Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 30. září 2017

Pol.

Constantin X. 1059 - 1067

Stav

V.cena

D.cena

2101. Follis A: poprsí Krista čelně R: +KΩNRA - CIΛЄVC OΔOVK poprsí císaře
čelně Sear 1854 Aus 52.7 přeražba
1/1 200,- 200,-

Pol.

Michael VII. 1071 - 1078

Stav

V.cena

D.cena

2102. Follis A: poprsí Krista čelně, vpravo velká hvězda R: poprsí panovníka čelně
minc. Constantinopolis Sear 1878 Aus. 55.8, pěkná pat.
-1/1 200,- 200,-
2103. Follis A: poprsí Krista čelně, vpravo velká hvězda R: poprsí panovníka čelně
minc. Constantinopolis Sear 1878 Aus. 55.8, přeražba
-1/1 200,- 200,-
2104. Follis A: poprsí Krista čelně, vpravo velká hvězda R: poprsí panovníka čelně
minc. Constantinopolis Sear 1878 Aus. 55.8, přeražba
1/1- 200,- --.-

Pol.

Nicephoros III. 1078 - 1081

Stav

V.cena

D.cena

2105. Anonymní follis , typ I A: poprsí Krista čelně R: kříž s X, vyrůstá z květino-
vého ornamentu Sear 1889 Aus 40.11
-1/1 200,- 200,-
2106. Anonymní follis , typ I A: poprsí Krista čelně R: kříž s X, vyrůstá z květino-
vého ornamentu minc. Constantinopolis Sear 1889 Aus 40.11, pěkná pat.
2/1 200,- --.-
2107. Anonymní follis , typ I A: poprsí Krista čelně R: kříž s X, vyrůstá z květino-
vého ornamentu minc. Constantinopolis Sear 1889 Aus 40.11, pěkná pat.
-1/1 200,- 200,-

Pol.

Alexius I. 1081 - 1118

Stav

V.cena

D.cena

2108. Anonymní follis typ K A: poprsí Krista čelně v perlovci R: 3/4 postavy žehnající
Panny Marie v perlovci Sear: 1901 Aus 40.13
-1/1- 200,- 200,-
2109. Anonymní follis typ K A: poprsí Krista čelně v perlovci R: 3/4 postavy žehnající
Panny Marie v perlovci Sear: 1901 Aus 40.13
-1/1- 200,- --.-
2110. Billon aspron trachy A: trůnící Kristus čelně R: poprsí císaře s křížem
a jablkem Sear 1918 Aus 59.17
2/1 240,- 240,-
2111. AE tetarteron ( poreformní mince 1091 - 1118 ) A: poprsí Krista čelně R: poprsí
Alexia čelně minc: Thessalonika Sear: 1929 Aus 59.24, pěkná pat., R
-1/1 180,- 180,-
2112. AE tetarteron ( poreformní mince 1091 - 1118 ) A: poprsí Krista čelně R: poprsí
Alexia čelně minc: Thessalonika Sear: 1929 Aus 59.24, pěkná pat., R
-1/1- 160,- --.-
2113. AE tetarteron 21 mm ( poreformní mince 1091 - 1118 ) A: ozdobný kříž, na
koncích globus, uprostřed X, v úsečích C-Φ / AΛΔ R: poprsí Alexia čelně,
benátská imitace ze 13. století, min. Korint (?) Sear 1931v Aus. 59.26.3, R
1/1- 200,- 200,-

Pol.

John II. 1118 - 1143

Stav

V.cena

D.cena

2114. 1/2 tetarteron A: stojící postava Krista čelně IC - XC R: poprsí Johna čelně,
drží labarum a globus minc. Thessalonika Sear: 1954 Aus 60.15, pěkná pat.
-1/1 180,- 180,-
2115. 1/2 tetarteron A: stojící postava Krista čelně IC - XC R: poprsí Johna čelně,
drží labarum a globus minc. Thessalonika Sear: 1954 Aus 60.15
1/1- 180,- --.-

Pol.

Manuel I. 1143 - 1180

Stav

V.cena

D.cena

2116. Billon aspron trachy A: sedící Panna Maria čelně R: stojící Manuel s
jablkem čelně minc. Constantinopolis Sear 1965 Aus. 61.11, pěkná pat.
1/1 240,- 240,-
2117. Billon aspron trachy A: sedící Kristus, po stranách hvězdy R: Manuel žehnán
Pannou Marií minc. Constantinopolis Sear 1966 Aus. 61.11
-1/1 200,- 200,-
2118. Billon aspron trachy A: sedící Kristus, po stranách hvězdy R: Manuel žehnán
Pannou Marií minc. Constantinopolis Sear 1966 Aus. 61.11
-1/1- 180,- --.-
2119. Billon aspron trachy A: sedící Kristus, po stranách hvězdy R: Manuel žehnán
Pannou Marií minc. Constantinopolis Sear 1966 Aus. 61.11
-1/1- 180,- --.-
2120. Billon aspron trachy A: sedící Kristus, po stranách hvězdy R: Manuel žehnán
Pannou Marií minc. Constantinopolis Sear 1966 Aus. 61.11
-1/1- 180,- --.-
2121. Billon aspron trachy A: sedící Kristus, po stranách hvězdy R: Manuel žehnán
Pannou Marií minc. Constantinopolis Sear 1966 Aus. 61.11
-1/1- 180,- --.-
2122. AE tetrateron A: stojící Panna Maria čelně MP - ΘV R: 3/4 postavy Manuela
čelně minc. Constantinopolis Sear 1968 Aus 61.13
-1/1 180,- 180,-
2123. AE tetarteron A: kříž na podstavci o třech stupních, X IC - XC R: MANY
ΔЄCΠ půl postavy císaře čelně m.Thessalonika Sear 1976 Aus 61.20, nep.ned.
1/1 200,- 200,-
2124. AE tetarteron A: kříž na podstavci o třech stupních, X IC - XC R: MANY
ΔЄCΠ půl postavy císaře čelně m.Thessalonika Sear 1976 Aus 61.20, pěkná pat.
-1/1- 180,- --.-
2125. AE tetarteron A: kříž na podstavci o třech stupních, X IC - XC R: půl
postavy císaře čelně m.Thessalonika Sear 1976 Aus 61.20, přeražba
-1/1- 160,- --.-
2126. AE 1/2 tetarteon A: monogram Manuela R: poprsí císaře s křížem a globem
minc. Thessalonika Sear 1977 Aus 61.21
1/1- 160,- 170,-
2127. AE 1/2 tetarteon A: monogram Manuela R: poprsí císaře s křížem a globem
neznámá řecká mincovna Sear 1979 Aus 61.23, pěkná pat.
1/1 180,- 180,-
2128. AE 1/2 tetarteon A: monogram Manuela R: poprsí císaře s křížem a globem
neznámá řecká mincovna Sear 1979 Aus 61.23, pěkná pat.
1/1 180,- 180,-
2129. AE 1/2 tetarteon A: monogram Manuela R: poprsí císaře s křížem a globem
neznámá řecká mincovna Sear 1979 Aus 61.23, nep.ned.
-1/1- 120,- --.-
2130. AE 1/2 tetarteon A: poprsí sv. Jiří čelně R: poprsí císaře čelně, neznámá
řecká mincovna Sear 1980 Aus 61.25, nep.ned.
1/1 180,- --.-
2131. 1/2 tetarteron A: kříž o třech stupních IC - XC R: půl postavy Manuela čelně,
neznámá řecká mincovna Sear 1982 Aus 61.27, pěkná pat.
1/1 140,- 140,-
2132. 1/2 tetarteron A: kříž o třech stupních IC - XC R: půl postavy Manuela čelně,
neznámá řecká mincovna Sear 1982 Aus 61.27, pěkná pat.
1/1- 120,- 120,-
2133. 1/2 tetarteron A: kříž o třech stupních IC - XC R: půl postavy Manuela čelně,
neznámá řecká mincovna Sear 1982 Aus 61.27, pěkná pat.
1/1- 120,- --.-

Pol.

Andronicus I. Comnenus 1183 - 1185

Stav

V.cena

D.cena

2134. Billon aspron trachy A: stojící postava Panny Marie čelně MP - ΘV
R: stojící postavy Krista a císaře minc. Constantinopolis Sear 1985 Aus 62.3, R
-1/1- 240,- 240,-

Pol.

Isaac II. 1185 - 1195

Stav

V.cena

D.cena

2135. Billon aspron trachy A: sedící Panna Maria čelně, vlevo a vpravo hvězdy
R: stojící panovník čelně, minc. Constantinopolis Sear: 2003 Aus 65.5, nep.ned.
-1/1 180,- 180,-

Pol.

Byzanc - Bulharská říše, imitace po roce 1195

Stav

V.cena

D.cena

2136. AE trachy napodobenina mince Alexia III. Aus 68.36, pěkná pat. 1/1 120,- 120,-

Pol.

Byzanc - císařství Nicaea - Theodorus Ducas - Lascaris 1254 - 1258

Stav

V.cena

D.cena

2137. Billon aspron trachy A: stojící svatý Tryphon, po stranách lilie R: stojící
císař čelně Sear 2142 Aus 71.3 nepravidelný okraj, R
3/1- 240,- 240,-

Pol.

Byzanc

Stav

V.cena

D.cena

2138. Pb pečeť 17 mm A: třířádkový nápis R: čtyřřádkový nápis, R 2/2 140,- 150,-

Pol.

Persie - Partové - Artaban IV. 213 - 224

Stav

V.cena

D.cena

2139. AE 8 mm A: portrét vlevo 3/2 60,- --.-

Pol.

Sýrie

Stav

V.cena

D.cena

2140. Parthia AE 10 mm A: portrét vlevo R: nelze identifikovat 3/3 50,- --.-

Pol.

Severní Indie - Pushkavati 185 - 16 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

2141. AE 1/2 karskapana 19 x 17 mm 9,7 gr A: slon vpravo R: lev vlevo, nad ním
svastika v incusním čtverci Mitch. 4401 - 3, pěkná pat., R
-1/1- 280,- 280,-

Pol.

Indie - Nadas of Navar - Ganapati Naga cca 340 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

2142. AE rabis A: býk vlevo R: nápis Mitch. 4339 - 62 tři varianty, 3 ks 1/1 150,- 150,-

Pol.

Indie - Mogulové - Akbar Veliký 963 - 1014 H 1556 - 1605

Stav

V.cena

D.cena

2143. Ag 1/2 rupie b.l. Mitch. 3042 var., R 1/1 200,- 200,-

Pol.

Jižní Indie - Rajaraja Chola 985 - 1014

Stav

V.cena

D.cena

2144. AE kahavanu ceylonského typu 2 různé typy Mitch:730-9, 2 ks 2/2 120,- --.-

Pol.

Ceylon - Vijaya Bahu IV. 1271 - 1273

Stav

V.cena

D.cena

2145. AE kahavanu sedící panovník Mitch. 848 zbytky zelené nálezové patiny 1/1 140,- --.-

Pol.

Severní Afrika - Ceuta 12. - 13. století

Stav

V.cena

D.cena

2146. Ag čtvercový anonymní dirham, imitace dirhemu Muwahhidů Mitch. 531 2 var., 2 ks -1/1- 280,- --.-
2147. Ag čtvercový anonymní dirham, imitace dirhemu Muwahhidů Mitch. 531 2 var., 2 ks -1/1- 280,- --.-

Pol.

Ajúbovci - As - Sálih Assúb 637 - 647 H 1239 - 1279

Stav

V.cena

D.cena

2148. Cu fals Mitch. 0, nep.ned. 1/1 100,- --.-

Pol.

Jemen - Rasulidé - Al Muzaffar Yusuf 647 - 694 H 1250 - 1295

Stav

V.cena

D.cena

2149. Ag dirham 671 H minc. Zábíd Mitch. 1424 var. 1/1- 260,- 300,-
2150. Ag dirham 671 H minc. Zábíd Mitch. 1424 var. -1/1- 240,- --.-

Pol.

Chorezm - Muhamad Šáh 596 - 617 H 1200 - 1220

Stav

V.cena

D.cena

2151. Cu dirham bez mincovny A: jezdec vlevo R: 3 řádkový nápis Mitch. 914 1/1 140,- 150,-
2152. Cu dirham bez mincovny A: jezdec vpravo R: 3 řádkový nápis Mitch. 914 -1/1- 120,- 120,-

Pol.

Zlatá Horda - chán Uzbeg 712 - 741 H 1313 - 1341

Stav

V.cena

D.cena

2153. Ag dirham 715 H minc. Saraj Sag. 199 var., nep.exc. -1/1- 280,- 280,-

Pol.

Zlatá Horda - anonymní ražby Krymu ( cca 1280 )

Stav

V.cena

D.cena

2154. Ag dirham minc. Krym Mitch. 0, nep.okr. 1/1 120,- 120,-

Pol.

Krymští chánové - Ghazi Girey II. 996 - 1017 H 1588 - 1608

Stav

V.cena

D.cena

2155. Ag akče ( 996 H ) minc. Shansya Guzlu retrov. 81, nep.ned. -1/1- 100,- 100,-

Pol.

Krymští chánové - Salamat Girey I. 1017 - 1019 H 1608 - 1610

Stav

V.cena

D.cena

2156. Ag akče 1017 H, minc. Guzlu Ret. 1, nep.exc. -1/1 100,- 120,-

Pol.

Krymští chánové - Islam Girey III. 1054 - 1064 H 1644 - 1650

Stav

V.cena

D.cena

2157. Ag akče b. l. minc. Bachčisaraj Ret. 2, nedor. -1/1- 100,- 100,-
2158. Ag akče b. l. minc. Bachčisaraj Ret. 3, nedor. 1/1 100,- 120,-
2159. Ag akče b. l. minc. Bachčisaraj Ret. 0, nedor. -1/1- 100,- --.-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

2160. Fr. Cach: Denáry Boleslava II. se jménem Otto. Numismatická společnost
1945 6 str., 1 str. foto
Z 20,- --.-
2161. Fr. Cach: Mince českého knížete Jaromíra 20 str. + 1 str. foto Z 20,- --.-
2162. J. Hásková: České mince v době románské. Chebské muzeum 1975
1975 96 str., popisy, foto
N 44,- --.-
2163. E. Šimek: Pražská mincovna. Katalog výstavy 1977. Muzeum Hlavního mě-
sta Prahy 78 str., četná vyobrazení
Z 28,- --.-
2164. P. Radoměřský: Nález mincí z 15. století v Králově Dvoře u Berouna. ČNS
1976 - 2. vydání 90 str. + 4 str. foto
Z 50,- 85,-
2165. Ivo Halačka: Vládní mincovnictví na našem území. 252 + 290 stran. Vydala
ČNS pobočka Brno 1980, vázané. Kniha s podpisem autora, 2 ks
Z 130,- --.-
2166. Zdeněk Nechanický: Mincovnictví Leopolda I. 1657 - 1705. 232 stran.
Vydala ČNS pobočka Hradec Králové 1991.
N 70,- 70,-
2167. Jan Bobek: Mincovnictví olomouckých biskupů. 122 stran, vázaná. Vydala
ČNS pobočka v Brně 1986
N 100,- --.-
2168. J. Šmerda: Solnohradské mince a medaile. ČNS Gottwaldov 1987 142 str.,
katalog, bohaté foto
N 40,- 40,-
2169. Jiří Sejbal: Dějiny peněz na Moravě. Blok Brno 1979 209 st.+ 68 tab., váz. Z 40,- 55,-
2170. Eduard Polívka: Mince a medaile Františka Josefa I. 110 stran,s podpi-
sem autora, vydání 1982
Z 40,- --.-
2171. M. Jízdný: Katalog mincí Československa. ČNS pob. v Hradci Králové 254 str. N 30,- 30,-
2172. Otto Merseburger: Münzen und Medailen vov Sachsen. Albertinischen
und Ernestinische linie. Reprint z 1894. 198 stran + 2 tabulky
Z 100,- 100,-
2173. Rudolf Lorenz: Die Münzen des Königreichs Sachsen 1806 - 1871. Berlín
1968 133 str., obrázky v textu, ročníky, náklady
Z 100,- --.-
2174. Wolff Stürmes: Verzeichnis und Gepräge der Groben und Kleinen Münz-
sorten ( Mince saských kurfiřtů ). reprint 1979 Berlín, z původního vydání
1572 v Lipsku, bohatě ilustrováno
Z 200,- --.-
2175. J. Kunc: Čínské mince. Drobná plastika 1979 141 str, vyobrazení Z 60,- 110,-
2176. A. Plaček: Přehled ruských a sovětských mincí. ČNS Brno 1978 195 str.
+ XV tabulek
Z 40,- --.-
2177. Alois Plaček: Německo - český a česko - německý numismatický slovník.
Brno 2006, 170 str., brožované, česky a němecly
Jacenko, Zagreba, Plaček: Mince SSSR 1921 - 1991, 96 str. Kijev - Bra-
tislava, brožované, česky, 2 ks
N 90,- 90,-
2178. Rjabčevič: O čem vyprávějí mince. Minsk 1977, 400 str., četná vyobrazení,
rusky, vázané
Z 90,- 90,-
2179. V. Novotný: Papírová platidla ČSR, ČR a SR 1919 - 1995 150 str. N 40,- --.-
2180. Jan Bajer: Papírová platidla ČSR 1919 - 93, ČR + SR 1993 - 2003 5. pře-
pracované vydání 238 stran. vázaná
N 160,- --.-
2181. J. Sém: Papírové peníze na území Československa 1762 - 1975. ČNS
pob. v Hradci Králové 1977 174 str. + 8 str. barevných příloh
N 34,- --.-
2182. Charitonov: Jewish paper money in Russia ( Židovské papírové peníze
v Rusku ). Praha 2003, 136 str. brožované, anglicky
N 460,- --.-
2183. Funck: Geld ( peníze ). Frankfurt, 370 str., četná vyobrazení, německy
Durov: Ruská a sovětská bojová vyznamenání. Moskva 1990, 106 str.,
brožované, četná vyobrazení, rusky, anglicky, 2 ks
Z 200,- --.-
2184. Jaeger: Die deutschen Münzen 1871. ( Německé mince od 1871 ). Basi-
lej 1970, 320 str. vázané, německy. Mincovny, náklady, vyobrazení v
textu
Suchanek, Kurpiewski:Katalog popularnych monet polskich po roce 1915
Gdaňsk 1998 210 str., brožované, polsky, 2 ks
Z 120,- --.-
2185. L. Nemeškal: Českobudějovická mincovna v letech 1569 - 1611. Jihočeské
muzeum 1969 136 str. + 16 tabulek
Z 30,- 70,-
2186. J. Hlinka: Bratislavská mincovna. Obzor Bratislava 1982 136 str. + 14 str.
barevných příloh
N 30,- 55,-

Pol.

Zhořelec - město - 2. polovina 15. století

Stav

V.cena

D.cena

2187. Peníz GOR / Koruna Rad. V / 2, R:exc. 2/3 34,- 70,-
2188. Peníz GOR / Koruna Vysoká koruna s téměř rovnou spodní starnou 3/2 100,- --.-

Pol.

Rudolf II. 1576 - 1611

Stav

V.cena

D.cena

2189. Malý groš 1584 Praha, Ecker HN III / 19 (?) -2/2- 280,- 280,-
2190. Malý groš 1578 Jáchymov, Hofmann HN XV / 7 a A i R stopa měď. -2/2 300,- --.-

Pol.

Leopold I. 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

2191. 1 krejcar 1703 K. Hora, Wohnsiedler MKČ 1472, dírka -1/1 44,- --.-

Pol.

František II. 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

2192. 3 krejcar 1800 C Praha, Kendler MKČ 2048 2/2 24,- --.-
2193. 1 krejcar 1800 C Praha, Kendler MKČ 2050 -1/1- 85,- --.-

Pol.

František Josef I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

2194. 6 krejcar 1849 C MKČ 2062 A: vl. škr., nedor -1/2 60,- --.-

Pol.

Leopold I. 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

2195. 1 krejcar 1698 Vratislav, Wackerl MKČ 1639 -1/1 140,- --.-
2196. Grešle 1697 Opolí, Wackerl MKČ 1687 2/1- 140,- --.-

Pol.

Slezsko pod Pruskem - Friedrich Wilhelm II. 1786 - 1797

Stav

V.cena

D.cena

2197. 1/2 krejcar 1797 B Cr. 47 -1/2 110,- 110,-

Pol.

Lehnice - Břeh - Christian 1639 - 167

Stav

V.cena

D.cena

2198. XV krejcar 1663 b.zn. SJ 151 -2/2 150,- 180,-
2199. XV krejcar 1663 b.zn. SJ 151 3/3 140,- --.-

Pol.

Lehnice - Břeh - Jiří III 1654 - 1664

Stav

V.cena

D.cena

2200. XV krejcar 1663 b.zn. SJ 138 3/2- 150,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor