Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 30. září 2017

Pol.

Livonie - Kristina Švédská 1632 - 1654

Stav

V.cena

D.cena

1201. Solidus (16)53 Ak KM 2 1/1 140,- --.-
1202. Solidus (16)54 Ag KM 2 zcela nep. napraský okraj 0/0 140,- --.-
1203. Konvolut Ag solidů, nep.exc., 4 ks 0-1 500,- --.-

Pol.

Livonie - Carl X. Gustav 1654 - 1660 - švédská okupace

Stav

V.cena

D.cena

1204. Solidus (16)54 Ag KM 50 1/1 240,- --.-

Pol.

Lundy - Martin Coles

Stav

V.cena

D.cena

1205. Pufin 1929 Y: 2, R 0/0 800,- 800,-

Pol.

Nizozemí - provincie Geldern

Stav

V.cena

D.cena

1206. 48 stuiver ( lví tolar ) Ag KM 15.2 částečně mělká ražba 1/1 2400,- 2600,-

Pol.

Nizozemí - provincie Overyssel

Stav

V.cena

D.cena

1207. Ducat 1699 Ag KM 61 Dav. 4900, nep.ned. 1/1 2600,- 3000,-

Pol.

Nizozemí - provincie Utrecht

Stav

V.cena

D.cena

1208. Rijks daalder 1622 Ag KM 14 s rytířem, nep.ned. -1/1 2600,- --.-

Pol.

Nizozemí - provincie Utrecht

Stav

V.cena

D.cena

1209. 48 stuiver ( lví tolar ) Ag KM 13 -1/1- 2200,- --.-

Pol.

Nizozemí - provincie Utrecht

Stav

V.cena

D.cena

1210. Ducat 1694 Ag KM 65 Dav. 4904, nep.ned. -1/1- 2400,- --.-

Pol.

Nizozemí - provincie Utrecht

Stav

V.cena

D.cena

1211. Ducat 1699 Ag 44 mm 27,95 gr KM 65, nedor. 1/1 2400,- --.-
1212. Duit 1786 Cu Cr. F 6 -1/1- 80,- --.-

Pol.

Nizozemí - provincie West Friesland

Stav

V.cena

D.cena

1213. Rijks daalder 1619 Ag KM 15.1 s rytířem 2/1- 2200,- --.-

Pol.

Nizozemí - provincie West Friesland

Stav

V.cena

D.cena

1214. Rijks daalder 1620 Ag KM 15.1 s rytířem, nep.ned. -1/1 2400,- 2400,-

Pol.

Nizozemí - provincie West Friesland

Stav

V.cena

D.cena

1215. 48 stuiver 1633 ( lví tolar ) KM 14.2 1/1- 2200,- --.-

Pol.

Nizozemí - provincie West Friesland

Stav

V.cena

D.cena

1216. 48 stuiver 1640 ( lví tolar ) KM 14.2 -1/2 1800,- --.-

Pol.

Nizozemí - provincie West Friesland

Stav

V.cena

D.cena

1217. Ducat 1699 Ag 43 mm 27,7 gr KM 85.4 zřetelná přeražba 1/1 2600,- --.-

Pol.

Nizozemí - provincie West Friesland

Stav

V.cena

D.cena

1218. Ducat 1699 Ag 41 mm 27,87 gr KM 85.4 škráb. v ploše, nep.ned. -1/1- 2400,- --.-

Pol.

Nizozemí - Wilhelmína I. 1890 - 1948

Stav

V.cena

D.cena

1219. 2 1/2 gulden 1929 KM 165, nep.škr. 1/1 200,- 220,-
1220. Gulden 1914 KM 148 1/1 380,- --.-
1221. 25 cent 1904 KM 120.2 1/1 260,- --.-

Pol.

Nizozemí - Juliana 1948 - 1980

Stav

V.cena

D.cena

1222. 10 gulden 1970 Ag 25. výročí osvobození KM 195, R:vl.škr. 1/1 190,- 200,-

Pol.

Polsko - Wladislav II. Jagelonský 1386 - 1434

Stav

V.cena

D.cena

1223. 1/2 groš b.l. přeražba na starší minci, minc. značka hvězda Sa 5271, R -1/1- 300,- 300,-

Pol.

Polsko - Zikmund III. 1587 - 1632

Stav

V.cena

D.cena

1224. 6 groš 1627 mcm. Ligeza - zvířecí hlava s ušima KM 42, R:nep.škr. 2/2 200,- --.-
1225. 3 groš 1624 KM 31 -1/1- 240,- --.-
1226. Groš 1623 KM 11 1/1- 200,- --.-
1227. Groš 1624 KM 11 -1/1- 160,- --.-

Pol.

Polsko - město Lobženica ( Lobsenz ) - Zikmund III. 1587 - 1632

Stav

V.cena

D.cena

1228. Denár (16)23 KM 7, RR 1/1 900,- --.-

Pol.

Polsko - Posen - Zikmund III. 1587 - 1632

Stav

V.cena

D.cena

1229. 3 denár ( ternar ) 1627 Ag KM 23, pěkná pat., R -1/2 500,- --.-
1230. 3 denár ( ternar ) (16)19 Ag KM 15 olámaný okraj, RR -1/1- 200,- --.-

Pol.

Polsko - Jan Kazimír 1649 - 1668

Stav

V.cena

D.cena

1231. Solidus 1660, 1661 KM 110, 2 ks 1/1 120,- 120,-
1232. Solidus 1663 KM 110, nep.ned., R -1/1 160,- --.-
1233. Solidus 1664, 1665, 1666, 1667 Cu KM 110, 4 ks 1-1- 200,- 200,-

Pol.

Pomořany - Stargad (?) - Bogislau IX. 1418 - 1446

Stav

V.cena

D.cena

1234. Pfennig Sa 4877 / 2568 1/1 80,- 150,-

Pol.

Portugalsko

Stav

V.cena

D.cena

1235. Ag 1000 escudos 1992 500. výročí objevení Ameriky KM 657 0/0 340,- 340,-
1236. Ag 1000 escudos 1995 Joao II. 1495 - 1995 portrét krále, koráb 0/0 260,- 280,-
1237. Ag 1000 escudos 1996 Panna Maria s Jezulátkem KM 696 0/0 260,- 260,-
1238. Ag 1000 escudos 1997 100. výročí oceánské expedice KM 695 0/0 260,- --.-
1239. Ag 1000 escudos 1997 lidoví tanečníci KM 704 0/0 260,- 260,-
1240. Ag 1000 escudos 1997 dvě století IGCP 0/0 260,- --.-
1241. Ag 1000 escudos 1998 Santa Casa de Misericordia 0/0 260,- 260,-
1242. Ag 1000 escudos 1999 Milénium Atlantiku - oceán požírá koráb 0/0 260,- 260,-
1243. Ag 1000 escudos 2000 D. Joao de Castro poprsí šlechtice KM 732 0/0 260,- 260,-
1244. Ag 1000 escudos 2000 Portugalské předsednictví v EU 0/0 260,- 260,-
1245. Ag 250 escudos 1974 Duhová revoluce Y 80 0/0 240,- --.-

Pol.

Přidněsterská moldavská republika

Stav

V.cena

D.cena

1246. 100 rublů 2007 Golovatyi Ag, raženo 500 ks, kapsle PROOF 1100,- 1700,-
1247. 1 rubl 2016 - znamení zvěrokruhu, 9 ks 0/0 400,- 400,-

Pol.

Rakousko - republika

Stav

V.cena

D.cena

1248. 50 groschen 1934 "Nachtschiling" Y 64, R 1/1 600,- 600,-

Pol.

Riga - město - období 1562 - 1575

Stav

V.cena

D.cena

1249. Schilling 1575 Sa 5843, čištěn, R -1/1- 200,- --.-

Pol.

Riga - polská okupace - Zikmund III. 1587 - 1632

Stav

V.cena

D.cena

1250. Schilling 1601 Ag KM 5 2/2 120,- --.-
1251. Schilling 1610 Ag KM 5 1/1 200,- --.-
1252. Schilling 1611 Ag KM 5 vada střižku v hraně i ploše -1/1- 120,- --.-
1253. Schilling 1615 Ag KM 5 krajový střižek 1/1- 180,- --.-
1254. Schilling 1616 Ag KM 5 -1/1- 180,- --.-
1255. Schilling 1617 Ag KM 5 -1/1- 180,- --.-
1256. Schilling (16)18 Ag KM 5 1/1 240,- --.-
1257. Schilling (16)19 Ag KM 5 1/1 200,- --.-
1258. Schilling 1620 Ag KM 5 -1/1- 180,- --.-
1259. Schilling konvolut KM 5, nep.exc., 4 ks 1/1 500,- --.-

Pol.

Riga - Kristina Švédská 1632 - 1654

Stav

V.cena

D.cena

1260. Solidus (16)38 Ag KM 21, nep.exc. 1/0 120,- --.-
1261. Solidus (16)40 Ag KM 21 1/1 120,- --.-
1262. Solidus (16)41 Ag KM 21 1/1 120,- --.-
1263. Solidus (16)43 Ag KM 21 1/0 120,- --.-
1264. Solidus (16)44 Ag KM 21 nep. zbytky nálezové patiny 0/0 120,- --.-
1265. Solidus (16)45 Ag KM 21 krajový střižek 0/0 120,- --.-
1266. Solidus (16)46 Ag KM 21, nep.hr. 1/0 120,- --.-
1267. Solidus (16)47 Ag KM 21 0/0 120,- --.-
1268. Solidus (16)48 Ag KM 21 0/0 120,- --.-
1269. Solidus (16)49 Ag KM 21 zbytky nálezové patiny, nep.exc. 0/0 120,- --.-
1270. Solidus (16)50 Ag KM 21 krajový střižek 1/1 120,- --.-
1271. Solidus (16)51 Ag KM 21 nep. zbytky nálezové patiny 0/0 120,- --.-
1272. Solidus (16)52 Ag KM 21 zbytky nálezové patiny 0/0 100,- --.-
1273. Solidus (16)53 Ag KM 21 zbytky nélezové patiny 0/0 120,- --.-
1274. Solidus (16)54 Ag KM 21 zbytky nálezové patiny 0/0 120,- --.-

Pol.

Rusko - Velkovévodství Moskevské - Vasilij Vassijevič 3. vláda 1434 - 1446

Stav

V.cena

D.cena

1275. Děnga 1446 A: vousatá hlava vpravo R: klečící postava, opis Spas. 57/16
Petrov 7/714 tmavá patina, nep. perf. ražbou, RR
1/1 900,- --.-

Pol.

Rusko - Velkovévodství - Ivan III. Vasiljevič 1462 - 1505

Stav

V.cena

D.cena

1276. Děnga A: jezdec vpravo, pod koněm B R: postava s mečem, nápis NAS-
KOBSKO NOVOGO DOZOR minc. Moskva Spas. 75/4 Petrov 2/364, pěkná pat., RR
1/1 800,- 800,-

Pol.

Rusko - Ivan III. Vasiljevič 1462 - 1505

Stav

V.cena

D.cena

1277. Děnga 0,72 gr. A: jezdec na koni s kopím, pod koněm Ю R: OSPODAR
VSEJA RUSI, nep.ned., R
-1/1- 500,- 550,-

Pol.

Rusko - Ivan III. Vasiljevič 1462 - 1505

Stav

V.cena

D.cena

1278. Děnga 0,63 gr A: jezdec na koni vpravo, pod koněm Ю R: 4 řádkový ná-
pis OSPODAR VSEJA RUSI, A:dvojráz, R
-1/1- 400,- --.-
1279. Děnga 0,61 gr A: jezdec na koni, pod koněm M, opis R: 4 řádkový ná-
pis OSPODAR VSEJA RUSI, nep.ned., R
-1/1- 400,- --.-
1280. Děnga 0,63 gr A: jezdec na koni vpravo, opis R: OSPODAR VSEJA RUSI, R 2/1 360,- 380,-
1281. Děnga 0,36 gr minc. Moskva A: jezdec na koni vpravo, pod koněm CΛ
R: lilie, opis Spas. 75.3, nep.ned.
1/1- 400,- --.-
1282. Děnga 0,33 gr minc. Moskva A: jezdec na koni vpravo, pod koněm CΛ
R: lilie, opis Spas. 75.3, nep.ned.
-1/1- 320,- 340,-
1283. Děnga 0,36 gr minc. Moskva A: kytice DENGA MOSKOVSKAJA R: tři
květy KNJAZ VELIKI IVAN Spas. 35/5-6, nedor.
2/1- 360,- 380,-

Pol.

Rusko - Vasilij Ivanovič 1505 - 1533

Stav

V.cena

D.cena

1284. Děnga 0,33 gr A: jezdec na koni vpravo, pod koněm Θ R: monogram, ná-
pis OSPODAR VSEJA RUSI Spas. 75.9, nep.ned.
1/1 400,- --.-
1285. Děnga 0,33 gr A: jezdec na koni vpravo, pod koněm Θ R: monogram, ná-
pis OSPODAR VSEJA RUSI Spas. 75.9, nep.ned.
1/1 400,- 400,-

Pol.

Rusko - Vasilij Ivanovič 1505 - 1533

Stav

V.cena

D.cena

1286. Děnga 0,30 gr A: jezdec na koni vpravo, pod koněm M R: monogram, ná-
pis GOSUDAR VSEJA RUSI Spas. 75.10, nep.ned., R
1/1 500,- --.-
1287. Děnga 0,36 gr A: jezdec na koni vpravo R: lidská hlavička, okolo opis
GOSUDAR VSEJA RUSI Zajcev 2006.2 Hu 3115 c, nep.ned., R
-1/2 460,- 460,-

Pol.

Rusko - Vasilij Ivanovič 1505 - 1533

Stav

V.cena

D.cena

1288. Děnga 0,73 gr minc. Pskov, po roce 1510 A: jezdec na koni s kopím, pod
pod koněm KA R: DENGA PSKOVSKAJA, nedor., R
-1/2 460,- --.-
1289. Děnga 0,74 gr A: jezdec na koni, pod koněm KNAZ VELIKI VASILIJ IVANO-
VIC R: 4 řádkový nápis DENGA PSKOVSKAJA IVAN minc. Psovsk
po roce 1510, nedor., R
2/1- 500,- --.-
1290. Děnga 0,76 gr A: jezdec na koni, pod koněm KNAZ VELIKI VASILIJ IVANO-
VIC R: 4 řádkový nápis DENGA PSKOVSKAJA IVAN minc. Psovsk
po roce 1510, nedor., R
2/1- 500,- 550,-

Pol.

Rusko - Ivan Vasilevič jako velkokníže 1533 - 1547

Stav

V.cena

D.cena

1291. Děnga o váze kopějky 0,67 gr A: jezdec se šavlí Kaim 1011, R 2/2 240,- --.-
1292. Děnga 0,67 gr děnga s kopím Kaim 1013, R -1/1- 240,- --.-
1293. Děnga 0,63 gr děnga s kopím, pod koněm Δ Kaim 1015, nep.ned., R 1/1 260,- 260,-
1294. Děnga 0,63 gr děnga s kopím, pod koněm A Kaim 1015, R 2/1- 200,- --.-
1295. Děnga 0,69 gr děnga s kopím Kaim 1016, A:nep.exc., R 1/2 200,- --.-
1296. 1/2 denga 0,32 gr Kaim 1020 1/1 140,- 140,-
1297. 1/2 denga 0,34 gr Kaim 1021 1/1 140,- 160,-
1298. 1/2 děnga 0,32 gr pod koněm Ω Kaim 1022 tmavá patina -1/1 150,- --.-

Pol.

Rusko - Ivan IV. Vasilevič jako car 1547 - 1584

Stav

V.cena

D.cena

1299. Kopějka 0,67 gr, pod koněm CMH Kaim 1075, R -1/1- 160,- 200,-
1300. Kopějka 0,68 gr, pod koněm ΠC minc.Pskov Kaim 1080 1/1 120,- 120,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor