Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 1. dubna 2017

Pol.

Tabaristan - Ablásovští guvernéři - Hani 137 - 138 pye 788 - 789 AD

Stav

V.cena

D.cena

601. Ag 1/2 drachma 138 pye, minc. Tabaristan Mitch. 281 1/0 800,- 850,-

Pol.

Tabaristan - guvernéři - anonymní ražby 780 - 794 AD

Stav

V.cena

D.cena

602. Ag 1/2 drachma 135 pye ( 786 AD ), kolem ohně hvězdičky Mitch. 290 var. 0/0 500,- 700,-

Pol.

Tabaristan - guvernéři - anonymní ražby 780 - 794 AD

Stav

V.cena

D.cena

603. Ag 1/2 drachma 135 pye = 786 AD kolem ohně tečky Mitch. 289 var., pěkná pat. 1/0 500,- 650,-
604. Ag 1/2 drachma 136 pye ( 787 AD ), v popředí hvězda, kolem ohně hvězdy
Mitch. 290 var., pěkná pat.
1/1 500,- 700,-

Pol.

Chach - ranné období - neznámý vládce 3. - 5. stol. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

605. AE 20 mm 4,66 g A: portrét vládce vlevo R: "Tamgha", okolo sogdský
nápis, RR
-2/1- 300,- 400,-
606. AE 18 mm 2,18 g A: portrét vládce vlevo R: "Tamgha", okolo sogdský
nápis, napr.stř., RR
2/1- 300,- --.-

Pol.

Chach - neznámý vládce 7. století

Stav

V.cena

D.cena

607. AE 20 mm 1,91 g R: tamgha se sogdským nápisem Smirnova 1551-3, pěkná pat., RR 2/2- 300,- --.-

Pol.

Chach 8. století

Stav

V.cena

D.cena

608. AE 18 mm 1,55 g A: nápis ve dvou řádcích a okolo R: trojúhelníková
tamgha, RR
-2/2 280,- --.-
609. Chach - Farankat - neznámý vládce 7. - 8. století
AE 24, 19, 18 mm 2,81 g 2,12 g 2,24 g A: portrét ze 3/4 vpravo R: tam-
gha, sogdský nápis varianty, RR, 3 ks
2-3 400,- --.-

Pol.

Indie - Taxila - údolí Indu

Stav

V.cena

D.cena

610. Ag satamana ( 100 ratis ) 11,22 g "bent bars" 6.stol.př.n.l. - 303 př. n. l.
Mitch: 4072, RR
-1/ 1800,- 2000,-

Pol.

Indie - Taxila - údolí Indu

Stav

V.cena

D.cena

611. Ag satamana ( 100 ratis ) "bent bars" 6.stol.př.n.l. - 303 př. n. l. Mitch. 4076, RR -1/ 1500,- --.-

Pol.

Indie - Taxila - údolí Indu

Stav

V.cena

D.cena

612. Ag satamana ( 100 ratis ) "bent bars" 6.stol.př.n.l. - 303 př. n. l. Mitch. 4076, RR -1/ 1500,- --.-

Pol.

Indie - Mauriové - Království Magadha, období 8 synů krále Mahapadna Nandy cca 321 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

613. Ag karskapana 20 x 12 mm Mitch. 4053 var. -1/1- 400,- 400,-
614. Ag karskapana180 x 12 mm Mitch. 4060 -1/1- 400,- --.-

Pol.

Indie - Mauriové - Království Bindusara 297 - 272 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

615. Ag karskapana 14 x 10 mm, minc. Pataliputra Mitch. 4160 1/1 400,- 500,-

Pol.

Indie - Nadas of Navar - Ganapati Naga cca 340 n. l.

Stav

V.cena

D.cena

616. AE ratis A: býk vlevo R: nápis Mitch: 4339 - 62 3 varianty, 3 ks 1/1 150,- --.-

Pol.

Indosasánovci - Saurasthma Gonabai 800 - 950

Stav

V.cena

D.cena

617. Ag drachma ( gadhya paisa ) R: ohňový oltář Mitch. 422 1/1 300,- 460,-

Pol.

z Kabulu do Ohindu

Stav

V.cena

D.cena

618. Cu unit 3,3 g A: jezdec vpravo, za ním "DI" R: býk vlevo, na ním nápis
v brahmi Mitch. 119
1/1 280,- --.-

Pol.

Jižní Indie - Rajaraja Chola 985 - 1014

Stav

V.cena

D.cena

619. AE kahavanu ceylonského typu 2 různé typy Mitch:730-9, 2 ks 2/2 160,- --.-

Pol.

Indie - Hindu 17. - 18. století

Stav

V.cena

D.cena

620. Ag chrámový medailon se závěsem 28 x 28 x 5 mm, sedící korunované
zvíře ( kůň ? ) vpravo, přední relief silně zlacen KRÁSNÝ, R
1/ 900,- 1200,-
621. Ag chrámový medailon se závěsem 28 x 28 x 5 mm sedící božstvo se čtyřma
rukama a chobotem, přední relief silně zlacen KRÁSNÝ, R
1/ 750,- 1100,-

Pol.

Indie - Hindu 17. - 18. století

Stav

V.cena

D.cena

622. Ag chrámový medailon se závěsem 28 x 28 x 5 mm sedící božstvo se čtyřma
rukama, v jedné drží sekeru, přední relief silně zlacen KRÁSNÝ, R
1/ 750,- 1000,-
623. Ag chrámový medailon s dvojitým závěsem 28 x 26 x 5 mm, dvě objímající
se postavy, přední relief silně zlacen KRÁSNÝ, R
1/ 750,- --.-

Pol.

Indie - Mogulové - Akbar Veliký 963 - 1014 H 1556 - 1605

Stav

V.cena

D.cena

624. Ag 1/2 rupie b. l. Mitch. 3042 var., R 1/1 200,- --.-

Pol.

Severní Afrika - Ceuta 12. - 13. století

Stav

V.cena

D.cena

625. Ag čtvercový anonymní dirham, imitace dirhemu Muwahhidů Mitch. 532 2 var., 2 ks -1/1- 300,- 320,-

Pol.

Urtukide v Maridinu - Kutb al din Eel Ghaza ibn Alpi 572 - 580 H 1176 - 1184

Stav

V.cena

D.cena

626. AE dirham 30 mm 12,2 g A: ženská hlava ve čtverci, nápis R: pětiřádkový
nápis Mitch: 1032, pěkná pat.
-1/1- 460,- 550,-
627. AE dirham 30 mm 12,2 g A: ženská hlava ve čtverci, nápis R: pětiřádkový
nápis Mitch: 1032, pěkná pat.
2/1- 500,- 500,-

Pol.

Chorezm - šáhové Muhmad Šáh 596 - 617 H 1200 - 1220

Stav

V.cena

D.cena

628. Cu dirham bez mincovny a data A: jezdec vlevo R: třířádkový nápis
Mitch. 914
1/1 180,- --.-

Pol.

Rasulidé v Jemenu Al Muzaffar Yusuf 647 - 694 H 1250 - 1295

Stav

V.cena

D.cena

629. Ag dirham 654 H minc.: Aden Mitch. 1422 var. -1/1- 280,- --.-

Pol.

Rasulidé v Jemenu Al Muzaffar Yusuf 647 - 694 H 1250 - 1295

Stav

V.cena

D.cena

630. Ag dirham 655 H minc.: Zabíd Mitch. 1424 var., nep.ned. 1/1 300,- 320,-
631. Ag dirham 658 H minc.: Zabíd Mitch. 1424 var. 1/1- 300,- --.-
632. Ag dirham 671 H minc.: Zabíd Mitch. 1424 var. 1/1- 280,- --.-

Pol.

Seldžukovci - Kaj Qubad I. 616 - 634 H 1219 - 1239

Stav

V.cena

D.cena

633. Cu falus Mitch. 0, nep.ned. -1/2 90,- --.-

Pol.

Anatolie

Stav

V.cena

D.cena

634. Konvolut různých anatolských mincí beyliků 14. - 15. století, 8 ks -1-3 360,- 380,-

Pol.

Zlatá horda - Chán Toqtu 689 - 712 H 1290 - 1312

Stav

V.cena

D.cena

635. Ag dirham b. l. minc. Krym Mitch. 1515, R -1/1- 500,- 600,-

Pol.

Zlatá Horda - anonymní ražby Krymu ( cca 1280 )

Stav

V.cena

D.cena

636. Ag dirham minc. Krym Mitch. 0, nep.ned. 1/1 160,- --.-

Pol.

Krymští chánové - Ghazi Girey II. 996 - 1017 H 1588 - 1608

Stav

V.cena

D.cena

637. Ag akče 996 H minc. Krym Ret. 87 var. 1/1 150,- --.-

Pol.

Krymští chánové - Salamat Girey I. 1017 - 1019 H 1608 - 1610

Stav

V.cena

D.cena

638. Ag akče 1017 H, minc. Guzlu Ret. 1, nep.ned. 1/1- 120,- --.-
639. Ag akče 1017 H, minc. Guzlu Rat. 7, nep.ned. 1/1 140,- --.-

Pol.

Krymští chánové - Islam Girey III. 1054 - 1064 H 1644 - 1650

Stav

V.cena

D.cena

640. Ag akče b. l. minc. Bachčisaraj Ret. 2 -1/1- 120,- --.-

Pol.

Ak - Kojunlu - Uzun Hasan 857 - 882 H 1453 - 1478

Stav

V.cena

D.cena

641. Ag tanka Timurovce Šahrucha s kontramakou "Alláh" Mitch. 1812, R 2/2 300,- 360,-

Pol.

Timurovci - Šáh Ruch 807 - 850 h 1405 - 1447

Stav

V.cena

D.cena

642. Ag tanka Timura s kontramarkou Šáh Rucha Mitch. 0 kontr. 1, R -1/1- 400,- 550,-

Pol.

Timurovci - Abú Said 855 - 873 141 - 1469

Stav

V.cena

D.cena

643. Ag tanka Šah Rucha s kontramarkou Abú Saida Mitch. 1953 v. kont 1, nedor. 2/2 360,- 500,-

Pol.

Timúrovci - Hosayn Baigara 878 - 912 H 1473 - 1506

Stav

V.cena

D.cena

644. Ag tanky dvě varianty Mitch. 1965, nál.pat., 2 ks 1-2 240,- --.-
645. Ag tanky dvě varianty Mitch. 1965, nál.pat., 2 ks 1-2 240,- --.-

Pol.

Křižáci v Řecku - Achaea William of Villehardovin 1245 - 1278

Stav

V.cena

D.cena

646. Billon denier Maly 10 a, pěkná pat. 2/1- 200,- 380,-

Pol.

Křižáci - francouzské Řecko

Stav

V.cena

D.cena

647. AE ( billon ) denier, pěkná pat., 5 ks -1/1- 750,- 800,-

Pol.

Křižáci v Athénách

Stav

V.cena

D.cena

648. Blíže neurčené denáry, pěkná pat., 4 ks 2/2 600,- 700,-

Pol.

Normané na Sicílii - Rugerro II. 1105 - 1154, ražba z let 1141 - 1154

Stav

V.cena

D.cena

649. Cu folláro A: kříž s hvězdou ve středu, v úsečích kufský nápis R: kufský
nápis do hvězdy Spakr 79 Vavr. 29
2/2 180,- 180,-

Pol.

Normané na Sicilii - William II. 1166 - 1189

Stav

V.cena

D.cena

650. AE trifollaro A: lví hlava čelně R: palma, minc:Messina Spahr 117, R 2/1 500,- 550,-
651. AE follaro A: REX W CSdS v kruhu R: arabský nápis - dvě varianty, malá
a velká písmena REX Spahr 119, 2 ks
1-2 320,- 320,-

Pol.

Normané na Sicilii - Tancredi 1190 - 1194

Stav

V.cena

D.cena

652. Cu follaro A: kufský nápis R: v kruhu REX, okolo ROGERIUS Spahr 139 1/1 280,- --.-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

653. František Cach: Nejstarší české mince I. 95 stran + tabulky, vázaná. Vydala
ČNS 1970, nepatrně poškozený obal
Z 120,- 140,-
654. Jan Šmerda: Denáry české a moravské. 155 stran, nakl. Datel 1996 N 160,- 180,-
655. Josef Smolík: Pražské groše a jejich díly. 134 stran + tabulky. Vydala ČNS
v roce 1971
Z 260,- 420,-
656. Vladimír Hanibal, Emil Novák: Malé groše. 84 stran + tabulky. Vydala ČNS
pobočka v Poděbradech 1981
Z 140,- 200,-
657. Emil Novák: Korunovace a korunovační ražby. 177 + 273 + 233 + 169 +
245 stran. Vydáno v letech 1991 - 1997, vázané, 5 ks
N 1400,- 3800,-
658. Tom Phillips: African Goldweights - Ghana 1400 - 1900. Vydání z roku
2001, 187 stran, barevné reprodukce - základní dílo
N 1500,- --.-
659. Sbírka Köhler - Osbahr, 3. díl. Porcelánové tokeny, vyobrazeno 1360 tokenů,
popis, 328 str., křída - základní dílo
N 2000,- --.-

Pol.

PEČETIDLA

Stav

V.cena

D.cena

660. Pečetidlo kláštera klarisek ( sv. Kláry ) v Seusslitz u Míšně. Obraz Kal-
varie, gotický opis, patrně cca 14. století. Pouze pečetidlo bez držadla
Bz 40 x 61 mm
1/ 8000,- --.-

Pol.

PEČETIDLA

Stav

V.cena

D.cena

661. Celomosazné s 5ti hrotou korunkou, cca 18. století 17 x 16 x 49 mm 1/ 500,- --.-

Pol.

PEČETIDLA

Stav

V.cena

D.cena

662. Celomosazné se dvěma lvy, AM cca 18. století 22 x 18 x 43 mm 1/ 500,- --.-

Pol.

PEČETIDLA

Stav

V.cena

D.cena

663. Celomosazné pečetidlo kláštera sv.Valentýna z konce 17. století. Postava
biskupa Valentina SIGILL WEISKIRCHITZ VALENS. Klášter v Rakousku,
patřil pod arcidiecezi Salzburg 26 x 61 mm
1/ 1500,- --.-

Pol.

Evropské denárové ražby

Stav

V.cena

D.cena

664. Itálie. Ancona Ag denár 13. století Biag 42, nep.okr. -1/1- 240,- --.-
665. Itálie. Ancona Ag denár 13. století Biag 42 var. -1/1- 200,- --.-

Pol.

Evropské denárové ražby

Stav

V.cena

D.cena

666. Itálie. Sicilie - Federico II. 1197 - 1250. Billon denár A: orlice, opis
R: hvězda s tečkami, opis, minc. Messina, ražba okolo 1214 Spahr 90/91
Varesi 86, nep.ned., R
1/1 500,- 550,-
667. Itálie. Sicilie - Federico II. 1197 - 1250. Billon denár A: orlice, opis
R: hvězda s tečkami, opis, minc. Messina, ražba okolo 1214 Spahr 90/91
Varesi 86, nep.kor., R
2/1- 340,- 420,-
668. Itálie. Messina. Corrado I. 1250 - 1254. Billon denár 0,74 g A: C + čtyři
malé měsíčky v kruhu, opis R: kříž s měsíčky, opis Spahr 178, nep.ned.
2/1- 240,- --.-
669. Itálie. Messina. Corrado I. 1250 - 1254. Billon denár 0,54 g A: C + čtyři
malé měsíčky v kruhu, opis R: kříž s měsíčky, opis Spahr 178, nedor.
-1/1- 240,- --.-
670. Itálie. Messina. Corrado I. 1250 - 1254. Billon denár 0,83 g Spahr 168 -1/1 340,- --.-
671. Itálie. Messina. Manfredi 1258 - 1266. Billon denár A: kříž, opis R: "S"
se dvěmi tečkami, opis Spahr 198 Varesi 137
-1/2 200,- --.-
672. Itálie. Alfonso D´Aragona 1416 - 1458 AE denár A: orlice ALFONSUS R
R: štít s křížem REX SICILIE Varesi 227, nep.ned.
-1/1- 300,- --.-
673. Itálie. Alfonso D´Aragona 1416 - 1458 AE denár A: orlice ALFONSUS R
R: štít s křížem REX SICILIE Varesi 227, nep.ned.
-1/1- 280,- 320,-

Pol.

Evropské denárové ražby

Stav

V.cena

D.cena

674. Německo. Braniborsko. Ag denár počátek 13. století A: stojící panovník
s mečem a štítem R: tři křídla, nep.ned.
2/2 300,- --.-
675. Německo. Sachsen - Wittenberg. Rudolf II. Ag denár A: panovník s dvěma
praporci čelně R: dva půlměsíce, dvě hvězdy Sa:4186 zb.nál.patiny
-1/1- 280,- --.-
676. Německo. Sachsen - Wittenberg.Nepřidělené ražby 13. století. Ag denár
A: vévoda čelně, v rukou blíže neurčené předměty R: dva sloupy s růži-
cemi Sa: 0, nep.ned.
2/1- 240,- --.-
677. Německo. Sachsen - Wittenberg.Nepřidělené ražby 13. století. Ag denár
A: stojící vévoda, liliový kříž R: dvě řady dvouroutů Sa 0, vyl.okr.
2/1- 120,- --.-

Pol.

Břetislav I. kníže v Čechách 1037 - 1055

Stav

V.cena

D.cena

678. Denár C 317 A i R tm.skvr. 1/1 6000,- --.-

Pol.

Břetislav I. kníže v Čechách 1037 - 1055

Stav

V.cena

D.cena

679. Denár C 317 dr. vylom., tm.skvr. 1/1 3800,- --.-

Pol.

Vratislav II. knížetem v Čechách 1061 - 1095

Stav

V.cena

D.cena

680. Denár C 352 nep. vyl., tm.pat. 1/1 850,- 850,-

Pol.

Břetislav II. knížetem v Čechách 1092 - 1100

Stav

V.cena

D.cena

681. Denár C 389, nep.ned. -1/1 2200,- 2800,-

Pol.

Bořivoj II. 1100 - 1120

Stav

V.cena

D.cena

682. Denár C 413, nep.ned. 1/1 2600,- 3200,-

Pol.

Vladislav II. 1140 - 1174

Stav

V.cena

D.cena

683. Denár C 593 opisy nevyraženy 1/1 1100,- --.-

Pol.

Cheb - městská ražba 1220 - 1300

Stav

V.cena

D.cena

684. Fenik A: ornament R: čtyři věže čelně Hásková 41, nedor. -1/2 900,- 900,-

Pol.

Václav II. 1278 - 1305

Stav

V.cena

D.cena

685. Pražský groš nep. olám., R: nedor., místy tmavá patina -1/2 1200,- --.-

Pol.

Jan Lucemburský 1310 - 1346

Stav

V.cena

D.cena

686. Pražský groš Sm. 14 2/2 500,- --.-

Pol.

Karel IV. 1346 - 1378

Stav

V.cena

D.cena

687. Pražský groš Sm. 1, nep.ned. -1/1- 500,- 650,-
688. Pražský groš Sm. 1, nep.ned. -1/1- 500,- 600,-
689. Pražský groš Sm. 1, nedor. -1/1- 400,- 400,-

Pol.

Karel IV. 1346 - 1378

Stav

V.cena

D.cena

690. Pražský groš Sm. 5, nep.ned. -1/1- 500,- 500,-
691. Pražský groš Sm. 6 2/2- 180,- 180,-
692. Pražský groš Sm. 6, nedor. -2/2- 180,- 180,-

Pol.

Václav IV. 1378 - 1419

Stav

V.cena

D.cena

693. Pražský groš, 5 ks 2-2- 600,- 900,-
694. Pražský groš, 5 ks 2-2- 600,- 900,-
695. Pražský groš, 5 ks -2-3 500,- 500,-
696. Pražský groš, 5 ks -2-3 500,- 500,-
697. Pražský groš, 5 ks -2-3 500,- 700,-
698. Pražský groš, 10 ks 3-4 600,- 1000,-
699. Pražský groš, 10 ks 3-4 600,- 1100,-

Pol.

Husitské období 1420 - 1436

Stav

V.cena

D.cena

700. Peníz se čtyřrázem Rad. I / 6, exc. -1/ 130,- 170,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor