Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 24. září 2016

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

701. Dimitar Draganov: The coinage of the Scythian Kings in the West pontic
Area vázané, originální zabalení, dosud nerozbaleno
N 3000,- 3000,-
702. Michael Mitchiner: Non - Islamic states & Western colonies ad 600 - 1979
Londýn 1979, základní dílo, hledané a vzácné, vázané, R
Z 4600,- 4800,-
703. Heinz Gaube: Arabosasanische numismatik 1973 - základní dílo 171 stran +
15 obrazových příloh - základní dílo
N 1600,- --.-
704. F. Schjöth: Chinese currency. Kopie 420 x 300 mm, vázáno v plátně,
základní dílo k určování čínských mincí
N 1500,- 1500,-
705. Tom Phillips: African Goldweights - Ghana 1400 - 1900. Vydání z roku
2001, 187 stran, barevné reprodukce - základní dílo
N 1500,- --.-
706. Sbírka Köhler - Osbahr, 3. díl. Porcelánové tokeny, vyobrazeno 1360 tokenů,
popis, 328 str., křída - základní dílo
N 2000,- --.-
707. Jacenko, Zagreba, Plaček: Mince SSSR 1921 - 1991, 98 stran. Kijev - Brati-
slava 2015, z ukrajinského originálu. Oběhové mince, jubilejní mince všechny
kovy, žetony, tokeny. Vyobrazení, technické parametry, tržní ceny NOVINKA
Plaček Alois: Německo - český a česko - německý numismatický slovník.
170 stran, Brno 2006, 2 ks
N 280,- 360,-

Pol.

PEČETIDLA

Stav

V.cena

D.cena

708. Cechovní pečetidlo kovářů v Milevsku z roku 1630 1/ 700,- 2200,-

Pol.

PEČETIDLA

Stav

V.cena

D.cena

709. Cechovní pečetidlo pekařů v Milevsku z roku 1721 1/ 700,- 2200,-

Pol.

PEČETIDLA

Stav

V.cena

D.cena

710. Cechovní pečetidlo tkalců v Milevsku ze 17. - 18. století 1/ 700,- 1800,-

Pol.

Evropské denárové ražby

Stav

V.cena

D.cena

711. Anglie. Ranné Anglo - saské období 600 - 775 n. l. Ag sceat 680 - 710,
série A A: ověnčená hlava vpravo, TIC R: ve čtverci TOTI a kříž
Seaby 775, vyl.okr., R
1/1 750,- 750,-

Pol.

Evropské denárové ražby

Stav

V.cena

D.cena

712. Francie. Melle, denár 11. - 12. stol. s nápisem REX R Roberts 3862, nep.vyl.okr., R 1/1 1000,- 1100,-

Pol.

Evropské denárové ražby

Stav

V.cena

D.cena

713. Itálie. Ancona Ag denár 13. století Biag 40, nep.okr. -1/1- 280,- --.-

Pol.

Evropské denárové ražby

Stav

V.cena

D.cena

714. Itálie. Ancona Ag denár 13. století Biag 42, nep.okr. -1/1- 280,- --.-
715. Itálie. Ancona Ag denár 13. století Biag 42 var. -1/1- 200,- 260,-

Pol.

Evropské denárové ražby

Stav

V.cena

D.cena

716. Itálie. Ascoli - republika, 14. stol. Ag denár 0,47 g A: kříž, opis R: VPS
v kruhu, opis CNI 16, nep.ned.
-1/1- 400,- 400,-

Pol.

Evropské denárové ražby

Stav

V.cena

D.cena

717. Itálie. Janov - republika 1139 - 1339 Ag denár 12. století 0,74 g -1/1- 500,- 500,-

Pol.

Evropské denárové ražby

Stav

V.cena

D.cena

718. Itálie. Luca. Enrico III., IV., nebo V. 1039 - 1125 denár B: 1058 1/1- 360,- 400,-
719. Itálie. Luca. Enrico III., IV., nebo V. 1039 - 1125 denár B: 1058 -1/1- 300,- 380,-
720. Itálie. Messina. Enrico a Frederico, společná ražba 1196 - 1197. Billon
denár 0,49 g A: orlice E IMPERATOR R: hlava čelně FREDERIC REX
Spahr. 32 Varesi 58, R
-1/2 360,- 400,-
721. Itálie. Messina. Corrado I. 1250 - 1254. Billon denár 0,48 g A: kříž se dvěmi
tečkami v kruhu, opis R: Ω monogram v kruhu, opis Spahr 155
-1/1- 300,- 380,-
722. Itálie. Messina. Corrado I. 1250 - 1254. Billon denár 0,43 g A: kříž se dvěmi
tečkami v kruhu, opis R: Ω monogram v kruhu, opis Spahr 155, nepr.stř.
1/1- 300,- 320,-
723. Itálie. Messina. Corrado I. 1250 - 1254. Billon denár 0,73 g A: C + čtyři
malé měsíčky v kruhu, opis R: kříž s měsíčky, opis Spahr 178, nep.ned.
2/1- 280,- --.-
724. Itálie. Messina. Corrado I. 1250 - 1254. Billon denár 0,54 g A: C + čtyři
malé měsíčky v kruhu, opis R: kříž s měsíčky, opis Spahr 178, nedor.
-1/1- 280,- --.-
725. Itálie. Messina. Corrado I. 1250 - 1254. Billon denár 0,60 g A: kříž v kruhu,
opis R: Ω CR v kruhu, opis, nep.ned.
1/1 360,- 380,-

Pol.

Evropské denárové ražby

Stav

V.cena

D.cena

726. Itálie. Messina. Corrado I. 1250 - 1254. Billon denár 0,96 g Spahr 168 1/1- 400,- 440,-

Pol.

Evropské denárové ražby

Stav

V.cena

D.cena

727. Itálie. Messina. Corrado I. 1250 - 1254. Billon denár 0,83 g Spahr 168 -1/1 400,- --.-
728. Itálie. Messina. Manfredi 1258 - 1266. Billon denár A: kříž, opis R: S se dvěmi
tečkami, opis Spahr 198 Varesi 137
-1/1- 300,- 380,-
729. Itálie. Messina. Manfredi 1258 - 1266. Billon denár A: kříž, opis R: S se dvěmi
tečkami, opis Spahr 198 Varesi 137
-1/2 240,- --.-
730. Itálie. Messina. Manfredi 1258 - 1266. Billon denár 0,45 g A: orlice MAYN-
FRIDVS R: kříž REX SICILIE Spahr 196 Varesi 136
-1/1- 300,- 360,-

Pol.

Evropské denárové ražby

Stav

V.cena

D.cena

731. Itálie. Messina. Manfredi 1258 - 1266. Billon denár 0,63 g A: stylizované
písmeno "TAU" MANFR R: kříž s tečkami SICILIE Spahr 211 Varesi 140, R
-1/1 500,- 500,-

Pol.

Evropské denárové ražby

Stav

V.cena

D.cena

732. Itálie. Messina. Manfredi 1258 - 1266. Billon denár A: M v kruhu, opis
R: kříž s paprsky v úsečích, opis Spahr 215, R
-1/1- 400,- 420,-
733. Itálie. Messina. Carlo I. D´Angio 1266 - 1282 Billon denár A: kříž, opis,
štít krále Jerusalemského R: lilie, opis Spahr 56 Varesi 167
-2/2 200,- 220,-
734. Itálie. Messina. Giacomo D´Aragona 1285 - 1296 AE denár A: korunovaná
hlava vlevo, opis R: kříž s tečkami, opis Varesi 182
2/1- 280,- 300,-
735. Itálie. Messina. Frederico III. D´Aragona 1296 - 1337 AE denár A: koruno-
vaná hlava vpravo FRIT DEI GRA R: kříž, opis Varesi 185
2/1- 280,- 320,-
736. Itálie. Messina. Frederico IV. 1355 - 1377 AE denár 0,72 g A: korunovaná
hlava vlevo FRID DEI GRA R: kříž v kruhu, hvězdička Spahr 221 Var. 205, R
2/2 300,- 340,-
737. Itálie. Messina. Martino I. il Giovéne 1402 - 1409 AE denár A: orlice, MAR-
TI D.G. R: štít REX SICILIE Spahr 54 Varesi 222
-1/1- 340,- 380,-
738. Itálie. Alfonso D´Aragona 1416 - 1458 AE denár A: orlice ALFONSUS R
R: štít s křížem REX SICILIE Varesi 227
-1/1 400,- 440,-
739. Itálie. Alfonso D´Aragona 1416 - 1458 AE denár A: orlice ALFONSUS R
R: štít s křížem REX SICILIE Varesi 227
-1/1- 300,- 380,-

Pol.

Evropské denárové ražby

Stav

V.cena

D.cena

740. Německo. Pobaltští Slované 11. - 12. století, "vendický denár" 13 mm
0,96 g A: kříž, kuličky R: kříž, kuličky
-1/1- 400,- 460,-

Pol.

Evropské denárové ražby

Stav

V.cena

D.cena

741. Německo. Braniborsko. Ag denár počátek 13. století A: stojící panovník
s mečem a štítem R: tři křídla, nep.ned.
2/2 400,- --.-

Pol.

Evropské denárové ražby

Stav

V.cena

D.cena

742. Německo. Sachsen - Wittenberg. Rudolf II. Ag denár A: panovník s dvěma
praporci čelně R: dva půlměsíce, dvě hvězdy Sa:4186 zb.nál.patiny
-1/1- 360,- --.-

Pol.

Evropské denárové ražby

Stav

V.cena

D.cena

743. Německo. Sachsen - Wittenberg.Nepřidělené ražby 13. století. Ag denár
A: vévoda čelně, v rukou blíže neurčené předměty R: dva sloupy s růži-
cemi Sa: 0, nep.ned.
2/1- 300,- --.-

Pol.

Evropské denárové ražby

Stav

V.cena

D.cena

744. Německo. Sachsen - Wittenberg.Nepřidělené ražby 13. století. Ag denár
A: stojící vévoda, liliový kříž R: dvě řady dvouroutů Sa 0, vyl.okr.
2/1- 150,- --.-

Pol.

Evropské denárové ražby

Stav

V.cena

D.cena

745. Uhry. Ladislav I. 1077 - 1095 Ag denár Husz 27, nep.okr. 2/1- 1000,- --.-

Pol.

Břetislav I. 1037 - 1055

Stav

V.cena

D.cena

746. Denár C 322 tmavá patina 1/1 2200,- 2800,-

Pol.

Soběslav I. 1125 - 1140

Stav

V.cena

D.cena

747. Denár C 572, nep.ned. 1/1 1800,- 1900,-

Pol.

Karel IV. 1346 - 1378

Stav

V.cena

D.cena

748. Pražský groš Sm. 2, nep.ned. 2/2 400,- 460,-
749. Pražský groš Sm. 2, nep.ned. 2/2 400,- --.-

Pol.

Karel IV. 1346 - 1378

Stav

V.cena

D.cena

750. Pražský groš Sm. 5 zcela nep. napr. okraj, nep.ned. -1/1- 500,- --.-

Pol.

Karel IV. 1346 - 1378

Stav

V.cena

D.cena

751. Pražský groš Sm. 5, nep.ned. -1/1- 500,- 750,-
752. Pražský groš, nedor. 2/2- 150,- --.-

Pol.

Václav IV. 1378 - 1419

Stav

V.cena

D.cena

753. Peníz se lvem a čtyřrázem Rad. I/2 ze 2/3 nedor. 2/ 50,- 50,-

Pol.

Husité - kolem roku 1420

Stav

V.cena

D.cena

754. Peníz se lvem a čtyřrázem Rad. I / 6 tmavá patina, úlomek z další mince -1/ 200,- 260,-

Pol.

Ražby kolem roku 1450

Stav

V.cena

D.cena

755. Peníz se lvem bez čtyřrázu Rad. I / 13, nedor. 2/ 80,- --.-

Pol.

Vladislav II. Jagelonský 1471 - 1516

Stav

V.cena

D.cena

756. Pražský groš 2/2 220,- 300,-
757. Pražský groš redukovaný střižek, nedor. 2/2 190,- 190,-
758. Pražský groš, nedor. -2/2 220,- 220,-
759. Pražský groš tři tečky u ocasu mírně prohnutý, nedor. 2/2 200,- 240,-
760. Pražský groš 2/2 190,- 240,-
761. Pražský groš dvě tečky u ocasu 2/2 220,- 340,-
762. Bílý peníz jednostranný -1/ 70,- --.-
763. Bílý peníz jednostranný -1/ 65,- --.-
764. Bílý peníz jednostranný ( okr. vylom. ), černý peníz Sm 44 ( nep.perf.ražbou), 2 ks -1/ 60,- 60,-

Pol.

Jiří z Poděbrad 1466 - 1471

Stav

V.cena

D.cena

765. Pražský groš, u ocasu dvě tečky, nedor. 2/2 700,- 1400,-

Pol.

Matyáš Korvín - český protikrál

Stav

V.cena

D.cena

766. Peníz 1470 - 1471, minc. Budějovice, nízká ryzost kovu Cn 73 a S:VII/23, RR 2/ 1800,- --.-

Pol.

Ludvík I. Jagelonský 1516 - 1526

Stav

V.cena

D.cena

767. Bílý peníz - různé varianty, nep.ned., 3 ks 1-1- 300,- --.-
768. Bílý peníz - různé varianty, nep.ned., 3 ks 1-1- 300,- --.-
769. Bílý peníz 1 x vylomený, stará patina, 2 ks 1/ 150,- --.-
770. Malý peníz Sm. 54 -1/ 120,- --.-
771. Malý peníz Sm. 55, nedor. -1/ 80,- 80,-
772. Malý peníz Sm. 56 pod "R" tečka 2/ 100,- --.-
773. Malý peníz Sm. 58 -1/ 130,- 130,-
774. Malý peníz Sm. 59 zcela nep. nedor. 1/ 140,- 150,-
775. Malý peníz Sm. 60 1/ 200,- 200,-

Pol.

Ferdinand I. 1526 - 1564

Stav

V.cena

D.cena

776. Pražský groš b.l. Kutná Hora MKČ 71, nedor. 2/2- 320,- 420,-
777. Bílý peníz 1562 Praha, Harder MKČ 39 nep. okr., nep.ned. 1/ 170,- 170,-
778. Malý peníz jednostranný, b. l. Kutná Hora mcm nelze přidělit MKČ cca
83, nad RP kytičky Sm.80
2/ 150,- 600,-

Pol.

Maxmilian II. 1564 - 1576

Stav

V.cena

D.cena

779. Bílý groš 1574 Praha, Harder MKČ 186 1/1 480,- 700,-

Pol.

Maxmilian II. 1564 - 1576

Stav

V.cena

D.cena

780. Bílý groš 1574 Praha, Harder MKČ 187 velmi nep.nedor. 1/1 480,- 650,-

Pol.

Maxmilian II. 1564 - 1576

Stav

V.cena

D.cena

781. Bílý groš 1574 Praha, Harder MKČ 187, nep.ned. 1/1 480,- 480,-
782. Bílý groš 1575 (?) Jáchymov, Geitzkoflerr MKČ 238, nedor. -1/2 440,- --.-

Pol.

Maxmilian II. 1564 - 1576

Stav

V.cena

D.cena

783. Bílý groš 1576 Praha, Harder MKČ 186 -1/1- 480,- 550,-

Pol.

Maxmilian II. 1564 - 1576

Stav

V.cena

D.cena

784. Bílý groš 1576 Praha, Harder MKČ 186 x 188 nečitelný konec opisu, nedor. -1/1- 480,- 480,-
785. Bílý groš 1576 Praha, Harder MKČ 186, nep.ned. 2/1- 480,- --.-

Pol.

Maxmilian II. 1564 - 1576

Stav

V.cena

D.cena

786. Bílý groš 1576 Kutná Hora, Šatný MKČ 203 velmi nep,nedor. 1/1 480,- 750,-

Pol.

Maxmilian II. 1564 - 1576

Stav

V.cena

D.cena

787. Bílý groš 1576 Jáchymov, Geitzkofler MKČ 238 2/2 440,- --.-
788. Bílý groš 1577 Praha, Harder MKČ 188 2/2 440,- 440,-
789. Bílý groš 1577 Kutná Hora, Šatný MKČ 203 2/2 480,- 480,-
790. Bílý groš ltp. nečitelný Jáchymov, Geitzkofler MKČ 238, nedor. -1/1- 460,- --.-
791. Bílý peníz 1567 Kutná Hora 2/ 100,- --.-
792. Bílý peníz 1570 Kutná Hora 2/ 160,- --.-
793. Bílý peníz jednostranný 1571 Kutná Hora, Šatný + Vodolínský MKČ 206 2/ 100,- --.-
794. Bílý peníz 1572 Kutná Hora, nedor. -1/ 120,- --.-
795. Bílý peníz 1572 Kutná Hora 2/ 90,- --.-
796. Bílý peníz 1573 Kutná Hora 2/ 100,- --.-
797. Bílý peníz 1576 Kutná Hora -1/ 150,- --.-
798. Bílý peníz 1576 Kutná Hora -1/ 150,- --.-
799. Bílý peníz 1577 Kutná Hora posmrtná ražba, nep.perf. 2/ 100,- --.-

Pol.

Rudolf II. 1576 - 1612

Stav

V.cena

D.cena

800. Bílý groš 1577 Kutná Hora, Šatný MKČ 376 2/1- 480,- 480,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2016 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor