Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 30. září 2017

Pol.

Aelia Flacilla - manželka Theodosia I. + 386

Stav

V.cena

D.cena

2001. 1/2 centenionalis R: SALVS REIPVBLICAE sedící Victorie vpravo, minc.
Heraclea 2. dílna Sear 20625, R
2/2 160,- --.-
2002. 1/2 centenionalis R: SALVS REIPVBLICAE sedící Victorie vpravo, minc.
Heraclea 1. dílna Sear 20625, R
2/2 160,- 160,-

Pol.

Arcadius 383 - 408

Stav

V.cena

D.cena

2003. AE maiorina R: GLORIA ROMANORVM Arcadius ve vojenském stojí
vlevo, drží kopí a globus, SMK, minc. Nicomedia Sear 20795
-1/1- 120,- 120,-
2004. AE 15 mm A: portrét mírně vpravo R: sedící postava na trůnu 2/2 60,- --.-

Pol.

Honorius 393 - 423

Stav

V.cena

D.cena

2005. AE centenionalis R: GLORIA ROMANORVM Honorius na koni vpravo, minc.
Constantinopolis Sear 20996, pěkná pat.
1/1 200,- 200,-
2006. AE centenionalis R: GLORIA ROMANORVM Honorius a Theodosius I. vedle
sebe, drží kopí minc. Heraclea 408 - 15 Sear 21014, pěkná pat.
1/1- 100,- 130,-

Pol.

Leo I. a Verina 457 - 474

Stav

V.cena

D.cena

2007. AE 1/2 centenionalis nebo numus A: DN LEON VG R: b - E ( = V - E)
stojící Verina drží šikmo žezlo, minc. Thessalonika sear 21435, R
-1/2 300,- 300,-

Pol.

Řím císařství

Stav

V.cena

D.cena

2008. Konvolut AE 4 - blíže neurčeno, 3 ks -2/2- 110,- 110,-
2009. Konvolut AE 4 - blíže neurčeno, 4 ks -2-3 130,- --.-

Pol.

Augustus 27 př. n.l. - 14 n.l.

Stav

V.cena

D.cena

2010. Hispanie - Caesaroaugusta AE 28 mm A: portrét Augusta vpravo, před
ním litus R: oráč se dvěma voly, opis Vrb. 18
-2/2- 360,- 360,-
2011. Makedonie - Philipi AE 24 mm R: AVG DIVI F DIVO Caesar korunován
Geniem, na podstavci Vrb. 3224, pěkná pat., RR
2/1- 380,- 380,-

Pol.

Augustus a Caesar

Stav

V.cena

D.cena

2012. Makedonie - Thessalonika AE 22 mm A: ΘEOΣ Caesarova hlava vpravo,
R: ΘEΣΣAΛONIKEΩN poprsí Augusta vpravo Sear 151, pěkná pat., R
-1/1- 380,- 380,-

Pol.

Augustus a Julius Caesar

Stav

V.cena

D.cena

2013. Makedonie - Thessalonika AE 24 mm v Av kruhová kontramarka ΛA
Vrb. 2968 kontr. -1, R
3/3- 180,- 180,-

Pol.

Augustus a Tiberius

Stav

V.cena

D.cena

2014. Makedonie - Thessalonika AE 22 mm A: TIBERIOΣ KAIΣΣAR poprsí
Tiberia vpravo R: ΘEΣΣAΛONIKEΩN poprsí Augusta vpravo Vrb.2973, pěkná pat.
2/2 380,- 380,-

Pol.

Hadrianus 117 - 138

Stav

V.cena

D.cena

2015. Egypt - Alexandria AE drachma 35 mm R: LB = rok 2 117/18 odpočívající
Nil vlevo KG 32.48 stopa po korodovaném povrchu, R
3/2- 260,- 260,-

Pol.

Antonius Pius 138 - 161

Stav

V.cena

D.cena

2016. Thrakie - Philinopolis ( Plovdiv ) AE 18 mm R: Homononie vlevo drží laba-
rum nad oltářem, roh hojnosti Vrb. 802, pěkná pat.
-1/1- 200,- --.-
2017. Lydie - Maeonia AE 29 mm R: stojící Artemis vlevo, opírá se o štít
Sear 1440, pěkná pat.
-1/2 340,- --.-

Pol.

Faustina mladší

Stav

V.cena

D.cena

2018. Thrakie - Bizya AE 23 mm R: Artemis kráčí vpravo, drží luk a nasazuje
šíp ke střelbě Vrb. 1625, R
2/2- 150,- 170,-
2019. Thrakie - Pautalia AE 22 mm stojící Hera vlevo, drží pateru a kopí Vrb.2845 2/2 200,- --.-

Pol.

Commodus 177 - 192

Stav

V.cena

D.cena

2020. Makedonie - Ampipholis AE 23 mm R: městská bohyně na trůnu vlevo,
ryba pod trůnem Vrb. 2619
2/2 260,- 260,-

Pol.

Septimus Severus 193 - 211

Stav

V.cena

D.cena

2021. Dolní Moesie - Marcianopolis AE 18 mm stojící orel s křídly u těla, s hla-
vou vpravo Vrb. 543
-1/1 220,- --.-
2022. Dolní Moesie - Marcianopolis AE 20 mm bohyně stojí vlevo, drží pateru
a roh hojnosti Vrb. 551, pěkná pat.
-1/1- 200,- --.-
2023. Dolní Moesie - Nikopolis ad Istrum AE 17 mm okřídlený Genius vlevo,
pochodeň nad oltářem Vrb. 1779, pěkná pat.
1/1- 240,- --.-
2024. Dolní Moesie - Nikopolis ad Istrum AE 18 mm R: okřídlená Niké vlevo
Vrb. 1909
-1/1- 200,- --.-
2025. Dolní Moesie - Nikopolis ad Istrum AE 16 mm R: orel vpravo s otočenou
hlavou vlevo, v zobáku věnec Vrb. 1952, pěkná pat.
1/1 220,- --.-
2026. Dolní Moesie - Nikopolis ad Istrum AE 17 mm R: půlměsíc a jedna hvězda
Vrb. 2024, pěkná pat.
-1/1 200,- --.-
2027. Thrakie - Augusta Trajana ( Stará Zagora ) AE 17 mm R: stojící ženská
postava vlevo, drží hrozen a dlouhou pochodeň Vrb. 0, R
-1/1- 240,- --.-
2028. Thrakie - Serdica ( Sofie ) AE 19 mm R: CEPΔΩN pasoucí se kůň vpravo
Vrb. 0, RR
-1/1- 260,- --.-
2029. Thrakie - Hadrianopolis AE 18 mm R: stočený had s hlavou vlevo, opis
Vrb. 1730, pěkná pat.
1/1 240,- --.-
2030. Bythynie - Nicaea AE 15 mm R: cysta mystica s vylézajícím hadem Sear 0 1/1 260,- --.-

Pol.

Caracalla 198 - 217

Stav

V.cena

D.cena

2031. Dolní Moesie - Marcianopolis AE 26 mm R: sedící Kybele vlevo, lev pod
trůnem Vrb. 709, pěkná pat.
-1/1- 280,- --.-
2032. Dolní Moesie - Nikopolis ad Istrum AE 18 mm R: trojnožka s hadem
Vrb. 2368
-1/1- 180,- --.-
2033. Dolní Moesie - Nikopolis ad Istrum AE 27 mm R: Tyché vlevo, drží kormi-
dlo a roh hojnosti Vrb. 2486, pěkná pat.
-1/2 280,- --.-
2034. Dolní Moesie - Nikopolis ad Istrum AE 27 mm R: Tyché vlevo, drží kormi-
dlo a roh hojnosti Vrb. 2486, pěkná pat.
-1/2 260,- --.-
2035. Thrakie - Pautalia AE 19 mm ovinutý oltář hadem Vrb. 3396 2/1- 200,- --.-
2036. Thrakie - Hadrianopolis AE 18 mm R: velký hrozen Vrb. 1860, pěkná pat. -1/1 200,- --.-
2037. Makedonie - Ampipholis AE 23 mm R: městská bohyně na trůnu vlevo,
drží pateru Vrb. 2631, R
2/2 300,- --.-

Pol.

Marcianus 217 - 218

Stav

V.cena

D.cena

2038. Dolní Moesie - Nikopolis ad Istrm AE 19 mm stojící nahý Apolon s pate-
rou a kopím vlevo, před ním zvíře Vrb. 0, R
2/1- 260,- 260,-

Pol.

Elogabalus 218 - 222

Stav

V.cena

D.cena

2039. Dolní Moesie - Nikopolis ad Istrum AE 17 mm R: velký hrozen Vrb. 2998 1/1- 200,- --.-
2040. Dolní Moesie - Nikopolis ad Istrum AE 17 mm R: košík s ovocem Vrb.3019 -1/1 200,- --.-
2041. Thrakie - Philipopolis ( Plovdiv ) AE 19 mm R: stojící Hera vlevo drží
pateru a kopí Vrb. 1535
-1/1- 200,- --.-

Pol.

Alexander Severus 222 - 235

Stav

V.cena

D.cena

2042. Dolní Moesie - Marcianopolis AE 25 mm R: Homononie vlevo, drží pateru
a roh hojnosti Vrb. 1406, pěkná pat.
-1/1 300,- --.-
2043. Makedonie - Ampipholis AE 23 mm R: AMΦIΠOΛЄITΩN městská bohyně
s korunou, drží pateru, sedí vlevo Vrb. 2648
2/1- 280,- --.-
2044. Makedonie - Ampipholis AE 22 mm R: sedící městská bohyně vlevo
Vrb. 2650
2/2 240,- --.-
2045. Makedonie - Thessalonika AE 25 mm R: Niké vlevo, drží kabir a palmu
Vrb. 3084, pěkná pat., R
-1/2 280,- --.-
2046. Bythynie - Nicaea AE 21 mm R: tři standarty, nápis Vrb. 3282, pěkná pat. 1/1 140,- --.-
2047. Bythynie - Nicaea AE 21 mm R: tři standarty, nápis v Av oválná kontra-
marka "hlava vpravo" Vrb. 3282 kontramarka -1, R
-2/2 240,- 240,-
2048. Bythynie - Nicaea AE 21 mm R: tři standarty, nápis Vrb. 3282 -1/1- 100,- 100,-
2049. Bythynie - Nicomedia AE 22 mm R: velký caduceus na podstavci, opis
Sear 0
-1/1- 220,- --.-

Pol.

Philipus I. 244 - 249

Stav

V.cena

D.cena

2050. Thrakie - Deultum AE 14 mm R: delfín vlevo, CF PD Vrb. 2469, R 2/1- 200,- --.-

Pol.

Gallienus 253 - 268

Stav

V.cena

D.cena

2051. Thrácký Cheroness - Coela AE 23 mm R: silák s měchem vpravo Vrb. 0, R 2/1- 240,- --.-
2052. Thrácký Cheroness - Coela AE 22 mm R: kráčející Artemis vlevo, drží
pateru a dlouhou pochodeň Vrb. 2453, pěkná pat., R
-1/1- 260,- --.-
2053. Thrácký Cheroness - Coela AE 22 mm R: kráčející Artemis vlevo, drží
pateru a dlouhou pochodeň Vrb. 2453, R
-1/1- 200,- --.-
2054. Troas - Alexandria Troas AE 20 mm R: stojící postava s paterou vpravo
Sear 0, R
2/2 180,- --.-
2055. Troas - Alexandria Troas AE 20 mm R: COL AVG , v exc. TRO vlčice
kojí Romula a Réma Sear 0
2/2 180,- --.-

Pol.

Tacitus 275 - 276

Stav

V.cena

D.cena

2056. Egypt - Alexandria billon tetradrachma R: ETOVC A rok 1 Nike vpravo
s věncem a palmovou ratolestí KG 110,7 silná tmavozelená patina
-2/2 140,- 180,-

Pol.

Probus 276 - 282

Stav

V.cena

D.cena

2057. Egypt - Alexandria billon tetradrachma LB = rok 2 ( 276/277 ) stojící Elpis
vlevo, drží květinu a pohrává si se sukní KG 112.8 zbytky nál. pat.
2/2 240,- 240,-

Pol.

Diocletianus 284 - 305

Stav

V.cena

D.cena

2058. Egypt - Alexandria billon tetradrachma LΔ = rok 4 ( 287/283 ) R: Niké
s věncem a palmovou ratolestí vpravo KG 119.49
2/1- 280,- --.-

Pol.

Justin I. 518 - 527

Stav

V.cena

D.cena

2059. AE pentanumium R: velký christogram, vlevo of. A, vpravo Є Se.75 Aus 2.18 -1/1- 80,- 80,-
2060. AE pentanumium R: velké Є, vpravo N Sear 93 a Aus 0, nep.ned., R -1/1- 180,- 180,-

Pol.

Justinian I. 527 - 565

Stav

V.cena

D.cena

2061. Follis R: velké M, vlevo hvězda, vpravo kříž, ofic. B minc. Constantinopolis
Sear 158 Aus 4.14
2/1- 280,- --.-
2062. AE decanummium R: IIII X XX minc. Constantinopolis ( obráceně datum ! )
Sear 167 Aus 4.27 zbarbarizováno, R
-1/1- 180,- 180,-
2063. AE 16 nummion R: AISP minc. Thessalonika Sear 175 Aus 4.38 2/1- 200,- --.-
2064. AE oktonummion ( 8 nummis ) R: velké H, nad ním kříž a dvě tečky, vlevo
A, vpravo P minc. Thessalonika Sear 190 Aus 4.54, R
-2/1 120,- --.-
2065. Decanummium 18 mm *I* Sear 166 3/2- 60,- --.-

Pol.

Justin II. 565 - 578

Stav

V.cena

D.cena

2066. 1/2 follis rok Ч minc. Nikomedia Sear 370 Aus 5.28, pěkná pat. 1/1 240,- 240,-

Pol.

Maurice Tiberius 582 - 602

Stav

V.cena

D.cena

2067. 1/2 follis rok II of. B Sear 496 Aus 7.24, nep.ned. -1/1- 240,- --.-
2068. 1/2 follis minc. Constantinopolis rok Ч of B (o) Sear 497 Aus 7.20, pěkná pat. -1/1 160,- 160,-
2069. 1/2 follis rok IIII minc. Thessalonika Sear 509 Aus 7.39, pěkná pat. 1/1 240,- 240,-
2070. 1/2 follis rok ЧI minc. Thessalonika Sear 509 Aus 7.40 3/2 55,- --.-
2071. Decanummium R: X v úsečích SE / CI / Ч / A minc. Syrakusy Sear 583
Aus 7.100, pěkná pat., R
2/1- 240,- --.-

Pol.

Phocas 602 - 610

Stav

V.cena

D.cena

2072. 1/2 follis R: XX, nahoře hvězda, dole CON minc. Constantinopolis Sear 644
Aus. 9.29, nedor.
-1/1- 200,- --.-

Pol.

Heraclius 610 - 641

Stav

V.cena

D.cena

2073. AE follis 34 mm R: ANNO M, křížek Sear 805 3/3 90,- --.-
2074. Follis A: postavy Heraclia a Horaclia Constantina R: velké M, nad ním
kříž a C rok XXII ofic. Δ minc. Constantinopolis Sear 810 Aus 11.58, nep.ned.
-1/1- 240,- 240,-
2075. Follis A: postavy Heraclia a Horaclia Constantina R: velké M, nad ním
kříž a C rok XXII ofic. Г minc. Constantinopolis Sear 810 Aus 11.58, nep.ned.
-1/1 240,- --.-
2076. 1/2 follis A: postava Heraclia a malého Heraclia Constantina R: K, vlevo
ANNO, vpravo rok XXI, of. A minc. Constantinopolis Sear 815 Aus 11.65, nep.ned.
2/1- 200,- 200,-

Pol.

Constans II. 641 - 668

Stav

V.cena

D.cena

2077. Follis minc. Constantinopolis - přeražba Sear 1001, nep.ned. -1/1 200,- --.-
2078. Follis minc. Constantinopolis Sear 1001 Aus 12.46, nep.ned. -1/1- 160,- 160,-
2079. Follis A: stojící postava s křížem R: NEOS, přeražba minc. Constantino-
polis Sear 1002 Aus 12.47
-1/1 240,- --.-
2080. Follis minc. Constantinopolis Sear 1005 Aus 12.49 2/2 160,- --.-
2081. Follis of. Є, minc. Constantinopolis Sear 1007 Aus 12.51, nep.ned. -1/1 240,- 240,-
2082. Follis A: vousatá postava ЄN TYTO NIKA R: M, nad ním hvězda, of. B
Sear 1007 Aus. 12.51, nedor.
-1/1- 180,- 180,-
2083. Follis A: vousatá postava ЄN TYTO NIKA R: M, nad ním hvězda, of. B
Sear 1007 Aus. 12.51, nep.ned.
-1/1 200,- 200,-
2084. Follis nad M je K, minc. Constantinopolis Sera 1009 Aus 12.54, nep.ned. -1/1- 240,- 240,-
2085. Follis A: postavy Constance a Constantia IV. R: M, vlevo ANNO, vpravo
XЧI minc. Constantinopolis Sear 1010 Aus. 12.54, nep.ned.
2/1 180,- --.-
2086. Follis A: postava císaře s křížem R: tři postavy císařů minc. Constantino-
polis Sear 1011 Aus 12.55, nep.ned.
-1/2 200,- --.-
2087. Follis z let 665 - 668 A: vosaté poprsí císaře R: tři postavy císařů, pod nimi
M, minc. Constantinopolis Sear 1013 Aus. 12.57, nep.ned.
-1/2 240,- --.-
2088. Follis M v exc. SCs minc. Syrakusy Sear 1103 Aus:12.86 1/2 240,- 240,-
2089. Follis A: stojící Constans a Constantin IV. R: velké M, nad ním monogram,
vlevo stojící Heraclius, vpravo Tiberius, v exc. SCs minc. Syrakusy
Sear 1110 Aus. 12.92, nep.ned., R
-1/1- 300,- --.-

Pol.

Constantinus V. 741 - 775

Stav

V.cena

D.cena

2090. Follis A: dvě postavy, Constantina V. a Lva IV. R: A / Є / O/ N / Δ / Є / C / \
půl postavy Lea III. minc.Syrakusy Sear 1569 Aus 23.11.1
-1/1 240,- 240,-
2091. Follis A: dvě postavy, Constantina V. a Lva IV. R: A / Є / O/ N / Δ / Є / C / \
půl postavy Lea III. minc.Syrakusy Sear 1569 Aus 23.11.1
-1/1- 200,- --.-

Pol.

Basil I. 867 - 886

Stav

V.cena

D.cena

2092. Follis A: poprsí Basila, vlevo Leo, vpravo Constantinus R: 5ti řádkový nápis,
nahoře hvězda m.: Constantinopolis Sear 1713 Aus 33.8.1 přeražba, R
1/1 280,- 280,-
2093. Follis A: poprsí Basila, vlevo Leo, vpravo Constantinus R: 5ti řádkový nápis,
nahoře hvězda m.: Constantinopolis Sear 1713 Aus 33.8.1 přeražba, R
1/1 280,- --.-

Pol.

Leo VI. 886 - 912

Stav

V.cena

D.cena

2094. Follis A: poprsí čelně ( větší hlava ) R: 4 řádkový nápis, minc. Constantino-
polis Sear 1729 Aus 34.5
2/1- 160,- --.-
2095. Follis A: poprsí čelně ( menší hlava ) R: 4 řádkový nápis, minc. Constantino-
polis Sear 1729 Aus 34.5
2/1- 160,- 160,-

Pol.

Nicephorus II. Phocas 963 - 969

Stav

V.cena

D.cena

2096. Follis A: poprsí s křížem a globusem R: čtyřřádkový nápis minc. Constan-
tinopolis Sear 1782 Aus 38.6 přeražba, R
2/1- 180,- --.-
2097. Follis A: poprsí s křížem a globusem R: čtyřřádkový nápis m.: Constantinopolis
Sear 1783 Aus 38.7 přeražba, pěkná pat., R
-1/1- 200,- 220,-

Pol.

Michael IV. 1034 - 1041

Stav

V.cena

D.cena

2098. Anonymní follis 27 mm, typ C A: 3/4 postava Krista čelně R: kříž, v úsečích
IC-XC / NI-KA Sear: 1825
3/2 110,- --.-

Pol.

Constantin X. 1059 - 1067

Stav

V.cena

D.cena

2099. Follis A: poprsí Krista čelně R: +KΩNRA - CIΛЄVC OΔOVK poprsí císaře
čelně Sear 1854 Aus 52.7 přeražba
-1/1 200,- 200,-
2100. Follis A: poprsí Krista čelně R: +KΩNRA - CIΛЄVC OΔOVK poprsí císaře
čelně Sear 1854 Aus 52.7 přeražba
-1/1 200,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor