Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 30. září 2017

Pol.

Vladislav II. 1471 - 1516

Stav

V.cena

D.cena

701. Haléř b.l. lev / W Sa 82 / 34 1/1- 100,- 180,-

Pol.

Ludvík I. 1516 - 1526

Stav

V.cena

D.cena

702. Haléř b.l. LR pod korunou / Lev SJ 19 /15, olám. -2/2 80,- 180,-

Pol.

Krnov - Johann Georg Braniborský 1607 - 1624

Stav

V.cena

D.cena

703. 3 krejcar 1619 CP SJ 127 / 26, ale štít rovný R: menší vada kovu -1/2 160,- 220,-

Pol.

Lehnice - Břeh - Jan Christian a Georg Rudolf 1602 - 1621

Stav

V.cena

D.cena

704. 3 krejcar 1620 SJ 166 / 48 2/2 160,- 300,-

Pol.

Lehnice - Břeh - Georg Rudolf 1621 - 1653

Stav

V.cena

D.cena

705. 24 krejcar 1621 b.zn. SJ / 95, vylom. 2/2- 150,- 300,-

Pol.

Lehnice - Břeh - Georg, Ludwig a Christian 1639 - 1663

Stav

V.cena

D.cena

706. 3 krejcar 1656 b. zn. SJ 314 / 119 2/2 150,- 650,-
707. 3 krejcar 1657 EW SJ 321 / 119 2/1- 160,- 550,-
708. 1 krejcar 1654 b. zn. SJ 305 / 120, nedor 2/2 90,- 420,-

Pol.

Lehnice - Břeh - Georg 1654 - 1664

Stav

V.cena

D.cena

709. XV krejcar 1663 b.zn. SJ 388 / 138 2/2 220,- 260,-
710. XV krejcar 1664 b.zn. SJ / 138, otř.portr. -2/2 320,- 320,-
711. 3 krejcar 1661 EW SJ 381 / 136 -1/1- 150,- 400,-

Pol.

Lehnice - Břeh - Ludwig 1653 - 1663

Stav

V.cena

D.cena

712. XV krejcar 1663 b. zn. SJ 410 / 144 -1/2 200,- 340,-

Pol.

Lehnice - Břeh - Ludwig 1653 - 1663

Stav

V.cena

D.cena

713. 3 krejcar 1661 EW SJ 406 / 143 2/1 170,- 440,-

Pol.

Lehnice - Břeh - Christian 1639 - 1672

Stav

V.cena

D.cena

714. XV krejcar 1662 b. zn. SJ 428 / 151 2/2 220,- 400,-
715. XV krejcar 1663 b.zn. SJ 432 / 151
3 krejcar 1664 b. zn. SJ 434 / 149 R: dr. vada kovu, tmavá patina
2/2 150,- 320,-
717. 3 krejcar 1669 CB SJ 444 / 149 -1/2 130,- 340,-

Pol.

Lehnice - Břeh - Christian 1639 - 1672

Stav

V.cena

D.cena

718. 3 krejcar 1670 CB SJ 447 / 149 2/2 150,- 1200,-
719. 1 krejcar 1669 CB SJ 445 / 152, otř.portr. 2/2 110,- --.-
720. Trojník 1670 CB SJ 449 / 154 -1/1- 100,- 120,-

Pol.

Lehnice - Břeh - Luisa z Anhaltu 1673 - 1674

Stav

V.cena

D.cena

721. VI krejcar 1673 CB SJ 459 / 157 2/2 180,- 340,-
722. Trojník 1673 CB SJ 464 / 159, ale ltp. dole 2/2 130,- 130,-

Pol.

Lehnice - Břeh - Georg Wilhelm 1672 - 1675

Stav

V.cena

D.cena

723. VI krejcar 1674 CB SJ 468 / 162 2/1- 220,- 400,-

Pol.

Münstenberg - Olešnice - Carol II. 1587 - 1617

Stav

V.cena

D.cena

724. 3 krejcar 1613 BVS SJ 114 / 28, ale portrét v kroužku 2/2 130,- 280,-
725. 3 krejcar 1614 BVS SJ 122 / 28, ale portrét v kroužku 2/2 130,- 240,-
726. 3 krejcar 1615 SJ 127 / 28, ale portrét v kroužku tmavá patina, nedor. 2/2 130,- 240,-

Pol.

Münstenberg - Olešnice - Heinrich Wenzel a Carl Friedrich 1617 - 1639

Stav

V.cena

D.cena

727. 3 krejcar 1620 BH SJ 155 / 41, ale zn. mcm. nad orlicí, štítek mírně prohnutý -1/2 130,- 400,-

Pol.

Würtemberg - Olešnice - Sylvius Friedrich 1664 - 1697

Stav

V.cena

D.cena

728. VI krejcar 1674 SP SJ 205 / 57 2/2 220,- 240,-

Pol.

Würtemberg - Olešnice - Christian Ulrich 1697 - 1704

Stav

V.cena

D.cena

729. 1 krejcar 1683 b. zn. SJ 281 / 74, nep.vyl. 2/1- 100,- 110,-
730. 1/2 krejcar 1684 SJ 284 / 75 nep. prasklý ražbou, tmavá patina 2/ 130,- --.-
731. Trojník 1698 SJ 312 / 82, patina 2/2 70,- 90,-
732. Trojník 1701 CVL SJ 322 / 82 2/2 70,- 90,-

Pol.

Würtemberg - Olešnice - Carl Friedrich 1704 - 1744

Stav

V.cena

D.cena

733. VI krejcar 1715 CVL SJ 360 / 98, celý kruh kolem orlice, R:dr.v.mat., nep.vyl. -1/1- 220,- 300,-

Pol.

VLÁDNÍ RAŽBY MEDAILOVÉHO CHARAKTERU

Stav

V.cena

D.cena

734. Fridrich Falcký 1619 - 1620 AE medaile b.l. ( pol. 19. stol. ) 39 mm, sign S
A: poprsí ze 3/4 čelně R: nápis, životopisná data, pěkná pat.
1/1 1200,- 2500,-

Pol.

VLÁDNÍ RAŽBY MEDAILOVÉHO CHARAKTERU

Stav

V.cena

D.cena

735. Karel VI Medaile na dobytí Istambulu. Poprsí Karla VI. zprava / Pohled na
Istambul Sn 44 mm, AiR skvr.
2/2 550,- 550,-
736. Marie Terezie. Medaile ke korunovaci na českou královnu 12.5.1743
v Praze. A: Anděl a Spravedlnost korunují královnu R: věž s cimbuřím
AE 42 mm Nov. G 8 a
2/2 500,- 500,-

Pol.

VLÁDNÍ RAŽBY MEDAILOVÉHO CHARAKTERU

Stav

V.cena

D.cena

737. Marie Terezie. Medaile za odměnu pro žáky latinských škol 1776 Bz postř.
38 mm ČS 1355, pův.ouš.
-1/1 360,- 400,-

Pol.

VLÁDNÍ RAŽBY MEDAILOVÉHO CHARAKTERU

Stav

V.cena

D.cena

738. Marie Amálie ( prostopášná dcera Marie Terezie ). Medaile na sňatek s
Ferdinandem Parmským 19.7.1769. Poprsí M.A. zprava, opis / Na palmě
dva znaky rodů, vlevo anděl, vpravo sedící bůh Ag 25,5 mm
-1/1- 1400,- --.-

Pol.

VLÁDNÍ RAŽBY MEDAILOVÉHO CHARAKTERU

Stav

V.cena

D.cena

739. František Lotrinský. Úmrtní medaile 1756, AE 46 mm, sig. A.W. A: poprsí
zprava R: obelisk se dvěmi postavami malá zkouška kovu na hr., R
-1/1- 1500,- --.-

Pol.

VLÁDNÍ RAŽBY MEDAILOVÉHO CHARAKTERU

Stav

V.cena

D.cena

740. František Lotrinský. Úmrtní medaile 1756, Ag 25 mm, sig. A.W. A: poprsí
zprava R: obelisk se dvěmi postavami
2/1- 1400,- --.-

Pol.

VLÁDNÍ RAŽBY MEDAILOVÉHO CHARAKTERU

Stav

V.cena

D.cena

741. Josef II. Medaile na návštěvu uherských dolů . Poprsí Josefa II. a Leopol-
da II. / Dvě postavy na koních, tři pěší Ag 36 mm dobové ouško
-1/1- 1000,- 1100,-

Pol.

VLÁDNÍ RAŽBY MEDAILOVÉHO CHARAKTERU

Stav

V.cena

D.cena

742. Leopold II. 1790 - 1792. Korunovace na římského císaře 9.10.1790 ve Frank-
furtu n.M, 9ti řádkový nápis / Zkřížený meč a žezlo pod korunou
Novák XVI - 11 Ag 20,5 mm
1/1- 1100,- --.-

Pol.

VLÁDNÍ RAŽBY MEDAILOVÉHO CHARAKTERU

Stav

V.cena

D.cena

743. Leopold II. Žeton ke korunovaci na římského císaře 9.10.1790 ve Frank-
furtu n/M. Devítiřádkový nápis / Koruna nad zkříženým žezlem a mečem
Novák E 11 R: text PIET just(?)
-1/1 800,- --.-

Pol.

VLÁDNÍ RAŽBY MEDAILOVÉHO CHARAKTERU

Stav

V.cena

D.cena

744. Leopold II. Korunovace na českého krále 6.9.1791 v Praze. Žeton PIETATE
ET CONCORDIA Novák Q 4 A: vada kovu, m.o.
2/2 360,- --.-

Pol.

VLÁDNÍ RAŽBY MEDAILOVÉHO CHARAKTERU

Stav

V.cena

D.cena

745. Karel Ludvík ( syn Leopolda II. ). Medaile k vítězství nad francouzi na Rýně
1798 a na uplatnění vojenské reformy v Čechách. A: poprsí arcivévody
v antické přilbě R: latinský nápis Šťastné Čechy 1798. Cu 42 mm
GUILLEMARD, raženo v Praze Pol. 112 Don. 4833 nep. vryp, R
-1/1- 1500,- --.-

Pol.

VLÁDNÍ RAŽBY MEDAILOVÉHO CHARAKTERU

Stav

V.cena

D.cena

746. František II. Medaile na korunovaci na římského císaře 14.7.1792 ve Frank-
furtu n./M Sn 42 mm Nov. E 4 ( v exc. pouze 1792 ), R:skvrnky
-1/1- 600,- --.-

Pol.

RODOVÉ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

747. Jan mladší ( IV ) pán z Lobkowicz a 2. manželka Bohunka z Rožmberka
Početní peníz Don. 3557 Pol. 115 stopa ohybu, dírka, RR
-2/2- 500,- 750,-
748. Vilém z Rožmberka. Početní peníz 1590 Pol. 190 Don. 3709 -3/3 300,- 400,-

Pol.

RODOVÉ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

749. Radoslav Hlavsa z Liboslavě a Jan Hanuš ze Šaratic 1586 - 1610.
Početní peníz. Znak / Znak, dír.
-1/1- 1500,- --.-

Pol.

RODOVÉ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

750. Mikuláš Vodňanský z Čazarova / Wolf Tomáš Heroldové z Oupy. Početní
peníz b.l. Znak / Znak
-1/2 1500,- --.-

Pol.

RODOVÉ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

751. Georg Kadner v. Ernfried / LVCIA GEBORNE HARTLEBIN V. E. ( man-
želka Jiřího Kádnera. ) Početní peníz b.l. Znak / Znak
2/2 1500,- --.-

Pol.

RODOVÉ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

752. Adam Čechtický z Kraichfeldu. Početní peníz 1573, Kutná Hora. Znak / Text
v oválu Don. 3285, dírka
-1/1- 2000,- --.-

Pol.

RODOVÉ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

753. Tomáš Kochan z Prachové nar. 1554 ve Strakonicích + 1614 Početní
groš 1592 Pol. 100 Don. 3510
2/2 700,- 750,-

Pol.

RODOVÉ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

754. Gregor Patecký z Freitagu Početní peníz b.l. Don. 3634, nep.ned. 2/2 600,- 750,-

Pol.

RODOVÉ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

755. Albrecht z Valdštejna 1628 - 1634 3 krejcar 1630 Jičín, Reick SJ 45 / 2,
ale odlišná koruna nad znakem, nedor.
2/2 1000,- 2000,-

Pol.

RODOVÉ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

756. Šlik, Franz de Pavla Joseph Heinrich 1789 - 1862. Sn medaile 40 mm
b.l. k vítězství nad uherskou revolucí. A: poprsí Šlika mírně vlevo, opis
R: věnec, větvičky, šavle Don. 3855
1/1 600,- 800,-

Pol.

RODOVÉ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

757. Schwarzenberg Karel 1771 - 1820. Fe litá medaile 55 mm HEUBERGER
A: poprsí v uniformě čelně Don. 3886 Horský 5640 KRÁSNÁ, RR
1/ 2000,- --.-

Pol.

Olomouc - arcibiskupství - Karel II. Liechtenstein 1664 - 1695

Stav

V.cena

D.cena

758. XV krejcar 1694 2/1- 700,- 750,-
759. VI krejcar 1675, zvlněný 2/1- 380,- 400,-

Pol.

Olomouc - arcibiskupství - Karel II. Liechtenstein 1664 - 1695

Stav

V.cena

D.cena

760. 3 krejcar 1670 SuVi D-B 1/1 220,- 480,-

Pol.

Olomouc - arcibiskupství - Karel II. Liechtenstein 1664 - 1695

Stav

V.cena

D.cena

761. 3 krejcar 1670 2/1 440,- 460,-
762. 3 krejcar 1695 SAS - poslední ročník 2/2 340,- 360,-

Pol.

Vratislav - biskupství - Karel vévoda rakouský 1608 - 1624

Stav

V.cena

D.cena

763. 24 krejcar 1621 SJ / 39, nedor. -2/2 150,- 260,-

Pol.

Vratislav - biskupství - Karel vévoda rakouský 1608 - 1624

Stav

V.cena

D.cena

764. 3 krejcar 1620 - tři znaky Sa 62 / 23 -1/2 220,- 400,-

Pol.

Vratislav - biskupství - František Ludvík 1683 - 1732

Stav

V.cena

D.cena

765. 1 krejcar 1700 ( dělený ltp. ) Schön 4 patina, nedor. 2/2- 130,- 130,-
766. 1 krejcar 1701 ( dělený ltp. ) Schön 4 tmavá patina -1/2 160,- 160,-

Pol.

Mainz - arcibiskupství - Friedrich Karl 1774 - 1802

Stav

V.cena

D.cena

767. Tolar 1794 IA ( jediný ročník ) Cr. 99 pěkné dobové ouško, R 1/1 4000,- --.-

Pol.

Salzburg - Max Gandolph Küenburg 1668 - 1687

Stav

V.cena

D.cena

768. XV krejcar 1684 Šm. 44 - D - 12 dobové ouško 2/2 380,- 380,-
769. 2 krejcar 1676 Šm 42 - E - 16 2/2 160,- 200,-

Pol.

Salzburg - Jeroným Colloredo 1772 - 1803

Stav

V.cena

D.cena

770. 20 krejcar 1783 Šm 66 - E - 11 -1/1- 280,- 340,-

Pol.

Salzburg - Ferdinand arcivévoda rakouský 1803 - 1806

Stav

V.cena

D.cena

771. Krejcar 1805 Šm. 71 - 16 - C, pěkná pat. -1/1 240,- --.-

Pol.

Československá republika 1918 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

772. 5 Kč 1931, R -1/1 130,- 150,-
773. 5 Kč 1931, R 2/1- 100,- 100,-
774. 5 Kč 1932, RR -1/1 100,- 420,-
775. 5 Kč 1932, RR 2/1- 140,- 140,-
776. 50 haléř 1925, R -1/1- 130,- 320,-
777. 50 haléř 1926, RR 1/1 320,- 900,-
778. 10 haléř 1933, R 0/1 100,- 140,-
779. 10 haléř 1935, R 0/0 100,- 280,-

Pol.

Slovenská republika 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

780. 1 Ks 1944, RR 1/1 300,- 650,-

Pol.

Československá republika 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

781. 50 haléř 1953 A: st.kor., RR 1/0 320,- 320,-

Pol.

Československá republika 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

782. 500 Kčs 1981 125. výročí úmrtí Ludovíta Štúra 0/0 550,- 650,-
783. 500 Kčs 1983 100. výročí otevření Národního divadla 0/0 550,- 600,-
784. 500 Kčs 1987 100. výročí narození Josefa Lady není zapečetěná PROOF 1300,- 1500,-
785. 500 Kčs 1987 100. výročí narození Josefa Lady, etue 0/0 600,- 750,-
786. 500 Kčs 1988 125. výročí založení Matice Slovenské není zapečetěná, kapsle PROOF 1300,- 1400,-
787. 500 Kčs 1988 125. výročí založení Matice Slovenské, etue 0/0 550,- 550,-
788. 500 Kčs 1988 20. výročí československé federace, kapsle 0/0 550,- 650,-
789. 500 Kčs 1992 500. výročí narození Jana Amose Komenského, kapsle 0/0 600,- 700,-
790. 500 Kčs 1993 100. výročí založení tenisového klubu, kapsle 0/0 600,- 900,-
791. 100 Kčs 1971 100. výročí úmrtí Josefa Mánesa zapečetěná, kapsle 0/0 600,- --.-
792. 100 Kčs 1971 100. výročí úmrtí Josefa Mánesa zapečetěná, etue PROOF 550,- --.-
793. 50 Kčs 1968 50. výročí vzniku Československa 0/0 480,- 480,-
794. 50 Kčs 1968 50. výročí vzniku Československa 0/0 600,- --.-
795. 50 Kčs 1990 Svatořečení Anežky České, obě varianty, se signaturou a
bez signatury autora, kapsle, 2 ks
0/0 1300,- 2400,-
796. 50 Kčs 1990 Svatořečení Anežky České, var. bez signatury autora 0/0 2000,- 2000,-
797. 25 Kčs 1969 100. výročí úmrtí J. E. Purkyně 1/1 220,- 220,-
798. 25 Kčs 1969 25. výročí SNP 1/1 1700,- --.-
799. 25 Kčs 1969 25. výročí SNP 1/1 1700,- --.-
800. 10 Kčs 1990 Masaryk var. RONAI Nov. 83 e) 1/1 280,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor