Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 30. září 2017

Pol.

Heraclius 610 - 641

Stav

V.cena

D.cena

401. Follis Heraclea s kontramarkami A: poprsí Heraclea a Heraclea Constan-
tine R: SCS a znak sicilské mincovny Sear 884 Aus. 11.115, R
2/1 300,- --.-

Pol.

Constans II. 641 - 668

Stav

V.cena

D.cena

402. Follis minc. Constantinopolis Sear 1000 Aus 12.45, pěkná pat. -1/1- 240,- --.-
403. Follis A: poprsí císaře čelně R: velké M, nahoře monogram Constance,
dole SCL minc.Syrakusy Sear 1107 Aus 12.89 přeražba, nedor., R
1/1 300,- --.-
404. Follis A: stojící Constans a Constantin IV. R: velké M, nad ním monogram,
vlevo stojící Heraclius, vpravo Tiberius, v exc. SCs minc. Syrakusy
Sear 1110 Aus. 12.92, R
-1/1- 300,- --.-

Pol.

Nicephoros 802 - 811

Stav

V.cena

D.cena

405. Follis A: poprsí čelně R: velké M XXX vlevo, NNN vpravo + dole A minc.
Constantinopolis Sear 1606 Aus 27.2, RR
2/2 300,- --.-

Pol.

Theophilus 829 - 842

Stav

V.cena

D.cena

406. Follis R: velké M, XXX / NNN / Θ, poslední follis s M Sear 1666 Aus 31.4, R -1/1- 400,- 400,-

Pol.

Theophilus 829 - 842

Stav

V.cena

D.cena

407. Follis A: 3/4 postava Theophila čelně R: 4 řádkový nápis minc. Constan-
tinopolis Sear 1667 Aus 31.5 krásná zelená patina
1/1 600,- 650,-
408. 1/2 follis ! R: 4 řádkový nápis minc.: Constantinopolis Sear 1668 Aus 31.6, R -1/1 500,- --.-

Pol.

Basil I. 867 - 886

Stav

V.cena

D.cena

409. Follis A: sedící Basileus na trůnu, vedle něj malý Constantius R: 5ti řád-
kový nápis, minc. Constantinopolis Sear 1710 Aus 33.6, pěkná pat., R
1/1 400,- 400,-
410. Follis A: poprsí Basila a Constantina R: pětiřádkový nápis, neznámá mincovna,
přeražba Sear 1721 Aus 33.15, nep.ned., R
1/1- 280,- 300,-

Pol.

Constantin VII. 913 - 959 a Romanus I. 920 - 944

Stav

V.cena

D.cena

411. Follis A: postavy císařů čelně, mezi nimi patriarchální kříž R: pětiřádkový
nápis Sear 1758 Aus. 36.14, A:nedor.
2/1 240,- --.-
412. Follis A: čelní poprsí Constantina R: čtyřřádkový nápis minc. Constan-
tinopolis - výrazná přeražba na follis Sear 1760 Sear 1761, pěkná pat.
1/1 300,- --.-
413. Follis A: poprsí Constantina a Romana mezi nimi dlouhý patriarchální kříž
R: čtyřřádkový nápis minc. Constantinopolis Sear 1762 Aus 36.18, R
1/1- 300,- --.-

Pol.

Basil II. a Constantin VIII. 976 - 1025

Stav

V.cena

D.cena

414. Anonymní follis 30 mm typ A3 A: poprsí Krista R: čtyřřádkový nápis, nad a
pod nápisem ornamenty Sear: 1818 Aus 40.3, pěkná pat.
-1/1 280,- --.-

Pol.

Romanus III 1028 - 1034

Stav

V.cena

D.cena

415. Anonymní follis typ B A: poprsí Krista R: kříž o třech stupních, nápis IS
-XS / BAS-ILE BAS-ILG Sear 1823 Aus 40.4, pěkná pat.
2/1 200,- --.-

Pol.

Nicephoros III. 1078 - 1081

Stav

V.cena

D.cena

416. Follis A: 3/4 postava Krista čelně R: kříž, osmipaprsková hvězda v kruhu v
úsečích C - Φ / N - Δ Sear: 1888 Aus 56.5
-1/1 240,- --.-
417. Anonymní follis , typ I A: poprsí Krista čelně R: kříž s X, vyrůstá z květino-
vého ornamentu minc. Constantinopolis Sear 1889 Aus 40.11, pěkná pat.
-1/1- 200,- --.-

Pol.

John II. 1118 - 1143

Stav

V.cena

D.cena

418. Billon aspron trachy A: poprsí Krista čelně R: poprsí Johna čelně, drží
dlouhý kříž minc. Constantinopolis Sear 1944 Aus 60.7
2/1 240,- --.-

Pol.

Manuel I. 1143 - 1180

Stav

V.cena

D.cena

419. Billon aspron trachy A: sedící Panna Maria čelně R: stojící Manuel s
jablkem čelně minc. Constantinopolis Sear 1965 Aus. 61.10, pěkná pat.
-1/1 200,- 200,-
420. Billon aspron trachy A: sedící Kristus, po stranách hvězdy R: Manuel žehnán
Pannou Marií minc. Constantinopolis Sear 1966 Aus. 61.11, pnep.ned.
1/1 240,- 240,-
421. AE tetrateron A: stojící Panna Maria čelně MP - ΘV R: 3/4 postavy Manuela
čelně minc. Constantinopolis Sear 1968 Aus 61.13
1/1- 200,- --.-
422. AE tetarteron A: poprsí sv. Jiřího čelně R: postava Manuela čelně minc.
Thessalonika Sear 1975 Aus 61.19, pěkná pat.
1/1 240,- 260,-
423. AE tetarteron A: kříž na podstavci o třech stupních, X IC - XC R: MANY
ΔЄCΠ půl postavy císaře čelně m.Thessalonika Sear 1976 Aus 61.20, nep.exc.
1/1 220,- --.-

Pol.

Andronicus I. Comnenus 1183 - 1185

Stav

V.cena

D.cena

424. Billon aspron trachy A: stojící postava Panny Marie čelně MP - ΘV
R: stojící postavy Krista a císaře minc. Constantinopolis Sear 1985 Aus 62.3, pěkná pat., R
-1/1 280,- 280,-

Pol.

Theodorus Mancaphas usuprátor v Philadelphii 1188 - 1190 a 1204 - 1205

Stav

V.cena

D.cena

425. Billon aspron trachy A: stojící Kristus čelně na podstavci R: stojící císař
s patriarchálním křížem, vlevo Θ / Ω, vpravo B Sear 0 Aus 64.1, pěkná pat., RRR
4/2- 400,- --.-

Pol.

Isaac II. 1185 - 1195

Stav

V.cena

D.cena

426. Billon aspron trachy A: sedící Panna Maria čelně, vlevo a vpravo hvězdy
R: stojící panovník čelně, minc. Constantinopolis Sear: 2003 Aus 65.5, nep.ned.
1/1 200,- 200,-

Pol.

Latinští vládci v Constantinopoli 1204 - 1261

Stav

V.cena

D.cena

427. Billon aspron trachy - konvolut, 7 ks -1-3 360,- --.-

Pol.

Byzanc - císařství Nicaea - anonymní ražby 1204 - 1261

Stav

V.cena

D.cena

428. AE tetrateron A: kříž IC / XC R: dvě B proti sobě Sear 2155 Aus 72.6, R 2/2 240,- --.-

Pol.

Byzanc

Stav

V.cena

D.cena

429. Pb pečeť 27 mm A: monogram vydavatele R: čtyřřádkový řádkový nápis, nepr.okr., R 1/1- 380,- --.-

Pol.

Persie - Parthové - Praataces 2 př. n. l. - 4 n. l.

Stav

V.cena

D.cena

430. Drachma A: portrét vlevo, měsíc a hvězda vpravo, Niké s věncem R: lučišt-
ník, nápis MITHRIDAT KART Mitch. 603, nep.ned.
1/1 700,- 1300,-

Pol.

Persie - Parthové - Odroes II. cca 190 n. l.

Stav

V.cena

D.cena

431. Ag drachma minc. Ecbatana Mitch. 689 1/1 1500,- --.-

Pol.

Elymais království - Kamnaskires VI. konec 1. a poč. 2. stol. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

432. Billon tetradrachma 28 mm A: portrét vlevo R: poprsí krále ve čtvercovém
opisu vlevo Sear 5888, část.kor., R
1/1 1500,- 2000,-

Pol.

Elymais království - Kamnaskires VI. konec 1. a poč. 2. stol. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

433. Billon tetradrachma 28 mm A: portrét vlevo R: poprsí krále ve čtvercovém
opisu vlevo Sear 5888 A nep. kor., R
-1/1 1500,- --.-

Pol.

Elymais království - Kamnaskires VI. konec 1. a poč. 2. stol. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

434. Billon tetradrachma 31 mm A: portrét vlevo R: poprsí krále ve čtvercovém
opisu vlevo Sear 5888, R
-1/1- 1500,- --.-

Pol.

Sasánovci cca 6. - 7. století

Stav

V.cena

D.cena

435. Pečetidlo s vývrtem, hnědý opál (?) okřídlená postava s kopím vpravo
velikost obrazu 30 x 16 mm KRÁSNÉ, R
1/ 1800,- --.-

Pol.

Sasánovci cca 6. - 7. století

Stav

V.cena

D.cena

436. Pečetidlo s vývrtem, světlý achát, ženské poprsí vpravo velikost obrazu
29 x 17 mm KRÁSNÉ, R
1/ 1800,- --.-
437. Čtyřhranné pečetidlo s vývrtem, hnědo červený kámen, na každé straně
jedna postava, výška pečetidla 32 mm, šířka cca 15 mm KRÁSNÉ, R
1/ 1500,- --.-

Pol.

Tabaristan - Ablásovští guvernéři - Umar ibn Al´Ala 120 - 129 pye 737 - 746 AD

Stav

V.cena

D.cena

438. Ag 1/2 drachma 125 pye, jméno po obvodu v arabštině i v páhlaví
Gaube 141 KRÁSNÝ, RRR
0/0 4000,- --.-

Pol.

Tabaristan - Ablásovští guvernéři - Sulejman 133 - 137 784 - 488 AD

Stav

V.cena

D.cena

439. Ag 1/2 drachma 133 pye, minc. Tabaristan Mitch. 281, RR 1/1 1200,- --.-

Pol.

Tabaristan - Ablásovští guvernéři - Sulejman 133 - 137 784 - 488 AD

Stav

V.cena

D.cena

440. Ag 1/2 drachma 137 pye, minc. Tabaristan Mitch. 281, RR 1/1 1200,- --.-
441. Ag 1/2 drachma 137 pye, minc. Tabaristan Mitch. 281, RR 1/1 1200,- --.-

Pol.

Tabaristan - Ablásovští guvernéři - Hani 137 - 138 pye 788 - 789 AD

Stav

V.cena

D.cena

442. Ag 1/2 drachma 137 pye, minc. Tabaristan Mitch. 281 1/1 750,- --.-
443. Ag 1/2 drachma 137 pye, minc. Tabaristan Mitch. 281 1/1 750,- --.-

Pol.

Tabaristan - Ablásovští guvernéři - Hani 137 - 138 pye 788 - 789 AD

Stav

V.cena

D.cena

444. Ag 1/2 drachma 138 pye, minc. Tabaristan Mitch. 281 1/1 750,- --.-
445. Ag 1/2 drachma 138 pye, minc. Tabaristan Mitch. 281 1/1 750,- --.-

Pol.

Tabaristan - guvernéři - anonymní ražby 780 - 794 AD

Stav

V.cena

D.cena

446. Ag 1/2 drachma 130 pye ( 781 H ) Mitch 290 var. 1/1 500,- --.-
447. Ag 1/2 drachma 135 pye ( 786 H ) Mitch 290 var. 1/1 500,- --.-

Pol.

Chach - ranné období - neznámý vládce 3. - 5. stol. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

448. AE 20 mm 4,66 g A: portrét vládce vlevo R: "Tamgha", okolo sogdský
nápis, napr.stř., RR
-2/1- 240,- 240,-
449. AE 20 mm 1,91 gr R: tamgha se sogským nápisem Suri 1551-3, RR 2/2- 240,- 240,-

Pol.

Chach 8. století

Stav

V.cena

D.cena

450. AE 18 mm 1,55 g A: nápis ve dvou řádcích a okolo R: trojúhelníková
tamgha, RR
-2/2 200,- 200,-

Pol.

Chach - Farankat - neznámý vládce 7. - 8. století

Stav

V.cena

D.cena

451. AE 24, 19, 18 mm 2,81 g 2,12 g 2,24 g A: portrét ze 3/4 vpravo R: tam-
gha, sogdský nápis varianty, RR, 3 ks
2-3 360,- 360,-

Pol.

Afganistan + počátek Islámu 7. - 8. stol.

Stav

V.cena

D.cena

452. Skleněný náramek, bílo černé sklo 98 x 94 mm ( vnější rozměr ). Ex položka
1028 265. aukce Hirsh z 9.2.2010, bezvadné
1/ 700,- --.-

Pol.

Afganistan - Samanta Deva

Stav

V.cena

D.cena

453. Ag unit po roce 870 A: jezdec na koni R: býk Mitch. 119 1/1 240,- 240,-

Pol.

Indie - Taxila - údolí Indu

Stav

V.cena

D.cena

454. Ag satamana ( 100 ratis ) "bent bars" 6.stol.př.n.l. - 303 př. n. l. Mitch. 4076, RR -1/ 1200,- --.-
455. Ag satamana ( 100 ratis ) "bent bars" 6.stol.př.n.l. - 303 př. n. l. Mitch. 4076, RR -1/ 1200,- --.-

Pol.

Indie - Mauriové - Království Magadha, období 8 synů krále Mahapadna Nandy cca 321 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

456. Ag karskapana180 x 12 mm Mitch. 4060 -1/1- 360,- 360,-

Pol.

Indie - Hindu 17. - 18. století

Stav

V.cena

D.cena

457. Ag chrámový medailon se závěsem 28 x 28 x 5 mm sedící božstvo se čtyřma
rukama a chobotem, přední relief silně zlacen KRÁSNÝ, R
1/ 750,- --.-

Pol.

Indie - Hindu 17. - 18. století

Stav

V.cena

D.cena

458. Ag chrámový medailon se závěsem 28 x 28 x 5 mm sedící božstvo se čtyřma
rukama, v jedné drží sekeru, přední relief silně zlacen KRÁSNÝ, R
1/ 750,- --.-

Pol.

Indie - Hindu 17. - 18. století

Stav

V.cena

D.cena

459. Ag chrámový medailon s dvojitým závěsem 28 x 26 x 5 mm, dvě objímající
se postavy, přední relief silně zlacen KRÁSNÝ, R
1/ 750,- 750,-

Pol.

Umájovci - Abd - al - Malik 65 - 86 H 685 - 705

Stav

V.cena

D.cena

460. Ag dirham 82 H minc. Damašek Album 126 -1/1- 900,- 950,-

Pol.

Umájovci - Abd - al - Malik 65 - 86 H 685 - 705

Stav

V.cena

D.cena

461. Ag dirham 86 H minc. Damašek Album 126 1/1- 900,- 1000,-

Pol.

Umájovci - Al - Walid 86 - 96 H 705 - 715

Stav

V.cena

D.cena

462. Ag dirham 87 H minc. Damašek Album 128 -1/1- 800,- 900,-

Pol.

Severní Afrika - Ceuta 12. - 13. století

Stav

V.cena

D.cena

463. Ag čtvercový anonymní dirham, imitace dirhemu Muwahhidů Mitch. 532 2 var., 2 ks -1/1- 280,- 280,-

Pol.

Zlatá Horda - chán Uzbeg 712 - 741 H 1313 - 1341

Stav

V.cena

D.cena

464. Ag dirham s kontramarkou "Khan" ( prodlužuje platnost mince ) Krym 720 H
Sogdeva 189 var. kontr. -1
-1// 300,- 500,-

Pol.

Timúrovci - Hosayn Baigara 878 - 912 H 1473 - 1506

Stav

V.cena

D.cena

465. Ag tanky dvě varianty Mitch. 1965, nál.pat., 2 ks 1-2 200,- 200,-

Pol.

Normané na Sicilii - William II. 1166 - 1189

Stav

V.cena

D.cena

466. AE fallaro A: kufský nápis R: REX W CSYS v kruhu Spahr 119, nep.ned. -1/1- 180,- 180,-

Pol.

Normané na Sicilii - Tancredi 1190 - 1194

Stav

V.cena

D.cena

467. Cu follaro A: kufský nápis R: v kruhu REX, okolo ROGERIUS Spahr 139 1/1 280,- 280,-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

468. Kliment Čermák: Mince království Českého za panování rodu Habsbur-
ského, sešit 1, 44 str. textu + IX tabulek + kopie titulního listu
Z 100,- 200,-
469. P. Radoměřský: Oboly mrtvých u Slovanů v Čechách a na Moravě. Sborník
NM v Praze 1955, 81 str., 5 str. foto, katalog pohřebišť a mincí
Z 50,- 130,-
470. Gustav Skalský: Nález českých denárů z konce X. století ve Staré Bole-
slavi. Jednota musejní v Brandýse n.l. 1932 82 str. + 4 tabulky + podpis aut.
Z 40,- 320,-
471. J. Hásková: Chebské mince z 12. a 13. století. Chebské muzeum 1972
88 str., popisy, foto
N 30,- 120,-
472. V. Katz: Malé groše 8 str. + 2 tabulky Z 20,- 30,-
473. Dzmitry Huletski: Early Russian coins and their values. Volume 1 54
stran, četná vyobrazení, anglicky
N 280,- 280,-
474. Jiří Waldhauser: Encyklopedie keltů v Čechách. Libri 2010. Repre-
zentativní publikace 591 str., množství ilustrací, původní cena 950,- kč
N 600,- 600,-

Pol.

PEČETIDLA A MATRICE

Stav

V.cena

D.cena

475. Pečetidlo kláštera klarisek ( sv. Kláry ) v Seusslitz u Míšně. Obraz Kal-
varie, gotický opis, patrně cca 14. století. Pouze pečetidlo bez držadla
Bz 40 x 61 mm
1/ 4000,- 4200,-

Pol.

PEČETIDLA A MATRICE

Stav

V.cena

D.cena

476. Celomosazné s 5ti hrotou korunkou, cca 18. století 17 x 16 x 49 mm 1/ 300,- 600,-

Pol.

PEČETIDLA A MATRICE

Stav

V.cena

D.cena

477. Celomosazné se dvěma lvy, AM cca 18. století 22 x 18 x 43 mm 1/ 300,- 360,-

Pol.

PEČETIDLA A MATRICE

Stav

V.cena

D.cena

478. Celomosazné pečetidlo kláštera sv.Valentýna z konce 17. století. Postava
biskupa Valentina SIGILL WEISKIRCHITZ VALENS. Klášter v Rakousku,
patřil pod arcidiecezi Salzburg 26 x 61 mm
1/ 1200,- 1400,-
479. Kovová matrice pro tisk nouzového platidla 1 K Spořitelna města Poděbrady
DaHol 162 30 x 60 mm
1000,- 1000,-
480. Kovová matrice pro tisk nouzového platidla 1 K Městská spořitelna Sedlčany
DaHol 184 45 x 55 mm
1000,- 2800,-

Pol.

Evropské denárové ražby

Stav

V.cena

D.cena

481. Itálie. Ancona Ag denár 13. století Biag 42, nep.okr. -1/1- 200,- --.-
482. Itálie. Ancona Ag denár 13. století Biag 42 var. -1/1- 180,- 180,-

Pol.

Evropské denárové ražby

Stav

V.cena

D.cena

483. Itálie. Sicilie - Federico II. 1197 - 1250. Billon denár A: orlice, opis
R: hvězda s tečkami, opis, minc. Messina, ražba okolo 1214 Spahr 90/91
Varesi 86, nep.ned., R
1/1 400,- --.-
484. Itálie. Messina. Corrado I. 1250 - 1254. Billon denár 0,83 g A: kříž, opis
R: orlice,opis Spahr 168
-1/1 280,- --.-
485. Itálie. Messina. Corrado I. 1250 - 1254. Billon denár 0,74 g A: C + čtyři
malé měsíčky v kruhu, opis R: kříž s měsíčky, opis Spahr 178, nep.ned.
2/1- 180,- --.-
486. Itálie. Messina. Manfredi 1258 - 1266. Billon denár A: kříž, opis R: "S"
se dvěmi tečkami, opis Spahr 198 Varesi 137
-1/2 160,- --.-
487. Itálie. Mesina.Alfonso D´Aragona 1416 - 1458 AE denár A: orlice ALFON-
SUSR R: štít s křížem REX SICILIE Varesi 227 nepravidelný okraj, nep.ned.
-1/1- 240,- --.-

Pol.

Evropské denárové ražby

Stav

V.cena

D.cena

488. Polabští slované - XI. století Vendický denár, nep.ned. 1/1 500,- 500,-

Pol.

Vratislav II. knížetem v Čechách 1061 - 1095

Stav

V.cena

D.cena

489. Denár Cach 354 typ úzká koruna, nep.ned. 1/1 1000,- 1200,-

Pol.

Soběslav I. 1125 - 1140

Stav

V.cena

D.cena

490. Denár Cach 572, nep.ned. 1/1 1800,- 1800,-

Pol.

Vladislav II. 1140 - 1174

Stav

V.cena

D.cena

491. Denár Cach 587, nedor. 3/2- 900,- --.-

Pol.

Vladislav II. 1140 - 1174

Stav

V.cena

D.cena

492. Denár Cach 604 starý podložní štítek, nakoupeno u R. Mikše 9,- Kč -1/1- 1800,- 1800,-
493. Denár Cach 608, nedor. -2/1- 1800,- --.-

Pol.

Václav I. 1230 - 1253 společné ražby Otto markrabě Moravský

Stav

V.cena

D.cena

494. Brakteát 45 mm sedící markrabě s praporcem a květinou Doneb. 783 var.
vylomený okraj
-1/ 2400,- --.-

Pol.

Město Cheb, ražba z let 1180 - 1220

Stav

V.cena

D.cena

495. Brakteátový fenik, pták ( labuť ). Hásková Chebské mince 13 - perf.ražbou, nedor -2/ 550,- --.-

Pol.

Jan Lucemburský 1310 - 1346

Stav

V.cena

D.cena

496. Pražský groš Sm. 1 zcela nep. nedor. 1/1 1000,- 1200,-
497. Pražský groš Smol. 14 2/2 360,- 360,-
498. Parvus, nedor. 2/2 500,- 500,-
499. Parvus, nedor. -2/2- 300,- 320,-

Pol.

Karel IV. 1346 - 1378

Stav

V.cena

D.cena

500. Pražský groš Sm. 2, nep.ned. 1/1- 750,- 1100,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor