Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 24. září 2016

Pol.

USA

Stav

V.cena

D.cena

1501. 1 cent 1964, 66, 67, 68, 74, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 87, 89, 91, 95, 96,
2000 vše bez značky mincovny
1 cent 1960, 61, 62, 63, 64, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
97, 98, 99, 2000, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 ( 3 x - každý jiný
0-2 100,- 160,-

Pol.

Vietnam - povstalecký komunistický stát

Stav

V.cena

D.cena

1502. 2 dong 1946 KM 4 pěkná tmavozelená patina, R -1/1- 300,- 300,-

Pol.

Pobočka v České Lípě

Stav

V.cena

D.cena

1503. 200.výročí narození W. Horna, poprsí mírně zprava / Starý fotografický apa-
rát SOUŠEK 2009 Cu 40 mm, 50 kusů + průvodní list, etue
0/0 300,- --.-

Pol.

Pobočka v České Lípě

Stav

V.cena

D.cena

1504. 380.výročí zavraždění Albrechta z Valdštejna. A i R podle českolipské medaile
z roku 1934 SOUŠEK 2014 Cu 38,3 mm 100 kusů + průvodní list, etue
0/0 4000,- 4200,-

Pol.

Pobočka v České Lípě

Stav

V.cena

D.cena

1505. 300. výročí zavraždění Albrechta z Valdštejna 1934, vydal českolipský spo-
lek - REPLIKA jako Nov. IX, tmavý kov 39 mm ( nevydala pob. Č. Lípa )
0/0 100,- 420,-

Pol.

Pobočka v Plzni

Stav

V.cena

D.cena

1506. Přemysl Otakar II. HARCUBA Bk 32 / 6 Ag 40 mm 1/1 460,- 480,-

Pol.

Pobočka v Praze

Stav

V.cena

D.cena

1507. Karel IV. Trůnící panovník / Gotická výzdoba mostecké věže KNOBLOCH
Bk 1/14 Ag 40 mm, punc
1/1 340,- 380,-

Pol.

Pobočka v Příbrami

Stav

V.cena

D.cena

1508. Antonín Dvořák 1841 - 1981, poprsí čelně / Jezírko se zámečkem, OPERA
RUSALKA 1901 Ag 38 mm 900 120 ks Bk 35/4
PROOF 600,- --.-

Pol.

Medaile s numismatickým námětem

Stav

V.cena

D.cena

1509. Pamětní keltská ražba. Mince s keltským motivem koně, ražená původní
technikou u příležitosti keltského svátku "BELTINE" konaného v Praze
roku 2000. Keltský koník / PRAGA BELTIME Λ Λ ΛΛ Bk 16 mm, lístek, kapsle
1/1 80,- 150,-
1510. Denár Boleslava II. 967 - 999 - 1999 Av: Cach 123 Ag 29 mm, punc, kapsle 0/0 240,- --.-
1511. Jagelonci na českém trůně, opis, uprostřed peníz se lvem, 2001 / 1471 - 1526,
haléř ( koruna ) Ag 28 mm punc, kapsle
0/0 240,- 240,-
1512. Pražský groš 1547 Ferdinanda I. / Lehký pražský groš ( jako MKČ 72)
34 mm
0/0 50,- --.-
1513. Malý groš Rudolfa II., 1580 Praha, Gebhart, označeno COPY Bk 40 mm PROOF 140,- --.-
1514. 75 let první české mince 1921 - 1996, uprostřed "zlacený" 20 haléř z první
republiky / Starý velký znak ČSR ve věnci Ag 40 mm 999
PROOF 340,- --.-
1515. Francie, tourský groš - 1998 Ag 29 mm punc, kapsle 0/0 240,- --.-

Pol.

Medaile Čech, ČSR, ČSSR, ČR - regionální ražby, řazeno podle míst

Stav

V.cena

D.cena

1516. Chrudim. "Ressel" spolek vzájemně se podporujících dělníků. Poprsí ve
věnci, text / Upomínka na 25. výročí spolku 26. listopadu 1870 - 23.6.1895
Sn 34 mm, pův.ouš.
-1/1- 170,- 190,-
1517. Praha. Všeobecná jubilejní výstava 1891 v Praze. Česko-německý text / Lev
1791 - 1891 BRAUN Bz 43 mm
1/1 480,- --.-

Pol.

Medaile osobností

Stav

V.cena

D.cena

1518. Alžběta, manželka FJI., korunované poprsí v bohatém šatu / Rakouská koruna
Ag 999 35 mm drobná vada v ploše
PROOF 240,- --.-

Pol.

Medaile osobností

Stav

V.cena

D.cena

1519. Anežka Česká. Poprsí čelně SVATÁ ANEŽKA ČESKÁ PATRONKA CHARITY
L.P.1989. / Vyryté registr. číslo 284. Vydal Fr. Vomáčka, zlatnictví Náprst-
kova ulice 9, Praha. Postř. 60 mm, certifikát, jednostr.,původní etue
PROOF 400,- --.-

Pol.

Medaile osobností

Stav

V.cena

D.cena

1520. FJI. a Alžběta, poprsí poločelně / Rakouský orel se dvěma znaky Ag 999 35 mm PROOF 320,- --.-

Pol.

Medaile osobností

Stav

V.cena

D.cena

1521. Hus Jan. Portrét v čapce zprava, 1415 - 2015, text / Tři zemské znaky, NECHŤ
PRAVDA TĚ VYSVOBODÍ….CHARVÁT Ag 999 37 mm 31,1 g cert., orig.etue
PROOF 700,- 700,-
1522. Hus Jan. Medaile ve tvaru kříže, na ramenách MISTR JAN HUS 1369 MAR JULI
1869 / V cyrilice MAΓИCTPЬ IOAHHЬ ΓУCЬ a ltp., tm.kov 39x49, pův.ouš.
1/1 260,- 340,-
1523. Karel IV. Korunované poprsí zprava, v pozadí chrám sv. Víta / NEJVĚTŠÍ
OSOBNOSTI ČESKÉHO NÁRODA 40 mm, zlacená, papírové pouzdro
PROOF 300,- --.-

Pol.

Medaile osobností

Stav

V.cena

D.cena

1524. Miler Zdeněk ( autor krtečka ), poprsí mírně zleva / Krteček, zajíček, ježek,
žabky, KRTEK v 7 jazycích Ag 50 mm, punc, orig.etue
PROOF 1500,- 1500,-

Pol.

Medaile osobností

Stav

V.cena

D.cena

1525. Palacký František, poprsí zleva / NA PAMĚŤ OSLAVY STÝCH NAROZENIN
1898, lipová větvička, znak Prahy Bz tmavý 55 mm, dr.hr.
1/1 180,- --.-
1526. Václav II., korunovace. Korunované poprsí s jablkem a žezlem / ČESKÝ A
POLSKÝ KRÁL, dva znaky Ag 999 37 mm punc, orig.etue
PROOF 700,- --.-
1527. Sv. Václav. Barevný obrázek sv. Václava v bohatě zdobeném rámu / Sv. Vá-
clav na koni s praporcem, 2000, NEDEJ ZAHYNOUTI…. Zlat. úprava 70 mm
PROOF 170,- 170,-
1528. Sv. Václav. Scéna zavraždění sv. Václava / Sv. Václav na koni s praporcem,
2000, NEDEJ ZAHYNOUTI… Zlat. úprava 70 mm, kapsle
PROOF 180,- 180,-
1529. Sv. Václav. Barevné půl postavy sv. Václava a sv. Ludmily / Sv. Václav na koni
s praporcem, 2000, NEDEJ ZAHYNOUTI… Zlat. úprava 70 mm, kapsle
PROOF 180,- 180,-

Pol.

Medaile osobností

Stav

V.cena

D.cena

1530. Zounek Jan zástupce firmy SvobodaJedl v Praze 22.8.1860 - 22.3.1892,
poprsí mírně vlevo / Náhrobek rodiny Zounkovy SCHWARTZ Bz 70 mm
1/1 500,- 750,-

Pol.

Medaile vojenské

Stav

V.cena

D.cena

1531. Tuřany. 25. výročí trvání spolku vysloužilců farnosti Tuřanské 26.9.1897 /
S BOHEM PRO CÍSAŘE A VLAST, vojenské atributy Mos. 31 mm, pův.ouš.
-1/1- 200,- 200,-
1532. Půl mužské postavy držící věnec, nahoře lev, dole přilba VÍTĚZI V ZÁVODECH
DIVISNÍCH PICHL jednostranná, pův.ouš.
1/ 190,- --.-
1533. VELITEL VZDUŠNÝCH SIL AČR, odznak vojenského letectva / CZECH ARMY
AIR FORCE Mos. barevně upravená, smalt 50 mm, orig.etue
0/0 280,- --.-

Pol.

Medaile legionářské

Stav

V.cena

D.cena

1534. ČSL. OBEC LEGIONÁŘSKÁ 1921. Hlava legionáře v přilbě nad čtyřmi zemskými
znaky / Stříbrný lev vlevo, internetová adresa ČSOL Mos. 41 mm
0/0 240,- 260,-
1535. 100 let legií, 1914 - 2014. Tři pušky ovázané stuhou /KYJEV - BACHMAČ -
SOKOLOVO 1918 - 1943 - 2013. Půl postavy ruského legionáře s puškou.
Bz 41 mm
0/0 240,- 300,-
1536. 100 let legií, 1914 - 2014. Tři pušky ovázané stuhou / ZBOROV 2. ČERVENEC
1917 - 2012. Ruský legionář útočí vpravo Mos. 42 mm
1/1 240,- 300,-

Pol.

Medaile sokolské

Stav

V.cena

D.cena

1537. Česká obec sokolská. Žena s vlajícím oděvem, stojí pod lipou, vedle ní lev
SUCHARDA Ag 50 mm jednostranná
1/ 1000,- 1600,-

Pol.

Medaile sportovní

Stav

V.cena

D.cena

1538. XXVI. OH Atlanta 1996, pohled na město, v 5 kruzích stylizovaní sportovci /
Atheny, Akropolis, 1896 Ag 999,9 35 mm punc
PROOF 220,- 280,-
1539. 100. výročí OH. Řečtí atleti na quadrize / Athény, Akropolis 1896 Ag 999,9
35 mm punc
PROOF 220,- 280,-
1540. 100. výročí OH. Tři antičtí běžci, v pozadí stadion / Athény, Akropolis,
1896 Ag 35 mm 999,9 punc
PROOF 220,- 260,-

Pol.

Medaile náboženské - bez rozlišení země původu

Stav

V.cena

D.cena

1541. Svatá Anežka, korunované poprsí čelně / 2000 let od narození Krista, Panna
Maria s Ježíškem Ag 40 mm 925, punc , kapsle
PROOF 440,- 440,-
1542. Cyril a Metoděj. poprsí světců, mezi nimi kříž / 2000 let od narození Krista,
Panna Maria s Ježíškem Ag 40 mm 925, punc , kapsle
PROOF 440,- --.-
1543. Svatá Ludmila, půl postavy čelně / 2000 let od narození Krista, Panna Maria
s Ježíškem Ag 40 mm 925, punc , kapsle
PROOF 440,- --.-
1544. Svatý Prokop. Půl postavy s knihou čelně / 2000 let od narození Krista,
Panna Maria s Ježíškem Ag 40 mm 925, punc , kapsle
PROOF 440,- --.-
1545. Sv. Václav, půl postavy s praporcem na koni / 2000 let od narození Krista,
Panna Maria s Ježíškem Ag 40 mm 925, punc , kapsle
PROOF 440,- 440,-
1546. Sv. Vojtěch, žehnající poprsí s berlou / 2000 let od narození Krista, Panna
Maria s Ježíškem Ag 40 mm 925, punc kapsle poškozená, kapsle
PROOF 440,- 440,-
1547. Betlémská rodina při narození Ježíška, kometa / TICHÁ NOC, SVATÁ NOC,
dvě svíčky Ag 35 mm 999 punc
PROOF 220,- 500,-
1548. Vatikán. Medaile na Svatý rok 1975 A: poprsí Pavla VI. vlevo R: hrobka
Řehoře XII., po stranách světci Bk 35 mm 16,00 g
0/0 200,- --.-
1549. Křížek. Kristus na kříži 41 x 23 mm včetně ouška. Tmavý střed kříže, "stříbřité"
orámování kříže, Kristus Bz, jemně provedená postava
1/ 80,- 90,-

Pol.

Medaile ostatní

Stav

V.cena

D.cena

1550. 10. výročí republiky. Jsem ražen z českého kovu / Sv. Prokop orá s čertem
ŠPANIEL Ag 34 mm 20 g, punc Nov. I C
1/1 360,- 1200,-
1551. Bruneta medaile ve stylu Muchových secesních portrétů dívek. ČESKÁ
REPUBLIKA, poprsí dívky vpravo. Hrana zoubkovaná. Autor OPPL. Ulože-
no v plexi obalu, je možno vyjmout nebo postavit do přiloženého stojánku.
Ag 31,1 g 79,7 x 58,8 mm, certifikát, originální kazeta
PROOF 1200,- 1200,-
1552. Bruneta medaile ve stylu Muchových secesních portrétů dívek. ČESKÁ
REPUBLIKA, poprsí dívky vpravo. Hrana zoubkovaná. Autor OPPL. Ulože-
no v plexi obalu, je možno vyjmout nebo postavit do přiloženého stojánku.
Ag 15,56 g 56,5 x 41,6 mm, certifikát, originální kazeta
PROOF 600,- --.-
1553. Staré pověsti české, kmet vypráví pověsti / Lumír a píseň Ag 40 mm 925, kapsle PROOF 480,- --.-
1554. Svatební tolar ČR 2008, dva holubi s věnečkem / Tři zemské znaky. KARTÁ-
KOVÁ Ag 999 40 mm 29 g certifikát, orig.etue
PROOF 650,- --.-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1555. Alžběta Bavorská 1837 - 1898 císařovna rakouská. Portrét zleva / Narození
prince Rudolfa 21.8.1858, bohyně drží dítě nad korunou A. dr. vada kovu
1/1 380,- 420,-
1556. Svatební medaile prince Rudolfa a Štefanie, 1881. Dvojpoprsí zleva / Text ve
vavřínovém věnci Bz 30 mm, na Av. opisy nedoraženy, pův.ouš.
-1/1 130,- --.-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1557. Střelecká medaile. III. rakouské střelby v Grazu 1889, pohled na krajinu kolem
Grazu / Zkřížené pušky, terč, znaky Bz 34 mm, zlat. úprava, pův.ouš.
1/1 500,- --.-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1558. IV. německý pěvecký festival ve Vídni 1890, letící Múza s harfou a ratolestí /
Znaky ve věnci, místa a data konání tří předcházejících festivalů Bz 35 mm
1/1 240,- --.-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1559. FJI. poprsí zprava, něm. opis R: Návštěva FJI. v Praze 1891, něm. nápis
ve vavřínovém věnci sign. J.CH ( Christlbauer ) Bz zlac. 54 mm 58 g
A: nepatrně setřelá
1/1 1500,- --.-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1560. FJI. poprsí zprava, něm. opis R: Návštěva FJI. v Brně 1892, něm. nápis
ve vavřínovém věnci sign. Christlbauer Bz zlac. 37 mm 15 g, nep.skvr.
1/1 1000,- --.-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1561. FJI. poprsí zprava, něm. opis R: Mezinárodní výstava výživy, zásobování…
ve Vídni 1894, něm. nápis sign. Zimbler Bz zlac. 57 mm 89 g
1/1 2400,- --.-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1562. František Ferdinand d´Este, poprsí mírně zprava, opis / Výstavní medaile 1894
na výstavu ve vídeňské Rotundě BACHRACH zlatistá úprava 65 mm
nepatrně setřelá
1/1 2200,- --.-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1563. 60. výročí vlády FJI. Mladistvé poprsí, 1848 / Starší poprsí FJI. s řády, 1908
Bz, žlutá úprava 18 mm A: dr.skvr., pův.ouš.
1/1 220,- 240,-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1564. FJI. ověnčený portrét zprava R: Státní cena za hospodářské zásluhy, něm.
nápis v dubovém a obilném věnci Ag 40 mm 35 g punc na hraně, R: škráb.
1/1 1000,- --.-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1565. FJI. ověnčený portrét zprava R: Státní cena za hospodářské zásluhy, něm.
nápis v dubovém a obilném věnci Bz 40 mm
0/0 500,- 500,-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1566. FJI. ověnčený portrét zprava R: Státní cena za hospodářské zásluhy, český
nápis v dubovém a obilném věnci Bz 40 mm
0/0 500,- 550,-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1567. FJI. ověnčený portrét zprava R: Státní cena za chov koní, něm. - český
nápis ve věnci Ag 40 mm 17 g dobře oprav. stopa
1/1 800,- --.-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1568. Uhry. Poprsí FJI. a Viléma ve věnci, nad nimi anděl ÉLJENEK A GYÖZEL-
MES SZÖVETSÉ / Hulán na koni s tasenou šavlí, pod ním poražení nepřá-
telé Ag 29 mm dr. hrana, pův.ouš.
1/1 360,- 380,-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1569. FJI., holohlavý, portrét zprava / Pěticípá hvězdička z paprsků ve vavřínovém
věnci Bz postř. 22 mm postř. nepatrně setř., pův.ouš.
-1/1 130,- 150,-
1570. Medailka na spojenectví. Portrét Viléma, Vittoria a FJI. zprava / Věnec
Bz 16 mm, pův.ouš.
1/1 90,- --.-
1571. Franz Schmeykal, poprsí zleva. Politik, narozen 3.12.1829 v České Lípě,
zemřel 5.4.1894 v Praze Bz 24mm původní závěs s ouškem, skvr.
1/1 70,- --.-
1572. Ověnčený portrét ve věnci zprava / Rakouská orlice GOTT SEGNE MEIN VOLK
UND MEIN REICH Mos. 29 mm naletovaná císařská korunka
-1/1- 90,- --.-

Pol.

Medaile ostatních států

Stav

V.cena

D.cena

1573. Belgie. Cu medaile 33 mm z roku 1836 na dokončení stavby věznice v Gentu,
založené Marií Terezií, pěkná pat., R
1/1 400,- 420,-

Pol.

Medaile ostatních států

Stav

V.cena

D.cena

1574. Francie, Napoleon I. jako consul. AE 55 mm na odhalení pomníku Jany z Arku,
sig. Dupre, pozdější oficielní ražba mincovny Paříž, na hraně značka
mincovny a BRONZE
0/0 400,- 2400,-

Pol.

Medaile ostatních států

Stav

V.cena

D.cena

1575. Francie. Výstava v Paříži 1889. Továrna na krajky a výšivky M. Jesurum &
Co, Benátky / Benátský lev, M. JESURUM, SOUVENIR Bz 36 mm
1/1 220,- 240,-

Pol.

Medaile ostatních států

Stav

V.cena

D.cena

1576. Itálie. Renezanční medaile Vittore Pisano, zvaný Pisanelo 1380 - 1455
A: VICTORINVS FELT RENSIS SVMMVS R: MATHEMATICVS.ET. OMNES
…pták s mládětem na hnízdě, pozdější odlitek AE 63 mm 99,62 g, pěkná pat., R
1/1 1800,- --.-

Pol.

Medaile ostatních států

Stav

V.cena

D.cena

1577. Itálie. Dělostřelecká medaile. Před hradbami zkřížené dělové hlavně a bomba
SEMPRE E DOVUNQUE ( Vždy a všude ) / Korunovaná postava ženy
( Sv. Barbora (?), patronka dělostřelců ) Bk 25 x 31 obdélníkové ouško, pův.ouš.
-1/1 120,- --.-

Pol.

Medaile ostatních států

Stav

V.cena

D.cena

1578. Německo. Bavorsko. Karel Theodor ( 1777 - 1799 ) a Marie Leopoldina. Sva-
tební medaile 1795 ( Manželovi bylo 52 let, Marii 19 roků, odmítla sexu-
ální kontakt ) Ag 34 mm, odstaněné ouško
1/1 500,- --.-

Pol.

Medaile ostatních států

Stav

V.cena

D.cena

1579. Německo. Prusko. Wilhelm II. na koni vpravo / Císařská přehlídka a mané-
vry 1897, text ve válečném kříži Sn 33 mm, pův.ouš.
1/1 260,- --.-
1580. Německo - Sasko. Albert král saský, poprsí zprava / Vítězný spolek, bata-
lion číslo 12, 1809 - 1887 částečně setřené postříbření
-1/1- 200,- --.-
1581. Německo - Sasko. Kalendářní medaile, čísla 1-2-3-4 obklopují střed - biblic-
ké verše / 1772 zázrak 1/4 ZUERST WAR HUNGER….. Sn 38 mm
2/2 260,- 260,-

Pol.

Medaile ostatních států

Stav

V.cena

D.cena

1582. Německo. Reformační medaile A: Martin Luther portrét vpravo, opis
R: Jan Hus vpravo, opis Sn 42 mm 18. století sign. DS škráb., hry
-1/1- 500,- 500,-

Pol.

Medaile ostatních států

Stav

V.cena

D.cena

1583. Německo. Památník bitvy národů u Lipska 1813. Památník v ozdobném
rámu. Bz 49 x 56 mm, nepravidelný tvar, dvě původní dírky, jednostr.
1/ 130,- 150,-
1584. Německo. Medaile za válečnou pomoc. Klečící žena odevzdává šperk, 1916 /
Dal jsem zlato za železo, něm. text HOSAEUS Tm.kov 41 mm
1/1 150,- --.-
1585. Německo. Medaile na připojení Sárska k Německu. Mapa SAAR, 13.1.1935 /
Stojící horník s lampou u pasu, sig. FK Bz 36 mm
1/1 600,- --.-

Pol.

Medaile ostatních států

Stav

V.cena

D.cena

1586. Německo. Norimberg - 125. výročí numismatické společnosti v Norimberku
1882 - 2007.Ag 43 mm 60 g. Ruční ražba ve Vídni, 100 kusů. Exemplář
číslo 97 + číslovaný certifikát s podpisem autora Helmuta Zobla, R
0/0 3600,- --.-

Pol.

Medaile ostatních států

Stav

V.cena

D.cena

1587. Rakousko (?). Nejlepší hit 1933 - 1. cena ze záznamu vydavatele. Múza
s lyrou, před ní dva putti Bz 40 mm, jednostranná, pův.ouš.
1/ 130,- --.-

Pol.

Medaile ostatních států

Stav

V.cena

D.cena

1588. Rusko. Alexandr II. V malém oválu portrét zleva, dole carská koruna, na stu-
hách historické události a dále text: Imperátor a jediný vládce celé Rusi /
Carský znak, v upomínku na 1000 let Rusi Bz 28 mm, hry
-1/1- 200,- 260,-

Pol.

Medaile ostatních států

Stav

V.cena

D.cena

1589. Švédsko Karel XIII. 1809 - 1818. Ag medaile Královská akademie věd.
A: hvězda, korunky, opis R: muž sází stromek 30 mm 12,7 g, pěkná pat.
0/1 500,- 600,-

Pol.

Medaile ostatních států

Stav

V.cena

D.cena

1590. Švédsko. Zlacená medaile k výstavě ve Stockholmu 1897. A: Pavilony, opis
R: Švédský znak, opis sign. Aug. Högel 33 mm, nep.skvr.
0/0 160,- 180,-
1591. Švédsko. Universita v Upsale. A: portrét F. Svanberga ( 1805 - 1878 )
R: universitní budovy, nápis sign. A. Lindberg 1913 Ag 31 mm 14,2 g
1/1 400,- 500,-
1592. USA. LIBERTY hlava indiána s bohatou čelenkou / FINE SILVER 1 TROY
OZ 999, sedící orel vlevo UNITED STATES OF AMERICA Ag 39 mm
1/1 320,- 420,-

Pol.

FALERISTIKA

Stav

V.cena

D.cena

1593. Český šlechtický kříž. Červeně smaltovaný maltézský kříž, bílý lev / FRANC.
AUG. MDCCCXIV KOPIE bez stuhy
1/ 340,- 400,-
1594. Za zásluhy o obranu vlasti, I. vydání ČSR, Ag punc VM 43 Nov. 142, nošená 1/1/1- 200,- 240,-
1595. Řád rudého praporu práce II. vydání VM 45 Nov. 151 ulomený špendl., orig.etue 1/1/1 1100,- --.-
1596. Za zásluhy o budování okresu Český Krumlov I. stupeň - stříbrná, na stuze
+ stužka
1/1/1 150,- 220,-
1597. 60. výročí ukončení 2. světové války 1945 - 2005 / Ministerstvo obrany ČR
+ stužka, etue
1/1/1 240,- --.-
1598. Kříž čs. obce legionářské Cu + stužka s miniaturou 1/1/1 550,- --.-
1599. Kříž čs. obce legionářské Bz světlejší + stužka s miniaturou 1/1/1 550,- --.-
1600. AČR. Kříž válečných veteránů CVA + stužka 1/1/1 320,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2016 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor