Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 31. března 2018

Pol.

Československá republika 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

2001. 100 Kčs 1992 175. výročí založení Moravského muzea 0/0 120,- 160,-
2002. 100 Kčs 1992 175. výročí založení Moravského muzea, kapsle 0/0 240,- --.-
2003. 100 Kčs 1992 175. výročí založení Moravského muzea, kapsle 0/01 240,- --.-
2004. 100 Kčs 1993 1000. výročí založení Břevnovského kláštera, kapsle 0/0 120,- 150,-
2005. 100 Kčs 1993 1000. výročí založení Břevnovského kláštera 0/0 120,- 170,-
2006. 100 Kčs 1993 1000. výročí založení Břevnovského kláštera, kapsle 0/0 240,- --.-
2007. 100 Kčs 1993 100. výročí založení Muzeální slovenské společnosti, kapsle 0/0 120,- 140,-
2008. 100 Kčs 1993 100. výročí založení Muzeální slovenské společnosti, kapsle 0/0 120,- 150,-
2009. 100 Kčs 1993 100. výročí založení Muzeální slovenské společnosti 0/0 120,- 150,-
2010. 50 Kčs 1955 10. výročí osvobození Československa var. b) větší bříško "P" 1/1 200,- 260,-
2011. 50 Kčs 1968 50. výročí Československé republiky 1/1 460,- 460,-
2012. 50 Kčs 1970 100. výročí narození V. I. Lenina 1/1 300,- 700,-
2013. 50 Kčs 1971 50. výročí založení KSČ 1/1 130,- 150,-
2014. 50 Kčs 1971 50. výročí založení KSČ 0/0 180,- 260,-
2015. 50 Kčs 1971 50. výročí úmrtí P. O. Hviezdoslava 1/1 120,- 140,-
2016. 50 Kčs 1971 50. výročí úmrtí P. O. Hviezdoslava 0/0 190,- 190,-
2017. 50 Kčs 1972 50. výročí úmrtí J. V. Myslbeka 0/0 130,- 160,-
2018. 50 Kčs 1972 50. výročí úmrtí J. V. Myslbeka 0/0 160,- --.-
2019. 50 Kčs 1973 25. výročí Února 0/0 80,- 140,-
2020. 50 Kčs 1973 25. výročí Února 0/0 180,- 180,-
2021. 50 Kčs 1973 200. výročí narození J. Jungmanna 1/1 80,- 110,-
2022. 50 Kčs 1975 100. výročí narození J. Jesenského 1/1 90,- 120,-
2023. 50 Kčs 1975 100. výročí narození S. K. Neumanna 0/0 80,- 110,-
2024. 50 Kčs 1977 120. výročí úmrtí Jána Kollára 1/1 80,- 95,-
2025. 50 Kčs 1978 100. výročí narození Z. Nejedlého 0/0 80,- 95,-
2026. 50 Kčs 1978 650. výročí mincovny v Kremnici 0/0 120,- 120,-
2027. 50 Kčs 1979 30. výročí IX. sjezdu KSČ 1/1 100,- 100,-
2028. 50 Kčs 1979 30. výročí IX. sjezdu KSČ 0/0 100,- 110,-
2029. 50 Kčs 1986 Památková rezervace Praha 1/1 75,- 95,-
2030. 50 Kčs 1986 Památková rezervace Levoča 0/0 75,- 100,-
2031. 50 Kčs 1986 Památková rezervace Bratislava 1/1 75,- 95,-
2032. 50 Kčs 1986 Památková rezervace Telč 0/0 75,- 95,-
2033. 50 Kčs 1986 Památková rezervace Český Krumlov 0/0 75,- 95,-
2034. 50 Kčs 1987 Zachování chovu koně Převalského, kapsle 0/0 75,- 110,-
2035. 50 Kčs 1987 Zachování chovu koně Převalského 0/0 75,- 110,-
2036. 50 Kčs 1988 300. výročí narození Juraja Jánošíka, kapsle 0/0 70,- 95,-
2037. 50 Kčs 1988 300. výročí narození Juraja Jánošíka 0/0 75,- 95,-
2038. 50 Kčs 1989 150. výročí zahájení dopravy na trati Břeclav - Brno, kapsle 0/0 75,- 110,-
2039. 50 Kčs 1989 150. výročí zahájení dopravy na trati Břeclav - Brno 0/0 75,- 110,-
2040. 50 Kčs 1990 Výročí svatořečení Anežky České var. se sign. autora, kapsle 0/0 75,- 110,-
2041. 50 Kčs 1990 Výročí svatořečení Anežky České var. se sign. autora 0/0 75,- 100,-
2042. 50 Kčs 1991 150. výročí zahájení plavby parníku Bohemia, kapsle 0/0 75,- 110,-
2043. 50 Kčs 1991 150. výročí zahájení plavby parníku Bohemia 0/0 75,- 110,-
2044. 50 Kčs 1991 Mariánské Lázně, kapsle 0/0 75,- 100,-
2045. 50 Kčs 1991 Mariánské Lázně 0/0 75,- 95,-
2046. 50 Kčs 1991 Piešťany, kapsle 0/0 75,- 95,-
2047. 50 Kčs 1991 Piešťany 0/0 75,- 95,-
2048. 50 Kčs 1991 Karlovy Vary, kapsle 0/0 75,- 110,-
2049. 50 Kčs 1991 Karlovy Vary 0/0 75,- 100,-
2050. 25 Kčs 1954 10. výročí SNP 1/1 120,- 120,-
2051. 25 Kčs 1954 10. výročí SNP 0/0 190,- 190,-
2052. 25 Kčs 1955 10. výročí osvobození ČSR 1/1 140,- 140,-
2053. 25 Kčs 1955 10. výročí osvobození ČSR 1/1 140,- 150,-
2054. 25 Kčs 1955 10. výročí osvobození ČSR 1/1 190,- --.-
2055. 25 Kčs 1965 20. výročí osvobození ČSR 1/1 120,- --.-
2056. 25 Kčs 1965 20. výročí osvobození ČSR 1/1 100,- 100,-
2057. 25 Kčs 1965 20. výročí osvobození ČSR 0/0 110,- 120,-
2058. 25 Kčs 1968 150. výročí založení Národního muzea, kapsle 0/0 100,- 220,-
2059. 25 Kčs 1968 150. výročí založení Národního muzea 1/1 190,- 190,-
2060. 25 Kčs 1968 150. výročí založení Národního muzea 0/0 220,- 220,-
2061. 25 Kčs 1968 150. výročí založení Národního muzea 0/0 240,- --.-
2062. 25 Kčs 1969 100. výročí úmrtí J. E. Purkyně, kapsle 0/0 200,- 260,-
2063. 25 Kčs 1969 100. výročí úmrtí J. E. Purkyně 1/1 200,- 200,-
2064. 25 Kčs 1969 100. výročí úmrtí J. E. Purkyně 0/0 220,- 220,-
2065. 25 Kčs 1970 50. výročí Slovenského národního divadla 0/0 100,- 110,-
2066. 25 Kčs 1970 50. výročí Slovenského národního divadla 0/0 180,- --.-
2067. 25 Kčs 1970 50. výročí Slovenského národního divadla 0/0 180,- --.-
2068. 25 Kčs 1970 25. výročí osvobození ČSR 1/1 100,- 100,-
2069. 25 Kčs 1970 25. výročí osvobození ČSR 0/0 95,- 110,-
2070. 20 Kčs 1972 100. výročí úmrtí Andreja Sládkoviča 0/0 100,- 110,-
2071. 20 Kčs 1972 100. výročí úmrtí Andreja Sládkoviča 0/0 95,- 110,-
2072. 20 Kčs 1972 100. výročí úmrtí Andreja Sládkoviča 0/0 95,- 110,-
2073. 10 Kčs 1954 10. výročí SNP 1/1 60,- 90,-
2074. 10 Kčs 1954 10. výročí SNP 0/0 100,- 120,-
2075. 10 Kčs 1955 10. výročí osvobození ČSR 1/1 60,- 90,-
2076. 10 Kčs 1955 10. výročí osvobození ČSR 0/0 100,- 120,-
2077. 10 Kčs 1957 Oslavy Jana Amose Komenského 1/1 100,- --.-
2078. 10 Kčs 1957 Oslavy Jana Amose Komenského 1/1 90,- 90,-
2079. 10 Kčs 1957 Oslavy Jana Amose Komenského 1/1 100,- 100,-
2080. 10 Kčs 1957 250. výročí založení inženýrských škol 0/0 100,- 120,-
2081. 10 Kčs 1957 250. výročí založení inženýrských škol 1/1 180,- --.-
2082. 10 Kčs 1957 250. výročí založení inženýrských škol 0/0 100,- 110,-
2083. 10 Kčs 1964 20. výročí SNP 1/1 60,- 85,-
2084. 10 Kčs 1964 20. výročí SNP 0/0 80,- 120,-
2085. 10 Kčs 1965 550. výročí upálení Jana Husa 1/1 220,- 240,-
2086. 10 Kčs 1965 550. výročí upálení Jana Husa 1/1 160,- 220,-
2087. 10 Kčs 1965 550. výročí upálení Jana Husa 0/0 200,- 240,-
2088. 10 Kčs 1966 1000. výročí Velké Moravy 1/1 70,- 85,-
2089. 10 Kčs 1966 1000. výročí Velké Moravy 0/0 100,- 130,-
2090. 10 Kčs 1967 500. výročí Akademie Istropolitany 1/1 180,- 240,-
2091. 10 Kčs 1968 100. výročí položení základního kamene ND, kapsle 0/0 100,- 220,-
2092. 10 Kčs 1968 100. výročí položení základního kamene ND 1/1 180,- 180,-
2093. 10 Kčs 1990 Masaryk RONAI, A:vl.škr. 0/0 280,- --.-
2094. 25 haléř 1953 1/0 75,- 90,-
2095. 25 haléř 1953 1/1 190,- --.-
2096. 25 haléř 1964 -1/1 280,- 280,-
2097. 10 haléř 1955 1/1- 280,- 280,-
2098. 10 haléř 1956, R:skvrnky -1/1- 130,- --.-
2099. Ročníková sada 1980 PVC 0/0 100,- 140,-
2100. Ročníková sada 1981 PVC 0/0 100,- 160,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor