Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 1. dubna 2017

Pol.

Řecko - Thessalská liga - minc.Larissa 196 - 146 př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

1801. AE 20 mm A: hlava Apolla vpravo R: ΘEΣΣA / ΛΩN Athena vpr. S:2237 -1/1 220,- --.-
1802. AE 17 mm A: hlava Atheny vpravo R: kůň vpravo ΘEΣΣA / ΛΩN Sear 2238 1/1- 240,- --.-
1803. AE 17 mm A: hlava Atheny vpravo R: kůň vpravo ΘEΣΣA / ΛΩN Sear 2238 1/1 240,- --.-
1804. AE 17 mm A: hlava Atheny vpravo R: kůň vpravo ΘEΣΣA / ΛΩN Sear 2238 -1/1- 200,- 200,-
1805. AE 17 mm A: hlava Atheny vpravo R: kůň vpravo ΘEΣΣA / ΛΩN Sear 2238 -1/1- 200,- --.-

Pol.

Řecko - Aitolia 279 - 168 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1806. AE 20 mm A: hlava Aitolise vpravo R: AITΩ / ΛΩN nad a pod kopím a če-
listí kance Sear 2322 var., R
2/2 240,- --.-

Pol.

Řecko - Ionia - Miletos 6. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1807. 1/12 stateru 1,2 g A: polovina lva vlevo R: květinový motiv Sear 3533 1/1 500,- --.-
1808. 1/12 stateru 1,2 g A: polovina lva vlevo R: květinový motiv Sear 3533 1/1 500,- --.-
1809. 1/12 stateru 1,2 g A: polovina lva vlevo R: květinový motiv Sear 3533 1/1 500,- --.-
1810. 1/12 stateru 1,2 g A: polovina lva vlevo R: květinový motiv Sear 3533 -1/1 400,- 400,-

Pol.

Řecko - Mysia - Gambrion 4. - 3. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1811. AE 18 mm A: hlava Apolla vpravo R: Г - A - П v úsečích hvězdy Sear 3871 2/2 180,- --.-
1812. AE 10 mm A: hlava Apolla vpravo R: Г - A - П v úsečích hvězdy Sear 3871 -1/1 200,- --.-

Pol.

Řecko - Mysia - Pergamon 2. - 1. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1813. AE 19 mm A: hlava Atheny vpravo R: AΘHNAΣ / NIKHФΘPOY po stranách
trofeje Sear 3960, pěkná pat.
1/1 340,- --.-
1814. AE 19 mm A: hlava Atheny vpravo R: AΘHNAΣ / NIKHФΘPOY po stranách
trofeje Sear 3960, pěkná pat.
-1/1- 200,- --.-

Pol.

Řecko - Troas - Biritis cca 300 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1815. AE 11 mm A: vousatá hlava Kabeira vlevo R: kyj B - I / P - Y vše ve věnci
Sear 4058, pěkná pat.
1/1 200,- --.-
1816. AE 11 mm A: vousatá hlava Kabeira vlevo R: kyj B - I / P - Y vše ve věnci
Sear 4058
-1/1- 160,- --.-

Pol.

Řecko - Troas - Neandrea 350 - 310 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1817. AE 11 mm A: hlava Apolla vpravo R: NEAN, obilné zrno, hrozen vína Sear 4120, R 1/1 300,- --.-
1818. AE 11 mm A: hlava Apolla vpravo R: NEAN, obilné zrno, hrozen vína Sear 4120, R 1/1 280,- --.-

Pol.

Řecko - Aiolis - Kyme 4. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1819. AE 11 mm A: orel stojící vpravo R: jednouchá váza K - Y Sear 4186, pěkná pat. 1/1 240,- --.-
1820. AE 11 mm A: orel stojící vpravo R: jednouchá váza K - Y Sear 4186, pěkná pat. 1/1 240,- --.-
1821. AE 11 mm A: orel stojící vpravo R: jednouchá váza K - Y Sear 4186 -1/1- 180,- --.-

Pol.

Řecko - Aiolis - Kyme 3. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1822. AE 18 mm A: polovina koně cválajícího vpravo R: váza a monogram
Sear 4188
-1/1- 260,- --.-
1823. AE 17 mm A: polovina koně cválajícího vpravo R: váza a monogram
Sear 4188, pěkná pat.
-1/1- 260,- --.-
1824. AE 19 mm A: polovina koně cválajícího vpravo R: váza a jiný monogram
než v položce 1823 Sear 4188
-1/1- 260,- --.-

Pol.

Řecko - Aiolis - Elaia 4. - 3. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1825. AE 10 mm A: hlava Atheny vlevo R: obilné zrno mezi dvěmi olivovými
ratolestmi Sear 4204, pěkná pat.
-1/1- 200,- --.-

Pol.

Řecko - Lesbos - Neontechos 2. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1826. AE 10 mm A: hlava Atheny vpravo R: sova vpravo NE Sear 4223, pěkná pat., R -1/1- 200,- --.-

Pol.

Řecko - Ionia - Teos 521 - 478 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1827. Ag hemiobol 0,25 g A: hlava gryfa vpravo R: incusní čtverec Sear: 0 1/1 400,- --.-
1828. Ag hemiobol 0,27 g A: hlava gryfa vpravo R: incusní čtverec Sear: 0 1/1 400,- --.-
1829. Ag hemiobol 0,27 g A: hlava gryfa vpravo R: incusní čtverec Sear: 0 1/1 400,- --.-
1830. Ag hemiobol 0,20 g A: hlava gryfa vpravo R: incusní čtverec Sear: 0 1/1 400,- --.-

Pol.

Řecko - Lydia - Sardy 2. - 1. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1831. AE 15 mm A: hlava Apolla vpravo R: ΣAPΔI / ANΩN, po stranách kyje, vše
ve věnci, monogram Sear 4736, pěkná pat.
1/1 200,- 200,-

Pol.

Řecko - Sýrie - Antiochia ad Orontem, autonomní ražba za Flaviovců 1. stol. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1832. AE 16 mm A: hlava Apolla vpravo R: palmová větev Sear 0 2/2- 120,- --.-

Pol.

Řecko - Zeugitana - Cartago 3. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1833. AE 29 mm A: hlava Tanit vlevo R: kráčející kůň vpravo Sear 6534, pěkná pat. -2/2- 360,- --.-

Pol.

Řecko - Makedonie - Philip II. 359 - 336 př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

1834. AE 18 mm A: hlava Apolla vpravo R: jezdec na koni vpravo, ФIΛIППOY,
pod koněmmonogram a caduceus Sear 6698, pěkná pat.
-1/2 200,- --.-
1835. AE 18 mm A: hlava Apolla vpravo R: jezdec na koni vpravo, ФIΛIППOY,
Sear 6698
-1/1- 200,- --.-
1836. AE 18 mm A: hlava Apolla vpravo R: jezdec na koni vpravo, ФIΛIППOY,
Sear 6698
2/2 150,- --.-
1837. AE 18 mm A: hlava Apolla vlevo R: jezdec na koni vpravo, pod koněm
monogram E Sear 6699, pěkná pat.
-1/1- 240,- --.-
1838. AE 11 mm A: hlava Herakla ve lví kůži vpravo R: kyj nad ním ΦIΛIΠ dole ΠOY
půlměsíc Sear 0 Draganov 263, R
-1/2 160,- --.-
1839. AE 11 mm A: hlava Herakla ve lví kůži vpravo R: kyj nad ním ΦIΛIΠ dole ΠOY
půlměsíc Sear 0 Draganov 263, R
-1/2 160,- --.-

Pol.

Řecko - Makedonie - Alexander III. 336 - 323 př .n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1840. AE 18 mm A: hlava Herakla ve lví kůži vpravo R: kyj, AΛEΣANΔPOY toulec
monogram Г Sear 6739, pěkná pat.
-1/1- 200,- --.-
1841. AE 18 mm A: hlava Herakla ve lví kůži vpravo R: kyj, AΛEΣANΔPOY toulec
Sear 6739
2/2 160,- --.-
1842. AE 18 mm A: hlava Herakla ve lví kůži vpravo R: toulec, B.A, kyj, Sear 6742 -1/1- 200,- --.-
1843. AE 18 mm A: hlava Herakla ve lví kůži vpravo R: toulec, B.A, kyj S:6742 -1/1 200,- --.-
1844. AE 16 mm A: hlava Apolla vpr. R: kůň pádí vpravo AΛEΣANΔPOU mono-
gram A ve V Sear 6744, A:nep.exc
1/1 240,- --.-
1845. AE 16 mm A: hlava Apolla vpr. R: kůň pádí vpravo AΛEΣANΔPOU mono-
gram "položené Y" Sear 6744
1/1- 220,- --.-
1846. AE 16 mm A: hlava Apolla vpr. R: kůň pádí vpravo AΛEΣANΔPOU mono-
gram štít Sear 6744, pěkná pat.
-1/1- 200,- --.-
1847. AE 16 mm A: hlava Apolla vpr. R: kůň pádí vpravo AΛEΣANΔPOU mono-
gram štít Sear 6744
1/2 200,- --.-
1848. AE 16 mm A: hlava Apolla vpr. R: kůň pádí vpravo AΛEΣANΔPOU mono-
gram E Sear 6744, pěkná pat.
2/2 150,- --.-
1849. AE 16 mm A: makedonský štít s bleskem uprostřed R: přilbice B A
Sear: 0 Draganov 477, pěkná pat.
-1/1- 180,- --.-

Pol.

Řecko - Makedonie - Kassander 319 - 297 př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

1850. AE 19 mm A: hlava Herakla vpravo R: mladík na koni vpravo, nápis
Sear 6754, pěkná pat.
-1/2 200,- --.-
1851. AE 19 mm A: hlava Herakla vpravo R: mladík na koni vpravo, nápis
monogram M Sear 6754
2/1- 180,- --.-
1852. AE 19 mm A: hlava Herakla vpravo R: mladík na koni vpravo, nápis
monogram A Sear 6754, pěkná pat.
2/1- 180,- --.-

Pol.

Řecko - Makedonie - Antigonos Gonatas 277 - 239 př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

1853. AE 16 mm A: hlava Atheny v přilbici vpravo R: Pan vztyčuje trofej,
Sear 6786 var. Draganov 697 lehce zbarbarizovaná
1/1 200,- --.-
1854. AE 17 mm A: makedonský štít s monogramem Antigona R: přilbice, pod
ní BA - ΣI Drag. 700 Sear 6788, pěkná pat.
-1/1- 200,- --.-

Pol.

Řecko - Thrácké království - Lysimachos 323 - 281 př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

1855. AE 13 - 15 mm A: hlava mladého Herakla vpr., R: BAΣI / ΛYΣI ve věnci
Sear 6822
1/1 220,- --.-

Pol.

Řecko - Seleukovci - Antichos III. 223 - 187 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1856. AE 18 mm A: hlava Apolla vpravo R: trojnožka, opis Sear 6953 var. -1/1- 200,- --.-
1857. AE 18 mm A: hlava Apolla vpravo R: trojnožka, opis Sear 6953 var. -1/1- 200,- --.-
1858. AE 18 mm A: hlava Apolla vpravo R: trojnožka, opis Sear 6953 var. 2/1- 160,- --.-
1859. AE 18 mm A: hlava Apolla vpravo R: trojnožka, opis v Rv. kontramarka
býk vpravo Sear 6953 var. kontr. -1, R
2/1- 260,- --.-
1860. AE 13 mm A: portrét R: sedící Apollon vlevo 3/2 80,- --.-

Pol.

Alexander Severus 222 - 235

Stav

V.cena

D.cena

1861. AE sestercius R: PM TR PX COS ( ? vše nečitelné ) stojící Annona vlevo 3/3 60,- --.-

Pol.

Gallienus 253 - 268

Stav

V.cena

D.cena

1862. Billon antoninian R: IOVI PROPVGNAT, v levém poli of. XI, Jupiter kráčí
vlevo,otáčí se a drží blesk Řím rok 264 - 6 Sear 10244, pěkná pat.
-1/1- 140,- 140,-
1863. Billon antoninian R: VIRTVS AVG stojící Mars vlevo s globem a kopím,
vpravo v poli P Řím rok 261 - 2 Sear 10401, pěkná pat.
-1/1- 120,- 120,-
1864. AE 16 mm R: korunovaný portrét vpravo / stojící bohyně vlevo, v poli B, olám. 2/2 70,- --.-

Pol.

Claudius II. Gothicus 268 - 270

Stav

V.cena

D.cena

1865. AE 19 mm A: korunované poprsí vpravo R: PROVIDENTIA AVG Providen-
tia vpravo s rohem hojnosti
2/2 110,- --.-
1866. AE 18 mm R: stojící bohyně vlevo 2/2 90,- 90,-

Pol.

Aurelianus 270 - 275

Stav

V.cena

D.cena

1867. AE antoninian R: CONCORDIA MILI Concordia vlevo se dvěmi standar-
tami minc. Siscia 271 Sear 11528, nep.ned.
1/1 120,- --.-
1868. AE antoninian R: ORIENS AVG Sol stojí vlevo mezi dvěmi zajatci, v exc.
XXI Г Serdica rok 274 Sear 11572
-1/2 100,- 100,-

Pol.

Diocletianus 284 - 305

Stav

V.cena

D.cena

1869. AE 20 mm poreformní radiátus R: CONCORDIA MILITVM, v poli MB
Heraclea 295 - 8 Sear 12833
-1/1 100,- 100,-
1870. AE 20 mm poreformní radiátus R: CONCORDIA MILITVM, v poli MB
Heraclea 295 - 8 Sear 12833
-1/1 100,- 100,-

Pol.

Maximianus 286 - 305, 306 - 308, 310

Stav

V.cena

D.cena

1871. AE antoninian 21 mm R: CONCORDIA MILITVM Maximianus dostává Victorii
od Concordie, vylom.
-2/2 80,- --.-

Pol.

Maximianus jako augustus 310 - 313

Stav

V.cena

D.cena

1872. Follis 21 mm R: GENIO AVGVSTI Genius vlevo obětuje nad oltářem,
v exc. SMN, v ploše S mínc. Nicomedia Sear 14828, pěkná pat.
1/1 240,- --.-

Pol.

Licinius I. 308 - 324

Stav

V.cena

D.cena

1873. AE follis 24 mm R: IOVI CONSERVATORI Jupiter vlevo s globem, v poli
věnec vlevo, A vpravo v exc. SM.TS minc. Thessalonika Sear 15209
-1/1- 120,- --.-
1874. Follis 20 mm R: IOVI CONSERVATORI Jupiter stojí vlevo, drží Victorii,
orel u nohou, v exc. SIS, vpravo v poli A minc. Siscia Sear 15211, pěkná pat.
1/1 140,- --.-
1875. Follis 22 mm R: IOVI CONSERVATORI Jupiter stojí vlevo, drží Victorii,
orel u nohou, v exc. SIS, vpravo v poli A minc. Siscia Sear 15211, pěkná pat.
1/1 140,- --.-
1876. Follis 22 mm R: IOVI CONSERVATORI AVGG Jupiter s Victorií a kopím, orel
u nohou, v exc. SMHT, v poli Г Heraclea 312 Sear 15233, pův.postř.
1/1 200,- --.-
1877. Follis 23 mm R: IOVI CONSERVATORI AVG NN Jupiter s Victorií vlevo,
orel s věncem, v exc TS.A minc. Thessalonika Sear 15251
1/1- 120,- 120,-
1878. Follis 24 mm R: IOVI CONSERVATORI AVG NN Jupiter s Victorií vlevo, orel
v exc. TSA, minc. Thessalonika 312 - 13 Sear 15251
2/1- 100,- --.-
1879. AE follis 18 mm R: PROVIDENTIAE AVGG, táborová brána, 3 věže minc.:SMHA -1/1- 85,- 85,-
1880. AE follis 22 mm R: SOLI INVICTO COMITI Sol vlevo s glóbem, v poli F
v exc. A*T minc. Ticinum 312 - 3 Sear 15289, pěkná pat.
-1/1- 120,- --.-

Pol.

Constantinus I. 307 - 337

Stav

V.cena

D.cena

1881. AE 23 mm R: SOLI INVICTO COMITI stojící Sol vlevo se vztaženou rukou,
drží globus, v poli FT, lakov.
2/1- 100,- --.-
1882. AE follis 21 mm R: IOVI CONSERVATORI Jupiter vlevo s Victorií, orel
u nohou, vpravo Г, v exc. SIS minc. Siscia 311 Sear 15934
1/1 100,- --.-
1883. AE follis 22 mm R: IOVI CONSERVATORI Jupiter vlevo s Victorií, orel
u nohou, vpravo Г, v exc. SIS minc. Siscia 311 Sear 15934, nep.ned.
1/1 100,- --.-
1884. AE follis 21 mm R: IOVI CONSERVATORI Jupiter vlevo s Victorií, orel
u nohou, v poli S, v exc. SMN minc. Nicomedia 313 - 7 Sear 15943, pěkná pat.
1/1 120,- --.-
1885. AE follis 23 mm R: IOVI CONSERVATORI AVGG NN Jupiter vlevo s Victorií,
orel u nohou, v exc. TS B minc. Thessalonika 312 - 3 Sear 15972, pěkná pat.
1/1 150,- 150,-
1886. AE follis 23 mm R: IOVI CONSERVATORI AVGG NN Jupiter vlevo s Victorií,
orel u nohou, v exc. TS B minc. Thessalonika 312 - 3 Sear 15972, pěkná pat.
1/1 240,- --.-
1887. AE follis 20 mm R: SOLI INVICT COMITI stojící Sol s globem vlevo, v poli
T - F v exc. S.ARL minc. Arles 316 Sear 16076, pěkná pat.
-1/1- 100,- --.-
1888. AE follis 20 mm R: SOLI INVICT COMITI stojící Sol s globem vlevo, v poli
T - F v exc. S.ARL minc. Arles 316 Sear 16076
-1/1- 100,- --.-
1889. Follis 20 mm R: SOLI INVICTO COMITI Sol vlevo, v poli R - F v exc. RS
minc. Řím rok 313 Sear 16095, pěkná pat.
1/1 150,- --.-
1890. AE 19 mm R: CONSTANTINI ANADANAE Victorie sedí vlevo, před ní
trofej a zajatec, minc. Constantinopolis rok 328 Sear 16191, n.st.kor., R
2/1 100,- --.-
1891. AE centenionalis R: DN CONSTANTINI MAX AVG okolo věnce, uvnitř
VOT XX, v exc. T SIS minc. Siscia 3. dílna, rok 321-4 Sear 16220, pěkná pat.
1/1 90,- 90,-
1892. AE centenionalis R: PROVIDENTIAE AVG táborová brána, v exc. SMNA,
minc. Nocomedia, 1. dílna rok 324 - 5 Sear 16257, pěkná pat.
1/1 90,- --.-
1893. AE centenionalis R: ROMAE AETERNAE, sedící Roma vpravo, drží štít s
X / V minc. Řím 318 - 9 Sear 16277, pěkná pat.
-1/1- 120,- --.-
1894. AE centenionalis R: SARMATIA DEVIOTA Victorie kráčí vpravo, drží
trofej a palmovou ratolest, před ní zajatec, SIRM minc. Sirmium 324 -
325 Sear 16286, R
1/1 340,- --.-
1895. AE centenionalis R: VICTORIAE LAETAE PRINC PERP oltář, dvě Victorie se
štítem, v exc. TAQ minc. Arles 319 Sear 16298, R
1/1- 100,- --.-
1896. AE centenionalis R: VICTORIAE LAETAE PRINC PERP oltář, dvě Victorie se
štítem, v exc. P.ARL minc. Arles 319 - 20 Sear 16299, R
1/1 120,- --.-
1897. AE redukovaný centenionalis R: GLORIA EXERCITVS, dva vojáci, dvě
standarty, v exc. CONS A minc. Constantinopolis 330-3 Sear 16354, pěkná pat.
1/1 60,- 60,-
1898. AE 16 mm R: GLORIA EXERCITVS dva vojáci, jedna standarta, nep.okr. -1/1- 70,- --.-
1899. AE 15 mm R: GLORIA EXERCITVS dva vojáci, jedna standarta -1/1- 65,- --.-
1900. AE 17 mm R: GLORIA EXERCITVS dva vojáci, dvě standarty SCO.ST, nep.ned. 1/1- 75,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor