Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 1. dubna 2017

Pol.

Gordianus III. 238 - 244

Stav

V.cena

D.cena

301. As R: LAETITIA AVG N SC stojící Laetitia vlevo Řím r. 241-3 Sear 8782, pěkná pat., R -1/2 400,- 440,-

Pol.

Philipus I. 244 - 249

Stav

V.cena

D.cena

302. Ag antoninian R: AEQVITAS AVGG, stojící Aequitas vlevo, drží váhy a roh
hojnosti Řím rok 245 - 7 Sear 8918 na Av. zbytky nález. patiny
2/1- 280,- 340,-

Pol.

Trajanus Decius 249 - 251

Stav

V.cena

D.cena

303. AE semis! R: SC stojící Mars vlevo Řím rok 250 Sear 9433, starý pod-
ložní štítek, R
2/2 380,- 420,-

Pol.

Valerianus I. 253 - 260

Stav

V.cena

D.cena

304. Ag antoninian R: FELICITAS AVGG stojící Felicitas vlevo, drží caduceus
a roh hojnosti Řím rok 255 - 8 Sear 9936
2/2 300,- 380,-

Pol.

Valerianus I. 253 - 260

Stav

V.cena

D.cena

305. Billon antoninian ( stříbřitý vzhled ) R: PIETAS AVGG Valeria a Gallienus proti
sobě, společně obětují nad oltářem, neznámá syrská mincovna 256 - 8
258 - 60 Sear 9955, nep.ned., R
1/1 400,- --.-

Pol.

Valerianus I. 253 - 260

Stav

V.cena

D.cena

306. Billon antoninian ( stříbřitý vzhled ) R: RESTITVT ORIENTIS, ženská po-
stava podává věnec Valeriánovi, neznámá syrská mincovna Sera:9967, R
-1/1 460,- 500,-

Pol.

Gallienus 253 - 268

Stav

V.cena

D.cena

307. Billon antoninian R: DIANAE CONS AVG, antilopa kráčí vlevo, v exc. XII
Řím rok 267 - 8 Sear 10200, nep.ned.
-1/1- 160,- 190,-
308. Billon antoninian R: NEPTVNO CONS AVG mořský koník vpravo, v exc.
N Sear 10292, pěkná pat., R
1/1 340,- 340,-

Pol.

Valerianus II. - junior - jako caesar 256 - 258

Stav

V.cena

D.cena

309. Billon antoninian R: FIDES MILITVM, legionářský orel mezi 2 standartami,
neznámá syrská mincovna 256 - 8 Sear 10730 nep. porézní povrch, R
2/1- 280,- 380,-

Pol.

Postumus 260 - 269

Stav

V.cena

D.cena

310. Billon antoninian R: PAX AVG, vlevo v poli P, minc. Kolín 265 - 8
Sear 10967 zcela nep. okr., pěkná pat.
1/1 500,- --.-

Pol.

Tetricus II. jaro 274

Stav

V.cena

D.cena

311. AE antoninian A: C PIV ESV TETRICVS CAES poprsí vpravo R: SPES
AVGG Spes vlevo, drží květinu a drží si oděv minc.: Mainz nebo Trier
Sear 11292 nepatrně exc., pěkná pat., R
-1/1- 300,- --.-

Pol.

Claudius II. Gothicus 268 - 270

Stav

V.cena

D.cena

312. AE antoninian R: VICTORIAE GOTHIC dva sedící zajatci, okolo trofeje.
Pamětní ražba na vítězství nad Goty u Naissia v Moesii. Minc. Cyzicus
rok 269 Sear 11381, RR
-1/1- 340,- 700,-

Pol.

Claudius II. Gothicus 268 - 270 posmrtná ražba za Constantina I.

Stav

V.cena

D.cena

313. Follis R: REQVIES OPTIMOR MERIT Claudius sedí na curulské židli vlevo
Řím rok 317 Sear 11385
-1/1- 180,- 240,-

Pol.

Aurelianus 270 - 275

Stav

V.cena

D.cena

314. AE antoninian R: FORTVNA REDVX, sedící Fortuna vlevo, pod seda-
dlem kolo, minc. Milan 270 - 271 Sear 11539 zbytky pův. postř.
1/1- 150,- --.-
315. AE antoninian R: ORIENS AVG Sol kráčí vpravo, noha na zajatci, v exc.
XXIB, minc. Řím rok 274 Sear 11568 zbytky pův. postříbření
1/1 150,- 150,-
316. AE antoninian R: PIETAS AVG Aurelian a Severina proti sobě, obětují
nad oltářem, v exc. S minc. Milan rok 272 Sear 11583, pěkná pat.
-1/1- 160,- 200,-

Pol.

Tacitus 275 - 276

Stav

V.cena

D.cena

317. AE antoninian R: PROVIDENTIA AVG, stojící Providentia vlevo, globus
u nohou, v exc. XXIA minc. Řím Sear 11799, pěkná pat.
1/1 360,- 380,-

Pol.

Florianus 8. - 9. měsíc 276

Stav

V.cena

D.cena

318. AE antoninian R: CONCORDIA MILITVM, v poli S, minc. Cyzicus
Sear 11853 původní postříbření, R
1/1 1000,- 1000,-

Pol.

Probus 276 - 282

Stav

V.cena

D.cena

319. AE antoninian R: CONCORDIA MILIT, v exc. XXI, v poli T Probus
si podává ruce s Concordií minc. Siscia rok 280 Sear 11967
-1/1- 140,- --.-
320. AE antoninian R: IOVI CONS PROB AVG, Jupiter stojící vlevo, drží blesk
a kopí, v exc. R věnec B Řím rok 280 - 281 Sear 11986 zb.postřibř.
1/1 240,- 260,-

Pol.

Diocletianus 284 - 305

Stav

V.cena

D.cena

321. Follis 27 mm R: GENIO POPVLI ROMANI, stojící Genius vlevo, v exc.
HTΔ minc. Heraclea rok 294 Sear 12787, pěkná pat.
1/1 340,- 440,-

Pol.

Maximianus 286 - 305, 306 - 308, 310

Stav

V.cena

D.cena

322. Poreformní radiatus R: CONCORDIA MILITVM Maximianus dostává od Ju-
pitera Victorii na globu, v poli KA Kyzicus 295-9 Sear 13315
-1/1- 100,- 100,-

Pol.

Maximianus 286 - 305, 306 - 308, 310 posmrtná ražba za Constantina I.

Stav

V.cena

D.cena

323. AE follis R: REQVIES OPTIMOR MERIT Maximianus sedí na curulské židli
Řím rok 307 Sear 16400
1/1 180,- 200,-

Pol.

Carausius 287 - 293

Stav

V.cena

D.cena

324. AE antoninian R: Pax vlevo, drží olivou ratolest a žezlo, v poli SP, minc.
Colchester rok 291 - 2 Sear 13645 staré podkladové štítky, n.st.kor., R
-1/1- 2000,- 2000,-

Pol.

Galerius jako caesar pod Diocletianem 293 - 305

Stav

V.cena

D.cena

325. Follis 26 mm R: GENIO POPVLI ROMANI Galerius vlevo, v poli R - F
v exc. Д, Řím 297 - 9 Sear 14362, pěkná pat., R
1/1 320,- 550,-

Pol.

Galerius jako augustus 305 - 311

Stav

V.cena

D.cena

326. AE follis 28 mm R: GENIO AVGVSTI CN, stojící Genius vlevo, v exc.
SMNA minc. Nicomedia 308 - 311 Sear 14508, pěkná pat., R
1/1 340,- 340,-

Pol.

Galeria Valeria - dcera Diocleciana + 315

Stav

V.cena

D.cena

327. Follis 26 mm R: VENERI VICTRICI, stojící Venus vlevo, v exc. SMNΔ
minc. Nicomedia 308 - 210 Sear 14595, R
1/1 750,- 750,-

Pol.

Galeria Valeria - dcera Diocleciana + 315

Stav

V.cena

D.cena

328. Follis 24 mm R: VENERI VICTRICI Venus vlevo, v exc. SM.TS, vpravo
v poli hvězda, vlevo B - 2. dílna Sear 14592, pěkná pat., R
1/1 750,- 1000,-

Pol.

Maximinus II. jako augustus 310 - 313

Stav

V.cena

D.cena

329. Follis 22 mm R: GENIO AVGVSTI Genius vlevo obětuje nad oltářem, v exc.
SMN, v poli of. A Sear 14828, pěkná pat.
1/1 240,- 240,-

Pol.

Maximinus II. jako augustus 310 - 313

Stav

V.cena

D.cena

330. Follis 22 mm R: SOLI INVICTO, stojící Sol s hlavou Serapis vlevo, v exc.
SMHT, vlevo v poli of. A, minc. Heraclea Sear 14891
1/1 280,- 340,-

Pol.

Licinius I. 308 - 324

Stav

V.cena

D.cena

331. Follis 21 mm R: GENIO AVGVSTI, Genius vlevo drží hlavu Sol a roh hoj-
nosti, v exc. ANT, vlevo v poli *, vpravo S, minc. Antioch Sear 15164
1/1 180,- 180,-
332. Follis 22 mm R: IOVI CONSERVATORI AVGG Jupiter s Victorií a kopím, orel
u nohou, v exc. SMHT, v poli Г Heraclea 312 Sear 15233, pův.postř.
1/1 200,- 200,-
333. AE follis 19 mm R: IOVI CONSERVATORI AVGG stojící Jupiter s Victorií,
vlevo věnec, v exc. SMK, v poli Є Cyzicus 5. dílna Sear 15237
1/1- 90,- --.-
334. Follis 24 mm R: IOVI CONSERVATORI AVG NN Jupiter s Victorií vlevo, orel
s věncem v exc. SIS, v poli Γ minc. Siscia, 3. dílna Sear 15249
1/1- 160,- 160,-
335. AE centenionalis R: IOVI CONSERVATORI AVG. sedící Jupiter na orlu vpravo,
v exc. ARL, minc. Arles 319 - 20 Sear 15347, pěkná pat., R
-1/1- 260,- --.-
336. AE centenionalis R: VIRTVS EXERCIT, standarta, VOT XX, okolo dva
zajatci, v poli S-F, v exc. TS.A minc. Thessalonika Sear 15379
1/1 150,- 150,-

Pol.

Licinius II. 317 - 324

Stav

V.cena

D.cena

337. AE follis 21 mm R: IOVI CONSERVATORI Jupiter stojí vlevo s Victorií, u no-
hou vlevo orel, zajatec, nad ním XIII v exc. SMNГ ( 3. dílna ), Nicomedia
rok 318 - 324 Sear 15408, pěkná pat.
-1/1- 100,- 100,-
338. AE centenionalis R: CAESARVM NOSTRORVM bez věnce okolo VOT
v exc. TSЄVI, minc. Thessalonika rok 320 Sear 15428, pěkná pat., R
-1/1- 180,- 200,-
339. AE centenionalis s původním postříbřením R: CAESARVM NOSTRORVM
uvnitř VOT V, v exc. (ASIS*), minc. Siscia 320 - 1 Sear 15441
1/1 180,- --.-

Pol.

Constantinus I. 307 - 337

Stav

V.cena

D.cena

340. Follis 22 mm R: IOVI CONSERVATORI AVGG Jupiter vlevo s Victorií, orel
u nohou, v poli B, v exc. SMHT, minc. Heraclea Sear 15958, pěkná pat.
1/1 120,- --.-
341. Follis 21 mm R: SOLI INVICTO COMITI, Sol vlevo, v exc. R minc. Řím
312 - 313 Sear 16093, pěkná pat.
1/1 150,- 150,-
342. Follis 22 mm R: SPQR OPTIMO PRINCIPI, legionářský orel mezi dvěmi
standartami, v exc. RQ Ŕím 312 - 13 Sear 16128, R
-1/1 180,- 180,-
343. AE centenionalis R: CONSTANTINI ANADANAE Victorie sedí vlevo,
před ní trofej a zajatec, minc. Constantinopolis rok 328 Sear 16191, pěkná pat., R
1/1 280,- --.-
344. AE centenionalis R: PROVIDENTIAE AVG táborová brána SMKA, minc.
Cyzicus 324 - 325 Sear 16261 původní postříbření
1/1 120,- --.-
345. AE centenionalis R: SARMATIA DEVICTA Victorie kráčí vpravo, drží
trofej a palmovou ratolest, před ní zajatec, SIRM minc. Sirmium 324 -
325 Sear 16286, pěkná pat., R
1/1 340,- --.-
346. AE centenionalis R: VICTORIA AVGG NN, kráčející Victorie vlevo, drží
palmovou ratolest, v exc. TS.T minc. Thessalonika Sear 16289, R
1/1 200,- 200,-
347. AE centenionalis R: VICTORIAE LAETAE PRINC PERP oltář, dvě Victorie se
štítem, v exc. TR P minc. Trier 318 - 319 Sear 16298, R
1/1 120,- 120,-
348. AE centenionalis R: VICTORIAE LAETAE PRINC PERP dvě Victorie
proti sobě, mezi nimi štít VOT PR, minc. Siscia 319 Sear 16303, pěkná pat.
1/1 100,- --.-
349. AE centenionalis R: VIRTVS EXERCIT, standarta, okolo dva zajatci, v exc.
ST minc. Ticinum 319 - 320 Sear 16322, pěkná pat.
1/1 120,- 120,-
350. AE 3 R: VOT / XX / MVLT / XXX / TSA vše ve věnci, minc. Thessalonika
rok 318 - 19 Sear 16332, pěkná pat., R
1/1 120,- --.-

Pol.

Pamětní ražby z let 326 - 337

Stav

V.cena

D.cena

351. Redukovaný centenionalis A: CONSTANTINOPOLI, hlava v přilbici vlevo
R: GLORIA EXERCITVS, dva vojáci, standarta, minc. Heraclea Sear 16483, R
1/1 240,- 260,-

Pol.

Fausta + 326

Stav

V.cena

D.cena

352. Centenionalis R: SPES REIPVBLICAE Faustina drží dvě děti, v exc. SMH A
minc. Heraclea 1. dílna rok 325 - 326 Sear 16572, pěkná pat.
1/1 260,- 260,-

Pol.

Helena + 328 - matka Constantina I.

Stav

V.cena

D.cena

353. Billon centenionalis R: SECVRITAS REIPVBLICAE, stojící Helena vlevo,
s ratolestí, v exc. SMTST, minc. Thessalonika 326-8 3. dílna Sear 16612, pěkná pat.
1/1 180,- 550,-
354. Billon centenionalis R: SECVRITAS REIPVBLICAE, stojící Helena vlevo,
v exc. CONS, v poli B, minc. Constantinopolis rok 326 Sear 16618, pěkná pat.
1/1 200,- 300,-

Pol.

Crispus 316 - 326

Stav

V.cena

D.cena

355. AE redukovaný follis R: PROVIDENTIAE CAESS, stojící Jupiter vlevo,
drží Victorii, u nohou palma, minc. Nicomedia 317-20 Sear 16715, pěkná pat., R
-1/1- 160,- 220,-
356. AE centenionalis R: CAESARVM NOSTRORVM okolo ve věnci s nápisem
VOT X, v exc. SIS minc. Siscia rok 320 - 1 Sear 16722, pěkná pat.
1/1 120,- --.-
357. AE centenionalis R: BEAT TRANQVILITAS, globus na oltáři s nápisem
VOT/IS/XX, v exc. PLON, minc. Londýn 321 - 22 Sear 16727 A, pěkná pat., R
1/1 180,- 200,-
358. AE centenionalis R: CAESARVM NOSTRORVM, okolo věnce s nápisem
vOT V, v exc. ST minc. Řím 321 Sear 16751, pěkná pat.
1/1 120,- --.-
359. AE centenionalis R: CAESARVM NOSTRORVM okolo věnce s VOT X,
v exc. AT minc. Arles rok 321 - 322 Sear 16764
1/1 100,- --.-

Pol.

Delmatius 335 - 337

Stav

V.cena

D.cena

360. AE 3/4 R: GLORIA EXERCITVS, dva vojáci, standarta Sear 3831, R -1/1- 180,- 220,-

Pol.

Constantinus II. jako caesar 317 - 337

Stav

V.cena

D.cena

361. AE centenionalis R: BEATA TRANQVITAS, globus na oltáři, v exc. PLON,
v poli F - B minc. Londýn 322 - 323 Sear 17148, R
-1/1- 140,- --.-

Pol.

Constantius II. jako augustus 337 - 361

Stav

V.cena

D.cena

362. Těžká maiorina R: FEL TEMP REPARATIO Constantius kráčí vlevo, drží
Victorii, před ním zajatec, *TST minc. Thessalonika Sear 18198, nep.okr.
1/1 180,- 180,-
363. AE centenionalis R: FEL TEMP REPARATIO fenix stojí na globu ( 1. sym-
bol křesťanství ) minc. Siscia 348 - 349 Sear 18249, pěkná pat., R
1/1 150,- --.-
364. AE rekud. maiorina R: SPES REIPVBLICAE Constantius stojí vlevo,
drží globus a kopí, minc. Thessalonika 358 - 361 Sear 18316, pěkná pat.
1/1 80,- --.-

Pol.

Constans 337 - 350

Stav

V.cena

D.cena

365. AE centenionalis R: GLORIA EXERCITVS, dva vojáci, dvě standarty,
SMTS minc. Thessalonika 335 -336 Sear 18351, pěkná pat.
1/1 80,- 80,-
366. Těžká maiorina R: FEL TEMP REPARATIO voják vleče zajatce z pod
palmy, v exc. ΔSISDM, minc. Siscia 348 - 349 Sear 18691, pěkná pat.
1/1 150,- --.-

Pol.

Vetranio 350

Stav

V.cena

D.cena

367. Maiorina 25 mm R: CONCORDIA MILITVM stojící Vetranio, drží dvě stan-
darty, v exc. TS.A, v poli A - B m. Thessalonika Sear 18904, RR
2/1 700,- 1000,-

Pol.

Julianus II. " Apostatus " 360 - 363

Stav

V.cena

D.cena

368. AE dvojitá maiorina 28 mm R: SECVRITAS REIPVB stojící býk vpravo, dvě
hvězdy, v exc. TES Г m. Thessalonika 4. dílna 362 - 3 Sear 19153, R
-1/1- 1000,- 1000,-
369. AE centenionalis R: VOT / X / MVLT / XX ve věnci, v exc. HERACL A
minc. Heraclea 1. dílna 362 - 363 Sear 16179, pěkná pat.
1/1 150,- 150,-
370. AE 3 R: VOT / X / MVLT / XX ve věnci, Sear 3974, pěkná pat. 1/1 140,- 140,-

Pol.

Jovianus 363 - 364

Stav

V.cena

D.cena

371. AE centenionalis R: VOT / V ve věnci, v exc. HERACL minc. Heraclea
Sear 19218, pěkná pat., R
1/1 240,- --.-
372. AE centenionalis R: VOT / V ve věnci, v exc. HERACB minc. Heraclea
Sear 19218 nep. okr., R
1/1 180,- --.-

Pol.

Procopius 365 - 366

Stav

V.cena

D.cena

373. AE centenionalis ( malý modul ) A: hlava vpravo R: REPARATIO FEL
TEMP Procopius vlevo drží standartu, opírá se o štít v exc. SM? Sear 19876(9), RR
2/2 400,- --.-
374. AE centenionalis ( malý modul ) R: REPARATIO FEL TEMP Procopius
stojí vlevo, drží labarum, minc. Constantinopolis Sear 19877, RR
-1/1- 500,- --.-

Pol.

Procopius 365 - 366

Stav

V.cena

D.cena

375. AE centenionalis ( malý modul ) R: REPARATIO FEL TEMP Procopius
stojí vlevo, drží kopí, minc. Constantinopolis Sear 19878, pěkná pat., RR
1/1- 700,- 850,-
376. AE centenionalis R: PRAPARATIO FEL TEMP Procopisu stojí vlevo, drží
standartu, vlevo blíže neurčený objekt m. Constantinopolis Sear 19883, RR
2/2 380,- 400,-
377. AE centenionalis, dobově redukovaný střižek R: vlevo stojící Procopius
s labarem Sear 4025, RR
-1/1- 280,- --.-

Pol.

Gratianus 367 - 383

Stav

V.cena

D.cena

378. AE maiorina R: REPARATIO REI PVB Gratian zvedá ženskou postavu,
vpravo v poli B minc. Thessalonika 379 - 383 Sear 20009, nep.ned.
-1/1- 200,- --.-
379. AE centenionalis R: CONCORDIA AVGGG sedící Róma vlevo, minc.
Constantinopolis 379 - 383 Sear 20020, pěkná pat.
1/1 100,- 160,-

Pol.

Valentinianus II. 375 - 392

Stav

V.cena

D.cena

380. AE centenionalis R: CONCORDIA AVGGG sedící Róma čelně, v exc.
CONSA, minc. Constantinopolis Sear 20298, pěkná pat.
1/1 150,- 180,-
381. AE centenionalis R: GLORIA ROMANORVM Valentinianus vleče zajatce
vpravo minc. Siscia 384 - 387 Sear 20318, pěkná pat.
1/1 150,- 150,-
382. AE 1/2 centenionalis R: GLORIA REI PVBLICAE, táborová brána, minc.
Thessalonika Sear 20340, pěkná pat., R
1/1 200,- --.-

Pol.

Theodosius I. 379 - 395

Stav

V.cena

D.cena

383. AE maiorina R: GLORIA ROMANORVM Theodosius stojí vpravo, drží
standartu a globus, v exc. SMK minc. Cyzius 393 - 395 Sear 20491
1/1 260,- --.-
384. AE maiorina R: REPARATIO FEL TEMP císař zvedá ženskou postavu,
v exc. B SISC minc. Siscia 379 - 383 2. dílna Sear 20499, pěkná pat.
1/1 280,- 280,-
385. AE maiorina R: VIRTVS EXERCITI Theodosius s globem a standartou,
vlevo v poli hvězda, v exc. SMNA, minc. Heraclea Sear 20503, nep.ned.
1/1 200,- 200,-
386. AE 1/2 centenionalis R: GLORIA REIPVBLICAE, táborová brána, minc.
Thessalonika Sear 20533, pěkná pat., R
-1/1 200,- --.-

Pol.

Aelia Flacilla - manželka Theodosia I. + 386

Stav

V.cena

D.cena

387. 1/2 centenionalis R: SALVS REIPVBLICAE sedící Victorie vpravo, minc.
Heraclea Sear 20625, R
2/2 160,- 180,-
388. AE 1/2 centenionalis R: SALVS REIPVBLICAE Victorie sedí vpravo, vyšívá
Christogram v exc. CONS minc. Constantinopolis Sear 20626, R
2/2 100,- 140,-

Pol.

Arcadius 383 - 408

Stav

V.cena

D.cena

389. AE maiorina R: GLORIA ROMANORVM Arcadius ve vojenském stojí
vlevo, drží kopí a globus, SMK, minc. Nicomedia Sear 20795
-1/1- 150,- --.-
390. AE centenionalis R: VIRTVS EXERCITI. stojící Arcadius korunován Victorií,
v exc. SMH, minc. Heraclea Sear 20810, pěkná pat.
1/1 140,- 160,-
391. AE centenionalis R: GLORIA ROMANORVM, tři císařové vedle sebe,
v exc. SMKA minc. Cyzicus 406 - 408 Sear 20823, pěkná pat.
1/1 160,- 200,-

Pol.

Honorius 393 - 423

Stav

V.cena

D.cena

392. AE centenionalis R: GLORIA ROMANORVM Honorius na koni vpravo, minc.
Constantinopolis Sear 20996, pěkná pat.
1/1 240,- --.-

Pol.

Marcianus 450 - 457

Stav

V.cena

D.cena

393. AE 1/2 centenionalis nebo numus R: monogram Marciana ve věnci, min-
covnu nelze přidělit Sear 21393 - 9, pěkná pat., R
1/1 280,- 400,-

Pol.

Leo I. a Verina 457 - 474

Stav

V.cena

D.cena

394. AE 1/2 centenionalis nebo numus A: DN LEON VG R: b - E ( = V - E)
stojící Verina drží šikmo žezlo, minc. Thessalonika sear 21435, R
-1/2 400,- --.-
395. AE 1/2 centenionalis nebo numus A: poprsí Lea vpravo R: stojící Verina
čelně s žezlem, mincovnu nelze přidělit Sear 21435 - 9, pěkná pat., R
2/1- 280,- 280,-

Pol.

Augustus 27 př. n.l. - 14 n.l.

Stav

V.cena

D.cena

396. Makedonie - Philipi AE 24 mm R: AVG DIVI F DIVO Caesar korunován
Geniem, na podstavci Vrb. 3224, pěkná pat., RR
2/1- 500,- --.-
397. Mysia -Parion AE 17 mm R: orající kolonisté, v Av. obdélníková kontra-
marka polovina kozoroha Sear 48 var. kontr. -1, R
3/4 280,- 300,-

Pol.

Augustus a Caesar

Stav

V.cena

D.cena

398. Makedonie - Thessalonika AE 22 mm A: ΘEOΣ Caesarova hlava vpravo,
R: ΘEΣΣAΛONIKEΩN poprsí Augusta vpravo Sear 151, pěkná pat., R
-1/1- 500,- --.-

Pol.

Augustus a Julius Caesar

Stav

V.cena

D.cena

399. Makedonie - Thessalonika AE 24 mm v Av kruhová kontramarka ΛA
Vrb. 2968 kontr. -1, R
3/3- 200,- --.-

Pol.

Augustus a Tiberius

Stav

V.cena

D.cena

400. Makedonie - Thessalonika AE 22 mm A: TIBERIOΣ KAIΣΣAR poprsí
Tiberia vpravo R: ΘEΣΣAΛONIKEΩN poprsí Augusta vpravo Vrb.2973, pěkná pat., R
2/2 500,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor