Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 24. září 2016

Pol.

Sasko

Stav

V.cena

D.cena

1201. 3 marky 1917 Bedřich Moudrý, Ag 999 40 mm znač. COPY KM 1276, certif. PROOF 360,- --.-

Pol.

Německo - Výmarská republika 1918 - 1933

Stav

V.cena

D.cena

1202. 3 marka 1930 A Rýn KM 70 1/1 950,- 1100,-

Pol.

Andora

Stav

V.cena

D.cena

1203. 2 €, 1 €, 50, 20, 10, 5 centů vše 2014 "R", 6 ks 0/0 320,- 500,-

Pol.

Bulharsko - Michail Šišman 1323 - 1330

Stav

V.cena

D.cena

1204. AE 19 mm A: stojící postava čelně R: dvouhlavá orlice Mušmov 68, pěkná pat. 2/2 260,- 260,-

Pol.

Bulharsko - Ivan Sracimir 1360 - 1396

Stav

V.cena

D.cena

1205. Ag 1/2 groš - aspra, minc. zn. hvězda Mušmov 176 -1/1- 200,- --.-
1206. Ag 1/2 groš - aspra, minc. zn. hvězda Mušmov 176 -1/1- 200,- 200,-

Pol.

Bulharsko - Ivan Sracimir 1360 - 1396

Stav

V.cena

D.cena

1207. Ag 1/2 groš - aspra, minc. zn. sekyra Mušmov 177 -1/1- 240,- 360,-

Pol.

Bulharsko - Ivan Šišman 1371 - 1393

Stav

V.cena

D.cena

1208. Ag aspra A:stojící postava čelně R: stojící Bohorodička Mušmov 188 1/1 300,- 320,-
1209. AE 15 mm A: monogram R: kříž, v úsečích tečky Mušmov 205, nepr.okr., R 1/1 240,- 260,-

Pol.

Dánsko, Norsko

Stav

V.cena

D.cena

1210. Specie daler 1678 - Christian V. Ag 999 40 mm replika COPY, certif. PROOF 360,- --.-

Pol.

Dánsko - Christian IX 1863 - 1906

Stav

V.cena

D.cena

1211. 2 kroner 1875 CS, Ag KM 798 2/2 200,- 260,-
1212. 2 kroner 1888 25. výročí vlády Ag KM 799 -1/1 400,- 900,-
1213. 2 kroner 1930 60. výročí krále Ag KM 829 0/0 320,- 360,-

Pol.

Dubrovník

Stav

V.cena

D.cena

1214. Billon grosetto, 1. polovina 17. století, probitý 2/2 60,- --.-

Pol.

Estonsko - Reval město - Kristina Švédská 1632 - 1654

Stav

V.cena

D.cena

1215. 1 öre 1649 se jménem Kristiny, R -1/1- 300,- 300,-

Pol.

Finsko pod Ruskem - Alexander II. 1855 - 1881

Stav

V.cena

D.cena

1216. 2 markaa 1872 S Y:4 a -1/1- 800,- 900,-
1217. 2 markaa 1874 S Y:4 a -1/1- 700,- 800,-

Pol.

Finsko pod Ruskem - Alexander II. 1855 - 1881

Stav

V.cena

D.cena

1218. Markaa 1864 S KM 3.1 R: nep.vlas. škr., pěkná pat., R -1/1- 1000,- 1400,-

Pol.

Finsko pod Ruskem - Alexander II. 1855 - 1881

Stav

V.cena

D.cena

1219. Markaa 1866 S KM 3.1 2/2 180,- 180,-
1220. 5 pennia 1872 KM 4.2, vryp, R -1/1- 80,- 95,-

Pol.

Finsko pod Ruskem - Mikuláš II. 1894 - 1917

Stav

V.cena

D.cena

1221. Markaa 1907 L Y 3 a KM 3.2, pěkná pat. 1/1 900,- --.-
1222. Markaa 1915 S Y 32, pěkná pat. 0/0 600,- --.-
1223. Markaa 1915 S Y 32 0/0 600,- --.-

Pol.

Finsko republika

Stav

V.cena

D.cena

1224. 500 markaa 1952 H Olympijské hry Y: 35, pěkná pat. 0/0 600,- 600,-

Pol.

Francie - Ludvík XIV. 1643 - 1715

Stav

V.cena

D.cena

1225. Liard ( 1655 - 7 )K, minc. Bordeaux, zřetelná přeražba na starší minci KM 192.10, R 2/2 60,- 85,-
1226. 1/12 ecu = 10 sols 1660 A, minc. Paříž Ag KM 199.1, nep.just. -1/1 260,- 440,-
1227. 10 sols 1660 N minc. Montpellier KM 199.9, nep.ned. 2/1- 320,- 400,-

Pol.

Francie - Ludvík XV. 1715 - 1774

Stav

V.cena

D.cena

1228. Ecu 1759 A KM 47.1 -1/1- 1900,- 2600,-

Pol.

Francie - Ludvík XVIII. 1815 - 1824

Stav

V.cena

D.cena

1229. 2 frank 1816 A Paříž KM 710.1 -1/1 180,- 1500,-

Pol.

Francie - Napoleon III. 1852 - 1870

Stav

V.cena

D.cena

1230. 5 frank 1867 A Ag Y: 32 na hraně čtyři zbytky úchytů 1/1 380,- --.-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

1231. 6,55975 franku 2001. Dívčí tvář / Převodní měny jednotlivých zemí, orig.balení 0/0 200,- 240,-

Pol.

Francie - Lotrinsko - Leopold I. 1697 - 1729

Stav

V.cena

D.cena

1232. Teston 8,36 g ( 1710 - 1716 ), přeražba na testonu KM.94 KM 95 KRÁSNÝ, RR 0/0 3600,- 4000,-

Pol.

Francie - Lotrinsko - Leopold I. 1697 - 1729

Stav

V.cena

D.cena

1233. Teston 1716 8,25 g KM 96 přeražba, KRÁSNÝ, RR 0/0 4000,- 4400,-

Pol.

Irsko - Jiří III. 1760 - 1820

Stav

V.cena

D.cena

1234. 10 pence bank token 1813 Ag Y: 9 -1/1- 600,- 1200,-

Pol.

Isle of Man - James Stanley 10. vévoda z Derby

Stav

V.cena

D.cena

1235. Cu penny 1733 IDJ Seaby 7403, R 2/2 400,- --.-

Pol.

Italské státy - Benátky - dóže Pietro Gradenico 1289 - 1311

Stav

V.cena

D.cena

1236. Grosso ( matapan ) Meyer 56 -1/1 600,- 750,-

Pol.

Italské státy - Benátky - dóže Pietro Gradenico 1289 - 1311

Stav

V.cena

D.cena

1237. Grosso ( matapan ) Meyer 56 -1/1- 500,- 550,-

Pol.

Italské státy - Benátky - dóže Antonio Venier 1382 - 1400

Stav

V.cena

D.cena

1238. Billon tornesello Meyer 135 -1/1- 160,- 200,-
1239. Billon tornesello Meyer 135, 2 ks -1-2 280,- --.-

Pol.

Italské státy - Benátky - dóže Agostiono Barbardico 1486 - 1501

Stav

V.cena

D.cena

1240. Ag lira z let 1486 - 7 GP = mcm. Gerolado Pesaro Meyer 227 vylom.ouško, R -1/2 700,- 800,-

Pol.

Italské státy - Messina - Philip III. 1598 - 1621

Stav

V.cena

D.cena

1241. Cu piccioli A: orlice, nápis R: "3", opis Varesi 353, nedor. 2/2 180,- --.-

Pol.

Italské státy - Messina - Philip IV. 1621 - 1665

Stav

V.cena

D.cena

1242. Cu piccioli A: orlice, nápis R: "3", po stranách "I", "P" Varesi 362 2/2 180,- --.-

Pol.

Italské státy - Papežský stát - Pius IX. 1846 - 1878

Stav

V.cena

D.cena

1243. 1 soldo 1867 XXI R KM 1372.2 2/2 26,- --.-

Pol.

Italské státy - Toskánsko - Karel Luis pod regentstvím matky Marie Louisy 1803 - 1807

Stav

V.cena

D.cena

1244. Ag francescone 1806 Cr. 50 stopa?, pěkná stará patina 1/1 3000,- 3200,-

Pol.

Itálie - Vittorio Emanuel II. 1861 - 1878

Stav

V.cena

D.cena

1245. 5 lira 1870 M Y: 14.3 patina, nep.hr. -1/1- 460,- --.-

Pol.

Itálie - Vittorio Emanuel II. 1861 - 1878

Stav

V.cena

D.cena

1246. 5 lira 1871 M Y: 14.3 patina -1/1 500,- --.-

Pol.

Itálie - Vittorio Emanuel II. 1861 - 1878

Stav

V.cena

D.cena

1247. 5 lira 1872 M Y: 14.3 patina, nep.st. -1/1 460,- 480,-
1248. 5 lira 1874 M Y: 14.3 2/2 400,- --.-
1249. 5 lira 1875 M Y: 14.3 patina -1/1- 460,- 460,-

Pol.

Lichtenštejnsko - John II. 1858 - 1929

Stav

V.cena

D.cena

1250. 5 korun 1904 Y:4 1/1- 3600,- --.-

Pol.

Litva

Stav

V.cena

D.cena

1251. 5 litai 1936 Basanavičius 2 litu 1925 jezdec, 2 ks 0-1 280,- --.-
1252. 2 litai 2013 náhrobek, plachetnice, strom, historická památka vše bimetal, 4 ks 0/0 240,- 240,-

Pol.

Lundy - Martin Coles

Stav

V.cena

D.cena

1253. Pufin 1929, 1/2 pufin 1929 Y: 1, 2, R, 2 ks 0/0 1800,- --.-

Pol.

Lundy - Martin Coles

Stav

V.cena

D.cena

1254. Pufin 1929 Y:2 KRÁSNÝ, R 0/0 900,- --.-

Pol.

Maďarsko

Stav

V.cena

D.cena

1255. 200 forint 1978 výročí ražby prvních dukátů Ag Y: 136 0/0 400,- 500,-

Pol.

Nizozemí - provincie Holland

Stav

V.cena

D.cena

1256. Duit 1702 KM 80, pěkná pat. 2/1- 80,- --.-
1257. 2 stuiver 1767 Ag Cr: C 8 -1/1- 140,- 140,-

Pol.

Nizozemí - Kampen - město a provincie

Stav

V.cena

D.cena

1258. Daalder ( 48 stuiver ) " lví tolar " 1650, Ag, minc. zn. lilie KM 42.2, R -1/1- 2400,- 2600,-

Pol.

Nizozemí - William I. 1815 - 1840

Stav

V.cena

D.cena

1259. Ag 10 cent 1825 B KM 53, R -1/2 200,- 280,-

Pol.

Nizozemí - William III. 1849 - 1890

Stav

V.cena

D.cena

1260. 2 1/2 cent 1883 KM 108, pěkná pat., R -1/1- 260,- 280,-

Pol.

Nizozemí - Wilhelmína I. 1890 - 1948

Stav

V.cena

D.cena

1261. 10 cent 1910 Ag KM 145, R -1/1 200,- 200,-
1262. 5 cent 1909 KM 134, R 1/1 260,- 320,-

Pol.

Polsko - Zikmund III. Vasa 1587 - 1632

Stav

V.cena

D.cena

1263. Groš 1604 minc. Krakov Kop. 772 zbytky nález. patiny 1/1 300,- 300,-

Pol.

Polsko - Jan Kazimír 1649 - 1668

Stav

V.cena

D.cena

1264. Cu solidus 1664 KM 110 1/1 100,- 100,-

Pol.

Polsko pod Ruskem - Mikuláš I. 1825 - 1855

Stav

V.cena

D.cena

1265. 5 zlotých 1832 K.G Cr. 116 2/2 400,- 700,-

Pol.

Polsko pod Ruskem - Mikuláš I. 1825 - 1855

Stav

V.cena

D.cena

1266. 2 zloté - 30 kopějek 1838 MW Cr. 132, dr.úhoz 2/2 200,- 240,-
1267. 2 zloté - 30 kopějek 1839 MW Cr. 132 2/1- 220,- 260,-

Pol.

Portugalsko

Stav

V.cena

D.cena

1268. Ag 1000 escudos 1992 500. výročí objevení Ameriky KM 657 0/0 360,- 360,-
1269. Ag 1000 escudos 1994 Tratado de Tordesilas KM 675 0/0 260,- 300,-
1270. Ag 1000 escudos 1996 fregata Fernanda II. KM 688 0/0 260,- 300,-
1271. Ag 1000 escudos 1997 lidoví tanečníci KM 704 0/0 260,- 300,-
1272. Ag 1000 escudos 1997 dvě století IGCP 0/0 260,- 260,-
1273. Ag 1000 escudos 1998 Santa Casa de Misericordia 0/0 260,- 260,-
1274. Ag 1000 escudos 2000 předsednictví Portugalska v Radě Evropy 0/0 260,- 320,-

Pol.

Rakousko republika

Stav

V.cena

D.cena

1275. 1 unce 2014 1,50 € Vídeňská filharmonie Ag 0/0 550,- --.-

Pol.

Riga - Kristína 1632 - 1654

Stav

V.cena

D.cena

1276. Solidus 1647 mírně exc. -1/1 160,- --.-

Pol.

Rusko - Petr I. 1682 - 1721

Stav

V.cena

D.cena

1277. Půl polušky ( 1/8 kopějky ) 1720 (?) Uzd. 2213 obr. str. 258/002 Cu, R 2/2 130,- 1000,-

Pol.

Rusko - Kateřina II. 1762 - 1796

Stav

V.cena

D.cena

1278. 5 kopějek 1765 EM Uzd. 2599 2/2 320,- --.-
1279. 5 kopějek 1777 EM Uzd. 2681 KM 59.3 -1/1- 300,- 300,-

Pol.

Rusko - Kateřina II. 1762 - 1796

Stav

V.cena

D.cena

1280. 5 kopějek 1777 EM Uzd. 2681 KM 59.3 1/1 340,- 420,-

Pol.

Rusko - Kateřina II. 1762 - 1796

Stav

V.cena

D.cena

1281. 5 kopějek 1785 EM Uzd. 2707 KM 59.3 1/1 340,- 400,-
1282. Děnga 1772 KM, ražba pro Sibiř Cr. 2, R 2/2 500,- 750,-

Pol.

Rusko - Kateřina II. 1762 - 1796

Stav

V.cena

D.cena

1283. Děnga 1795 EM Cr. 56.2, pěkná pat. -1/1- 300,- 480,-

Pol.

Rusko - Kateřina II. 1762 - 1796

Stav

V.cena

D.cena

1284. Poluška 1771 EM Uzd. 2661 Cr. 55.3 2/2 150,- 220,-

Pol.

Rusko - Pavel I. 1796 - 1801

Stav

V.cena

D.cena

1285. 2 kopějky 1799 EM Uzd. 2908 Cr. 95.3 2/2 150,- --.-

Pol.

Rusko - Mikuláš I. 1825 - 1855

Stav

V.cena

D.cena

1286. Rubl 1825 ( t. zv. rubl Trubeckého ) Uzd. AHTИKBAPHAЯ ΠOДДEЛKA
1460 KM Pn 88 značeno COPY, certfikát
PROOF 360,- 360,-

Pol.

Rusko - Mikuláš I. 1825 - 1855

Stav

V.cena

D.cena

1287. 3 kopějky 1843 EM Cr. 146.1, pěkná pat. 1/1 700,- 1000,-

Pol.

Rusko - Mikuláš I. 1825 - 1855

Stav

V.cena

D.cena

1288. 2 kopějky 1840 EM Uzd. 3315 Cr. 145.1 1/1 190,- 320,-

Pol.

Alexandr II. 1855 - 1881

Stav

V.cena

D.cena

1289. 1 rubl 1877 CΠБ - HI Uzd. 1879, m.o. -1/1- 650,- 650,-
1290. 5 kopějek 1858 EM vzor 1849 - orel bez stuh Uzd. 3511 Cr. 152.1 2/2 190,- 190,-

Pol.

Rusko - Alexandr III. 1881 - 1894

Stav

V.cena

D.cena

1291. Rubl 1883 - korunovační Y 43, A:vl.škr. -1 2000,- 2000,-

Pol.

Rusko - Alexandr III. 1881 - 1894

Stav

V.cena

D.cena

1292. Rubl 1892 A.Г Y 46, otř.vous -1/1- 500,- 600,-
1293. Rubl 1893 A.Г Y 46 2/1- 440,- 600,-

Pol.

Rusko - Mikuláš II. 1894 - 1917

Stav

V.cena

D.cena

1294. Rubl 1896 A.Г - korunovační Y 60, otř.vlas -1/1- 600,- 1100,-

Pol.

Rusko - Mikuláš II. 1894 - 1917

Stav

V.cena

D.cena

1295. Rubl 1896 jedna hvězdička na hraně Y 59.2 -1 200,- 400,-
1296. Rubl 1896 A.Г Y 54.3, otř.vlas -1/1- 200,- 400,-
1297. Rubl 1897 A.Г Y 59.3 2/2 200,- 400,-
1298. Rubl 1897 dvě hvězdičky na hraně Y 59.1 2/1- 200,- 400,-
1299. Rubl 1898 jedna hvězdička na hraně Y 59.2 2/1- 200,- 420,-
1300. Rubl 1898 jedna hvězdička na hraně Y 59.2 2/1- 220,- 300,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2016 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor