Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 1. dubna 2017

Pol.

Bankovky ostatních zemí

Stav

V.cena

D.cena

3201. Rusko. 10 rubl 1909 sér. HH pokl. Šipov + Bogatyrev WPM 11 c), NEPER -2/ 10,- --.-
3202. RSFSR. 50 kopějek 1923 38 x 34 mm WPM 155 nahoře nepatrně, NEPER
zastřiženo do obrazu
-1/ 20,- --.-
3203. SSSR. 3 rubl, 1 rubl obě 1938 WPM 214, 213 nep.skvr., přelož. roh, NEPER, 2 ks 2/ 10,- 10,-
3204. Slovenská republika 1993 -. 50 Sk 1995 1.6.1995 sér. C BHK SK 6 c), NEPER 1/ 200,- --.-
3205. USA. 1 dollar 1995 sér. J WPM 496, NEPER N 30,- --.-
3206. USA. 1 dollar 2006 sér. B WPM 496, NEPER N 30,- --.-
3207. USA. 1 dollar 2009 sér. B WPM 496, NEPER N 30,- --.-
3208. Uzbekistan. 1000 sum 2001 sér. MZ WPM 82, NEPER N 20,- --.-
3209. Uzbekistan. 1000 sum 2001 sér. MI WPM 82, NEPER, 2 ks N 30,- --.-
3210. Uzbekistan. 100, 50, 25, 10, 5, 3, 1 sum 1994, NEPER, 7 ks N 150,- --.-
3211. Zambie. 50 kwache b.d. ( 1986 - 1988 ) sér. 37/F WPM 28, NEPER N 30,- --.-
3212. Zimbabwe. 100 dollars 2006 sér. AA Reserve bank, NEPER N 20,- --.-

Pol.

Odznaky regionální

Stav

V.cena

D.cena

3213. Bradlo. Odhalení pomníku 23. IX. 1928, poprsí M. Štefánika zprava
ŠPANIEL 32 x 32 mm, jehla
1/ 190,- 190,-
3214. Chrast u Chrudimě. Odhalení pomníku R. Štefánika 1937. Prostovlasé
poprsí zprava BŘEZA Bz 25 x 29 mm, jehla
1/ 130,- --.-
3215. Ležáky. Ležáky 1942 - 1963 24 x 11 mm dr.stopa kor., jehla 1/ 20,- --.-
3216. Mladá Boleslav. DZBZ ( Dukelský závod branné zdatnosti ) 1974. Mistrov-
ství ČSR. Dukelský památník, vlajky, na závěsu 1944 - 1974 / 1000 let
Mladé Boleslavi 1894 - ŠKODA - 1974
1/ 65,- --.-
3217. Ostrá Hůrka. Oslavy 70. narozenin Petra Bezruče 12.9.1937. Památník
PICHL Bz plech 35 x 33 mm, jehla
1/ 20,- --.-
3218. Praha. Kruhový štít, po obvodu tečky, v horní části velký znak Prahy, pod
ním tři kroužky a větvička KREMNICA Ag 18 x 21 mm, jehla
1/ 240,- --.-
3219. Praha. Pohled na Hradčany přes Vltavu, vlevo monogram "VŠ". Nošeno
jako brož. Ag 59 x 37 mm " prořezávaný ", špendlík
1/ 90,- 90,-
3220. Tábor. Výstava 1929 v Táboře. Poprsí muže s cepem a ženy s knihou.
Plech 34 x 39 mm, špendl.
1/ 60,- --.-
3221. Tábor. PRESIDENT V MĚSTĚ ŽIZKOVĚ 1938, socha husitského bojov-
níka 17 x 37 mm, jehla
1/ 85,- --.-

Pol.

Odznaky osobností

Stav

V.cena

D.cena

3222. Jungmann Josef. 1847 - 1947, poprsí mírně zleva, před ním otevřená
kniha a lipová větvička 24 x 32 mm, špendl.
1/ 34,- 34,-
3223. Masaryk T. G. TÝDEN OSVĚTY. Poprsí T.G.M v čapce Bz plech 16x26 mm, špendl. 1 20,- 24,-
3224. Štefánik M. R. Poprsí v brigadýrce 11 x 15 mm " vysekávaný ", jehla 1/ 50,- 50,-

Pol.

Odznaky vojenské

Stav

V.cena

D.cena

3225. Ve štítu vousatý portrét starce. DESÁTĚ VÝROČÍ ZALOŽENÍ P. PLUKU
PROKOPA VELIKÉHO V HRADCI KRÁLOVÉ 4. A 5. VI. 1927 23 x 33 mm, jehla
1/ 120,- --.-
3226. Československý dobrovolec 1918 - 1919. Na dvojramenném kříži meč
14 x 20 mm, jehla
1/ 120,- --.-
3227. Půl postavy vojáka v přilbě, nese prapor PĚŠÍ PLUK 22. ARAGONSKÝ,
dole nápis 10. VÝROČÍ PLUKU 1918 - 1928 30 x 26 mm, jehla
1/ 160,- --.-
3228. Stojící mužská postava před obeliskem ODHALENIE POMNÍKA PADLÝM
VOJAKOM V TRNAVE 1929 26 x 39 mm, jehla
1/ 120,- --.-
3229. Za zástavou s českým lvem pohled na Turnov SLAVNOST ROZVINUTÍ
PRAPORU 1929 TURNOV 27 mm, jehla
1/ 150,- --.-
3230. Půl postavy vojáka s praporem, pohled na Pardubice, VÝSTAVA TĚLES-
NÉ VÝCHOVY A SPORTU V PARDUBICÍCH 5. VII. 1931 37 x 23 mm, jehla
1/ 140,- --.-
3231. Na zástavě jezdec na koni ODEVZDÁNÍ STANDARTY DĚL. ODDÍLU Č. 81
5. a 6. VII 1934 KOSTELEC NAD ORLICÍ 33 x 44 mm, jehla
1/ 180,- --.-
3232. Poprsí vojáka v přilbě s praporem na rameni DEN BRANNOSTI OPOČNO
11. VIII. 1935 Bz plech 29 x 37 mm, jehla
1/ 150,- --.-
3233. Na standartě pohled na městské hradby VĚNOVÁNÍ STANDARTY DĚLO-
STŘEL. PL. 53 MĚSTEM JOSEFOVEM 26.- 27.X.1935 35 x 44 mm, jehla
1/ 170,- --.-
3234. Půl postavy vojáka v přilbě, s puškou PĚŠÍ HLÍDKA DOBROVOLCŮ V
DUCHCOVĚ 1850 7. III. 1937 LÁNY 31 x 41 mm, jehla
1/ 180,- --.-
3235. Ve štítu sv. Jiří zabíjí draka DEN BRANNOSTI VYSOKÉ MÝTO 1937
26 x 32 mm, jehla
1/ 120,- --.-
3236. Oválný a špičatý štít MANIFESTAČNÍ SJEZD ČS. DOBROVOLCŮ 1918 -
19 V BRNĚ 1938 26 x 31 mm, jehla
1/ 120,- --.-
3237. Voják v přilbě troubí na polnici ČS. DOMOBRANA Z ITÁLIE TEREZÍN
26. VI. 1938 20 x 37 mm, jehla
1/ 190,- 190,-
3238. Na standartě znak s českým lvem pod korunou 1. ČS. PP. NA SLOVENSKU
1918 - 1919 31 x 38 mm, jehla
1/ 220,- --.-
3239. Vojenská hudba, 1. republika, lipové lístky, lyra, meč 48 x 42 mm, " vyse-
kávaný ", původní dírka pro našití, st.měď.
1/ 190,- --.-
3240. Svaz Stráže svobody. " SS ", poprsí tří vojáků před vlajkami. SILOU K DEMO-
KRACII, DEMOKRACIÍ K MOCI Bz plech 25 x 29 mm, jehla
1/ 120,- --.-
3241. Svaz bojovníků. " SB ", ruka s puškou Ag 17 x 15 mm, špendl. 1/ 75,- --.-
3242. Za postavou námořníka prapor s nápisem TĚŠÍNSKO, v pozadí loď, 1918
I. ÚNORA 1938 KOTOR těžký Bz 16 x 22 mm, jehla
1/ 180,- --.-
3243. Půl postavy muže s praporem na rameni 136. SBOR S. S. STRAŠNICE
30 x 30 mm, vyšší relief, jehla
1/ 240,- --.-
3244. V kruhu český lev, dole nápis PRAVDA VÍTĚZÍ 38 x 33 mm, jehla 1/ 170,- 170,-
3245. Pod stojícím lvem zleva ve štítu DNY BRANNOSTI 1946 SB ROZTOKY
U PRAHY 29 x 43 mm, jehla
1/ 170,- --.-
3246. 1. sjezd slovenských partyzánů, 2. - 4. 8. 1946 v Bratislavě. Stojící party-
zán v pláštěnce s puškou Bz plech 17 x 35 mm, jehla
1/ 40,- --.-
3247. Poprsí Fr. Palackého zleva. 30. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 11. STŘEL. PLUKU
1918 - 1948 1798 - 1948 24 x 31 mm, jehla
1/ 120,- --.-
3248. 30. výročí založení čs. domobraneckých praporů z Itálie 1918 - 1948.
Stojící voják s puškou 17 x 28 mm, špendl.
1/ 190,- --.-
3249. Hlava vojáka v přilbě, za ním ratolest TRENČÍN 1918 - 1958 KRAGUJE-
VAČ 20 mm, jehla
1/ 95,- --.-
3250. Límcová nášivka "8 " 22 x 17 mm 1/ 65,- --.-
3251. Límcová nášivka "38 " 26 x 17 mm 1/ 65,- --.-
3252. Límcová nášivka "109 " 33 x 18 mm 1/ 65,- --.-
3253. Pohraniční vojsko NEPROJDOU 3 - starší typ Krubl 31 - 3 - 2, šroub 1/ 190,- --.-
3254. Psovod VB - 2. stupeň 35 x 46 mm, šroub 1/ 260,- --.-
3255. Vojenské letectvo. Pilot 2. typ Krubl 36 - 1 - 1, šroub 1/ 140,- --.-
3256. Vojenské letectvo. Pilot mistr 2. typ Krubl 36 - 1 - 2, šroub 1/ 140,- 140,-
3257. Vojenské letectvo. Letovod 2. typ Krubl 36 - 1 - 3, šroub 1/ 140,- --.-
3258. Vojenské letectvo. Radiotechn. zabezp.- palubní 2. typ Krubl 36 - 2 - 1, šroub 1/ 140,- 140,-
3259. Vojenské letectvo. Řízení letového provozu 2. typ Krubl 36 - 3 - 2, šroub 1/ 140,- --.-
3260. Vojenské letectvo. Radiotech. zabezp. - pozemní 2. typ Krubl 36 - 2 - 3, šroub 1/ 140,- --.-
3261. Vojenské letectvo. Inž. techn. služba - palubní 2. typ Krubl 36 - 3 - 1, šroub 1/ 140,- 140,-
3262. Vojenské letectvo. Pilot 2. typ jako Krubl 36 - 1 - 1, ale celý stříbrný, šroub 1/ 140,- --.-
3263. Vojenské letectvo. Inž.-techn.služba - pozemní 2. typ Krubl 36 - 3 - 3, šroub 1/ 140,- --.-
3264. Vojenské letectvo. Techn. a pozemní zabezpečení 2. typ Krubl 36 - 3 - 2, šroub 1/ 140,- --.-
3265. Vojenské letectvo. Inž.tech. služba 2. typ Krubl 36 - 1 - 1 MINIATURA 31mm, šroub 1/ 130,- 130,-
3266. Armáda ČR, generální štáb, český a anglický text- Znak na mečících
Bk 80 mm, částečně zlatá úprava + manžetový knoflík + spona na kra-
vaty. Vše v originální etui 18,5 x 13 cm
1/ 160,- 160,-
3267. Velká Británie. 303 peruť orig. etue, šroub 1/ 180,- 180,-
3268. Velká Británie. 600 peruť LONDON 33 x 37 mm, šroub 1/ 240,- 240,-
3269. PAMÁTNÁ ČS. OPEVNĚNÍ 4. HRANIČÁŘSKÉHO PLUKU HLUČÍN 1938 -
1998, pohled na opevnění 32 mm, šroub
1/ 280,- 280,-
3270. PARAŠUT. V trojúhelníkovém, nahoře zaobleném odznaku černý trojúhel-
ník, v něm padák, překrytý lvem 35 x 54 mm, šroub
1/ 650,- --.-
3271. Vojenská visačka na kůži s kroužkem. Ve štítu sova, před ní meč 1/ 100,- --.-
3272. Vojenská visačka na kůži s kroužkem. Ve štítu otevřená kniha a zkřížené
meče
1/ 100,- --.-

Pol.

Odznaky legionářské

Stav

V.cena

D.cena

3273. Pohled na městskou věž. II. ŽUPNÍ SJEZD ČSL OBCE LEGIONÁŘSKÉ
13. VI. 1926 V RAKOVNÍKU 28 mm, jehla
1/ 180,- --.-
3274. Poprsí vojáka v přilbě, drží znak a lipovou větvičku SJEZD LEGIONÁŘŮ
V JABLONCI N. N. 2. IX. 1928 34 x 28 mm, jehla
1/ 180,- --.-
3275. Hlava legionáře v přilbě zleva, SJEZD LEGIONÁŘŮ LITOMYŠL 1929 Bz, jehla 1/ 150,- 150,-
3276. Nad městskou branou portréty tří legionářů. VI. ŽUPNÍ SJEZD Č. O. L.
VE SLANÉM 4. - 5. VII. 1931 24 x 39 mm, jehla
1/ 190,- --.-
3277. Postavy legionářů tří front ŽUPNÍ SJEZD Č. O. L. 21. VI. 1936 HRONOV
29 x 37 mm, jehla
1/ 140,- --.-
3278. Portrét legionáře v přilbě zleva, ŽUPNÍ SJEZD LEGIONÁŘŮ HRÁDEK n/N.
1933 28 mm, špendl.
1/ 220,- --.-
3279. Legionář u praporu. BDÍME, VZPOMÍNÁME, PRACUJEME. ZBOROV
1917 - 1937 sig. AB minc. Kremnica, jehla, 2 ks
1/ 80,- 80,-
3280. PĚŠÍ PLUK 4. P. V. 1917 - 1937. JAN GAYER 4. ČERVEN 1918, portrét
legionáře 20 x 18 mm, jehla
1/ 190,- --.-
3281. Poprsí legionáře v brigadýrce, v pozadí silueta města. ŽUPNÍ SRAZ 12. - 13.
6. 1937 V JOSEFOVĚ 30 mm, jehla
1/ 150,- --.-
3282. Ruský legionář s nasazeným bodlem na pušce jde vpravo SPOŘILOV -
ZBOROV 2. VII. 1917 - 29. VI. 1937 Bz plech 19 x 38 mm, jehla
1/ 150,- --.-
3283. Poprsí legionáře v čapce JAN GAYER 4. ČERVEN 1918. PĚŠÍ PLUK
4. P. V. 1917 - 1937 20 x 18 mm, jehla
1/ 120,- --.-
3284. Vedle půl postavy legionáře obrněný vlak ŽELEZNIČÁŘI LYSÁ N. / L.
1938 OBRNĚNÝM VLAKŮM V MILOVICÍCH 40 x 28 mm, jehla
1/ 240,- 240,-
3285. Portréty tří legionářů zleva, JEDNOTA Č. OL. VRCHLABÍ. ULOŽENÍ PRSTI
V SOKOLOVNĚ 11. ZÁŘÍ 1938 Těžký Bz 23 x 30 mm, jehla
1/ 130,- --.-
3286. Půl postavy ruského legionáře s puškou zprava 1918 BACHMAČ 1948
ČS. O. L. JEDNOTA KRNOV 25 x 25 mm, jehla
1/ 120,- 120,-
3287. Poprsí legionáře v klobouku s perem zleva. P. P. 35 FOLIGNO 1918 - 1948
15 x 16 mm, jehla
1/ 150,- --.-

Pol.

Odznaky sportovní

Stav

V.cena

D.cena

3288. I. celostátní spartakiáda 1955. Cvičenec s lipovou větvičkou, vlajky ( ba-
revné ) 28 x 37 mm, špendl.
1/ 75,- --.-
3289. OH Atlanta 1992. Čs. vlajka, pod ní zlaté olympijské kruhy a lipová větvička
23 x 22 mm, úchyt
1/ 50,- --.-
3290. OH Atlanta. Pod čs. vlajkou ATLANTA 1996, olympijské kruhy, pod nimi
100 25 x 25 mm, úchyt
1/ 42,- --.-

Pol.

Odznaky sokolské

Stav

V.cena

D.cena

3291. IX. všesokolský slet. Slavnostní sletový odznak členstva. Novák IX / 9
vlaječka nep. poškozena
1/ 20,- --.-
3292. Zájezd československé obce sokolské na Slovensko a Podkarpatskou
Rus 1936. Mapa republiky, dvě holubice KULHÁNEK, stužka, chybí špendl.
1/ 70,- --.-
3293. SLET SOKOLSTVA PRAŽSKÉHO KRAJE V TÁBOŘE 1935. Sedící sokol,
pod ním text, dole Kotnov, 33 x 43 mm, trikolora, špendl.
1/ 40,- 40,-
3294. BRATR JAN ČAPEK 1918 - 1938. Portrét v sokolské čapce 25 mm, vysoký
relief, trikolora, špendl.
0/ 140,- --.-

Pol.

Odznaky hasičské

Stav

V.cena

D.cena

3295. Hasič troubící na polnici KRAJINSKÝ SJEZD OHJ V KROMĚŘÍŽI 7. - 8.
VIII. 1948 28 x 37 mm, jehla
1/ 140,- --.-

Pol.

Odznaky myslivecké

Stav

V.cena

D.cena

3296. V oválu smrková větvička, lipové lístky a klasy, znak před rokem 1961 31x39 mm 1/ 120,- --.-
3297. Hlava jelena desateráka čelně, s křížkem mezi parožím " vysekávaný "
25 x 27 mm pro uchycení dva špičaté hroty
1/ 70,- --.-

Pol.

Odznaky ocenění pracovní činnosti

Stav

V.cena

D.cena

3298. Průkopník 8. pětiletky ( slovenský text ). V zaobleném štítu "5", text, klasy,
část děrného štítku, na závěsu hvězdička 32 x 55 mm, špendl.
1/ 95,- --.-

Pol.

Odznaky náboženské

Stav

V.cena

D.cena

3299. Sv. Michal zápasí s drakem Bz 34 x 29 mm, "vysekávaný",chybí část uchycení 1/ 130,- --.-

Pol.

Odznaky ostatní

Stav

V.cena

D.cena

3300. Z vavřínového věnce ční ruka s prsty k přísaze, druhá drží prapor, upro-
střed sloup 28. IX. 1914 1918 25 x 34 mm, jehla
1/ 40,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor