Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 24. září 2016

Pol.

Odznaky vojenské

Stav

V.cena

D.cena

2801. Praha - Kbely 1991, současné vojenské proudové letadlo, jehla 1/ 75,- --.-
2802. Air show Roudnice, letadlo Spitfire Bz 24 x 16 mm, jehla 1/ 75,- --.-
2803. Air show Roudnice, letadlo Spitfire Bk 24 x 16 mm, jehla 1/ 75,- --.-
2804. Masaryk cross 1992, historické letadlo Bz 24 x 16 mm, jehla 1/ 75,- --.-
2805. Masaryk cross 1992, historické letadlo Bk 24 x 16 mm, jehla 1/ 75,- --.-
2806. Den letectva Bratislava 1992, proudové letadlo letící doleva Bz 24 x 16 mm, jehla 1/ 75,- --.-
2807. Den letectva Bratislava 1992, proudové letadlo letící doleva, v pozadí akro-
batická letka Bk 24 x 16 mm, jehla
1/ 75,- --.-
2808. Czech and Slovak aviation 1918 - 1993. Historické a proudové letadlo
Bk 24 x 16 mm, jehla
1/ 75,- --.-
2809. Czech and Slovak aviation 1918 - 1993. Historické a proudové letadlo
Bz 24 x 16 mm, jehla
1/ 75,- --.-
2810. Praha - Ruzyně 1937, letadlo Dakota Bk 24 x 16 mm, jehla 1/ 75,- --.-
2811. Praha - Ruzyně 1937, letadlo Dakota Bz 24 x 16 mm, jehla 1/ 75,- --.-
2812. Přelet Pardubice - Praha 1911, letadlo Ing. Kašpara Bk 24 x 16 mm, jehla 1/ 75,- --.-
2813. Přelet Pardubice - Praha 1911, letadlo Ing. Kašpara Bz 24 x 16 mm, jehla 1/ 75,- --.-
2814. RAF 68. squadrona VŽDY PŘIPRAVEN 35 x 49 mm, smalt, šroub 1/ 200,- 200,-
2815. RAF 310. ( Czechoslovak ) squadrona 34 x 49 mm, smalt, šroub 1/ 200,- 200,-
2816. RAF 311. ( Czechoslovak ) squadrona 34 x 49 mm, smalt, šroub 1/ 200,- --.-
2817. RAF 312. ( Czechoslovak ) squadrona 34 x 49 mm, smalt, šroub 1/ 200,- --.-
2818. RAF 313. ( Czechoslovak ) squadrona 34 x 49 mm, smalt, šroub 1/ 200,- --.-
2819. RAF 313 ( Czechoslovak ) squadrona, okraj zlacený, šroub 1/ 140,- 240,-
2820. RAF 313 ( Czechoslovak ) squadrona, okraj stříbrný, šroub 1/ 140,- --.-
2821. RAF 600. LONDON CITY OF SQUADRON 35 x 38 mm, smalt, šroub 1/ 200,- --.-
2822. RAF. PER ARDVA AD ASTRA. Letící pták čelně pod královskou korunou
+ RAFs původním ouškem "vysekávaný" 19 x 21 mm a 14 x 17 mm, špendl., 2 ks
1/ 80,- 80,-

Pol.

Odznaky sokolské

Stav

V.cena

D.cena

2823. VII. všesokolský slet. Slavnostní sletový odznak členstva Novák VII.02 1/ 30,- 30,-
2824. IX. všesokolský slet. Slavnostní sletový odznak členstva Noák IX/9 vlaj.poškoz. 1/ 24,- --.-

Pol.

Odznaky ocenění práce

Stav

V.cena

D.cena

2825. PRIEKOPNÍK 6. PÄŤROČNICE 40 x 35 mm, špendl. 1/ 100,- --.-

Pol.

Odznaky ostatních zemí

Stav

V.cena

D.cena

2826. NDR. Pilot - stihač - I. stupeň. Na stylizovaných křídlech "I" a proudové
letadlo 91 x 24 mm, dva šrouby
1/ 240,- --.-
2827. SSSR. Odznak absolventa vysoké školy lékařské, kosočtverec 26 x 47 mm, šroub 1/ 240,- --.-
2828. Ukrajina. Odznak absolventa vysoké školy právnické Jaroslava Moudrého
kosočtverec 27 x 52 mm, šroub
1/ 280,- --.-
2829. Ukrajina. Odznak absolventa vysoké školy námořní, kosočtverec, 30 x 51, šroub 1/ 280,- --.-
2830. Velká Británie. NACOD & S YORKSHIRE AREA 25 x 23 mm klopový 1/ 180,- --.-
2831. Velká Británie. N.U.M YORKA AREA LONG MEMBERSHIP ( Dlouhotrvající
členství ) 25 x 30 mm klopový, smalt
1/ 180,- --.-

Pol.

JETONY, ÚČELOVÉ ZNÁMKY, NOUZOVKY

Stav

V.cena

D.cena

2832. Nakladatelství Jos. R. Vilímek / ČESKÁ ZNÁMKA plech 18 mm, skvr. 2/2 30,- --.-
2833. PETR HAVLÍK AUTOMATY PRAHA / AMBO HRACÍ ZNÁMKA Mos. 25 mm 1/1 80,- --.-
2834. ODĚVY ROLNÝ VŠEM, poprsí vpravo / PRO ŠTĚSTÍ TA MINCE PLATÍ
Al 35 mm dr.stopa kor.
-1/1- 24,- --.-
2835. F.J.WELEBA Vídeň / Stojící medvěd ve věnci Mos. 26 mm, R:skvr. 1/1 80,- --.-
2836. KONTROLNÍ TELEFON ZNÁMKA / Dtto Bk 23 mm 1/1 20,- --.-
2837. Poprsí Ludvíka XV. zleva / DAS KLVCK KOMPTVQBEN kráčející postava
s vlající stuhou Mos. 19 mm
1/1 100,- 140,-
2838. Ludvík XV., poprsí vpravo / IOH.IA.COB.DIETZEL.RE.PF pod korunou mono-
gram 18 mm
-1/1 95,- 120,-
2839. Nizozemí. JASKI VENDING. Známka do bufetového automatu společnosti
Hilversum
1/1 20,- --.-
2840. Rusko. MOCKOBCKИЙ METPOΠOЛИTEH ( podzemní dráha ) uprostřed M /
Dtto Bz 25 mm
1/1 28,- --.-
2841. Velká Británie. Portrét královny Victorie zleva, 1872, opis / Znak ve věnci REGINA
FID. DEF BRITANNIARUM Mos. 22 mm, mírně zprohýbaný, m.o.
-1/1- 85,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Copyright 2016 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor