Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 31. března 2018

Pol.

Licinius I. 308 - 324

Stav

V.cena

D.cena

1701. Follis ( radiatus ) R: IOVI CONSERVATORI Jupiter v ruce s Victorií, orel
u nohou, zajatec, v poli XII Г, v exc. SMH A Heraclea 318 - 24 Sear 15222
1/1 120,- 120,-
1702. Follis ( radiatus ) R: IOVI CONSERVATORI v poli XII Г, v exc. SMH A
Heraclea 318 - 320 Sear 15222
2/1- 70,- --.-
1703. Follis 22 mm R: IOVI CONSERVATORI, v exc. SMH Sear 3698 -1/1- 100,- --.-
1704. Follis 22 mm R: IOVI CONSERVATORI AVGG, v exc. SMHT Sear 3699 var. 1/1- 100,- 100,-
1705. Follis 22 mm R: IOVI CONSERVATORI AVGG Sear 3699 var. 1/1- 90,- 130,-
1706. Follis 22 mm R: IOVI CONSERVATORI AVGG Sear 3699 var. 1/1- 90,- 90,-

Pol.

Constantinus I. 307 - 337

Stav

V.cena

D.cena

1707. AE 16 mm R: GLORIA EXERCITVS dva vojáci, jedna standarta, nep.okr. -1/1- 70,- --.-
1708. AE 17 mm R: GLORIA EXERCITVS dva vojáci, dvě standarty SCO.ST, nep.ned. 1/1- 75,- 75,-
1709. Follis 22 mm R: IOVI CONSERVATORI AVGG Jupiter vlevo s Victorií, orel
u nohou, v poli B, v exc. SMN, minc. Heraclea 313 - 14 Sear 15958, pěkná pat.
1/1 160,- --.-
1710. AE centenionalis R: CONSTANTINI ANADANAE Victorie sedí vlevo,
před ní trofej a zajatec, minc. Constantinopolis rok 328 Sear 16191, n.st.kor., R
2/1 80,- 80,-
1711. AE 3 R: PROVIDENTIAE AVGG táborová brána, dvě věže minc. SMK
Sear 3778, pěkná pat.
1/1 90,- 90,-
1712. AE 3 R: PROVIDENTIAE AVGG táborová brána, dvě věže minc. SMK
Sear 3778
1/1 80,- 80,-
1713. AE 3 R: PROVIDENTIAE AVGG táborová brána, dvě věže minc. Constan-
tinopolis Sear 3778
-1/1 70,- 110,-
1714. AE 3 R: PROVIDENTIAE AVGG táborová brána, dvě věže minc. Constan-
tinopolis Sear 3778
-1/1 70,- 70,-
1715. AE 23 mm R: SOLI INVICTO COMITI stojící Sol vlevo se vztaženou rukou,
drží globus, v poli FT, lakov.
2/1- 100,- --.-
1716. AE 3 R: VOT XX ve věnci, minc. Siscia Sear 3773 1/1 80,- 80,-
1717. AE 3 R: VICTORIAE LAETAE PRINC PER P dvě Victorie u oltáře minc.
Siscia Sear 3783, pěkná pat.
1/1 100,- 100,-
1718. AE 3 R: VICTORIAE LAETAE PRINC PER P dvě Victorie u oltáře minc.
Siscia Sear 3783, pěkná pat.
1/1 100,- 100,-
1719. AE redukovaný centenionalis, posmrtná ražba A: zahalená hlava R: sto-
jící postavy VN-MP v exc. SMK minc. Cyzicus Sear 17490
1/1- 40,- --.-
1720. AE 4 posmrtná ražba R: císař v quadrize vpravo Sear 3789, nep.vyl. 2/1 65,- --.-

Pol.

Crispus 316 - 326

Stav

V.cena

D.cena

1721. Follis R: IOVI CONSERVATORI Jupiter vlevo s Victorií, orel u nohou, za
ním zajatec, v poli X / IIГ, v exc. SMN Г Nicomedia 318 - 324 Sear 16684
1/1 140,- 170,-
1722. Follis R: IOVI CONSERVATORI, v exc. SMNT Vicamedia 318 - 320 Sear 16684 -1/1 120,- 130,-
1723. Follis R: IOVI CONSERVATORI, v exc. SMK Sear 16685 -1/1- 90,- 90,-
1724. AE centenionalis R: VOT / V ve věnci CAESARVM NOSTRORVM, v exc. T*S
Thessalonika 324 Sear 16775, pěkná pat.
1/1 120,- 120,-

Pol.

Constantinus II. jako caesar 317 - 337

Stav

V.cena

D.cena

1725. AE 18 mm R: GLORIA EXCERCITVS dva vojáci, dvě standarty 2/2- 70,- 70,-
1726. AE 3/4 R: GLORIA EXERCITVS dva vojáci, jedna standarta minc. Siscia
v exc. SIS Sear 3851, pr.ražb.
2/2 60,- --.-
1727. AE 3 R: PROVIDENTIAE CASS, brána se dvěmi věžemi, SMANT Sear 3848 1/1 100,- 100,-
1728. AE 3 R: PROVIDENTIAE CASS, brána se dvěmi věžemi, SMK Sear 3848 1/1 80,- 80,-
1729. AE 3 R: PROVIDENTIAE CAESS, brána se dvěmi věžemi, SMK Sear 3848 1/1 80,- 80,-
1730. AE 3 R: VOT X ve věnci Siscia Sear 3843 -1/1 70,- --.-
1731. AE 3/4 R: GLORIA EXERCITVS, dva vojáci, dvě standarty m. SMTS Sear 3851 1/1 70,- 110,-

Pol.

Constans jako augustus 337 - 350

Stav

V.cena

D.cena

1732. AE 4 R: GLORIA EXERCITVS, dva vojáci, jedna standarta, minc. AQ
Equileia Sear 3870, pěkná pat.
1/1 60,- 60,-
1733. AE 4 R: GLORIA EXERCITVS, dva vojáci, jedna standarta, minc. SMH
Sear 3870, pěkná pat.
1/1 50,- 50,-
1734. AE 4 R: VICTORIAE DD AVGG Q NN dvě Victorie proti sobě, SMTS Sear 3871 1/1 50,- 85,-
1735. AE centenionalis R: FEL TEMP REPARATIO Constans stojí vlevo, na galéře,
drží fenixe a labarum Sear 3873, pěkná pat.
1/1 150,- 150,-

Pol.

Constantinus II. jako caesar 317 - 337

Stav

V.cena

D.cena

1737. AE 3/4 R: GLORIA ROMANORVM, dva vojáci, jedna standarta, SMANT Sear 3887 -1/1- 40,- --.-
1738. AE 3/4 R: GLORIA ROMANORVM, dva vojáci, jedna standarta, SMN Sear 3887 -1/1- 40,- --.-

Pol.

Constantius II. jako augustus 337 - 361

Stav

V.cena

D.cena

1739. AE 22 mm maiorina R: FEL TEMP REPARATIO jezdec poráží nepřítele -2/2- 110,- --.-
1740. AE 17 mm centenionalis R: FEL TEMP REPARATIO voják poráží nepřítele -1/1- 60,- 60,-
1741. AE 17 mm R: FEL TEMP REPARATIO v exc. SETS voják poráží nepřítele -1/2 90,- --.-
1742. AE 18 mm R: FEL TEMP REPARATIO voják poráží nepřítele,v ex.ΠT, st.měď. 1/1 65,- --.-
1743. AE 4 R: GLORIA EXERCITVS, dva vojáci, jedna standarta m. SMTS Sear 3898 1/1 60,- 60,-
1744. AE 4 R: GLORIA EXERCITVS, dva vojáci, jedna standarta m. Constantino-
polis Sear 3898, pěkná pat.
1/1- 50,- 50,-
1745. AE 4 R: GLORIA EXERCITVS, dva vojáci, jedna standarta m. Constantino-
polis Sear 3898
-1/1- 40,- 40,-
1746. AE 4 R: GLORIA ROMANORVM, dva vojáci, jedna standarta m. Constantino-
polis Sear 3898
1/1- 40,- 80,-
1747. AE 4 R: GLORIA ROMANORVM, dva vojáci, jedna standarta, AMAN Sear 3898 -1/1- 40,- --.-
1748. AE 4 R: GLORIA ROMANORVM, dva vojáci, jedna standarta, Sear 3898 -1/1- 30,- --.-
1749. AE 4 R: VICTORIAE DD AVGG Q NN dvě Victorie proti sobě, Siscia Sear 3899 1/1- 40,- 40,-
1750. AE 4 R: VICTORIAE DD AVGG Q NN dvě Victorie proti sobě, SMTSЄ Sear 3899 2/1- 30,- 30,-
1751. AE 4 R: VOT / XX / MVLT / XXX ve věnci minc. SMN Sear 3900 -1/1- 400,- --.-
1752. AE těžká maiorina R: FEL TEMP REPARATIO voják poráží jezdce m. SMNS
Nicomedia 351 - 352 Sear 18159, pěkná pat.
1/1 120,- 180,-
1753. AE centenionalis R: FEL TEMP REPARATIO voják poráží jezdce, v exc.
SMH m. Heraclea Sear 3903
-1/1- 70,- 70,-
1754. AE centenionalis R: FEL TEMP REPARATIO voják poráží jezdce, v exc.
SMH m. Heraclea Sear 3903
-1/1- 50,- 50,-
1755. AE centenionalis R: FEL TEMP REPARATIO voják poráží jezdce Sear 3903, pěkná pat. -1/1- 50,- 50,-
1756. AE 3 R: FEL TEMP REPARATIO voják poráží jezdce m.Sirmium Sear 3910, pěkná pat. 1/1 70,- 85,-
1757. AE 3 R: FEL TEMP REPARATIO voják poráží jezdce m. Constantinopolis
Sear 3910
1/1 60,- 60,-
1758. AE 3 R: FEL TEMP REPARATIO voják poráží jezdce m.SMTS Sear 3910 1/1- 50,- 50,-
1759. AE 3 R: FEL TEMP REPARATIO voják poráží jezdce m.Siscia Sear 3910, pěkná pat. 1/1- 50,- 50,-
1760. AE 3 R: FEL TEMP REPARATIO voják poráží jezdce m.Siscia Sear 3910 -1/1- 40,- --.-
1761. AE 3 R: FEL TEMP REPARATIO voják poráží jezdce m.Siscia Sear 3910 -1/1- 40,- --.-
1762. AE 3 R: FEL TEMP REPARATIO voják poráží jezdce Sear 3910 1/1- 40,- --.-
1763. AE 3 R: FEL TEMP REPARATIO voják poráží jezdce Sear 3910 1/1- 40,- --.-
1764. AE 3 R: FEL TEMP REPARATIO voják poráží jezdce Sear 3910 -1/1- 30,- 30,-
1765. AE 3 R: FEL TEMP REPARATIO voják poráží jezdce Sear 3910 2/1 30,- --.-
1766. AE 4 R: SPES REIPVBLICAE Constantius stojí vlevo, drží globus a kopí
Sear 3911, nep.ned.
1/1- 50,- 50,-
1767. AE 4 R: SPES REIPVBLICAE Constantius stojí vlevo, drží globus a kopí
Sear 3911, nep.ned.
1/1- 50,- --.-
1768. AE 15 mm R: SPES REIPVBLICE stojící císař drží globus a kopí -1/2- 70,- --.-

Pol.

Constans 337 - 350

Stav

V.cena

D.cena

1769. AE 18 mm R: FEL TEMP REPARATIO císař drží fenixe, vpravo Victoria, st.měď. -1/1- 85,- 85,-
1770. AE 16 mm R: GLORIA EXERCITVS dva vojáci, jedna standarta, nep.vyl. 2/2 65,- --.-
1771. AE 15 mm follis R: VICTORIAE DD AVGG Q NN dvě Victorie s věnci, mezi
nimi tečka minc. SIS, nep.vyl.
-1/1- 60,- 60,-
1772. AE 15 mm R: VICTORIAE DD AVG Q NN dvě Victorie proti sobě -1/2 60,- --.-

Pol.

Constantius Gallus 351 - 354

Stav

V.cena

D.cena

1773. AE maiorina R: FEL TEMP REPARATIO voják poráží jezdce, Siscia Sear 18969 1/1- 140,- 160,-
1774. Centenionalis R: FEL TEMP REPARATIO voják poráží jezdce, Sear 3954, pěkná pat. 1/1 80,- 95,-

Pol.

Julianus II. " Apostatus " 360 - 363

Stav

V.cena

D.cena

1775. AE 15 mm R: voják poráží nepřítele 2/2- 65,- 65,-

Pol.

Constantinus II. jako caesar 317 - 337

Stav

V.cena

D.cena

1776. AE 3/4 R: GLORIA ROMANORVM, dva vojáci, dvě standarty Siscia Sear 3886 -1/1- 40,- --.-

Pol.

Valentinianus I. 364 - 375

Stav

V.cena

D.cena

1776. AE 18 mm R: GLORIA ROMANORVM císař vleče zajatce vpravo, vylom. -1/1- 65,- --.-
1777. AE 17 mm R: GLORIA ROMANORVM císař kráčí vpravo, vleče zajatce, v poli "A" 2/2 55,- --.-
1778. Centenionalis R: SECVRITAS REIPVBLICAE Viktorie kráčí vlevo, v poli D,
minc. Siscia Sear 19507, pěkná pat.
1/1 80,- 80,-

Pol.

Valens 364 - 378

Stav

V.cena

D.cena

1779. Centenionalis R: SECVRITAS REIPVBLICAE Victorie kráčí vlevo, v poli
* A minc. Siscia Sear 19832, pěkná pat.
1/1 80,- 80,-
1780. Centenionalis R: SECVRITAS REIPVBLICAE Victorie kráčí vlevo, vlevo * P
vpravo M, v exc. * SISC minc. Siscia 367 - 375 Sear 19835, pěkná pat.
1/1 80,- 110,-

Pol.

Procopius 365 - 366

Stav

V.cena

D.cena

1781. AE 3 19 mm A: hlava vlevo R: REPARATIO FEL TEMP stojící Procopius
drží dlouhé žezlo, v exc. SMH Sear 4023, st.kor., RR
2/2 240,- 320,-
1782. AE 3 17 mm A: hlava vpravo R: REPARATIO FEL TEMP stojící Procopius
s labarem Sear 4025, st.kor., RR
2/1- 180,- 260,-

Pol.

Theodosius I. 379 - 395

Stav

V.cena

D.cena

1783. AE maiorina R: VIRTVS EXERCITI Theodosius ve vojenském se standartou,
stojí vpravo, u nohou zajatci v exc. CONS Constantinopolis 387 - 392
Sear 20504, pěkná pat.
1/1- 200,- 200,-
1784. AE maiorina R: VIRTVS EXERCITI Theodosius ve vojenském se standartou,
stojí vpravo, drží standartu a globus, minc. SMK Cyzicus Sear 20506, pěkná pat.
1/1- 200,- 200,-
1785. AE 1/2 centenionalis R: GLORIA REIPVBLICAE, táborová brána, minc.
Thessalonika Sear 20533, pěkná pat., R
-1/1 120,- --.-
1786. AE 14 mm R: VOT / X / MVLT / XX 2/2 60,- --.-

Pol.

Arcadius 383 - 408

Stav

V.cena

D.cena

1787. AE maiorina R: GLORIA ROMANORVM Arcadius ve vojenském, stojí vpravo,
drží satndartu a globus v exc. SMNB minc. Nicomedia 2. dílna Sear 20794
-1/1 180,- 180,-
1788. AE 15 mm A: portrét mírně vpravo R: sedící postava na trůnu 2/2 60,- --.-
1789. AE 4 R: SALVS REIPVBLICAE Victorie kráčí vlevo a vláčí zajatce Sear 4134 1/1- 50,- 85,-
1790. AE 4 R: VOT V ve věnci Sear 0 zcela nepatrně nedor., pěkná pat. 1/1 70,- 70,-

Pol.

Řím císařství

Stav

V.cena

D.cena

1791. Konvolut AE 4 - blíže neurčeno, 4 ks -2-3 130,- --.-

Pol.

Septimus Severus 193 - 211

Stav

V.cena

D.cena

1792. Dolní Moesie - Marcianopolis AE 18 mm stojící orel s křídly u těla, s hla-
vou vpravo Vrb. 543
-1/1 180,- 180,-
1793. Dolní Moesie - Marcianopolis AE 20 mm bohyně stojí vlevo, drží pateru
a roh hojnosti Vrb. 551, pěkná pat.
-1/1- 180,- 200,-
1794. Dolní Moesie - Nikopolis ad Istrum AE 18 mm R: poprsí Serapise vpravo
Vrb. 1763
2/1- 200,- 200,-
1795. Dolní Moesie - Nikopolis ad Istrum AE 17 mm okřídlený Genius vlevo,
pochodeň nad oltářem Vrb. 1779, pěkná pat.
1/1- 200,- 200,-
1796. Dolní Moesie - Nikopolis ad Istrum AE 16 mm R: orel vpravo s otočenou
hlavou vlevo, v zobáku věnec Vrb. 1952, pěkná pat.
1/1 200,- 200,-
1797. Dolní Moesie - Nikopolis ad Istrum AE 17 mm R: půlměsíc a jedna hvězda
Vrb. 2024, pěkná pat.
-1/1 180,- 180,-
1798. Thrakie - Anchialo ( Pomorie ) AE 18 mm Homononie stojí vlevo, drží
pateru nad oltářem vrb. 646, pěkná pat.
1/1 280,- --.-
1799. Thrakie - Augusta Trajana ( Stará Zagora ) AE 17 mm R: stojící ženská
postava drží hrozen a dlouhou pochodeň Vrb. 0, R
-1/1- 200,- 200,-
1800. Bythynie - Nicaea AE 15 mm R: cysta mystica s vylézajícím hadem Sear 0 1/1 200,- 200,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor