Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 1. dubna 2017

Pol.

Řecko - Lydie - Thyateira 2. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

201. AE 17 mm A: hlava Apolla vpravo R: dvojitá sekyra ΘYATEI / PHN - ΩN
Sear 4743, pěkná pat., R
-1/1 320,- 320,-

Pol.

Řecko - Carian Islands Rhodos 304 - 167 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

202. Ag drachma, hemidrachma A: hlava Helia ze 3/4 vpravo R: AMEINIAΣ,
růže PO Sear 5054
-1/1- 750,- 750,-

Pol.

Řecko - Phrygia - Apameia 133 - 48 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

203. AE 17 mm A: hlava Artemis s hradební korunou vpravo R: nahý Marsyas
s dvojitou flétnou vpravo Sear 5122, pěkná pat., R
2/2 240,- 240,-

Pol.

Řecko - Pisidia - Termessus autonomní ražby, počátek 3. stol. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

204. AE 25 mm A: TEPMHCCЄΩN, hlava Herakla vpravo, za ní caduceus
R: stojící Athena vlevo, drží Niké a kopí Sear 5148, R
1/1 900,- 1100,-

Pol.

Řecko - Pisidia - Termessus autonomní ražby, počátek 3. stol. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

205. AE 29 mm A: TEPMHCCЄΩN, poprsí Dia vpravo, pod ním Θ R: AVTO-
NOMΩN, stojící bohyně s rohem hojnosti Sear 5150 var., R
-1/1 900,- --.-

Pol.

Řecko - Lycia - Phaseus 2. - 1. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

206. AE 19 mm A: próra vpravo, nad ní letící Niké R: stojící Athena vpravo
Ф - A Sear 5343, R
2/2 280,- --.-

Pol.

Řecko - Pamphylia - minc. Aspendos 3. - 2. st. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

207. Ag tetradrachma typ Alexander III. A: Hlava Herakla ve lví kůži vpravo R:
Zeus na trůnu s orlem vlevo, za ním AΛEΣANΔPOY, před ním AΣ, v Av
Seleukovská kontramarka " kotva " Sear 5401, R
1/2 2800,- 2800,-

Pol.

Řecko - Sýrie - Antiochia ad Orontem, autonomní ražba za Flaviovců 1. stol. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

208. AE 16 mm A: hlava Apolla vpravo R: palmová větev, datum rok éry od
Caesara Sear 0 zbytky nálezové patiny
-1/1 200,- --.-

Pol.

Řecko - Arabia Felix - Himyarité - Amdan Bayyin Yanaf pol. 1. - 2. stol. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

209. Ag quinar minc. Raidan A: bezvousá hlava vpravo R: malá mužská hlava
vpravo. Himyarský nápis, monogram Sear 5717
1/1 850,- 1400,-
210. Ag quinar minc. Raidan A: bezvousá hlava vpravo R: malá mužská hlava
vpravo. Himyarský nápis, monogram Sear 5717
1/1 850,- 850,-

Pol.

Řecko - Zeugitana - Cartago 3. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

211. AE 29 mm A: hlava Tanit vlevo R: kráčející kůň vpravo Sear 6534, pěkná pat. -2/2- 360,- --.-

Pol.

Řecko - Numidia - Micipsa 148 - 118 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

212. AE 27 mm A: hlava vousatého Micipsi vlevo R: kůň vlevo, pod ním tečka
Sear 6597, pěkná pat.
2/2 500,- 500,-

Pol.

Řecko - Makedonie - Amyntas iII. 389 - 383 a 381 - 369 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

213. Ag diobol A: hlava mladého Herakla vpravo R: ve čtverci orel vlevo,
s otočenou hlavou AMYNTA Sear 1510 A: nep. exc., R
-1/1- 1600,- --.-

Pol.

Řecko - Makedonie - Peridikkas III. 365 - 359 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

214. AE 18 mm A: hlava Herakla vpravo R: ΠEPIΔIK / KA nad a pod lvem vpravo
Sear 1515, nep.kor., R
2/1 240,- 240,-

Pol.

Řecko - Makedonie - Philip II. 359 - 336 př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

215. AE 20 mm 8,64 g A: hlava Apolla vpravo R: jezdec na koni ФIΛIППOY,
pod koněm "stříška" Sear 0 Drag. 246, pěkná pat., RR
2/2 500,- 500,-
216. AE 18 mm A: hlava Apolla vpravo R: jezdec na koni vpravo, ФIΛIППOY,
pod koněm značka obilné zrno Sear 6698 Drag. 253, pěkná pat.
1/1 260,- --.-
217. AE 18 mm A: hlava Apolla vpravo R: jezdec na koni vpravo, pod koněm mono-
gram "stříška" Sear 6698, pěkná pat.
-1/1- 240,- --.-
218. AE 18 mm A: hlava Apolla vlevo R: jezdec na koni vpravo, pod koněm
monogram obilné zrno Sear 6699, pěkná pat.
-1/1 260,- --.-
219. AE 18 mm A: hlava Apolla vpravo R: jezdec na koni vlevo, pod koněm
monogram N Sear 0
-1/2 180,- --.-
220. AE 18 mm A: hlava Apolla vlevo R: jezdec na koni vlevo, pod koněm
monogram slunce (?) Sear 0 Draganov 256, pěkná pat., R
1/1 360,- 360,-
221. AE 11 mm A: hlava Herakla ve lví kůži vpravo R: kyj, nad ním ΦIΛIΠ dole ΠOY
půlměsíc Sear 0 Draganov 263, pěkná pat., R
1/1 260,- --.-

Pol.

Řecko - Makedonie - Alexander III. 336 - 323 př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

222. AE 18 mm A: hlava Herakla ve lví kůži vpravo R: kyj, AΛEΣANΔPOY toulec
monogram obrácené KE Sear 6739, pěkná pat.
-1/1- 200,- --.-
223. AE 18 mm A: hlava Herakla ve lví kůži vpravo R: kyj, AΛEΣANΔPOY toulec
monogram caduceus Sear 0, pěkná pat., R
1/1- 260,- --.-
224. AE 18 mm A: hlava Herakla ve lví kůži vpravo R: toulec, B.A, kyj, mono-
gram Θ Sear 6742
-1/1- 200,- --.-
225. AE 18 mm A: hlava Herakla ve lví kůži vpravo R: toulec, B.A, kyj, mono-
gram Θ Sear 6742
-1/1- 200,- --.-
226. AE 18 mm A: hlava Herakla ve lví kůži vpravo R: toulec, B.A, kyj, mono-
gram ratolest Sear 6742, pěkná pat.
1/1- 240,- --.-
227. AE 17 mm A: hlava Herakla vpravo R: stojící orel na blesku, vpravo AΛE-
ΣANΔPOY, minc. zn. Λ Drag. 416 zcela nep.st.kor.
1/1 260,- 420,-
228. AE 16 mm A: hlava Apolla vpr. R: kůň pádí vpravo AΛEΣANΔPOU minc.
značka caduceus Sear 6744
1/1 260,- 320,-
229. AE 17 mm A: makedonský štít s bleskem uprostřed R: přilbice B A mono-
gram "v" pod "П" Sear: 0 Draganov 478, pěkná pat.
1/1- 240,- --.-
230. AE 17 mm A: makedonský štít s bleskem uprostřed R: přilbice B A mono-
gram "okřídlený blesk" Sear: 0 Draganov 477 var., pěkná pat.
1/1 260,- 320,-

Pol.

Řecko - Makedonie - Kassander 319 - 297 př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

231. AE 19 mm A: hlava Herakla vpravo R: mladík na koni vpravo, nápis
Sear 6754, pěkná pat.
1/1- 260,- --.-
232. AE 19 mm A: hlava Herakla vpravo R: mladík na koni vpravo, nápis, pod koněm
různé monogramy Sear 6754, 3 ks
-1-2 460,- --.-

Pol.

Řecko - Makedonie - Antigonos Gonatas 277 - 239 př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

233. AE 17 mm A: hlava Atheny v přilbici vpravo R: Pan vztyčuje trofej,
Sear 6786 var. Draganov 697, pěkná pat.
1/1 240,- 280,-
234. AE 18 mm A: hlava Atheny v přilbici vpravo R: Pan vztyčuje trofej. V A
oválná kontramarka " hlava Herakla ve lví kůži vpravo " kontr. 1, pěkná pat., R
-1/1- 340,- --.-
235. AE 19 mm A: hlava mladého Herakla ve lví kůži vpravo R: jezdec na koni
vpravo B - A, monogram Antigona Drag. 706, pěkná pat., R
-1/1- 240,- --.-
236. AE 19 mm A: hlava mladého Herakla ve lví kůži vpravo R: jezdec na koni
vpravo B - A, monogram Antigona v averzu kruhová neurčená kruhová
kontramarka zvíře (?) Draganov 706 kontramarka 2, pěkná pat., RR
2/1- 300,- --.-

Pol.

Řecko - Makedonie - Demetrios II. 239 - 229 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

237. AE 17 mm A: makedonský štít, uprostřed monogram Demetria R: půlměsíc,
přilba BA - ]I1;I Sear 6774 Draganov 708, pěkná pat., R
1/1 280,- --.-

Pol.

Řecko - Makedonie - Philip V. 221 - 179 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

238. AE 15 mm hlava vousatého Poseidona vpravo R: próra, nad ní BA, pod ní
Φ Sear Draganov 731, pěkná pat., R
1/1 300,- --.-
239. AE 20 mm A: hlava Persea vpravo R: orel na blesku vlevo B - A / Φ - I
Drag. 743, pěkná pat.
1/1 320,- --.-
240. AE 16 mm A: hlava hrdiny Persea vpravo R: harpuna vpravo, nad ní BA,
pod Φ, vše ve věnci Drag. 749, R
-1/1 280,- --.-

Pol.

Řecko - Makedonie - období Philipa V. a Persea 185 - 168 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

241. AE 18 mm vousatá hlava Dia vpravo R: orel na blesku vpravo, monogram
ГAP Sear 0 Drag. 0 Plant. 1555, nep.kor., RR
-1/2 340,- --.-

Pol.

Řecko - Makedonie - Perseus 179 - 168 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

242. AE 18 mm A: hlava Persea vpravo R: orel s rozepjatými křídly, BA, nad
orlem po stranách hvězda,ПE Sear 6809 Drag. 768, krásný, R
1/1 500,- 600,-
243. AE 19 mm A: hlava Persea vpravo R: orel s rozepjatými křídly BA, vlevo
EP Sear 6809 Drag. 765, pěkná pat.
1/1 460,- 550,-

Pol.

Řecko - Thrácké království - Lysimachos 323 - 281 př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

244. AE 19 mm 4,65 g minc. Lysimachia 306 - 301 př. n. l. A: hlava Apolla vpravo
R: jezdec na koni vpravo, nad ním ФIΛIППOY, dole vlevo ΛY, vpravo
polovina lva Vrbanov 669, pěkná pat., RR
-1/1- 1200,- --.-
245. AE 18 mm A: hlava mladíka v korintské přilbici vpravo R: běžící lev vpravo,
pod ním hrot oštěpu, nahoře BAΣIΛEΩC, dole ΛYΣMAXOM Sear: 6819
-1/1- 280,- --.-
246. AE 13 - 15 mm A: hlava mladého Herakla vpravo, R: BAΣI / ΛYΣI ve věnci
Sear 6822, 3 ks
-1/1- 360,- --.-

Pol.

Řecko - Seleukovci - Antichos III. 223 - 187 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

247. AE 18 mm A: hlava Apolla vpravo R: trojnožka, opis, S: 6953 var. 1/1- 240,- 360,-
248. AE 18 mm A: hlava Apolla vpravo R: trojnožka, opis, v Av blíže neurčená
kontramarka - kráva ( ? ) Sear 6952 v, pěkná pat., R
1/1- 260,- --.-

Pol.

Řecko - Seleukovci - Antichos VII. Evergetes 138 - 129 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

249. Ag tetradrachma A: hlava Antiocha vpravo R: stojící Athena vlevo, drží Niké,
kopí a štít BAΣIΛEΩΣ / ANTIOXOY EYEPTETOY, monogram Sear 7091
1/1 3600,- --.-

Pol.

Řecko - království Pergamon 282 - 133 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

250. AE 12 mm A: hlava Atheny vpravo R: vpravo ΦIΛE / TAIPOY po stranách
srdčitého listu Sear 7231, nep.ned.
1/1 260,- --.-
251. AE 11 mm A: hlava Atheny vpravo R: ΦIΛE / TAIPOY nad a pod lukem
Sear 7233 Av. nep. exc., pěkná pat.
1/1 240,- 260,-

Pol.

Indoskythové v Pakistánu - Azes II. 35 př. n. l. - 5 n. l.

Stav

V.cena

D.cena

252. Ag tetradrachma období 20 - 1 n. l .A: král na koni vpravo R: Pallas stojí
vpravo se štítem a kopím, minc. Taxila Sirsukh Mitch. 2368
1/1 1600,- 2000,-

Pol.

Indoskythové v Pakistánu - Azes II. 35 př. n. l. - 5 n. l.

Stav

V.cena

D.cena

253. Ag tetradrachma období 20 - 1 n. l .A: král na koni vpravo R: Zeus vlevo,
drží Victorii a dlouhé žezlo, minc. North Chach Mitch. 2408
1/1 1500,- 1500,-

Pol.

Egypt - Ptolemy I. Soter 305 - 283 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

254. AE 23 mm A: hlava Alexandra ve sloní kůži R: ПTOΛEMAIOY BAΣIΛEΩC,
orel s roztaženými křídly vlevo, stojí na blesku Sear 7765
2/2 340,- 420,-

Pol.

Egypt - Ptolemy IV. Philopator 221 - 204 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

255. AE 38 mm A: Hlava Dia Amonna vpravo R: Orel s roztaženými křídly vlevo
ПTOΛEMAIOY BAΣIΛEΩΣ, v Rev. kontramarka " roh hojnosti " Sear 7842
starý podkladový štítek, R
2/2 1800,- --.-

Pol.

Egypt - Ptolemy VIII. 145 - 116 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

256. AE 20 mm A: hlava Dia Amonna vpravo R: orel vlevo, dole datum S:7919 var. 2/2 280,- 400,-

Pol.

ŘÍM - REPUBLIKA

Stav

V.cena

D.cena

257. As 30 mm 211 př. n. l. A: Hlava Janus hledí dopředu a dozadu R: Próra zprava 3/4 200,- --.-
258. As 30 mm 195 - 187 př. n. l. A: Hlava Janus hledí dopředu a dozadu R: Próra
zprava
3/2- 200,- 360,-
259. As 33 mm, campanská ražba, 3. perioda 187 - 155 př. n. l. Hlava Janus
hledí dopředu a dozadu R: Próra zprav
-2/3 200,- 360,-

Pol.

Licinius Crassus a Domitius Ahenobarbus

Stav

V.cena

D.cena

260. Denár ( serratus ) - suberátní rok 118 př. n. l. s 5 mladšími kolegy
A: hlava Romy vlevo, opis R: Malý galský válečník v bize, galská mincovna
Narbo Sear 158, R
1/1 900,- 1400,-

Pol.

Fam. Critonia - M. Fannius a L. Critonus

Stav

V.cena

D.cena

261. Denár 86 př. n. l. A: hlava Ceres vpravo MEDPI R: dva aedilové sedí
vpravo, vlevo PA, v exc. M.PAN.L.CRГ Sear 267 Seaby 1, pěkná pat., R
-1/1- 1800,- --.-

Pol.

Fam. Acilia - Acilius Glabrio

Stav

V.cena

D.cena

262. Denár 49 př. n. l. A: hlava Saluse vpravo, za ní SALVTIS R: MN ACILIVS
III VIR VALETV, stojící Valetudo vlevo Sear 412 Seaby 8
2/2 750,- --.-

Pol.

Marcus Antonius a Octavianus

Stav

V.cena

D.cena

263. AE 28 mm A: hlava Eleutherie ( Octavie ? ) vpravo R: Niké vlevo, nápis,
minc. Thessalonika Rome Provinciae coins 1551, pěkná pat., RR
3/2 500,- --.-

Pol.

Augustus - posmrtná ražba za Tiberia - Řím 34 - 34

Stav

V.cena

D.cena

264. As R: okřídlený blesk SC Sear 1791 nep. st. kor., R 2/1- 900,- --.-

Pol.

Augustus 27 - 14 n. l.

Stav

V.cena

D.cena

265. As s kontramarkou. A: TICAE AVG, přilbice R: delfín. Celkem čtyři
kontramarky kontr. 1 - 2, pěkná pat., R
-3/4 280,- 340,-
266. AE as, v Av. s obdélníkovou kontramarkou A ( pod kroužkem ) E kontr. -1, pěkná pat., R 4/4 200,- --.-

Pol.

Nero Claudius Drusus + 9 př. n. l. - otec Claudia

Stav

V.cena

D.cena

267. AE sestercius, ražba za Claudia A: portrét vlevo R: TI CLAVDIVS CAESAS
AVG P M TR P IMP SC Drusus sedí vlevo na curulské židli a drží ratolest
Řím 41 - 42 Sear 1896, R
-2/2 3400,- --.-

Pol.

Vespasianus 69 - 79

Stav

V.cena

D.cena

268. Denár R: PONT MAX TR P COS V Vespasian sedí vpravo na curulské
židli Řím rok 74 Sear 2300
-1/2 700,- 700,-

Pol.

Domitianus jako caesar pod Titem 79 - 81

Stav

V.cena

D.cena

269. Ag denár A: PRINCEPS IVVENTVTIS, sedící Vesta vlevo Řím rok 80
Sear 2671, R
2/2 500,- 750,-

Pol.

Domitianus jako augustus 81 - 96

Stav

V.cena

D.cena

270. As R: MONETA AVGVSTI SC, stojící Moneta vlevo, drží váhy a roh hoj-
nosti Řím rok 90 - 91 Sear 2807, nep.ned.
1/1- 1000,- --.-

Pol.

Nerva 96 - 98

Stav

V.cena

D.cena

271. Ag denár R: LIBERTAS PVBLICA, stojící Liberta vlevo, drží pileus a
žezlo Řím září - prosinec 96 Sear 3034
-1/1- 900,- 900,-
272. Cu quadrans IMP NERVA CAES AVS modius s obilnými klasy R: okříd-
lený caduceus SC Řím rok 96 - 8 Sear 3066, R
-2/2 400,- 440,-

Pol.

Trajanus 98 - 117

Stav

V.cena

D.cena

273. Ag denár R: P M TR P COS V PP, kráčející Mars vpravo Řím rok 102
Sear 3146
-1/1- 600,- 600,-
274. Dupondius R: SPQR OPTIMO PRINCIPI SC, sedící Salus vlevo Řím r. 107
Sear 3232 ( As )
-1/1 1200,- 1200,-

Pol.

Hadrianus 117 - 138

Stav

V.cena

D.cena

275. Ag denár R: ADVENTVS AVG, Hadrián si podává ruce s Rómou
Řím rok 134 Sear 3455, nep.škr., R
1/1- 900,- --.-

Pol.

Hadrianus 117 - 138

Stav

V.cena

D.cena

276. Ag denár R: COS III trůnící Pudicitia vlevo Řím rok 128 Sear 3478 1/1 900,- --.-

Pol.

Hadrianus 117 - 138

Stav

V.cena

D.cena

277. Ag denár R: IVSTITIA, v exc. P M TR P COS II Sear 0 Seaby 873, R -1/1- 800,- --.-

Pol.

Hadrianus 117 - 138

Stav

V.cena

D.cena

278. Ag denár R: SALVS AVG, stojící Salus vpravo, had vylézá z oltáře
Řím rok 137 Sear 3540
-1/1- 700,- 1100,-
279. Sestercius R: PONT MAX TP POT COS III SC sedící Jupiter vlevo, drží
Victorii a kopí Řím rok 119 Sear 3647, pěkná pat.
-2/2- 700,- --.-

Pol.

Antoninus Pius 138 - 161

Stav

V.cena

D.cena

280. Ag denár R: COS IIII stojící Salus vlevo, drží kormidlo, had okolo oltáře
Ŕím rok 148 - 9 Sear 4075
1/1 750,- 750,-
281. Sestercius R: PROVIDENTIAE DEORVM SC okřídlený blesk Řím rok 142
Sear 4208, nep.ned., R
-1/2 1000,- --.-
282. Dupondius R: TR POT XV, stojící Fortuna 2/2- 460,- --.-
283. Dupondius R: TR POT IX COS IIII SC sedící Annona vpravo, drží roh hoj-
nosti, modius u nohou Řím rok 146 Sear 4265 var., nep.ned.
-1/2 300,- 360,-
284. Dupondius R: TR POT XV COS IIII SC stojící Fortuna vpravo, drží kormi-
dlo a roh hojnosti Řím rok 141 - 2 Sear 0, jako sester. 4244
2/2 500,- --.-

Pol.

Faustina starší + 141

Stav

V.cena

D.cena

285. AE 23 mm R: AVGVSTA SC stojící Vesta vlevo, drží paladium a kopí 2/2 1000,- --.-

Pol.

Marcus Aurelius jako caesar, pod Antoninem Piem 139 - 161

Stav

V.cena

D.cena

286. Ag denár R: TR POT X COSII, stojící Aequitas vlevo, drží váhy a kopí
Řím rok 155 -6 Sear 4792
-1/1- 600,- 800,-

Pol.

Faustina mladší + 175

Stav

V.cena

D.cena

287. Ag denár R: VESTA, sedící Vesta vlevo Řím rok 161- 175 Sear 5270 1/1 750,- --.-

Pol.

Lucilla - dcera Marca Aurelia

Stav

V.cena

D.cena

288. Ag denár R: VENVS VICTRIX stojící Venus s Victorií Řím rok 166 - 9
Sear 5492, R
-1/1- 900,- 950,-

Pol.

Septimus Severus 193 - 211

Stav

V.cena

D.cena

289. Ag denár R: IOVI PROPVGNATORI, Jupiter vpravo, metá blesky Řím
rok 199 Sear 6291
1/1 700,- --.-
290. Ag denár R: P M TR P V COS II PP Pax sedící vlevo, drží olivovou rato-
lest a kopí Řím rok 197 Sear 6329
-1/2 400,- 440,-
291. Ag denár R: PROVID AVGG Providentia stojí vlevo, globus u nohou
Ŕím rok 200 Sear 6354
2/2 360,- 400,-

Pol.

Julia Domna + 217

Stav

V.cena

D.cena

292. Ag denár R: PIETAS AVGG Pietas vlevo obětuje nad oltářem Řím rok
204 Sear 6600
1/1 750,- 900,-

Pol.

Caracalla jako caesar pod Septimem Severem prosinec 195 - leden 198

Stav

V.cena

D.cena

293. Ag denár R: PRINCIPI IVVENTVTIS Caracalla před trofejí Řím rok 197
Sear 6677 dobově redukovaný střižek, R
-1/1- 460,- --.-

Pol.

Plautilla - manželka Caracally

Stav

V.cena

D.cena

294. AE denár R: VENVS VICTRIX Venus s Cupidem u nohou vlevo Řím
rok 204 Sear 7074, R
1/1 500,- 500,-

Pol.

Geta jako caesar pod Septimem Severem 198 - 208

Stav

V.cena

D.cena

295. Ag denár R: NOBILITAS stojící Nobilitas vpravo Řím rok 199 Sear 7184, krásný 1/1 800,- 800,-

Pol.

Elabagalus 218 - 222

Stav

V.cena

D.cena

296. Ag denár R: SALVS ANTONINI AVG stojící Salus s hadem vpravo
Ŕím rok 218 - 9 Sear 7543 zbytky nález. patiny
1/1 500,- 550,-

Pol.

Alexander Severus 222 - 235

Stav

V.cena

D.cena

297. AE sestercius 25 mm R: PM TR P VIII P P SC císař v quadrize -2/3 220,- --.-

Pol.

Julia Maesa - babička Elagabala

Stav

V.cena

D.cena

298. Ag denár R: SAECVLI FELICITAS Felicitas obětuje nad oltářem vlevo
Řím rok 220 - 2 Sear 7757, R
1/1 900,- --.-

Pol.

Gordianus III. 238 - 244

Stav

V.cena

D.cena

299. Ag antoninian R: PAX AVGVSTI stojící Pax vlevo Řím 278-9 Sear 8627, nep.ned. 1/1 460,- 550,-
300. AE 27 mm R: SECVRITAS AVG SC sedící Securitas vlevo 2/2 360,- 360,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor