Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 31. března 2018

Pol.

Řecko - Thessalie - Skotussa 400 - 367 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

101. AE 19 mm A: hlava Arese v ozdobné přilbici R: ΣKOTOYΣ / ΣAIΩN nad
a pod pádícím koněm Sear 2223, RR
-1/1- 750,- 950,-

Pol.

Řecko - Aitolia 279 - 168 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

102. AE 20 mm A: hlava Aitolise vpravo R: AITΩ / ΛΩN nad a pod kopím a če-
listí kance, vinný hrozen a hvězda Sear 2322 var., R
2/2 200,- 220,-

Pol.

Řecko - Lokris - Lokris Opuntia 350 - 338 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

103. AE 14 mm A: hlava Atheny v přilbici vpravo R: ΛOKP hrozen EПKNA
Sear 2338, pěkná pat.
-1/1- 300,- 300,-

Pol.

Řecko - Phokis Phokis 460 - 430 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

104. Ag obol 0,88 gr. A: býčí hlava čelně R: část kance vpravo v incusním
čtverci sear 2349
1/1 1000,- 1000,-

Pol.

Řecko - Phokis 357 - 346 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

105. Ag triobol 2,31 gr A: býčí hlava čelně R: ověnčená hlava Delfského Apolla
vpravo, pod hlavou Φ - Ω, za hlavou lyra Sear 2353, R
-1/2 1200,- 1200,-

Pol.

Řecko - Boetia Thebes 349 - 371 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

106. AE 14 mm A: boetský štít R: ozdobný trojzubec BOIΩTΩN Sear 2405, pěkná pat. 2/1 180,- --.-

Pol.

Řecko - Euboia - minc. Histiaia 3. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

107. Ag tetraobol A: hlava nymfy vpravo R: IΣTIAIEPN nymfa sedí na lodi,
vpravo pod ní trojzubec Sear 2496
1/1 700,- 750,-

Pol.

Řecko - Attica - Atheny 166 - 57 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

108. Tetradrachma " nový styl " 16,49 gr. A: hlava Atheny vpravo R: sova na
amfoře, vlevo orel, magistrální jména, pod amforou letop.ΣΦ Sear 2557 v.
-1/1- 3400,- 4000,-

Pol.

Řecko - Attica - Atheny 166 - 57 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

109. Tetradrachma " nový styl " 16,52 gr. A: hlava Atheny vpravo R: sova na
amfoř, vlevo orel, magistrální jména, pod amforou letop.ΔI Sear 2557 v.
-1/1- 3400,- 3400,-

Pol.

Řecko - Attica - Atheny 166 - 57 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

110. Tetradrachma " nový styl " 16,50 gr. A: hlava Atheny vpravo R: sova na
amfoře, vpravo dvě postavy, magistrální jména, pod amforou letop.ΣΩ
Sear 2557 var.
-1/1- 3400,- 3600,-

Pol.

Řecko - Attica - Atheny

Stav

V.cena

D.cena

111. Pb jádro tetradrachmy nového typu, dobové, ke škodě oběhu, RR -2/2- 200,- 200,-

Pol.

Řecko - Attica - Atheny - autonomní ražba za císařství 1. - 2. stol. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

112. AE 12 mm A: hlava Atheny v přilbici vlevo R: próra AΘH S:0 Plant 2262, RR 2/1- 200,- 1800,-

Pol.

Řecko - Peloponnesos - Philiasia - Phillius 4. - 3. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

113. AE 14 mm A: býk útočící vlevo R: velké Φ, na každé straně tečka Sear 2758 2/1 160,- 170,-

Pol.

Řecko - Peloponnesos - Sikyon před rokem 146 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

114. AE 14 mm A: letící holubice vpravo R: ΣI v olivovém věnci Sear 2781 2/2 140,- 140,-

Pol.

Řecko - Argous - minc. Argos 4. - 3. sol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

115. AE 18 mm A: hlava Hery vpravo ozdobena "stephanos" s nápisem APГE
R: Athena kráčející vlevo Sear 2798, pěkná pat., R
-1/2 240,- 280,-

Pol.

Řecko - Ionia - Miletos 6. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

116. 1/12 stateru 1,2 g A: polovina lva vpravo R: květinový motiv Sear 3532 1/1 400,- 550,-

Pol.

Řecko - Kolchis - Dioscurias 2. - 1. st. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

117. AE 17 mm A: čapky Dioscurů, každá zakončená hvězdou R: THYRSOS
okolo něj ΔI - OΣ / KOY - PIA / Δ - OΣ Sear 3629, pěkná pat.
-1/1 400,- 400,-

Pol.

Řecko - Pontos - Amisos 3. - 2. st. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

118. AE 12 mm A: hvězda o osmi paprscích, nad ní polovina koně R: hvězda
o osmi paprscích Sear 0, nep.exc., RR
1/1 300,- --.-

Pol.

Řecko - Mysia - Kyzikos 480 - 450 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

119. Ag 1/2 obol A: polovina běžícího kance vlevo, za ním tuňák R: lví hlava
vlevo Sear 3851
1/1 400,- 500,-

Pol.

Řecko - Mysia - Gambrion 4. - 3. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

120. AE 8 mm A: ověnčená hlava Apolla vlevo R: Г - A - П nad hlavou Gor-
góny čelně Sear 3870, pěkná pat.
-1/1- 200,- 200,-

Pol.

Řecko - Mysia - Pergamon 400 - 350 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

121. Ag obol 0,89 gr ( diobol ? ) A: hlava Apolla vpravo R: ΠEPГA vousatá
hlava perského satrapy Eurysthena Sear 3937 var. ( 500 £ ), R
2/1- 1200,- --.-

Pol.

Řecko - Troas - Abydos polovina 4. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

122. AE 18 mm A: hlava Apolla vpravo R: orel vpravo, před ním trojnožka,
vlevo ABY Sear 4015 var., R
-1/1- 280,- 280,-

Pol.

Řecko - Troas - Abydos 3. - 2. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

123. AE 10 mm A: hlava Galla vpravo R: orel vpravo, vlevo ABY, roh hojnosti
Sear 0, pěkná pat.
-1/1 160,- --.-

Pol.

Řecko - Troas - Alexandria Troas autonomní ražby 3. stol. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

124. AE 22 mm A: hlava městské bohyně s hradební korunou vpravo R: COL
ALE AVG TRO Apollo Smintheos stojí vpravo, drží pateru SNG 998, pěkná pat., R
-1/1- 320,- 320,-

Pol.

Řecko - Troas - Biritis cca 300 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

125. AE 11 mm A: vousatá hlava Kabeira vlevo R: kyj B - I / P - Y vše ve věnci
Sear 4058, pěkná pat.
1/1 180,- --.-

Pol.

Řecko - Troas - Gargara cca 350 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

126. AE 10 mm A: hlava Apolla vpravo R: kůň vpravo ГAP Sear 4090, R 2/2 180,- --.-

Pol.

Řecko - Troas - Neandrea 350 - 310 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

127. AE 11 mm A: hlava Apolla vpravo R: NEAN, obilné zrno, hrozen vína Sear 4120, R 1/1 260,- --.-

Pol.

Řecko - Troas - Skepsis 350 - 310 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

128. AE 12 mm A: polovina Pegase vpravo R: palma ve čtverci, ΣK Sear 4138, R 1/1 260,- --.-

Pol.

Řecko - Aiolis - Kyme 3. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

129. AE 11 mm A: orel stojící vpravo R: jednouchá váza K - Y Sear 4186, pěkná pat. 1/1 180,- --.-
130. AE 18 mm A: polovina koně cválajícího vpravo R: váza a monogram Sear 4188 -1/1- 200,- --.-

Pol.

Řecko - Aiolis - Elaia 5. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

131. Ag hemiobol 0,40 gr A: hlava Atheny v přilbici vlevo R: olivový věnec Sear 4197, R 1/1 900,- --.-

Pol.

Řecko - Aiolis - Elaia 4. - 3. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

132. AE 11 mm A: hlava ženy ze 3/4 zprava R: ověnčená hlava Apolla vpravo
Λ - A Sear 0 SNG 212, pěkná pat., RR
-1/1- 240,- --.-

Pol.

Řecko - Ionia - Magnesia 4. st. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

133. Ag diobol A: voják na koni s kopím vpravo R: útočí býk vlevo, nad ním
MAMU Sear 4480, A:nep.exc., R
-1/1- 850,- --.-

Pol.

Řecko - Ionia - Teos 521 - 478 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

134. Ag 1/2 obol 0,25 gr A: hlava gryfa vpravo R: incusní čtverec Sear 0 1/1 340,- --.-
135. Ag 1/4 obol 4 - 5 mm 0,12 g A: hlava gryfa vpravo R: incusní čtverec Sear 0, R 1/1 380,- --.-

Pol.

Řecko - Ionia - Miletos 4. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

136. Ag hemidrachma A: ověnčená hlava Apolla vlevo R: lev vlevo s otočenou
hlavou, před ním monogram, magistrátní jméno Sear 4503 st.kor.
-1/1- 750,- --.-

Pol.

Řecko - Lydia - Sardy aut. ražba v období vlády Hadriána a Ant. Pia 117 - 161

Stav

V.cena

D.cena

137. AE 22 mm A: vousatá hlava Herakla vlevo R: Herakles stojí vpravo, přes
rameno kyj, přes ruku lví kůži Sear 0 BMC 22 240,81, RR
2/2 280,- --.-

Pol.

Řecko - Phoenicia - Arados 2. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

138. AE 17 mm A: hlava Dia vpravo R: próra vlevo, nad ní fénický nápis, pod
ní fénické datum Sear 6001
-1/1- 260,- 260,-

Pol.

Řecko - Zeugitana - Kartago 3. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

139. AE 29 mm A: hlava Tanit vlevo R: kráčející kůň vpravo Sear 6534, pěkná pat. -2/2- 260,- 320,-

Pol.

Řecko - Makedonie - Amyntas III. 389 - 383 a 381 - 369 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

140. Ag diobol A: hlava mladého Herakla vpravo R: ve čtverci orel vlevo,
s otočenou hlavou AMYNTA Sear 1510 A: nep. exc., R
-1/1- 1000,- --.-
141. AE 16 mm A: hlava mladého Herakla vpravo R: orel vpravo na hadu
AMYNTA Sear 1512, pěkná pat., R
2/2 260,- --.-

Pol.

Řecko - Makedonie - Perdikkas III. 365 - 359 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

142. AE 17 mm A: hlava mladého Herakla ve lví kůži vpravo R: lev vpravo
ПEPIΔIK / KA Sear 1515, pěkná pat., R
-1/1- 360,- --.-

Pol.

Řecko - Makedonie - Philip II. 359 - 336 př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

143. AE 21 mm 8,70 gr, A: hlava Apolla vpravo R: jezdec na koni vpravo
ФIΛIППOY, před koněm C Sear 0 Drag. 246, pěkná pat., RR
-1/2 600,- 750,-
144. AE 18 mm A: hlava Apolla vpravo R: jezdec na koni vpravo, ФIΛIППOY,
pod koněm delfín Sear 6698
1/1 240,- 340,-
145. AE 18 mm A: hlava Apolla vpravo R: jezdec na koni vpravo, ФIΛIППOY,
pod koněm "O" s čárkou dolů Sear 6698
-1/1 180,- --.-
146. AE 18 mm A: hlava Apolla vpravo R: jezdec na koni vlevo, pod koněm
obilné zrno Sear 0, pěkná pat.
-1/1 220,- 220,-
147. AE 11 mm A: hlava Herakla ve lví kůži vpravo R: kyj, nad ním ΦIΛIΠ dole ΠOY
půlměsíc Sear 0 Draganov 256, pěkná pat., R
1/1 220,- --.-

Pol.

Řecko - Makedonie - Alexander III. 336 - 323 př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

148. AE 18 mm A: hlava Herakla ve lví kůži vpravo R: kyj, AΛEΣANΔPOY toulec,
monogram Г Sear 6739, pěkná pat.
-1/1- 160,- --.-
149. AE 16 mm A: hlava Apolla vpr. R: kůň pádí vpravo AΛEΣANΔPOU minc.
značka caduceus Sear 6744
1/1 220,- --.-
150. AE 17 mm A: makedonský štít s bleskem uprostřed R: přilbice B A mono-
gram "v" pod "П" Sear: 0 Draganov 478, pěkná pat.
1/1- 200,- --.-

Pol.

Řecko - Makedonie - Kassander 319 - 297 př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

151. AE 19 mm A: hlava Herakla vpravo R: mladík na koni vpravo, nápis
Sear 6754
1/1- 220,- --.-

Pol.

Řecko - Makedonie - Antigonos Gonatas 277 - 239 př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

152. AE 17 mm A: makedonský štít s monogramem Antigona R: přilba, pod
ní BA - ΣI Sear 6788 Draganov 700, pěkná pat.
-1/1- 180,- --.-
153. AE 18 mm A: hlava mladého Herakla ve lví kůži vpravo R: jezdec na koni
vpravo B - A, monogram Antigona Drag. 706, pěkná pat., R
-1/1- 200,- --.-
154. AE 19 mm A: hlava mladého Herakla ve lví kůži vpravo R: jezdec na koni
vpravo B - A, monogram Antigona, v líci kruhová kontramarka, blíže
neurčená Draganov 706 kontramarka 2/, pěkná pat., RR
2/1- 240,- --.-

Pol.

Řecko - Makedonie - Demetrios II. 239 - 229 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

155. AE 17 mm A: makedonský štít, uprostřed monogram Demetria R: půlměsíc,
přilba BA - ΣI Sear 6774 Draganov 708, pěkná pat., R
1/1- 220,- --.-

Pol.

Řecko - Makedonie - Philip V. 221 - 179 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

156. AE 17 mm A: hlava Dia vpravo A: Athena Alkidemos stojí s kopím a štítem
vpravo B - A / Φ Drag. 729, pěkná pat., R
-1/1- 240,- --.-
157. AE 15 mm hlava vousatého Poseidona vpravo R: próra, nad ní BA, pod ní
Φ Sear 0 Draganov 731, pěkná pat., R
1/1 240,- --.-
158. AE 16 mm A: hlava hrdiny Persea vpravo R: harpuna vpravo, nad ní BA,
pod Φ, vše ve věnci Drag. 749, R
-1/1 220,- --.-

Pol.

Řecko - Makedonie - období Philipa V. a Persea 185 - 168 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

159. AE 18 mm vousatá hlava Dia vpravo R: orel na blesku vpravo, monogram
ГAP Sear 0 Drag. 0 Plant. 1555, nep.kor., RR
-1/2 200,- --.-

Pol.

Řecko - Thrácké království - Lysimachos 323 - 281 př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

160. AE 19 mm 4,65 g minc. Lysimachia 306 - 301 př. n. l. A: hlava Apolla vpravo
R: jezdec na koni vpravo, nad ním ФIΛIППOY, dole vlevo ΛY, vpravo
polovina lva Vrbanov 669, pěkná pat., RR
-1/1- 800,- --.-
161. AE 18 mm A: hlava mladíka v korintské přilbici vpravo R: běžící lev vpravo,
pod ním hrot oštěpu, nahoře BAΣIΛEΩC, dole ΛYΣMAXOM Sear: 6819
-1/1- 200,- --.-
162. AE 18 mm A: hlava Apolla vpravo R: trojnožka, opis, v Av blíže neurčená
kontramarka - kráva ( ? ) Sear 6952 v, pěkná pat., R
1/1- 240,- --.-

Pol.

Řecko - Seleukovci - Antichos III. 223 - 187 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

163. AE 18 mm A: hlava Apolla vpravo R: trojnožka, opis, Sear: 6953 var. 2/1- 140,- --.-
164. AE 16 mm A: hlava Apolla vpravo R: Appolo sedí vlevo, vedle něj lyra
nápis BAΣIΛEΩΣ / ANTIOXOY Sear 0
-1/1 240,- --.-

Pol.

Řecko - Seleukovci - Demetrios I. 162 - 150 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

165. AE 17 mm "serratus" A: koňská hlava vlevo R: BAΣIΛEΩΣ / ANTIOXOY
nad a pod sloní hlavou vpravo Sear 7028, pěkná pat.
-1/1- 240,- 240,-

Pol.

Řecko - Seleukovci - Antichos VII. Evergetes 138 - 129 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

166. AE 18 mm A: poprsí okřídleného Erose vpravo R: hlavová pokrývka ISIS
BAΣIΛEΩΣ / ANTIOXOY vlevo, vpravo EYEPTETOY Sear 7097, pěkná pat.
-1/1 260,- --.-

Pol.

Řecko - Seleukovci - Antichos VIII 121 - 96 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

167. AE 18 mm A: hlava Artemis vpravo R: stojící postava s kopím vlevo, opis 2/2 150,- --.-

Pol.

Řecko - Seleukovci - Antichos IX. Kizikenos 113 - 95 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

168. AE 19 mm A: hlava Dionysa vpravo R: okřídlený blesk, nahoře BAΣIΛEΩΣ
/ ANTIOXOY dole ΦIΛOПATOPOΣ Sear 7170, A:nep.exc.
-1/1 280,- 280,-
169. AE 19 mm A: poprsí Erose vpravo R: kráčející Niké vlevo, nápis Sear 7173 1/1- 240,- 280,-

Pol.

Řecko - království Pergamon 282 - 133 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

170. AE 12 mm A: hlava Atheny vpravo R: vpravo ΦIΛE / TAIPOY po stranách
srdčitého listu Sear 7231, nep.ned.
1/1 200,- --.-

Pol.

Egypt - Ptolemy II. Philadelphos 285 - 246 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

171. AE 26 mm A: hlava Dia vpravo R: orel s roztaženými křídly vlevo, pod ním
monogram a štít, opis ПTOΛEMAIOY BAΣIΛEΩΣ Sear 7779, pěkná pat.
2/2 300,- --.-

Pol.

Egypt - Ptolemy IV. Philopator a Cleopatra 180 - 145 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

172. AE 21 mm A: hlava Dia vpravo R: dva orlové vlevo, před nimi roh hojnosti
Sear 7901
-1/2-F43 200,- 300,-

Pol.

Předreformní díly Aes Grave 217 - 211 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

173. AE uncia 6,1 gr. A: hlava Romy v Attické přilbici vpravo, za ní tečka
R: próra vpravo, nad ní ROMA, pod ní tečka Sear 616, R
-1/1- 700,- 900,-

Pol.

Řím republika 211 - 206 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

174. As 32,90 gr A: Janova hlava R: próra, pod ní ROMA Sear 632, pěkná pat., R -2/2- 1200,- --.-
175. AE semis 29 mm 19,0 gr. A: hlava vousatého Saturna vpravo R: próra,
před ní C, sicilská mincovna Catania Sear 773, R
-2/3 800,- --.-
176. Anonymní As 30 mm, 15,18 gr 157 - 155 př. n. l. A: hlava Jana R: próra,
I, v exc, ROMA Sear 712
-3/2 700,- --.-

Pol.

C. Terentius Lucanus 147 př. n.l.

Stav

V.cena

D.cena

177. As 22,35 gr R: nad prórou C TER LVC Sear 728, pěkná pat. -3/2 700,- --.-

Pol.

Fam. Pomponia - L. Pomponius

Stav

V.cena

D.cena

178. Ag denár serratus 118 př. n. l. A: POMPONI CNT okolo hlavy Romy vpravo
R: Bituitus v bize vpravo, v exc. L. LIC. CN. DO Seaby 7 Sear 157
1/1- 1600,- 1600,-

Pol.

Fam. Curtia - Q. CURTIUS 116 - 115 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

179. Denár A: hlava Romy vpravo, za ní X, vpředu Q.CVRT R: Jupiter v quadri-
ze, vpravo M.SILA, v exc. ROMA Seaby 2
-1/1- 1400,- 1600,-

Pol.

Fam. Aemilia - Aemilius Lepidus

Stav

V.cena

D.cena

180. Ag denár 114 / 113 př. n. l. A: hlava Romy vpravo, ROMA, monogram
R: MN AEMILIO, jezdecká socha na oblaku LEP Seaby 7 Sear 168, nep.zářez, R
-1/1- 1000,- 1000,-

Pol.

Fam. Crepusia - Pub. Crepusius

Stav

V.cena

D.cena

181. Denár rok 82 př. n. l. A: hlava Apolla vpravo, vzadu klas, pod hlavou písmeno
H R: jezdec cválá vpravo, v exc. P. CREPUSI Seaby 1 a
-1/1 1600,- 1800,-

Pol.

Fam. Naevia - Naevius Balbus

Stav

V.cena

D.cena

182. Ag denár, serratus 79 př. n. l. A: hlava Venuše vpravo, SC R: Victorie v trize
vpravo C NAE BALB Seaby 6 Sear 309
-1/1- 1000,- 1200,-

Pol.

Fam. Cassia - Q. Cassius Longinus

Stav

V.cena

D.cena

183. Ag denár 55 př. n. l. A: hlava Liberty vpravo, za ní LIBERT, před Q. CASSIVS
R: Curulská židle v chrámu Vesty Seaby 8 Sear 390, R
2/2 850,- 1000,-

Pol.

Fam. Hostilia - L. Hostilius Saserna

Stav

V.cena

D.cena

184. Ag denár 48 př. n. l. A: hlava Galla vpravo, za ní galská trumpeta ( Carnyx )
R: Diana s jelenem a kopím L. HOSTILIVS I. SASERNA S. 4 Sear 419, R
2/2- 1000,- --.-

Pol.

Marcus Antonius + 30 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

185. Ag legionářský denár A: galéra R: legionářský orel mezi standartami
LEG III Seaby 28
2/2 1200,- 1200,-
186. Ag legionářský denár A: galéra R: legionářský orel mezi standartami
LEG VIII (?) Seaby 35
-2/2- 800,- --.-

Pol.

Augustus 27 - 14 n. l.

Stav

V.cena

D.cena

187. Cu As R: P LVRIVS AGRIPPA III VIR AAA FF okolo SC Řím 7 př. n. l.
Sear 1686, nep.nedor., R
2/2 500,- 500,-
188. Cu quadrans A: LAMIA SILIVS ANNIVS spojené ruce R: III VIR AAA
FF okolo SC Řím 9 př. n. l. Sear 1693
-1/2 280,- 280,-

Pol.

Augustus - posmrtná ražba za Tiberia - Řím 34 - 34

Stav

V.cena

D.cena

189. As R: okřídlený blesk SC Řím 34 - 7 př. n. l. Sear 1791 nep. st. kor., R 2/1- 400,- --.-
190. As R: okřídlený blesk SC Řím 34 - 7 př. n. l. Sear 1791 2/2 400,- 400,-

Pol.

Caligula 37 - 41

Stav

V.cena

D.cena

191. AE dupondius, ražba na počest Augusta A: DIVVS AVGVSTVS hlava Au-
gust vlevo S - C R: Augustus nebo Caligula sedí na curulské židli vlevo
CONSENS SENAT ET EQ ORDIN P QR Řím 37-41 Sear 1811, pěkná pat., R
-1/2 1500,- 1600,-

Pol.

Agrippa + 12 př. n. l. - ražba za Caliguly

Stav

V.cena

D.cena

192. As R: SC stojící Neptun s trojzubcem vlevo. Hispánská ražba! Sear 1812 v, R -1/2- 500,- --.-

Pol.

Claudius 41 - 54

Stav

V.cena

D.cena

193. As R: LIBERTAS AVGVSTA SC stojící Libertas s hlavou vpravo Řím
41 - 42 Sear 1860, pěkná pat.
1/1 1600,- 1600,-

Pol.

Claudius 41 - 54

Stav

V.cena

D.cena

194. As R: SC stojící Minerva s kopím a štítem vpravo Sear 1862, pěkná pat. -1/1- 1200,- 1600,-

Pol.

Nero - 54 - 68

Stav

V.cena

D.cena

195. As R: PROVIDENT SC R: zavřené dveře chrámu. Hybridní ražba z ražby
Augusta, neznámá balkánská mincovna Sear 0, pěkná pat., RR
2/1 2000,- --.-

Pol.

Galba 69 duben 68 - leden 69

Stav

V.cena

D.cena

196. As R: VESTA SC sedící Vesta vlevo Řím září až říjen 68 Sear 2138, R 2/2 1600,- 1900,-

Pol.

Vespasianus 69 - 79

Stav

V.cena

D.cena

197. Ag denár R: PON MAX TR P COS V sedící Vespasián vpravo na curul-
ské židli, drží kopí a věvičku Řím rok 74 Sear 2300
2/3 320,- --.-
198. Ag denár R: PON MAX TR P COS VI sedící Pax vlevo, drží ratolest Řím
rok 75 Sear 2301
2/2- 380,- 380,-

Pol.

Vespasianus 69 - 79

Stav

V.cena

D.cena

199. AE dupondius R: FELICITAS PVBLICA SC stojící Felicitas vlevo, drží cadu-
ceus a roh hojnosti Ŕím rok 74 Sear 2346, pěkná pat.
1/1- 1200,- 1600,-
200. As R: SC orel stojící na globu Lugdunum 77 - 78 Sear 2362 2/1- 500,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor