Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 30. září 2017

Pol.

Řecko - Ionia - Miletos 6. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1801. 1/12 stateru 1,2 g A: polovina lva vlevo R: květinový motiv Sear 3533 1/1 480,- --.-
1802. 1/12 stateru 1,2 g A: polovina lva vlevo R: květinový motiv Sear 3533 1/1 480,- --.-
1803. 1/12 stateru 1,2 g A: polovina lva vlevo R: květinový motiv Sear 3533 1/1 480,- --.-
1804. 1/12 stateru 1,2 g A: polovina lva vlevo R: květinový motiv Sear 3533 1/1 480,- --.-

Pol.

Řecko - Mysia - Kyzikos 480 - 450 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1805. Ag 1/2 obol A: polovina běžícího kance vlevo, za ním tuňák R: lví hlava
vlevo Sear 3851
1/1 400,- --.-

Pol.

Řecko - Mysia - Kyzikos 4. - 3. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1806. AE 11 mm A: hlava Persephony vpravo R: KY / I - I Sear 3862 -1/1- 140,- --.-

Pol.

Řecko - Mysia - Pergamon 400 - 350 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1807. AE 10 mm A: hlava mladého Herakla vpravo R: hlava Atheny vpravo
ΠEP Sear 3958, pěkná pat.
-1/1- 160,- 160,-
1808. AE 19 mm A: hlava Atheny vpravo R: AΘHNAΣ / NIKHΦΘPOY po stranách
trofeje Sear 3960, pěkná pat.
-1/1- 180,- --.-

Pol.

Řecko - Troas - Abydos 3. - 2. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1809. AE 10 mm A: hlava Galla vpravo R: orel vlevo, vlevo ABY, roh hojnosti
Sear 0, pěkná pat.
-1/1- 160,- --.-

Pol.

Řecko - Troas - Biritis cca 300 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1810. AE 11 mm A: vousatá hlava Kabeira vlevo R: kyj B - I / P - Y vše ve věnci
Sear 4058, pěkná pat.
1/1 200,- --.-
1811. AE 11 mm A: vousatá hlava Kabeira vlevo R: kyj B - I / P - Y vše ve věnci
Sear 4058
-1/1- 150,- --.-

Pol.

Řecko - Troas - Neandrea 350 - 310 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1812. AE 11 mm A: hlava Apolla vpravo R: NEAN, obilné zrno, hrozen vína Sear 4120, R 1/1 280,- --.-

Pol.

Řecko - Aiolis - Kyme 4. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1813. AE 11 mm A: orel stojící vpravo R: jednouchá váza K - Y Sear 4186, pěkná pat. 1/1 200,- --.-
1814. AE 11 mm A: orel stojící vpravo R: jednouchá váza K - Y Sear 4186, pěkná pat. 1/1 200,- --.-
1815. AE 11 mm A: orel stojící vpravo R: jednouchá váza K - Y Sear 4186, pěkná pat. -1/1- 150,- --.-

Pol.

Řecko - Aiolis - Kyme 3. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1816. AE 18 mm A: polovina koně cválajícího vpravo R: váza a monogram Sear 4188 -1/1- 220,- --.-
1817. AE 18 mm A: polovina koně cválajícího vpravo R: váza a monogram Sear 4188 -1/1- 220,- --.-
1818. AE 18 mm A: polovina koně cválajícího vpravo R: váza a monogram Sear 4188
jiný monogram než předchozí položka Sear 4188
-1/1- 220,- --.-
1819. AE 11 mm A: Hlava amazonky Kyme vpravo R: K - Y okolo vázy HPAIOΣ
Sear 4190
-1/1- 150,- --.-

Pol.

Řecko - Aiolis - Elaia 4. - 3. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1820. AE 10 mm A: hlava Atheny vlevo R: obilné zrno mezi dvěmi olivovými
ratolestmi Sear 4204, pěkná pat.
2/1- 140,- --.-

Pol.

Řecko - Ionia - Teos 521 - 478 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1821. Ag hemiobol 0,23 g A: hlava gryfa vpravo R: incusní čtverec Sear: 0 1/1 360,- --.-
1822. Ag hemiobol 0,25 g A: hlava gryfa vpravo R: incusní čtverec Sear: 0 1/1 360,- --.-
1823. Ag hemiobol 0,27 g A: hlava gryfa vpravo R: incusní čtverec Sear: 0 1/1 360,- --.-
1824. Ag hemiobol 0,27 g A: hlava gryfa vpravo R: incusní čtverec Sear: 0 1/1 360,- --.-
1825. Ag hemiobol 0,20 g A: hlava gryfa vpravo R: incusní čtverec Sear: 0 1/1 360,- --.-

Pol.

Řecko - Lydia - Sardy 2. - 1. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1826. AE 15 mm A: hlava Apolla vpravo R: ΣAPΔI / ANΩN po stranách kyje,
vše ve věnci, monogram Sear 4736, pěkná pat.
1/1 200,- --.-

Pol.

Řecko - Lydia - Phaseus 2. - 1. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1827. AE 19 mm A: próra, nad ní letící Niké R: stojící Athena, vpravo ΦA Sear 5243, R 2/2 200,- 200,-

Pol.

Řecko - Judea - protektorát Antonius Felix 52 - 60

Stav

V.cena

D.cena

1828. AE 17 mm A: LE KAICAPOC = 5. rok vlády rok 58/59, olivová větev
R: NEP / ΩNO / C ve věnci Sear 5627
-2/2 160,- 160,-

Pol.

Řecko - Sýrie - Antiochia ad Orontem, autonomní ražba za Flaviovců 1. stol. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1829. AE 16 mm A: hlava Apolla vpravo R: palmová ratolest Sear 0 2/1- 100,- 130,-

Pol.

Řecko - Makedonie - Philip II. 359 - 336 př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

1830. AE 18 mm A: hlava Apolla vpravo R: jezdec na koni vpravo, ΦIΛIΠΠOY,
pod koněm delfín Sear 6698
1/1 240,- --.-
1831. AE 18 mm A: hlava Apolla vpravo R: jezdec na koni vpravo, ΦIΛIΠΠOY,
pod koněm okřídlený blesk Sear 6698, nep.exc.
1/1- 200,- --.-
1832. AE 18 mm A: hlava Apolla vpravo R: jezdec na koni vpravo, ΦIΛIΠΠOY,
pod koněm " O s čárkou dolů " Sear 6698
-1/1 200,- --.-
1833. AE 18 mm A: hlava Apolla vpravo R: jezdec na koni vpravo, ΦIΛIΠΠOY,
pod koněm "Y" Sear 6698, pěkná pat.
-1/1 200,- --.-
1834. AE 18 mm A: hlava Apolla vpravo R: jezdec na koni vpravo, ΦIΛIΠΠOY,
pod koněm "Г" Sear 6698 krásná modrozelená patina
1/2 180,- 180,-
1835. AE 18 mm A: hlava Apolla vpravo R: jezdec na koni vpravo, ΦIΛIΠΠOY,
pod koněm monogram a caduceus Sear 6698, pěkná pat.
-1/2 180,- --.-
1836. AE 18 mm A: hlava Apolla vpravo R: jezdec na koni vpravo, ΦIΛIΠΠOY,
pod koněm monogram a caduceus Sear 6698, pěkná pat.
-1/1- 180,- --.-
1837. AE 18 mm A: hlava Apolla vpravo R: jezdec na koni vpravo, ΦIΛIΠΠOY,
pod koněm monogram a caduceus Sear 6698
-1/1- 180,- --.-
1838. AE 18 mm A: hlava Apolla vpravo R: jezdec na koni vpravo, ΦIΛIΠΠOY,
pod koněm trojzubec Sear 6698
2/2 160,- --.-
1839. AE 18 mm A: hlava Apolla vpravo R: jezdec na koni vpravo, ΦIΛIΠΠOY,
pod koněm monogram a caduceus Sear 6698
2/2 140,- 140,-
1840. AE 18 mm A: hlava Apolla vpravo R: jezdec na koni vlevo, pod koněm
monogram "N" Sear 0
-1/2 160,- --.-
1841. AE 11 mm A: hlava Herakla ve lví kůži vpravo R: kyj, nad ním ΦIΛIΠ dole ΠOY
půlměsíc Sear 0 Draganov 256, R
-1/2 140,- --.-
1842. AE 11 mm A: hlava Herakla ve lví kůži vpravo R: kyj, nad ním ΦIΛIΠ dole ΠOY
půlměsíc Sear 0 Draganov 256, R
-1/2 140,- --.-

Pol.

Řecko - Makedonie - Alexander III. 336 - 323 př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

1843. AE 18 mm A: hlava Herakla ve lví kůži vpravo R: kyj, AΛEΣANΔPOY toulec
monogram "Г" Sear 6739, pěkná pat.
-1/1- 180,- --.-
1844. AE 18 mm A: hlava Herakla ve lví kůži vpravo R: kyj, AΛEΣANΔPOY toulec
monogram caduceus Sear 6739, pěkná pat., R
1/1- 220,- --.-
1845. AE 18 mm A: hlava heracla ve lví kůži vpravo R: AΛEΣANΔPOY Sear 6739 -1/1- 180,- --.-
1846. AE 18 mm A: hlava Herakla ve lví kůži vpravo R: kyj, AΛEΣANΔPOY Sear 6739 2/2 150,- --.-
1847. AE 18 mm A: hlava Herakla ve lví kůži vpravo R: toulec, B.A, kyj, mono-
gram Θ, okřídlený blesk Sear 6742, pěkná pat.
-1/1- 180,- --.-
1848. AE 18 mm A: hlava Herakla ve lví kůži vpravo R: toulec, B.A, kyj, mono-
gram Θ, okřídlený blesk Sear 6742, 3 ks
-1/1- 460,- 460,-
1849. AE 18 mm A: hlava Herakla ve lví kůži vpravo R: toulec, B A kyj, mono-
gram okřídlený blesk Sear 6742
2/1- 160,- --.-
1850. AE 18 mm A: hlava Herakla ve lví kůži vpravo R: toulec, bez okřídleného
blesku, není B A Sear 6742
-1/1- 180,- --.-
1851. AE 16 mm A: hlava Apolla vpr. R: kůň pádí vpravo AΛEΣANΔPOU mono-
gram A ve V Sear 6744, nep.exc.
1/1 200,- --.-
1852. AE 16 mm A: hlava Apolla vpr. R: kůň pádí vpravo AΛEΣANΔPOU mono-
gram "Y" Sear 6744
1/1- 200,- --.-
1853. AE 16 mm A: hlava Apolla vpr. R: kůň pádí vpravo AΛEΣANΔPOU mono-
gram štít Sear 6744, pěkná pat.
-1/1- 180,- --.-
1854. AE 16 mm A: hlava Apolla vpr. R: kůň pádí vpravo AΛEΣANΔPOU mono-
gram "E" Sear 6744, pěkná pat.
2/2 140,- 140,-
1855. AE 16 mm A: makedonský štít s bleskem uprostřed R: přilbice B A Drag. 477 -1/1- 160,- --.-

Pol.

Řecko - Makedonie - Kassander 319 - 297 př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

1856. AE 19 mm A: hlava Herakla vpravo R: mladík na koni vpravo, nápis
Sear 6754, 3 ks
-1-2 420,- 420,-
1857. AE 19 mm A: hlava Herakla vpravo R: mladík na koni vpravo, nápis
Sear 6754, pěkná pat.
-1/2 160,- --.-
1858. AE 19 mm A: hlava Herakla vpravo R: mladík na koni vpravo, nápis
monogram "M" Sear 6754
2/1- 160,- --.-
1859. AE 19 mm A: hlava Herakla vpravo R: mladík na koni vpravo, nápis
monogram "A" Sear 6754, pěkná pat.
2/1- 160,- 160,-
1860. AE 18 mm A: hlava Apolla vpravo BAΣIΛEΩ KAΣΣANΔPOY po stranách
trojnožky, caduceus v poli vpravo Sear 6755
1/1 280,- 280,-

Pol.

Řecko - Makedonie - Antigonos Gonatas 277 - 239 př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

1861. AE 16 mm A: hlava Atheny v přilbici vpravo R: Pan vztyčuje trofej,
Sear 6786 Drag. 697 lehce zbarbarizované
1/1 180,- --.-
1862. AE 17 mm A: Makedonský štít s monogramem Antigona R: přilba, pod ní
BA - ΣI Sear 6788 Drag. 700, pěkná pat.
-1/1- 180,- --.-
1863. AE 19 mm A: hlava mladého Herakla ve lví kůži vpravo R: jezdec na koni
vpravo B - A, monogram Antigona v Av kruhová neurčená kontramarka Drag. 706
( zvíře ? ) Drag. 706 kontr. 2/, pěkná pat., RR
2/1- 240,- --.-

Pol.

Řecko - Makedonie - Demetrios II. 239 - 229 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1864. AE 17 mm A: makedonský štít, uprostřed monogram Demetria R: půlměsíc,
přilba BA - ΣI Sear 6774 Draganov 708, R
1/1- 240,- --.-

Pol.

Řecko - Makedonie - Philip V. 221 - 179 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1865. AE 21 mm A: hlava mladého Herakla vpravo Rr: dva kozlové klečí vpravo,
nahoře BA, dole Φ Sear 6797
-2/2- 120,- --.-

Pol.

Řecko - Makedonie - Perseus 179 - 168 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1866. AE 22 mm A: hlava Persea vpravo R: orel s rozepjatými křídly, BA / ΠE
Sear 6809
1/1- 340,- --.-

Pol.

Řecko - Thrácké království - Lysimachos 323 - 281 př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

1867. AE 15 mm A: hlava mladého Herakla vpravo R: BAΣIΛYΣI ve věnci Sear 6822 1/1 200,- --.-
1868. AE 13 - 15 mm A: hlava mladého Herakla vpravo R: BAΣIΛYΣI ve věnci
Sear 6822, 3 ks
-1/1- 340,- --.-

Pol.

Řecko - Seleukovci - Antichos III. 223 - 187 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1869. AE 18 mm A: hlava Apolla vpravo R: trojnožka, opis, v Rev. kontramarka
"býk vpravo" Sear 6953 var. kontramarka -1, R
2/1- 240,- 240,-
1870. AE 18 mm A: hlava Apolla vpravo R: trojnožka, opis, S: 6953 var. 2/1- 140,- --.-
1871. AE 13 mm A: portrét R: sedící Apollon vlevo 3/2 80,- --.-

Pol.

Egypt - Ptolemy VI. Philometor a Cleopatra I. 180 - 145 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1872. AE 21 mm A: hlava Dia vpravo R: dva orlové vlevo ΠTOΛEMAIOY BAΣIΛEΩΣ
Sear 7901
2/3 200,- --.-

Pol.

Augustus 27 - 14 n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1873. Dupondius R: C PLOTIVS RVFVS III VIR AAA FF okolo SC Řím 15 př.n.l.
Sear 1663, koroze
-2/2- 120,- 190,-

Pol.

Caligula 37 - 41

Stav

V.cena

D.cena

1874. As R: VESTA SC sedící Vesta vlevo Řím 37 - 8 Sear 1803, nep.kor. -2/3 180,- 220,-
1875. As R: VESTA SC sedící Vesta vlevo Řím 37 - 8 Sear 1803, koroze -1/2 160,- 240,-

Pol.

Agrippa + 12 př. n. l. - ražba za Caliguly

Stav

V.cena

D.cena

1876. As R: SC, stojící Neptun vlevo Řím 37 - 41 Sear 1812 -2/3 200,- 200,-

Pol.

Domitianus jako augustus 81 - 96

Stav

V.cena

D.cena

1877. AE As R: TR P COS VIII DES VIII PP SC stojící Minerva vpravo s kopím
a štítem Řím 81 Sear 2815, st.kor.
2/2 160,- 160,-

Pol.

Antoninus Pius 138 - 161

Stav

V.cena

D.cena

1878. Dupondius R: TR POT XV, stojící Fortuna 2/2- 460,- --.-

Pol.

Faustina starší + 141

Stav

V.cena

D.cena

1879. AE 23 mm R: AVGVSTA SC stojící Vesta vlevo, drží paladium a kopí 2/2 1000,- --.-

Pol.

Alexander Severus 222 - 235

Stav

V.cena

D.cena

1880. Ag denár R: P M TR P VII COS II PP stojící Mars vpravo, opírá se o štít
a drží kopí Řím 228 Sear 7905, 2 x vyl.okr.
-1/1 300,- 300,-
1881. AE sestercius 25 mm R: PM TR P VIII P P SC císař v quadrize -2/3 220,- 220,-
1882. AE sestercius R: PM TR PX COS ( ? vše nečitelné ) stojící Annona vlevo 3/3 60,- --.-

Pol.

Gallienus 253 - 268

Stav

V.cena

D.cena

1883. Billon antoninian R: VBERITAS AVG stojící Ubertus vlevo Řím 205 - 7 Sear 10368 1/1- 160,- 160,-
1884. AE 16 mm R: korunovaný portrét vpravo / stojící bohyně vlevo, v poli B, olám. 2/2 70,- --.-

Pol.

Salonia - manželka Galliena

Stav

V.cena

D.cena

1885. Billon antoninian R: VESTA, sedící Vesta vlevo, drží pateru Řím 263 - 4
Sear 10665
-1/1- 180,- 180,-

Pol.

Tetricus II. jaro 274

Stav

V.cena

D.cena

1886. AE antoninian A: C PIV ESV TETRICVS CAES poprsí vpravo R: SPES
AVGG Spes vlevo, drží květinu a drží si oděv minc.: Mainz nebo Trier
Sear 11292 nepatrně exc., pěkná pat., R
-1/1- 260,- 260,-

Pol.

Claudius II. Gothicus 268 - 270

Stav

V.cena

D.cena

1887. AE antoninian R: SALVS AVG, stojící Salus vlevo, drží kopí, ruku nad oltá-
řem Řím 268 - 9 Sear 11366, nep.nedor.
-1/1- 140,- --.-

Pol.

Claudius II. Gothicus 268 - 270 posmrtná ražba za Constantina I.

Stav

V.cena

D.cena

1888. AE antoninian A: DIVO CLAVDIO R: CONSECRATIO, orel vlevo s otoče-
nou hlavou Sear 11459, pěkná pat.
-1/1- 150,- --.-

Pol.

Claudius II. Gothicus 268 - 270 posmrtná ražba za Quintillia

Stav

V.cena

D.cena

1889. AE antoninian A: DIVO CLAVDIO R: CONSECRATIO, oltář Sear 11462 2/2 140,- --.-

Pol.

Claudius II. Gothicus 268 - 270

Stav

V.cena

D.cena

1890. AE 19 mm A: korunované poprsí vpravo R: PROVIDENTIA AVG Providen-
tia vpravo s rohem hojnosti
2/2 110,- --.-

Pol.

Quintillus srpen - listopad 270

Stav

V.cena

D.cena

1891. AE antoninian R: PROVIDENT AVG, stojící Providentia vlevo, drží rod
a roh hojnosti, globus u nohou, vpravo v poli Г, minc. Řím Sear 11450, nep.okr., R
2/2 260,- 380,-

Pol.

Aurelianus 270 - 275

Stav

V.cena

D.cena

1892. AE antoninian R: CONCORDIA MILITVM Aurelian si podává ruce s Con-
cordií Siscia 274 Sear 11523
1/1 180,- 180,-
1893. AE antoninian R: FORTVNA REDVX, stojící Fortuna, v ruce drží kormidlo
a roh hojnosti Řím 270 - 271 Sear 11538 vada střižku v okraji
-1/1 120,- --.-
1894. AE antoninian R: FORTVNA REDVX, sedící Fortuna vlevo, pod seda-
dlem kolo, minc. Milan 270 - 271 Sear 11539 zbytky pův. postř.
1/1- 140,- 140,-
1895. AE antoninian R: ORIENS AVG Sol vlevo, u nohou dva zajatci, v exc. S
Siscia 273 Sear 11573
-1/1- 160,- --.-
1896. AE antoninian R: ROMAE AETERNAE stojící Aurelian proti sedící Romě,
která mu podává Victorii of. Q = 4 Milan 272 Sear 11603
-1/1- 140,- 140,-

Pol.

Probus 276 - 282

Stav

V.cena

D.cena

1897. AE antoninian R: CLEMENTIA TEMP Probus dostává globus od Jupitera,
v exc. XXI, v poli H Antioch 280 - 281 Sear 11960
-1/1- 160,- --.-
1898. AE antoninian R: CONCORDIA MILIT, v exc. XXI, v poli T Probus
si podává ruce s Concordií minc. Siscia rok 280 Sear 11967
-1/1- 120,- 120,-
1899. AE antoninian R: SOLI INVICTO Sol v quadrize čelně, RГ Řím 278 - 281
Sear 12038 zbytky původního postříbření, R.škráb.
1/1- 180,- --.-

Pol.

Diocletianus 284 - 305

Stav

V.cena

D.cena

1900. AE antoninian R: MARS VICTOR kráčející Mars vpravo, drží kopí a trofej,
v exc. XXIГ minc. Ticinus 285 - 6 Sear 12680, nep.st.kor.
-1/1- 180,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor