Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 30. září 2017

Pol.

Československá republika 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

2301. 100 Kčs 1985 150. výročí úmrtí Petra Brandla 0/0 110,- 110,-
2302. 100 Kčs 1986 150. výročí úmrtí K. H. Máchy 0/0 120,- 160,-
2303. 100 Kčs 1987 225. výročí založení akademie v Banské Štiavnici, kapsle 0/0 120,- 120,-
2304. 100 Kčs 1988 Výstava poštovních známek Praga 88 není zapečetěná, etue PROOF 480,- --.-
2305. 100 Kčs 1988 Výstava poštovních známek Praga 88, kapsle 0/0 120,- 130,-
2306. 100 Kčs 1988 Výstava poštovních známek Praga 88 0/0 120,- 120,-
2307. 100 Kčs 1988 100. výročí narození Martina Benky není zapečetěná, etue PROOF 360,- 360,-
2308. 100 Kčs 1988 100. výročí narození Martina Benky, kapsle 0/0 120,- 130,-
2309. 100 Kčs 1988 100. výročí narození Martina Benky 0/0 120,- 120,-
2310. 100 Kčs 1989 50. výročí událostí 17. listopadu 1939, kapsle 0/0 120,- 140,-
2311. 100 Kčs 1989 50. výročí událostí 17. listopadu 1939, kapsle 0/0 120,- 120,-
2312. 100 Kčs 1990 100. výročí narození Karla Čapka, kapsle 0/0 120,- 150,-
2313. 100 Kčs 1990 250. výročí úmrtí Jána Kupeckého, kapsle 0/0 120,- 130,-
2314. 100 Kčs 1990 100. výročí Velké Pardubické, kapsle 0/0 120,- 120,-
2315. 100 Kčs 1990 100. výročí narození Bohuslava Martinů, kapsle 0/0 120,- 120,-
2316. 100 Kčs 1991 150. výročí narození Antonína Dvořáka, kapsle 0/0 120,- 160,-
2317. 100 Kčs 1991 200. výročí úmrtí W. A. Mozarta, kapsle 0/0 120,- 130,-
2318. 100 Kčs 1992 50. výročí vyhlazení Lidic a Ležáků, kapsle 0/0 120,- 140,-
2319. 100 Kčs 1992 175. výročí založení Moravského muzea, kapsle 0/0 120,- 200,-
2320. 100 Kčs 1993 1000. výročí založení Břevnovského kláštera, kapsle 0/0 130,- 190,-
2321. 100 Kčs 1993 100. výročí založení Muzeální slovenské společnosti, kapsle 0/0 120,- 190,-
2322. 50 Kčs 1973 25. výročí Února 0/0 80,- 120,-
2323. 50 Kčs 1975 100. výročí narození S. K. Neumanna 1/1 80,- 120,-
2324. 50 Kčs 1977 120. výročí úmrtí Jána Kollára 1/1 80,- 80,-
2325. 50 Kčs 1978 650. výročí mincovny v Kremnici 0/0 120,- 140,-
2326. 50 Kčs 1979 30. výročí IX. sjezdu KSČ 1/1 90,- 90,-
2327. 50 Kčs 1979 30. výročí IX. sjezdu KSČ 1/1 100,- 100,-
2328. 50 Kčs 1986 Památková rezervace Praha 0/0 75,- 110,-
2329. 50 Kčs 1986 Památková rezervace Levoča 0/0 75,- 95,-
2330. 50 Kčs 1986 Památková rezervace Bratislava 0/0 75,- 75,-
2331. 50 Kčs 1986 Památková rezervace Bratislava 0/0 75,- 75,-
2332. 50 Kčs 1986 Památková rezervace Telč 0/0 75,- 75,-
2333. 50 Kčs 1986 Památková rezervace Telč 0/1 75,- 75,-
2334. 50 Kčs 1986 Památková rezervace Český Krumlov 0/0 75,- 75,-
2335. 50 Kčs 1986 Památková rezervace Český Krumlov 0/0 75,- 75,-
2336. 50 Kčs 1987 Zachování chovu koně Převalského, kapsle 0/0 75,- 130,-
2337. 50 Kčs 1987 Zachování chovu koně Převalského 0/0 75,- 120,-
2338. 50 Kčs 1988 300. výročí narození Juraja Jánošíka 0/0 70,- 70,-
2339. 50 Kčs 1989 150. výročí zahájení dopravy na trati Břeclav - Brno, kapsle 0/0 75,- 110,-
2340. 50 Kčs 1989 150. výročí zahájení dopravy na trati Břeclav - Brno 0/0 75,- 75,-
2341. 50 Kčs 1990 Výročí svatořečení Anežky České var. se sign. autora, kapsle 0/0 75,- 110,-
2342. 50 Kčs 1991 150. výročí zahájení plavby parníku Bohemia, kapsle 0/0 75,- 120,-
2343. 50 Kčs 1991 Mariánské Lázně, kapsle 0/0 75,- 130,-
2344. 50 Kčs 1991 Piešťany, kapsle 0/0 75,- 130,-
2345. 50 Kčs 1991 Karlovy Vary, kapsle 0/0 75,- 140,-
2346. 25 Kčs 1954 10. výročí SNP 1/1 110,- 110,-
2347. 25 Kčs 1954 10. výročí SNP 1/1 140,- --.-
2348. 25 Kčs 1955 10. výročí osvobození ČSR 1/1 140,- --.-
2349. 25 Kčs 1955 10. výročí osvobození ČSR 1/1 140,- 140,-
2350. 25 Kčs 1955 10. výročí osvobození ČSR 1/1 180,- --.-
2351. 25 Kčs 1955 10. výročí osvobození ČSR 1/1 200,- --.-
2352. 25 Kčs 1965 20. výročí osvobození ČSR 1/1 120,- 120,-
2353. 25 Kčs 1968 150. výročí založení Národního muzea 0/0 220,- --.-
2354. 25 Kčs 1968 150. výročí založení Národního muzea 1/1 190,- 190,-
2355. 25 Kčs 1969 100. výročí úmrtí J. E. Purkyně 1/1 300,- --.-
2356. 25 Kčs 1969 100. výročí úmrtí J. E. Purkyně, AiR skvr. 1/1 200,- 200,-
2357. 25 Kčs 1970 50. výročí Slovenského národního divadla 0/0 180,- 190,-
2358. 25 Kčs 1970 50. výročí Slovenského národního divadla 0/0 180,- 180,-
2359. 25 Kčs 1970 25. výročí osvobození ČSR 1/1 95,- 110,-
2360. 25 Kčs 1970 25. výročí osvobození ČSR 1/1 100,- 100,-
2361. 20 Kčs 1972 100. výročí úmrtí Andreja Sládkoviča 0/0 95,- 120,-
2362. 20 Kčs 1972 100. výročí úmrtí Andreja Sládkoviča 0/0 95,- 95,-
2363. 10 Kčs 1954 10. výročí SNP 1/1 55,- 90,-
2364. 10 Kčs 1954 10. výročí SNP 1/1 100,- --.-
2365. 10 Kčs 1955 10. výročí osvobození ČSR 1/1 60,- 95,-
2366. 10 Kčs 1955 10. výročí osvobození ČSR, R:dr.skvr. 1/1 60,- 60,-
2367. 10 Kčs 1957 250. výročí založení inženýrských škol 1/1 110,- 110,-
2368. 10 Kčs 1957 Jan Amos Komenský 1/1 90,- 90,-
2369. 10 Kčs 1957 Jan Amos Komenský, R:vl.škr. 1/1 90,- 90,-
2370. 10 Kčs 1964 20. výročí SNP 1/1 60,- 60,-
2371. 10 Kčs 1965 550. výročí upálení Jana Husa 1/1 180,- 190,-
2372. 10 Kčs 1966 1000. výročí Velké Moravy 1/1 70,- 110,-
2373. 10 Kčs 1966 1000. výročí Velké Moravy 1/1 80,- 110,-
2374. 10 Kčs 1967 500. výročí Akademie Istropolitany 0/0 200,- 320,-
2375. 10 Kčs 1967 500. výročí Akademie Istropolitany 1/1 180,- 200,-
2376. 10 Kčs 1968 100. výročí položení základního kamene ND 0/0 190,- --.-
2377. 10 Kčs 1968 100. výročí položení základního kamene ND 1/1 190,- --.-
2378. 10 Kčs 1990 Masaryk RONAI Nov. 83 e), R 1/1 280,- --.-
2379. 10 Kčs 1990, 1993 Masaryk 1991, 1993 Štefánik 1992 Rašín
Masaryk 1990 typ d) M.R, 5 ks
0-1 50,- 50,-
2380. 10 Kčs 1990, 1993 Masaryk 1991, 1993 Štefánik 1992 Rašín
Masaryk 1990 typ d) M.R, 5 ks
0-1 50,- 50,-
2381. 5 Kčs 1966 varianta široká "66" 1/1 60,- 190,-
2382. 5 Kčs 1966, 1967, 1970, 1974, 1975, 5 ks 1-1- 20,- 24,-
2383. 5 Kčs 1967, 1968, 1969, 1970, 1975, 1984, 1990, 7 ks 0-1 40,- 85,-
2384. 3 Kčs 1965, 1968, 1969 - vše 2 x, 6 ks 1/1 20,- 100,-
2385. 2 Kčs 1972, 1974, 1980, 1982, 1984, 1986, 1990, 7 ks 1-1- 20,- 30,-
2386. 2 Kčs 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1991 ( Kremnica ), 6 ks 0-1 30,- 65,-
2387. 2 Kčs 1973, 1975, 1981, 1983, 1985, 1989, 1991 ( Kremnica ), 7 ks 1-1- 20,- 30,-
2388. 2 Kčs 1973 varianta - vlnovka na hraně 1/1 26,- 60,-
2389. 1 Kčs 1970, 1971, 1975, 1976, 1977, 1983, 1984, 1985, 1986, 9 ks 0-1 30,- 30,-
2390. 1 Kčs 1970, 1971, 1975, 1976, 1977, 1983, 1984, 1985, 1986, 9 ks 0-1 30,- 65,-
2391. 25 haléř 1953 ( obě mincovny ), 1962, 1963, 4 ks 1-2 40,- 65,-
2392. 25 haléř 1953 Kremnica A: nep. stopa kor. 1/1 20,- --.-
2393. 25 haléř 1963 1/1 65,- --.-
2394. 10 haléř 1953, 1954, 1961 - 1971, 13 ks 1-2 40,- 100,-
2395. 10 haléř 1962, chyboražba, na R na části obvodku vroubkování -1/1- 60,- 85,-
2396. 10 haléř 1967 0/0 65,- --.-
2397. 10 haléř 1971 0/0 75,- --.-
2398. 5 haléř 1953, 1954, 1962, 1963, 1966, 1967, 1970, 1972, 1973,
1974 3 haléř 1953, 1954 1 haléř 1953, 1954, 1959, 1960, 16ks
0-1 50,- 110,-
2399. 1 haléř 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1962,
1963, 1986 - kompletní sada, 11 ks
0-1 24,- 65,-
2400. 1 haléř 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1962,
1963, 1986 - kompletní sada, 11 ks
0-1 24,- 24,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor