Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 1. dubna 2017

Pol.

Phocas 602 - 610

Stav

V.cena

D.cena

501. 1/2 follis XX, kříž of. A minc. Constantinopolis Sear 643 Aus 9.28, nep.ned. 1/1 300,- 300,-
502. 1/2 follis XX rok ЧI, kříž, v exc. NICO of. B Sear 663 Aus 9.42, nep.ned. 1/1 260,- 280,-

Pol.

Heraclius 610 - 641

Stav

V.cena

D.cena

503. Follis A: tři symboly R: A ANNO rok Ч I, of. Г minc. Constantnopolis
Sear 806 Aus. 11.54, nep.ned.
-1/1- 380,- 460,-
504. Follis Maurice Tiberia v A kontramarka A: poprsí Heraclia a monogram
R: monogram SCLS sicilská mincovna, dobově vystřižen okraj mince,
kontramarka Sear 882 Aus 11.113 kontramarky -1, R
-1/1 300,- --.-
505. Follis Justina I. v A kontramarka A: poprsí Heraclia a monogram R: mono-
gram SCLS sicilská mincovna, Sear 882 Aus 11.113, R
2/1- 340,- --.-
506. Follis Heraclea s kontramarkou A: poprsí Heraclia a Heraclius Constantin
R: SCS a další znak sicilská mincovna Sear 884 Aus 11.115, R
2/1 340,- --.-

Pol.

Constans II. 641 - 668

Stav

V.cena

D.cena

507. Follis M v exc. SCs minc. Syrakusy Sear 1103 Aus:12.86 1/2 260,- --.-
508. Follis A: poprsí císaře čelně R: velké M, nahoře monogram Constance,
dole SCL minc.Syrakusy Sear 1107 Aus 12.89 přeražba, nedor., R
1/1 380,- --.-

Pol.

Constantinus V. 741 - 775

Stav

V.cena

D.cena

509. Follis A: dvě postavy, Constantina V. a Lva IV. R: A / Є / O/ N / Δ / Є / C / П
půl postavy Lea III. minc.Syrakusy Sear 1569 Aus 23.11.1
-1/1 260,- --.-

Pol.

Nicephoros 802 - 811

Stav

V.cena

D.cena

510. Follis A: poprsí čelně R: velké M, XXX vlevo, NNN vpravo, nahoře +, dole
A minc. Constantinopolis Sear 1606 Aus 27.2, RR
2/2 400,- --.-

Pol.

Leo V. 813 - 820

Stav

V.cena

D.cena

511. Follis A: poprsí Lea a Constantina R: velké M, vlevo XXX, vpravo NNN,
nahoře kříž, dole A, minc. Constantinopolis Sear 1630 Aus 29.5, R
2/1- 300,- 320,-
512. Follis A: LEON poprsí Lea V. R: CONST poprsí Constantina m.Syrakusy
Sear 1637 Aus 29.9, nep.ned., R
1/1 340,- 340,-

Pol.

Theophilus 829 - 842

Stav

V.cena

D.cena

513. Follis R: velké M, XXX / NNN / Θ, poslední follis s M Sear 1666 Aus 31.4, R -1/1- 480,- --.-
514. 1/2 follis ! R: 4 řádkový nápis minc.: Constantinopolis Sear 1668 Aus 31.6, R -1/1 600,- --.-
515. Follis A: portrét Theophila, opis R: poprsí Michaela II. a Constantina
minc. Syrakusy Sear 1680 Aus 31.13, nep.ned., R
1/1- 340,- 340,-

Pol.

Basil I. 867 - 886

Stav

V.cena

D.cena

516. Follis A: sedící Basileus na trůnu, vedle něj malý Constantius R: 5ti řád-
kový nápis, minc. Constantinopolis Sear 1710 Aus 33.6, pěkná pat., R
1/1 500,- --.-
517. Follis A: poprsí Basila, vlevo Leo, vpravo Constantinus R: 5ti řádkový nápis,
nahoře hvězda m.: Constantinopolis Sear 1713 Aus 33.8.1 přeražba, R
1/1 300,- --.-
518. Follis A: poprsí Basila a Constantina R: pětiřádkový nápis, neznámá mincovna,
přeražba Sear 1721 Aus 33.15, nep.ned., R
1/1- 300,- --.-

Pol.

Constantin VII. 913 - 959 a Romanus I. 920 - 944

Stav

V.cena

D.cena

519. Follis A: čelné poprsí Constantina R: 4 řádkový nápis minc. Constanti-
nopolis, výrazná přeražba na follisu Sear 1760 Sear 1761, pěkná pat.
1/1 400,- --.-
520. Follis A: poprsí Constantina a Romana mezi nimi dlouhý patriarchální kříž
R: čtyřřádkový nápis minc. Constantinopolis Sear 1762 Aus 36.18, R
1/1- 340,- --.-

Pol.

Nicephorus II. Phocas 963 - 969

Stav

V.cena

D.cena

521. Follis A: poprsí s křížem a globusem R: čtyřřádkový nápis minc. Constan-
tinopolis Sear 1782 Aus 38.6 přeražba, R
2/1- 200,- --.-
522. Follis A: poprsí s křížem a globusem R: čtyřřádkový nápis m.: Constantinopolis
Sear 1783 Aus 38.7 přeražba, pěkná pat., R
-1/1- 240,- --.-

Pol.

Johannes I. Tzimisces 969 - 976

Stav

V.cena

D.cena

523. Anonymní follis typ A 1 A: poprsí Krista čelně R: čtyřřádkový nápis
Sear 1793 Aus 40.1, pěkná pat.
1/1 360,- --.-

Pol.

Basil II. a Constantin VIII. 976 - 1025

Stav

V.cena

D.cena

524. Anonymní follis typ A 2 32 mm A: poprsí Krista čelně R: čtyřádkový nápis,
nahoře a dole tečka Sear 1813 Aus 40.2.4, nep.ned.
1/1 400,- 440,-
525. Anonymní follis 30 mm typ A3 A: poprsí Krista R: čtyřřádkový nápis, nad a
pod nápisem ornamenty Sear: 1818 Aus 40.3, nep.ned.
1/1 280,- --.-

Pol.

Constantin X. 1059 - 1067

Stav

V.cena

D.cena

526. Follis A: poprsí Krista čelně R: +KΩNRA - CIΛЄVC OΔOVK poprsí císaře
čelně Sear 1854 Aus 52.7 přeražba
-1/1 240,- --.-
527. Anonymní follis typ F 29 mm A: sedící Kristus se zvednutou rukou R: tří-
řádkový nápis Sear: 1856 Aus 40.8, nep.ned., R
-1/1 240,- --.-

Pol.

Romanus IV. 1068 - 1071

Stav

V.cena

D.cena

528. Follis A: poprsí Krista čelně R: kříž, v úsečích C / R / P /Δ Sear 1866 Aus 54.4 -1/1 220,- --.-

Pol.

Michael VII. 1071 - 1078

Stav

V.cena

D.cena

529. Follis A: poprsí Krista čelně, vpravo velká hvězda R: poprsí panovníka čelně
minc. Constantinopolis Sear 1878 Aus. 55.8, pěkná pat.
1/1- 240,- 240,-

Pol.

Nicephoros III. 1078 - 1081

Stav

V.cena

D.cena

530. Follis A: 3/4 postava Krista čelně R: kříž, osmipaprsková hvězda v kruhu v
úsečích C - Ф / N - Δ Sear: 1888 Aus 56.5, nep.ned.
1/1 260,- 260,-

Pol.

Nicephoros III. 1078 - 1081

Stav

V.cena

D.cena

531. Anonymní follis , typ I A: poprsí Krista čelně R: kříž s X, vyrůstá z květino-
vého ornamentu Sear 1889 Aus 40.11, pěkná pat.
1/1 280,- 280,-

Pol.

Alexius I. 1081 - 1118

Stav

V.cena

D.cena

532. Anonymní follis typ J A: poprsí Krista čelně R: kříž, pod ním měsíc, sedm vel-
kých teček m: Constantinopolis Sear 1900 Aus 56.5, nep.ned.
1/1 260,- 260,-
533. Anonymní follis typ K A: poprsí Krista čelně v perlovci R: 3/4 postavy žehnající
Panny Marie v perlovci Sear: 1901 Aus 40.13, pěkná pat.
1/1 280,- --.-
534. AE tetarteron ( poreformní mince 1091 - 1118 ) A: poprsí Krista čelně R: poprsí
Alexia čelně minc: Thessalonika Sear: 1929 Aus 59.24, pěkná pat., R
-1/1 200,- --.-
535. AE tetarteron 21 mm ( poreformní mince 1091 - 1118 ) A: ozdobný kříž, na
koncích globus, uprostřed X, v úsečích C-Φ / AΛΔ R: poprsí Alexia čelně,
benátská imitace ze 13. století, min. Korint (?) Sear 1931v Aus. 59.26.3, R
1/1- 240,- --.-
536. AE tetarteron A: patriarchální kříž na dvou stupních A - Δ / K - Φ
R: AΛЄΣI poprsí císaře čelně minc. Thessalonika Sear 1932 Aus 59.27, pěkná pat.
1/1 240,- 260,-

Pol.

John II. 1118 - 1143

Stav

V.cena

D.cena

537. 1/2 tetarteron A: stojící postava Krista čelně IC - XC R: poprsí Johna čelně,
drží labarum a globus minc. Thessalonika Sear: 1954 Aus 60.15, pěkná pat.
-1/1 200,- 220,-
538. 1/2 tetarteron A: poprsí sv. Demetria čelně R: poprsí císaře čelně, minc.
Thessalonika Sear 1955 Aus 60.16, nep.ned.
-1/1 200,- 220,-

Pol.

Manuel I. 1143 - 1180

Stav

V.cena

D.cena

539. Billon aspron trachy A: sedící Kristus, po stranách hvězdy R: Manuel žehnán
Pannou Marií Sear 1966 Aus. 61.11.4
1/1- 260,- --.-
540. Billon aspron trachy A: Panna Maria sedí čelně R: Manuel s labarem a jablkem
stojí čelně, minc. Constantinopolis Sear 1965 Aus 61.10, pěkná pat.
-1/1 240,- --.-
541. AE tetrateron A: Panna Maria stojí vpravo MP - ΘV R: stojící císař čelně
MAN?Λ ΔЄCПOTHC minc. Thessalonika Sear 1968 Aus 61.13, nep.ned.
1/1 200,- 200,-
542. AE tetarteron A: poprsí sv. Jiřího čelně R: postava Manuela čelně minc.: Thessa-
lonika Sear 1975 Aus 61.19, pěkná pat.
1/1 260,- --.-
543. AE tetarteron A: kříž na podstavci o třech stupních, X IC - XC R: MANY
ΔЄCΠ půl postavy císaře čelně m.Thessalonika Sear 1976 Aus 61.20, nep.exc.
1/1 240,- --.-
544. AE 1/2 tetarteron A: poprsí mladého Krista čelně R: stojící císař čelně
Sear 1978 Aus 61.12, pěkná pat.
1/1 240,- 240,-
545. 1/2 tetarteron A: kříž o třech stupních IC - XC R: postava Manuela čelně
neznámá řecká mincovna Sear 1982 Aus 61.27, pěkná pat.
1/1- 140,- --.-

Pol.

Andronicus I. Comnenus 1183 - 1185

Stav

V.cena

D.cena

546. AE tetarteron A: poprsí Marie čelně R: půl postavy Andronika čelně
ANΔPONIKOC minc. Thessalonika Sear 1987 Aus 62.5, pěkná pat., R
1/1- 280,- 280,-

Pol.

Theodorus Mancaphas usuprátor v Philadelphii 1188 - 1190 a 1204 - 1205

Stav

V.cena

D.cena

547. Billon aspron trachy A: stojící Kristus čelně na podstavci R: stojící císař
s patriarchálním křížem, vlevo Θ / Ω, vpravo B Sear 0 Aus 64.1, pěkná pat., RRR
4/2- 500,- --.-

Pol.

Isaac II. 1185 - 1195

Stav

V.cena

D.cena

548. Billon aspron trachy A: sedící Panna Maria čelně, vlevo a vpravo hvězdy
R: stojící panovník čelně, minc. Constantinopolis Sear: 2003 Aus 65.5, nedor.
1/1 240,- --.-
549. Tetarteron A: poprsí arch. Michaela R: poprsí Isaaca čelně, minc. Thessa-
lonika Sear 2005 Aus 65.8, pěkná pat., R
1/1 260,- 260,-

Pol.

Latinští vládci v Constantinopoli 1204 - 1261

Stav

V.cena

D.cena

550. Billon aspron trachy - konvolut, 7 ks -1-3 400,- --.-

Pol.

Byzanc - Paleologové 13. století

Stav

V.cena

D.cena

551. 2 ks velkých aspron trachy, blíže neurčených, nedor., 2 ks 1-2 320,- 360,-

Pol.

Byzanc - Bulharská říše, imitace po roce 1195

Stav

V.cena

D.cena

552. AE trachy napodobenina mince Alexia III. Aus 68.36, pěkná pat. 1/1 140,- --.-

Pol.

Byzanc - císařství Nicaea - Theodorus Ducas - Lascaris 1254 - 1258

Stav

V.cena

D.cena

553. Billon aspron trachy A: stojící svatý Tryphon, po stranách lilie R: stojící
císař čelně Sear 2142 Aus 71.3 nepravidelný okraj, R
3/1- 280,- --.-

Pol.

Byzanc - císařství Nicaea - anonymní ražby 1204 - 1261

Stav

V.cena

D.cena

554. AE tetrateron A: kříž IC / XC R: dvě B proti sobě Sear 2155 Aus 72.6, R 2/2 280,- --.-

Pol.

Byzanc

Stav

V.cena

D.cena

555. Pb pečeť 27 mm A: monogram vydavatele R: čtyřřádkový řádkový nápis, nepr.okr., R 1/1- 400,- --.-
556. Pb pečeť 17 mm A: třířádkový nápis R: čtyřřádkový nápis, R 2/2 160,- --.-

Pol.

Persie - Parthové - Praataces 2 př. n. l. - 4 n. l.

Stav

V.cena

D.cena

557. Drachma A: portrét vlevo, měsíc a hvězda vpravo, Niké s věncem R: lučišt-
ník, nápis MITHRIDAT KART Mitch. 603 Petrow. tab. XIV / 15
-1/1- 500,- 600,-

Pol.

Persie - Parthové - Vologases III. 105 - 147

Stav

V.cena

D.cena

558. Ag drachma minc. Ecbatana Mitch. 672 1/1 1500,- 1500,-

Pol.

Persie - Parthové - Vologases VI. 208 - 228

Stav

V.cena

D.cena

559. Ag drachma minc. Ecbatana Mitch. 697, pěkná pat. -1/1- 1000,- --.-

Pol.

Persie - Parthové - Odroes II. cca 190 n. l.

Stav

V.cena

D.cena

560. Ag drachma minc. Ecbatana Mitch. 689 1/1 1500,- 1600,-

Pol.

Království Elymais - Orodes I. 1. polovina 2. stol. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

561. AE drachma A: poprsí vlevo, trojzubec R: poprsí Artemis vpravo, nápis
Sear 5892, pěkná pat.
1/1 200,- 240,-
562. AE drachma A: vousatá hlava s tiárou, vlevo za ní trojzubec, měsíc R: svislé
čárky Sear 5896, pěkná pat.
1/1 200,- 240,-

Pol.

Království Elymais - Orodes II. 2. polovina 2. století

Stav

V.cena

D.cena

563. AE drachma A: vousatá hlava čelně, vpravo trojzubec R: věnec se stu-
hou, dva měsíčky s tečkou Sear 0 Mitch. 0, R
-1/1 280,- 280,-

Pol.

Království Elymais - Kamnaskires - Orodes III. pozdní 2. st. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

564. AE drachma A: poprsí s mohutnými vlasy čelně, vpravo trojzubec R: ne-
pravidelné čárky Sear 5910, pěkná pat.
1/1 200,- 260,-

Pol.

Sasánovci - Chusro I. 531 - 579

Stav

V.cena

D.cena

565. Ag drachma, rok vlády 21 minc. Airan ( Súsa ) Mitch. 1036 1/1 500,- 550,-

Pol.

Sasánovci - Chusro I. 531 - 579

Stav

V.cena

D.cena

566. Ag drachma, rok vlády 22 minc. Gi ( Džajj ) Göbl typ 197 var. 1/1 460,- 650,-
567. Ag drachma, rok vlády 30 minc. Au ( Auhrmazdšahr ) Göbl typ 198 var. 1/1 460,- 600,-
568. Ag drachma, rok vlády 30 minc. Nyhch ( Ktesifon ) Mitch. typ 1043 -1/1 400,- --.-
569. Ag drachma, rok vlády 30 minc. RD ( Rajj ) Mitch. 1048 -1/1 400,- --.-
570. Ag drachma, rok vlády 35 minc. Airan ( Súsa ) Göbl typ 196 var. 1/1 460,- --.-

Pol.

Sasánovci - Hormizd IV. 579 - 590

Stav

V.cena

D.cena

571. Ag drachma, rok vlády 6 minc. Nyh ( Nehavend ) Mitch. 1089 1/1 500,- --.-
572. Ag drachma, rok vlády 10 minc. DA ( Darabdžird ) Mitch. 1074 1/1 500,- 500,-
573. Ag drachma, rok vlády 10 minc. Nch ( Nehávend ) Mitch. typ 1089 1/1 500,- 500,-
574. Ag drachma, rok vlády 10 minc. Nyhch ( Ktesifon ) Göbl typ 201 var. 1/1 500,- --.-
575. Ag drachma, rok vlády 12 minc. Mi ( Myšán ) Göbl typ 201 var. 1/1 500,- 700,-
576. Ag drachma, rok vlády 12 minc. Nyhch ( Ktesifon ) Göbl typ 201 var. 1/1 500,- 800,-

Pol.

Sasánovci - Hormizd IV. 579 - 590

Stav

V.cena

D.cena

577. Ag drachma, rok vlády 12 minc. Wyhc ( Arradžan ) Mitch. typ 1094 1/1 500,- 600,-
578. Ag drachma, rok vlády 12 minc. Ram ( Ramhormuz ) Mitch. typ 1083 1/1 500,- 500,-

Pol.

Sasánovci - Chusro II. 590 - 628

Stav

V.cena

D.cena

579. Ag drachma, rok vlády 3 minc. DA ( Darabdžird ) Göbl typ 210 1/1 500,- --.-
580. Ag drachma, rok vlády 4 minc. Nyh ( Nehavend ) Göbl typ 210 1/1 500,- --.-
581. Ag drachma, rok vlády 31 minc. Iz ( Jazd ) Göbl typ 212 var. 1/1 500,- 500,-

Pol.

Sasánovci - Chusro II. 590 - 628

Stav

V.cena

D.cena

582. Ag drachma, rok vlády 31 minc. Mi ( Myšán ) Göbl typ 212 var KRÁSNÁ 1/1 600,- 650,-

Pol.

Sasánovci - Chusro II. 590 - 628

Stav

V.cena

D.cena

583. Ag drachma, rok vlády 31 minc. Nychh ( Ktesifon ) Göbl typ 213 var., KRÁSNÁ 1/1 600,- --.-
584. Ag drachma, rok vlády 31 minc. Nychh ( Ktesifon ) Göbl typ 214 1/1 500,- --.-

Pol.

Sasánovci 5. - 6. století

Stav

V.cena

D.cena

585. Pečetní váleček, výška 47mm, zvířecí motivy, béžový kámen KRÁSNÝ, R 1/ 2400,- 2400,-

Pol.

Sasánovci cca 6. - 7. století

Stav

V.cena

D.cena

586. Pečetidlo s vývrtem, achát - vousatá hlava, velikost obrazu 22 x 14 mm KRÁSNÉ, R 1/ 1500,- 1500,-

Pol.

Tokharistan - Yabghu 7. století n. l.

Stav

V.cena

D.cena

587. Drachma v podobě drachmy Hormida IV. A: portrét vpravo R: stylizovaný
ohňový oltář, v Av kontramarka gryf, kontramarka krásně celá vyražená,
dosud nepublikovaná mince, RRR
1/0 4000,- --.-

Pol.

Ispahbadé v Tabaristanu - Farroxan 72 - 79 pye 723 - 730 AD

Stav

V.cena

D.cena

588. Ag 1/2 drachma rok 75 pye A: poprsí ve stylu Chusrua II. R: ohňový oltář,
minc. Tabaristan Mitch. 274, R
1/1 1200,- 1700,-

Pol.

Ispahbadé v Tabaristanu - Khurshid II. 89 - 111 pye 740 - 762 AD

Stav

V.cena

D.cena

589. Ag 1/2 drachma rok 90 pye A: poprsí ve stylu Chusrua II. R: ohňový oltář,
minc. Tabaristan Mitch. 275, R
1/1 1000,- 1600,-
590. Ag 1/2 drachma rok 92 pye A: poprsí ve stylu Chusrua II. R: ohňový oltář,
minc. Tabaristan Mitch. 275, R
1/1 1000,- 1000,-
591. Ag 1/2 drachma rok 95 pye A: poprsí ve stylu Chusrua II. R: ohňový oltář,
minc. Tabaristan Mitch. 275, R
1/1 1000,- 1000,-

Pol.

Tabaristan - Barmak 116 - 120 pye 767 - 771 AD

Stav

V.cena

D.cena

592. Ag 1/2 drachma 117 pye, minc. Tabaristan Gaube 126, RR 0/0 3000,- 6000,-

Pol.

Tabaristan - Ablásovští guvernéři - Umar ibn Al´Ala 120 - 129 pye 737 - 746 AD

Stav

V.cena

D.cena

593. 1/2 drachma 125 pye, jméno v arabštině Mitch. 276, A:nep.kor. 1/1 380,- 500,-
594. 1/2 drachma 120 pye, jméno v páhlaví Mitch. 277, nep.hr. 1/1 380,- 500,-

Pol.

Tabaristan - Ablásovští guvernéři - Jarir 135 - 137 pye 786 - 788 AD

Stav

V.cena

D.cena

595. 1/2 drachma 135 pye, jméno guvernéra v pravém poli Mitch. 279 var., R -1/1- 1000,- 1000,-

Pol.

Tabaristan - Ablásovští guvernéři - Sulejman 133 - 137 784 - 488 AD

Stav

V.cena

D.cena

596. Ag 1/2 drachma 133 pye, minc. Tabaristan Mitch. 280, RR 1/1 1800,- --.-
597. Ag 1/2 drachma 137 pye, minc. Tabaristan Mitch. 280, RR 1/1 1800,- --.-

Pol.

Tabaristan - Ablásovští guvernéři - Sulejman 133 - 137 784 - 488 AD

Stav

V.cena

D.cena

598. Ag 1/2 drachma 137 pye, minc. Tabaristan Mitch. 280, RR 1/1 1800,- --.-

Pol.

Tabaristan - Ablásovští guvernéři - Hani 137 - 138 pye 788 - 789 AD

Stav

V.cena

D.cena

599. Ag 1/2 drachma 137 pye, minc. Tabaristan Mitch. 281 0/0 900,- 900,-
600. Ag 1/2 drachma 138 pye, minc. Tabaristan Mitch. 281 1/1 750,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor