Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 1. dubna 2017

Pol.

Kanada - Alžběta II. 1952 -

Stav

V.cena

D.cena

1501. Dollar 2014 1 oz 9999 A II. / Javorový list A: nep. vl. škr. 0/0 550,- --.-

Pol.

Kiribati

Stav

V.cena

D.cena

1502. 20 dollar 1992 Olympijské hry KM 17 plachtění, kapsle PROOF 600,- --.-

Pol.

Mexiko - Fedinand VII. 1808 - 1821

Stav

V.cena

D.cena

1503. 8 real 1808 TH minc. Mexiko city KM 110 v Av. nep. vryp, nep.ned. -1/1- 900,- --.-

Pol.

Mexiko

Stav

V.cena

D.cena

1504. 5 pesos 1948 Ag Hlava indiána / Orel s hadem KM 465 0/0 550,- 800,-
1505. 1 unce 2014 999 Letící okřídlená Niké, v pozadí krajina / Znak, kolem
10 menších znaků
0/0 650,- 650,-

Pol.

Německá východní Afrika

Stav

V.cena

D.cena

1506. 20 heller 1916 T minc. Tabora typ B - B Y 10 a nep. nedor., pěkná pat. 1/1 360,- 360,-

Pol.

Nový Zéland - Jiří V. 1911 - 1936

Stav

V.cena

D.cena

1507. 1/2 crown 1933 Y 5 -1/1 280,- 300,-

Pol.

Peru

Stav

V.cena

D.cena

1508. Ag sol 1872 Y.J minc. Lima Y:18.2 dobře opravená dírka 1/1 300,- --.-

Pol.

Portugalská Indie - Diu

Stav

V.cena

D.cena

1509. Cu atia 1768 Cr. 61, R -2/2- 360,- --.-
1510. Cu atia 1768 Cr. 61, R -2/2- 340,- --.-
1511. Cu atia 1778 Cr. 73 -2/2- 280,- --.-

Pol.

Somálsko

Stav

V.cena

D.cena

1512. 100 shilling 2014 1 oz Ag 999 sloni 1/1 550,- --.-

Pol.

Tibet

Stav

V.cena

D.cena

1513. " Chung dzi bead " Achátová perla z cihlově červeného achátu s vývrtem
délka 54 mm cca 19. století Opitz 48, typ 2 KRÁSNÁ, R
1/ 700,- --.-
1514. " Chung dzi bead " Achátová perla z hnědokrémového achátu s vývrtem
délka 39 mm, jiný dekor než pol. 1513 cca 19. století Opitz 48, typ 2, R
1/ 500,- --.-
1515. Achátová dzi - perla, hnědočerný achát s vývrtem, soudečkovitý tvar s čín-
ským nápisem 32 mm 19. století, R
1/ 500,- --.-
1516. Konvolut velmi starých "dzi - perel " s vývrtem, délky 40, 30, 28 mm, 3 ks 1/ 750,- --.-

Pol.

USA

Stav

V.cena

D.cena

1517. Reprezentativní sada USA 1/4 dollarů - státy USA. Barevné leporelo 32 x
34 cm. Na první straně lepolera zobrazeny vlajky a historie jednotlivých
států, na 2. a 3. mapa USA se vsazenými půl kapslemi na jednotlivé
1/4 dollary. Mince jsou částečně přichyceny oboustranně lepící páskou,
mince je možno vyjmout. Vše v ochranném obalu., 50 ks
0/0 550,- 750,-
1518. 1 dollar 1804 LIBERTY KM 32 COPY Ag, punc 40 mm, plexi etue PROOF 360,- --.-
1519. 1 dollar 1983 S OH Los Angeles - diskobolos KM 209, kapsle 0/0 550,- --.-
1520. 1 dollar 1993 S, Thomas Jefferson KM 249, kapsle PROOF 550,- --.-
1521. HALF DISME 1792 KM 75 COPY, Ag punc, 40 mm, plexi etue PROOF 360,- --.-
1522. V cent 1913 KM 112 COPY Ag, punc, 40 mm, plexi etue PROOF 360,- --.-
1523. 1/2 dollar 1958 D Ag Franklin KM 199 1/1 280,- --.-
1524. 1/2 dollar 1963 D Ag Franklin KM 199 R. dr. vada mater. 1/1 180,- --.-
1525. 1 cent 1843 velký 2/1- 400,- 420,-
1526. 1/2 cent 1833 v Av tři mělké úhozy, pěkná pat. 2/1- 400,- 650,-

Pol.

Pobočka v České Lípě

Stav

V.cena

D.cena

1527. 200.výročí narození W. Horna, poprsí mírně zprava / Starý fotografický apa-
rát SOUŠEK 2009 Cu 40 mm, 50 kusů + průvodní list, etue
0/0 280,- 280,-
1528. 380. výročí zavraždění Albrechta z Valdštejna. A i R podle českolipské
medaile z roku 1934 SOUŠEK 2014 + průvodní list Cu 38,3 mm
raženo 100 kusů, etue
0/0 4000,- 6000,-
1529. 300. výročí zavraždění Albrechta z Valdštejna, vydal českolipský spolek,
jako Nov. IX, tmavý kov, 39 mm ( nevydala pobočka v České Lípě )
0/0 120,- 400,-

Pol.

Pobočka v Příbrami

Stav

V.cena

D.cena

1530. 400. výročí povýšení na královské město. Nová a stará Příbram. PETER
Ag 900, 35 mm BK 35 / 3 zapečetěno v etui
0/0 320,- 340,-

Pol.

Pobočka v Táboře

Stav

V.cena

D.cena

1531. 30. výročí trvání pobočky v Táboře. Hus na hranici / Znak Tábora VANČURA
42 mm Ag 900, punc 42 g
0/0 440,- 800,-

Pol.

Medaile s numismatickým námětem

Stav

V.cena

D.cena

1532. Zajíček Pankrác. Úmrtní medaile 1902 - 1984. Pan Zajíček byl zakládajícím
členem táborské pobočky a aktivním členem NS před II. světovou válkou.
Sig. J.B. Al 37 mm
0/0 50,- 80,-

Pol.

Regionální medaile Čech, ĆSR, ČSSR, ĆR - řazeno podle míst

Stav

V.cena

D.cena

1533. Brno. Ve prospěch tělocvičny sokola Brněnského - SOKOLSKÝ PENÍZ
text / Zemské znaky pod korunou Bk 23 mm, pův.ouš.
1/1 100,- --.-

Pol.

Regionální medaile Čech, ĆSR, ČSSR, ĆR - řazeno podle míst

Stav

V.cena

D.cena

1534. Brno. PAMÁTKA 20 LETÉHO TRVÁNÍ ve věnci / ZALOŽENO ROKU 1873,
monogram Bz 34 mm, pův.ouš.
1/1 260,- 260,-

Pol.

Regionální medaile Čech, ĆSR, ČSSR, ĆR - řazeno podle míst

Stav

V.cena

D.cena

1535. Broumov. Svěcení praporu 3. 6. 1895. Portrét FJI. ve věnci, opis / Vojen-
ské atributy. Německý text Zlat. úprava 29 mm, pův.ouš.
1/1 550,- 1400,-

Pol.

Regionální medaile Čech, ĆSR, ČSSR, ĆR - řazeno podle míst

Stav

V.cena

D.cena

1536. České Budějovice. Spolková slavnost německých pěveckých spolků
v Budějovicích 1887 - něm. text Mos. 33 mm Chvojka 29 A: škr., pův.ouš.
0/0 360,- 750,-
1537. České Budějovice. Spolková slavnost německých pěveckých spolků
v Budějovicích 1887 - něm. text Cu 33 mm Chvojka neuvádí, pův.ouš.
1/1 280,- 750,-

Pol.

Regionální medaile Čech, ĆSR, ČSSR, ĆR - řazeno podle míst

Stav

V.cena

D.cena

1538. České Budějovice. Spolková slavnost německých pěveckých spolků
v Budějovicích 1887 CHRISTLBAUER - něm. text Chv. 0 Mos. 33 mm, pův.ouš.
1/1 320,- 440,-
1539. Hartmanice. Muzeum Dr. Adlera - židovský text na svitcích / NA PAMĚŤ
110 ZANIKLÝCH ŽIDOVSKÝCH OBCÍ V ČECHÁCH Bz 40 mm
0/0 200,- --.-
1540. Konopiště. Svěcení školní budovy 20.6.1880. Poprsí světce, opis / POJĎ
SEM SYNU A UČ SE MOUDRÝM BÝTI ve věnci Sn 30 mm, pův.ouš.
0/0 90,- 240,-
1541. Praha. Pěvecká slavnost v Praze 16. 5. 1864. Český lev, opis / Pohled
na Hradčany Sn 26 mm R: nep. škr., pův.ouš.
0/1 160,- --.-
1542. Praha. HLAHOL - pěvecká slavnost 17. a 18. 5. 1869 Lev, opis / Nápis
ve věnci Sn 23 mm, pův.ouš.
1/1 120,- 140,-
1543. Praha. HLAHOL - pěvecká slavnost 17. a 18. 5. 1869 Lev, opis / Nápis
ve věnci Sn 23 mm - bez závěsu
1/1 100,- --.-
1544. Praha. Na paměť odhalení pomníku J. Fügnerovi - 1. starostovi sokola
pražského - 1869 Text / Pomník SEIDAN Sn 34 mm
1/1 240,- 260,-
1545. Praha. HLAHOL. Slavnost 10 letého trvání - 16. 5. 1871 Lev, opis/ Nápis
ve věnci Bk 27 mm KVASNIČKA, odstr.ouš.
0/0 160,- --.-
1546. Praha. ZEMSKÁ JUBILEJNÍ VÝSTAVA V PRAZE 1891. Sedící Čechie
s žezlem a levou rukou na štítu / Vstupní brána na výstaviště, dole na vět-
vičkách atributy řemesel. Žádný opis. FRITSCHE THEIN Sn 39 mm, pův.ouš.
0/0 200,- --.-
1547. Praha. Ověnčená hlava FJI. zprava / NA PAMÁTKU NÁVŠTĚVY J. V.
V PRAZE DUBEN 1907 Bz 13 mm nep. nedor., pův.ouš.
1/1- 140,- --.-

Pol.

Medaile osobností

Stav

V.cena

D.cena

1548. Sv. Anežka Česká. Korunované poprsí s rukou položenou na prsou.
K prvnímu výročí svatořečení 1989. Vydavatel: Zlatnictví Fr. Vomáčka
Praha Bk 60 mm, certif., pův. etue, exemplář č. 292, jednostranná
PROOF 400,- --.-
1549. Beneš Eduard. Portrét mírně zprava / 80TÉ VÝROČÍ, panoráma pražského
hradu POCCINI Ag 925 40 mm Novák 02.074
PROOF 480,- 500,-
1550. FJI. a Alžběta, poprsí poločelně / Rakouský orel se dvěma znaky Ag 999 35 mm PROOF 280,- --.-

Pol.

Medaile osobností

Stav

V.cena

D.cena

1551. František II. a Karolina Augusta. Svatební medaile, poprsí proti sobě /
Concordia s rohem hojnosti obětuje na oltáři, 10. 11. 1816 HARNISH
Novodobá ražba, Ag 999,9
PROOF 240,- --.-
1552. Gottwald Klement. Poprsí čelně / PREZIDENTI 1918 - 1993, medaile
k 10. výročí vzniku ČR NOVOTNÝ, KOVÁŘÍK Novák 04.071 a) Ag 925
PROOF 500,- --.-
1553. Masaryk T. G. Úmrtní medaile 1938 ŠPANIEL Bz 60 mm Novák 01.135 1/1 240,- 260,-
1554. Rudolf II. Poprsí zprava, opis / RUDOLF II. A PRAHA 1997 "D", pohled na
Prahu TANAB Žlutá úprava 50 mm
1/1 240,- 240,-
1555. Rudolf II. Portrét ve vysokém klobouku / Johann Kepler, poprsí astronoma
Ag 34 mm, punc, nápis na hraně, kapsle
PROOF 340,- --.-
1556. Rudolf II. Portrét ve vysokém klobouku / Tadeáš Hájek z Hájku Ag 34 mm, kapsle PROOF 340,- --.-
1557. Smetana Bedřich. Poprsí z profilu zprava / ARTIA - IN MUSIC…. krajina,
květy KOLÁŘSKÝ Bk 28 mm
1/1 120,- --.-

Pol.

Medaile osobností

Stav

V.cena

D.cena

1558. Stegmann Johan. Zlatá svatba továrníka Johana a Marie Stegmannových
22.5.1849 - 1899. V oválech portréty proti sobě, květiny, nápis. Jubilant byl
továrníkem a starostou Budějovic. Roku 1898 mu udělil FJI. zlatý Záslužný
kříž s korunou plaketa, plech 120 x 75 mm jako Chvojka 48, ale bez
rámečku a dubové ratolesti
1/ 200,- 480,-

Pol.

Medaile sokolské

Stav

V.cena

D.cena

1559. Poprsí Tyrše a Fügnera zleva / TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL BRNO
ŔEČKOVICE 1900 - 1950, sokol Bz 60 mm
1/1 180,- 240,-

Pol.

Medaile sportovní

Stav

V.cena

D.cena

1560. Memoriál Kopeckého 1927 I.vrh koulí, ověnčený atlet s palmovou ratolestí
Bz 28,5 x 40 mm včetně ouška
1/ 130,- --.-

Pol.

Medaile sportovní

Stav

V.cena

D.cena

1561. Na osmihrotém kříži medailon s portrétem, vsazeny 4 kamínky, vyryto II.
HOSTIVAŘ - VRŠOVICE 10 KM 1931 KAT. A 47 x 55 mm, smalt, špendl.
1/ 340,- 360,-
1562. Hlava ověnčená vavřínovým věncem, vyryto I. CENA / Vyryto OSMY SEN.
Č.V.K. UH. H. 1935 plaketa 33 x 48 mm žlutá úprava
1/1 130,- --.-
1563. 100. výročí OH. Dva antičtí atleti / Atheny, Akropolis 1896 Ag 35 mm, punc PROOF 220,- --.-
1564. 100. výročí OH. Dva antičtí zápasníci / Atheny, Akropolis 1896 Ag 35 mm, punc PROOF 220,- --.-
1565. 100. výročí OH. Diskobolos / Atheny, Akropolis 1896 Ag 35 mm, punc PROOF 220,- --.-
1566. 100. výročí OH. Hod oštěpem / Atheny, Akropolis 1896 Ag 35 mm, punc PROOF 220,- --.-

Pol.

Medaile hasičské

Stav

V.cena

D.cena

1567. ÚSTŘEDNÍ HASIČSKÁ JEDNOTA KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO - ZA ZÁSLUHY,
vyryto ALOIS DOLEJŠÍ / Žena klade kytici na hasičskou přilbu. NÁRO-
DOPISNÁ VÝSTAVA 1895 ŠMAKAL Bz 48 mm, etue
0/0 300,- 2400,-

Pol.

Medaile hasičské

Stav

V.cena

D.cena

1568. Hasič vynáší dívku z hořícího domu. JEDEN ZA VŠECHNY…./ Ve věnci vyry-
to SBOR HASIČŮ PACOV ZA 25 LET ČINNOSTI 1871 - 1946. Medaile
jako sbírka J. Šilera 7260 Bz 40 mm pův. ouško, A:dr.skvr.
1/1 170,- 400,-

Pol.

Medaile náboženské

Stav

V.cena

D.cena

1569. Dr. R. Hittmair, biskup v Linci, poprsí mírně zleva / Biskup biřmuje klečící
dívku a hocha LEO LIMPEL Ag 42 mm, původní podkladový lístek z roku
1926 30,- Kč
0/0 1000,- 1000,-

Pol.

Medaile náboženské

Stav

V.cena

D.cena

1570. Kardinál Hayes, poprsí zleva, 30. 4. 1924 / Velký znak TIFFANY & Co,
na hraně BRONZE bz 63 mm
1/1 600,- --.-
1571. Lev Skrbenský, arcibiskup pražský, poprsí zleva / NA PAMÁTKU SV. BIŘ-
MOVÁNÍ, scéna z obřadu Bz 24 mm, pův.ouš.
1/1 220,- --.-
1572. Ozdobný sloup, vlevo světec, vpravo znak / COMMUNITAS CAMPILIONI /
50 ve čtverci, 1972 Ag 999,9 31 mm
0/0 200,- --.-
1573. Sv. Cyril a Metoděj, mezi půl postavami kříž / PM s Ježíškem 2000 let od
narození Krista Ag 925, punc, 40 mm
PROOF 460,- --.-
1574. Sv. Ludmila, korunovaná půl postava / PM s Ježíškem 2000 let od
narození Krista Ag 925, punc, 40 mm
PROOF 460,- --.-
1575. Sv. Zdislava, korunovaná půl postava / PM s Ježíškem 2000 let od
narození Krista Ag 925, punc, 40 mm
PROOF 460,- --.-

Pol.

Medaile ostatní

Stav

V.cena

D.cena

1576. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE dělník a vědec / 250 let
inž. škol v Praze 1707 - 1957. Lev, lipové lístky FISCHER Tomb. 80 mm
1/1 340,- --.-
1577. Alfons Mucha - ČTVERO ROČNÍCH DOB, zpola obnažená stojící dívka,
secesní úprava / Barevný obrázek "ZIMA" v ozdobném ornamentu 70 mm, kapsle
PROOF 200,- --.-

Pol.

Medaile ostatní

Stav

V.cena

D.cena

1578. Václav Budovec z Budova, poprsí 1618 - 1621 / Výjev z pražské defene-
strace 25. 5. 1618 STEINER Ag 999 35 mm
PROOF 220,- 240,-
1579. Karel Starší ze Žerotína, poprsí 1618 - 1621 / Výjev z pražské defene-
strace 25. 5. 1618 STEINER Ag 999 35 mm
PROOF 220,- 240,-
1580. KONEC DRUHÉHO TISÍCILETÍ, Hradčany / Rok 2000 ANNO, orloj
Ag 999 34 mm, punc
PROOF 380,- --.-
1581. Ćeská republika 20 let, košatá lípa, v pozadí Hradčany 1993 - 2013 / Lev,
dvě orlice PRAVDA VÍTĚZÍ Ag 999 33 mm punc na hraně
PROOF 300,- 300,-
1582. Svatební tolar ČR, dvě holubice, 2007 / Tři zemské znaky KARTÁKOVÁ
Ag 999 40 mm + certifikát, pův.etue
PROOF 650,- --.-
1583. Medaile k 60. narozeninám. Poprsí děvčete s velkou kyticí / 60, kolem
květy BEJVL Ag 999 42 g 50 mm + certifikát, pův.etue
PROOF 850,- --.-

Pol.

Medaile Rakouských zemí a Rakousko - Uherska

Stav

V.cena

D.cena

1584. Medaile na Těšínský mír. Poprsí Josefa II. a Frederika II. proti sobě GER-
MANIA GAUDET / Dva sloupy, na nich dvě koruny, Boží oko, dole TES-
CHEN 13. 5. 1779 Tmavý kov 47 mm
-1/1- 460,- 500,-
1585. Mladistvé poprsí Marie Terezie zprava, opis / Revez mince s dvojhlavým orlem,
opis ARCHI DVX….TYROL 1760 33 mm, zbytky zlacení
1/1 130,- 180,-

Pol.

Medaile Rakouských zemí a Rakousko - Uherska

Stav

V.cena

D.cena

1586. Maršál Radecký, poprsí zprava, text / Na italské tažení 1848 - 1849, anděl
SCHARF Bz 55 mm A i R ďubky
1/1 1100,- --.-

Pol.

Medaile Rakouských zemí a Rakousko - Uherska

Stav

V.cena

D.cena

1587. Poprsí FJI. s řády, ve věnci / Cena za chov koní, kobyla a hříbě ve věnci
JUNKER Ag 41,5 x 49 mm, ovál A i R vlas.škr. m. o. (? )
1/1 1000,- 1000,-
1588. Revoluce ve Vídni 13. 3. 1848, scéna pouličních bojů / Ve věnci 1848
Bz 29 mm, pův.ouš.
1/1 140,- 220,-
1589. FJI. poprsí vpravo / 50. výročí vlády - 7. 5. 1898, opis a 6ti řádkový text
Bz zlac. 29 mm R: menší skvr., pův.ouš.
-1/1 150,- 220,-

Pol.

Medaile Rakouských zemí a Rakousko - Uherska

Stav

V.cena

D.cena

1590. František Ferdinand d´Este, poprsí s řády čelně / KLUB DER INDUSTIAE
LLEN FÜR WOHNUNGSENRICHTUNG IN WIEN 1891 - 1906 Bz 60 mm
Poprsí císařovny Alžběty zleva / Odhalení pomníku ve Vídni 1907. NEU-, pův.etue
1/1- 1200,- 1200,-

Pol.

Medaile Rakouských zemí a Rakousko - Uherska

Stav

V.cena

D.cena

1591. Poprsí císařovny Alžběty zleva / Odhalení pomníku ve Vídni 1907. NEU-
BERG Bz 18 x 27 mm včetně ouška
1/1 260,- 280,-
1592. Vídeň - mužský sbor Zlatý kovář, stylizovaná lyra / Na svitku not vavřínová
větvička, taktovka a pohár Bz postř. 22 mm, pův.ouš.
1/1 75,- 100,-
1593. Upomínka na císařské manévry u Chotovin a Tábora 1913. Poprsí FJI. a
Ferdinanda d´Este zlat. úprava 29 mm, u portr. část. setř.zlacení, pův.ouš.
1/1 200,- 240,-
1594. Dvojportrét FJI. a Viléma II. zleva / Rakouský a pruský voják si podávají
ruce Bz 16,5 mm
1/1 130,- 130,-

Pol.

Medaile Rakouských zemí a Rakousko - Uherska

Stav

V.cena

D.cena

1595. Josef II., ověnčené poprsí zprava 1766 - 1916 / Stojící Josef II. se vzty-
čenou levicí, před ním rodina SCHAEFER Tmavý kov 60 mm skvr.kor.
1/1 600,- 800,-

Pol.

Medaile ostatních států

Stav

V.cena

D.cena

1596. Rakousko rep. Christian Fred Francke 1799 - 1871 poprsí čelně, vyšší
relief / Pohled na dům, 12ti řádkový text, 1923 Bz 40 mm
1/1 260,- --.-

Pol.

Medaile ostatních států

Stav

V.cena

D.cena

1597. Španělsko. Ženská a mužská postava si podávají ruce DISSOCIATA
LOCIS SIC SPONSOR..XXIII APRIL MDCCVIII / Poprsí Karla III. a
Alžběty proti sobě CAROLUS III. DEI GRATIA… Ag 45 mm, litá, pův.ouš.
-1/2 2000,- --.-

Pol.

Medaile ostatních států

Stav

V.cena

D.cena

1598. Francie. Ludvík XVI. 1643 - 1715 Na paměť založení nemocnice v Paříži
1656 Poprsí Ludvíka vpravo / Kráčející žena s dítětem, opis, na hraně
punc pařížské mincovny, BRONZE sig. BERNARD KRÁSNÁ, R
1/1 2400,- 3800,-
1599. Francie. Ludvík XIV. LES COEVRS FDELLES pod korunou tři srdce /
CONSILIO NIL NISI, pod korunou znak se třemi liliemi Bz 24 mm
1/1 140,- --.-

Pol.

Medaile ostatních států

Stav

V.cena

D.cena

1600. Francie. Ludvík XV., poprsí zprava / AMPHITHEATRUM ANATOMICUM,
pohled na budovu, PARIS 1691 - MDCCXXI Ag 29 mm
2/2 400,- 400,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor