Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 24. září 2016

Pol.

Valentinianus I. 364 - 375

Stav

V.cena

D.cena

1901. AE 18 mm R: GLORIA ROMANORVM císař vleče zajatce vpravo, vylom. -1/1- 65,- --.-
1902. AE 17 mm R: GLORIA ROMANORVM císař vleče zajatce vpravo, nep.vyl. 1/1 60,- --.-
1903. AE 17 mm R: GLORIA ROMANORVM císař kráčí vpravo, vleče zajatce, v poli "A" 2/2 55,- --.-

Pol.

Theodosius I. 379 - 395

Stav

V.cena

D.cena

1904. AE 21 mm R: GLORIA ROMANORVM, voják poráží nepřítele, minc.: CMNT 2/2 70,- --.-
1905. AE 23 mm R: REPARATIO REIPVB císař vlevo, Victorie na globu 2/2- 70,- 70,-
1906. AE 14 mm R: VOT / X / MVLT / XX 2/2 60,- --.-
1907. AE 1/2 centenionalis R: SALVS REI PVBLICAE Victorie vlevo, vláčí zajatce,
v exc. SMAN minc. Nicomedia 388 - 95 Sear 20559, pěkná pat.
1/1 50,- 65,-
1908. AE 1/2 centenionalis R: VOT / V / MVLT / X ve věnci, v exc. A SISC minc.
Siscia 1. dílna Sear 20576
1/1 70,- --.-

Pol.

Arcadius 383 - 408

Stav

V.cena

D.cena

1909. AE 15 mm A: portrét mírně vpravo R: sedící postava na trůnu 2/2 60,- --.-
1910. AE 1/2 centenionalis R: SALVS REI PVBLICAE Victorie vlevo, vláčí zajatce,
v exc. CONS minc. Constantinopolis Sear 20847, pěkná pat.
1/1- 50,- 50,-
1911. 1/2 centenionalis R: SALVS REI PVBLICAE Victorie vlevo, vleče zajatce
Sear 4134
-1/2 30,- 30,-

Pol.

Honorius 393 - 423

Stav

V.cena

D.cena

1912. AE centenionalis R: VIRTVS EXERCITI Honorius stojí vlevo, je korunován
Victorií, minc. Kyzicos 2. dílna Sear 21030, pěkná pat.
-1/1- 100,- --.-

Pol.

Řím císařství

Stav

V.cena

D.cena

1913. Konvolut AE 4 - blíže neurčeno, 3 ks -2/2- 110,- --.-
1914. Konvolut AE 4 - blíže neurčeno, 4 ks -2-3 130,- --.-

Pol.

Septimus Severus 193 - 211

Stav

V.cena

D.cena

1915. Dolní Moesie - Nikopolis ad Istrum AE 17 mm R: půlměsíc a jedna hvězda
Vrb. 2023
-1/1 240,- 240,-

Pol.

Geta 209 - 212

Stav

V.cena

D.cena

1916. Bytinie - Nicaea ( ? ) AE 15 mm R: velká nádoba 2/2 100,- 100,-

Pol.

Justin I. 518 - 527

Stav

V.cena

D.cena

1917. AE pentanumium R: Christogram, vlevo of. B, vpravo Є, minc. Constantino-
polis, dole tečky Sear 77 Aus 9.19, pěkná pat.
-1/1 100,- 110,-

Pol.

Justinian I. 527 - 565

Stav

V.cena

D.cena

1918. 1/2 follis R: kříž, v úsečích hvězdy, of.Γ minc.: Constantinopolis Sear 164 2/1- 160,- 160,-
1919. Decanummium 18 mm *I* Sear 166 3/2- 60,- --.-
1920. AE 1/2 follis 24 mm R: K, vlevo kříž, nahoře hvězdička 3/3 50,- --.-

Pol.

Justin II. 565 - 578

Stav

V.cena

D.cena

1921. AE pentanumium A: monogram R: ЄN, minc. Nicomedia Sear 371 Aus 5.30 1/1 100,- 100,-

Pol.

Maurice Tiberius 582 - 602

Stav

V.cena

D.cena

1922. 1/2 follis rok ЧI of. Є minc. Constantinopolis Sear: 497 Aus 7.28, pěkná pat. -1/1- 160,- 160,-
1923. 1/2 follis rok ЧI minc. Thessalonika Sear 509 Aus 7.40 3/2 55,- --.-
1924. 1/2 follis rok II minc. Thessalonika Sear 509 Aus 7.39, pěkná pat. -1/1 180,- --.-
1925. 1/2 follis rok ЧI of. B minc. Kyzicos Sear 521 Aus 7.54, pěkná pat. 2/1- 140,- --.-

Pol.

Heraclius 610 - 641

Stav

V.cena

D.cena

1926. Konvolut přeražeb 2 x 1/2 follis, 1 x decanummium, pěkná pat., 3 ks 2/2 120,- --.-
1927. AE follis 34 mm R: ANNO M, křížek Sear 805 3/3 90,- --.-

Pol.

Constans II. 641 - 668

Stav

V.cena

D.cena

1928. Follis M v exc. SCs minc. Syrakusy Sear 1103 Aus:12.86 2/1- 180,- 180,-
1929. Follis A: stojící Constans a Constantin IV. R: velké M, nad ním monogram,
vlevo stojí Heraclius, vpravo Tiberius, v exc. SCS m.Syrakusy Sear 1110
Aus. 12.92, nep.ned., R
-1/1- 360,- --.-

Pol.

Constantinus V. 741 - 775

Stav

V.cena

D.cena

1930. Follis A: dvě postavy, Constantina V. a Lva IV. R: A / Є / O/ N / Δ / Є / C / Π
půl postavy Lea III. m.Syrakusy Sear 1569 Aus 23.11.1
-1/1- 260,- 260,-
1931. Follis A: dvě postavy, Constantina V. a Lva IV. R: A / Є / O/ N / Δ / Є / C / Π
půl postavy Lea III. m.Syrakusy Sear 1569 Aus 23.11.1
-1/1- 260,- --.-

Pol.

Leo V. 813 - 820

Stav

V.cena

D.cena

1932. Follis A: LEON poprsí Lea V. R: CONST poprsí Constantina m.Syrakusy
Sear 1637 Aus 29.9, nep.ned., R
1/1- 300,- 300,-

Pol.

Theophilus 829 - 842

Stav

V.cena

D.cena

1933. Follis A: portrét Theophila, opis R: poprsí Michaela II. a Constantina
m.Syrakusy Sear 1680 Aus 31.13, nep.ned., R
1/1- 360,- 360,-

Pol.

Basil I. 867 - 886

Stav

V.cena

D.cena

1934. Follis A: poprsí Basila, vlevo Leo, vpravo Constantinus R: 5ti řádkový nápis,
nahoře hvězda m.: Constantinopolis Sear 1713 Aus 33.8.1 přeražba, R
1/1 300,- --.-

Pol.

Basil II. a Constantin VIII. 976 - 1025

Stav

V.cena

D.cena

1935. Anonymní follis 27 mm typ A3 A: poprsí Krista R: čtyřřádkový nápis, nad a
pod nápisem ornamenty Sear: 1818 Aus 40.3, nep.ned.
1/1 220,- --.-

Pol.

Romanus III. 1028 - 1034

Stav

V.cena

D.cena

1936. Anonymní follis typ B A: poprsí Krista čelně R: kříž na stupních, v úsečích
BAS - ILЄ, BAS - ILЄ Ø 31 mm Sear: 1823 Aus 40.4, přeražba
1/1 240,- 240,-

Pol.

Michael IV. 1034 - 1041

Stav

V.cena

D.cena

1937. Anonymní follis 27 mm, typ C A: 3/4 postava Krista čelně R: kříž, v úsečích
IC-XC / NI-KA Sear: 1825
3/2 110,- --.-

Pol.

Constantin X. 1059 - 1067

Stav

V.cena

D.cena

1938. Follis A: poprsí Krista čelně R: +KΩNRA - CIΛЄVC OΔOVK poprsí císaře
čelně Sear 1854 Aus 52.7
1/1- 240,- 240,-
1939. Follis A: poprsí Krista čelně R: +KΩNRA - CIΛЄVC OΔOVK poprsí císaře
čelně Sear 1854 Aus 52.7 přeražba, pěkná pat.
-1/1- 180,- --.-
1940. Anonymní follis typ F 28 mm A: sedící Kristus se zvednutou rukou R: tří-
řádkový nápis Sear: 1856 Aus 40.8, R
-1/1- 180,- --.-
1941. Anonymní follis typ F 33 mm A: sedící Kristus se zvednutou rukou R: tří-
řádkový nápis Sear: 1856 Aus 40.8, R
2/1 180,- 180,-

Pol.

Alexius I. 1081 - 1118

Stav

V.cena

D.cena

1942. Anonymní follis typ J A: poprsí Krista čelně R: kříž, pod ním měsíc, sedm vel-
kých teček m: Constantinopolis Sear 1900 Aus 56.5
-1/1- 140,- 140,-
1943. Anonymní follis typ K A: poprsí Krista čelně v perlovci R: 3/4 postavy žehnající
Panny Marie v perlovci Sear: 1901 Aus 40.13
-1/1- 200,- --.-
1944. Anonymní follis typ K A: poprsí Krista čelně v perlovci R: 3/4 postavy žehnající
Panny Marie v perlovci Sear: 1901 Aus 40.13, pěkná pat.
2/2 120,- 120,-
1945. AE tetarteron 22 mm ( poreformní mince 1091 - 1118 ) A: ozdobný kříž, na
koncích globus, uprostřed X, v úsečích C-Φ / AΛΔ R: poprsí Alexia čelně,
Sear 1931 Aus. 59.26
1/2 140,- 140,-

Pol.

Manuel I. 1143 - 1180

Stav

V.cena

D.cena

1946. Billon aspron trachy A: sedící Kristus, po stranách hvězdy R: Manuel žehnán
Marií Sear 1966 Aus. 61.11.1 zbytky nálezové patiny, nep.ned.
-1/1- 140,- 170,-
1947. AE tetarteron A: poprsí sv. Jiřího čelně R: postava Manuela čelně minc.: Thessa-
lonika Sear 1975 Aus 61.19
-1/2 140,- 140,-
1948. Billon aspron trachy A: postava Krista R: Virgin a Manuel 2/2- 100,- 100,-
1949. 1/2 tetarteron, lehký standart A: monogram Manuela I. R: poprsí Manuela čelně
neznámá řecká mincovna Sear: 1979 Aus 61.23 nálezová patina
2/2 50,- 50,-
1950. 1/2 tetarteron A: kříž o třech stupních IC - XC R: postava Manuela čelně
neznámá řecká mincovna Sear 1982 Aus 61.27 nedoražený, pěkná pat.
-1/1- 120,- 120,-

Pol.

Isaac II. 1185 - 1195

Stav

V.cena

D.cena

1951. Billon aspron trachy A: sedící Panna Maria čelně, vlevo a vpravo hvězdy
R: stojící panovník čelně minc. Constantinopolis Sear: 2003 Aus 65.5, pěkná pat.
-1/2 120,- 120,-

Pol.

Byzanc - Bulharská říše, imitace po roce 1195

Stav

V.cena

D.cena

1952. AE trachy napodobenina mince Manuela I. v A nálezová patina 3/1 80,- --.-

Pol.

Indie - Mauriové - Samprati 216 - 207 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1953. Ag karskapana 15 x 14 mm Mitch:4196 var. -1/1- 200,- 200,-

Pol.

Persie - Partové - Artaban IV. 213 - 224

Stav

V.cena

D.cena

1954. AE 8 mm A: portrét vlevo 3/2 60,- --.-

Pol.

Sýrie

Stav

V.cena

D.cena

1955. Parthia AE 10 mm A: portrét vlevo R: nelze identifikovat 3/3 50,- --.-

Pol.

Rasulidé v Jemenu Al Muzaffar Yusuf 647 - 694 H 1250 - 1295

Stav

V.cena

D.cena

1956. Ag dirham 655 H minc.: Zabíd Mitch. 1424 var., nep.ned. 1/1 300,- --.-
1957. Ag dirham 671 H minc.: Zabíd Mitch. 1424 var. -1/1- 300,- --.-

Pol.

Timúrovci - Hosayn Baigara 878 - 912 H 1473 - 1506

Stav

V.cena

D.cena

1958. Ag tanky dvě varianty Mitch. 1965 - 6, nál.pat., 2 ks 1-2 240,- 240,-
1959. Ag tanky dvě varianty Mitch. 1965 - 6, nál.pat., 2 ks 1-2 240,- --.-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1960. Jarmila Hásková: Slavníkovské mincování. 10,5 x 15 cm, 22 stran ( z toho
8 str. foto ). Vydala Osvětová beseda Libice nad Cidlinou 1976
Z 20,- 95,-
1961. Ivo Halačka: Vládní mincování na našem území 1526 - 1740, dva díly,
ČNS pobočka v Brně 1980
N 200,- --.-
1962. Jan Bayer: Papírová platidla Československa 1919 - 1993, ČR, SR 1993 -
2003, 5.vydání
N 180,- --.-
1963. M.P.Sotnikova, I.G.Spasskij: Tisíciletí starých ruských mincí X. - XI.
století, v ruštině 238 str. Leningrad 1983, vyobrazení v textu, vázané
N 70,- 70,-
1964. S.CH.Išanchanov: Katalog mincí Kokandy XVIII - XIX století. 14,5 x 20 cm
40 stran z toho 7 stran vyobrazení, Uzbekistan 1976, v ruštině
Z 40,- 95,-
1965. I.V.Sokolova: Mince a pečeti byzantského Chersonu. 136 stran, 20 tabu-
lek Iskusstvo 1983, v ruštině
N 70,- 95,-
1966. Ivan Karajotov: Mincování Mesambrie 130 stran, Historické muzeum
v Burgasu 1992, v bulharštině
N 60,- --.-
1967. Maksim Zagreba: Mince Ukrajiny 1992 - 2011 katalog. Jubilejní mince,
oběhové, všechny kovy, žetony, medaile, bankovky. Vyobrazení, technické
parametry, tržní ceny. Kijev 2012 200 stran, vyobrazení v textu
N 200,- --.-
1968. Aukční katalog Corny & Mosch číslo 172 z 15.-16.10.2008. Sbírka tureckých
mincí a medailí s tureckou tematikou. 1580 položek, výborná pomůcka
pro mincování Turecka. Křída, v barvě
N 80,- 80,-
1969. R. Štemberg, J. Fuciman, J. Petr: Numismatické památky Zemské jubilejní
výstavy 1891. Praha 1991, 87 stran, vyobrazení v textu
N 30,- --.-
1970. Wilhelm Rentzmann: Numismatisches Legenden - Lexikon. Reprint, Berlín
1980, vázané
Z 90,- --.-
1971. Jindřich Marco: Mincovní značky celého světa. Artia, v němčině, orig.zabaleno N 50,- 50,-
1972. B. Hlinka, P. Radoměrský: Peníze celého světa. 247 stran, obrázky v textu
+ obr. přílohy. Mladá fronta 1981
Z 40,- 40,-
1973. Soupis numismatické literatury v Kroměřížské zámecké knihovně. 110 stran
+ 48 obr. příloh, vázané. Okresní muzeum v Kroměříži 1974
N 34,- --.-
1974. Jozef Hlinka: Medailerstvo na Slovensku od 16. do poč. 20. století. F A4,
195 stran, 113 černobílých + 32 barevných reprodukcí, slovensky, 1976
N 40,- 40,-
1975. Alexej Pludek: Ćeský král Karel IV. 126 stran, obr. v textu, Panorama 1979 N 40,- --.-

Pol.

Vladislav II. Jagelonský 1471 - 1516

Stav

V.cena

D.cena

1976. Pražský groš -2/2- 190,- --.-
1977. Pražský groš -2/3 160,- --.-

Pol.

Ludvík I. Jagelonský 1516 - 1526

Stav

V.cena

D.cena

1978. Malý peníz jednostranný Sm IV / 54 tmavá patina 2/ 110,- --.-

Pol.

Ferdinand I. 1526 - 1564

Stav

V.cena

D.cena

1979. Pražský groš Kutná Hora -2/2- 200,- --.-

Pol.

Marie Terezie 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

1980. 1 krejcar 1761 P 2/2 30,- 34,-
1981. 1 krejcar 1762 P 2/2 95,- --.-

Pol.

Osvětim - město

Stav

V.cena

D.cena

1982. Haléř b. l. ( XV. století ) Sa:1 Kop. 8682, R 1/1 180,- 220,-

Pol.

Leopold I. 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

1983. Krejcar 1697 Břeh, Brettschneider MKČ 1706 -1/1 95,- 95,-
1984. 1 krejcar 1762 P 2/2 95,- --.-

Pol.

Slezsko pod Pruskem - Friedrich II- 1740 - 1786

Stav

V.cena

D.cena

1985. 2 grešle 1775 B KM 15 -2/2 30,- 48,-

Pol.

Salzburg - Michael Kuenburg 1554 - 1560

Stav

V.cena

D.cena

1986. 2 pfennig 1555 2/ 80,- --.-
1987. 2 pfennig 155. (?), nedor. -1/ 70,- --.-

Pol.

Salzburg - Johann Jakob Khuen - Belasi 1560 - 1586

Stav

V.cena

D.cena

1988. 2 pfennig 1570, nep.ned. -1/ 80,- --.-
1989. 2 pfennig 1600, nep.ned. 1/ 100,- --.-

Pol.

Československá republika 1918 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

1990. 20 Kč 1933, 1934, 2 ks 0-1 200,- 220,-
1991. 20 Kč 1933, 1934, 2 ks 1/1 200,- 220,-
1992. 20 Kč 1933 1/1- 100,- 110,-
1993. 20 Kč 1937 10 Kč 1928 obě Masaryk, 2 ks 1/1 180,- 240,-
1994. 20 Kč 1937 10 Kč 1928 obě Masaryk, 2 ks 1/1 180,- 220,-
1995. 10 Kč 1930, 1931, 1932, 3 ks 1/1 150,- 280,-
1996. 10 Kč 1930, 1931, 1932, 3 ks 1/1 150,- 280,-
1997. 10 Kč 1930, 1931, 1932, 3 ks 1-1- 200,- 280,-
1998. 5 Kč 1925, 1926, 2 ks 1-1- 60,- 110,-
1999. 5 Kč 1932 2/2 150,- 150,-
2000. 5 Kč 1932, R:skvr. 2/2 100,- 150,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2016 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor