Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 1. dubna 2017

Pol.

Isaac II. 1185 - 1195

Stav

V.cena

D.cena

2001. Billon aspron trachy A: sedící Panna Maria čelně, vlevo a vpravo hvězdy
R: stojící panovník čelně minc. Constantinopolis Sear: 2003 Aus 65.5, nep.ned.
2/1 180,- 180,-
2002. Billon aspron trachy A: sedící Panna Maria čelně, vlevo a vpravo hvězdy
R: stojící panovník čelně minc. Constantinopolis Sear: 2003 Aus 65.5, nep.perf.
1/1 180,- 180,-

Pol.

Království Elymais - Phraates polovina 2. stol. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

2003. AE drachma A: poprsí vlevo, trojzubec R: ПPA R: stojící Artemis vpravo,
opis Sear 5899, pěkná pat.
1/1- 200,- 200,-

Pol.

Indie - Mauriové - Mahapadma Nanda 346 - ? př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

2004. Ag karskapana minc. Magadha 20 x 13 mm Mitch. 4044 -1/1- 400,- 400,-

Pol.

Indie - Mauriové - království Samprati 216 - 207 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

2005. Ag karskapana minc. Patali Putra 15 x 14 mm Mitch. 4196 1/1 240,- --.-

Pol.

Indie - Puntas - Ahichnatra 150 - 80 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

2006. Billon karskapana A: znak R: nápis v incusním čtverci Mitch. 4339 1/1 160,- 170,-

Pol.

Indie - Mogulové - Akbar Veliký 963 - 1014 H 1556 - 1605

Stav

V.cena

D.cena

2007. Cu dam 20,70 g 967 H minc. Narnol Mitch. 3120 1/1- 180,- 180,-

Pol.

Severní Afrika - Ceuta 12. - 13. století

Stav

V.cena

D.cena

2008. Ag čtvercový anonymní dirham, imitace dirhemu Muwahhidů Mitch. 532, 2 ks -1/1- 300,- --.-
2009. Ag čtvercový anonymní dirham, imitace dirhemu Muwahhidů Mitch. 532, 2 ks -1/1- 300,- --.-

Pol.

Chorezm - šáhové Muhmad Šáh 596 - 617 H 1200 - 1220

Stav

V.cena

D.cena

2010. Cu dirham bez mincovny a data A: jezdec vpravo R: třířádkový nápis
Mitch. 915, nedor.
-1/1- 140,- --.-

Pol.

Ajúbovci - As - Sálih Ajjúb 637 - 647 H 1239 - 1249

Stav

V.cena

D.cena

2011. Cu fals Mitch. 0, nep.ned. 1/1 120,- --.-

Pol.

Zlatá Horda - Janibeg Chan 742 - 758 H 1341 - 1357

Stav

V.cena

D.cena

2012. AE fals 752 H minc. Seral Mitch. 1529, nep.ned. -1/1- 70,- 70,-

Pol.

Krymští chánové - Ghazi Girey II. 996 - 1017 H 1588 - 1608

Stav

V.cena

D.cena

2013. Ag akče ( 996 H ) minc. Guzlu Retow 10 var., nep.ned. -1/1- 120,- --.-
2014. Ag akče ( 996 H ) minc. Shancyq Gozlu Retow 81, nep.ned. -1/1- 120,- --.-

Pol.

Krymští chánové - Salamat Girey I. 1017 - 1019 H 1608 - 1610

Stav

V.cena

D.cena

2015. Ag akče 1017 H, minc. Guzlu Ret. 1 var, nep.exc. -1/1 120,- --.-

Pol.

Krymští chánové - Islam Girey III. 1054 - 1064 H 1644 - 1650

Stav

V.cena

D.cena

2016. Ag akče b. l. minc. Bachčisaraj Ret. 1, nedor. -1/1- 100,- --.-
2017. Ag akče b. l. minc. Bachčisaraj Ret. 2, nedor. -1/1- 100,- --.-
2018. Ag akče ( 1054 H ) minc. Bachčisaraj Ret. 2 var., nedor. -1/1- 120,- --.-
2019. Ag akče b. l. minc. Bachčisaraj Ret. 3, nedor. 1/1 120,- --.-
2020. Ag akče ( 1054 h ) minc. Bachčisaraj Ret. 3 var., nep.ned. 1/1 140,- --.-
2021. Ag akče b. l. minc. Bachčisaraj Ret. 0, nedor. -1/1- 120,- --.-

Pol.

Persie - Partové - Artaban IV. 213 - 224

Stav

V.cena

D.cena

2022. AE 8 mm A: portrét vlevo 3/2 60,- --.-

Pol.

Sýrie

Stav

V.cena

D.cena

2023. Parthia AE 10 mm A: portrét vlevo R: nelze identifikovat 3/3 50,- --.-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

2024. Ivo Halačka: Vládní mincovnictví na našem území. 252 + 290 stran. Vydala
ČNS pobočka Brno 1980, 2 ks
Z 180,- --.-
2025. Ivo Halačka: Vládní mincovnictví na našem území. 252 + 290 stran. Vydala
ČNS pobočka Brno 1980, vázané. Kniha s podpisem autora, 2 ks
Z 130,- --.-
2026. Ivo Halačka: Vládní mincovnictví na našem území. 252 + 290 stran. Vydala
ČNS pobočka Brno 1980, 2 ks
Z 120,- 150,-
2027. Jiří Chvojka: Ražby poslední českobudějovické mincovny. 175 stran +
tabulky. Vydalo Jihočeské muzeum České Budějovice 1986
N 28,- 28,-
2028. Zdeněk Nechanický: Mincovnictví Leopolda I. 1657 - 1705. 232 stran.
Vydala ČNS pobočka Hradec Králové 1991.
N 70,- --.-
2029. Zdeněk Nechanický, Oldřich Šafář: Kladské mincovnictví. 113 stran +
tabulky. Vydala ČNS pobočka Hradec Králové 1983
Z 26,- 26,-
2030. Jan Bobek: Mincovnictví olomouckých biskupů. 122 stran, vázaná. Vydala
ČNS pobočka v Brně 1986
N 100,- --.-
2031. Vlastislav Novotný: Mince Marie Terezie. 157 stran, vydání 1994 N 40,- 50,-
2032. Miloslav Nový: Mince Františka Lotrinského. 73 stran, vydání 1981 Z 40,- 50,-
2033. Eduard Polívka: Mince Josefa II. a Leopolda II. 149 stran, vydání 1985 Z 40,- 50,-
2034. Vlastislav Novotný: Mince Františka I. 121 stran, vydání 1993 N 40,- 50,-
2035. Eduard Polívka: Mince Ferdinanda V. 79 stran, vydání 1976 Z 30,- 30,-
2036. Eduard Polívka: Mince a medaile Františka Josefa I. 110 stran,s podpi-
sem autora, vydání 1982
Z 40,- --.-
2037. Serhyy Yatsenko, Maxim Zagreba, Alois Plaček. Mince SSSR 1921 - 1991
98 stran, Kijev - Bratislava 2015, z ukrajinského originálu. Oběhové mince
jubilejní mince všechny kovy, žetony, tokeny. Vyobrazení, tržní ceny
Alois Plaček: Německo - český a česko - německý numismatický slov-
ník, 170 stran Brno 2006, 2 ks
N 320,- 320,-
2038. Jindřich Marco: Mincovní značky celého světa, ARTIA, v němčině N 50,- --.-
2039. Jindřich Marco: Mincovní a mincmistrovské značky na ražbách habsbur-
ské monarchie. 87 stran, vydání 1983, s podpisem autora
N 100,- 100,-
2040. Zdeněk Petráň, Pavel Radoměřský: Encyklopedie české numismatiky.
347 stran, 1300 hesel, 400 pérovek, vydání 1996, vázaná
N 110,- 130,-
2041. Jiří Sejbal: Dějiny peněz na Moravě. Blok Brno 1979 209 st.+ 68 tab., váz. Z 40,- --.-
2042. Jan Bajer: Papírová platidla ČSR 1919 - 93, ČR + SR 1993 - 2003 5. pře-
pracované vydání 238 stran. vázaná
N 80,- 80,-
2043. Jan Bajer: Papírová platidla ČSR 1919 - 93, ČR + SR 1993 - 2003 5. pře-
pracované vydání 238 stran. vázaná
N 160,- --.-
2044. Emanuela Nohejlová - Prátová: Základy numismatiky. Academia Praha,
2. vydání, 336 stran, 64 černobílých, 4 strany barevné přílohy, vázaná
Z 50,- 50,-
2045. Emanuela Nohejlová - Prátová: Krása české mince. Orbis Praha 1955,
191 stran, na každé dvojstraně zvětšená mince a popis, vázaná
Z 40,- 40,-
2046. Soupis numismatické literatury v Kroměřížské zámecké knihovně. 110 stran
+ 48 obr. příloh, vázané. Okresní muzeum v Kroměříži 1974
N 17,- --.-
2047. Deutsche Münzen 1871 - 1932, Lipsko 1976, něm. text, formát A4, vázaná
130 stran. Všechny mince vyobrazeny, včetně kolonií a porcelánových,
ročníky, náklady
N 30,- 60,-
2048. Transpress Lexikon Numismatik. Berlín 1976, 429 stran, vázaná, vyobrazení
v textu
Z 36,- --.-
2049. Ivan Vápenka: Tvůrci československých platidel 1919 - 1979. ČNS pobočka
v Hradci Králové, 179 str., vždy foto autora, životopis, autogram, ukázka
platidla
N 28,- 95,-
2050. Aukční katalogy firmy Aurea číslo 14. - 18. Aukce č. 16 ruské mince, 5 ks Z 50,- 110,-
2051. Aukční katalogy firmy Klim, papírová platidla. 25. aukce ( sbírka J. Holny ),
27. aukce ( sbírka Z. Netrvala ), 30. aukce 42 stran + 27 barevné foto, 3 ks
Z 30,- 110,-
2052. Ivan Simeonov Záhady mincovnictví Anchialie ( Pomorie ). 47 stran, vyobrazeno
86 typů mincí, text v bulharštině ( resume anglicky a francouzsky )
křída, vlastnoruční podpis autora
N 80,- 110,-
2053. Ivan Karajotov: Mincování Mesembrie. 130 stran, tabulky, obr. také v textu,
v bulharštině. Historické muzeum v Burgasu 1992
N 50,- 80,-
2054. Sotnikova, Spaskij: Tisíciletí starých ruských mincí 10. - 11. století. 240 stran,
v ruštině Leningrad 1982
N 80,- 80,-
2055. I. V. Sokolova: Mince a pečeti krymského Chersonu. 136 stran, 20 tabu-
lek. Vydavatelstvo Iskustvo 1983, v ruštině
N 70,- 70,-
2056. Bohuslav Hlinka: Atentáty na peníze. 328 stran, nakl. Svoboda 1987 N 50,- --.-
2057. Jaroslav Kudrnáč: Zlato v Pootaví. Oblastní muzeum v Písku, text, 37
tabulek foto i mince, mapy
N 40,- 40,-
2058. Alexej Pludek: Český král Karel IV. 126 stran, vyobrazení v textu. Pano-
ráma 1979
N 30,- 30,-

Pol.

Karel IV. 1346 - 1378

Stav

V.cena

D.cena

2059. Pražský groš Sm. 6, nedor. -2/2- 160,- 190,-
2060. Pražský groš Sm. 6 -2/3 140,- 180,-

Pol.

Zhořelec - město - 2. polovina 15. století

Stav

V.cena

D.cena

2061. Peníz Rad. VI / 6, nedor. -1/2 100,- --.-

Pol.

Vladislav II. Jagelonský 1471 - 1516

Stav

V.cena

D.cena

2062. Pražský groš -2/2- 170,- 170,-
2063. Pražský groš, nedor. -2/2 160,- 160,-

Pol.

Ludvík Jagelonský 1516 - 1526

Stav

V.cena

D.cena

2064. Malý peníz jednostranný Sm 56, pod "R" tečka 2/ 90,- 110,-
2065. Malý peníz jednostranný Sm. IV / 61, nedor. 2/ 140,- 140,-
2066. Malý peníz jednostranný -2/ 100,- --.-

Pol.

Ferdinand I. 1526 - 1564

Stav

V.cena

D.cena

2067. Bílý peníz jednostranný, b.l. K. Hora, nelze přidělit MKČ 80, nedor. -1/ 75,- --.-
2068. Malý peníz jednostranný b.l. K. Hora, nelze přidělit MKČ 82, nedor. 2/ 75,- --.-
2069. Malý peníz jednostranný b.l. K. Hora, nelze přidělit MKČ 83, hvězdička, nedor. -1/ 85,- 85,-

Pol.

Maxmilian II. 1564 - 1576

Stav

V.cena

D.cena

2070. Bílý peníz - nelze blíže určit, kor. 2/ 110,- --.-

Pol.

Rudolf II. 1576 - 1611

Stav

V.cena

D.cena

2071. Tolar 1997 K. Hora Ag 40 mm, punc KOPIE ČM 0/0 950,- --.-

Pol.

Leopold I. 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

2072. 3 krejcar 1698 Praha, Egerer MKČ 1425 bez stuh, oválný štítek, dr.vada 2/2 150,- 150,-

Pol.

Karel VI. 1711 - 1740

Stav

V.cena

D.cena

2073. 3 krejcar 1739 Praha, Scharff MKČ 1840 otř.portr., nep.vyl. 2/1- 170,- --.-

Pol.

Marie Terezie 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

2074. 3 krejcar 1765 Praha, Erdmann MKČ 1973 2/1- 360,- --.-
2075. 3 krejcar 1765 Praha, Erdmann MKČ 1973 otřelý portr., nep.okroj. 2/2 380,- --.-
2076. 1 krejcar 1761 P Praha Nov. 10 1/1- 80,- 85,-
2077. 1 krejcar 1762 P Praha Nov. 10, nedor. -1/2 60,- 60,-
2078. Grešle 1760 b. zn. Nov. 9 1/1- 100,- 120,-

Pol.

František II. 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

2079. 6 krejcar 1800 C Praha Nov. 13 1/1 150,- 150,-
2080. 3 krejcar 1800 C Praha Nov. 12 otřelý vlas -1/1- 200,- --.-
2081. 3 krejcar 1800 C Praha Nov. 12 otřelý vlas 2/1- 120,- --.-

Pol.

Ferdinand V. 1835 - 1848

Stav

V.cena

D.cena

2082. 10 krejcar 1839 C Praha Hipmann MKČ 2056 R: dr. vada kovu, nep.hr. -1/1- 110,- 240,-
2083. 6 krejcar 1848 C revoluční ražby Nov. 28 MKČ 2057 1/1 150,- 150,-
2084. 6 krejcar 1848 C revoluční ražby Nov. 28 MKČ 2057 R: vada kovu, A:škr. -1/1- 150,- --.-
2085. 5 krejcar 1840 C Praha zbytky zlac., úhoz, dírka 2/2 20,- --.-

Pol.

Leopold I. 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

2086. Grešle 1671 Opolí MKČ 1684 1/1- 120,- 160,-

Pol.

Karel VI. 1711 - 1740

Stav

V.cena

D.cena

2087. 3 krejcar 1712 Vratislav, Nowak MKČ 1924, dírka -2/1- 44,- 44,-

Pol.

Olomouc arcibiskupství - Karel II. Liechtenstein 1664 - 1695

Stav

V.cena

D.cena

2088. 3 krejcar 1670, dírka -1/1 95,- 95,-

Pol.

Salzburg - Leonard z Keutschachu 1495 - 1519

Stav

V.cena

D.cena

2089. 2 fenik 1519 Šm. 4 - A - 17 65,- 80,-

Pol.

Salzburg - Michael z Küenburku 1554 - 1560

Stav

V.cena

D.cena

2090. Krejcar ltp. nečitelný, nedor. -1/ 65,- --.-
2091. 2 fenik 1556 2/ 70,- --.-
2092. 2 fenik 1555, 155. (?), 2 ks -1-2 120,- --.-

Pol.

Salzburg - Johan Jakob Khuen - Belasi 1560 - 1586

Stav

V.cena

D.cena

2093. 2 fenik 1566 -1/ 80,- 80,-
2094. 2 fenik 1567 -1/ 80,- 80,-
2095. 2 fenik 1573 1/ 100,- 100,-
2096. 2 fenik 1578 -1/ 80,- 80,-

Pol.

Salzburg - Wolf Dietrich z Raitenau 1587 - 1612

Stav

V.cena

D.cena

2097. 2 fenik 1596 Šm 24 - D - 17 1/ 130,- 140,-
2098. 2 fenik 1600, nep.ned. 1/ 100,- 100,-

Pol.

Salzburg - Paris Lodron 1619 - 1653

Stav

V.cena

D.cena

2099. 2 krejcar 1624 Šm. 31 - A - 16 2/1- 80,- 110,-

Pol.

Salzburg - Max Gandolph Küenburg 1668 - 1687

Stav

V.cena

D.cena

2100. Krejcar 1678 Šm. 43 - B - 17 1/1 150,- 150,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor