Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 1. dubna 2017

Pol.

Řecko - Thrakie - Cherronesos 400 - 350 př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

101. Ag hemidrachma A: hlava lva vlevo R: incusní čtverec, v úseči tečka, OP /
květina Sear 1603 var. v okraji dobová zkouška ryzosti
-1/1 400,- --.-
102. AE 11 mm A: lví hlava vlevo R: XEP / PO nad a pod obilným zrnem Sear 1607 -1/1- 160,- --.-

Pol.

Řecko - Thrakie - Lysimacheia 309 - 281 př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

103. AE 24 mm A: hlava mladého Herakla vpravo R: Artemis s dlouhou pochodní
ΛYΣIMAXEΩN, v A kruhová kontramarka lví hlava čelně S:1620, pěkná pat.
-1/2 400,- 500,-
104. AE 19 mm A: ověnčená hlava Demeter vpravo R: sedící lev vpravo, za
ním obilné zrno ΛYΣIMAXEΩN Sear 0, R
-1/1 340,- 460,-
105. AE 18 mm A: hlava mladého Herakla ve lví kůži vpravo R: Niké vlevo ΛYΣIMA-
XEΩN Sear: 0 ( jako 1618 ), R
-1/1- 280,- 300,-
106. AE 19 mm A: hlava Atheny vpravo v korintské přilbici R: ΛYΣI / MAXEΩN
nad a pod lvem kráčejícím vpravo Sear 1622
-1/1- 260,- --.-
107. AE 18 mm A: hlava mladého Herakla ve lví kůži vpravo R: Niké vlevo ΛYΣIMA-
XEΩN, kruhová kontramarka delfín ( Byzantion ) Sear: 0 ( jako 1618 ), kont.-1, RR
2/2 340,- 480,-
108. AE 16 mm A: lví hlava vpravo R: ΛY / ΣI obilný klas Sear 1623 1/1- 200,- 220,-
109. AE 11 mm A: hlava Atheny v přilbici vpravo R: Λ - Y obilný klas Sear 0, pěkná pat. -1/1 180,- --.-
110. AE 10 mm A: hlava Herma vpravo R: ΛY - ΣI ve věnci Sear 0, nep.exc. 1/1- 160,- 160,-
111. AE 10 mm A: lví hlava vpravo R: obilný klas, AY - ΣI Sear 1623 var., pěkná pat. -1/1 150,- --.-
112. AE 10 mm A: lví hlava vpravo R: obilný klas, AY - ΣI Sear 0, pěkná pat. 1/1 180,- 400,-

Pol.

Řecko - Thrakie - Maroneia 400 - 350 př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

113. AE 15 mm A: pádící kůň vpravo, monogram R: MAPΩNITΩN, okolo 3 stran
čtverec s vinnými listy Sear 1636, pěkná pat.
1/1 200,- 400,-
114. AE 16 mm A: pádící kůň vpravo R: velký hrozen M - A / P - Ω Sear 0, R -1/1- 280,- 280,-
115. AE 11 mm A: polovina koně vpravo, vlevo M, vpravo A R: hrozen, vlevo
P, vpravo Ω Sear 0, nep.exc., R
1/1 280,- --.-
116. AE 12 mm A: ženská hlava vpravo R: hrozen s listy M - AP Sear 0, R 2/1 240,- --.-

Pol.

Řecko - Thrakie - Maroneia 2. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

117. AE 18 mm A: hlava mladého Dionysa vpravo R: stojící Dionysos s hroznem,
vlevo, nápis MAPONITΩN Sear 0 lehce zbarbarizovaná
-1/1- 200,- --.-
118. AE 27 mm A: hlava Dionysa vpravo R: stojící postava, v A dvě kruhové
kontramarky a) hlava v přilbici b) tělo zvířete kontr. -1, R
3/4 280,- 320,-
119. AE 25 mm A: hlava vpravo R: stojící postava vlevo v A dvě kruhové kontra-
marky a) velký hrozen b) hlava vpravo kontr. 2 - 3, R
-3/4 280,- 420,-
120. AE 24 mm A: hlava vpravo R: stojící postava vlevo v A dvě kruhové kontra-
marky a) hlava v přilbici vpravo b) koš (?) kontr. 2, R
3/4 280,- --.-

Pol.

Řecko - Thrakie - Apolonia Pontica 470 - 450 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

121. Ag drachma A: kotva vlevo A, vpravo rak R: hlava Gorgóny čelně Topa-
lov 40 Sear 1655, R
1/1 1200,- 1400,-

Pol.

Řecko - Thrakie - Apolonia Pontica 470 - 450 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

122. Ag drachma A: kotva, vlevo rak, vpravo A R: hlava Gorgóny čelně Sear 1655
Topalov 41 krásný styl, krásná hluboká ražba
1/1 1500,- 3000,-

Pol.

Řecko - Thrakie - Apolonia Pontica 470 - 450 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

123. Ag drachma A: kotva, vlevo rak, vpravo A R: hlava Gorgóny čelně Sear 1655
Topalov 41 krásný styl Av. nep. exc.
1/1 1000,- 1100,-

Pol.

Řecko - Thrakie - Mesembria 450 - 350 př. n.l.

Stav

V.cena

D.cena

124. AE 11 mm A: hlava Atheny vpravo R: kolo se čtyřmi loukotěmi, META
Sear 0 Kar. 3 a, pěkná pat.
1/1 200,- 400,-
125. AE 12 mm A: hlava Atheny vpravo R: půlměsíc ve věnci, uvnitř ETA vně
M, velká písmena Sear 0, pěkná pat., R
-1/1 240,- --.-
126. AE 12 mm A: hlava Atheny vpravo R: půlměsíc ve věnci, uvnitř ETA vně
M, malá písmena Sear 0, pěkná pat., R
1/1 240,- 480,-

Pol.

Řecko - Thrakie - Mesembria 400 - 350 př. n.l.

Stav

V.cena

D.cena

127. AE 18 mm A: přilbice čelně R: META v úsečích kola Sear 1675, pěkná pat. 1/1 280,- 480,-
128. AE 12 mm A: přilbice čelně R: META v úsečích kola Sear 1675 var., pěkná pat. 1/1 180,- 260,-

Pol.

Řecko - Thrakie - Odessos ( Varna ) po roce 200 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

129. AE 20 mm A: vousatá hlava božstva vpravo R: jezdec na koni vpravo, mono-
gram, OΔHΣITΩN Sear 1679, R
-1/1- 260,- 400,-
130. AE 14 mm A: hlava Apolla vpravo R: odpočívající říční bůh vlevo, drží roh
hojnosti, nad ním monogram, OΔHΣITΩN Sear 1680, pěkná pat.
1/1 260,- --.-
131. AE 17 mm A: hlava Apolla vpravo R: odpočívající říční bůh vlevo, drží roh
hojnosti, nad ním monogram, OΔHΣITΩN Sear 1680, pěkná pat.
1/1- 260,- --.-
132. AE 14 mm A: hlava Apolla vpravo R: odpočívající říční bůh vlevo, v A kontra-
marka "větrný mlýn" ( dle Topalova Apolonia Pontica ) Sear 1679, kontr.1, R
1/1- 360,- 380,-

Pol.

Řecko - Thrakie - Pantikapaion 4. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

133. AE 13 mm ( včetně nálitku na střižku ) A: hlava vlevo R: ПAN luk a šíp
Sear 1707 var., pěkná pat.
1/1 200,- 200,-

Pol.

Řecko - Thrakie - Odryské království - Adaios 260/50 - 240 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

134. AE 21 mm A: hlava Apolla vpravo R: trojnožka, vpravo AΔAIOY, vlevo
dva monogramy Sear 0 Topalov 73, pěkná pat., RR
2/1- 700,- 700,-

Pol.

Řecko - Thrakie - Thráčtí králové - Kavaros 219 - 200 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

135. AE 20 mm A: hlava Apolla vpravo R: BAΣIΛΣΩΣ KAYAPOY stojící Niké
vlevo Sear 1727, pěkná pat., R
1/1- 500,- 500,-

Pol.

Řecko - Thrakie - Thráčtí králové - Mostis 2. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

136. AE 24 mm !! A: hlava Dia a Hery vpravo R: orel na blesku vlevo BAΣIΛΣΩΣ
MOΣTIAOΣ Sear 1729, RR
2/2 600,- 600,-

Pol.

Řecko - Thrakie - Thráčtí králové - Rhometalces I. 11 př.n. l. - 12 n. l.

Stav

V.cena

D.cena

137. AE 23 mm A: hlava Augusta vpravo KAIΣAPOOΣEBAΣTON R: hlava
Rhometalka a královny BAΣIΛΣΩΣ POIMHTALKOY Sear 5396
2/2 300,- --.-
138. AE 20 mm A: poprsí Rhometalka, oválná kontramarka hlava R: poprsí
Augusta, kruhová kontramarka kozoroh, okr.vyl., RR
-1/1- 400,- --.-

Pol.

Řecko - Thrácké ostrovy - Samothrake po roce 280 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

139. AE 19 mm A: hlava Atheny vpravo R: sedící Kybele vlevo, před ní ΣAMO,
za ní AKHPI Sear 1743, pěkná pat., R
-1/2 280,- 320,-

Pol.

Řecko - Thrakie

Stav

V.cena

D.cena

140. AE předmincovní platidla. kroužek Ø 18,5 mm a kroužek se třemi dvoji-
cemi kulovitých výstupků Topalov Tab. I/6 a tab. V/7 1 x koroze, 2 ks
1-2 300,- 360,-
141. Dva blíže neurčené bronzy 26 a 21 mm, každý se 2 různými kruhovými
kontramarkami kontr. 2 - 3, 2 ks
4/4 280,- --.-

Pol.

Řecko - Thessalie - Krannon 3. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

142. AE 15 mm A: jezdec na koni vpravo R: býk vpravo, nad ním trojzubec,
v exc. KPAN Sear 2074, pěkná pat.
1/1 320,- 320,-
143. AE 19 mm A: hlava Poseidona vpravo R: jezdec na koni vpravo Sear 2075, R -1/1- 360,- --.-

Pol.

Řecko - Thessalie - Gomphi ( Philippopolis ) cca 300 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

144. AE 22 mm A: hlava nymfy ze 3/4 vlevo R: ГOMФEΩN Zeus sedící na trůnu
vlevo, drží blesk a kopí Sear 2084, pěkná pat., R
2/1- 280,- 280,-

Pol.

Řecko - Thessalie - Larissa 360 - 325 př.n.l. ( pod Makedonskou nadvládou )

Stav

V.cena

D.cena

145. AE 18 mm A: hlava nymfy Larisy vpravo R: pasoucí se kůň vlevo ΛAPIΣAIΩN
Sear 2129, pěkná pat.
-1/1- 260,- --.-
146. AE 18 mm A: hlava vpravo R: ΛAPIΣAIΩN, kůň se pase vlevo, v A kru-
hová kontramarka ( včela ? ) Sear 2129 kontr. 2, R
2/2 300,- 420,-
147. AE 16 mm A: hlava nymfy Larisy vpravo R: pasoucí se kůň vpravo ΛAPIΣAIΩN
v A kruhová kontramarka ( včela ? ) Sear 2129 var. kontr. -1
1/1- 340,- 550,-
148. AE 12 mm A: hlava nymfy vlevo R: pasoucí se kůň vpravo ΛAPIΣA Sear 2130 v 1/1 240,- --.-
149. AE 14 mm A: hlava nymfy vpravo R: pasoucí se kůň vlevo ΛAPIΣA Sear 2130 v 1/1 240,- --.-
150. AE 21 mm A: hlava nymfy Larisy ze 3/4 vlevo R: ΛAPIΣAIΩN, kůň cválá
vpravo Sear 2131, pěkná pat., R
2/2 260,- --.-
151. AE 18 mm A: hlava nymfy Larisy ze 3/4 vlevo R: ΛAPIΣAIΩN, Thessal-
ský jezdec držící kopí, cválá vpravo Sear 2132, R
-1/1 360,- --.-

Pol.

Řecko - Thessalie - Phalanna 400 - 344 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

152. AE 18 mm A: hlava mladíka vpravo R: hlava nymfy Phalanny vpravo
ФAΛANNAIΩN Sear 2180, pěkná pat., R
1/1 360,- --.-

Pol.

Řecko - Thessalská liga - minc.Larissa 196 - 146 př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

153. AE 21 mm A: hlava Apolla vpravo R: ΘEΣΣA / ΛΩN Athena vpr. S:2237, pěkná pat. 1/1- 280,- --.-

Pol.

Řecko - Thessalská liga - minc.Larissa 196 - 146 př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

154. AE 17 mm A: hlava Atheny vpravo R: kůň vpravo ΘEΣΣA / ΛΩN Sear 2238 1/1 260,- 440,-
155. AE 18 mm A: hlava Atheny vpravo R: kůň vpravo ΘEΣΣA / ΛΩN Sear 2238, 4 ks -1-2 500,- --.-

Pol.

Řecko - Akarnania - Oiniadai 219 - 211 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

156. AE 23 mm A: vousatá hlava Dia vpravo R: vousatá hlava býka s lidskou
hlavou vpravo ( říční bůh Acheloos ) nápis OINIAΔAIN. V A kruhová kontra-
marka zvířecí hlava ( ? ) Sear 2298, RR
2/2- 400,- 400,-

Pol.

Řecko - Aitolia 279 - 168 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

157. AE 20 mm A: hlava Aitolise vpravo R: AITΩ / ΛΩN nad a pod kopím a če-
listí kance, vinný hrozen a hvězda Sear 2322 var., nep.ned.
2/1- 260,- 260,-

Pol.

Řecko - Boetia - Thebes 221 - 197 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

158. AE 18 mm A: hlava Persephony ze 3/4 vpravo BOI - ΩT - ΩN R: Nahý
Poseidon stojí vlevo, drží trojzubec Sear 2413, pěkná pat., R
2/2 260,- 260,-

Pol.

Řecko - Euboia - Chalkis 3. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

159. AE 14 mm A: hlava Hery ze 3/4 vpravo R: XAΛ, orel zápasí s hadem
Sear 2488
2/2 200,- 200,-

Pol.

Řecko - Attica - Atheny 166 - 57 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

160. Tetradrachma " nový styl " A: hlava Atheny vpravo R: sova na amfoře, vpravo
orel AOE a magistrální jména Sear 2557 var.
-1/1- 3800,- 5000,-

Pol.

Řecko - Attica - Atheny 166 - 57 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

161. Tetradrachma " nový styl " A: hlava Atheny vpravo R: sova na amfoře, vpravo
orel AOE a magistrální jména, jiná než v předchozí pol. Sear 2557 var.
-1/1- 3800,- 4200,-

Pol.

Řecko - Attica - Atheny 166 - 57 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

162. Tetradrachma " nový styl " A: hlava Atheny vpravo R: sova na amfoře, vpravo
orel AOE a magistrální jména, jiná než v předchozí pol. Sear 2557 var.
-1/1- 3600,- 3800,-

Pol.

Řecko - Attica - Atheny

Stav

V.cena

D.cena

163. Pb jádro tetradrachmy nového typu, dobové, ke škodě oběhu, RR -2/2- 400,- --.-

Pol.

Řecko - Attica - Atheny - autonomní ražba za císařství 1. - 2. stol. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

164. AE 12 mm A: hlava Atheny v přilbici vlevo R: próra AΘH Sear 0 Plant 2262, RR 2/1- 300,- --.-

Pol.

Řecko - Attica - Eleusis 3. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

165. AE 18 mm A: Eleusis sedí na trůnu vlevo R: EΛEYΣI nad kancem, stojícím na
kyji, pod kyjem býčí hlava Sear 2576, pěkná pat.
2/1- 300,- 380,-

Pol.

Království Pontu a Bosporu - Rheskuporis IV. 239 - 276

Stav

V.cena

D.cena

166. Billon stater 6,87 g ( stříbřitý vzhled ) A: poprsí krále, vyražen opis R: poprsí
Treboniona Galla vpravo, NФ = 550 = 253 / 4 Sear 0 Anochin 170, R
-2/2 600,- 600,-

Pol.

Řecko - Ionia - Miletos 6. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

167. 1/12 stateru 1,2 g A: polovina lva vpravo R: květinový motiv Sear 3532 1/1 600,- --.-
168. 1/12 stateru 1,2 g A: polovina lva vpravo R: květinový motiv Sear 3532 1/1 600,- 600,-

Pol.

Řecko - Ionia - Miletos 6. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

169. 1/12 stateru 1,2 g A: polovina lva vlevo R: květinový motiv Sear 3533 1/1 500,- --.-
170. 1/12 stateru 1,2 g A: polovina lva vlevo R: květinový motiv Sear 3533 1/1 500,- --.-

Pol.

Řecko - Kolchis - Dioscurias 2. - 1. st. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

171. AE 17 mm A: čapky Dioscurů, každá zakončená hvězdou R: THYRSOS
okolo něj ΔI - OΣ / KOY - PIA / Δ - OΣ Sear 3629, pěkná pat.
1/1 700,- 900,-

Pol.

Řecko - Mysia - Kyzikos 480 - 450 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

172. Ag 1/2 obol A: polovina běžícího kance vlevo, za ním tuňák R: lví hlava
vlevo Sear 3851
1/1 380,- 380,-

Pol.

Řecko - Mysia - Kyzikos 4. - 3. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

173. AE 18 mm A: hlava Persephony vpravo R: KY / I - I po stanách trojnožky
Sear 3861, pěkná pat.
2/2 140,- --.-
174. AE 11 mm A: hlava Persephony vpravo R: trojnožka K - Y / HB Sear 3862 -1/1- 200,- --.-

Pol.

Řecko - Mysia - Gambrion 4. - 3. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

175. AE 18 mm A: hlava Apolla vpravo R: Г - A - П v úsečích hvězdy Sear 3871 1/1 340,- 340,-
176. AE 8 mm A: ověnčená hlava Apolla vlevo R: Г - A - П nad hlavou Gor-
góny čelně Sear 3870, pěkná pat.
-1/1- 280,- --.-

Pol.

Řecko - Mysia - Pergamon 330 - 284 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

177. AE 10 mm A: hlava mladého Herakla vpravo R: hlava Atheny vpravo, ПEГ
Sear 3958, pěkná pat.
-1/1- 180,- --.-

Pol.

Řecko - Mysia - Pergamon 2. - 1. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

178. AE 19 mm A: hlava Atheny vpravo R: AΘHNAΣ / NIKHФΘPOY po stranách
trofeje Sear 3960, pěkná pat.
1/1 340,- --.-

Pol.

Řecko - Troas - Abydos 3. - 2. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

179. AE 10 mm A: hlava Galla vpravo R: orel vpravo, vlevo ABY, roh hojnosti
Sear 0, pěkná pat.
-1/1 200,- --.-
180. AE 10 mm A: hlava Galla vpravo R: orel vlevo, vlevo ABY, roh hojnosti
Sear 0, pěkná pat.
-1/1- 180,- --.-

Pol.

Řecko - Troas - Alexandria Troas autonomní ražby 3. stol. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

181. AE 21 mm A: hlava městské bohyně vpravo R: vlčice kojí Romula a
Réma COL AVG v exc. TRO Sear 4919, pěkná pat.
1/1 360,- --.-

Pol.

Řecko - Troas - Biritis cca 300 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

182. AE 11 mm A: bezvousá hlava Kabeira vlevo R: kyj B - I / P - Y vše ve věnci
Sear 4056, pěkná pat.
1/1 240,- 240,-
183. AE 11 mm A: vousatá hlava Kabeira vlevo R: kyj B - I / P - Y vše ve věnci
Sear 4058, pěkná pat.
1/1 200,- --.-

Pol.

Řecko - Troas - Gergis 4. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

184. AE 10 mm A: Ověnčená hlava Sibyl Herophhile ze 3/4 vpravo R: ГEP
před sedící sfingou vpravo Sear 4098, R
2/2 300,- 300,-

Pol.

Řecko - Troas - Neandrea 350 - 310 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

185. AE 11 mm A: hlava Apolla vpravo R: NEAN, obilné zrno, hrozen vína Sear 4120, R 1/1 300,- 300,-

Pol.

Řecko - Troas - Skepsis 350 - 310 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

186. AE 12 mm A: polovina Pegase vpravo R: palma ve čtverci, ΣK Sear 4138, R 2/1- 180,- 180,-

Pol.

Řecko - Troas - Selge cca 350 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

187. AE 22 mm A: hlava Atheny ze 3/4 čelně vpravo R: dvě sovy proti sobě
ΣIГE. V A kruhová kontramarka zvířete ( kráva ? ) vpravo Sear 4143, kont.2, RR
-2/2- 360,- 380,-

Pol.

Řecko - Aiolis - Kyme 4. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

188. AE 11 mm A: orel stojící vpravo R: jednouchá váza K - Y Sear 4186, pěkná pat. 1/1 240,- --.-

Pol.

Řecko - Aiolis - Kyme 3. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

189. AE 18 mm A: polovina koně cválajícího vpravo R: váza a monogram
Sear 4188, pěkná pat.
-1/1- 260,- --.-
190. AE 11 mm A: hlava Amazonky Kyme vpravo R: K - Y okolo vázy, HPAIOΣ
Sear 4190
-1/1- 160,- --.-

Pol.

Řecko - Aiolis - Elaia 4. - 3. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

191. AE 10 mm A: hlava Atheny vlevo R: obilné zrno mezi dvěmi olivovými
ratolestmi Sear 4204 A: nep.exc., pěkná pat.
2/1- 150,- --.-
192. AE 11 mm A: hlava ženy ze 3/4 zprava R: ověnčená hlava Apolla vpravo
Λ - A Sear 0 SNG 212, pěkná pat., RR
-1/1- 300,- --.-

Pol.

Řecko - Aiolis - Myrina 2. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

193. AE 17 mm A: hlava Apolla vpravo R: amfora, MY - PI Sear 4220, pěkná pat. 2/2 140,- --.-

Pol.

Řecko - Lesbos - Neontechos 2. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

194. AE 10 mm A: hlava Atheny vpravo R: sova vpravo NE Sear 4223, pěkná pat., R -1/1- 200,- 200,-

Pol.

Řecko - Ionia - Chios 4. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

195. AE 9 mm A: sedící sfinga vlevo R: amfora mezi IHNΩN a XIOΣ S:4610, R -1/2 260,- 260,-

Pol.

Řecko - Ionia - Teos 521 - 478 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

196. Ag hemiobol 0,25 g A: hlava gryfa vpravo R: incusní čtverec Sear: 0 1/1 400,- --.-
197. Ag 1/4 obol 4 - 5 mm 0,12 g A: hlava gryfa vpravo R: incusní čtverec Sear 0, R 1/1 360,- --.-
198. Ag 1/4 obol 7 - 8 mm 0,13 g A: hlava gryfa vpravo R: incusní čtverec Sear 0, R 1/1 360,- 380,-

Pol.

Řecko - Lydia - Sardy 2. - 1. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

199. AE 15 mm A: hlava Apolla vpravo R: ΣAPΔI / ANΩN, po stranách kyje, vše
ve věnci, monogram Sear 4736
1/1 240,- --.-

Pol.

Řecko - Lydia - Sardy aut. ražba v období vlády Hadriána a Ant. Pia 117 - 161

Stav

V.cena

D.cena

200. AE 22 mm A: vousatá hlava Herakla vlevo R: Herakles stojí vpravo, přes
rameno kyj, přes ruku lví kůži Sear 0 BMC 22 240,81, RR
2/2 500,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor