, pěkná pat.
-1/2 340,- --.-
510. Thrakie - Trajanopolis AE 17 mm R: urna s plameny Vrb. 641, pěkná pat., R -1/1- 240,- --.-

Pol.

Caracalla a Julia Domna

Stav

V.cena

D.cena

511. Dolní Moesie - Marcianopolis AE 26 mm R: had s tělem o čtyřech smyč-
kách, Є ( 5 assaria ) Vrbanov 783, R
2/1- 360,- 380,-
512. Dolní Moesie - Marcianopolis AE 26 mm R: Hygie vpravo s hadem a paterou,
v poli Є ( 5 assaria ) Vrbanov 829 pěkná tmavozelená patina, R
2/1- 360,- 380,-

Pol.

Geta 209 - 212

Stav

V.cena

D.cena

513. Dolní Moesie - Marcianopolis AE 17 mm R: stojící orel vpravo, s hlavou a
věncem vlevo Vrb. 854
-1/1 240,- 280,-
514. Dolní Moesie - Nikopolis ad Istrum AE 17 mm R: koš s jablky Vrb. 2557, pěkná pat. -1/1- 240,- 280,-

Pol.

Marcinus 217 - 218

Stav

V.cena

D.cena

515. Dolní Moesie - Marcianopolis AE 26 mm R: stojící Tyche vlevo, drží kor-
midlo a roh hojnosti vrb. 870, pěkná pat., R
2/2 300,- 320,-

Pol.

Diadumenianus 218

Stav

V.cena

D.cena

516. Dolní Moesie - Nikopolis ad Istrum AE 27 mm R: Athena s helmicí, drží pate-
ru nad oltářem a kopí Vrb. 2949 nedor., pěkná pat.
-1/1- 360,- 400,-

Pol.

Elogabalus 218 - 222

Stav

V.cena

D.cena

517. Dolní Moesie - Marcianopolis AE 18 mm R: cysta mystica s vylézajícím
hadem Vrb. 1105, pěkná pat.
2/1- 200,- --.-
518. Dolní Moesie - Marcianopolis AE 26 mm R: Hamononie vlevo, drží pateru
a roh hojnosti Vrb.1138, pěkná pat.
-1/1- 320,- --.-
519. Dolní Moesie - Marcianopolis AE 26 mm R: orel s roztaženými křídly, hlavu
vlevo, v zobáku věnec Vrb. 1158, pěkná pat.
2/1- 300,- --.-
520. Dolní Moesie - Marcianopolis AE 27 mm R: Nemesis vlevo se zdviženou rukou,
kolo u nohou Vrb. 1216, pěkná pat.
-1/1- 320,- --.-
521. Dolní Moesie - Nikopolis ad Istrum AE 17 mm R: velký hrozen Vrb. 2998 1/1- 240,- --.-
522. Dolní Moesie - Nikopolis ad Istrum AE 17 mm R: košík s ovocem Vrb. 3019 -1/1 240,- --.-
523. Thácký Cherson - Coela AE 18 mm R: AEL MVNI COEL próra, nad ní roh
hojnosti Vrb. 2431, pěkná pat., R
-2/2 160,- 180,-
524. Troas - Alexandria Troas AE 24 mm R: letící orel s roztaženými křídly, nese
hlavu býka, opis Sear 0, R
2/2 200,- --.-
525. Troas - Alexandria Troas AE 23 mm R: vlčice vpravo, kojí Romula a Réma,
nápis Sear 0, R
2/2 200,- --.-
526. Sýrie - Antiochia ad Hippum AE 27 mm R: chrám, uvnitř socha Dia
Sear 3108 R: stopa kor., R
-1/2- 360,- 380,-

Pol.

Elagabalus a Julia Maesa

Stav

V.cena

D.cena

527. Dolní Moesie - Marcianopolis AE 27 mm R: stojící Homononie vlevo, drží
pateru a roh hojnosti, v poli E ( 5 assaria ) Vrbanov 1309, pěkná pat.
2/2 400,- --.-

Pol.

Alexander Severus 222 - 235

Stav

V.cena

D.cena

528. Dolní Moesie - Marcianopolis AE 25 mm R: Homononie vlevo, drží pateru
a roh hojnosti Vrb. 1406, pěkná pat.
-1/1 400,- --.-

Pol.

Alexander Severus 222 - 235

Stav

V.cena

D.cena

529. Dolní Moesie - Marcianopolis AE 25 mm R: Homononie vlevo, drží pateru
a kopí Vrb. 1421 R: nep. exc., pěkná pat.
1/1 400,- 460,-

Pol.

Alexander Severus 222 - 235

Stav

V.cena

D.cena

530. Bythynie - Nicaea AE 21 mm R: tři standarty, nápis Vrb. 3282, pěkná pat. 1/1 180,- --.-

Pol.

Maximinus I. 235 - 238

Stav

V.cena

D.cena

531. Thrakie - Deultum AE 24 mm R: Nemesis stojí vlevo, drží váhy a parazonium,
kolo u nohou Vrb. 2029, nep.ned.
1/1 400,- --.-

Pol.

Gordianus III. 238 - 244

Stav

V.cena

D.cena

532. Dolní Moesie - Marcianopolis AE 27 mm R: Demeter vlevo, kolo u nohou
Vrbanov 0, pěkná pat.
1/1- 320,- --.-
533. Thrakie - Hadrianopolis AE 30 mm Hygie a Asklepius se svými atributy
proti sobě, mezi nimi malý Telesphor. Vrbanov 0 Dosud nepublikovaná
mince !! nastřižený střižek, RRR
-1/1- 750,- --.-
534. Makedonie - Thessalonika AE 25 mm R: trojnožka, nahoře pět kuliček, v poli
Π - V / Θ - i Vrb. 345 var.
-1/1- 340,- --.-
535. Makedonie - Thessalonika AE 26 mm R: kráčející Niké vlevo, drží kabir a
palmu Vrbanov 3133 nep.nedor., pěkná pat., R
-1/1- 320,- --.-

Pol.

Philipus I. 244 - 249

Stav

V.cena

D.cena

536. Horní Moesie - Viminacium AE 28 mm R: stojící Moesie mezi býkem a lvem,
v exc. ANVI Vrbanov 126 starý podkladový štítek
2/2 300,- --.-

Pol.

Philipus II. 247 - 249

Stav

V.cena

D.cena

537. Sýrie - Seleucis - Antiocha ad Orontem Ag tetradrachma R: ΔHΠAPX.
ЄΣOVCIAC YΠTOΔ v exc. ANTIOXIA SC orel vlevo Sear 4146, nál.pat.
1/1 1500,- --.-

Pol.

Trajan Decius 249 - 251

Stav

V.cena

D.cena

538. Sýrie - Seleucis - Antiocha ad Orontem Ag tetradrachma R: ΔHΠAPX.
ЄΣOVCIAC SC orel vpravo Sear 4209
-1/1- 1200,- --.-

Pol.

Trajan Decius 249 - 251

Stav

V.cena

D.cena

539. Sýrie - Seleucis - Antiocha ad Orontem Ag tetradrachma R: ΔHΠAPX.
ЄΣOVCIAC SC orel vpravo, jako položka 538, ale A portrét s trnovou
korunou Sear 4209 var., n.st.kor.
1/1 1200,- --.-

Pol.

Trajan Decius 249 - 251

Stav

V.cena

D.cena

540. Sýrie - Seleucis - Antiocha ad Orontem Ag tetradrachma R: ΔHΠAPX.
ЄΣOVCIAC SC orel vlevo Sear 4209 var.
1/1 1500,- 1700,-

Pol.

Trebonius Gallus 251 - 253

Stav

V.cena

D.cena

541. Sýrie - Seleucis - Antiocha ad Orontem Ag tetradrachma R: ΔHΠAPX.
ЄΣOYCIAC SC mezi nohama orla Z, orel vpravo, Sear 4349
1/1 1500,- 1500,-

Pol.

Volusianus 251 - 253

Stav

V.cena

D.cena

542. Pamphylia - Perga AE 23 mm R: stojící postava s rohem hojnosti ΠEPГAIΩN
Sear 0 naprasklý střižek, R:kor.
2/1- 120,- --.-

Pol.

Valerianus I. 253 - 260

Stav

V.cena

D.cena

543. Cilicia - Tarsus AE 30 mm R: TAPC MHTBOΠOΛ A M K , v poli Γ / B,
stojící Athena vlevo, v averzu kruhová kontramarka "antilopa" Sear 0, R
-2/2- 300,- --.-
544. Galatia - Ancyra AE 24 mm R: tři urny, nahoře MHT, dole ANKV Sear 0, pěkná pat., R 2/1- 400,- --.-

Pol.

Gallienus 253 - 268

Stav

V.cena

D.cena

545. Troas - Alexandria Troas AE 20 mm R: stojící postava s paterou vpravo
Sear 0, R
2/2 200,- --.-

Pol.

Justin I. 518 - 527

Stav

V.cena

D.cena

546. AE pentanumium R: Є v Π, of. B, neznámá mincovna Sear 113 Aus:2.17, nep.ned., RR -1/1- 300,- --.-

Pol.

Justinian I. 527 - 565

Stav

V.cena

D.cena

547. Follis 34 mm rok XXX of. Γ minc. Constantinopolis Sear 163 Aus 4.20.8, nep.ned. -1/1- 260,- 260,-
548. 1/2 follis R: kříž, v úsečích hvězdy, of.Γ minc.: Constantinop. Sear 164, pěkná pat. 2/1- 160,- --.-
549. 1/2 follis r. XXX ЧIII, minc. Thessalonika Sear 174 Aus. 4.371, pěkná pat. -1/1- 160,- 260,-
550. AE oktonummion ( 8 nummi ! ) R: AHP minc.: Thessalonika Sear 189 Aus 4.53, R -2/1 160,- --.-

Pol.

Justinian I. 527 - 565

Stav

V.cena

D.cena

551. Follis r. XXI, of. Є, v exc. 9HЧΠ m. Antiochia Sear 220 Aus:4.86, R -1/1- 700,- --.-

Pol.

Justinian I. 527 - 565

Stav

V.cena

D.cena

552. 1/2 follis R: kříž, v úsečích T/H/Є/Γ of.Γ minc.: Antioch Sear 259 Aus4.95, nedor. 1/1 240,- 280,-

Pol.

Justin II. 565 - 578

Stav

V.cena

D.cena

553. Follis rok Ч of A minc. Nicomedia Sear 369 Aus 5.26, pěkná pat. -1/1 240,- --.-
554. Follis rok ЧI II of B minc. Nicomedia Sear 369 Aus 5.26, pěkná pat. -1/1 240,- --.-

Pol.

Tiberius II. Constantinus 578 - 582

Stav

V.cena

D.cena

555. Follis rok ЧI = 580 / 581 minc. Theoupolis Sear 448 Aus:6.24, pěkná pat. 2/2 380,- --.-

Pol.

Maurice Tiberius 582 - 602

Stav

V.cena

D.cena

556. 1/2 follis rok ЧI of. Δ minc. Constantinopolis Sear: 497 Aus 7.28, pěkná pat. -1/1- 160,- 190,-
557. 1/2 follis rok III minc. Thessalonika Sear 509 Aus 7.39, pěkná pat. 1/1 200,- 200,-

Pol.

Maurice Tiberius 582 - 602

Stav

V.cena

D.cena

558. Follis rok ЧIII of. A minc.Kyzicos Sear 518 Aus. 7.49.2, pěkná pat. -1/1 320,- --.-

Pol.

Maurice Tiberius 582 - 602

Stav

V.cena

D.cena

559. AE follis r. XI of. Γ minc. Theoupolis ( Antioch ) Sear 533 Aus 763, pěkná pat. -1/1 320,- 340,-

Pol.

Maurice Tiberius 582 - 602

Stav

V.cena

D.cena

560. Decanummium R: X v úsečích SE / CI / Ч / A minc. Syrakusy Sear 583
Aus 7.100, pěkná pat., R
2/1- 300,- --.-

Pol.

Phocas 602 - 610

Stav

V.cena

D.cena

561. 1/2 follis XX, kříž of. A minc. Constantinopolis Sear 643 Aus 9.28, nep.ned. 1/1 320,- --.-
562. AE decanummium, křížek nad X, minc. Constantinopolis Sear 646 Aus:9.30 -1/1 200,- --.-
563. 1/2 follis XX rok ЧI, kříž, v exc. NICO of. B Sear 663 Aus 9.42, nep.ned. 1/1 280,- --.-
564. 1/2 follis A: portrét Phocase a Leontiny R: XX ANNO minc. Theoupolis
( Antioch ) Sear 673 Aus:9.58
2/1 180,- --.-

Pol.

Heraclius 610 - 641

Stav

V.cena

D.cena

565. Follis Maurice Tiberia v A kontramarka A: poprsí Heraclia a monogram
R: monogram SCLS sicilská mincovna, dobově vystřižen okraj mince
Sear 882 Aus 11.113 kontramarka -1, pěkná pat., R
-1/1 300,- --.-
566. Follis Maurice Tiberia v A kontramarka A: poprsí Heraclia a monogram
R: monogram SCLS sicilská mincovna, Sear 882 Aus 11.113, R
2/1- 360,- --.-
567. Follis Heraclea s kontramarkou A: poprsí Heraclia a Heraclius Constantin
R: SCs a další znak sicilská mincovna Sear 884 Aus 11.115, R
2/1 360,- --.-

Pol.

Constans II. 641 - 668

Stav

V.cena

D.cena

568. Follis minc. Constantinopolis Sear 1001 Aus.12.46, nep.ned. -1/1- 180,- --.-
569. Follis M v exc. SCs minc. Syrakusy Sear 1103 Aus:12.86 2/1- 180,- --.-
570. Follis A: poprsí císaře čelně R: velké M, nahoře monogram Constance,
dole SCL minc.Syrakusy Sear 1107 Aus 12.89 přeražba, nedor., R
1/1 400,- --.-
571. Follis A: stojící Constans a Constantin IV. R: velké M, nad ním monogram,
vlevo stojí Heraclius, vpravo Tiberius, v exc. SCS m.Syrakusy Sear 1110
Aus. 12.92, R
-1/1- 360,- --.-

Pol.

Constantinus V. 741 - 775

Stav

V.cena

D.cena

572. Follis A: dvě postavy, Constantina V. a Lva IV. R: A / Є / O/ N / Δ / Є / C / Π
půl postavy Lea III. minc.Syrakusy Sear 1569 Aus 23.11.1
-1/1 260,- --.-

Pol.

Nicephoros 802 - 811

Stav

V.cena

D.cena

573. Follis A: poprsí čelně R: velké M, XXX vlevo, NNN vpravo, nahoře +, dole
A minc. Constantinopolis Sear 1606 Aus 27.2, RR
2/2 480,- --.-

Pol.

Leo V. 813 - 820

Stav

V.cena

D.cena

574. Follis A: LEON poprsí Lea V. R: CONST poprsí Constantina m.Syrakusy
Sear 1637 Aus 29.9, nep.ned., R
1/1 360,- --.-

Pol.

Theophilus 829 - 842

Stav

V.cena

D.cena

575. Follis R: velké M, XXX / NNN / Θ, poslední follis s M Sear 1666 Aus 31.4, R -1/1- 500,- --.-
576. Follis R. 4 řádkový nápis minc.: Constantinopolis Sear 1667 Aus 31.5 -1/1- 360,- --.-
577. 1/2 follis ! R: 4 řádkový nápis minc.: Constantinopolis Sear 1668 Aus 31.6, R -1/1 700,- --.-
578. Follis A: portrét Theophila, opis R: poprsí Michaela II. a Constantina
minc. Syrakusy Sear 1680 Aus 31.13, nep.ned., R
1/1- 360,- --.-

Pol.

Basil I. 867 - 886

Stav

V.cena

D.cena

579. Follis A: císař čelně na trůnu R: čtyřřádkový nápis, minc. Constantinopo-
lis Sear 1709 Aus 33.5, pěkná pat., R
-1/1- 340,- 340,-
580. Follis A: poprsí Basila, vlevo Leo, vpravo Constantinus R: 5ti řádkový nápis,
nahoře hvězda m.: Constantinopolis Sear 1713 Aus 33.8.1 přeražba, R
1/1 300,- --.-

Pol.

Basil I. 867 - 886

Stav

V.cena

D.cena

581. Follis A: poprsí Basila a Constantina R: pětiřádkový nápis, neznámá mincovna,
přeražba Sear 1721 Aus 33.15, nep.ned., R
1/1- 300,- --.-

Pol.

Constantin VII. 913 - 959 a Romanus I. 920 - 944

Stav

V.cena

D.cena

582. Follis A: poprsí Constantina a Romana mezi nimi dlouhý patriarchální kříž
R: čtyřřádkový nápis minc. Constantinopolis Sear 1762 Aus 36.18, R
1/1- 360,- --.-

Pol.

Constantin VII. 913 - 959 a Romanus I. 920 - 944

Stav

V.cena

D.cena

583. Follis A: poprsí Constantina a Romana mezi nimi dlouhý patriarchální kříž
R: čtyřřádkový nápis minc. Constantinopolis Sear 1762 Aus 36.18, pěkná pat., R
1/1- 360,- 440,-

Pol.

Nicephorus II. Phocas 963 - 969

Stav

V.cena

D.cena

584. Follis A: poprsí s křížem a globusem R: čtyřřádkový nápis minc. Constan-
tinopolis Sear 1782 Aus 38.6 přeražba, R
2/1- 200,- --.-
585. Follis A: poprsí s křížem a globusem R: čtyřřádkový nápis m.: Constantinopolis
Sear 1783 Aus 38.7 přeražba, pěkná pat., R
-1/1- 240,- --.-

Pol.

Basil II. a Constantin VIII. 976 - 1025

Stav

V.cena

D.cena

586. Anonymní follis 30 mm typ A3 A: poprsí Krista R: čtyřřádkový nápis, nad a
pod nápisem ornamenty Sear: 1818 Aus 40.3, pěkná pat.
1/1 240,- 240,-

Pol.

Romanus III. 1028 - 1034

Stav

V.cena

D.cena

587. Anonymní follis typ B A: poprsí Krista čelně R: kříž na stupních, v úsečích
BAS - ILЄ, BAS - ILЄ Ø 31 mm Sear: 1823 Aus 40.4
1/1 260,- 340,-

Pol.

Romanus III. 1028 - 1034

Stav

V.cena

D.cena

588. Anonymní follis typ B A: poprsí Krista čelně R: kříž na stupních, v úsečích
BAS - ILЄ, BAS - ILЄ Ø 28 mm Sear: 1823 Aus 40.4, nep.ned.
1/1 240,- 240,-

Pol.

Constantin X. 1059 - 1067

Stav

V.cena

D.cena

589. Follis A: poprsí Krista čelně R: +KΩNRA - CIΛЄVC OΔOVK poprsí císaře
čelně Sear 1854 Aus 52.7 přeražba
-1/1 240,- --.-
590. Anonymní follis typ F 33 mm A: sedící Kristus se zvednutou rukou R: tří-
řádkový nápis Sear: 1856 Aus 40.8, R
-1/1- 200,- 200,-

Pol.

Romanus IV. 1068 - 1071

Stav

V.cena

D.cena

591. Follis A: poprsí Krista čelně R: kříž, v úsečích C / R / P /Δ Sear 1866 Aus 54.4 2/1- 160,- 170,-

Pol.

Michael VII. 1071 - 1078

Stav

V.cena

D.cena

592. Follis A: poprsí Krista čelně, vpravo velká hvězda R: poprsí panovníka čelně
minc. Constantinopolis Sear 1878 Aus. 55.8, pěkná pat.
1/1- 280,- --.-
593. Anonymní follis typ H A: poprsí Krista čelně R: patriarchální kříž v květinovém
rámování Sear 1880 Aus 40.10 přeražba, pěkná pat., R
-1/1 240,- 240,-

Pol.

Nicephoros III. 1078 - 1081

Stav

V.cena

D.cena

594. Follis A: 3/4 postava Krista čelně R: kříž, osmipaprsková hvězda v kruhu v
úsečích C - Ф / N - Δ Sear: 1888 Aus 56.5, pěkná pat.
-1/1- 180,- --.-

Pol.

Alexius I. 1081 - 1118

Stav

V.cena

D.cena

595. Anonymní follis typ J A: poprsí Krista čelně R: kříž, pod ním měsíc, sedm vel-
kých teček m: Constantinopolis Sear 1900 Aus 56.5
2/1 140,- 160,-
596. Anonymní follis typ K A: poprsí Krista čelně v perlovci R: 3/4 postavy žehnající
Panny Marie v perlovci Sear: 1901 Aus 40.13
-1/1- 200,- --.-
597. Billon aspron trachy ( stříbřitý vzhled ) A: trůnící Kristus čelně R: poprsí císaře
s křížem a jablkem Sear 1918 Aus:59.17
2/1- 260,- 260,-
598. AE tetarteron ( poreformní mince 1091 - 1118 ) A: poprsí Krista čelně R: poprsí
Alexia čelně minc: Thessalonika Sear: 1929 Aus 59.24, pěkná pat., R
-1/1 200,- --.-
599. AE tetarteron 18 mm ( poreformní mince 1091 - 1118 ) A: ozdobný kříž, na
koncích globus, uprostřed X, v úsečích C-Φ / AΛΔ R: poprsí Alexia čelně,
Sear 1931 Aus. 59.26
1/1- 180,- --.-
600. AE tetarteron 21 mm ( poreformní mince 1091 - 1118 ) A: ozdobný kříž, na
koncích globus, uprostřed X, v úsečích C-Φ / AΛΔ R: poprsí Alexia čelně,
benátská imitace ze 13. století, min. Korint (?) Sear 1931v Aus. 59.26.3, R
1/1- 300,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2016 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor