Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 30. září 2017

Pol.

Marcus Aurelius jako caesar, pod Antoninem Piem 139 - 161

Stav

V.cena

D.cena

301. Ag denár R: TR POT XI COS II stojící Virtus vlevo Řím 156 - 7 Sear 0 Seaby 721 -1/1 700,- --.-

Pol.

Faustina mladší + 175

Stav

V.cena

D.cena

302. Ag denár. Posmrtná ražba za Marca Aurelia R: CONSECRATIO oltář se
zavřenými dveřmi Řím 176 Sear 5217
-1/1 700,- --.-

Pol.

Faustina mladší + 175

Stav

V.cena

D.cena

303. Ag denár R: IVNONI REGINAE stojící Juno vlevo, drží palmu a kopí, páv
u nohou Ŕím 161 - 175 Sear 5256 starý podložní štítek, pěkná pat.
-1/1- 500,- 500,-

Pol.

Faustina mladší + 175

Stav

V.cena

D.cena

304. Ag denár R: SAECVM FELICIT trůn se dvěmi dětmi Řím 161 Sear 5260, tm.pat. 1/1 500,- --.-

Pol.

Faustina mladší + 175

Stav

V.cena

D.cena

305. Ag denár R: SALVS sedící Salus vlevo, had okolo oltáře Řím 161-75 Sear 5262 -1/1- 500,- 500,-

Pol.

Faustina mladší + 175

Stav

V.cena

D.cena

306. Ag denár R: VESTA, sedící Vesta vlevo Řím 161- 175 Sear 5270 1/1 650,- --.-

Pol.

Lucilla - dcera Marca Aurelia

Stav

V.cena

D.cena

307. Ag denár R: VENVS stojící Venus vlevo, drží jablko a kopí Řím 164 - 166
Sear 5491 v Av mimo portrét slabý vryp
2/2 400,- --.-

Pol.

Septimus Severus 193 - 211

Stav

V.cena

D.cena

308. Ag denár R: ANNONAE AVGG stojící Annona vlevo, nohu na přídi lodi,
v ruce roh hojnosti a obilné klasy minc. Laodicea rok 198 Sear 6262, R
-1/1- 500,- --.-

Pol.

Septimus Severus 193 - 211

Stav

V.cena

D.cena

309. Ag denár R: IOVI PROPVGNATORI, Jupiter vpravo, metá blesky Řím
199 Sear 6291
1/1 650,- 650,-

Pol.

Septimus Severus 193 - 211

Stav

V.cena

D.cena

310. Ag legionářský denár R: LEG XI CL v exc. TR P COS legionářský orel
mezi dvěma standartami Řím 193 Sear 0 Seaby 26 RIC 12, R
-1/1- 1600,- --.-
311. AE denár R: PAR AR AD TRP VI COS II PP kráčející Victorie vlevo, drží
věnec a pateru minc. Laodicea 198 Sear 6321, nep.okr., R
1/1- 300,- 300,-
312. Ag denár R: PM TR III COS PP Minerva vlevo se štítem a kopím Řím
195 Sear 6326 var.
1/2 460,- --.-

Pol.

Septimus Severus 193 - 211

Stav

V.cena

D.cena

313. Ag denár R? PROFECTIO AVG Severus na koni vpravo minc. Loadicea
197 Sear 6353, R
1/1 800,- --.-

Pol.

Septimus Severus 193 - 211

Stav

V.cena

D.cena

314. AE denár R: VIRTVS AVG Severus na koni vpravo, kopím poráží partského
nepřítele Řím 199 Sear 6388, RR
2/1- 500,- --.-

Pol.

Julia Domna + 217

Stav

V.cena

D.cena

315. Ag denár R: IVNO Juno vlevo s pávem u nohou Řím 209 Sear 6588 1/1 600,- --.-

Pol.

Caracalla jako caesar pod Septimem Severem prosinec 195 - leden 198

Stav

V.cena

D.cena

316. Ag denár R: MARTI VLTORI kráčející Mars vpravo Řím 198 Sear 6675 -1/2 400,- 420,-
317. Ag denár R: PRINCIPI IVVENTVTIS Caracalla před trofejí Řím rok 197
Sear 6677 dobově redukovaný střižek, R
-1/1- 380,- 400,-

Pol.

Caracalla 198 - 217

Stav

V.cena

D.cena

318. Ag antoninian R: P M TR P XVIIII COS IIII PP kráčející lev vlevo, v tlamě
blesk Řím 216 Sear 6774 var. Seaby 368 RIC 283 c, R
-1/1- 2400,- --.-
319. AE denár R: PMTR PXX COS IIII PP stojící Sol vlevo se zvednutou rukou,
v druhé drží bič Řím 217 sear 6848, R
2/1- 280,- 320,-

Pol.

Caracalla 198 - 217

Stav

V.cena

D.cena

320. Ag denár R: PART MAX PONT TR P IIII dva zajatci sedí zády k trofeji
Řím 201 Sear 6853 starý podkladový štítek
1/2 500,- --.-

Pol.

Caracalla 198 - 217

Stav

V.cena

D.cena

321. Ag denár R: PONTIF TR P V IIII COS II stojící Mars vlevo, opírá se o štít,
drží kopí Sear 0 Seaby 424
1/1 700,- 900,-

Pol.

Julia Domna pod Caracalou + 217

Stav

V.cena

D.cena

322. Ražená medaile 31 mm v podobě sestercia R: IVNONI LVCINAE typ
Sear 7115 1. polovina 20. století KRÁSNÁ
0/0 500,- 500,-

Pol.

Elabagalus 218 - 222

Stav

V.cena

D.cena

323. Ag antoninian R: MARS VICTOR Mars kráčí vpravo, drží kopí Řím 218 -
219 Sear 7491, pěkná pat., R
1/1 1800,- --.-

Pol.

Julia Paula 1. manželka Elabagala

Stav

V.cena

D.cena

324. Ag denár R: CONCORDIA sedící Concordia vlevo Řím 220 Sear 7655, R 1/2 1600,- --.-

Pol.

Julia Maesa - babička Elagabala

Stav

V.cena

D.cena

325. Ag denár R: SAECVLI FELICITAS Felicitas obětuje nad oltářem vlevo
Řím rok 220 - 2 Sear 7757, R
1/1 750,- --.-

Pol.

Julia Maesa - babička Elagabala

Stav

V.cena

D.cena

326. AE denár R: SAECVLI FELICITAS Falicitas vlevo, obětuje nad oltářem
Řím 220 - 222 Sear 7757, R
1/1 500,- --.-

Pol.

Alexander Severus 222 - 235

Stav

V.cena

D.cena

327. Ag denár R: Annona vlevo, drží obilné klasy a roh hojnosti, modius u nohou
Řím 226 Sear 7857
1/1- 600,- --.-

Pol.

Alexander Severus 222 - 235

Stav

V.cena

D.cena

328. Ag denár R: ANNONA AVG stojící Annona vlevo, drží obilné klasy a roh
hojnosti, příď lodi Řím 228 Sear 7858
1/1 600,- --.-

Pol.

Julia Mamea matka Severa Alexandra

Stav

V.cena

D.cena

329. AE denár R: VENVS VICTRIX stojící Venus vlevo, u nohou štít Řím 231
Sear 8216, R
-1/1 360,- 420,-

Pol.

Maximinus I. 235 - 238

Stav

V.cena

D.cena

330. Ag denár R: FIDES MILITVM Fides stojí vlevo, drží standartu v obou rukách
Ŕím 236 - 238 Sear 8307
2/2 500,- 500,-

Pol.

Maximinus I. 235 - 238

Stav

V.cena

D.cena

331. Suberátní denár, hybridní ražba, kdy Rv je Severa Alexandra R: MARS
VLTOR Mars se štítem a kopím, kráčí vpravo Sear 0 Seaby 159, nep.hr., RR
-1/1- 600,- --.-

Pol.

Maximinus I. 235 - 238

Stav

V.cena

D.cena

332. Ag denár R: PAX AVGVSTI stojící Pax vlevo, drží větvičku a žezlo Řím
235 - 236 Sear 8310 RIC 12 KRÁSNÝ, pěkná pat.
1/1 1500,- --.-

Pol.

Gordianus III. 238 - 244

Stav

V.cena

D.cena

333. Ag antoninian R: CONCORDIA MILIT sedící Concordia vlevo Řím 240
Sear 8606 RIC 65
1/1 500,- 550,-

Pol.

Gordianus III. 238 - 244

Stav

V.cena

D.cena

334. Ag denár R: PIETAS AVGVSTI Pietas vlevo, ruce roztažené k žehnání
Pamětní ražba na svatbu Gordiana a Tranquiliny Řím 241-2 Sear 8677, R
1/1 900,- --.-

Pol.

Philipus I. 244 - 249

Stav

V.cena

D.cena

335. Ag antoninian R: LAETIT FVNDAT stojící Laetitia vlevo, drží věnec a
kormidlo Řím 244 - 245 Sear 8935
1/1 550,- --.-

Pol.

Philipus I. 244 - 249

Stav

V.cena

D.cena

336. Ag antoninian R: SAECVLARES AVGG jelen vpravo, v exc. V. Pamětní
ražba k 1000. výročí založení Říma Řím 248 Sear 8958 RIC 19, R
1/1 1800,- 1800,-

Pol.

Otacliia Severa manželka Philipa I.

Stav

V.cena

D.cena

337. Ag antoninian R: PIETAS AVG stojící Pietas vlevo, ruku nad oltářem,
v poli Δ Řím 244 - 245 Sear 9153 RIC 115
-1/2 360,- 420,-

Pol.

Otacliia Severa manželka Philipa I.

Stav

V.cena

D.cena

338. Sestercius R: CONCORDIA AVG SC, sedící Concordia vlevo, drží pateru
a dvojitý roh hojnosti Ŕím 245 - 247 Sear 9164 RIC 203 a, pěkná pat.
-1/1- 1200,- 1200,-

Pol.

Philipus II. jako caesar 244 - 247

Stav

V.cena

D.cena

339. Ag antoninian R: PIETAS AVGVSTOR náboženské předměty Řím 246 -
246 Sear 9239
-1/1 500,- 650,-

Pol.

Trajanus Decius 249 - 251

Stav

V.cena

D.cena

340. Ag antoninian R: DACIA Dacia stojí vlevo, drží standartu zakončenou
vlčí hlavou Řím 250 - 251 Sear 9368, tm.pat.
2/1 300,- 340,-

Pol.

Herennia Etruscilla manželka Trajana Decia

Stav

V.cena

D.cena

341. Ag antoninian R: PVDICITIA AVG Pudicitia sedící vlevo Řím 250 Sear 9495 1/1 750,- --.-

Pol.

Valerianus II. jako caesar pod Valerianem a Gallienem 256 - 258

Stav

V.cena

D.cena

342. Billon antoninian ( stříbřitý vzhled ) R: FIDES MILITVM legionářský orel
mezi dvěmi standartami, neznámá syrská mincovna 256-8 Sear 10730, vada stř., R
2/1 360,- 460,-

Pol.

Postumus 260 - 269

Stav

V.cena

D.cena

343. Billon antoninian R: PAX AVG, vlevo v poli P, minc. Kolín 265 - 8
Sear 10967 zcela nep. okr., pěkná pat.
1/1 400,- --.-

Pol.

Aurelianus 270 - 275

Stav

V.cena

D.cena

344. AE antoninian R: IOVI CONSER Aurelianus dostává globus od Jupitera
v exc. *S Serdica 272 Sear 11542, pěkná pat.
1/1 240,- --.-
345. AE antoninian R: ORIENS AVG stojící Sol vlevo se vztyčenou rukou, vlevo
zajatec Milan 273 Sear 11564
1/1- 180,- --.-
346. AE antoninian R: ORIENS AVG Sol s globem stojí vlevo, před ním zajatec
v exc. S Řím 273 Sear 11565
-1/1- 180,- --.-

Pol.

Tacitus 275 - 276

Stav

V.cena

D.cena

347. AE antoninian R: RESTITVT ORBIS minc. Antioch Sear 11802, R 1/1- 360,- 360,-

Pol.

Probus 276 - 282

Stav

V.cena

D.cena

348. AE antoninian R: CONCORDIA MILITVM Victoria drží věnec, proti ní Probus,
v exc. XXI MC, v poli "V" minc. Cyzicus Sear 11968 původní postříbř.
-1/1 200,- 200,-

Pol.

Carus 282 - 283

Stav

V.cena

D.cena

349. AE antoninian R: VIRTVS AVG Carus a Carinus si podávají globus s Victo-
rií, v poli A, v exc. XXI Sear 12188 zbytky pův. postříbření
-1/1 300,- --.-

Pol.

Carinus jako caesar 282 - 283

Stav

V.cena

D.cena

350. AE antoninian R: PIETAS AVG obětní náčiní v exc. R-Z ( = 7. ofic. )
Řím 282 Sear 12296, R
-1/1- 280,- 280,-
351. AE antoninian R: AETERNIT AVG Aeternitas stojí vlevo, drží globus, na něm
fenix, v exc. KAГ Řím 284 - 285 Sear 12340, pěkná pat.
-1/1- 280,- 300,-

Pol.

Carinus jako augustus 283 - 285

Stav

V.cena

D.cena

352. AE antoninian R: FELICIT PVBLICA Felicitas vlevo, opřený o sloup, v exc.
QXXI minc. Ticinum 283 Sear 12343 zcela nep. nedor.
1/1 300,- 320,-
353. AE antoninian R: FELICITAS PVBLICA, v exc. XXI minc. Ticinum 283
Sear 12343
-1/1 340,- --.-

Pol.

Claudius a Augustus

Stav

V.cena

D.cena

354. Makedonie - Thessalonika AE 21 mm A: hlava Claudia vlevo R: hlava
Augusta vpravo Vrb. 2994, RR
2/2 300,- --.-

Pol.

Nero 54 - 68

Stav

V.cena

D.cena

355. Egypt, minc. Alexandria. Billon tetradrachma A: poprsí Nera s paprsčitou
korunou vlevo LIT ( rok 13 ) R: poprsí Tiberia vpravo Curt. 175
Dorb. 18 k KG 14.101 starý podložní štítek
-1/1- 1500,- --.-

Pol.

Trajanus 98 - 117

Stav

V.cena

D.cena

356. AE 26 mm R: kráčející Nike vpravo s věncem a palmovou ratolestí Vrb.3018, R 2/2 460,- --.-

Pol.

Trajanus 98 - 117

Stav

V.cena

D.cena

357. Ag drachma R: ΔHMЄΣ YΠAT B ( 2. konsulát 98 - 99 n. l. ), dvě lyry,
nad nimi sova Sear 1046, R
1/1 1600,- 1600,-

Pol.

Hadrianus 117 - 138

Stav

V.cena

D.cena

358. Egypt, minc. Alexandria. AE 35 mm R: odpočívající Nil, vlevo pod ním
krokodýl, R
3/2 600,- --.-

Pol.

Sabina - manželka Hadriana

Stav

V.cena

D.cena

359. Cilicia - Tarsus AE 31 mm R: BOYAH TAPCEΩN ΠHTROY trůnící postava
vlevo hází kamínky do vázy Sear 1315, pěkná pat., RR
-2/2- 600,- --.-

Pol.

Antonius Pius 138 - 161

Stav

V.cena

D.cena

360. Thrakie - Anchialo ( Pomorie ) AE 20 mm R: stojící Herkules s kyjem a
lví kůží vpravo Vrb. 540, R
-1/1- 260,- 280,-

Pol.

Marcus Aurelius 161 - 180

Stav

V.cena

D.cena

361. Thessalie AE 26 mm R: KOINON ΘEΣΣAΛΩN Athena s kopím a štítem
vpravo Sear 1553 var., R
2/2 600,- --.-

Pol.

Commodus 177 - 192

Stav

V.cena

D.cena

362. Troas - Alexandria Troas AE 23 mm R: COL AVG TROAS chrám, ukazující
levou stranu a průčelí o 4 sloupech, uprostřed socha na podstavci S:0, RR
3/2 260,- 280,-

Pol.

Septimus Severus 193 - 211

Stav

V.cena

D.cena

363. Bythynie - Nicomedia AE 26 mm R: průčelí chrámu o 8 sloupech Sear 0, RR 2/2 340,- --.-

Pol.

Caracalla 198 - 217

Stav

V.cena

D.cena

364. Thrakie - Serdica ( Sofie ) AE 29 mm R: říční bůh odpočívá, drží větev
Vrb. 337, pěkná pat., R
2/2 320,- --.-
365. Thrakie - Serdica ( Sofie ) AE 30 mm R: Herakles stojí vlevo, drží lví kůži,
vpravo kyj Vrb. 380 var., pěkná pat., R
2/2 380,- --.-
366. Makedonie - Stobi R: MVNI STOB Victorie s věncem vlevo Vrb. 3970, pěkná pat., R -1/1- 340,- --.-
367. Makedonie - Thessalonika AE 24 mm R: stojící Niké vpravo, drží štít Vrb.0, R -1/1- 320,- --.-
368. Bythynie - Nicaea AE 27 mm R: NIKAIEΩ / N galera s mnoha veslaři a
kormidelníkem pluje proti vlnám vlevo, na přídí stojí Serapis, na zádi
sedí Caracala s kopím, za ním standarta BMC 74a tab. XXXIII/5 Sear 0, RRR
-2/2- 500,- --.-
369. Bythinie - Brosias ( Bursa ) AE 26 mm R: Zeus sedí na trůnu vlevo, drží
kopí a pateru Sear 0, R
2/2 240,- --.-

Pol.

Julia Mamea

Stav

V.cena

D.cena

370. Makedonie - Pella AE 25 mm R: COL IVL AVG PELLA sedící Pan na
skále vlevo, se zvednutou rukou Vrb. 2853, nep.kor., R
-1/1 340,- --.-

Pol.

Gordianus III. 238 - 244

Stav

V.cena

D.cena

371. Horní Moesie - Viminacium AE 22 mm R: stojící Minerva mezi lvem a býkem,
v exc. AN I Vrb. 91, pěkná pat.
1/1 340,- --.-
372. Thrakie - Deultum AE 25 mm A: hlava s paprsčitou korunou R: Diana
s lukem vpravo, pes u nohou Vrb. 2135, pěkná pat.
-1/1- 280,- 340,-
373. Thrakie - Hadranopolis AE 25 mm R: Demeter stojí vlevo, drží obilné klasy
a dlouhou pochodeň Vrb. 2114
2/1- 340,- --.-
374. Thrakie - Hadranopolis AE 22 mm R: stojící Hermes vlevo, drží Kesia a
přes rameno dlouhý caduceus vrb. 2268
-1/1 340,- --.-
375. Thrakie - Hadrianopolis AE 30 mm R: Hygie a Asklepius se svými atri-
buty, mezi nimi malý Telesphór Vrb. 0 dosud nepublikovaná mince, napr.ražb., RRR
-1/1- 500,- --.-
376. Makedonie - Pella AE 25 mm R: sedící městská bohyně vlevo COL IVL
AVG PELLA Vrb. 2861 vada střižku v Av., pěkná pat., R
-1/1 360,- --.-
377. Makedonie - Thessalonika AE 25 mm R: trojnožka, nahoře pět kuliček,
v poli Π - V / Θ - I Vrb. 3138 var.
-1/1- 280,- 280,-

Pol.

Philipus I. 244 - 249

Stav

V.cena

D.cena

378. Horní Moesie - Viminacium AE 29 mm R: stojící Minerva mezi lvem a býkem
v exc. AN VIIII Vrb. 129, pěkná pat.
-1/1- 360,- --.-

Pol.

Philipus I. 244 - 249

Stav

V.cena

D.cena

379. Thrakie - Deultum AE 22 mm R: Nemesis vlevo, drží váhy, u nohou kolo
Vrb. 2436
1/1 320,- 320,-
380. Thrakie - Deultum AE 24 mm R: Serapis v chitonu, nakročený vpravo,
drží příčně žezlo Vrb. 2446, R:nep.ned.
1/1- 300,- --.-
381. Makedonie - Pella AE 25 mm R: COL IVL AVG PELLA Pan sedí vlevo
na skále, pod ním píšťalka Vrb. 2864 krajový střižek, pěkná pat., R
1/1 320,- --.-
382. Makedonie - Thessalonika AE 25 mm R: okřídlená Niké vlevo, drží rato-
lest, před ní urna s palmou Vrb. 3166, R
1/2 300,- --.-

Pol.

Valerianus I. 253 - 260

Stav

V.cena

D.cena

383. Galatia - Ancyra AE 24 mm R: tři urny, nahoře MHT, dole ANKV Sear 0, nepr.stř., R 2/1- 300,- --.-

Pol.

Gallienus 253 - 268

Stav

V.cena

D.cena

384. Egypt - Alexandria billon tetradrachma R: stojící Athena rok 12 ЧB
KG 90.79, st.kor.
1/1 200,- 260,-

Pol.

Gallienus 253 - 268

Stav

V.cena

D.cena

385. Egypt - Alexandria billon tetradrachma LIG = rok 15 ( 267 / 8 ) orel vlevo
s otočenou hlavou vpravo, v zobáku věnec KG 90.97
-1/1- 600,- 600,-

Pol.

Salonina + 278

Stav

V.cena

D.cena

386. Thessaly AE 22 mm ( 4 assaria ) R:KOINQN ΘECCAΛΩN kráčející
Athena vpravo, drží kopí a štít, vlevo v poli Δ ( 4 assaria ) Sear 4636, R
2/2 300,- --.-

Pol.

ŘÍM - KOLONIE

Stav

V.cena

D.cena

387. Dolní Moesie - Viminacium konvolut AE 26 - 29 mm 1 x Gordian III.,
2 x Philipus I., 1 x Trajan Decius, 4 ks
2-3 200,- 260,-

Pol.

Anastasius I. 491 - 518

Stav

V.cena

D.cena

388. AE follis 36 mm R: M, nad ním kříž, po stranách hvězdy minc. Constantino-
polis ofic Є Sear 19 Aus. 1.15 menší kor. povrchu
1/1- 360,- --.-
389. Follis R: M, po stranách hvězdy, ofic. Г, minc. Constantinopolis Sear 19
Aus 1.15, nep.ned.
2/1- 280,- --.-
390. Follis R: M, po stranách hvězdy, nad a pod nimi tečky, ofic. Є minc.
Constantinopolis Sear 21 Aus 1.57
2/1- 360,- --.-

Pol.

Justin I. 518 - 527

Stav

V.cena

D.cena

391. Follis ofic. Г minc. Constantinopolis Sear 62 Aus 2.5.2, nep.ned. -1/1- 240,- 300,-
392. Follis R: velké M, nad ním kříž, po stranách hvězda a půlměsíc of A, v exc.
ANTX, minc. Antiochia, v Av známky přeražby Sear 101 Aus 243, pěkná pat., RR
-2/1- 380,- --.-

Pol.

Justinian I. 527 - 565

Stav

V.cena

D.cena

393. Follis R: velké M, vlevo hvězda, vpravo kříž, ofic. B minc. Constantinopolis
Sear 158 Aus 4.14, nep.ned.
-1/1- 300,- 320,-

Pol.

Justinian I. 527 - 565

Stav

V.cena

D.cena

394. Follis 39 mm rok XIII of. B minc. Constantinopolis Sear 163 Aus 4.20 -1/1 500,- --.-
395. Follis 35 mm R: rok XX. ofic." A v V ", minc. Constantinopolis Sear 163
Aus 4.20, pěkná pat.
-1/1- 360,- --.-

Pol.

Justinian I. 527 - 565

Stav

V.cena

D.cena

396. Follis 36 mm R: rok XXIII ofic. B minc. Kyzikos Sear 207 Aus 4.72 1/1- 600,- --.-

Pol.

Tiberius II. Constantinus 578 - 582

Stav

V.cena

D.cena

397. Follis rok ЧI = 580 / 581 minc. Theoupolis Sear 448 Aus:6.24, pěkná pat. 2/2 280,- --.-

Pol.

Heraclius 610 - 641

Stav

V.cena

D.cena

398. Follis A: postavy Heraclia a Horaclia Constantina R: velké M, nad ním
kříž a C rok XXII ofic. A minc. Constantinopolis Sear 810 Aus 11.58, nep.ned.
-1/1- 240,- 280,-
399. Follis Maurice Tiberia v A kontramarka A: poprsí Heraclia a monogram
R: monogram SCLS sicilská mincovna, dobově vystřižen okraj mince,
kontramarka Sear 882 Aus 11.113 kontramarky -1, R
-1/1 280,- --.-
400. Follis Justina I. A: poprsí Heraclia a monogram R: monogram SCLS
sicilská mincovna, Sear 882 Aus 11.113, R
2/1- 300,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor