Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 31. března 2018

Pol.

Michael VII. 1071 - 1078

Stav

V.cena

D.cena

401. Anonymní follis typ H A: poprsí Krista čelně R: patriarchální kříž vyrů-
stající z květů minc. Constantinopolis Sear 1880 Aus 40.10, nep.ned., R
2/1 260,- --.-

Pol.

Nicephoros III. 1078 - 1081

Stav

V.cena

D.cena

402. Follis A: 3/4 postava Krista čelně R: kříž, osmipaprsková hvězda v kruhu v
úsečích C - Ф / N - Δ Sear: 1888 Aus 56.5
-1/1 200,- 220,-
403. Anonymní follis , typ I A: poprsí Krista čelně R: kříž s X, vyrůstá z květino-
vého ornamentu minc. Constantinopolis Sear 1889 Aus 40.11, pěkná pat.
-1/1- 260,- --.-

Pol.

Alexius I. 1081 - 1118

Stav

V.cena

D.cena

404. AE tetarteron R: kříž s X ve středu, po stranách kuličky, v úsečích C - Φ
M Д R: polopostava císaře čelně m. Thessalonika Sear 1931 Aus 59.26, nep.ned.
-1/1- 140,- 160,-
405. AE tetarteron A: patriarchální kříž A - Δ / K - Φ R: poprsí císaře čelně
minc. Thessalonika Sear 1932 Aus 59.27
-1/1 150,- --.-

Pol.

John II. Comnenus 1118 - 1143

Stav

V.cena

D.cena

406. Billon aspron trachy A: poprsí Krista čelně R: poprsí Johna čelně, drží
dlouhý kříž minc. Constantinopolis Sear 1944 Aus 60.7 neprav. okr.
1/1 280,- 280,-

Pol.

Manuel I. 1143 - 1180

Stav

V.cena

D.cena

407. Billon aspron trachy A: sedící Kristus, po stranách hvězdy R: Manuel žehnán
Pannou Marií minc. Constantinopolis Sear 1966 Aus. 61.11, nep.ned.
-1/1 200,- --.-
408. AE tetrateron A: stojící Panna Maria čelně MP - ΘV R: 3/4 postavy Manuela
čelně minc. Constantinopolis Sear 1968 Aus 61.13
1/1- 180,- 180,-
409. AE tetarteron A: kříž na podstavci o třech stupních, X IC - XC R: MANY
ΔЄCΠ půl postavy císaře čelně m.Thessalonika Sear 1976 Aus 61.20, nep.exc.
1/1 200,- 260,-
410. AE 1/2 tetarteon A: poprsí sv. Jiří čelně R: poprsí císaře čelně, neznámá
řecká mincovna Sear 1980 Aus 61.25, nep.ned.
1/1 160,- 160,-

Pol.

Isaac II. 1185 - 1195

Stav

V.cena

D.cena

411. Billon aspron trachy A: sedící Panna Maria čelně, vlevo a vpravo hvězdy
R: stojící panovník čelně, minc. Constantinopolis Sear: 2003 Aus 65.5, nep.ned.
1/1 200,- 200,-

Pol.

Theodorus Mancaphas usuprátor v Philadelphii 1188 - 1190 a 1204 - 1205

Stav

V.cena

D.cena

412. Billon aspron trachy A: stojící Kristus čelně na podstavci R: stojící císař
s patriarchálním křížem, vlevo Θ / Ω, vpravo B Sear 0 Aus 64.1, pěkná pat., RRR
4/2- 360,- --.-

Pol.

Alexius III. 1195 - 1203

Stav

V.cena

D.cena

413. Billon aspron trachy A: poprsí Krista čelně R: portréty císaře a svatého.
Constantina, minc. Constantinopolis Sear 2011 Aus 66.4, nep.ned.
1/1 200,- 260,-

Pol.

Latinští vládci v Constantinopoli 1204 - 1261

Stav

V.cena

D.cena

414. Billon aspron trachy ( velký typ 26 mm ) A: poprsí Krista čelně R: Archan-
děl Michael čelně Sear 2036 Aus 68.15, nep.ned.
-1/1- 180,- 190,-

Pol.

Byzanc - císařství Nicaea - anonymní ražby 1204 - 1261

Stav

V.cena

D.cena

415. AE tetrateron A: kříž IC / XC R: dvě B proti sobě Sear 2155 Aus 72.6, R -1/1- 280,- 320,-

Pol.

Byzanc - císařství Nicaea - Theodorus Ducas - Lascaris 1254 - 1258

Stav

V.cena

D.cena

416. Billon aspron trachy A: stojící svatý Tryphon, po stranách lilie R: stojící
císař čelně m. Magnesia Sear 2142 Aus 71.3, nep.ned., R
2/1- 400,- 400,-
417. Billon aspron trachy A: stojící svatý Tryphon, po stranách lilie R: stojící
císař čelně Sear 2142 Aus 71.3 oválný střižek, R
2/2 340,- --.-

Pol.

Byzanc

Stav

V.cena

D.cena

418. Pb pečeť 27 mm A: monogram vydavatele R: čtyřřádkový nápis nepravi-
delný okraj, R
1/1- 360,- --.-
419. Pb pečeť 17 mm A: poprsí světce čelně R: poprsí světce čelně, R 2/2 260,- --.-
420. Pb pečeť 16 mm 10. - 11. stol. A: žehnající poprsí Panny Marie R: čtyř-
řádkový nápis, R
2/2 260,- --.-

Pol.

Persie - Parthové - Praataces 2 př. n. l. - 4 n. l.

Stav

V.cena

D.cena

421. Drachma A: portrét vlevo, měsíc a hvězda vpravo, Niké s věncem R: lučišt-
ník, nápis MITHRIDAT KART Mitch. 603, nep.ned.
1/1 700,- 850,-

Pol.

Persie - Parthové - Odroes II. cca 190 n. l.

Stav

V.cena

D.cena

422. Ag drachma minc. Ecbatana Mitch. 689 1/1 1500,- --.-

Pol.

Persis - Dareios II. 1. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

423. Ag obol 0,54 gr A: popsí v tiáře vlevo, ohňový oltář se strážci, opis Alram 566, R 1/1 1000,- 1200,-

Pol.

Persis - Artaxerxes II., syn Darea II. 1. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

424. Ag hemidrachma 1,82 gr A: poprsí s korunou vlevo R: ohňový oltář, strážce
Alram 571, R
1/1 1500,- 1700,-

Pol.

Persis - Oxatheres, syn Darea II. 1. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

425. Ag obol 0,66 gr A: poprsí v tiáře vlevo R: ohňový oltář se strážcem, stylizo-
vaný opis Alram 584, R
1/1 1000,- 1100,-

Pol.

Persis - Namopat , syn Artexerxe II. 1. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

426. Ag obol 0,39 gr A: poprsí s korunou vlevo R: hvězda, půlměsíc, stylizovaný
opis Alram 604, RR
1/1 2000,- --.-

Pol.

Persis - neznámý vládce 1. stol. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

427. Ag hemidrachma 1,15 gr A: poprsí vlevo v tiáře R: stylizovaný diadém
Alram 619, R
-1/1 1400,- 1600,-

Pol.

Persis - neznámý vládce pozdní 1. stol. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

428. Ag obol 0,44 gr A: poprsí vlevo v tiáře R: stylizovaný diadém Alram 620, pěkná pat., R 1/1 1000,- 1200,-

Pol.

Persis - Autophradates IV. 2. stol. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

429. Ag obol 0,47 gr A: hlava v tiáře vlevo R: hlava v tiáře vlevo Alram 625, RR 1/1- 1200,- 1400,-

Pol.

Elymais království - Kamnaskires VI. konec 1. a poč. 2. stol. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

430. Billon tetradrachma 28 mm A: portrét vlevo R: poprsí krále ve čtvercovém
opisu vlevo Sear 5888 Av.: nep. kor., R
-1/1 1000,- 1500,-

Pol.

Sasánovci cca 6. - 7. století

Stav

V.cena

D.cena

431. Čtyřhranné pečetidlo s vývrtem. Hnědočervený kámen, na každé straně
jedna postava, výška pečetidla 32 mm, šířka cca 15 mm KRÁSNÉ, R
1/ 1000,- 1000,-

Pol.

Tabaristan - Ablásovští guvernéři - Umar ibn Al´Ala 120 - 129 pye 737 - 746 AD

Stav

V.cena

D.cena

432. Ag 1/2 drachma 125 pye, jméno po obvodu v arabštině i v páhlaví
Gaube 141 KRÁSNÝ, RRR
0/0 3000,- 3000,-

Pol.

Tabaristan - Ablásovští guvernéři - Sulejman 133 - 137 784 - 488 AD

Stav

V.cena

D.cena

433. Ag 1/2 drachma 133 pye, minc. Tabaristan Mitch. 280, RR 1/1 1000,- --.-
434. Ag 1/2 drachma 137 pye, minc. Tabaristan Mitch. 280, RR 1/1 1000,- 1000,-

Pol.

Tabaristan - Ablásovští guvernéři - Hani 137 - 138 pye 788 - 789 AD

Stav

V.cena

D.cena

435. Ag 1/2 drachma 137 pye, minc. Tabaristan Mitch. 281 1/1 700,- --.-
436. Ag 1/2 drachma 138 pye, minc. Tabaristan Mitch. 281 1/1 700,- --.-

Pol.

Tabaristan - guvernéři - anonymní ražby 780 - 794 AD

Stav

V.cena

D.cena

437. Ag 1/2 drachma 130 pye ( 781 H ) Mitch 290 var. 1/1 500,- 500,-

Pol.

Západní turci - Sahitigin konec 7. a počátek 8. století

Stav

V.cena

D.cena

438. AE drachma minc. Kapisa - Kabul ( 710 - 720 ) A: portrét vpravo CRI TOGINI
FOUO v bachčisarajském písmu R: ohňový oltář se strážci, opis v brahmi
Göbl 30.13 olámaný okraj, pěkná pat., RR
-1/1- 360,- --.-

Pol.

Chach - ranné období - neznámý vládce 3. - 5. stol. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

439. AE 20 mm 3,58 gr A: portrét vládce vlevo R: tamgha, okolo sogský nápis, RR -2/2 240,- --.-

Pol.

Indie - Taxila - údolí Indu

Stav

V.cena

D.cena

440. Ag satamana ( 100 ratis ) "bent bars" 6.stol.př.n.l. - 303 př. n. l. Mitch. 4076, RR -1/ 1000,- --.-
441. Ag satamana ( 100 ratis ) "bent bars" 6.stol.př.n.l. - 303 př. n. l. Mitch. 4076, RR -1/ 1000,- 1000,-

Pol.

Indie - Decan - Chutus of Banauasi 125 - 345

Stav

V.cena

D.cena

442. Pb 2 karskapana = 106 ratis, nápis: RANO CHUTUKADANAM DASA
( město Chutus ) Mitch. 601 ( 4971 - 2 ), RR
-1/1 2000,- 2000,-

Pol.

Indie - Hindu 17. - 18. století

Stav

V.cena

D.cena

443. Ag chrámový medailon se závěsem 28 x 28 x 5 mm sedící božstvo se čtyřma
rukama a chobotem, přední relief silně zlacen KRÁSNÝ, R
1/ 750,- 750,-
444. Ag chrámový medailon se závěsem 28 x 28 x 5 mm sedící božstvo se čtyřma
rukama, v jedné drží sekeru, přední relief silně zlacen KRÁSNÝ, R
1/ 750,- 750,-

Pol.

Indie - Hindu 17. - 18. století

Stav

V.cena

D.cena

445. Ag chrámový medailon s dvojitým závěsem 28 x 26 x 5 mm, dvě objímající
se postavy, přední relief silně zlacen KRÁSNÝ, R
1/ 700,- 1000,-

Pol.

Indie - Mogulové - Akbar Veliký 963 - 1014 H 1556 - 1605

Stav

V.cena

D.cena

446. Ag 1/2 rupie b.l. Mitch. 3042 var., R 1/1 200,- 260,-

Pol.

Arménie - Leuon I. 1199 - 1219

Stav

V.cena

D.cena

447. Ag tram A: sedící panovník čelně R: heraldičtí lvi okolo patriarchálního
kříže
1/1 850,- 900,-

Pol.

Umajovci ve Španělsku - Abdur Rahman III. 300 - 350 H 912 - 961

Stav

V.cena

D.cena

448. Ag dirham 342 H minc. Madínat ar Zahrá Mitch. 323 var. prohnutý střižek, R -1/1- 700,- --.-

Pol.

Ajjúbovci - Saláh al Din ( Saladin ) 564 - 589 H 1164 - 1193

Stav

V.cena

D.cena

449. Ag dirhem minc. Damašek Mitch. typ 812, nep.exc. 1/1 500,- 900,-

Pol.

Ajjubidé v Mezopotamii - Al Awhad al Din Ayyub ibn 596- 607 H 1200 - 1210

Stav

V.cena

D.cena

450. AE dirham 26 mm 601 h m. Mayafarikan Mitch. 865, pěkná pat. -1/1- 500,- 550,-

Pol.

547 - 572 H 1152 - 1176

Stav

V.cena

D.cena

451. AE dirham ( 555 - 566 ) 30 mm A: dvě hlavy, opis R: jedna hlava, opis
Mitch. 1030, st.kor., R
1/1 600,- 600,-

Pol.

Rasulidé v Jemenu - Al Muzaffar Jusúf 647 - 694 H 1249 - 1295

Stav

V.cena

D.cena

452. Ag dirham 650 H minc. Zabíd Mitch. 1424 var. -1/1- 260,- 260,-
453. Ag dirham 651 H minc. Sana Nitch. 0, nep.ned. 1/1 300,- 300,-
454. Ag dirham 654 H minc. Aden Mitch. 1422 var. -1/1- 260,- 300,-
455. Ag dirham 655 H minc. Zabíd Mitch. 1424 var. 1/1 300,- --.-
456. Ag dirham 658 H minc. Zabíd Mitch. 1424 var. zcela nep. okraj 1/1 260,- 260,-

Pol.

Rasulidé v Jemenu - Al Muzaffar Jusúf 647 - 694 H 1249 - 1295

Stav

V.cena

D.cena

457. Ag dirham 664 H minc. Zabíd Mitch. 1424 var., nep.nedor. 1/1 300,- 320,-
458. Ag dirhem 670 H minc. Aden Mitch. 1422 var. -1/1- 280,- 280,-
459. Ag dirham 676 H minc. Zabíd Mitch. 1424 var. zcela nep. okraj -1/1 260,- --.-

Pol.

Mehrabanidé - Nasir al din Muhamad 1261 - 1318 H

Stav

V.cena

D.cena

460. Litý fals 12,6 gr " Citing hulagu" Album 2355 B, pěkná pat., RR -1/1- 1200,- --.-

Pol.

Timúrovci - Abú Said 855 - 873 H 1451 - 1469

Stav

V.cena

D.cena

461. Ag tanga Šáh Rúcha, kontramarkovaná, typ 1 Mitch. 1955 kontr. 1/ -1/1- 340,- 440,-

Pol.

Timúrovci - Badi az Zaman 911 - 914 H 1506 - 1508

Stav

V.cena

D.cena

462. Ag 3 tank AQ - Q s dvěmi kontramarkami 1) Bih Buh Herat ( 906 - 911 )
2) Bih Buh kat. Herat 911 - 912 Album 2439, 2445 kontram. 1 - 2, patina, RR
2/2 360,- 600,-

Pol.

Křižáci - Achaea - Wiliam of Villehard 1245 - 1278

Stav

V.cena

D.cena

463. Billon denier ( stříbřitý vzhled ) Mallay 10 a -1/1- 400,- 400,-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

464. Numismatický časopis roč. III ( 1927 ) číslo 1 - 2, 112 str + 2 tab. Mimo
jiné G. Skalský : O marce pražské a moravské V. Katz: Další příspěvek
k dějinám moravského medailerství 16. století
Z 100,- 400,-
465. Numismatický časopis roč. III ( 1927 ) číslo 3 - 4, 140 str. Mimo jiné:
J. Skulil: Soupis antických mincí nalezaných na Moravě G. Skalský:
O denárech vyšehradských
Z 100,- 400,-
466. Numismatický časopis roč. IV ( 1928 ) číslo 1 - 2, 92 str. + 2 tabulky. Mimo
jiné E. Nohejlová: Denár kněžny Eufemie V. Katz Alessandro Abondio
Z 100,- 440,-
467. Numismatický časopis roč. VI ( 1930 ), číslo 1 - 4, 216 str. + 8 tab. Mimo
jiné V. Katz: Ještě kontramarky na pražských groších O. Castelin:
Ke chronologii bílých peněz Vladislava II.
Z 100,- 340,-
468. Numismatický časopis roč. VII ( 1931 ), číslo 1 - 2, 98 str. + 18 tabulek
Mimo jiné B. Přibyl: Soupis československých svátostek
Z 120,- 550,-
469. Numismatický časopis roč. VIII ( 1932 ), číslo 1 - 2, 236 str. + 7 tabulek
Mimo jiné G. Skalský: Studie o českých a moravských brakteátech
Z 100,- 340,-
470. Numismatický časopis roč. IX ( 1933 ) číslo 1 - 4, 156 stran Mimo jiné
E. Nohejlová: Moravská mincovna markraběte Jošta V. Katz: Pražské
ražené medaile do počátku 30 leté války
Z 100,- 460,-
471. Numismatický časopis roč. XI a XII ( 1935 - 1936 ), 173 stran + 4 tabulky
Mimo jiné V. Katz: Nejstarší české mince G. Skalský: Studie o českých
a moravských brakteátech III
Z 100,- 340,-
472. Numismatický časopis roč. XV ( 1939 ), 131 str. + 2 tabulky Mimo jiné:
G. Skalský: Ražba dvoustranných denárů v Čechách
Z 100,- 500,-
473. Numismatický časopis roč. XVI a XVII ( 1940, 1941 ), 118 str. + 3 tabulky
Mimo jiné E. Nohejlová: Ražby mincovny v Č. Budějovicích okolo r. 1600
G. Skalský: Studie o českých a moravských brakteátech IV
Z 100,- 650,-
474. Numismatický časopis roč. XIX ( 1950 ), 267 str. + 13 tab. Mimo jiné
E. Nohejlová: Nález v Kyjově ( peníze s IO ) G. Skalský: Měnová politika
Karla IV.
Z 100,- 340,-
475. Numismatický časopis roč. XX ( 1951 ), 111 str. + 2 tabulky Mimo jiné
K. Castelin: O chebském mincovnictví F. Kraumann: Obrys ruského
knížecího mincovnictví
Z 100,- 340,-
476. Numismatický časopis roč. XXI ( 1952 ) 168 str + 3 tabulky Mimo jiné
P. Radoměrský: Peníze Kosmova věku
Z 100,- 160,-

Pol.

Mincovní kufříky

Stav

V.cena

D.cena

477. Mincovní kufřík 40 x 24 x 9,5 cm, stříbrné provedení, 5 samostaných plat,
2 klíčky DRAŽBA POUZE V SÁLE
N 150,- 340,-
478. Mimcovní kufřík 22 x 16,5 x 18 cm, stříbrné provedení, bez plat, vhodný na
ročníkové sady, bez klíčku DRAŽBA POUZE V SÁLE
Z 110,- 110,-

Pol.

Evropské denárové ražby

Stav

V.cena

D.cena

479. Itálie. Sicilie - Federico II. 1197 - 1250. Billon denár A: orlice, opis R: hvězda
s tečkami, opis, minc. Messina, ražba okolo 1214 Spahr 90/91 Varesi 86, nep.ned., R
1/1 300,- 360,-
480. Itálie. Messina. Corrado I. 1250 - 1254. Billon denár 0,83 gr A: kříž, opis
R: orlice, opis Spahr 168
-1/1 240,- --.-
481. Itálie. Messina - Alfonso D´Aragona 1416 - 1458 AE denár A: orlice ALFON-
SUS R R: štít s křížem REX SICILIE Veresi 227 nepravidelný okraj, nep.ned.
-1/1- 200,- --.-

Pol.

Břetislav I. knížetem v Čechách 1037 - 1055

Stav

V.cena

D.cena

482. Denár C 317 dr. vylom., A: tmavá skvr. 1/1 3600,- 3800,-

Pol.

Soběslav I. knížetem v Čechách 1125 - 1140

Stav

V.cena

D.cena

483. Denár C 572 naprasklý ražbou -1/1 500,- 500,-

Pol.

Vladislav II. knížetem v Čechách 1140 - 1158, králem 1158 - 1174

Stav

V.cena

D.cena

484. Denár C 614 2/2 650,- 650,-

Pol.

Město Cheb, ražba z let 1180 - 1220

Stav

V.cena

D.cena

485. Brakteátový fenik, pták ( labuť ). Hásková Chebské mince 13 - perf.ražbou, nedor -2/ 480,- --.-

Pol.

Václav I. 1230 - 1253 společné ražby s Ottou markrabětem Míšeňským

Stav

V.cena

D.cena

486. Brakteát 45 mm sedící markrabě s praporcem a květinou Doneb. 783 var.
vylomený okraj
-1/ 1600,- --.-

Pol.

Přemysl Otakar II. 1253 - 1278

Stav

V.cena

D.cena

487. Střední český brakteát 0,49 gr., Cach 872 starý podložní štítek, vyl.okr. -1/ 800,- 800,-
488. Střední český brakteát 0,36 gr., Cach 872 nepatrně napr. okraj, pěkná pat. -2/ 400,- 480,-

Pol.

Jan Lucemburský 1310 - 1346

Stav

V.cena

D.cena

489. Pražský groš Sm. 14, nep.ned. -1/1- 600,- 700,-
490. Pražský groš Sm. 14 -1/2 380,- 440,-

Pol.

Karel IV. 1346 - 1378

Stav

V.cena

D.cena

491. Pražský groš Sm. 1, nep.ned. -1/1- 500,- 850,-
492. Pražský groš Sm. 1, nedor. -1/1- 380,- 650,-

Pol.

Karel IV. 1346 - 1378

Stav

V.cena

D.cena

493. Pražský groš Sm. 2, nep.ned. -1/1- 400,- 950,-
494. Pražský groš Sm. 2, nep.ned. -1/1- 400,- 650,-
495. Pražský groš Sm. 2, nep.ned. -1/1- 400,- 700,-
496. Pražský groš Sm. 2, nep.ned. -1/1- 400,- 700,-
497. Pražský groš Sm. 2 -1/2 360,- 550,-
498. Pražský groš Sm. 2, nep.ned. -1/2 340,- 600,-
499. Pražský groš Sm. 5 -1/1- 400,- 750,-
500. Pražský groš Sm. 5, nep.ned. -1/1- 380,- 650,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor