Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 30. září 2017

Pol.

Regionální medaile Čech, ĆSR, ČSSR, ĆR - řazeno podle míst

Stav

V.cena

D.cena

1601. Praha. Slavnost desetiletého trvání spolku Hlahol 16.5.1871 Lev, opis / Ná-
pis ve věnci Bk 27 mm sign. KVASNIČKA, odstr.ouš.
0/0 100,- 110,-

Pol.

Regionální medaile Čech, ĆSR, ČSSR, ĆR - řazeno podle míst

Stav

V.cena

D.cena

1602. Praha. OBCHODNÍ A ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA V PRAZE, poprsí Merkura /
Puti se džbánem a kladivem MYSLBEK, STEHLÍK Bz 50 mm
1/1 340,- 380,-
1603. Praha. Všeobecná československá výstava v Praze 1991. Muchovo poprsí
dívky nad výstavním pavilonem / ŠTÁTNÁ MINCOVNA KREMNICA, razící
stroj Ag 900, punc, exempl. č. 238, pův.etue
PROOF 440,- 480,-
1604. Přibyslav. Odhalení pomníku Jana Žižky Portrét / Pohled na pomník
J. PILZ Sn 33 mm nepatrná hrana, pův.ouš.
0/0 500,- 500,-
1605. Historická města. 1. České Budějovice,Český Krumlov 2. Český Krumlov,
Telč 3. Domažlice, Plzeň 4. Kroměříž, Kutná Hora 5. Mikulov, vinný
sud 6. Olomouc, Třebíč + Litomyšl + Brno 7. Zlín, Kroměříž
Žlutá úprava 30 mm, 7 ks
1/1 100,- 170,-

Pol.

Medaile osobností

Stav

V.cena

D.cena

1606. Beneš Eduard. Medaile na návštěvu ve Znojmě 13.6.1947. Portrét zprava,
opis, jednostranná FISCHER Bz postř. 45 mm 36,94 gr Novák 02.056
částečně otřelé postříbření
1/ 400,- --.-
1607. FJI. a Alžběta, poprsí poločelně / Rakouský orel se dvěma znaky Ag 999 35 mm PROOF 240,- 240,-
1608. Karel IV. OTEC VLASTI, koruna, 4 znaky / ELIŠKA PŘEMYSLOVNA,
JAN LUCEMBURSKÝ, zlacení rytíři při turnaji Ag 999, punc, 38 mm, kapsle
PROOF 550,- 550,-
1609. Karel IV. OTEC VLASTI, koruna, 4 znaky / ZEMĚ KORUNY ČESKÉ, na
stuhách názvy zemí, lvi drží pozlacenou korunu Ag 999, punc 38 mm, kapsle
PROOF 550,- --.-
1610. Masaryk T. G. V oválech portréty M.R.Štefánika, T.G.Masaryka a E. Beneše,
nad nimi 4 znaky / Velký státní znak držený dvěma lvy ZAKLADATELÉ
ČESKOSLOVENSKA Zlatá úprava 70 mm
PROOF 260,- 260,-

Pol.

Medaile osobností

Stav

V.cena

D.cena

1611. Šafařík Josef, poprsí zleva, opis s daty / 12ti řádkový latinský nápis. MAI
MDCCCXCV ŠANTRŮČEK Bz 58 mm
1/1 420,- --.-
1612. Žižka Jan, poprsí zleva, páska přes pravé oko / Znaky rak a kalich pod
rytířskou přilbicí CHAURA Al 40 mm drobná stopa kor.
1/1 170,- 170,-

Pol.

Medaile osobností

Stav

V.cena

D.cena

1613. Žižka Jan. Plaketa b.l. ( 1924 ) k 500. výročí úmrtí. Poprsí vpravo VIKTOR
OLIVA AE 112 x 153 mm, na Rev. stopy po původním upevnění, RR
1/ 1500,- --.-

Pol.

Medaile sokolské

Stav

V.cena

D.cena

1614. Poprsí Tyrše a Fügnera zleva / TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL BRNO
ŔEČKOVICE 1900 - 1950, sokol Bz 60 mm, nep.hr.
0/0 360,- --.-

Pol.

Medaile ostatní

Stav

V.cena

D.cena

1615. Obnovený chrám v Pičíně 1342 - 1942. Kostel v oválu, nápis, v rozích
maltézské kříže Sn 57 x 73 mm, připevněno na dřevěné destičce 90 x
132 x 10 mm se závěsem
1/ 150,- 1300,-
1616. Staré pověsti české. Kmet vypráví dvěma mladým lidem / VLASTA BOJOV-
NICE. Vlasta s oštěpem na koni Ag 925, 40 mm
PROOF 360,- --.-
1617. Staré pověsti české. Kmet vypráví dvěma mladým lidem / KAZI LÉČITELKA
Klečící Kazi u pramene Ag 925, 40 mm, kapsle
PROOF 360,- --.-
1618. Staré pověsti české. Kmet vypráví dvěma mladým lidem / PRAOTEC ČECH
Tři mužské postavy, příchod na Říp Ag 925, 40 mm
PROOF 360,- --.-
1619. Alfons Mucha: ČTVERO ROČNÍCH DOB, poloobnažená žena / Uprostřed
v medaili barevný obrázek dívky "Jaro" 70 mm
PROOF 200,- 320,-

Pol.

Medaile Rakousko - Uherska

Stav

V.cena

D.cena

1620. Uhry. Zemědělská výstava, na hraně BUDAPEST 1881. Stojící žena se
znakem, snopem obilí a srpem / Ve věnci z ovoce vyryto věnování SÁROS
MEGY GAZD EGYE SÜLET sig. IDBF Bz 47 mm
1/1 360,- 650,-
1621. Arcivévoda Rainer, poprsí čelně / 25. výročí 28.5.1899 tmavý kov 30 mm
skvrnky, původní ouško
-1/1- 220,- --.-
1622. Medaile k 60. výročí panování. FJI. mladý a starý portrét v oválech /
8mi řádkový nápis Cu 33 mm A i R skvr., pův.ouš.
1/1- 190,- --.-

Pol.

Medaile Rakousko - Uherska

Stav

V.cena

D.cena

1623. Medaile na světovou válku. Portrét FJI. vpravo / Anděl s věncem a ratolestí
nad ležícími vojáky 1914 NEUBERGER, HARTIG AE 50 mm, nep.flíček
0/0 750,- 800,-

Pol.

Medaile ostatních států

Stav

V.cena

D.cena

1624. Francie. Medaile k zavraždění vévody Ferdinanda Duc. de Berry, syna
krále Karla X. Poprsí vlevo / 8mi řádkový nápis ve věnci AE 40 mm 1820,
GAYARD vysoký relief KRÁSNÁ
1/1 750,- 1000,-

Pol.

Medaile ostatních států

Stav

V.cena

D.cena

1625. Francie. Znak pod korunou, ležící lev, SOCIÉTE HORTICOLE DE LOIR -
ET - CHER / Muž roubuje stromek, v pozadí žena v zahradě Bz postř.
40 mm, na hraně BRONZE
1/1 320,- 420,-

Pol.

Medaile ostatních států

Stav

V.cena

D.cena

1626. Francie. Generál Dwight D. Eisenhower poprsí vlevo / Věnce, nápis, 1942 -
1945 sig. A. MORLON AE 67 mm, punc na hraně
0/0 500,- 850,-
1627. Itálie. Renezanční medaile Vittore Pisano, zvaný Pisanelo 1380 - 1455
VICTORINVS FELT RENSIS SVMMVS portrét vlevo / Pták s mládětem
na hnízdě Bz 63 mm 99,62 g pozdější odlitek, pěkná pat., R
1/1 1000,- 1100,-

Pol.

Medaile ostatních států

Stav

V.cena

D.cena

1628. Itálie. SIGISMONDVS PANDVLEVS DE MALATESTIS, poprsí zleva
Fe 54 mm, litá, jednostranná
1/ 190,- 240,-

Pol.

Medaile ostatních států

Stav

V.cena

D.cena

1629. Německo. Poprsí Hindenburga s řády / WELTKRIEG 1914 - 1915 / Civi-
listé vzdávají hold vojenské jednotce Ag 990 na hraně 35 mm
1/1 1300,- 1300,-

Pol.

Medaile ostatních států

Stav

V.cena

D.cena

1630. Německo. Let vzducholodi LZ 126 do Ameriky 1924. Poprsí Hugo Eckenera
/ Vzducholoď nad krajinou LAUER,NUERNEER Ag 33 mm 15,24 gr
990 punc na hraně, nep.hr.
1/1 1600,- --.-

Pol.

Medaile ostatních států

Stav

V.cena

D.cena

1631. Rakousko rep. Žena drží kohouta a husu, v pozadí stavení / Strom, vyryto
G.M.u T.V. ZUCK MANTEL GAU A EICHWALD 5.6.DEZ.1951
Bz postř. 40 mm
1/1 200,- --.-

Pol.

Medaile ostatních států

Stav

V.cena

D.cena

1632. Švédsko. Gustav III. 1771 - 1792 Poprsí Gustava a Ludovici / Paprsky,
opis Ag 36 mm 26,1 g patrně pozdější ražba, A:vl.škr.
0/0 700,- --.-

Pol.

Medaile ostatních států

Stav

V.cena

D.cena

1633. Švýcarsko. Orlice sedí na knize, prapory kantonů / Shromáždění NOVEMBRE
1786, PERRET - GENTIL 70 mm, 113,3 gr, pozdější ražba pol. 19. stol., R
1/1 600,- --.-

Pol.

Medaile ostatních států

Stav

V.cena

D.cena

1634. Švýcarsko. Jacques Necker, ministr financí 1732 - 1804 Poprsí čelně,
nápis / Znak, nápis, JULET 1789 sig. J.J.P.G Sn 74 mm 152,6 gr 1789, nep.hr., R
1/1 800,- 900,-

Pol.

Medaile ostatních států

Stav

V.cena

D.cena

1635. Švýcarsko. Poprsí Ludvíka XVI. vpravo, nápis / Sedící Liberte vlevo, nápis,
1789 - 1790, AE 75 mm, 178,60 gr, pozdější práce z pol. 19. stol.?, vada na hr., R
1/1 1000,- 1400,-
1636. USA. Trojská unce, portrét indiána zprava / Bizon Ag 999 39 mm 0/0 340,- 380,-
1637. Sada miniatur 1/4 dollarů, americké státy Bk 10 mm, orig.bal., 50 ks 0/0 320,- 340,-
1638. Velká Británie. 60. výročí vlády královny Victorie 1897, čtyři portréty pod
korunou, čtyři generace britské královské rodiny / Tři znaky pod korunou,
opis Ag ( ? ) 32 mm
1/1 700,- 700,-
1639. Velká Británie. Jiří V. 8mi boká medaile na stříbrné výročí svatby. Poprsí
královských manželů / Znak, COUNTY OF MIDDLESEX Bk 39x39 mm, nep.kor.
1/0 140,- --.-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1640. Medaile Za statečnost Ag II. třída VII. vydání 1866 - 1914 FJI. 1/1/1 360,- 360,-
1641. Karlův vojenský kříž ( stuha nošená ) 1/1/1 200,- 200,-

Pol.

Československá republika, Česká republika

Stav

V.cena

D.cena

1642. Čs. válečný kříž 1939 VM 11 Nov. 17 část. setřelé zlacení na hrotech -1/1-/1 800,- --.-
1643. Pamětní odznak Svazu příslušníků bývalé čs. domobrany z Itálie VM 64
Nov. 43 Ø 32 mm
1/1/1 800,- 800,-
1644. Stříbrná medaile IV. pluku Stráže svobody VM 71 Nov. 81 1/1/1 260,- 280,-
1645. Pamětní medaile 4. střeleckého pluku Prokopa Velikého VM 86 Nov. 51
menší skvrnka
1/1/1 900,- 1000,-
1646. Pamětní medaile 30. pěšího pluku Aloise Jiráska VM 106 Nov. 71
R: na dolním okraji drobná vada materiálu
1/1/1 850,- 1100,-
1647. AČR. Čestný pamětní odznak za službu v mírové misi na Balkáně FurŠi 23 1/1/1 340,- 380,-
1648. AČR. Vojenský újezd Brdy 1950 - 2016 Znak / Vojenský výcvikový prostor
1926 -2016, znak + stužka, orig.etue
1/1/1 850,- 900,-
1649. AČR. Vojenský újezd Libavá, 65 let 1950 - 2015 Znak / Vojenský výcvikový
prostor Libavá + stužka, orig.etue
1/1/1 850,- 900,-
1650. Ocenění. Zasloužilý člen Národního divadla 35 x 60 mm včetně závěsu 1/ 300,- 300,-

Pol.

Faleristika ostatních států

Stav

V.cena

D.cena

1651. Belgie. Řád Leopolda II., V. třídy, rytíř Ag, smalt, nepuncováno 1/1/1- 850,- 850,-
1652. Belgické Kongo. Za službu v Belgickém Kongu. Zlatá hvězda s kuličkami
na hrotech, v bílém kruhu zlatá hvězdička / TRAVAIL ET PROGRES
1/1/1 650,- 650,-
1653. Německo - Prusko. Civilní medaile Za zásluhy o stát 1895 - 1917 II. tř. Ag 1/1/1 800,- --.-
1654. Německo. Kříž 1914 - 1918 bez mečů 1/1/1 320,- --.-
1655. Německo. Pamětní medaile na 1. říjen 1938 ( Sudety ) Niemann 6.02.27 1/1/1 750,- --.-

Pol.

Dekrety

Stav

V.cena

D.cena

1656. Pochvalný dekret Jaroslavu Červinkovi, vojínu let. pluku M.R.Štefánika.
V Piešťanech 27.3.1930 255 x 365 mm tvrdý karton
Z 240,- 240,-
1657. Propouštěcí list des. v zál. Ladislav Čejka z 31.12.1931 pp 31 "Arco"
210 x 297 mm 2 x přeložený
Z 240,- --.-
1658. Propouštěcí list voj. v zál. Dominik Conk z 31.12.1935, p.pl. 5 TGM, razítko,
podpis pplk Laser 210 x 297 mm, natržený, 2 x přeložený
Z 240,- --.-
1659. Pochvalné uznání V. stupně npor. Antonínu Zetkovi při odvelení od PVVP
z 19.11.1947. Razítko, podpis generála 205 x 292 mm
Z 240,- --.-
1660. Dekret z 18.10.1948 o povýšení na plukovníka v kategorii zdravotnictva.
Suchá pečeť, podpis gen. Svobody 210 x 297 mm
Z 260,- 260,-
1661. Dekret k vyznamenání Za vynikající práci pplk Josefu Urbanovi za práci
ve SNB z 30.4.1975. Suchá pečeť, podpis ministra. Originál pevné ro-
zevírací desky 215 x 305 mm
Z 200,- 400,-
1662. Dekret k Čestnému odznaku AČR Přemysla Otakara II. mjr. Petru Valdovi
z 10.11.2006, razítko, podpis 297 x 210 mm
N 200,- 240,-
1663. Dekret na pamětní odznak pro mjr. Petra Valdu z 26.9.2008, zásobovací
středisko Dobronín. Podpis mjr. Rada 300 x 212 mm
N 150,- 180,-
1664. MEMORIAL BADGE ( pamětní odznak ) na jméno Stanislav Hejkal, za
účast na misi v Kosovu 2007 - 2008, angl. text 210 x 297 mm
N 140,- --.-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1665. 20 K 1913 I. vydání sér. 2331 / 804072 BHK RU 6, NEPER N 1400,- --.-
1666. 20 K 1913 I. vydání sér. 2331 / 804006 BHK RU 6 přeložená, NEPER 1/ 1300,- --.-
1667. 100 K 1912 sér. 2370 / 49486 BHK RU 10 přeložená, na R fial. tužkou "6", NEPER 1/ 700,- --.-
1668. 1000 K 1902 sér. 1280 podtisk šedozelený BHK RU 11 a), NEPER N 1000,- --.-
1669. 1000 K 1902 sér. 1291 podtisk šedozelený BHK RU 11 a), NEPER N 850,- --.-

Pol.

Nouzová papírová platidla 1914

Stav

V.cena

D.cena

1670. Bechyně. Spořitelna města Bechyně 1 K 1914 DaHol 3.1 -1/ 800,- 800,-
1671. Třebíč. Městská rada Třebíč, nouzové platidlo 5 K ( 2 x ), 2 K ( 4 x ),
1 K ( 1 x ), 50 hal. ( 9 x ) DaHol 211 - 1 různé varianty, 16 ks
1200,- --.-

Pol.

Československá republika 1918 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

1672. 100 K 1912 kolek stříhaný, sér. 2170 BHK 5 a přelož. A i R hněd. skvr., NEPER -1/ 360,- --.-
1673. 100 K 1912 kolek stříhaný, sér. 2130 BHK 5 a ( zoubky na kolku velmi
malé, kolek spíše "trhaný" ), několikrát natržená, NEPER
-2/ 80,- --.-
1674. 1 K 1919 sér. 166 BHK 7 přeložená, NEPER -1/ 60,- --.-
1675. 5000 Kč 1920 sér. A BHK 17 a), NEPER -2/ 14000,- 14000,-
1676. 5000 Kč 1920 sér. C BHK 17 c) SPECIMEN, PERF. N 800,- 900,-
1677. 5000 Kč 1920 sér. C - přetisk NEVYDANÁ BHK N 3 SPECIMEN, PERF. N 750,- 900,-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

1678. 500 K 1942 II. vydání sér. Ga BHK 36, NEPER N 600,- 650,-
1679. 50 K 1944 sér. 39 A BHK 42, NEPER N 750,- 1300,-

Pol.

Slovenská republika 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

1680. 1000 Ks 1940 sér. 2T4 BHK 51 velmi lehce přelož., NEPER 1/ 1000,- 1200,-
1681. 1000 Ks 1940 sér. 4A2 BHK 51 lehce přelož., NEPER 1/ 950,- 1000,-
1682. 500 Ks 1941 sér 5Rz BHK 52 lehce přeložený roh, NEPER 1/ 900,- 1000,-
1683. 10 Ks 1943 sér. Rv12 BHK 54 b) SPECIMEN, PERF. N 240,- 320,-

Pol.

Kolkované peníze na Slovensku

Stav

V.cena

D.cena

1684. 1000 Ks 1940, kolek sér. 3L2 BHK 65 velmi lehce přeložená, NEPER 1/ 700,- 800,-

Pol.

Česká republika 1993 -

Stav

V.cena

D.cena

1685. 100 Kčs 1961 kolek lepený sér. G 82 čísl. 1 c) BHK CZ1 e1, NEPER N 220,- --.-
1686. 1000 Kč 1985 kolek lepený sér. C 85 BHK CZ 3 a1), NEPER N 1200,- --.-

Pol.

Slovenská republika 1933 -

Stav

V.cena

D.cena

1687. 500 Sk / Kčs 1973 kolek sér. W 22 BHK SK 4, NEPER N 2000,- 2000,-

Pol.

Poukázky, reklamní tisky

Stav

V.cena

D.cena

1688. Ústavní poukázky nápravných ústavů. 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 koru-
na 50, 20 haléřů, vše bez razítek, NEPER, 9 ks
N 460,- --.-
1689. Poukázka. Hellada export, poukázka 20 haléřů na 1 ks mýdla, 140x100mm, NEPER N 95,- 95,-

Pol.

Bankovky ostatních zemí

Stav

V.cena

D.cena

1690. USA. Poštovní známky emise 1861 byly aktem A.Llincolna 17.6.1862
uznány zákonným oběživem, nahrazujícím drobné mince. Platnost do
konce roku 1862 Kompletní série 1, 3, 5, 10, 12, 24, 30 centů
mimo koncové hodnoty 90 c. Velmi pěkná kvalita, 7 ks
900,- --.-

Pol.

Odznaky regionální

Stav

V.cena

D.cena

1691. Tábor. ŽUPNÍ SLAVNOST VI. BARÁČNICKÉ ŽUPY 14.Vi.1936 V TÁBOŘE.
Vesnické stavení, v pozadí Kotnov Bz 31 x 48 mm, špendl.
1/ 70,- 70,-

Pol.

Odznaky vojenské

Stav

V.cena

D.cena

1692. Odznak za výtečné řízení útočných vozidel 1936 - 1948 - MINIATURA
Krubl 20 - 1 - 3, ale celý zlacený 1,8 mm plech 25 x 28,5 mm, jehla
1/ 750,- --.-

Pol.

Odznaky hasičské

Stav

V.cena

D.cena

1693. Velký hasičský našívací odznak ( 1. republika ) Hasičské atributy 68 x 61 mm 1/ 340,- --.-

Pol.

Odznaky dalších zemí

Stav

V.cena

D.cena

1694. R - U. Čepicový odznak. I. armáda 1914 - portrét FJI. zprava, vavřínová
větvička 26 x 40 mm, ovál, špendlík
1/ 600,- --.-
1695. Velká Británie. Na věnci kruna, pod ní zlaté letadlo CATALINA, RAF ve
věnečku 45 x 45 mm "vysekávaný", špendlík
1/ 600,- --.-

Pol.

JETONY, NOUZOVKY, SVÁTOSTKY

Stav

V.cena

D.cena

1696. Písek. R. Brodský SUKNA DÁMSKÉ LÁTKY POD RADNICÍ / PENÍZ PRO
ŠTĚSTÍ ZNAČÍ SLEVU Kč 5,- PŘI NÁKUPU ZA Kč 50 Al 26 mm, dr.st.kor.
1/ 240,- 260,-
1697. ŠTĚPÁNOV 1 KOLO VYDÁ SE JEN PO VRÁCENÍ TÉTO ZNÁMKY číslo
78 Al 40 mm, pův.dír.
1/- 75,- 110,-
1698. Praha. Ústředí Jednoty Praha ( česky a německy ) Znak Prahy / Vyraženo
"88" Zn 40 mm, pův.dír., R
1/1 200,- 220,-
1699. Německo. Blíže neurčená známka, A i R "100" ve věnci AE 37 mm 19.stol. 1/1 100,- 100,-

Pol.

RŮZNÉ

Stav

V.cena

D.cena

1700. Štítek na hůl Tábor. TÁBOR - KOTNOV, pohled na bránu a Kotnov 26,5 mm 1/ 60,- 60,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor