Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 30. září 2017

Pol.

Medaile sokolské

Stav

V.cena

D.cena

3501. XI. slet v Praze 1948. Pamětní sletová medaile ČOS. Sokol s rozpjatými křídly
/ Hlava dívky HOREJC Novák XI.36 Ag 500, punc
1/1 220,- --.-
3502. XI. slet 1948, sokol s roztaženými křídly / Lipová větvička, 1948 Novák XI.37
Ag 16,5 mm, punc na oušku, pův.ouš.
1/1 130,- --.-

Pol.

Medaile sportovní

Stav

V.cena

D.cena

3503. Na vavřínové větvičce v kroužku běžící atlet VI. PRAHA - BRNO 1929 / Vy-
ryto SPORT VÍTĚZŮM 4 x 100 m Bk 42 x 60 mm, plaketa, A:st.měď., orig.etue
1/1 110,- --.-
3504. PŘEBOR STŘEDNÍCH ŠKOL S.K.SLAVIA V PRAZE 3.V.1931 I. KAT./
Běžec, vyryto II 80 M BĚH HL Bz 30 mm, pův.ouš.
1/1 65,- 65,-
3505. Lipová větvička, v kroužku hráč volejbalu MISTROVSTVÍ ŽEN VE VOLEY-
BALLU ĆECHY - MORAVA II. CENA 1939 Bk 68 x 41 mm, plaketa
1/ 110,- --.-
3506. Medaile na vítězství hokejistů ČSR nad SSSR 28.3.1969, 4:3. Dva hokejisti,
rozbitá výloha Aeroflotu / HISTORICKÉ MOMENTY Ag 35 mm
PROOF 240,- --.-
3507. Portrét řeckého vousatého boha OΛYMГIA / Pohled na Akropolis, OH
1896 Zlatistá úprava, 50 mm
0/0 50,- 50,-

Pol.

Medaile - ocenění

Stav

V.cena

D.cena

3508. 30 LET VE SLUŽBÁCH LIDU, hvězda, srp, kladivo, v pozadí továrna / SBOR
NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI 1945 - 1975 Bz postř. 60 mm
1/1 50,- 50,-
3509. MV ČSSR IV. SPRÁVA 1948 - 1978 hvězda, srp, kladivo / Vyryto GENMJR.
A.S.JEVDOKUŠIN - 013 bz 50 mm
0/0 130,- 130,-
3510. ZA ZÁSLUHY A SPOLUPRÁCI, klečící dělník u stroje / ČKD PRAHA, logo
PRÁDLER Bz 60 mm
1/1 40,- --.-

Pol.

Medaile náboženské

Stav

V.cena

D.cena

3511. Jan Pavel II., portrét zleva / PRAHA, VELEHRAD, BRATISLAVA CuNi 27 mm, kapsle 0/0 20,- --.-
3512. Tomášek František kardinál, portrét zleva / Sv. Anežka Česká Cu 27 mm, kapsle 0/0 20,- 20,-

Pol.

Medaile ostatní

Stav

V.cena

D.cena

3513. 200 let zrušení nevolnictví, mužská postava PRO TUTO ZMĚNU MLUVÍ
ROZUM, rozhoupané zvony KNOBLOCH Bk 40 mm
1/1 100,- 100,-
3514. Portrét dívky s bohatými vlasy zleva / Lastura v kroužku, mořské vlny, písek
60 mm, etue
0/0 65,- 65,-
3515. Papežská triára Pavla VI., zlacená, se 6 kamínky / Na vavřínovém věnci
zkřížená žezla, vše zlaceno. Edice KORUNY EVROPSKÝCH VLÁDCŮ
39 mm, kapsle
PROOF 100,- --.-
3516. Královská koruna B. Chrabrého, zlacená, se 2 kamínky / Na vavřínovém věnci
zkřížená žezla, vše zlaceno. Edice KORUNY EVROPSKÝCH VLÁDCŮ
39 mm, kapsle
PROOF 100,- --.-
3517. Svatováclavská zlacená koruna s 5 kamínky / Na vavřínovém věnci
zkřížená žezla, vše zlaceno. Edice KORUNY EVROPSKÝCH VLÁDCŮ
39 mm, kapsle
PROOF 100,- --.-
3518. Rakouská císařská zlacená koruna s 12 kamínky / Na vavřínovém věnci
zkřížená žezla, vše zlaceno. Edice KORUNY EVROPSKÝCH VLÁDCŮ
39 mm, kapsle
PROOF 100,- --.-
3519. Koruna Ludvíka XV, zlacená, s 5 kamínky / Na vavřínovém věnci
zkřížená žezla, vše zlaceno. Edice KORUNY EVROPSKÝCH VLÁDCŮ
39 mm, kapsle
PROOF 100,- --.-
3520. Říšská koruna, zlacená se 7 kamínky / Na vavřínovém věnci
zkřížená žezla, vše zlaceno. Edice KORUNY EVROPSKÝCH VLÁDCŮ
39 mm, kapsle
PROOF 100,- --.-
3521. Koruna Napoleona Bonaparte, zlacená se 7 kamínky / Na vavřínovém věnci
zkřížená žezla, vše zlaceno. Edice KORUNY EVROPSKÝCH VLÁDCŮ
39 mm, kapsle
PROOF 100,- --.-
3522. Antický atlet s ratolestí a žena v kapuci. SNP a pražské povstání / Edice
HISTORICKÉ MOMENTY Ag 35 mm, kapsle
PROOF 240,- --.-
3523. BANKA BOHEMIA, dívčí portrét čelně / ZLATÁ KORUNA BOHEMIA 1993,
královská koruna Žlutá úprava 30 mm
1/1 70,- --.-
3524. ROK 2000 ANNO, orloj - PF 2000 Česká mincovna Žlutá úpr. 27 mm, orig.bal. 0/0 20,- 20,-
3525. Královédvorští betlémáři 2001. Postava sv. Františka / Hrabě Špork, poprsí
čelně VÍT FoJa175 Al 42 mm
1/1 70,- --.-
3526. POUR FELICITER 2012, hodiny, kalendář / ČAS BĚŽÍ MÍLOVÝM KROKEM…
L. CHARVÁT Ag 28 mm, 999, 13 g, původní etue, certifikát
PROOF 200,- --.-
3527. 25 VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE, vztyčené prsty "V" / 17. LISTOPAD
1989 - 2014, "V", dvě historické postavy, dav lidí Bk 33 mm, kapsle
0/0 50,- --.-
3528. V oválu barevný obrázek prince Wiliama a Kate, datum svatby 29.4.2011 /
Znak držený lvem a jednorožcem Źlutá úprava 40 mm, kapsle
0/0 95,- --.-
3529. Vznik ČSR, mapa republiky, portrét Dr. Beneše, T.G.Masaryka a R. Štefá-
nika / HISTORICKÉ MOMENTY Ag 35 mm, punc, kapsle
PROOF 280,- --.-
3530. Mnichovská dohoda, tři ruce trhají republiku / HISTORICKÉ MOMENTY
1938 Ag 35 mm 333, kapsle
PROOF 280,- --.-
3531. Bitva o Anglii. Postavy čtyř letců u letadla / HISTORICKÉ MOMENTY Ag
35 mm 333, kapsle
PROOF 280,- --.-
3532. Slovenské národní povstání. Antický atlet s vavřínem , žena v kapuci / HI-
STORICKÉ MOMENTY Ag 35 mm 333, kapsle
PROOF 280,- --.-
3533. MS v ledním hokeji, Praha 1947, hokejista, vavřínová větvička / HISTORIC-
KÉ MOMENTY Ag 35 mm 333, kapsle
PROOF 280,- --.-
3534. Helsinky 1951. E. Zátopek, atletická dráha / HISTORICKÉ MOMENTY
Ag 35 mm 333, kapsle
PROOF 280,- --.-
3535. Podpis Varšavské smlouvy 1955. Politici při podpisu, v pozadí tanky / HI-
STORICKÉ MOMENTY Ag 35 mm 333, kapsle
PROOF 280,- --.-
3536. První spartakiáda 1955. Tři cvičící ženy s obručemi / HISTORICKÉ MO-
MENTY Ag 35 mm 333, kapsle
PROOF 280,- --.-
3537. Pražské jaro. Půl postavy A. Dubčeka, tank, 1968 / HISTORICKÉ MO-
MENTY Ag 35 mm 333 punc, kapsle
PROOF 280,- --.-
3538. První československý kosmonaut V. Remek, raketa, 1978 / HISTORICKÉ
MOMENTY Ag 35 mm 333, kapsle
PROOF 280,- --.-
3539. Olympiáda v Moskvě 1980. Dva fotbalisti, pohár, maskot / HISTORICKÉ
MOMENTY Ag 35 mm 333, kapsle
PROOF 280,- --.-
3540. Svobodné volby. Portrét V. Havla, čtyři dlaně se zdviženými prsty do "V"
HISTORICKÉ MOMENTY Ag 35 mm 333, kapsle
PROOF 280,- --.-
3541. Praha, hlavní město Československa, Karlův most 1922 / HISTORICKÉ
MOMENTY Ag 35 mm 333, kapsle
PROOF 280,- --.-
3542. Čsl. státní aerolinie Prha 1923, Ikaros, za ním dvojplošník / HISTORICKÉ
MOMENTY Ag 35 mm 333, kapsle
PROOF 280,- --.-
3543. Zrod automobilu Škoda, poprsí Laurina a Klementa 1925 / HISTORICKÉ
MOMENTY Ag 35 mm 333, kapsle
PROOF 280,- --.-
3544. Expo 2000 Hannover, výstavní pavilon / ČESKÁ EXPOZICE. Družetická
madona 1410 OPPL Ag 33 mm 999, kapsle
PROOF 300,- --.-
3545. Zasedání jednotné evropské měny 1.1.2002, gotické okno / Přes mapu
Evropy "€" Ag 34 mm, punc, kapsle
PROOF 300,- --.-

Pol.

Medaile ostatních států

Stav

V.cena

D.cena

3546. Francie. Dijon, text, znak pod korunou / Kráčející muž s vakem na zádech
QVID TIMEAS ZVTHORE BONO 1636 Mos. 28 mm
-1/2 220,- --.-
3547. Francie. Suvenýr z Eiffelovy věže / Dělníci při stavbě věže Bz 41 mm, dr.skvr. -1/1- 75,- --.-
3548. Itálie. Odhalení pomníku Viktoru Emanuelovi II., Turin 1899 / V pěticípé
hvězdě socha na podstavci Bz 25 mm, pův.ouš.
1/1 140,- --.-
3549. Kanada. Jubilejní dollar Červené řeky 1977. Muž s volským potahem / Kon-
gresové centrum, portrét St. Juha, kapsle
0/0 80,- --.-
3550. Německo. Martin Luther, poprsí čelně / 4 řádkový text EINE FERSTE
BURGIST UNTER GOTT 1483 - 1883 Bz 18 mm, pův.ouš.
1/1 130,- --.-
3551. Německo. 25 let od prusko - francouzské války. Stojící postava s mečem
… 1870 - 1871 / Lev drží štít JUBILEUM 1870 - 1895 Bz 24 mm, pův.ouš.
1/1 160,- --.-
3552. Německo. Poprsí Bismarka zprava / WIR DEUTSCHE…. WELT 1888
Mis. 28 mm A i R skvr., pův.ouš.
-1/1- 85,- --.-
3553. Německo. Císař Friedrich III., portrét zprava / LERNE LEIDEN….
4 řádkový text, autogram Mos. 23 mm, pův.ouš.
1/1 75,- --.-
3554. Německo. Medaile za válečnou pomoc. Klečící žena odevzdává šperk, 1916 /
Dal jsem zlato za železo. Něm. text HO SAEUS Tm. kov 41 mm
1/1 110,- --.-
3555. Německo. Běžící atlet DEM SIEGER / Text a vyryto P.S.O. 26.8.28
ERSTLINGE 1500 M 1. PREIS Bz 40 mm jemná dírka na hraně po čepu
1/1 120,- --.-
3556. Německo. Wilhelm II., poprsí v přilbě, 1859 - 1941 / Orlice, na štítku na
prsou žaludy Nažloutlý kov 40 mm, kapsle
0/0 130,- --.-
3557. Německo. Poprsí J. W. Goetha zleva 1749 - 1832 / 10, FAUST, autogram
Bk 280mm
0/0 30,- --.-
3558. Německo. 750. výročí Berlína 1237 - 1987, znak / Poprsí Friedricha Veli-
kého, v pozadí komplex Sanssousi Ag 40 mm, kapsle
PROOF 300,- 300,-
3559. Německo. 750. výročí Berlína 1237 - 1987, znak / 1.7.1855 skupina osob
u sloupu s vylepenými zprávami Ag 40 mm A:povrch již není celý PROOF, kapsle
PROOF 300,- --.-
3560. Německo. 750. výročí Berlína 1237 - 1987, znak / CHARLOTTEN BURG,
pohled na průčelí zámku Ag 40 mm, kapsle
PROOF 300,- --.-
3561. Německo. 750. výročí Berlína 1237 - 1987, znak / Tři postavy. Johann I.
a Otto III. 1237 Ag 40 mm, kapsle
PROOF 300,- --.-
3562. Německo. 750. výročí Berlína 1237 - 1987, znak / Pohled na budovu
Říšského sněmu Ag 40 mm, kapsle
PROOF 300,- --.-
3563. Polsko. Dobrawa 965 - 977, půl postavy s knihou, v bohatém šatu / Mieszko I.
963 - 992, půl mužské postavy s mečem a křížem Bz 70 mm, vysoký relief
1/1 200,- 200,-
3564. Rakousko rep. Císařovna Alžběta, poprsí mírně zprava / Dvojhlavý orel
s korunou na prsou - 1995. Edice Evropští monarchové Bk 34 mm
1/1 140,- --.-
3565. Rakousko - rep. Rakouská orlice s barevným znakem ÖSTERREICHISCHE
MEISTERSCHAFT / Vyryto FREIE PISTOLE SEN I MANNSCHAFT
Bz 56 mm, na závěsu 1990
1/1 110,- --.-
3566. Rakousko - rep. Bazilika Maria Zell 1157 - 1957, chrám / Panna Maria
s Ježíškem 1955 žlutá úprava 33 mm, A:dr.skvr.
-1/1 40,- 40,-
3567. Slovenská republika. SLOVENSKÝ ČESTNÝ PLUK ve vavřínovém věnci
60 mm těžký kov
1/ 180,- --.-
3568. SSSR. 1 červoněc 1949 Znak / Poprsí Lenina a Stalina žlutá úpr. 31 mm PROOF 260,- --.-
3569. SSSR. 5 červonců 1982 Znak / Poprsí L. I. Brežněva žlutá úpr. 31 mm PROOF 260,- --.-
3570. SSSR. 1 červoněc 1974 Znak / Poprsí Žukova žlutá úpr. 31 mm, kapsle PROOF 260,- --.-
3571. Rusko. Barevný portrét V. Putina / Přičlenění Krymu k Rusku, barevná mapa
Žlutá úprava 40 mm
0/0 200,- 200,-
3572. Rusko. Barevný portrét V. Putina / Přičlenění Krymu k Rusku, barevná mapa
Stříbřitá úprava 40 mm
0/0 200,- 200,-
3573. Slovinsko. TABOR NA VIŽMARJIH 17. MAJA 1869 / ŽIVILA SLOVENIA
v lipovém věnci, ouško s trikolorou, na ní závěs 1869 - 1969 mezi lipovými
listy. Medaile Ø 30 mm, výška se závěsem 82 mm
1/1/1- 150,- --.-
3574. USA. Medailky k válce za nezávislost a deklaraci.
Hlava indiána / Henry Lee JUNE 7. 1776…..
Orel / R. E. BROWN CIVIL WAR …..
Budova, kde byla podepsána nezávislost / CHRIS JENSEN MEDAL…
vše Bz 20 mm, 3 ks
0/0 50,- 50,-
3575. USA. Lyndon R. Johnson, 36. prezident USA, poprsí čelně / 8mi řádkový
nápis Mos. 26 mm
-1/1- 75,- --.-
3576. USA. G. Washington, portrét zleva, 1789 - 1989, text / Znak USA 1782
GREAT SEAL 1841 Zlaceno 34 mm specielní kapsle, pův.etue
0/0 85,- --.-
3577. USA. Jimmy Carter, 39. prezident USA, miniatura Ag 10 mm, orig.bal. 0/0 30,- 30,-
3578. Velká Británie. Mezinárodní výstava v Londýně 1851, pohled na výstavní
pavilon, 11ti řádkový nápis Bk 27 mm, postř.
1/1 130,- --.-
3579. Velká Británie. Pohled na Tower / Sedící pták na hradbách Bk 44,5 mm 1/1 85,- --.-
3580. Velká Británie. Poprsí Kateřiny Howardové 1521 - 1542 / Velký čtvrcený
znak Nažloutlý kov 39 mm, orig.bal.
0/0 150,- 150,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

3581. Medaile za statečnost DER TAPFERKEIT AE II. třída 1866 - 1914 bez stuhy 1/1 80,- 200,-
3582. Medaile SIGNUM MEMORIAE vojenská - spojka AC bez stuhy, nep.skvr. 1/1 50,- 50,-

Pol.

Československá republika, Česká republika

Stav

V.cena

D.cena

3583. Za pracovní obětavost II. vydání VM 48 Nov. 156 1/1/1 180,- --.-
3584. PM k 50. výročí založení KSČ VM. 50 Nov. 172, etue 1/1/1 20,- --.-
3585. Pamětní odznak SNG se jménem medailéra VM 77 Nov. 100 1/1/1 340,- --.-
3586. Medaile pro vítěze plukovních závodů VM 119, ale stuha trikolora 1/-/1 120,- --.-
3587. Pamětní kříž Svazu osvob. poltických vězňů SOPV z roku 1947 VM 212 b) 1/1/1 220,- --.-
3588. Neidentifikovatelný odznak s plamenným mečem 5.V.1945 Al VM 243, jehla 1/ 60,- --.-
3589. 25 let socialistického zemědělství / Klasy, srp, kladivo, etue 1/1/1 20,- --.-
3590. Městský výbor KSČ v Praze. K. Gottwald na Staroměstském náměstí /
Únor 1948 1988 ozbrojení dělníci
1/1/1 130,- --.-
3591. Janského medaile za darování krve - stříbrná, na stuze + stužka s miniaturou, 2 ks 1/1/1 120,- --.-
3592. Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad, mapa ČR, mrak, déšť /
Na globu trojúhelník a "odpichovátko" + stužka s miniaturou
1/1/1 260,- 260,-
3593. Medaile PTP ( Pomocné technické prapory ) 1948 - 1954. Vojenské tábory
nucených prací
1/1/1 300,- --.-
3594. BRIGÁDA 2015-1945-2015. Lev zleva / Znak Červená stuha 1/1/1 140,- 140,-

Pol.

Faleristika ostatních států

Stav

V.cena

D.cena

3595. Čína. Za bojové zásluhy. Poprsí vojáka s bajonetem, pod ním hvězda a
klasy, na vlajce čínský text / 1950, závěs 47 x 90 mm
1/1/1- 460,- --.-
3596. Nizozemí. Medaile PATRIAE SERVIRE LIBERTAS 1/1/1 300,- --.-
3597. Nizozemí. Medaile mírových sil. Ruka drží plamenný meč, slunce / Dva lvi
drží znak
1/1/1 360,- --.-
3598. NDR. 25. výročí NDR Nimmer/Feder 1361 1/1/1 190,- --.-
3599. Polsko. ZWIAZEK SOKOLOW POLSKICH WE FRANCJI, ZA ZASLUGI 1/-/1 380,- --.-
3600. Polsko. Medaile ozbrojených sil ( 1951 ) za 5 let služby Grozs 341, nošená 1/1/2 180,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor